«еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығыжүктеу 73.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.02.2017
өлшемі73.58 Kb.

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК 

ҚОР» ғылыми-өндірістік 

білім беру орталығы 

 

«Научный производственно-образовательный центр 

«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Астана қаласы 

Б.Майлин кӛшесі, 29 үй, 64 пәтер 

БИН: 160740008399 

тел: 8(776)121-32-18, 

8(747)777-62-40, 8(701)518-61-76 

е-mail: 

genofond_eurasia@mail.ru

  

Web сайт: 

geurasia.kz

  

 

 город Астана 

улица Б.Майлина, дом 29, кв.64 

БИН: 160740008399 

тел: 8(776)121-32-18, 

8(747)777-62-40, 8(701)518-61-76 

е-mail: 


genofond_eurasia@mail.ru

  

Web сайт: geurasia.kz

 

 «27» желтоқсан 2016 ж. 

 

Шығ №80  

«27» декабря 2016 г.  

Республикалық 

«Ерлігі елге өнеге, ер Бауыржан!»

 

атты 

шығармашылық байқауының ережесі 

 

1. 

Байқаудың мақсаты мен міндеттері 

1.1.


 

Байқаудың мақсаты:  Аты  аңызға  айналған  Қазақ халқының батыры, 

Халық  қаһарманы  Бауыржан  Момышұлының  ӛмірі  және  шығармашылық 

жолымен таныстыру, ерлікке толы ӛмірін үлгі ету. 

1.2.

 

Міндеттері: 

 Ұлы  Отан  соғысында  елін,  жерін  қорғап  қалуда  асқан  қаһармандық 

кӛрсеткен,  халық  қаһарманы  Бауыржан  Момышұлын  әрдайым  еске  ала 

отырып, қадір тұту; 

 Жас ұрпақты елін, жерін, Отанын сүюге тәрбиелеу

 Еліміздің  әр  ӛңірлеріндегі  мектеп  оқушыларының,  студенттердің 

арасындағы талантты жастарды анықтап оларды марапаттау; 

 

Білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды балаларды анықтау және қолдау, олардың танымдық қызығушылықтарға ынталандыру.    

Тың тақырыпқа шығарма жаздыру арқылы оқушылардың ой-ӛрісін кеңейту, 

шығармашылық қабілеттерін шыңдау. 2.

 

Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

2.1.


 

Байқау  жұмыстары 2016  жылдың  30  желтоқсаныан

  бастап 2017 

жылдың  12  ақпанына

  дейін  қабылданады.  Байқауға  2016  жылғы  12  ақпан 

айынан  кейін  түскен  және  Ережеге  сәйкес  келмеген  байқау  материалдары 

қарастырылмайды. 

2.2.

 

Байқау  қорытындысы,  жеңімпаздар  дипломдары  мен  қатысушылар сертификаттары 

2017  жылдың  27  ақпан  айында

  сұраныста  кӛрсетілген 

жетекшілердің электронды поштасына жолданады. 

2.3.


 

Байқауға  қатысу  үшін 2200  (екі  мың  екі  жүз)  теңге

  тӛлем  ақысы 

тӛленеді.  

2.4.


 

Төлемақы  барлық  «Қазпошта»  АҚ  бөлімшелерінде  5042  санды 

төлем  коды  арқылы  жүргізіледі.  Ұйымдастырушының  барлық  банк 

реквизиттері  осы  төлем  кодына  тіркелген.  Төлем  жарнасы  150  теңге 

құрайды. 

2.5.


 

Байқауға қатысу үшін 

genofond_eurasia@mail.ru

 электронды поштасына 

келесі құжаттарды жіберу қажет:  

1)

 

Сұраныс 1-қосымшаға сәйкес; 

2)

 

Сканерден өткізілген төлемақы құжаты (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

3) Байқауға қатысатын жұмысты.

 

3.

 

Байқауға қатысушылар 

3.1.


 

Жалпы  білім  беру  мекемелерінің  оқушылары,  сондай-ақ  колледж, 

жоғары оқу орындары студенттері қатыса алады. 

 Бірінші жас санаты: 8-10 жас; 

 Екінші жас санаты: 11-14 жас; 

 Үшінші  жас  санаты:  15-18  жас  (колледж,  жоғары  оқу  орындары 

студенттері). 

3.2.

 

Жұмыстарды бірлесіп орындауға жол берілмейді. 4.

 

Байқаудың шарттары 

4.1.


 

 Бұл  байқауға  қатысушылар  тақырыпқа  сәйкес  шығарма,  эссе  жазуға 

немесе ӛзінің арнау ӛлеңін жолдауына болады. 

4.2.


 

Қатысушы ӛз ойын, қиялын еркін білдіріп, жұмысты ӛзі орындайды.  

4.3.

 

 Байқауға  тек  жеке  жұмыстар  қабылданады.  Байқауға  жолданған жұмыстар қайтарылмайды, авторларға рецензиялар жіберілмейді. 

4.4.


 

  Текст  кӛлемі  5  беттен  аспауы  қажет.  Құжат  А4  пішінді,  жұмыс 

Microsoft  Word  форматында  жазылады,  қарпі-Times  New  Roman;  кегль-14; 

сол жағынан - 3 см; оң жағы, жоғарғы және тӛменгі жағы – 2 см. 

4.5.

 

 Интернет  желісінен  алынған,  баспасӛз  бетінде  жарияланған  дайын материалдарды  пайдалануға  қатаң  тыйым  салынады.  Байқау  жұмыстары 

бұрын ешқандай интернет желісінде жарияланбаған болуы тиіс.  5.

 

Бағалау өлшемдері 

 Тақырыптың маңыздылығы мен толығымен ашылуы; 

 

Шығармашылығы мен ізденісі;  

Ойдың дербестігі;  

Байқау тақырыбына сәйкестілік;  

Байқау жұмысының әлеуметтік мәні, позитивтілігі мен креативтілігі;  

Автордың ӛзіндік кӛзқарасы мен қолтаңбасы;  

Орындалу ұқыптылығы. 6.

 

Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

6.1.


 

Байқаудың  қорытындысы  бойынша  қазылар  алқасы  жеңімпаздарды 

анықтайды. Әділ-қазылар шешімі ӛзгермейді және қайта қарауға жатпайды. 

6.2.


 

Байқаудың  жүлделі  орындарына  ие  болған  жеңімпаздар  I,  II,  III 

дәрежедегі  дипломдармен  марапатталады.  Орынға  ілікпеген  қатысушыларға 

сертификаттар беріледі. 

6.3.

 

І  ОРЫН  иегерлерінің  жетекшілері  мақтау  қағазымен  (грамота) марапатталады.  

6.4.


 

Анықтама телефондары: 87761213218, 87477776240, 87015186176.

 

  

ҮЛГІ 

1-қосымша 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» 

ҒӚББ орталығының директоры 

А. Сарсеновке 

__________________________ 

 

Республикалық «Ерлігі елге ӛнеге, ер Бауыржан!» атты шығармашылық байқауына қатысуға сұраныс 

 

Қатысушының аты-жӛні 

Жасы, 


сыныбы/ 

курсы 


Облыс, 

аудан, оқу 

орны атауы 

Эссе 


атауы 

Жетекшінің аты-

жӛні, жұмыс орны, 

лауазымы 

Жетекшінің 

байланыс 

телефоны, 

эл.поштасы 

Айманова Сая 

20 жас 


Астана 

қаласы, № 

34 ОМ 

«Б.Момы


шұлы» 

Оразова Гүлім 

Аманқызы, әдебиет 

пәні мұғалімі 

8778-777-88-99 

gul@mail.ru

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК 

ҚОР» ғылыми-өндірістік 

білім беру орталығы 

 

«Научный производственно-образовательный центр 

«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Астана қаласы 

Б.Майлин кӛшесі, 29 үй, 64 пәтер 

БИН: 160740008399 

тел: 8(776)121-32-18,  

8(747)777-62-40, 8(701)518-61-76 

е-mail: 

genofond_eurasia@mail.ru

  

Web сайт: 

geurasia.kz

  

 

 город Астана 

улица Б.Майлина, дом 29, кв.64 

БИН: 160740008399 

тел: 8(776)121-32-18,  

8(747)777-62-40, 8(701)518-61-76 

е-mail: 


genofond_eurasia@mail.ru

  

Web сайт: 

geurasia.kz

 

 

«27» желтоқсан 2016 ж.  

Исх №80 


 

«27» декабря 2016 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе сочинений-эссе 

«Легендарный сын казахского народа-Бауыржан Момышулы» 

 

1. 

Цель и задачи конкурса 

1.1.  Цель  конкурса:  Формирование  представления  о  долге,  мужестве, 

героизме солдат Великой Отечественной войны на примере героя Бауыржана 

Момышулы. 

1.2. Задачи конкурса: 

 Создание  условий  для  самореализации  учащихся,  повышение  их 

социальной и творческой активности

 

Предоставление учащимся 

возможности 

продемонстрировать 

приобретенные  коммуникативную,  речеведческую,  литературоведческую 

компетенции при создании текста; 

 Развитие  интереса  и  стимулирование  учащихся  к  текстотворчеству  с 

целью получения нового личностного опыта;  

Выявление  литературно  одаренных  учащихся,  способных  творчески осмысливать  и  преобразовывать  литературный  и  языковой  материал  в 

соответствии с темой и жанром собственного текста. 2.

 

Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1.  Конкурсные  работы  принимаются с  30  декабря  2016  года  до  12  февраля  

2017 года

 по электронной почте: 

genofond_eurasia@mail.ru

.

 2.2.  Конкурсные  материалы,  поступившие  в  оргкомитет  позднее  12  февраля 

2017 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

2.3.

 

 Итоги конкурса, дипломы победителей  и сертификаты участников будет отправлено на электронную почту 27 февраля 2017 года.  

2.4.


 

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  внести  взнос  – 2200  (две  тысячи 

двести) тенге.

 

2.5. 

 

Оплата производится в любых отделениях АО «Казпочты» по коду платежа  5042.  Все  банковские  реквизиты  Организатора  внесены  в 

данный код платежа. Комиссия составляет 150 тенге.  

2.6.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  направить  следующие  документы  на 

электронную почту: 

genofond_eurasia@mail.ru

.

 

1) Заявку по форме согласно приложению 1; 2) Сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 

3) Работу, участвующую в конкурсе. 

3.

 

Участники конкурса 

3.1.


 

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 

 

Первая возрастная категория: 8-10 лет;  

Вторая возрастная категория: 11-14 лет;  

Третья возрастная категория: 15-18 лет (студенты колледжа и ВУЗов).  

Четвертая возрастная категория: Старше 18 лет.... 3.2.

 

Групповые работы не принимаются. 4.

 

Требования к работам конкурса 

4.1.


 

Участники  конкурса  присылают  работы  собственного  сочинения  или 

эссе.  А  также  к  участию  принимаются  стихотворения  только  собственного 

сочинения. 

4.2.

 

Конкурс проводится в заочной форме. 4.3.

 

Один  автор  представляет  на  конкурс  одну  работу.  Работы, участвующие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются автором. 

4.4.


 

Работа  должна  быть  представлена  на  конкурс  в  электронном  виде 

объемом до 5 листов, формата А 4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times 

New Roman.  

4.5.

 

Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, Администрация  сайта  предоставляет  возможность  для  их  публикации. 

Ответственность  за  соблюдение  авторских  прав  третьих  лиц  несут  авторы 

работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

4.6.


 

Администрация  сайта  категорически  не  приветствует  плагиат.  Если 

при проверке окажется, что работа частично или полностью заимствована у 

другого  автора  (ссылка  на  которого  не  приводится  по  тексту),  то Администрация сайта оставляет за собой право снять такую работу с участия 

в конкурсе. 5.

 

Критерии оценования 

 Соответствие работы теме конкурса и полнота раскрытия темы; 

 Последовательность и логичность изложения

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Нестандартный подход к раскрытию темы; 

 Грамотность. 

6.

 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей

 

6.1. По итогам конкурса жюри определяют победителей.  

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 

6.3. Конкурсанты, не вошедшие число победителей, получают сертификаты.  

6.4. Педагоги подготовившие победителей 

(I СТЕПЕНИ) 

получат грамоту 

педагога – наставника.  

6.5.


 

Телефоны для справок: 87761213218, 87477776240, 87015186176.

 

 ПРИМЕР: 

Приложение №1 

Директору НПО центр  

«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Сарсенову А. 

от__________________ 

 

Заявка на республиканский конкурс эссе  «Легендарный сын казахского народа Бауыржан Момышулы» 

 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст, 

класс/ курс 

Название 

области, 

район, 

место 


учебы 

Название 

эссе 

ФИО руководителя, рабочее место, должность 

Телефон, 

эл.почта 

руководителя 

Айманова 

Сая 


20 лет 

г. Астана, 

№ 34 ОМ 

«Б.Момыш


улы» 

Оразова Гүлім Аманқызы, 

преподаватель литературы 

8778-777-88-99 

gul@mail.ru

  

 Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017
2017 -> Доцент, КӨптілділік – магистратура

жүктеу 73.58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет