Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016жүктеу 13.81 Kb.
Pdf просмотр
бет1/25
Дата09.01.2017
өлшемі13.81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

 
 
Еуразия 
гуманитарлық 
институтының 
 
ХАБАРШЫСЫ 
 
Тоқсандық журнал 
2001 ж. шыға бастаған 
2016 
№ 1 
АСТАНА 
Редколлегия төрағасы 
А.Қ. Құсайынов, т.ғ.д., проф. 
 
Бас редактор 
А.Ж. Исмаилов, психол.ғ.к., проф. 
Бас редактордың орынбасары 
Қ.Ә. Ахметов, т.ғ.д., проф. 
Жауапты хатшы 
Т.В. Кривощапова, ф.ғ.д., проф. 
 
Редколлегия 
Т.Қ. Айтқазин, филос.ғ.д., проф. 
А.Ж. Аманбаев, т.ғ.к., доц. 
В.В. Алексеев, т.ғ.к., доц.  
(Ресей Федерациясы)  
А.А. Арабаев, з.ғ.д., проф. 
(Қырғыз Республикасы) 
Қ.Ә. Әбiшев, з.ғ.к., проф. 
С.Б. Байзақов, э.ғ.д., проф. 
Қ.Ж. Балтабаев, з.ғ.д., проф. 
Х.Э. Боланьос, PhD, профессор (Испания) 
Л.В. Волкова, п.ғ.к., доц. 
Т.А. Дронзина, с.ғ.д., проф.  
(Болгария Республикасы) 
М.М. Жанпейiсова, т.ғ.к., доц. 
В.А. Жексембекова, с.ғ.д., проф. 
М.Ы. Жүкiбай, э.ғ.к., проф. 
С.Б. Загатова, ф.ғ.к., проф. 
О.В. Иншаков, э.ғ.д., профессор 
(Ресей Федерациясы) 
Ә.С. Исмаилова, э.ғ.к., доц. 
А.Ш. Қадырбаев, т.ғ.д., проф. 
(Ресей Федерациясы)  
Б.Р. Кадыров, психол.ғ.д., профессор 
(Өзбекстан Республикасы) 
Ш.М. Қаланова, п.ғ.д., проф. 
Д. Қамзабекұлы, ф.ғ.д., проф. 
Е.В. Кодин, т.ғ.д., проф. 
(Ресей Федерациясы)  
Қ.А. Мамадiл, ф.ғ.к., доц.  
Л.В. Пакуш, э.ғ.д., проф. 
(Беларусь Республикасы)  
В.Г. Рындак, п.ғ.д., проф.  
(Ресей Федерациясы) 
М.Н. Сарыбеков, п.ғ.д., проф. 
Б.С. Сарсекеев, п.ғ.д., проф. 
Л.Ч. Сыдыкова, з.ғ.д., проф.  
(Қырғыз Республикасы) 
Р.Н. Юрченко, з.ғ.д., проф. 
ВЕСТНИК 
 
Евразийского 
гуманитарного 
института 
 
Ежеквартальный журнал  
Основан в 2001 г. 

 

МАЗМҰНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
     СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
ТАРИХ 
 
 
Ильясова К.М., Аканов К.Г. О работе государственной комиссии Республики Казахстан по  
 передислокации высших и центральных органов в город Акмола  
 (октябрь 1995 г. - декабрь 1997 г.).................................................................... 
 
 

Есдаулетова А.М., Оралов А.Р. Становление энергетической политики стран Центральной Азии...........  14 
Абишева Ж.Р., Еңсепов Б.Б. Сыр бойында жадидизмнің таралуы.................................................................  20 
Кабылтаева С.К. К проблеме вооружения казахских батыров XVIII века.....................................................  27 
Нурбаев Ж.Е. Некоторые аспекты миссионерской деятельности русской православной церкви на  
территории Тургайской области (II половина XIX - начало XX вв.)...................................... 
 
33 
Шаукенов Ж.А. Ұлттық-демократиялық бағыттағы алаш қайраткерлерінің мүдде, бостандық, теңдік  
 идеялары..................................................................................................................................... 
 
38 
 
САЯСАТТАНУ 
 
 
Мажиденова Д.М., Далелхан А. Әлем қауымдастығының негізгі мақсатты ұстанымдары……………….  46 
Akhmedyanova D.K., Mukasheva Z.Y. Geostrategical View: Russian Interests in Central Asia........................  52 
Даулетьярова Ж.Е. История становления автономных районов Китая и политика КПК по отношению  
  к нацменьшинствам………………………........................................................................ 
 
59 
 
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ 
 
 
Сарсекеев Б.С. Разработка рабочей тетради на печатной основе (по истории древнего Казахстана  
6 класса)...................................................................................................................................... 
 
67 
Сарыбекова Ж.Т. Қазақстан Республикасында гендерлік саясаттың даму тарихы......................................  73 
Байтанасова Қ.М. Оқу үдерісіндегі дәрістің маңызы........................................................................................  79 
Қалтаева Г.К., Бекмағамбетов А.Ж. Педагогтердің біліктілігін арттыру үдерісін әдістемелік  
 тұрғыдан қамтамасыз ету мәселесі..................................................... 
 
83 
Қалыбекова А.А., Қайыпова А. Жоғары оқу орнындағы болашақ педагог-психологтің кәсіби  
 даярлығы........................................................................................................ 
 
90 
Джансеитова С.С., Исаева Ж.Т. Формирование ценностных ориентиров и духовной культуры  
 личности........................................................................................................ 
 
96 
Еркинбекова М.А.  Тест-фреймдер және олардың білімгерлердің қарым-қатынас құзыреттіліктерін  
 дамытудағы рөлі.................................................................................................................. 
 
100 
Байдрахманов Д.Х. Студенттер бойында белсенділікті қалыптастыру мәселелері туралы..........................  104 
Мурзина С.А., Навий Л.Н., Жантемирова М.Б. Психологическое сопровождение адаптации  
студентов-первокурсников, прибывших из южных  
регионов по программе «Серпін-2050».......................... 
 
 
109 
Мұратбекова А.М., Альбекова А.Ш., Омарова Г.Т. Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін  
  қалыптастырудағы сын тұрғысынан ойлау  
  технологиясының маңызы........................................ 
 
 
115 
Мұқанова Қ.Қ. Білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметіндегі жобалап оқыту әдісі.............................  119 
Шормақова А.Б., Абденова К.К. Бастауыш сыныпта халық ауыз әдебиеті үлгілерін оқытудың әдіс- 
тәсілдері....................................................................................................... 
 
124 
Жанайхан Б., Хасен Б. Білімгерлердің гуманистік көзқарасын қалыптастырудағы педагогикалық  
  тұжырымдар жүйесі...................................................................................................... 
 
128 
Zhussupova R.F., Kussainova A.Z. Methodological Development of Kazakhstani Component for Teaching  
the English Speaking Language.................................................................... 
 
133 
Свинарчук А.И. Педагогические факторы политической социализации личности.......................................  137 
Трубицкая Л.А., Процюк О.А.,                Студенттің университеттегі дене шынықтыру пәні бойынша 
Белькович В.Н., Боранбаева Д.Ж.          өзіндік жұмысын оқу компоненті ретінде жүзеге асырудың 
әдістемелік жолдары....................................................................... 
 
 
141 
Мыңбосынова Г.Е. Тілдік емес жоғары оқу орындарында ағылшын тілін оқытудағы ойын  
  ситуацияларын қолдану..................................................................................................... 
 
145 
 

 

 
 
ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
Боранбаев С.Р., Дүйсен С. Әскери әдебиет үлгісінде жазылған ортағасырлық қолжазба............................  150 
Жолшаева М.С.  Тілдік құзыреттілік және аударма үдерісіндегі лингвомәдени фактор..............................  154 
Боранбаев С.Р., Декембаева Н.Қ. Батырлар жырындағы исламдық танымдар.............................................  159 
Ордабекова Х.А. Номинация процесінің психолингвистикалық аспектісі.....................................................  165 
Тусупбекова М.Ж. Английский язык в городском пространстве....................................................................  170 
Найманбай А.Р. Көркем шығармадағы ұлттық мінез сипаты...........................................................................  177 
Машкова С.Н. Художественное воплощение концепции любви в произведениях И.А. Бунина.................  182 
Алимбаев А.Е., Мәмбетов Ж.О. Жақсылық Сәмитұлының лирикалық повестері........................................  188 
Исмаилова Г.К., Измайлов С.В. Особенности перевода неопределенного местоимения any (любой) в  
 юридических текстах с английского языка на русский............................ 
 
195 
Мәмбетов Ж.О., Ділдабек А.Қ. Жайсаңбек Молдағалиевтің «Таза бұлақ» романындағы Ыбырай  
  Алтынсарин образы........................................................................................ 
 
199 
Д
Д
ә
ә
р
р
м
м
е
е
н
н
қ
қ
ұ
ұ
л
л
о
о
в
в
а
а
 
 
Р
Р
.
.
Н
Н
.
.
,
,
 
 
А
А
б
б
д
д
у
у
л
л
л
л
и
и
н
н
а
а
 
 
З
З
.
.
А
А
.
.
,
,
 
 
Д
Д
ә
ә
у
у
л
л
е
е
т
т
б
б
е
е
к
к
о
о
в
в
а
а
 
 
Ж
Ж
.
.
С
С
.
.
 
 
К
К
ө
ө
р
р
к
к
е
е
м
м
 
 
ш
ш
ы
ы
ғ
ғ
а
а
р
р
м
м
а
а
л
л
а
а
р
р
д
д
а
а
 
 
м
м
е
е
д
д
и
и
ц
ц
и
и
н
н
а
а
л
л
ы
ы
қ
қ
 
 
 
 
терминдердің жұмсалым нормасы.................. 
 
204 
Әміров Ә.Ж., Досанов Б.И., Бисенбаев А.Қ. Терминком – терминологияға ықпал етуші маңызды  
факторлардың бірі................................................................... 
 
210 
Карина Н.О. Тюркские национальные образы мира в художественной литературе......................................  215 
Шадкам З., Абдезова Г.Н. Көркем аудармада стилистикалық мағынасы төмендетілген лексиканы  
  (арго) аудару тәсілдері............................................................................................ 
 
219 
 
Жарияланған  материалдар  автордың  көзқарасын  білдіреді,  олар  журналдың  Редакциялық 
алқасының  пікірімен  сәйкес  келмеуі  мүмкін.  Жарияланымдардағы  деректер  мен  мәліметтердің 
дұрыстығына автор жауап береді. Қолжазбалар рецензияланбайды және қайтарылмайды.  
 
Публикуемые  материалы  отражают  точку  зрения  авторов,  которая  может  не  совпадать  с 
мнением Редакционной коллегии журнала. Ответственность за достоверность фактов и сведений 
в публикациях несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тарих
 

 

УДК 378 (574 - 25)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К.М. Ильясова 
Институт истории государства  
КН МОН РК, канд. ист. наук, 
доцент 
 
К.Г. Аканов 
Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева
докторант PhD  
 
О работе 
государственной 
комиссии Республики 
Казахстан  
по передислокации 
высших и центральных 
органов в город 
Акмола 
(октябрь 1995 г. –  
декабрь 1997 г.) 
 
Аннотация 
Статья  посвящена  вопросам  работы 
Государственной комиссии по передислокации 
высших  и  центральных  органов  в  Акмолу. 
Авторы,  используя  архивные  материалы, 
открыли 
новые 
страницы 
истории 
строительства нынешней столицы Казахстана. 
Ключевые  слова:  Президент,  Верховный 
Совет,  Кабинет  министров,  Акмола,  перенос 
столицы,  передислокация,  Государственная 
комиссия, новое строительство, Астана.  
 
 
Перенос  столицы  Казахстана  из  города 
Алматы  в  областной  центр  Акмолинской 
области город Акмолу  (нынешний г. Астана)  -
одно  из  важнейших  событий  в  современной 
истории  Независимого  Казахстана.  Этот 
судьбоносный  шаг  был  сделан  на  заседании 
Верховного  Совета  Республики  Казахстан  6 
июля 1994 года. В постановлении говорилось о 
согласии 
с 
предложением 
Президента 
Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаева  о 
переносе столицы государства в город  Акмола 
и  давались  указания  Кабинету  Министров 
республики  разработать  до  конца  1994  года 
технико-экономическое обоснование и сроки ее 
переноса  [1,  с.  93-94;  2,  с.  144].  Позже  были 
созданы 
соответствующие 
правовая 
и 
нормативная базы, регламентирующие процесс 
переноса столицы.  
Следующий  правовой  шаг  в  данном 
направлении  был  сделан  указом  Президента 
Республики  Казахстан  «О  столице  Республики 
Казахстан»  от  15  сентября  1995  года.  В 
документе  было  установлено,  что  город 
Алматы будет оставаться столицей государства 
вплоть 
до 
переезда 
Парламента 
и 
Правительства  Республики  Казахстан  в  город 
Акмолу.  Местом  нахождения  резиденции 
Главы  государства  объявлялись  оба  города. 
Тем же Указом в целях организации работы по 
передислокации 
высших 
и 
центральных 
органов  образовывалась  специальная  Госу-
дарственная  комиссия.  Кроме  того  Пра-
вительству Казахстана было поручено учредить 
внебюжетный  фонд  «Новая  столица»,  целью 
которого 
было 
аккумулирование 
вне-
бюджетных  средств  по  обустройству  города. 

 

Помимо  этого,  Правительство  должно  было  подготовить  и  внести  на  рассмотрение 
Президента  предложения  по  предоставлению  налоговых,  таможенных  и  иных  льгот 
инвесторам, участвующим в застройке и развитии инфраструктуры будущей столицы [1, 
с.100; 3, с. 145].  
4  октября  1995  г.  Министерство  строительства,  жилья  и  застройки  территории 
(Минстрой)  направило  Премьер-Министру  Республики  Казахстан  документ,  в  котором 
были изложены концептуальные предложения по реализации указа Главы государства «О 
столице Республики Казахстан» и примерный объем генерального плана города Акмолы и 
его стоимость. Согласно документу, Реализация Указа носила долговременный характер и 
должна  была  быть  разделена  на  несколько  этапов.  Первый  этап,  включавший  в  себя 
первые  2  года,  предполагал  значительные  инвестиционные  вложения  в  устройство 
помещений  для  размещения  переводимых  органов  государственного  управления. 
Следующий  этап  вплоть  до  2000  года,  ставил  задачу  разработки  стратегического 
направления 
развития 
столицы, 
определения 
общественно-политического 
и 
экономического статуса и реализацию следующих основных задач:  
а) 1996-1997 – разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) генерального 
плана под руководством Минстроя и его подшефных институтов; 
б) после утверждения Правительством ТЭО генерального плана проведение работ в 
таких направлениях, как: новое строительство жилья, создание условий для привлечения 
иностранного  и  негосударственного  отечественного  капитала  в  жилищную  сферу, 
усиление  мер  государственной  поддержки  по  развитию  предприятий,  выпускающих 
стройматериалы и изделия, инженерного оборудования с использованием отечественного 
сырья,  развитие  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры,  строительство  или 
реконструкция ряда правительственных  учреждений, общественных зданий, инженерной 
и  транспортной  инфраструктуры,  финансирование  строительства  объектов  (кроме 
правительственных  зданий)  за  счет  негосударственных  источников  при  активной 
государственной поддержке с привлечением ресурсов областей
в)  в  целях  организации  работы  по  оперативному  решению  вопросов  и  снижения 
затрат по реализации и контролю стоящих задач создание специального органа в составе 
Минстроя,  недопущение  строительства  и  финансирования  любых  объектов  без 
проведения  предварительных  тендеров  и  торгов,  проведение  строительства  силами 
местных  строителей,  усиление  роли  органов  лицензирования,  экспертизы  проектов  и 
контроля качества строительства и стройматериалов [4, Л. 1-6].  
28  октября  1995  г.  состоялось  первое  заседание  Государственной  комиссии 
Республики Казахстан по передислокации высших и центральных органов в город Акмолу 
под  председательством  Н.К.  Исингарина.  В  составе  комиссии  было  25  чел.,  в  том  числе 
заместителей председателя – 4 чел., членов – 14 чел., приглашенных участников – 7 чел. 
[5].  
Из  документа  видно,  что  первым  председателем  Государственной  комиссии  был 
Нигматжан  Кабатаевич  Исингарин  (р.  29.09.  1941).  Как  показывают  источники, 
Нигматжан  Кабатаевич  начинал  свой  трудовой  путь,  работая  в  1958-1964  гг.  сначала 
разнорабочим СУ-1 треста «Семиозерстрой», затем трактористом в колхозе. После чего в 
1964-1986  гг.  последовательно  работал  инженером,  главным  инженером  и  на 
руководящих  должностях  в  железнодорожной  отрасли,  с  1986-1991  гг.  –  исполнял 
функции  заместителя  Министра  Путей  сообщения  СССР  и  начальника  Алма-Атинской 
железной дороги. В период с 1991 по 1994 гг. исполнял функции Министра транспорта и 
коммуникации  РК,  а  в  1994-1996  гг.  исполнял  функции  первого  заместителя  Премьер-
министра  РК.  С  1996  г  работал  председателем  Интеграционного  комитета  5  государств. 
Имел высшее образование. Окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта. 
В 1984 г. – защитил кандидатскую, а в 2000 – докторскую диссертацию, получив степень 
доктора  экономических  наук  [6,  с.  604-605].  Вышеуказанные  строки  характеризуют 

 

Нигматжана  Кабатаевича  как  ученого,  грамотного  хозяйственника  с  большим  опытом 
работы  на  руководящих  должностях  и  в  международной  сфере,  что,  разумеется,  было 
очень полезно для председателя Госкомиссии.  
Первое  заседание  комиссии  было  структурно-организационным.  Члены  комиссии 
разделили полномочия, составили структуру аппарата Комиссии, определили ближайшие 
задачи  и  сроки  отчета  о  ходе  их  выполнения.  Главными  задачами  были:  проведение 
совещания  по  обсуждению  эскиза-идеи  Генерального  плана  развития  новой  столицы  и 
конференции;  проработка  перечня  высших  и  центральных  государственных  органов, 
подлежащих  передислокации  на  первом  этапе  переноса  столицы,  определение  срока  их 
передислокации,  а  также  перечня  зданий  для  размещения  государственных  органов, 
подлежащих  передислокации;  решение  вопроса  о  выделении  помещений  для  работы 
Комиссии в городах Алматы и Акмола [5].  
Следующее  заседание  комиссии  состоялось  11  ноября  1995  г.  На  заседании  был 
принят Перечень высших и центральных государственных органов, которые должны были 
быть передислоцированы в ближайшее время.  
В  перечень  высших  и  центральных  государственных  органов,  подлежащих 
передислокации  в  город  Акмолу  на  первом  этапе,  и  зданий,  предназначенных  для  их 
размещения, были включены следующие объекты [7, Л. 14-16]:  
 
Наименование высших и 
центральных государственных 
органов 
Предоставляемое для размещения здание областного 
органа 
Президент 
Республики 
Казахстан и его администрация  
Здание областной администрация 
Парламент РК и его аппараты  
Здание проектного института «Целингипросельхоз» 
Правительство 
РК 
и 
его 
аппарат 
Здание областной администрации 
Национальная гвардия  
Здание  бывшей  кафедры  Инженерно-строительного 
института; 
Здание райсельхозхимии в поселке Пригородный
Здание в/ч (военной части) в городе Степногорск  
Комитет 
национальной 
безопасности 
Здание управления КНБ Акмолинской области; 
Здание железнодорожного техникума; 
Здание учебного комбината сельских строителей; 
Производственное 
помещение 
Управления 
сельхозводопровода  
Оперативная 
группа 
Министерства Обороны 
Административное здание АО «Целинсантехмонтаж» 
Министерство внутренних дел   Здание 
СКБ 
ПЭТ 
(специализированное 
конструкторское 
бюро 
позитронно-эмиссионной 
томографии) 
Министерство  энергетики  и 
угольной промышленности  
Здание треста «Целинэлектросетьстрой» 
Министерство 
нефтяной 
и 
газовой промышленности 
Общежитие завода газовой аппаратуры  
Министерство экономики 
Здание облсовпрофа (областного совета профсоюзов) 
Здание института экономики 
Министерство 
сельского 
хозяйства  
Здание управления Целинной железной дороги (50%) 
Министерство  транспорта  и 
коммуникации  
Здание управления Целинной железной дороги (50%) 
Здание областного управления связи 

 

Министерство  строительства, 
жилья и застройки территории  
Здание  облводстроя  (областного  управления  водного 
строительства) 
Министерство юстиции  
Филиал института «Казгипроводхоз» 
Управление 
Делами 
Президента 
Республики 
Казахстан 
Здание Дома пионеров  
Корпорация  «Телевидение  и 
радио Казахстана» 
Здание 
Целиноградского 
райсельхозуправления 
(районного сельскохозяйственного управления) 
Министерство 
промышленности и торговли 
АО «Целинсельмаш» 
Министерство 
иностранных 
дел 
Здание Института «Целингорсельпроект» 
Министерство финансов  
Здание Института «Каздорпроект» 
Производственно-
эксплуатационное предприятие 
Парламента 
Производственные помещения фабрики М. Маметовой 
по Студенческому проспекту 
Национальный банк 
Здание облбанка (областного банка) 
Верховный суд 
Здание Филиала института «Казгипроводхоз» 
Генеральная прокуратура 
Здание «Агропромтехники» 
Государственный 
следственный комитет 
Здание детского сада фабрики им. М. Маметовой  
Государственный  комитет  по 
чрезвычайным ситуациям 
Административное здание АО «Акмоластрой» 
Центральная 
избирательная 
комиссия  
Административное здание АО «Акмоластрой» 
Государственный  комитет  по 
статистике и анализу 
Здание облстата 
Национальное  агентство  по 
делам  печати  и  массовой 
информации  
Здание облстата  
Всего - 28 
 
Отметим,  что  названия  зданий  куда  были  передислоцированы  вышеуказанные 
государственные  органы  дается  в  соответствии  с  документом  «Приложение  к протоколу 
№ 2 от 11 ноября 1995 года заседания Государственной комиссии Республики Казахстан 
по  передислокации  высших  и  центральных  государственных  органов  в  город  Акмолу», 
хранящимся в Национальном архиве Республики Казахстан.  
11  декабря  1995  г.  Министерство  финансов  Республики  Казахстан,  рассмотрев 
просьбу  Государственной  комиссии,  приняло  постановление  об  освобождении  импорта 
товаров,  приобретаемых  за  счет  государственного  бюджета  и  бюджетными 
организациями, от  уплаты налога на добавленную  стоимость. Постановление вступало в 
силу с 1 января 1996 г. [8, Л. 4]. 
12  декабря  1995  г.  на  заседании  Президиума  Правительства  Республики  Казахстан 
под  председательством  Исингарина  Н.К.  был  одобрен  предоставленный  ранее  список 
высших  и  центральных  органов  государственной  власти,  переезд  которых  должен  был 
осуществляться  в  первую  очередь.  Вслед  за  ними  в  Акмолу  также  должны  были 
впоследствии  переехать  Министерства:  Геологии  и  охраны  недр,  Труда,  Социальной 
защиты  населения,  а  также  Государственные  комитеты  РК  по:  Управлению 
государственным 
имуществом, 
Земельным 
отношениям 
и 
землеустройству, 
Сотрудничеству со странами СНГ. При переезде планировалось выделение им квартир. В 
те  же  дни,  11-13  декабря  была  проведена  Международная  конференция  по  концепции 

 

Генерального плана и развития новой столицы г. Акмолы.  Судя по документам, затраты 
на проведение конференции составили 1 млн. 350 тыс. тенге. Из них большая часть – 630 
тыс.  тенге  была  отведена  под  затраты  на  участие  в  работе  конференции  ведущих 
специалистов  в  сфере  архитектуры  и  градостроительства  из  стран  дальнего  и  ближнего 
зарубежья [9, Л. 43 – 44].  
16  декабря  1995  г.  первым  в  Акмолу  было  передислоцировано  Министерство 
транспорта  Республики  Казахстан  [10,  С.  7].  Добавим,  что  в  это  время  в  1992-1997  гг. 
акимом  города  Акмолы  и  главой  городской  администрации  был  Булекпаев  Аманжол 
Куанышевич  (1941-2013  гг.),  который  в  целях  финансового  обеспечение  новой  столицы 
предложил  создать  Акмолинскую  специальную  экономическую  зону  и  после  ее 
учреждения в октябре 1996 был назначен ее первым руководителем [1, с. 95-96; 11, с.176].  
В  январе  1996  г.,  по  поручению  Президента  РК  при  активном  содействии 
Госкомиссии с целью привлечения иностранных инвесторов был принят Указ Президента 
Республики  Казахстан,  имеющий  силу  закона,  от  26  января  1996  года  «О  внесении 
изменений  и  дополнений  в  Указ  Президента  РК  «О  налогах  и  других  обязательных 
платежах  в  бюджет».  Указом  в  законодательство  республики  были  внесены  следующие 
изменения:  организации,  определяемые  Правительством  РК,  как  занимающиеся 
строительством  в  Акмоле,  освобождаются  от  уплаты  подоходного  налога  на  период, 
связанный  со  строительством,  не  превышающий  5  лет;  юридические  лица  –  от  уплаты 
земельного  налога  на  срок  не  превышающий  3  лет;  на  срок  не  более  5  лет  –  от  уплаты 
налога  на  имущество.  Тогда  же  был  определен  перечень  приоритетных  направлений, 
финансирующийся за счет иностранных инвестиций: реконструкция систем инженерного 
жизнеобеспечения  города  (водоснабжение,  электроснабжение,  теплоснабжение):  улично-
дорожной сети и аэропорта; строительство: мостов через реку Ишим; жилого городка для 
работников  дипломатического  корпуса  и  зоны  отдыха  на  территории  Щучинско-
Боровской  зоны,  универсального  многоцелевого  здания  и  супермаркета,  включающего  в 
себя  мелкие  производства  по  переработке  сельхозпродукции;  развитие  базы 
стройиндустрии: 
по 
индивидуальному 
жилищному 
строительству 
и 
теплоэнергосберегающим технологиям [12, Л. 8-9]. В том же месяце произошли перемены 
в  руководстве  Госкомиссии.  Н.К.  Исингарина  на  должности  председателя  сменил  Н.М. 
Макиевский  (1941  –  2004),  до  этого  в  1990-1995  гг.  руководивший  Государственной 
Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Параллельно в период с октября 1995 г. по июнь 
1997 г. Николай Михайлович управлял Госкомитетом РК по чрезвычайным ситуациям и 
занимал пост заместителя Премьер-Министра Республики [11, с. 468].  
В феврале 1996 г. Президент РК Нурсултан Назарбаев совершил рабочую поездку в 
Акмолу,  в  ходе  которой  он  осмотрел  строящиеся  здесь  объекты.  Осмотрев  их,  Глава 
государства принял решение о переезде Правительства Республики Казахстан в 1997 году 
[1, с. 100]. 
Однако, в апреле 1996 года реализация государственной программы передислокации 
высших  и  центральных  государственных  органов  Республики  столкнулась  с  проблемой 
дефицита денежных средств. В связи с чем Государственному секретарю РК А.С. Есимову 
было  направлено  письмо  с  просьбой  обсудить  возможность  участия  Исламского  банка 
развития  в  финансировании  следующих  проектов:  разработка  градорегулирующей 
документации  –  5  млн.  долларов  США,  строительство  жилья  в  Акмоле  –  180  млн. 
долларов США в качестве льготных кредитов на 30 лет и на 10 лет: развитие инженерной 
инфраструктуры города – 24 млн. долларов США; рекострукция и модернизация тепловых 
сетей и системы теплоснабжения – 11,6 млн. долларов; реконструкция и развитие системы 
связи – телевизионного и радио-вещания – 24 млн. долларов США [12, Л. 25].  
14  октября  1996  г.  в  целях  реализации  Указа  Президента  РК  «О  переносе  столицы 
Республики  Казахстан  в  г.  Акмолу»  и  выполнения  решения  Государственной  комиссии 
Республики  Казахстан  о  строительстве  жилья  при  Алматинском  областном  управлении 

 
10 
капитального строительства был создан общественный фонд «Новая столица» [13, с. 146-
147].  
22  ноября  1996  г.  распоряжением  Президента  Республики  Казахстан  «О 
персональном  составе  Государственной  комиссии  Республики  Казахстан  по 
передислокации  высших  и  центральных  государственных  органов  в  город  Акмолу  и  ее 
полномочиях» был  утвержден новый состав Государственной комиссии: Галимов Ф.Х.  – 
председатель  Комиссии  –  заместитель  Министра  строительства,  жилья  и  застройки 
территории  Республики  Казахстан  [14],  Досмагамбетов  Б.Ф.  –  первый  заместитель 
председателя Комиссии – руководитель аппарата Комиссии, Джаксыбеков А.Р. – первый 
заместитель акима Акмолинской области, заместитель председателя Комиссии, Ни В.В. – 
Управляющий  Делами  Президента  Республики  Казахстан,  заместитель  председателя 
Комиссии;  члены  комиссии:  Андрющенко  А.И.  –  заместитель  Министра  экономики 
Республики Казахстан, Бекбулатов Ш.Х.  – президент  акционерной компании  «Казахстан 
жолдары»,  Булекпаев  А.К.  –  аким  города  Акмолы,  Есилов  С.С.  –  заместитель 
Председателя  Государственного  комитета  Республики  Казахстан  по  управлению 
государственным  имуществом,  председатель  Акмолинского  территориального  комитета 
по  управлению  государственным  имуществом,  Кулибаев  А.А.  –  Министр  строительства, 
жилья и застройки территорий Республики Казахстан, Мусаев А.А. – первый заместитель 
начальника  Службы  охраны  Президента  Республики  Казахстан,  Новиков  П.М.  – 
начальник  Центрального  спортивного  клуба  армии  Министерства  обороны  Республики 
Казахстан, Нурпеисов Б.Г. – заместитель Управляющего Делами Президента Республики 
Казахстан, Сарсенбаев А.С.  – Председатель Национального агентства по делам печати и 
массовой  информации,  Сатыбалдиев  Е.А.  –  президент  Республиканской  корпорации 
«Телевидение  и  радио  Казахстана»,  Тоскин  В.Ф.  –  главный  архитектор  Акмолинской 
области  [15].  Таким  образом,  Ф.Х.  Галимов  (р.  11.12.  1940  г.)  сменил  на  должности 
председателя  Госкомиссии  Н.М.  Макиевского.  Добавим,  что  Фарит  Хабибрахманович 
занимал  должность  председателя  комиссии  в  период  с  ноября  1996  декабрь  1997  г.,  а  с 
декабря  1997  по  октябрь  2002  г.  работал  заместителем  акима  г.  Акмолы  [14].  По  роду 
своей  деятельности,  занимая  должности,  связанные  с  развитием  новой  столицы, 
Ф.Х.Галимов многое сделал для ее благоустройства. 
Согласно  архивным  данным,  население  города  Акмолы  на  1  января  1997  г. 
составляло  277,1  тыс.  человек.  В  городе  имелись  крупные  предприятия  строительной 
индустрии, пищевые, промышленные, обслуживания городского хозяйства, производства 
товаров народного потребления и сельскохозяйственного машиностроения. Подавляющая 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 13.81 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет