Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті


СДЖ арналған бақылау тапсырмаларыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет7/9
Дата14.09.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары 
 
1.  Магнит өрісінің индукция векторы және кернеулігі. 

2.  Жердің  магнит  өрісінің  кернеулігі  және  оның  вертикаль  және  горизонталь 
құраушылары. 
3.  Тангенс гальвонометрдің құрылысы және жұмыс істеу әдісі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Студенттердің оқытушымен дербес жұмысының тақырыптамалық жоспары 
 
ОСӨЖ 
тақырыбының аталуы 
Сабақтың 
мақсаты 
Сабақтың 
өткізу түрі
Тапсырманың 
мазмұны 
Ұсынылатын 
әдебиеттер 
1. Материалдық 
нүктелердің 
кинематикасы. 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
1.5, 1.13, 
1.28,1.38,1.36. 
 
 
 
[6,бет. 5-15] 
2.  Материалы  нүктенің, 
дененің 
ілгерлемелі 
қозғалысының 
динамикасы. 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
2.4, 2.20, 2.36, 
2.65. 
 
 
[8,бет. 30 – 
54] 
3.  Қозғалмайтын  ось 
төңірегінде  айналмалы 
қозғалған 
 
қатты 
дененің динамикасы 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(12.10, 12.16, 
12.17, 12.31, 
12.40, 12.41, 
12.48, 12.50, 
12.60) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[224-236 бет]
4.Салыстырмалылықтың  
арнаулы 
(дербес) 
теориясының элементі 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
17.3, 17.6, 
17.10. 
 
Ә8  есептерін 
талдау 
 
[8,бет. 268 – 
271] 
 
 
5.Механикалық 
тербелістер мен  
толқындар 
 
 
 Газдардың 
молекула-
кинетикалық теориясы 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(5.25, 5.50, 
5.52, 5.53, 
5.93, 5.95, 
5.135, 5.140 ) 
Ә8  есептерін 
талдау 
 
[77-94 бет] 
6.  Молекулалық  физика 
және термодинамика . 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(5.159, 5.173, 
5.174, 5.179, 
5.182, 5.197, 
5.198, 5.216, 
5.226) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[94-108 бет] 
7. Термодинамика 
Берілген 
Тестілер 
6.2, 6.9, 5.113,  [8,  бет. 91 – 

негіздері. 
 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
 5.138. 
94, 
107-111] 
8. Тасымалдау 
құбылыстары. Нақты 
газдар. 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(9.9, 9.13, 
9.18, 9.44, 
9.54, 9.65, 
9.74, 9.108, 
9.118) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[142-162 бет]
9. Электростатика  
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
9.79, 9.97, 
9.105, 9.125. 
 
 
[8, бет.. 151 – 
163] 
 
 
10  Электростатикалық 
өрістегі  диэлектриктер 
мен өткізгіштер 

Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(10.12;10.77; 
10.78; 10.88; 
10.74; 10.63; 
10.115) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[167-192 бет]
11. Тұрақты электр тоғы 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 11.8; 
11.15; 11.20; 
11.28; 11.69.) 
Ә8 
[193-213 бет]
12. Магнит өрісі. 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 11.90; 
11.94; 
11.99; 
11.112.) Ә8 
[212-218 бет]
13
 Заттардағы магнит 
өрісі 
 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(12.10, 12.16, 
12.17, 12.31, 
12.40, 12.41, 
12.48, 12.50, 
12.60) 
Ә8 
есептерін 
талдау 
 
[224-236 бет]

14. Электромагнитті 
индукция 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
14.1, 14.7, 
14.11, 14.25. 
 
[8, бет. 235 – 
241] 
15. Электромагниттік 
тербелістер. 
Берілген 
тақырып 
бойынша 
білімді 
тереңдету 
Тестілер 
 
(№ 12.3; 
12.17; 
12.39; 
12.48; 
12.68.) Ә8 
 
[224-236 бет]
 
 
 
 
 
7.  Бақылау  қарсаңында  және  қорытынды  аттестация  мерзімінде 
студенттердің білімін текскру сұрақтары. 
 
7.1 Пән бойынша жазбаша жұмыс тақырыптары. 
Бақылау жұмысының тақырыбы. 
1. Кинематика, динамика, арнайы-салыстырмалық теориясы. 
2. Молекулалық физика және термодинамика, электростатика. 
3. Тұрақты тоқ, магнетизм. 
 
7.2 Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар (тет тапсырмалары) 
Механика
 
1.  Материалық нүкте деп нені айтады? 
2.  Санақ жұйесі деп нені айтады? 
3.  Қозғалыстың траекториясы деп нені айтады? 
4.  Радиус вектор деп нені айтады? 
5.  Материалық нүкте қозғалысының жылдамдығы деп нені айтады? 
6.  Материалық нүктенің ұдеүі деп нені айтады? 
7.  Бірқалыпты  қозғалыс  деп  қандай  қозғалысты  айтады?  Бірқалыпты 
қозғалыстын  теңдеуің келтіріңіз? 
8.  Бірқалыпты  қозғалыс  деп  қандай  қозғалысты  айтады?  Жолдың  уақытқа 
тәуелділігі  графигінен  бірқалыпты  қозғалыс  үшін  салынған  қозғалыстың 
жылдамдығын қалай аңықтайды? 
9.  Қандай  қозғалысты  бірқалыпты  айнымалы  қозғалыс  деп  атайды? 
Бірқалыпты айнымалы қозғалыстың теңдеуің жазыныз? 
10. Қандай  қозғалысты  бірқалыпты  айнымалы  қозғалыс  деп  атайды? 
Бірқалыпты  айнымалы  қозғалыс  ұшін  ұдеудің  екі  мәңіне  байланысты 
жылдамдықтын уақытқа байланысты графиктерің сызыныз? 

11. Бұрыштық  жылдамдық  деп  нені  айтады?  Бұрыштық  жылдамдықтың 
венкторы  қалай  бағытталған?  Бұрыштық  жылдамдық 
ω
мен  сызықтық 
жылдамдық 
υ
 арасында  қандай байланыс бар? 
12. Бұрыштық  ұдеу  деп  нені  айтады?  Бұрыштық  ұдеудің  векторы  қалай 
бағытталған? 
13. Нормаль ұдеу нені сипаттайды? 
14. Сызықтық және бұрыштық шамалардың арасында қандай байланыс бар? 
15. Шенбер  бойымен  бірқалыпты  қозғалыс  жасап  келе  жатқан  бөлшектің 
тангенциаль жәңе нормаль ұдеулері неге тен? 
16. Масса. 
17. Күш. 
18. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. 
19. Ньютонның бірінші заңы. Қандай санақ жүйелерді инерциалды деп атайды? 
20. Импульс. Ньютонның екінші заңы. 
21. Ньютонның үшінші заңы. 
22. Ауырлық күш деп нені айтады? Дененің салмағы деп нені айтады? Дененің 
салмағы мен ауырлық күшінің арасында қандай айрмашылылық бар? 
23. Қандай  күштерді  консенрватив  күштер  деп  айтады?  Консерватив  күштер 
өрісінің жұмысы неге тең? 
24. Механиқалық жұмыс неге тең? 
25. Дененің кинетиқалық энергиясы неге тең? 
26. Потенциалдық энергия немен анықталады? Ауырлық күш өрісіңдегі дененің 
потенциалдық энергиясы. 
27. Потенциалдық  энергия  немен  анықталады?  Серпімді  қысылған  серіппенің 
потенциалық энергиясы. 
28. Механиқалық эенгргия деп нені айтады. 
       30.Қозғалмайтын  нүтеге  қатысты  қүш  моменті  деп  нені  айтады?  Күш                 
моментінің векторы қалай бағытталған? Өлшембірлігі. 
31. Күш иіні деп нені айтады? 
32. Қозғалмайтын оське қатысты күш моменті деп нені айтады? 
1.  Қос күш деп  нені айтады? Қос күштің моменті неге тен? 
2.  Қозғалмайтын  нүктеге  байланысты  бөлшектің  импульс  моменті  деп  нені 
айтады? Импульс моментінің векторы қалай бағытталған? 
3.  Қозғалмайтын оське қатысты импульс моменті деп нені айтады? 
4.  Дененің инерция моменті деп нені айтады? Неге ол байланысты? 
5.  Айналу осьне қатысты материалық нүктенің инерция моменті. 
6.  Айналу осьне қатысты дененің инерция моменті. 
7.  Штейнер теоремасы. 
8.  Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. 
9.  Айналмалы қозғалыс кезіңде жұмыс неге тең? 
10.  Айналыстағы дененің кинетиқаллық энергиясы. 
11.  Ілгерлемелі және айналмалы қозғалыстардың арасындардағы ұқсастығы. 
35.  Импульстің  сақталу  заңы.  Кеністіктің  жәңе  уақыттын  қандай  қасиетімен 
импульстің сақталу заңы байланысты. 
36. Жабық жүйенің масса центрі қалай қозғалады? 

37.  Импульс  моментінің  сақталу  заңы.  Кеністіктің  және  уақыттын  қандай 
қасиетімен импульс моментінің сақталу заңы байланысты? 
38. Механиқалық энергияның сақталу заңы. Кеністіктің жәңе уақыттын қандай 
қасиетімен механиқлық энергиянын  сақталу заңы байланысты? 
39.  Инерциалды емес деп қандай жүйелерді айтады? 
40.   Инерция күштері деген не? 
41.   Инерция күштерінің әдеттегі күштерден айырмашылығы қандай? 
Жалпы  және  арнаулы  салыстырмалы  теоряның  принципі.  Сұйықтардың 
механикасы. 
Галилейдің салыстырмалы приципі. 
1.  Галилей түрлендірулері. 
2.  Арнаулы салыстырмалы теорияның постулаттары. 
3.  Арнаулы салыстырмалы теорияда қандай инварианттар бар? 
4.  Релятивтік механикадағы оқиғалардың арасындағы аралық. 
5.  Лоренц түрледірулері. 
6.  Қозғалыстағы 
релятивтік 
бөлшектің 
массасының 
жылдамдықпен 
байланысы. 
7.  Ұзындықтын релятивтік қысқаруы. 
8.  Уақыттын релятивтік қысқаруы. 
9.  Масса және энергияның өзара байланысы. 
10. Материалық нүкте ұшін релятивтік динамикасының неғізгі заңы. 
11. Материалық нүктенің релятивтік импульсің қандай тендеу арқылы есептеуге 
болады? 
12. Кинетиқалық энергияның релятивтік теңдеуі. 
13. Паскаль заңы. 
14. Архимед заңы. 
15. Идеал сүйыққа анықтама беріңіз. 
16. Гидростатиқалық қысым. 
17. Сүйықтың үздіксіз заңы. 
18. Ағын сызығыжәңе ағын түтіғі деп нені айтады? 
19. Бернулли теңдеуі. 
20. Ламинарлық жәңе турбуленттік ағыстардың айырмашылығы. 
21. Рейнолдс санынын физиқалық мағынасы. 
22. Стокс теңдеуі. 
23. Тұтқырлық  коэффициентінің  физиқалық  мағынасы.  Сүйықтар  мен 
газдардың тұтқырлық коэффициенті неге тәуелді? 
МКТ. Тасымалдау құбылыстары. 
1.  МКТнің негізгі ережелері. 
2.  Идеал газ молекуласының орташа кинетиқалық энергиясы. 
3.  Температураның молекула- кинетиқалық мағынасы. 
4.  МКТнің негізгі теңдеуі. 
5.  Идеал газдын моделі. 
6.  Авогадро заңы. 
7.  Дальтон заңы. 
8.  Изотермиялық процестің графигі және теңдеуі. 

9.  Изобарлық процестің графигі және теңдеуі. 
10. Изохорлық процестің графигі және теңдеуі. 
11. Менделеев- Клапейрон тендеуі. 
12. Максвелдің  таралу заңы. 
13. Идеал газ молекуларының ең ықтимал жылдамдығы? 
14. Идеал газ молекуларынын орташа арифметиқалық жылдамдығы. 
15. Идеал газ молекуларының орташа квадраттық жылдамдығы. 
16. Барометрлік тендеу. 
17. Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектер үшін Больцманнын таралу заңы. 
18. Тасымалдау қубылыстарының жалпы сипатамасы. 
19. Диффузия теңдеуі. 
20. Тұтқырлық тендеу.і 
21. Жылу өткізгіштік теңдеуі. 
22. Диффузия коэффициентінің физиқалық мағынасы және кинетиқалық теория 
бойынша оның теңдеуі. 
23. Тұтқырлық  коэффициентінің  физиқалық  мағынасы  және  кинетиқалық 
теория бойыңша оның теңдеуі. 
24. Жылу өткізгіштік коэффициентінің физиқалық мағынасы және кинетиқалық 
теория бойынша оның теңдеуі. 
25. Молекуланың еркің жүру жолы. 
Термодинамика. Нақты газдар. Фазалық ауысулар.  
1.  Идеал газдын ішкі энергиясы. 
2.  Еркіндік  дәрежелер  саны.  Энергияның  еркіндік  дәрежелер  бойынша 
таралуы. 
3.  Көлемі өзгеретің газдың жұмысы. 
4.  Жылу мөлшері. Меншікті және мольдік жылу сыймдылықтар. 
5.  Процестің  түріңе  байланысты  идеал  газдын  жылу  сыйымдылығынын 
тәуелділігі. Майер теңдеуі. 
6.  Бірінші термодинамиканың бастамасы. 
7.  Қандай процессті адиабаттық деп атайды? Пуассон теңдеуі. 
8.  Изохорлық процесс ұшін бірінші термодинамиканын заның қолдану. 
9.  Изобарлық процесс үшін біріңші термодинамиканын заның қолдану. 
10. Изотермиялық процесс үшін бірінші термодинамиканың заның қолдану. 
11. Адиабаттық процеес кезіңдегі жұмыс. 
12. Қандай процессті политрлопиялық деп атайды? Политропияның теңдеуі. 
13. Жылу машинаның ПӘКі. 
14. Карно циклі және оның ПӘКі. 
15. Термодинамиканың екінші бастамасы. 
16. Энтропия (анықтамасы, статистиқалық мағынасы). 
17. Термодинамиканың екінші бастамасының статистиқалық түсіңдірмесі. 
18. Молекулар арасындағы өзара әсер күштері (графигі). 
19. Молекулардың өзара әсерлесу потенциалдық энергиясы (графигі). 
20. Потенциалдық шұнқыр деп нені айтады? 

21. Әртүрлі  агрегаттық  күйлер  үшін  молекулардың  өзара  байланыс 
потенциалдық энергиясы және жылу қозғалысынын кинетиқалық энергиясы 
арасыңдағы теңдеулер. 
22. Бір моль газ ұшін Ван-дер-Ваальс теңдеуі. 
23. Ван-дер-Вальс  теңдеулеріңдегі  а  және  в  тұрақтыларының  физиқалық 
мағынасы. 
24. Әртүрлі температуралар үшін Ван-дер-Ваfльс изотермаларын суретеңіз. 
25. Фаза ,фазалық аусу деп нені айтады? 
26. Біріңші текті фазалық аусуларға қандай кұбылыстар жатады? 
27. Екіңші текті фазалық аусуларға қандай қубылыстар жатады? 
28. Біркомпоненттік  қоспа  үшін  фазалық  диаграмманы  сызыныз  және  балқу, 
булану,сублимация қисықтарың көрсетіңіз. 
29. Үштік нүкте деп нені айтады? 
30. Кризистік температура деп нені айтады? 
31. Сублимация деп неңі айтады? 
Вакумдағы электр өрісі.  
1.  Электр өріс деп нені айтады? 
2.  Электр зарядының сақталу заның тұжырымданыз. 
3.  Қандай электр зарядын нүктелік деп сануға болады? 
4.  Кулон заңы. 
5.  Электр өрісінің кернеулігі деп неңі айтады? 
6.  Нүктелік зарядтын кернеулігі неге тең? 
7.  Электр  өрісінің  кернеулігі  деп  неңі  айтады?  Он  және  теріс  зарядтардың 
электр өріс кернеуліктері қалай бағытталатынын суреттеп көрсетіңіз. 
8.  Өрістердің супперпозиция принципің тұжырымданыз. 
9.  Электр  өрісінің  күш  сызықтары  деп  нені  айтады?  Нүктелік  зарядтын  күш 
сызықтарың сызыныз. 
10. Жабық бет арқылы өтетің кернеулік веторының ағыны. 
11. Вакуумдағы электрстатиқалық өріс үшің Остроградский- Гаусс теоремасы. 
12. Зарядтың  беттік  тығыздығы.  Біркелкі  зарядталған  шексіз  жазықтың  өріс 
кернеулігі. 
13. Зарядтың  беттік  тығыздығы.  Әр  аттас  зарядталган  екі  жазықтың  өріс 
кернеулігі. 
14. Қандай өрісті біртекті деп атайды? 
15. 1  нүкте  ден 2 нүктеге q зарядың  тасымалдауға  кеткен  электростатиқалық 
өрістің жұмысы неге тең? 
16. Потенциал деп нені айтады? 
17. Нүктелік заряд өрісінің потенциалы. 
18. Эквипотенциал  бет  деп  нені  айтады?  Эквипотенциал  беттер  мен  күш 
сызықтары өзара қандай бұрыш жасайды? 
19. Нүктелік заряд өрісінің эквипотенциал беттерің сызыныз. 
20. Потенциалдар айырымы деп нені айтады? 
21. Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс. 
22. Электр өріс кернеулігі мен потенциалдар айырымы  қандай байланыста? 
23. Электр өріс кернеулігі векторының циркуляциясы. 

24. Электр өріс кернеулігі векторының циркуляциясы неге тең? 
25. Электрстатиқалық  өрістің  энергетиқалық  және  күш    сипаттамасы  болып 
қандай шамалар есептеледі? 
Зат ішіндегі электр өрісі. 
1.  Электр диполь деп нені айтады? 
2.  Диполь моменті деп нені айтады( дипольдің электр моменті)? 
3.  Қандай молекуларды полярлы емес деп атайды? 
4.  Қандай молекуларды полярлы деп атайды? 
5.  Диэлектриктің электрондық поляризациясы деп нені атайды? 
6.  Диэлектриктің бағдарлама поляризациясы деп нені атайды? 
7.  Диэлектриктің поляризациясы деп нені айтады? 
8.  Поляризация деп нені атайды? 
9.  Изотропты диэлектриктер үшін электр өрісінің кернеулігі мен диэлектриктің 
поляризациясы арасындағы тәуелділігі. 
10. Қандай зарядтарды байланысқан деп атайды? Еркің деп? 
11. Диэлектриктен жасалған пластина конденсатордың ішіңе орналастырылған. 
Диэлектриктегі қорытынды өріс кернеулігі неге тен? 
12. Заттын диэлектірлік өтімділігі нені көрсетеді? 
13. Заттын  диэлектірлік  қабылдағыштығы  және  диэлектірлік  өтімділігі 
арасындағы өзара байланыс. 
14. Электр ығысу векторы. 
15. Диэлектриктегі электр өріс үшін Острградский- Гаусс теоремасы. 
16. Сегнетоэлектрик 
деп 
нені 
айтады? 
Сегнетоэлектриктің 
басқа 
диэлектриктерден айырмашылығы? 
17. Өткізгішке  біршама  заряд  берілген.  Өткізгіштің  ішіңдегі  электр  өріс 
кернеулігі неге тен? Потенциалы? 
18. Өріс  кернеулігі  Е
0
  біртекті  электр  өрісіңе  зарядталмаған  өткізгіш 
орналастырылған. Өткізгіш ішіңдегі өріс кернеулігі неге тең? 
19. Өткішгіштердің электр сыйымдылығы деп нені айтады? Электр сыймдылық 
неге тәуелді? Өлшебірлігі қандай? 
20. Конденсатордың  сыйымдылығы.  Конденсатордың  сыйымдылығы  неге 
тәуелді? 
21. Жазық конденсатордың сыйымдылығы. 
22. Конденсатолрлардың паралель қосылуы. Жалпы сыйымдылығы неге тен? 
23. Конденсаторлардың тізбектей қосылуы. Жалпы сыйымдылығы неге тен? 
24. Зарядталған конденсатордың энергиясы. 
25. Электр өріс энергиясының көлемдік тығыздығы. 
Тұрақты тоқ. 
1.  Электр  тоқ    деп  нені  айтады?Электр  тоғы  болу  үшін  негізгі  шарттарды 
айтыңғыз. 
2.  Тізбектегі  тұрақты  электр  тоқты  сақтауға  электр  өріснің  мүмкіншіліғі  неге 
жоқ? 
3.  Тоқ күші деп нені айтады? 
4.  Тоқ  тығыздығы деп нені айтады? 
5.  Кернеу деп нені айтады? 

6.  Тосын күштер. 
7.  ЭҚК. 
8.  Тосын күштер өрісінің кернеулік векторының циркуляциясы. 
9.  Біртекті тізбек бөлігі үшін интеграл түрдегі Ом заңы. 
10. Дифференциал түрдегі Ом заңы. 
11. Біртекті емес тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. 
12. Тұйық  тізбек үшін Ом заңы. 
13. Қысқаша тұйықтау. 
14. Өткізгіштің кедергісінің температураға және өлшемдеріңе тәуелділігі. 
15. Өткізгіштерді тізбектей қосу. 
16. Өткізгіштерді паралель қосу. 
17. Интеграл түрдегі Джоуль -Ленц заңы. 
18. Дифференциал түрдегі Джоуль-Ленц заңы. 
19. Видеман-Франц заңы. 
20. Тоқ тасушылардың багытталған қозғалыс жылдамдығы жәңе тоқ тығыздығы 
арасындағы байланыс. 
21. Газдардағы тоқ үшін Ом заңы. 
22. Тармақталған тізбектер үшін Киргхоф заңдары. 
             Әртүрлі орталар үшін тоқ тасушылар болатың зарядталған бөлшектер. 
Электромагнетизм 
1.  Индуктивтік дегеніміз не? 
2.  Өздік индукция үшін Э.Қ.К.-нің өрнегін жаз. 
3.  Өздік иднукция құбылысы дегеніміз не? 
4.  Өзара индукция құбылысы дегеніміз не? 
5.  Вакуумдағы өткізгіштің индуктивтілігі неге тәуелді? 
6.  Индуктивтілігі L  катушканың магнит өрісінің энергиясының өрнегі 
7.  Трансформатордың жұмысы неге негізделген? 
8.  Магнит өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығының формуласы. 
9.  Соленойдтың индуктивтілігінің өрнегі 
10. Заттың магниттелуін не сипаттайды? 
11. Сутегі атомындағы электроны қосынды магниттік моменті неден құралады? 
12. Атомдағы  электронның  орбиталық  қозғалысының  гиромагниттік  қатынасы 
үшін өрнегін жаз. 
13. Магниттік өтімділік жегеніміз не? 
14. Магниттік алғырлық қалай анықталады? 
15. Магниттік  алғырлық  пен  магниттік  өтімділік  арасындағы  байланыс 
формуласын жаз. 
16. Магниттік алғырлығы О-ден кіші заттар қалай анықталады? 
17. Магниттік өтімділігі 
μ>>
1 заттар қалай аталады? 
18. Изотропты  біртекті  ортадағы  магниттелгіштік  вектормен  магнит  өрісінің 
кернеулігінің вектор арасындағы байланыс формуласын жаз. 
19. Магниттік  индукция  векторы  В  мен  магнит  өрісінің  кернеулігі  арасындағы 
байланыс формуласын жаз. 
20. Диамагниттік эффект қалай түсіндіріледі? 
21. Қай заттарда магниттік өтімділік 
μ<


22. Қай заттардың магнит алғырлығы температураға тәуелді емес? 
23. Сыртқы  магнит  өрісі  болмағанда  қай  магнетиктің  атомының  магниттік 
моменті 0-ге тең? 
24. Парамагниттік эффект қалай пайда болады? 
25. Қандай магнетиктерде магниттелгіштік векторының бағыты магнит өрісінің 
кернеулік векторына қарама-қарсы? 
26. Қандай магнетиктерде магниттелгіштік векторыдың бағыты магнит өрісінің 
кернеулік векторымен бағыттас? 
27. Атомның магниттік моменті қандай құрамнан тұрады? 
28. Парамагнетиктердің  магниттік  алғырлығы  үшін  жазылған  Кюри  заңын 
көрсет. 
29. Электронның  меншікті  магниттік  моментінің  оның  меншікті  механикалық 
моментіне (спинға) гиромагниттік қатынасы неге  тең? 
30. Қандай  магнетиктерде  магниттік  өтімділік  сыртқы  магнит  өрісінің 
кернеулігіне тәуелді? 
31. Магниттік  домен дгеніміз не? 
32. Коэрцитивтік күш дегеніміз не? 
33. Қалдық магниттелгіштік дегеніміз не? 
34. Қандай магнетиктер гистерезис тұзағын жасайды? 
35. Ферромагниттік құбылыс қалай түсіндіріледі? 
Тербелістер мен толқындар 
36. Еркін  гармониялық  механикалық  тербелістің  диффиренциалдық  теңдеуі 
(мысалы серіппелі маятниктің теңдеуі) 
37. Тербеліс  периоды  дегеніміз  не?  Математикалық  маятниктің  тербелісінің 
периодының формуласын жаз. 
38. Тербеліс  периоды  дегеніміз  не?  Серіппелі  маятниктің  тербелісінің 
периодының формуласын жаз. 
39. Еркін  гармониялық  элкетромагниттік  тербелісінің  дифференциалдық 
теңдеуін жаз. 
40. Тербеліс периоды дегеніміз не? Контурдағы еркін электромагниттік тербеліс 
периодының Томпсон формуласы. 
41. Тербелістің амплитудасы, тербелісі, фазасы дегеніміз не? 
42. Өшетін электромагниттік тербелістің дифференциал теңдеуі. 
43. Өшудің  логарифмдік  декременті  дегеніміз  не?  Тербелмелі  контурдағы 
электромагниттік тербелістің өшуінің логарифмдік декременті үшін өрнекті 
жаз. 
44. Өшудің  логарифмдік  декременті  дегеніміз  не?  Механикалық  тербелістің 
логарифмдік декременті үшін өрнекті жаз. 
45. Тербеліс  жүйесінің  сапалылығы  дегеніміз  не?  Тербелмелі  контурдың 
сапалылығының өрнегін жаз. 
46. Тербелмелі  контурдың  сапалылығы  мен  логарифмдік  декремент  λ 
арасындағы байланысты жаз. 
47. Механикалық еріксіз тербеліс теңдеуі. 
48. Еріксіз электромагниттік тербеліс теңдеуі. 
49. Индуктивтік кедергінің формуласы. 

50. Сиымдылық кедергісінің формуласы. 
51. Тізбектей  жалғанған  сиымдылық  С,  индуктивтілік L, активті  кедергі R, 
жиілігі W бойындағы тізбектің толық кедергісі. 
52. Контурдағы  өшетін  электромагниттік  тербелістің  циклдік  жиілігінің 
формуласы. 
53. Қандай тербеліс еріксіз тербеліс деп аталады. 
54. Тербелмелі контурдағы электромагниттік трбелістің циклдік жиілігі қандай 
шамаға тәуелді? 
55. Егер  мәжбүрлеуші  күштің  тербелісінің  амплитудасы  тұрақты  болса,  еріксіз 
тербелістің амплитудасының жиілікке тәуелділігі қандай? 
56. Релаксация уақыты дегеніміз не? 
57. Еркін  электромагниттік  тербеліс  пайда  болуы  үшін  тербелмелі  контур 
қандай элементтерден құралуы керек? 
58. Келтірілген  теңдеу  контурдағы  қандай  тербелісті  сипаттайды? q=q
0
*e
-
R/2L
*sin(wt+φ) 
59. Резонанс дегеніміз не? 
60. Айнымалы  ток  тізбегіне  тікелей  жалғанған  сиымдылық  С,  индуктивтілік L 
және кедергі R үшін Ом заңын жаз. 
61. Сфералық толқынның теңдеуін жаз. 
62. Берілген ортадағы электромагниттік толқын 
63. Толқын күйінің теңдеуі. 
64. Кеністік  кейбір  облысында  тұрғын  толқын  теңдеуі  мына  түрде  жазылады: 
S(y,z)=2Acos2πy/λ*sin2π/T*z.  Тесрбеліс  амплитудасы  ең  аз  болатын 
ортаның нүктелері үшін шартты жазындар. 
65. Тұрғын толқынның шоғыры, түйіні дегеніміз не? 
66. Толқындық теңдеу. 
  
7.3 Емтихан билеттері (тестілер).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі 
 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН: 
Бірінші проректор 
___________Исағұлов А.З. 
«____»____________2008ж. 
 
 
 
 
 
ОҚЫТУШЫ ПӘНІ
нің
 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
 
 «Физика 2» пәні бойынша  
           050702   "Автоматтандыру және басқару" мамандығының                 
             студенттері үшін. 
             Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті. 
            Физика кафедрасы 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
2008 
 

Алғы сөз
 
 
 
Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген: 
  аға оқытушы Сембаева Г. Н., аға оқытушы Кузнецова Ю.А. 
 
 
 
                 «Физика» кафедрасының мәжілісінде талқыланады  
            «____»______________2008 ж. № _______ хаттама  
 
 
Кафедра меңгерушісі_____________Смирнов Ю. М. «____»_______2008 ж. 
                                                   (қолы) 
 
Геоэкологиялық  факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданады 
«____»______________2008ж. № _______ хаттама  
 
Төраға ________________ Рябова И.Н        «____»____________ 2008 ж. 
 
 
«Өндірістік процестерді автоматтандыру» кафедрасымен келісіледі 
(кафедраның аты) 
Кафедра меңгерушісі____________ Брейдо И.В. «____»_________2008ж. 
              (қолы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ОҚУ ЖҰМЫСЫ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
 
 
 
1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер және байланыстық ақпарат 
Физика  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 1-ші  корпусында  (Қарағанды  қ.,  Бейбітшілік 
бульвары, 56), аудитория 408, байланыс  телефоны 565931, қос. 227, факс: 
83212565234. Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ 
 
1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы 
 
Сабақ түрі 
Семестр
 
Кредиттер
 саны
 
Дәрістер
 
Практика
лық сабақ 
Зертха 
налық 
сабақта
р 
СОДЖ 
сағатта
рының 
саны 
Сағат
тар 
дың 
бар 
лығы
СДЖ 
сағатта
рының 
саны 
Са 
ғат 
тар 
дың 
жал 
пы 
саны
Ба 
қы 
лау 
түрі 
2 к/б 

15 
15 
15  45 90 
45 135 
Экз. 
2 с/т 3 8 4 


18  117  135 Экз. 
2 с/қ 3 6 4 


16  119  135 Экз. 
 
1.3 Пәннің сипаттамасы 
«Физика-2»  курсы  инженерлерді  теориялық  дайындауды  қалыптастыруда 
жетекші  орындардың  бірін  алады  және  онсыз  мамандырды  дайындау  мүмкін 
болмайтын іргелі міндеттерді атқарады. 
Студенттер  классикалық  және  кванттық  физиканың  өзара  қатынасын, 
олардың бөлімдерінің арасындағы логикалық байланысты анық түсінуі керек. 
Студенттерге  физиканың  өндіріс  дамуының  негізгі  және  техникада  әлі 
пайдаланылмаған  физикалық  құбылыстар  мен  процесстердің  келешекте 
инженерге пайдалы болуы мүмкін екенін ұғындыру қажет. 
«Физика-2» курсы жоғарғы математика және теориялық механикамен бірге 
инженерлерді  дайындаудың  теориялық  негізін  құрайды  және  кез-келген 
мамандық  бойынша  жоғарғы  техникалық  мектепті  бітірушілердің  инженер-
техникалық іс-әрекетінің негізгі базасы болып табылады. 
«Физика-2»-ні оқытудың негізгі мақсаты мыналардан құралады: 
- студенттерге дүниенің осы заманғы физикалық бейнесін және ғылыми дүние 
танымын қалыптастыру; 
- студенттерде классикалық және осы заманғы физиканың теорияларын: іргелі 
заңдарын,  оған  қоса  мамандық  қызметі  жүйесінің  негізі  болатын  физикалық 
зерттеу әдістерін ұғынып, іске асыра білуді қалыптастыру. 
 
 
 

 
 
1.4 Пәннің мақсаты 
 
Студенттерде өздері маманданған техника саласында физикалық ұстанымды 
іске  асыру мүмкіндігін қамтамасыз  етуші,  келешек инженерлердің ғылым мен 
техникалық  ақпараттар  ағынында  өзін  бағдар  табуын  қамтамасыз  ететін 
физикадан кең көлемде жеткілікті теориялық дайындық жасау. 
Оқушыларға  ғылыми  ойлауды  қалыптастыру,  немесе  әртүрлі  физикалық 
ұғымдардың  заңдарын,  теориялардың  қолданылуының  шегін  дұрыс  түсіну, 
және  тәжірибелік  немесе  зерттеудің  математикалық  әдістерінің  көмегімен 
зерттеу нәтижелерінің дұрыстық дәрежесін бағалай білу. 
Негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы 
физиканың заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игеру. 
Студенттерде  келешекте  инженерлік  есептерді  шешуде  көмектесетін 
физиканың әртүрлі бөлімдерінен нақты есептерді түсініп және шешу әдістерін 
қалыптастыру. 
Студенттерді  осы  заманғы  ғылыми  аспаптармен  таныстыру,  әртүрлі 
физикалық  құбылыстардың  ғылыми  тәжірибелік  зерттеу  жүргізудің  бастапқы 
әдеттеріне және өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру. 
 
1.5 Пәннің міндеттері: 
Білу керек: 
- әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы; 
-  зерттеудің  тәжірибелік  немесе  математикалық  әдістері  арқылы  алынған 
нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау. 
-  негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы  физика 
заңдарын; 
-  физикалық зерттеу әдістерін; 
-  физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін; 
-  физиканың  басқа  ғылымдармен  байланысы  және  оның  мамандықтың 
ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі орнын. 
1.6 Айрықша деректемелер 
 
Берілген  пәнді  зерделеу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдері  (тақырыптарды) 
көрсету арқылы) меңгеру қажет: 
 
Пән 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Жоғарғы 
математика 
 
 
 
 
Векторлық  талдау  және  векторлық  талдау  элементі.  Бір 
немесе 
бірнеше 
айнымалы 
функциялардың 
дифференциалдық  есептеулері.  Бір  немесе  бірнеше 
айнымалы  функциялардың  интегралды  есептеулері. 
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік. 
Бірінші  және  екінші  ретті  кәдімгі  дифференциалды 

Химия 
теңдеулерді  шешу.  Химиялық  байланыс  түрлері.  Д.И. 
Менделеев  кестесі.  Химиялық  элементтер  мен  олардың 
басты  қосылыстарының  негізгі  қасиеттері.  Атомдар, 
молекулалар, олардың материяны құраудағы орны. 
 
1.7 Тұрақты деректемелер 
 «Физика-2» пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді жоғары 
математика, химия және теориялық механиканы меңгеру барысында 
қолданылады: 
 
3.  Қолданбалы механика. 
4.  Электроника негіздері. 
 
 
 
1.8 Пәннің мазмұны 
1.8.1  Сабақтардың  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  және  олардың  еңбек 
сыйымдылығы 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
№ 
апт
а 
Бөлімдердің 
(тақырыптардың) атауы 
Дәріст
ер 
Практ
и- 
калық
Зертх
а-
налық 
СОД
Ж 
СДЖ
 
1. ОПТИКА 
 
1.1. 
Электромагнитік 
өріс үшін толқындық 
теңдеу. 
Электромагниттік 
толқынның 
қасиеттері. 
Электромагниттік 
энергия ағынының 
тығыздығы. Умова-
Пойнтинг векторы. 
Дипольдің сәулеленуі.
- - 
1/-/- 
1/4/4 

1.2.  Геометриялық оптика 
және фотоөлшеу 
 
Шағылу және сыну 
заңдары. Толық шағылу 
құбылысы. Негізгі фотоөлшеу 
шамалары және олардың 
өлшем бірліктері. 
1/1/1 
1/1/1 
2/-/- 1/-/-  1/5/5 
II 1.3. 
Жарық 
1/1/1 1/-/- 2/2/2 3/-/-  3/8/8 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
№ 
апт
а 
Бөлімдердің 
(тақырыптардың) атауы 
Дәріст
ер 
Практ
и- 
калық
Зертх
а-
налық 
СОД
Ж
 
СДЖ
 
толқындарының 
қасиеттері. 
Жарық 
интерференциясы. Жарық 
толқындарының 
когеренттілігі және 
монохроматтылығы. 
Оптикалық жол ұзындығы. 
Екі когеренттік көздердің 
интерференция бейнесі. Жұқа 
мөлдір қабыршақтағы 
интерференция.Интерферомет
рлер. 
1.4.
 Толқын дифракциясы . 
Френель–Гюйгенс 
ұстанымы. Френельдің 
белдеулік әдісі. Дөңгелек 
тесіктегі Френель 
дифракциясы. 
- 1/-/- 
1/4/4 
III 
Бір саңылаудағы және 
дифракция торындағы 
Фраунгофер дифракциясы. 
Кеңістік торындағы 
дифракция. Вульф – Брегг 
формуласы. Кристалдардың 
құрылысын зерттеу. 
Голография туралы түсінік. 
1/-/- 
1/1/1 2/2/2 
2/-/- 2/5/5 
IV 
1.5. Толқындық оптика. 
Жарық дисперсиясы. 
Жарықтың жұтылуы. Жарық 
поляризациясы. Табиғи және 
поляризацияланған жарық. 
Шағылу кезіндегі 
поляризация. Брюстер заңы. 
Жарықтың қосарлана сынуы. 
Поляризация-ланған жарық 
алу тәсілі. Малюс заңы. 
1/1/1 1/-/- 2/2/- 3/-/-  3/4/6 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
№ 
апт
а 
Бөлімдердің 
(тақырыптардың) атауы 
Дәріст
ер 
Практ
и- 
калық
Зертх
а-
налық 
СОД
Ж
 
СДЖ
 
2. Кванттық физика 
2.1 Жылулық сәуле 
шығару

Жылулық сәуле 
шығару. Абсалют қара дене. 
Кирхгоф, Стефан-Больцман, 
Вин заңдары. Абсалют қара 
дененің спектріндегі 
энергияның бөлінуі. 
Планктың кванттық 
гипотезасы және формуласы. 
1/1/1 2/-/- 
2/4/4 
Фотондар. Фотонның 
энергиясы және импульсі. 
- 1/-/- 

2.2. Квант теория идеясын 
тәжірибеде дәлелдеу.
 
Фотондар. Франк және 
Герц тәжірибелері. 

1/-/- 
- - 

Фотоэффект. Комптон 
эффектісі. Атомның 
сызықтық спектрі.Бор 
постулаттары. Сәйкестік 
принципі. 
 
1/1/1 
2/-/- 1/-/- 

2.3. Корпускулалық-
толқындық  қосарлану. 
Де Броиль гипотезасы. 
Электрондар диффракциясы. 
- 1/-/- 
2/5/5 
VI 
Анықталмаушылық  
қатынасы.  Толқындық 
функция және оның 
статикалық мәні. 
 
1/-/- 
1/-/- - 
2/-/- 4 
/4/4 
VII 
2.4 Шредингердің 
стационарлық және уақыт 
бойынша күй теңдеуі. 
Бір өлшемді тік 
бұрышты «потенциалдық» 
шұңқырдағы бөлшек.  
Потенциалдық тосқауыл 
1/1/1 1/-/-  -  3/-/-  3/8/8 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
№ 
апт
а 
Бөлімдердің 
(тақырыптардың) атауы 
Дәріст
ер 
Практ
и- 
калық
Зертх
а-
налық 
СОД
Ж
 
СДЖ
 
арқылы бөлшектің өтуі. 
2.5. Сутегі атомы және 
молекуласы  үшін 
Шредингер теңдеуі. 
Сутегі атомы үшін 
Шредингер теңдеуі. Сутекті 
атомдар. Энергетикалық 
деңгейлер. Деңгейлер ені. 
Кеңістіктік кванттау. Күрделі 
атомдардағы электрондық 
деңгейлердің құрылысы. 
Кванттық сан. Паули 
принципі. 
1/-/- 2/-/- 
2/-/- 
1/4/4 
VII

Сутегі молекуласы. 
Иондық және  коваленттік 
байланыс. Екіатмды 
молекуланың электрондық 
термі. 

1/-/- 
- 1/-/- 2/5/5 
IX 
2.6. Кванттық 
электрониканың 
элементтері. 
Жұту, тосын және 
еріксіз сәуле шығару. 
Лазерлер. 
1/1/1 1/-/-  -  3/-/-  3/8/8 

2.7. Кванттық статистика 
элементтері . 
Фазалық кеңістік. 
Қарапайым ұяшықтар. Күй 
тығыздығы. Нернст 
теоремасы және оның 
салдарлары. 
Бозе-Эйнштейн және 
Ферми-Дирак квантық 
статистикалары туралы 
түсінік. Квазибөлшектер. 
Олардың анықтамалары және 
түрлері. 
Кристалдық тордың 
жылу сыйымдылығы. 
1/1/1 1/-/-  -  3/-/-  3/8/8 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
№ 
апт
а 
Бөлімдердің 
(тақырыптардың) атауы 
Дәріст
ер 
Практ
и- 
калық
Зертх
а-
налық 
СОД
Ж
 
СДЖ
 
Фонондық газ. 
Температураның абсалют 
нөлінде металдағы 
электрондардың таралуы. 
Ферми энергиясы. 
Металдардың электр 
өткізгіштігі. 
XI 
2.8 Қатты денлер физикасы.
Кристаллография 
құрылысының элементтері. 
Кристаллография құрылысын 
зерттеу әдістемесі. 
Кристалл торының 
жылу сиымдылығы. 
Фонондық газ. Металдың 
жылу өткізгіштігінің 
өлшемдік эффектісі. 
1/-/- 1/-/-  -  3/-/- 3/8/8 
Конденсациаланған күй 
(жалғасы ) Металдардың 
электр өткізгіштігі. Тоқ 
тасымалдаушылар 
квазибөлшектер. 
Кристаллдардағы 
энергетикалық белдеулер. 
Төменгі өлшемді жүйелер. 
Ферми деңгейі. Ферми беті. 
1/-/- 2/-/- 
1/4/4 
XII 
Кристалдағы энергиялық 
белдеулер. Металл, 
диэлектрик және жартылай 
өткізгіштіктердің белдеулік 
теориясы. Жартылай 
өткізгіштің меншікті және 
қоспалық өткізгіштігі. 

1/-/- 2/-/- 
1/-/- 2/5/5 
XII

Ферромагнетиктердің 
қасиеттері. Кванттық 
көзқарас. Өзара алмасу. Кюри 
температурасы. 
Ферромагнетиктердің 
магниттелуі. 
1/-/- 1/1/-  -  3/-/-  3/8/8 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
№ 
апт
а 
Бөлімдердің 
(тақырыптардың) атауы 
Дәріст
ер 
Практ
и- 
калық
Зертх
а-
налық 
СОД
Ж
 
СДЖ
 
3. Атом  ядросы және 
элементар бөлшектер 
3.1. Атомдық ядро. 
Атом ядросының 
құрылысы және 
сипаттамалары. Масса 
ақаулығы және байланыс 
энергиясы. Ядролық күштер. 
Атом ядросының құрылысы. 
Ядролық күштер. Атом 
моделі. Альфа-бета және 
гамма-сәулелерінің 
заңдылықтары. 
- 1/-/- 1/4/4 
Радиоактивтілік. 
Радиоактивтік сәуле шығару 
түрлері. Ядролық реакциялар. 
Реакцияның тізбектік бөлігі. 
Ядролық реактор. Синтез 
реакциясы. 
1/1/1/ 1/-/1 
- 2/-/- 1/4/4 
XI

Энергия көздерінің 
мәселелері. 
- - - -  - 
XV 
3.2. 
Элементар бөлшектер. 
Элементар 
бөлшектердің өзара әсерлесуі 
және жіктелуі. 
Лептондар, адрондар, 
кварктар. Күштік 
электромагниттік және әлсіз 
гравитациялық әсерлесу. 
1/-/- 1/-/-  -  3/-/- 3/8/8 
 
Барлығы: 
15/8/8
15/4/4 15/6/4 45/0/0 
45/117/1
19 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9  Негізгі әдебиеттер тізімі
 
1. Савельев И.В. Жапы физика курсы, І-том. М. 2001 
2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. ІІ-том. М. 2001 
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.3. Молекулярная физика и 
термодинамика. – М. 2001 
 
4  Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы. І-том – «Мектеп»-1971 
5. Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы ІІ-том – «Мектеп»-1971 
6. Абдулаев Ж. Физика курсы. – Алматы 1994 
 
7. Ахметов А Қ., Физика – Алматы 2001 
 
8.  Волькенштейн В.С. Жапы физика курсының есептері. – М. 1985 г. 
9. Ақылбаев Ж. С., 
Ермаганбетов Қ. Т., Электр және магнетизм. - Қарағанды 2003 
10. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2001 г. 
11. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М. 1999 г. 
12. Бектыбаев Ш. Б. Жалпы физика курсының есептері. «Электодинамика. 
Тербелістермен толқындар» Әдістемелік құрал. 2004. 
13.  Бектыбаев  Ш.  Б.  Жалпы  физика  курсының  есептері. «Механника. 
Молекулярлық физика» Әдістемелік құрал 2002 
14.  Рақым  Қ.,  Биімбетова  Г. «Толқындық  және  Кванттық  оптика» 
Зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік құрал. 2003 
15.  Бектыбаев  Ш.Б. «Электромагнитизм»  зертханалық  жұмыс  бойынша 
әдістемелік құрал 2004. 
16. Рақым Қ. , «Жалпы физика курсы электрлік құбылыстар» Әдістемелік 
оқулық құрал 2004. 
17. Чертов А., Воробьев А. Задачник по физике. – М. – 1988 г. 
18. Сивухин Л.В. Общий курс физики в 5-и томах. – М. 1977-1986 г. 
19. Рымкевич П.А. Курс физики. – М. 1968 г. 
20. Иродов И.Е. Механика: основные законы. – М. 2000 г. 
21. Савельев И.В. Курс физики в 3-х томах. – М. 1982-1989 г. 
22. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1985 г. 
23. Иродов И.Е. Электромагнетизм. – М. – С-П. 2000 г. 
24. Шубин А.С. Курс общей физики. – М. 1976 г. 
25. Савельев И.В. Общий курс физики. – М. 1979 г. 
26. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1999 г. 
27. Яворский Б.М. Основы физики. Т. 1. – М. 2000 г. 
28. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М. 1977 г. 
29.  Детлаф  А.А.,  Яворский  Б.М.,  Милковская  Л.Б.  Курс  физики. – М.  
1999 г. 

30. Грабовский Р.И. Курс физики. – М. 2004 г. 
31. Берклеевский Курс физики в 5-и томах. – М. 1975-1977 г. 
32. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике в 9-
и томах. – М. 1977 г. 
33. Орир Дж. Физика. в 2-х томах. – М. 1981 г. 
34. Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. – М. 1978 г. 
35. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика – М. 1980 г. 
36. Епифанов Е.И. Физика твердого тела. – М. 1977 г. 
37. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики в 3-х т. – М 1999 г. 
38. Милантьев В.П. Атомная физика. – М. 1999 г. 
39. Телеснин Р.В. Молекулярная физика. – М. 1980 г. 
40. Лозовский В.Н. Курс физики в 2-х томах. – С-П. 2001 г. 
41. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М. 1983 г. 
42. Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. – М. 1988 г. 
43. Трофимова Т.И. Сб. задач по общей физике. – М. – 2001 г. 
44. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М. – 1999 г. 
45. Козел С.М., Рашба Э.И. Сб. задач по физике. – М. – 1987 г. 
46. Беликов Б. Решение задач по физике. – М. – 1986 г. 
 
1.10. Қосымша әдебиеттер 
47.  Бектыбаев  Ш.  Рақым  Қ.  Аязбаев  А. «Оптика»  бөлімі  бойынша 
зертханалық жұмыстар үшін методикалық нұсқау 1994 
48.  Махметов  Т.С. «Толқындық  және  кванттық  оптика»  курстық  есептері 
бойынша әдістемелік құрал 2005 
49. Стрелков С.П. Механика – М. 1979 г. 
50. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика – М. 1977 г. 
51. Калашников С.Г. Электричество – М. 1977 г. 
52. Ландсберг Г.С. Оптика – М. 1976 г. 
53. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности – М. 1976 г. 
54. Матвеев А.Н. Электродинамика – М. 1978 г. 
55. Китель Ч. Введение в физику твердого тела – М. 1978 г. 
56. Спроул Р. Современная физика – М.1974 г. 
57. Марков М.А. О природе материи – М.1976 г. 
58. Квасников И.А. Молекулярная физика – М. 1998 г. 
59. Архангельский М.М. Курс физики. Механика – М. 1975 г. 
60. Астахов А.В. Курс физики. Механика и кинетическая теория материи – 
М. 1977 г. 
61. Астахов А.В., Широков И.М. Курс физики, т. 2, 3 – М. 1980 г., 1983 г. 
62. Бутиков Е.Н. Оптика – М.1987 г. 
 
 
 
 

1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерилері 
 
Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылау  бойынша  үлгерімнің 
барынша  үлкен  көрсетулерінің (60% дейін)  және  қорытынды  аттестацияның 
(емтиханның)  (40% дейін) қосындысы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 
100% дейінгі мәнді құрайды. 
 
Әріптік  жүйе  бойынша 
бағалау 
Баллдар %-тік құрамы  Дәстүрлік 
жүйе 
бойынша бағалау 
А цифрлық балама 4,0 95-100  Өте жақсы 
А- 3,67 
90-94 
В+ 3,33 
85-89 
В 3,0 
80-84 
Жақсы 
В- 2,67 
75-89 
С+ 2,33 
70-74 
С 2,0 
65-69 
C- 1,67 
60-64 
D+ 1,33 
55-59 
D 1,0 
50-54 
Қанағаттандырарлық 
F 0 
0-49 
Қанағаттандырарлықсы
з 
 
Аралық  бақылау  оқытудың 7 және 14-ші  апталарында  жүргізіледі  және 
ақылаудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады: 
 
қ
у
ң
адемиялық к зеңі, апта 
б
О ыт ды  ак
е
Бақылау
 түрі
 
%
-дық
 
құ
рамы
 
1 2  3  4  5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15
Барлығы
 
Қатысу 
0,2 * * * * * * *
* *
*
*
* * * *

Лекция 
конспек 
0,4 
* * * * * * *
* *
*
*
* * * *

тісі 
Практикал

* * * * * * *
* *
*
*
* * * *
15 
ық саб. 
Зертханал
1,25 
 *  *  * *
 *
  *
  * *    10 
ық саб. 
Жазбаша 
жауап алу 

     
*
         *   14 
СӨЖ 
0,8 *

* *
* *
*
12 


*
*
*
*   * *
Емтихан 
        3
3  
0
          0
   

Барлығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
(аттест/ 
бойынша) 
 
Барлығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
 
1.12  аясаты және процедуралары 
елеу кезінде келесі ережелерді сақтауды сұраймын: 
1. С
 – анықтаманы,  басқа 
 ұсынуды сұраймын. 
армен  және  оқытушылармен  шыдамды,  ашық,  қалтықсыз  және 
ілектес болу. 
.13 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгендігі 
сан
С
 
«Физика-2» пәнін зерд
абаққа кешікпеу. 
2.  Сабақты  себепсіз  босатпау,  ауырған  жағдайда
жағдайларда түсіндірме хатты
3. Оқу процесіне белсене қатысу. 
4.  Курстастаст
т
 
 
1
 
Даналар 
ы 
Автордың 
аты-жөні 
к 
ттердің 
атауы 
н 
жылы 
ха-
нада 
-
рада 
Оқу-әдістемелі
әдебие
Баспасы, 
Шыққа
Кітап
Кафед
Неізгі әдебиттер 
 
Фриш С. Э. 
Теморива А. В. 
изика курсы, І- ІІ том 
 
,  
971 
5 2 
Ф
Мектеп
1
 
 
Савельев И.В. 
зика курсы 
18 8 
Жалпы фи
І – ІІ том 
Мектеп, 
1988 г. 
Абдулаев Ж. 
Физика курсы 
ы, 
20 5 
Алмат
1994 
Волькенштейн 
ика 
ң есептері 
150 15 
В.С. 
Жалпы 
физ
курсыны
Москва, 
1990 г. 
Ахметов А. Қ. 
изика 
ы, 

 
 
Ф
 
Алмат
2000 
5
 
3
 
Ақылбаев Ж. С
Ерма

ғанбетов 
Электр және магнетизм
д
ы 2003 

 
Қараған
5
 
 
Қ.Т. 
Милантьев В.П. 
Атомная физика. 
45 8 
Москва, 
1999 г. 

Телеснин Р.В. 
Молекулярная физика.  Москва, 
1980 г. 
46 6 
Лозовский В.Н. 
в 2-
Курс  физики 
х 
томах. 
С.-П., 
2001 г. 
53 6 
Матвеев А.Н. 
Электричество 
и 
магнетизм. 
 
Москва, 
1983 г. 
65 10
Трофимова Т.И. 
ач
 
Сб.  зад   по общей 
физике. 
Москва, 
2001 г. 
143 8 
Иродов
– 
 И.Е. 
 
физике. М. 
Задачи 
по 
общей Москва, 
1999 г. 
153 7 
Козел 
С.М., 
Рашба Э.И. 
по
е. 
Сб. задач   физик – 
Москва, 
1987 г. 
139 6 
Беликов Б. 
 
физике 
Решение 
задач 
по Москва, 
1986 г. 
143 19 
Чертов 
А., 
Воробьев А. З. 
Задачник по физике. 
Москва, 
1981 г. 
129 13 
Савельев И.В. 
Курс общей физики в 5 
томах. 
Москва, 
2001 г 
120 10 
Трофи
.Н. 
мова Т
с 

Кур физики
Москва, 
2001 г 
210 12 
Білім 
тестілеулеудің 
мемлекеттік 
және 
стандартының 
ұлттық орталығы. 
ойынша 
 
 
аралық 
бақылау 
тестілерінің 
ынтығы. 
Астана, 
2005 г. 
105 22 
Әр 
ПӘН 
б
жоғарғы 
оқу 
орындарының
студенттеріне  арналған 
мемлекеттік
жи
Қосымша әдебиеттер 
Әбдіғаппаров  Қ.,   
Алматы, 
10 
 
Ақылбаев А. Қ. 
 
Физика 
1995 
 
 
Жылқыбаева М. 
 
физика 
курсының есептері 

 
Жалпы 
Алматы, 
1992 
 
 
Стрелков

 С.П
Механика. 
Москва, 
1979 г. 
56 5 
Кикоин 
А.К., 
Кикоин И.К. 
изика. 
Молекулярная ф
Москва, 
1977 г. 
83 8 
Калашников С.Г. 
ество. 
Электрич
Москва, 
1977 г. 
64 7 
Ландсберг Г.С. 
 
Оптика. 
Москва, 
1976 г. 
86 10
Матвеев А.Н. 
Механика  и  теория 
относительности. 
Москва, 
1976 г. 
72 5 

Матвеев А.Н. 
Электродинамика. 
Москва, 
1978 г. 
68 8 
Китель Ч. 
Введение  в  физику 
твердого тела. 
Москва, 
1978 г. 
60 6 
Спроул Р. 
Современная физика. 
Москва, 
1974 г. 
56 3 
Марков М.А. 
О природе материи. 
Москва, 
1976 г. 
49 3 
Квасников И.А. 
Молек
изика. 
улярная ф
Москва, 
1998 г. 
64 5 
Архангельский 
М.М. 
Курс 
физики. 
Механика. 
Москва, 
1975 г. 
68 6 
Астахов А.В. 
ф
 
и 
ия 
материи. 
Москва, 
1977 г. 
76 4 
Курс 
изики. 
Механика
кинетическая 
теор
Астахов 
А.В., 

Курс физики, т. 2, 3. 
., 
83 6 
Широков И.М
Москва, 
1980 
г
1983 г. 
Бутиков Е.Н. 
Оптика. 
Москва, 
1987 г. 
46 5 
 
 
2 Пән бой
аларды орындау
ру кестесі
 
 
Та
ң 
Ұсынылатын 
Орындалу 
ғ
Бақылау 
түрі 
р  
ім
 
 
 
 
ынша тапсырм
псырманы
 және тапсы
 
Тапсы
у
Бақылау түрі
мақсаты және 
мазмұны 
әдебиет 
ұзақтылы
ы 
мерз
і 
Зертханалық 
 
қорғау 
№64,№65 
риялы
сы» 
нша 
[8] 34 – 
281 
т, 
лекциялар 
конспектісі 
1-3 апта 
Ағымда 
ғы 
 
2-4 
апта 
жұмыстарды
«Геомет
қ оптика және 
жарық 
дифракция
бөлімі 
бойы
тереңдетіп 
оқу 
 [8]192 - 207 
бет, 
51 бет, [8] 
-284 
бе
 
 
 
Практикалық 
есептерін 
шығару 
риялы
[8] 34 – 
281 
1-4 апта 
ғымда 
ы 
1-4 
апта 
«Геомет
қ оптика және 
жарық 
[8]192 - 207 
бет, 
51 бет, [8] 
А
ғ
 

дифракция
бөлімі 
бойы
сы» 
нша 
т, 
лекциялар 
конспектісі 
 
 
тереңдетіп 
оқу 
-284 
бе
 
Зертханалық 
 
қорғау 
№72,№68 
 
ғару. 
я 
еде 
 
нша 
ереңдетіп 
85; 
т, 
лекциялар 
конс пектісі 
4-6 апта 
ғымда 
ы 
 
 
6-7 
апта 
жұмыстарды
«Кванттық
оптика. 
Жылулық 
сәуле шы
Квант теори
идеясын 
тәжіриб
дәлелдеу.»
бөлімі 
бойы
т
оқу 
 
[8]289 – 291 
бет, [8] 2
287 – 268 бе
А
ғ
 
 
 
 
 
Практикалық 
есептерін 
шығару 
 
ғару. 
я 
еде 
 
нша 
ереңдетіп 
85; 
т, 
лекциялар 
конс пектісі 
5-7 апта 
Ағымда 
ғы 
5-7 
апта 
«Кванттық
оптика. 
Жылулық 
сәуле шы
Квант теори
идеясын 
тәжіриб
дәлелдеу»
бөлімі 
бойы
т
оқу 
 
[8]289 – 291 
бет, [8] 2
287 – 268 бе
Аттестациялы
қ модуль № 1 
тық 
імі 
нша 
[8] 34 – 
85; 

1  біріккен 
сағаттар 
Аралық 7 
апта
«Геометрия 
лық 
оптика 
және  жарық 
дифракциясы»
, «Квант
оптика»бөл
бойы
тереңдетіп 
оқу 
[8]192 - 207 
бет, 
51 бет, [8] 281 
-284 
бет, 
[8]289 – 291 
бет, [8] 2
287 – 268 бет
лекциялар 
конс пектісі. 
Зертханалық 
№75,№102,№
66,№80 
тері. 
сы» 
 [8] 
т 
лекциялар 
конс пектісі. 
7-12 апта 
Ағымда 
ғы 
 
8-14 
апта 
жұмыстарды 
қорғау 
«Кванттық 
электроника 
элемент
Атом ядро
бөлімі 
[8]538 бет, 
579 – 570 бе

бойынша 
ереңдетіп 
т
оқу 
 
Практикалық 
есептерін 
шығару 
ық 
нша 
 [8] 
т 
лекциялар 
конс пектісі. 
8-14 апта 
Ағымда 
ғы 
8-14 
апта 
«Квантт
оптика» 
бөлімі 
бойы
тереңдетіп 
оқу 
[8]538 бет, 
579 – 570 бе
Аттестациялы
қ модуль № 2 
тері. 
сы» 
нша 
детіп 
 [8] 
т 
лекциялар 
конс пектісі. 
1  біріккен 
сағаттар 
Аралық 14 
апта 
«Кванттық 
электроника 
элемент
Атом  ядро
бөлімі 
бойы
терең
оқу 
[8]538 бет, 
579 - 570бе
Емтихан 
 
 
у 
деңгейін 
ж
әдебие 
ттің 
жалпы тізімі 
  біріккен 
ағаттар 
 
 
Қорыты
нды
 
 
ке
і
н
де 
 
 
Пән 
материалы
ның  
меңгеріл
тексеру 
 
Негізгі 
әне 
қосымша 
2
с
 
Сесси
я 
зең
 
 
4.  Практикалық  (семинарлық)  сабақтарды  орындауға  арналған 
ік нұсқаулар.  
әдістемел
 
Сабақ 1. 
Тақырып. 1.2.
 Геометриялы оптика (1/1/1 сағ).  
Машықтану (семинарлық) сабақғының жоспары. 
ерма ұстанымы. 
.  Негізгі фотометрлік шамалар. 
ң қасиеттері.  
ының тығыздығы.Умов – Пойнтинг векторы.  
ипольдың толқын шығаруы. 
8; [8] 4.167[8]; 4.169[8]  
ын интерференциясы. (1/-/-  сағ.)
.  
ры. 
1.  Шағылу және сыну заңдары. Ф
2.  Толық ішкі шағылу шарты. 
3
4.  15.12[9], 15.15[9], 15.60 [9], 15.69[9]. 
 
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары. 
1.  Электромагниттік толқынтарды
2.  Электромагниттік энергия ағын
3.  Д
4.  № 4.15
 
Сабақ 2. 
Тақырып. 1.3. Толқ
Машықтану (семинарлық) сабағының жоспа

1.  Юнг тәжірибесі.  
2.  Жұқа қабыршақтардағы интерференция. 
олағы. 
ік когеренттілік. 
к және амплитудалық бөлінуі. 

.12; 16.14; 16.27[9] 
3.  Ньютон сақинасы. 
4.  Бірдей қалыңдық ж
5.  Оптиканың жарықталынуы. 
5.  № 16.5 —16.9; [9]. 
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалары. 
1.  Уақытша және кеңіст
2.  Жарық толқынының шепті
3.   Интерферометрлер
4.  №№ 16
 
Сабақ 3. 
Тақырып. 1.4. Толқын
 дифракциясы (1/1/1 сағ.).  
қ) сабақғының жоспары. 
еңістік торындағы дифракция. 
ы. 
исы. 
сі. 
ек саңылаудағы дифракция. 
рық поляризациясы (1/-/-  сағ.)
.  
инарлық) сабақғының жоспары. 
ның айналуы. 
.  Жарықтың жұтылуы. Бугер заңы. 
Ст
ербес жұмысының бақылау тапсырмалары. 
Жартылай  және  тортен  бір  толқын 
қ теориясы. 
исперсиялық призма. 
7; 5.159; 5.162 [8]. 
Машықтану (семинарлы
1.  Бір саңылаудағы дифракция.  
2.  Тордағы дифракция. 
3.  К
4.  №16.29; 16.36; 16.38; 16.41 [9]. 
 
Студенттердің дербес жұмысының бақылау тапсырмалар
1.  Френел белдеулері. 
2.  Фраунгофер және Френель дифракц
3.  Векторлық диаграмма әді
4.  Дөңгел
5.  № 16.30; 16.38; 16.42 [9]. 
Сабақ 
4. 
Тақырып. 1.5. Жа
Машықтану (сем
1.  Брюстер заңы.. 
2.  Малюс заңы. 
3.  Қосарлана сыну. 
4.  Поляризация жазықтығы
5
6.  №.16.58;16.60;16.62 [8]. 
 
уденттердің д
1.  Поляризацияланған  жарықты  талдау. 
пластикасы. 
2.  Дисперсияның электронды
3.  Д
4.  № 5.15
 
Сабақ 5.
 
Тақырып. 1.3.
 
жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет