Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультетіжүктеу 1.47 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата14.09.2017
өлшемі1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі 
 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН: 
Бірінші проректор 
___________Исағұлов А.З. 
«____»____________2008ж. 
 
 
 
 
 
ОҚЫТУШЫ ПӘНІ
нің
 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
  «Физика 1» пәні бойынша  
           050702   "Автоматтандыру және басқару" мамандығының                 
             студенттері үшін. 
             Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті. 
            Физика кафедрасы 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             2008 
 

Алғы сөз 
 
 
Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген: 
  аға оқытушы Сембаева Г. Н., аға оқытушы Кузнецова Ю.А. 
 
 
 
                 «Физика» кафедрасының мәжілісінде талқыланады  
            «____»______________2008 ж. № _______ хаттама  
 
 
Кафедра меңгерушісі_____________Смирнов Ю. М. «____»_______2008 ж. 
                                                   (қолы) 
 
Геоэкологиялық  факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданады 
«____»______________2008ж. № _______ хаттама  
 
Төраға ________________ Рябова И.Н        «____»____________ 2008 ж. 
 
 
«Өндірістік процестерді автоматтандыру» кафедрасымен келісіледі 
(кафедраның аты) 
Кафедра меңгерушісі____________ Брейдо И.В. «____»_________2008ж. 
              (қолы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ОҚУ ЖҰМЫСЫ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер және байланыстық ақпарат 
Физика  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 1-ші  корпусында  (Қарағанды  қ.,  Бейбітшілік 
бульвары, 56), аудитория 408, байланыс  телефоны 565931, қос. 227, факс: 
83212565234. Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ 
 
1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы 
 
 
Сабақ түрі 
Байланыс 
сағаттарының 
саны 
Семестр
 
Кредиттер
 саны
 
Дәрістер
 
Машық 
тану 
сабақ 
тары 
Зертхана 
лық 
сабақтар 
СОДЖ 
сағатта 
рының 
саны 
Сағат
Тар 
дың 
бар 
лығы
СДЖ 
сағат
тары
ның 
саны 
Са 
ғат 
тар 
дың 
жалпы 
саны 
Ба 
қы 
лау 
түрі
1 к/б 

15 
15 15 45 
90 
45 
135 
Экз.
2 с/т 


4 6 – 
18 
117 
135 
Экз.
2 с/қ 


4 6 – 
16 
119 
135 
Экз.
 
 
 
1.3 Пәннің сипаттамасы 
«Физика – 1» курсы инженерлерді теориялық дайындауды қалыптастыруда 
жетекші  орындардың  бірін  алады  және  онсыз  мамандырды  дайындау  мүмкін 
болмайтын іргелі міндеттерді атқарады. 
Студенттер  классикалық  және  кванттық  физиканың  өзара  қатынасын, 
олардың бөлімдерінің арасындағы логикалық байланысты анық түсінуі керек. 
Студенттерге  физиканың  өндіріс  дамуының  негізгі  және  техникада  әлі 
пайдаланылмаған  физикалық  құбылыстар  мен  процесстердің  келешекте 
инженерге пайдалы болуы мүмкін екенін ұғындыру қажет. 
«Физика – 1» курсы жоғарғы математика және теориялық механикамен бірге 
инженерлерді  дайындаудың  теориялық  негізін  құрайды  және  кез-келген 
мамандық  бойынша  жоғарғы  техникалық  мектепті  бітірушілердің  инженер-
техникалық іс-әрекетінің негізгі базасы болып табылады. 
«Физика – 1»-ді оқытудың негізгі мақсаты мыналардан құралады: 
- студенттерге дүниенің осы заманғы физикалық бейнесін және ғылыми дүние 
танымын қалыптастыру; 
- студенттерде классикалық және осы заманғы физиканың теорияларын: іргелі 
заңдарын,  оған  қоса  мамандық  қызметі  жүйесінің  негізі  болатын  физикалық 
зерттеу әдістерін ұғынып, іске асыра білуді қалыптастыру. 
 
 

 
 
1.4 Пәннің мақсаты 
Студенттерде өздері маманданған техника саласында физикалық ұстанымды 
іске  асыру мүмкіндігін қамтамасыз  етуші, келешек инженерлердің ғылым мен 
техникалық  ақпараттар  ағынында  өзін  бағдар  табуын  қамтамасыз  ететін 
физикадан кең көлемде жеткілікті теориялық дайындық жасау. 
Оқушыларға  ғылыми  ойлауды  қалыптастыру,  немесе  әртүрлі  физикалық 
ұғымдардың  заңдарын,  теориялардың  қолданылуының  шегін  дұрыс  түсіну, 
және  тәжірибелік  немесе  зерттеудің  математикалық  әдістерінің  көмегімен 
зерттеу нәтижелерінің дұрыстық дәрежесін бағалай білу. 
Негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы 
физиканың заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игеру. 
Студенттерде  келешекте  инженерлік  есептерді  шешуде  көмектесетін 
физиканың әртүрлі бөлімдерінен нақты есептерді түсініп және шешу әдістерін 
қалыптастыру. 
Студенттерді  осы  заманғы  ғылыми  аспаптармен  таныстыру,  әртүрлі 
физикалық  құбылыстардың  ғылыми  тәжірибелік  зерттеу  жүргізудің  бастапқы 
әдеттеріне және өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру. 
 
1.5 Пәннің міндеттері: 
Білу керек: 
- әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы; 
-  зерттеудің  тәжірибелік  немесе  математикалық  әдістері  арқылы  алынған 
нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау. 
-  негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы  физика 
заңдарын; 
-  физикалық зерттеу әдістерін; 
-  физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін; 
-  физиканың  басқа  ғылымдармен  байланысы  және  оның  мамандықтың 
ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі орнын. 
 
 
1.6 Айрықша деректемелер 
 
Берілген  пәнді  зерделеу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдері  (тақырыптарды) 
көрсету арқылы) меңгеру қажет: 
 
Пән 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Жоғарғы 
математика 
 
 
 
Векторлық  талдау  және  векторлық  талдау  элементі.  Бір 
немесе 
бірнеше 
айнымалы 
функциялардың 
дифференциалдық  есептеулері.  Бір  немесе  бірнеше 
айнымалы  функциялардың  интегралды  есептеулері. 
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік. 

 
Химия 
Бірінші  және  екінші  ретті  кәдімгі  дифференциалды 
теңдеулерді  шешу.  Химиялық  байланыс  түрлері.  Д.И. 
Менделеев  кестесі.  Химиялық  элементтер  мен  олардың 
басты  қосылыстарының  негізгі  қасиеттері.  Атомдар, 
молекулалар, олардың материяны құраудағы орны. 
   
1.7  Тұрақты деректемелер 
«Физика-1» пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді жоғары 
математика, химия және теориялық механиканы меңгеру барысында 
қолданылады: 
 
1.  Қолданбалы механика. 
2.  Электроника негіздері. 
 
 
 
1.8. Пәннің мазмұны 
1.8.1  Сабақтардың  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  және  олардың  еңбек 
сыйымдылығы 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Дәріс- 
тер 
Машық 
тану 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
№1 дәріс  Механика 
  Кинематика 
Физика  пәні.  Физикалық  зерттеулер 
әдістері: 
тәжірибе, 
гипотеза, 
эксперимент,  теория.  Техниканың 
жаңа 
салалары 
мен 
жаңа 
технологияны 
жасап 
және 
дамытудағы 
физиканың 
орны. 
Физикалық 
модельдеу. 
Физика 
курсының  жалпы  құрылымы  мен 
мүддесі. 
Механикалық  қозғалыс  материяның 
қозғалысының 
қарапайым 
түрі. 
Кеңістік  пен  уақыт  қасиеттері 
туралы  ұғым.  Материалдық  нүкте, 
абсалют  қатты  денелер  туралы 
түсінік. Санақ жүйесі. Материалдық 
нүктенің 
қозғалысының 
кинематикалық 
түсіндіру. 
Жылдамдық  пен  үдеу  радиус-
вектордың 
уақыт 
бойынша 
туындысы.  Траектория  қисығының 
1/1/1 1/1/1  1/-/-  3/-/- 3/7/7

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Дәріс- 
тер 
Машық 
тану 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
радиусы.  Қалыпты  және  тангенстік 
үдеулер. 
Бірқалыпты 
қозғалыс. 
Бірқалыпты  айнымалы  қозғалыс. 
Ілгерлемелі 
және 
айналмалы 
қозғалыс.  Айналмалы  қозғалыстың 
кинематикасының 
элементі. 
Бұрыштық 
жылдамдық 
және 
бұрыштық 
үдеу, 
олардың 
айналудағы  денелердің  сызықтық 
жылдамдығы 
және 
үдеуімен 
байланысы. 
 
№2 дәріс. Динамика  
Масса,  күш.  Ньютон  заңдары. 
Инерциялы 
санақ 
жүйесі. 
Механикадағы 
күштің 
түрлері. 
Импульстың  сақталу  заңы  және 
оның  кеңістіктің  біртектілігімен 
байланысы.  Механикалық  жүйенің 
масса  центрі  және  оның  қозғалыс 
заңы. Күш жұмысы және оны қисық 
интеграл 
арқылы 
беру. 
Қуат. 
Энергия  әртүрлі  қозғалыстар  мен 
өзара  әсерлесудің  әмбебап  өлшемі. 
Механикалық  жүйенің  кинетикалық 
энергиясы  және  оның  жүйеге 
түсірілген барлық күштердің қортқы 
күшінің  жұмысымен  байланысы. 
Сыртқы  күщ  өрісіндегі  материалды 
нүктенің  потенциялдық  энергиясы 
және оның материалды нүктеге әсер 
етуші 
күшпен 
байланысы. 
Механикалық  энергияның  сақталу 
заңы 
және 
оның 
уақыттың 
бірқалыптылығымен байланысы 
1/1/- 
1/1/1 1/1/1 3/-/- 3/8/8
№ 3 дәріс.  Импульстың  сақталу 
заңы . 
Тыныштықтағы  нүкте  мен  өсті 
айналған қ ты дененің күш моменті 
мен 
импульс 
моменті. 
Осьті 
айналған  дененің  инерция  моменті. 
ат
1/1/1 1/-/-  1/1/1 3/-/- 3/8/8

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Дәріс- 
тер 
Машық 
тану 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
Қозғалмайтын  осьті  айналған  қатты 
дененің  динамикасының  теңдеуі. 
Айналмалы 
қозғалыс 
кезінде 
істелген 
жұмыс. 
Импульс 
моментінің сақталу заңы және оның 
изотропты  кеңістікпен  байланысы. 
Инерциалды  емес  санақ  жүйесі. 
Инерция күші. 
№4  дәріс.  Салыстырмалылықтың 
арнаулы  (дербес)  теориясының 
элементі 
Галилей 
түрлендірулері. 
Салыстырмалы-лықтың 
механикалық  ұстанымы.  Арнаулы 
салыстырмалылық 
теориясының 
постулат-тары. 
Лоренц 
түрлендірулері.  Біруақыт  түсінігі. 
Ұзындық  пен  уақыт  аралығының 
салыстырмалылығы. 
Оқиғалар 
арасындағы  айырым.  Релятивтік 
импульс. 
Материалды 
нүктенің 
релятивтік  динамикасының  негізгі 
заңы.  Кинетикалық  энергия  үшін 
релятивтік  өрнек  (график).  Масса 
мен энергия арасындағы байланыс. 
Тұтас 
ортаның 
механикасының 
элементі.  Үзілместіктің  теңдеуі. 
Бернулли  теңдеуі.  Тұтқырлық  (ішкі 
үйкеліс). 
Сұйық 
ағысының 
ламинарлық 
және 
турбуленттік 
қозғалысы.  Пуазейль  формуласы. 
Стокс формуласы. 
1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 3/8/8

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Дәріс- 
тер 
Машық 
тану 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
№5  дәріс.  Молекулалық  физика 
және термодинамика . 
Зерттеудің 
статикалық 
және 
термодинами-калық  әдістері.  Тепе-
теңдік  күйі  және  процестері.  Идеал 
газ. 
Идеал 
газдың 
молекула-
кинетикалық  теориясының  негізгі 
теңдеуі.  Газ  заңдары.  Идеал  газ 
күйінің 
теңдеуі. 
Молекуланың 
орташа  кинетикалық  энергиясы. 
Температураның 
орташа 
кинетикалық  мәні.  Молекуланың 
еркіндік дәрежесінің саны. Идеал газ 
молекулаларын 
жылдамдықтары 
бойынша  жіктеудің  Максвелл  заңы. 
Барометрлік 
формула. 
Сыртқы 
потенциалдық өрістегі
ктердің 
жіктелуінің Больцман заңы. 
 бөлше
1/1/1 1/-/-  1/-/-  3/-/- 3/8/8
№6 
дәріс 
Термодинамика 
дері
кі  энергиясы.  Көлемі 
 

бас
лық
дың 
ясы  ж
ңд
1/1/1 1/-/-  1/1/1 3/-/- 3/8/8
негіз

газдың  іш
өзгерген газдың  жұмысы
Жылу 
мөлшері. 
Термодинамиканың 
бірінші 
тамасы. 
Жылу 
сыйымды
.  Идеал  газ
жылу 
сыйымдылығының  процесс  түріне 
тәуелділігі.  Идеал  газдың  жылу 
сыйымдылығының 
молекула-
кинетикалық  теори
әне  оның 
кемшілігі.  Адиабаттық  процесс. 
Пуассон те еуі. 
№7  дәріс.  Газдардағы  тасымалдау 
йтымсыз 
А
мды
е 
намикалық  тепе
құбылысы. Нақты газдар. 
Қайтымды 
және 
қа
процесстер. 
йналы
  процесс. 
Молекулалардың 
соқтығысуының 
орташа  саны  жән еркін  жолының 
орташа 
ұзындығы. 
Термоди
-тең  емес 
жүйелердегі  тасымалдау  құбылысы. 
Диффузия,  жылу  өткізгіштік  және 
1/-/- 1/-/- 1/1/1 3/-/- 3/8/8

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Дәріс- 
тер 
Машық 
тану 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
ішкі кедергінің тәжірибелік заңдары. 
Тасымалдау 
былысының 
коэффициенті.  Жылу  қозғалтқыш-
тары. 
Энтропия. 
Идеал 
газ 
энтропиясы. Карно циклі және
ың 
пайдалы 
әсер 
коэффициенті. 
Термодин
каны
екінші 
бастамасы.  Нақты  г
н-дер-
Вальс 
теңдеуі. 
Ван-дер-Вальс 
изотермасы.  Бірін
және  екінші 
текті фазалық ауысулар. Зат  үйінің 
диаграммасы. 
құ
 он
ами
ң 
аздар.  Ва
ші 
к
№8 дәріс Электр және магнет өрісі 
ң  сақталу  заңы. 

ве
э
Г
асы. 
ес
 
қ
 
 
электр
айл
 
1/-/- 1/1/1  1/-/-  3/-/- 3/8/8
 Электростатика 
Электр  зарядыны
Кулон  заңы.  Электр  өрісі.  Электр 
өрісінің 
кернеулілігі. 
Дербестік 
ұстанымы Кернеулік 
кторының 
ағыны.  Вакуумдағы 
лектр  өрісі 
үшін 
Остроградский- аусс 
теорем
Остроградский-Гаусс 
теоремасын 
электр 
өрісінің 
кернеулігін 
ептеуде
олдану. 
Электр  өрісінің  күшінің жұмысы. 
Циркуляция. 
Потенциал. 
Потенциалдық
 
өрісінің 
кернеулігімен б
анысы.
№9 
дәріс 
Электростатикалық 
и
тер
иэлектриктердегі 
электр 
өрісі. 
ү
поляриз
анғандық.  Диэ
өрістегі 
д электриктер 
мен 
өткізгіш
 
 
Д
Диэлектриктер 
т рлері. 
Диэлектриктер 
ациясы, 
поляризация 
түрлері. 
Поляризациял
лектрик 
ішін-дегі  өріс.  Ортаның  диэлектрик 
өтімділігі.  Электр  ығысу  векторы. 
Диэлектриктердегі электр өрісі үшін 
Остроградский-Гаусс 
теоремасы. 
Сегнетоэлектриктер 
Электр 
1/-/- 1/-/- 1/1/1 3/-/- 3/8/8

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Дәріс- 
тер 
Машық 
тану 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
өрісіндегі  өткізгіште
згіштің 
ішіндегі  және  бетіндегі өріс.  Жеке 
өткізгіштің  электр  сыйымдылығы. 
Конденсаторлар. 
онденсаторлар 
сыйым-дылығы. 
лектр  өрісінің 
энергиясы.  Энергияның 
өлемдік 
тығыздығы..
р.  Өткі
 
К
Э
к
 
№10 дәріс. Тұрақты электр тоғы 
ң 
не
а 
б
ү
Газдардағы 
 
1/1/1 1/-/-  1/-/-  3/-/- 3/8/8
Тұрақты 
электр 
тоғы, 
оны
сипаттамалары  жә   пайд
болу 
шарттары.  Электр  қозғаушы  күші, 
кернеу.  Тізбектің  біркелкі  және 
әркелкі  өліктері  шін  Ом  заңы. 
Дифференциал  түріндегі  Ом  және 
Джоуль-Ленц 
заңы. 
Кирхгоф 
ережелері. 
ток. 
Термоэлектрондық эмиссия.
№11  дәріс. 
  Вакуумдағы  магнит  өрісі. 
ттік  индукция 
і
т
т
ің 
1/1/- 1/-/- 1/1/1 3/-/- 3/8/8
Э
лектромагнитизм 
Магнит  өрісі.  Магни
векторы.  Био-Савар-Лаплас  заңы. 
Түзу  тоқтың  магнит  өрісі.  Тоғы  бар 
дөңгелек  өткізгіштің  центріндегі 
магнит  өр сі.  Ампер  күші.  Лоренц 
күші.  Магнит  өрісіндегі  зарядталған 
бөлшектің  қозғалысы.  Вакуумдағы 
магнит  өрісі  үшін  толық  тоқ  заңы. 
Магнит  өрісінің  құйындық  сипаты. 
Ұзын  соленоидтың  магнит  өрісі. 
Магни   өрісіндегі  тогы  бар  ұйық 
өткізгіш.  Магнит  ағыны.  Магнит 
өрісі үшін Гаусс теоремасы. Магнит 
өрісінде 
қозғалған 
тогы 
бар 
өткізгішт жұмысы. 
№ 12 дәріс
 
Электромагниттік 
ь т
дукция 
дағы 
магнит 
өрісі. 
 
м
мом
индукция. Максвел
еңдеулері
 
Электромагниттік 
ин
құбылысы  Ленц  Заттардағы  магнит 
өрісі 
Заттар
Атомдардың
агнит 
енті. 
1/-/- 1/1/1  1/-/-  3/-/- 3/8/8

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Дәріс- 
тер 
Машық 
тану 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
Магнетиктер 
түрлері. 
Магниттелгіш
өрісінің 
кернеулілігі. 
Ортаның 
магнит 
өлімділігі. 
Ферромагнетиктер. 
Магниттік 
стерезис. 
Кюри 
температур
.  Құйынды
лектр 
өрісі 
ере 
Ығысу 
тогы. 
Элект
гнит
өріс
үшін 
Максвелл теңдеуле
есі.. 
тік.  Магнит 
ги
асы
  э
рома
тік 
 
рі ж
№ 13 дәріс.  Электромагниттік 
з
М
1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 3/8/8
индукция  заңы.  Өздік  индукция. 
Индуктивтілік.  Ұ ын  соленоидтың 
индуктивлігі. Тізбекті ажырату және 
қосу 
кезіндегі 
токтар. 
Өзара 
индукция 
құбылысы. 
агнит 
өрісінің құбылысы 
№14  дәріс.  Тербелістер  және 
 
механикалық 
және 
ы. 
диф
диаграмм
ренци
еуі  ж
нті
кс
теңд
нс
1/1/1 1/-/-  1/-/-  3/-/- 3/7/8
толқындар  
Гармониялық
тербелістер 
олардың 
сипаттамалар
Гармония-лық 
тербелістің 
ференциалдық 
теңдеуі.  Серіппелі,  физикалық  және 
математикалық 
маятниктер. 
Гармониялық тербелістің энергиясы. 
Векторлық 
а. 
Бір 
бағыттағы  және  бірдей  жиілікті 
гормониялық  тербелістерді  қосу. 
Өзара  перпендикуляр  тербелістерді 
қосу. 
Өшетін 
тербелістің 
диффе
ал  теңд
әне  оның 
шешу. 
Өшудің 
лагорифмдік 
декреме
.  Апериодтық  процесс. 
Синусоидалық 
күштің 
әсерінен 
болған 
ері із 
тербелістің 
дифференциалдық 
еуі  және 
оның шешу. Резона . 
№15 дәріс. Толқындар 
Толқындық  процестер.  Серпімді 
ортадағы    толқынның  таралуы. 
Көлденең  және  қума  толқындар. 
1/-/- 1/-/-  1/-/- 3/-/- 3/7/8

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
Дәріс- 
тер 
Машық 
тану 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
Жазық  және  сфералық  толқындар. 
Толқындық 
теңдеулер. 
Толқын 
энергиясы. 
Тұрғын 
толқындар. 
Дыбыс  толқындары.  У ьтрадыбыс. 
Электромагниттік 
тербелістер. 
Тербелмелі  конту
рікті  және 
еріксіз 
тербелістер. 
Айнымалы 
электр 
ғы.  Айнымал   тоқ  үшін 
Ом  заңы. 
оқ  пен  кернеудің 
резонансы 
л
р.  Е
то
ы
Т
Барлығы: 
 
 
 
 
15/ 
15/ 
15/ 
45/ 
45/ 
117/ 
8/ 

4/ 

6/ 

–/ 
– 
119 
   

1.9  Негізгі әдебиеттер тізімі 
1. Савельев И.В. Жапы физика курсы, І-том. М. 2001 
2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. ІІ-том. М. 2001 
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.3. Молекулярная физика и 
термодинамика. – М. 2001 
 
4  Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы. І-том – «Мектеп»-1971 
5. Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы ІІ-том – «Мектеп»-1971 
6. Абдулаев Ж. Физика курсы. – Алматы 1994 
 
7. Ахметов А Қ., Физика – Алматы 2001 
 
8.  Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептері. – М. 1985 г. 
9. Ақылбаев Ж. С., 
Ермаганбетов Қ. Т., Электр және магнетизм. - Қарағанды 2003 
10. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2001 г. 
11. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М. 1999 г. 
12. Бектыбаев Ш. Б. Жалпы физика курсының есептері. «Электодинамика. 
Тербелістермен толқындар» Әдістемелік құрал. 2004. 
13.  Бектыбаев  Ш.  Б.  Жалпы  физика  курсының  есептері. «Механника. 
Молекулярлық физика» Әдістемелік құрал 2002 
14.  Рақым  Қ.,  Биімбетова  Г. «Толқындық  және  Кванттық  оптика» 
Зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік құрал. 2003 
15.  Бектыбаев  Ш.Б. «Электромагнитизм»  зертханалық  жұмыс  бойынша 
әдістемелік құрал 2004. 
16. Рақым Қ. , «Жалпы физика курсы электрлік құбылыстар» Әдістемелік 
оқулық құрал 2004. 
17. Чертов А., Воробьев А. Задачник по физике. – М. – 1988 г. 
18. Сивухин Л.В. Общий курс физики в 5-и томах. – М. 1977-1986 г. 
19. Рымкевич П.А. Курс физики. – М. 1968 г. 
20. Иродов И.Е. Механика: основные законы. – М. 2000 г. 
21. Савельев И.В. Курс физики в 3-х томах. – М. 1982-1989 г. 
22. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1985 г. 
23. Иродов И.Е. Электромагнетизм. – М. – С-П. 2000 г. 
24. Шубин А.С. Курс общей физики. – М. 1976 г. 
25. Савельев И.В. Общий курс физики. – М. 1979 г. 
26. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1999 г. 
27. Яворский Б.М. Основы физики. Т. 1. – М. 2000 г. 
28. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М. 1977 г. 
29.  Детлаф  А.А.,  Яворский  Б.М.,  Милковская  Л.Б.  Курс  физики. – М.  
1999 г. 
30. Грабовский Р.И. Курс физики. – М. 2004 г. 
31. Берклеевский Курс физики в 5-и томах. – М. 1975-1977 г. 

32. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике в 9-
и томах. – М. 1977 г. 
33. Орир Дж. Физика. в 2-х томах. – М. 1981 г. 
34. Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. – М. 1978 г. 
35. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика – М. 1980 г. 
36. Епифанов Е.И. Физика твердого тела. – М. 1977 г. 
37. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики в 3-х т. – М 1999 г. 
38. Милантьев В.П. Атомная физика. – М. 1999 г. 
39. Телеснин Р.В. Молекулярная физика. – М. 1980 г. 
40. Лозовский В.Н. Курс физики в 2-х томах. – С-П. 2001 г. 
41. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М. 1983 г. 
42. Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. – М. 1988 г. 
43. Трофимова Т.И. Сб. задач по общей физике. – М. – 2001 г. 
44. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М. – 1999 г. 
45. Козел С.М., Рашба Э.И. Сб. задач по физике. – М. – 1987 г. 
46. Беликов Б. Решение задач по физике. – М. – 1986 г. 

Каталог: fulltext -> UMKDP -> Fizika
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> Физика кафедрасының доценті физ-мат.ғылымының канд. Маженов Н. А
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Fizika -> Аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қ

жүктеу 1.47 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет