Елімізге ономастика туралы айтулы заңның керектігі еш дау тудырмаса керек. Өйткені дәл осыжүктеу 0.77 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата09.01.2017
өлшемі0.77 Mb.
#243
  1   2   3   4   5   6   7

Елімізге ономастика туралы айтулы заңның 

керектігі еш дау тудырмаса керек. Өйткені дәл осы 

жер, су, қала, көше атауларына қатысты пікірталас 

қо  ғамда қызу жүріп жатыр. Бір арындап, бір 

саябыр сы ғанда мәселелердің бәрінің айналып 

келіп, арнайы заңның жоқтығына тіреліп жататы-

ны да рас. Бұған, сірә, мысал келтіріп жатудың өзі 

артығырақ шығар. Ендеше, ол заң қандай болуы 

керек? Елдегі қоғамдық ұйымдар мен қозғалыс-

тардан бастап, мүдделі тараптардың біразының 

осыған бас қатырғаны да бір бүгінгі жайт емес. 

Тіпті басқасын қойыңыз, күні кеше дардай 

шенеуніктің «жаңа заң Алматының атын Алма-ата 

деп өзгертеді» деп қойып қалғаны қаншама 

жұртты толқытты. Ақыр аяғында мәселе сол 

шенеуніктің аңдамай сөйлегенімен түсіндіріліп 

қана жылы жабылды. Осындай олқы тұстардың 

орнын тол тыру үшін ұсынылған құжаттан қоғам 

не жаңалық күтеді? 

«Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық ак тілеріне ономастика мәселелері 

бойынша өз герістер мен толықтырулар енгізу 

туралы» заң жоба сы ономастика сала сын дағы 

нормативтік-құқықтық база 

ны жетілдіруді 

көздейді. «Заң жобасының жаңа лығы: бұрын 

аудандық, қалалық немесе облыстық мәс-

лихаттар ономастика комиссиясы берген ұсыныс-

қа қарамастан, өздері таңдаған басқа атаулар 

бо йын ша шешім қабылдай беретін. Мәселен, 

ономас ти ка комиссиясы қалаға «Алаш» деген ат 

беруді ұсын са, қалалық мәслихат оны қабыл-

дамай-ақ, бас қа ат қоя салатын. Ендігіде бұлай 

болмайды. «Ономастика туралы заң керек және 

ол өшкенімізді тірілтіп, өнгенімізді 

өсіретін ұлттық заң болуы керек». 

Осылай ұрандалғанға бірталай жылдың 

жүзі болды. Бір кездері қазақ даласына 

отарлаумен бірге дендеген бөтеннің 

атауын ысырып, тарихи атауларды 

қайтару және жалпы жер-су аттарын 

реттеу мәселесінде, шынымен, кежегеміз 

кейін тартып тұратыны бар. Осы олқы-

лық тың орнын толтыру мақсатында Мә-

дениет және ақпарат министрлігі жаңа 

жо баны қолға алған болатын. Бүгіндері 

Мәжіліс қабырғасында жатқан осы заң 

жобасы жақында ашылған сессиямен 

бірге суырмадан алынып, жұмыс тобы 

алқасында қызу талқылана бастады.  

Қанат ҚАЗЫ

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

Әбжалаптың әулиелігіне байланысты әңгімелер 

Баянауыл өңіріндегі ел аузында күні бүгінге дейін 

айтылып келеді. Әбжалапты Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 

«Әулиенің әулиесі Әбжалап» деп қатты құрметтепті.

Әбжалап әулие 1918 жылдың 14 ақпанында 

Құрмандоңғалақ деген жерде Мәшһүр Жүсіп 

Көпейұлының қайын атасы Шегебай қажының 

ауылында дүниеден өтеді. Оны жерлеуге ақпанның 

сақылдаған сары аязында Мәшһүр Жүсіп те қатысады. 

Сонда Әбжалаптың сүйегін киіз кілемге орап, бейіт 

басына әкеледі. Осы жерде дұға оқылып болған соң, 

жігіттер мәйітті орап әкелген кілемді ашқанда онда 

мәйіт жоқ болады. «Астапыралла, астапыралла» деп, 

Мәшһүр Жүсіпке қарап: «Ата, Әбжалаптың денесі 

қайда?» – деп сұрауға ғана батылы барыпты. Сонда 

Мәшекең: «Бұған таңданып, абыржымаңдар! 

Әбжалаптың сүйегі көрде жатпас, ал менің сүйегім 

көрде 40 жыл бүлінбес», – деп қарқылдап күледі. 

Сосын: «Ол – Алланың еркесі болған адам. Жарықтық 

Әбжалап әулиеге бірде алба-жұлба болып тозған іш 

киімдерін шешкізіп, жаңасын кигізгенімде ойбайлап: 

«Мәшһүр мені тонап жатыр!» – деп айқай салатын еді. 

Алланың оның пешенесіне жазғаны осы болды. Енді 

оның кебінін мына көрге көміңдер!» – дейді. Бұл 

жағдаят турасында Мәшекеңнің шығармаларында да 

жазылған.

Бұл таңғаларлық оқиға туралы белгілі өлкетанушы, 

шежіреші ғалым, Екібастұз қаласының құрметті 

азаматы Серік Жақсыбаев былай деп әңгімелейді: 

«Әбжалаптың сүйегі киіз кілемнің ішінде неліктен 

болмағанын қысқа түрде былайша түсіндіруге болады: 

оккультизм ілімі бойынша, бүкіл дүниежүзіндегі 

жанды, жансыз материялық денелер тегіс жарықтан 

тұрады. Сондықтан ол денелердің әрбір бөлшегі де 

жарық болады. Сонымен, әрбір материялық дене 

жарық көзі болып саналады. Сондай-ақ адам денесі 

де – жинақталған жарық. Осы тұста айта кетсек, 

жарықтың бір ғажабы: ол ғаламда секундына 299 330 

шақырым жылдамдықпен қозғалады, ал адам ойының 

қозғалысы одан да жылдамырақ екен».

Жұматай әулиенің 

жұмбағы

ОЙ-КӨКПАР Ұлттық генофондымыздың өркендеуіндегі ерлердің рөлін арттыру үшін арнайы бағдарлама қабылдау қажет пе?

 «Құмай» тарихи кешені туризмге сұранып тұр

Ақмола облысының Ерейментау ауданы Жыланды 

тау жотасының етегінде («Бұйратау»  ұлттық тарихи 

саябағына тиіп тұр) жатқан бұл қорым 2009 жылы 

табылып, содан беріде тарих ғылымының докторы, 

түркітанушы Айман Досымбаеваның жетекшілігімен 

қазылып, жан-жақты зерттеліп келеді. Құмай өзенінің 

сол жағалауындағы алқапта радиусы 3-7 шақырым 

аумақта жатқандықтарына байланысты мұндағы 

қорымдар ғылыми айналымға да осы атаумен енген.  

Ал оның құрамында  түркілік ғұрыптағы «Қос батыр» 

тас мүсінді түркілік қоршауы, қола дәуіріне тән (жерлеу 

құрылысы) бейіт, түркілік ғұрыптағы Қарағайлы -1, Қа-

ра ғайлы-2, Қарағайлы-3 тас қоршаулары, қола дәуі-

ріне тән Қарағайлы-4 қорымы, «Мұртты» қорғандары, 

ежел гі қоныстың орны мен тас мүсіндер, Балықты-1 

қорғандар тобы, сондай-ақ ортағасырлық жерлеу 

құрылымдары секілді аса құнды  ескерткіш-жәдігерлер 

бар. Яғни қорымдарды топырақтан аршып, ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізу барысы бұлардың әр қай-

сысы біздің арғы бабаларымыздың өмір сүру салтынан, 

олардың жеткен өркениетінен мағлұмат беретін, аса 

құнды деректі дәйектердің көрнекті жиынтығы екенін 

көрсетті. Ендігі жерде осынау құнды жәдігерлерімізді 

ашық аспан астында тұрған қорым күйінде қалдырмай, 

ұрпаққа көрсетіп, өнеге қылатын, жатқа көрсетіп, тегімізді 

таныттыратындай ғылыми-танымдық әрі туристік кешенге 

айналдырсақ, игі болар еді. Осындай ұлы мақ 

с 

ат 


ты 

ұстанған ғалым Айман Досымбаеваның атал ған қорым-

дарды ғылыми зерттеу және сақтау, мемлекет қамқор-

лығына алу тұрғысынан атқарған еңбегі ерен. Ұлттық 

мұраға жанашырлықпен қараған ғалым ашыл ған барлық 

ескерткішті құжаттандыру, картогра фия лық, топография-

лық сызбаларын, суреттерін түсіріп, ғылыми түсінікте-

мелерін жазу, Ақмола облысының Та ри хи-мәдени мұра-

ларды қорғау және пайдалану бас қар масының есебіне 

тіркету жұмыстарына мұрындық бол ды. Тасын түртіп қалсаң, тарихы-

нан сыр суыртпақтайтын салқар 

да ла  мыздың  төсінде  тарихи 

ескерт кіштер мен қорымдар 

көп. Со лардың бірі – Астана 

қаласынан 120 шақырымдай ғана 

қашықта жатқан «Құмай» түркілік 

археологиялық–этнографиялық 

қорым-ескерткіші. Осы қорым-

дар ды зерттеп жүрген ғалымдар 

оны Астананың дәл ірге сіндегі ірі 

туристік кешенге ай нал дырудың 

маңызы зор екенін айтады. 

Өйткені олар қасиетті қазақ 

жері н дегі өркениеттің бірден үш 

дәуірінен сыр шертетіндігімен-

ақ шетелдік туристерге ғана 

емес, бүгінгі өскелең ұрпаққа да  

қызықты болуы тиіс. 

ЖӘДІГЕР


Жалғасы 3-бетте 

Жалғасы 6-бетте 

Алматы


+20..  +23

о

+12..  +14о

+10..  +13

о

+8..  +10о

Астана


ИƏ

АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ЖОҚ

– Жоқ, менің ойымша, ұлттық 

ге нофондымыздың  өркендеуін де-

гі ерлердің рөлін арттыру үшін ар-

найы мемлекеттік бағдарлама қа-

был даудың қажеттігі жоқ. Онсыз 

да бүгінде басқарушы орындар-

дың басым бөлігінде ер-азаматтар 

ор наласқан. Демек, қоғамымыз-

дағы ер-азаматтардың рөлі онсыз 

да белсенді, әйел адамдарға 

қарағанда басымдыққа ие. Осы 

мақсатта біз гендерлік саясат деп 

біраз жұмыс жүргіздік. Енді аяқас-

тынан ер-адамдардың рөлі тө-

мендеді деп тағы бағдарлама 

қабылдап, гендерлік саясатқа 

қарсы жұмыс істеудің соншалықты 

қажеттігі жоқ секілді. Өз басым 

қоғамымыздағы ерлер мәселесі 

алаңдатарлық дәрежеде деп 

санамаймын.  

– Әрине, ұлттық генофонды-

мыз  дың  өркендеуіндегі  ерлердің 

рө лін арттыру үшін арнайы мем ле-

кеттік бағдарлама қабылдау қажет. 

Өз басым бұл ұсынысты құптаймын. 

Бү гінгі таңда қоғамымыздағы ер-

лер мәселесі – алаңдатарлық жағ-

дай 

да. Мәселен, Б.Жарбосынов атын дағы  Урология ғылыми орта-

лы ғының бас директоры Мырза ке-

рім Алшынбаев мырзаның ай туын-

ша, ер-азаматтардың 56, 3%-ы әр 

түрлі деңгейдегі белсіздікпен сыр-

қаттанса, 30%-ының тұқымсыз еке-

ні анықталған. Бірақ соған қа-

рамай, ер-азаматтардың тек 8%-ы 

ғана денсаулығына шағымданып, 

ма мандарға жүгінеді екен. Демек, 

біз мемлекеттік бағдарлама қа был-

дамайынша, ер-азаматтар ден 

-

саулығын жөндей алмаймыз.  Өткен жылы Алматы қаласының Урология ғылыми орталығының 

мамандары «еліміздегі ер адамдардың  денсаулығын жақсартып, 

өмір сүру жасын ұзарту үшін арнайы республикалық-

медициналық орталық ашу қажет» деген ұсыныс айтқан еді. 

Ғалымдарды ер-азаматтардың зейнет жасына  жетпей 

өмірден озуы мен медициналық тексеруден өткен мыңнан 

астам еркектің 845-інде бедеулік, сусамыр дерті, қан 

қысымының жоғарылауы секілді сансыз дерттің көптігі 

алаңдатқан еді. Биыл тағы да арнайы жиын өткізіп, 

ерлер денсаулығының төмендеп бара жатқаны мен 

қоғамдағы ер адамдар мәселесінің шешілмей 

жатқанына алаңдаған аталмыш орталық 

мамандары «ерлер мәселесінің шешілуі үшін 

арнайы мемлекеттік бағдарлама қабылдануы 

керек» деген ұсыныс айтты. Тіпті орталық 

мамандары мемлекеттік бағдарламаға 

айналар жобаның сұлбасын  жасап та қойған 

көрінеді. Мамандардың дабыл қағуына 

орай мәселені көпшіліктің талқысына 

салып көрген едік. 

«Барыстың» бағын 

бапкері байлап 

жүрген жоқ па?-бетте

-бетте

-бетте

4

57

Ержан ҚОСБАРМАҚОВ:

ДАТ!

Ержан ҚОСБАРМАҚОВ:

Біз жастарға өзімізге 

дейінгі буынның аманатын 

жеткізетін алтын арқау 

болуға тиіспіз

149,88

195,6

23,69

13539,86

1008,34

1776

4,86

1,28

1574,26

117,02

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Руслан ДӘЛЕНОВ, ҚР қаржы вице-министрі:

– Біздің әкелеріміз – соғыс жыл-

дарынан кейінгі ұрпақ, біз Пепсидің 

гене рациясына жатамыз, ал біздің 

ба лаларымыз – Кёрлингтердің ұрпа-

ғы. Олардың жағдайларын жасауға 

тым көп талпынамыз, жолдарын сүр-

тіп жүреміз...(twitter-дегі жеке парақшасынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 . 0 0   б о й ы н ш а

Жер-су аттарын қазақша 

жазар күн жақын

Гүлмира СҰЛТАНБАЕВА, 

«Ер-азамат» дағдарыс 

орталығының кеңесшісі:

Бақытбек СМАҒҰЛОВ,

 Мәжіліс депутаты:

бетте

6

Қасиетті Баянауыл жерін мекендеген Жұматай (1836-1918 жж.) Бейсенбайұлы 

дуалы ауыз әулие болыпты. Жұматай (лақап 

есімі – Әбжалап) үйленбеген, дүние жинап, 

мал ұстамаған көрінеді. Қысы-жазы көйлек-

дамбалшаң, жалаң аяқ, жалаң бас жүре 

беретін ол «мен Алланың құлымын» деп, 

күнделікті несібесіне қанағат қылып, 

диуаналық өмір сүрген. Әбжалап көп жыл 

Баянауыл дуанының аға сұлтаны Мұса 

Шормановтың баласы Сәдуақастың үйінде 

тұрады. Мұны ұнатпаған Сәдуақастың кейбір 

ағайындары: «Сәкен аға, осы бір диуананы 

қасыңызда ұстап қайтесіз? Тіпті ұят-ақ», – 

дейді. Сонда оларға Сәдуақас: «Сендердің бұл 

екеумізде жұмыстарың болмасын. Бұл 

Әбжалап – менің бүгінгі жалғандағы ырысым. 

Құдай жазса, ақиретте тынысым да болады», 

– дейді екен.

№163 (845) 

15 қыркүйек, сенбі

2012 жыл


Айбын БАҚЫТҰЛЫ

Абай ОМАРОВ (коллаж)

К

μ

ЗДЕМЕЙМІН 

К

μЗДЕМЕЙМІН

 

аза станды   нертабыстарды  аза станды   нертабыстарды  

олды болуына не себеп?

олды болуына не себеп?

№163 (845) 

15.09.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Сапалы білім – нәтижелі 

ғылымның өзегі

Мемлекет басшысының 5 қыркүйек 

күні Назарбаев университетінде оқыған 

«Қазақстан білім қоғамы жолында» атты 

дәрісінде атап өтілгендей, еліміз бүгін «бі-

лім-ғылым-инновация» деп аталатын үш-

та ғандық жүйе басқаратын постиндустрия-

лық әлемге қадам басты. Осыған орай, Ұлт 

көшбасшысы білім қоғамын құру үшін өмір 

бойы оқудың қажеттілік екенін тағы да атап 

көрсетті. Елбасы дәрісінің үлкен саяси 

маңызы бар. Бұл жастар үшін ғана емес, 

барша қазақстандықтарды ынтымаққа 

шақырады, ілгері ұмтылуға ықпал етеді. 

Өйткені онда мемлекетіміздің, қоғамымыз-

дың және әрбір азаматтың өміріндегі 

көптеген маңызды мәселелер қозғалды.

Елбасы негізін қалап берген білім 

қоғамын құруда Назарбаев университетінің 

қызметі отандық білім мен ғылымды әлем-

дік стандарттарға сәйкес үдемелі дамытуға 

серпін беріп қана қоймай, оның нағыз 

көш басшысы рөлін атқарып келеді. Назар-

баев университеті – жастарға жоғары білім 

берудің қазақстандық бет-бейнесін әлемге 

танытатын, өзінің тәжірибесі арқылы бүкіл 

отандық білім беру жүйесін әлемдік үлгі-

қалыпқа тартатын үлгі.

Дәрісте еңбек мәселесі де ерекше орын 

алып отыр. Тек қана еңбектің, тәртіптің 

арқа 

сында тұрмыс сапасының жоғары әлемдік үлгі-қалыптарына жетуге болады. 

Еңбектің жоғары сапалы, бәсекеге қабілетті 

және қазіргі заманғы талаптарға сай болуы 

үшін жастарға әрдайым өз білімін 

жетілдіруі қажет.

Елбасымыз еліміздің жоғары оқу орын-

дарының алдына үлкен міндеттер жүктеді. 

Зерттеу университеттерін дамыту қажеттігін 

тапсыра отырып, отандық университеттер-

дің зерттеу университеті болып қалыптасуы 

жолында қызмет жасау керектігін өз дәрі-

сінде ерекше атап өтті.

Ғылым да, білім де ұлттың баға жетпес 

қазынасы десек, қазақ ғылымы бүгінгі 

таңда өз биігінде, өзгелермен қатар тең 

даму үстінде. Осы мақсатта Қазақстан 

ғылы мы мен білімінің жетістіктерін наси-

хат тауды жүзеге асыратын өзіндік маңызы 

бар, әрі республикамызда бұрын-соңды 

бол 


маған, жаңа кәсіпорын – «Ғылым 

орда сы» болып табылады. Бүгінгі таңда 

меке меге ғылыми-ақпараттық ресурстар-

ды бір орталыққа шоғырландыра отырып, 

еліміздің ғылыми жетістіктерін лайықты 

деңгейде жұртшылыққа кеңінен тарату, 

ғылым және білім саласында өндірістік-

шаруашылық қызмет көрсетуді абыроймен 

атқаруда. Отандық ғылымды жаңа жетістік-

терге жеткізу мақсатында еліміздің акаде-

миктері мен ғалымдарының өнімді еңбек 

етулері үшін толық жағдай жасалын ған. 

Құрылғанына көп уақыт болмаса да, «Ғы-

лым ордасы» еліміздің ғылыми-интеллек-

туал дық әлеуетін арттыруда бірқатар жетіс-

тіктерге қол жеткізіп келеді. 

Ғылым ордасында 5 миллионға жуық 

кітап қоры бар «Орталық ғылыми кітап ха-

на», «Ұлттық ғылым академиясы», «Қысқы 

бақ», «Академик Қ.И.Сәтбаевтың мемо-

риал  дық мұражайы», сондай-ақ «Табиғат», 

«Археология», «Сирек кездесетін кітаптар», 

«Қазақстан ғылымының тарихы» мұра-

жайлары және 11 ғылыми-зерттеу инсти-

туты үйлесімді жұмыс істеуде. «Ғылым 

орда сы» еліміздің ғылыми-зерттеу инсти-

тут тарына қолдау көрсетумен қатар, гума-

нитарлық бағытта дербес, іргелі зерттеулер 

жүргізумен де айналысады. Мемлекеттік 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған 

гранттар нәтижесінде 2012 жылы «Ғылым 

ордасы»: «Дала дипломатия жазба көзде-

рінде» (XIII-XVIII ғ.ғ.), «Қазақстан мен 

Ресей кітапхана, архив және мұражай-

ларындағы қазақ кітаптары (XIX ғасыр 

және ХХ ғасырдың басы): тарихи-негізде-

ме лік зерттеулер», Орталық ғылыми кітап-

ха надағы сирек кітаптар мен қолжазбалар 

қорында сақтаулы материалдардың 

библио  графиялық  көрсеткіштер  топтама-

сын жасау, «Айқап» журналы 1911-1915 

жылдар (факсимилелік нұсқа) 6 томдық, 

«Шежіре – жазба ескерткіштері ретінде» 

(ХVІІ – ХІХ ғғ.) 2 томдық, Қазақстан Рес-

пуб ли касы 

техникасының 

дамуында 

басымды бағыттары бойынша электронды 

ресурстардың ғылыми қорының үлгісін 

жасау бойынша гранттар ұтып алып, 

зерттеу жұмыстарын жүргізудеміз. Біздің 

мекеменің қызметкерлері де Елбасының 

«Қазақстан білім қоғамы жолында» атты 

интерактивті дәрісін қызыға тың дап, үлкен 

әсер алды. Бүгінде Мемлекет басшысының 

осы дәрісінде берген тапсырмаларды іс 

жүзіне асыруда аянбай еңбек етуде. 

Ғылымда ақпараттың аудиторияға 

қажет тілігі туралы ұғым бар. Осыған орай, 

Елбасының дәрісі мазмұнды, заман тала-

бына сай, сұранымы зор және де тәрбиелік-

танымдық әсері өте жоғары екені көрініп 

тұрды. Меніңше, студент жастар Прези-

дент тің сөзінен, оның баянды болашаққа 

шақырған ұлағаты мол ұрандарынан үлкен 

қуат алып, аудиториядан оқуға, ғылымға, 

еңбекке деген құлшыныс сезімімен шықты. 

Президент өзінің лекциясында жастарды 

Қазақстанның қарышты даму қадамын 

жасай алатын өздері екеніне қалтқысыз 

сендіре білді. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-

баев білім мен ғылым қызметкерлерінің, 

білім алушы жастардың алдына биік 

мақсаттар қойды, оларды іске асыру – 

біздер үшін әрі парыз, әрі сын, әрі абырой.Роза КӘРІБЖАНОВА, ҚР БҒМ 

«Ғылым ордасы» РМК бас директоры

Елбасының сарабдал саясатының басым бағытының бірі қоғамды 

тұрақты әлеуметтік жаңғырту десек, еңбек адамының мәртебесінің өсуі, 

еңбек өнімділігінің артуы, жұмыссыздықты жою, кәсіби шеберлікке жету, 

өмір сүру сапасын арттыру бүгінгі күннің басты міндеттері саналады. 

Мақсатымыз – елімізді шикізат өндіруші елден өнеркәсібі дамыған елге 

айналдыру. Ал мұндай нәтижеге қол жеткізу отандық ғылым мен білімді 

дамытумен тікелей байланысты екендігі анық. 

САЯСИ БЮРО

ҚО

ЛДА


У

БАСҚОСУ


Экстремизм ұлттық 

қауіпсіздігімізге қатерлі

Жиналыс жұмысына сондай-ақ Прези-

дент Әкімшілігінің жауапты қызметкерлері, 

ҰҚК, ЭҚСЖКА, Ішкі істер, Білім және ғы-

лым, Еңбек және халықты әлеуметтік қор-

ғау, Мәдениет және ақпарат министрлік-

тері 

нің, Дін істері жөніндегі агенттіктің бас 

шылары қатысты. Бейнеконферен-

циялық байланыс арқылы өңірлік құқық 

қорғау және арнайы органдардың басшы-

лары, сонымен қатар облыстардың, Астана 

және Алматы қалалары әкімдерінің орын-

басарлары қатысты.

Отырыста атап көрсетілгендей, бүгінде 

экстремизм еліміздің ұлттық қауіпсіздігі 

үшін айтарлықтай қауіпке айналып отыр. 

Сондықтан қалыптасқан жағдай туындап 

отырған қауіп-қатерлердің алдын алу және 

жолын кесу жөніндегі күш-жігерді одан әрі 

біріктіруді, өзара іс-қимылдың тиімділігін 

арттыруды, осы бағыттағы жұмыстардың 

әре кет ететін жаңа нысандары мен әдістерін 

әзірлеуді талап етеді.

Осыған байланысты экстремистік діни 

идеологияның таралуына тосқауыл қою 

бойынша тиімді әлеуметтік-экономикалық 

ша ралар кешенін қабылдаудың, ақпарат-

тық-ағартушылық іс-әрекеттің белсен-

ділігін арттырудың маңыздылығы атап 

өтілді.


Талқылау қорытындысы бойынша тер-

роризмге қарсы іс-әрекетті үйлестіру тетік-

терін жетілдіруге, терроризм мен экстре-

мизмнің алдын алу мен жолын кесудің 

тиімді жүйесін қалыптастыруға, азаматтар 

мен қоғамның террористік қауіп-қатерден 

сенімді түрде қорғалуын қамтамасыз етуге 

бағытталған бірлескен шешімдер қабыл-

данды.

Кеше бас прокурордың төрағалық етуімен Президенттің көмекшісі 

– Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Тәжиннің қатысуымен Заңдылық-

ты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету 

жөнін дегі Үйлестіру кеңесінің кезекті отырысы болып өтіп, онда терро-

ризм ге және діни экстремизмге тосқауыл қою мәселелері талқыланды. 

ЖИЫН


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.77 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет