Әлеуметтік пәндер кафедрасыжүктеу 253.63 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата13.06.2017
өлшемі253.63 Kb.
#11404
  1   2   3

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы 

 

  

 

 «Бекітемін»  

ААТФ деканы____________Табултаев С.С.  

«____»_______________2016г.  

 

 

 

ETN 2107 – Экономикалық теория негіздері 

5В071800 – Электр энергетикасы; 5В100200 – Ақпараттық қорғау жүйелері; 5В073100 – Өмір 

тіршілігінің  қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау; 5В081200 – Ауыл шаруашылығын 

энергиямен қамтамасыз ету; 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық  қамтамасыз 

ету; 5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар; 5В060200 – Информатика; 5В071600 

– Аспап жасау;5В071900 – Радиотехника, электротехника және телекоммуникация; 5В070300 – 

Ақпараттық құралдар мамандықтарына арналған syllabus 

ETN 3107 – Экономикалық теория негіздері 

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығына арналған syllabus 

 

 

  

Курс  


2,3   

Семестр  

3,4,5 

Кредит саны  ECTS кредит саны  

Жалпы сағат көлемі  90 

Дәріс  


15 

Мамықтану (сем)  

15 

ОӨЖ  


60 

оның ішінде СОӨЖ  

15 

Семестрлік жұмыс  Емтихан  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы 2016  

 

Syllabus  құрастырған:    аға  оқытушы  Жараспаева  Қ.М.,  аға  оқытушы  Жараспаева  С.М. жұмыс бағдарламасы негізінде жасалды.  

Syllabus  әлеуметтік  пәндер  кафедрасының  мәжілісінде  10.06.2016,  №10    хаттамасында 

мақұлданды.  

 

 Кафедра меңгерушісі________________________Мухамбедьярова А.Т.  

 

 Syllabus Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультетіндегі оқу-әдістемелік 

комиссиясының мәжілісінде қаралып, бекітілген. («28» 06__2016,  №6  хаттама).    

:   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1 Оқытушылар:

 

Нұрпейiс Еділ Мейірханұлы -э.ғ.к., доцент, А314 каб. Байланыс тел.: 8(727) 292-57-50, nem59@mail.ru 

Сметанникова Лидия Михайловна –  э.ғ.к., доцент, А314 каб.  

Байланыс тел.: 8(727)292-57-50, lmc53@mail.ru 

Сарсекеев Масат Мукашевич – с.ғ.к., аға оқытушы, А314 каб.  

Байланыс тел: 8(727)292-57-50, mas.sar@mail.ru 

 

2 Аудиторилық сабақтардың жүргізілу уақыты және орны сабақ кестінде көрсетілген 

СОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің 

деканаты (Г.Д. 409) және ӘП кафедрасының (А-314) ақпарат тақталарында көрсетілген.  

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы  

 

3.1 Пәннің мақсаты – студенттерді шаруашылық жүйелердің әртүрлі типтерінің  қызмет 

етуі  мен  дамуының  жалпы  заңдылықтарымен  таныстыру,  экономикалық  жүйелердің  әртүрлі 

деңгейлеріндегі  экономикалық  процестердің  маңызын  сипаттайтын  маңызды  экономикалық 

категориялардың арасындағы өзара байланыстарды түсіндіру.  3.2  Пәннің  мәселесі  –  Негізгі  экономикалық  категориялардың  (тауар,  ақша,  бағалық, 

шығын, пайда, капитал, т.б.) мазмұнын және олардың өзара байланысын ашуға қатысты негізгі 

теориялық  көзқарастар  қарастырылады;  Экономикалық  дамудың  әлеуметтік  құрылымы  мен 

қазіргі  экономикалық  жүйелердің  сапалы  көптүрлілігі  туралы  жалпы  түсінік  қалыптасады; 

Қазіргі  экономикалық  ойдың  жетістіктері  мен  Қазақстанда  экономикалық  қатынастардың  

әлемдік  стандарттарының  қалыптасу  процестері  зерттеледі;  Нарықтық  экономиканың  қызмет 

ету  заңдылықтары  мен  механизмі  ашып  қарастырылады;  Аралас  экономикадағы  негізгі 

институттардың  (нарық,  меншік,  акционерлік  қоғамдар,  биржалар,  банктер  және  т.б.) 

сипаттамалары беріледі; Ұлттық шаруашылықтың дамуы мен сыртқы экономикалық саясаттың 

жүргізілуіндегі мемлекеттің (экономикалық саясаттың) ролі ашылады. 3.3 Пәнді сипаттау  

«Экономикалық  теория  негіздері»  курсы  міндетті  пән  болып  табылады  және  барлық 

мамандықтардың күндізгі, сырттай оқу бөлімінің студенттері  1-2 курста оқылады. Бұл курсты 

меңгеруге 2 кредит бөлінген. Барлығы 90 сағат, соның ішінде 15 сағат дәріс, 15 сағат семинар 

сабағы және 60 сағат СӨЖ берілген. 

Теориялық білім мен оны тәжірибеде қолдана білу бойынша студенттермен бірлесе және 

жеке  танымдық  жұмыс  жасауда  мақсатқа  жету  үшін  оқу  жұмысының    келесідей  формалары 

пайдаланылады:  дәрістер,  семинар  формасындағы    практикалық    сабақтар,  рефераттар  және 

есеп  формасындағы  семестрлік    жұмыстар,    өзекті  экономикалық    мәселелер  бойынша 

баяндамалар,  студенттердің  білімін  тексеру  үшін  тесттер  және  бақылау  жұмыстары,  СОӨЖ 

барысында  тапсырмаларды  орындау.  Курстың  көмегімен  келесідей  өзара  байланысқан 

міндеттер  шешіледі:    Негізгі  экономикалық  категориялардың  (тауар,  ақша,  бағалық,  шығын, 

пайда,  капитал,  т.б.)  мазмұнын  және  олардың  өзара  байланысын  ашуға  қатысты  негізгі 

теориялық  көзқарастар  қарастырылады;  экономикалық  дамудың  әлеуметтік  құрылымы  мен 

қазіргі  экономикалық  жүйелердің  сапалы  көптүрлілігі  туралы  жалпы  түсінік  қалыптасады; 

қазіргі  экономикалық  ойдың  жетістіктері  мен  Қазақстанда  экономикалық  қатынастардың  

әлемдік  стандарттарының  қалыптасу  процестері  зерттеледі;  нарықтық  экономиканың  қызмет 

ету  заңдылықтары  мен  механизмі  ашып  қарастырылады;  аралас  экономикадағы  негізгі 

институттардың  (нарық,  меншік,  акционерлік  қоғамдар,  биржалар,  банктер  және  т.б.) 

сипаттамалары беріледі; ұлттық шаруашылықтың дамуы мен сыртқы экономикалық саясаттың 

жүргізілуіндегі мемлекеттің (экономикалық саясаттың) рөлі ашылады. 

«Экономикалық теория негіздері» курсы аяқталғаннан соң студент: ұғымы болу қажет: 

-

 ғылыми-теориялық  базалық  білімді  игеру,  оны  теориялық  және  практикалық 

тапсырмаларды шешуге қолдану 

 

- 

ұлттық  және  әлемдік  экономиканың    әлеуметтік-экономикалық  даму  тенденцияларын 

талдау дағдысына үйрену және жағдайын бағалау; 

-

 экономикалық проблемаларды шешу үшін пән аралық қадамдарды игеру; 

-

 өмір бойына білікті жоғарлату мақсатында білім меңгерудегі дағдыларды игеру.  

білу: 

-

 экономикалық процестер дамуының заңдылықтарын; 

-

 экономикалық 

ойлар 


эволюциясын 

ұзақ 


уақытында 

қалыптасқан 

негізгі 

концепцияларды; 

-

 

экономикаға өзін-өзі реттейтін және мемлекеттік әсер ету арқылы нарықтық  механизм қалыптасуының принциптерін; 

қолынан келетіні: 

-

 экономикалық  құбылыстар  мен  процестердің  пайда  болу  формалары  және  оның  мәні 

туралы жүйелі білімді игеру

-

 

экономикалық  құбылыстар  мен  заңдылықтарды  ғылыми  тану  тәсілін    практикада қолдана білу; 

-

 экономикалық  жүйедегі  және  өтпелі  кезең  экономикасының  заңдылықтарында  меншік 

қатынастарының орнын анықтау және түсіну; 

-

 

дербес жұмыс істей білу.           3.4 Пәннің қайта деректемелері: Математика, Қазақстан тарихы. Философия. 

         3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелері:  Әлеуметтану,  Саясаттану,  Құқық  негіздері, 

Экономика және өндірісті ұйымдастыру (сала бойынша) 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны  

 

4.1 Теориялық дайындық (15 сағ.) 

          

Тақырыптар 

 

Тақырып (модулдар, тараулар) 

Қайнар көз реті 

 

Тарау  II.Экономиканың  даму  заңдылығы 

және жұмыс істеу негіздері 

 негіздері 

 негіздері 

 

1.                 * 

Экономикалық  теорияның  пәні  және  зерттеу 

әдістері.  1 сағ. 

  

  

  Конспект. 

негізгі:2,4,6,7,9; 

қосымша:7,10 

2.                 * 

Қоғамдық өндіріс негіздері.   1 сағ.  

  

    

Конспект. 

негізгі:4,5,7,9; 

қосымша:6,7,9 

3.  

Меншік және экономикалық жүйе.   1 сағ.    

  

  Конспект. 

негізгі:1,3,4,7,9; 

қосымша:1,5 

4.  


Қоғамдық шаруашылық формалары. Тауар және 

ақша. Капитал.   1 сағ.  

   

  

  Конспект. 

негізгі:2,3,4,7,9; 

қосымша:7,7,8,9 

5.                 * 

Базар және бәсеке 1 сағ.  

  

    

Конспект. 

негізгі:3,4,7,9; 

қосымша:6,7,8,9 

6.                 * 

Базар жүйесінің жұмыс жасау механизмдері.   

 1 сағ.  

  

  Конспект. 

негізгі:2,4,6,7,9; 

қосымша:7,10 

 

Тарау  II.  Нарықтық  экономиканың  дара 

өндірістері 

 

7.                 * 

Кәсіпкерлік пен Фирмалар теориясы. 1 сағ.     

Конспект. 

негізгі:3,4,6,9; 

қосымша: 6,7,9 

8.                 * 

Өндіріс,  шығындар  және    фирма  табыстары.       

1 сағ.  

Конспект. 

негізгі:3,4,6,9; 

қосымша: 6,7,9 

9.                 *      Өндіріс  факторларының  нарығы  және  табысты 

үлестіру. 2 сағ.  

Конспект.  негізгі:  3,4,6,9; 

қосымша: 6,7, 9  

Тарау III.Нарық жағдайында ұлттық 

 экономиканы қайта өрдіру 

 

 

 

10.               * Ұлттық  экономика:  мазмұны,  құрылымы

нәтижені есептеу. 1 сағ.  

Конспект.  негізгі:  3,4,6,7,9; 

қосымша:6,7,9 

11.               * 

Экономикалық 

өсу 

және 


нарықтық 

экономиканың тұрақсыздығы. 1 сағ.  

Конспект.  негізгі:  3,4,6,7,9; 

қосымша: 1,2,3,4,5 

12.               * 

Инфляция  мен  жұмыссыздық  экономикалық 

тұрақсыздықтың нышаны. 1 сағ.  

Конспект.  негізгі:  3,4,6,7,9; 

қосымша: 1,2,3,4,5 

13.               * 

Ұлттық  экономиканың  қаржы  және  ақша-несие 

жүесі. 1 сағ.  

Конспект.  негізгі:  3,4,6,7,9; 

қосымша: 1,2,3,4,5 

14.               * 

Мемлекеттік реттеу және ұлттық экономиканың 

экономикалық қауіпсіздігі. 0,5 сағ.  

Конспект.  негізгі:  3,4,6,7,9; 

қосымша: 1,2,3,4,5 

15.               * 

Әлемдік экономика қалылтасуының  

экономикалық негіздері. 0,5 сағ.  

Конспект. 

негізгі:3,4,6,7,9; 

қосымша:1,2,3,4,5 

Ескертпе: жұлдызшамен белгіленген тақырыптарды сыртқы бөлімнің студенттері оқиды, 

қалғандары СӨЖ кезінде оқытылады 

 

Тарау I. Экономиканың даму заңдылығы мен  негіздері 

 

Дәріс 1. Экономикалық теорияның пәні және зерттеу әдістері.  

Экономика қоғам тіршілігінің күре тамыры ретінде. Экономика ғылымының пайда болуы 

және  оның  негізгі  даму  кезеңдері.  Бүгінгі  экономикалық  көзқарастардың  басты 

концепциялары.  Теориятық  экономиканың  пәні.  Экономикалық  категориялар  мен 

заңдар.Экономикалық ғылымдардың өзара байланысы. Экономика ғылымының функциясы. 

Экономиканы  ғылыми  тану  әдістері  мен  тәсілдері.  Позитивті  және  нормативті 

анализдер.Шаруашылық жасаудың теориясы мен тәжірибесі.  

 

Дәріс 2. Қоғамдық өндіріс негіздері 

Қоғамдық  өндіріс  құрылымы.  Қоғамдық  өндіріс  фазалары:  өндіріс,  үлестіру,  айырбас, 

тұтыну. Қажеттілік өндірістің алғы шарты ретінде. Қажеттілік жіктемесі. Қажетсіну шексіздігі. 

Экономикалық ресурстар және өндіріс факторлары. Ресурстарға сипаттама және жіктеме. 

Ресурстар  шектеулігі.  Экономикадағы  таңдау  проблемалары  және  ресурстарды  тиімді 

пайдалану. Өндіріс мүмкіндігінің қисығы.  

 

Дәріс 3. Меншік және экономикалық жүйелер   

Меншік  қатынастарының  мазмұны.  Меншік  экономикалық  категория  ретінде.  Меншік 

қатынастары  және  құқықтары.  Меншік  экономика  және  заң  категориясы  ретінде.  Заманауи 

экономикадағы меншік формалары мен түрлері. Меншік қатынасының экономикалық тұрғыдан 

жүзеге асуы .Меншікті ұлттандыру, мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру. Қазақстанда 

меншік қатынастарын реттеу. Жеке және мемлекеттік сектордың экономикадағы арасалмағы. 

Экономикалық  жүйе  ұғымы.Экономикалық  жүйе  типтеріне  сипаттама.  Экономикалық 

жүйені  ажырату  көрсеткіштері:  меншік  формалары,  шаруашылық  ағымын  үйлестіру  әдісі. 

технологиятық  даму  деңгейі,  қоғамдық-экономикалық  формация,  өркениет  жағынан. 

Қазақстанның заманауи экономикалық жүйесі..     

Дәріс 4. Қоғамдық шаруашылық формалары. Тауар және ақша. Капитал.    

Натуралды  шаруашылық:  мәні  және  эволюциясы.  Тауар  өндірісі:  мәні  және  негізгі 

сипаты.  

«Иглік»,  «қызымет»,  «тауар»  ұғымдары.  Тауар  қасеттері.  Құн  теориясы.  «Капитал» 

ұғымы. 

Ақша теориясы. Ақша мәні және функциясы. Ақша айналу заңдылығы. Ақшаның негізгі жүелері. Ақшаның заманауи жүйелері. Баға құнның ақшалай көрінісі ретінде.  

ҚР экономикасындағы теңге: әлеуметтік-экономикалық мәні мен болашағы.  

 

 

 

Дәріс 5. Базар және бәсеке 

Базар мәні және түрлері. Базар құрылымы және оның жіктемелері. Қоғамдық өндірістегі 

базар рөлі және міндеті. Нарықтық экономиканың артықшылығы мен кемшілігі. 

Бәсеке: ұғымы және түрлері. Жетілген бәсеке. Жетілмеген бәсеке: монополия,олигополия, 

монополиялық бәсеке. Бәсекенің сала аралық және сала ішіндегі түрлері. 

Базар  инфрақұрылымы.  Заманауи  базар  инфрақұрылымының  негізгі  элементтері.  ҚР 

базар инфрақұрылымының дамуы. 

 

Дәріс 6. Базар жүйесінің жұмыс жасау механизмдері. 

Базар механизмдерінің жалпы ұғымдары және элементтері 

Сұраныс  заңы  мен  сұраныс  қисығы.  Сұраныс  өзгерісіне  ықпал  етуші  бағадан  тыс 

факторлар. 

Ұсыныс  заңы  және  ұсыныс  қисығы.Ұсыныс  өзгерісіне    бағадан  тыс  ықпал  етуші 

факторлар. 

Базар тепе-теңдігі ұғымы және тепе-теңдік бағалар. 

Икемділік ұғымы. Икемді сұраныс. Икемді ұсыныс. Икемділікке ықпал етуші факторлар. 

Базарлы экономиканың баға жасалу механизмдері. 

 

Тарау II. Нарықтық экономиканың дара қайта өндірістері  

Дәріс 7. Кәсіпкерлік пен Фирмалар теориясы.   

Кәсіпкерлікке  көзқарастардың  эволюциясы.  Кәсіпкерліктің  мәні.Кәсіпкерлік  дамуының 

шарттары. Кәсіпкерлік әрекеттерінің түрлері. 

Фирма  ұғымы.  Фирмалар    мақсаты  және  міндеттері.  Кәсіпкерліктің  ұйымдастыру-

қақылық формалары. Фирма жіктемелері  және олардың экономикадағы рөлі. 

Кәсіпкерлік  –экономика  дамуы  мен  жетілдіруді  қамтамасыз  етуші  ерекше 

функция.Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуы. 

 

Дәріс 8. Өндіріс, шығындар және  фирма табыстары. 

Қысқа  мерзімді    және  ұзақ  мерзімді  өндіріс.  Қайтарымдылық  кему  заңдылығы.  Шекті 

өнім. 


Фирма шығындарының құрылымы мен жіктемесі. Альтернативті шығындар. Бухгалтерлік 

және  экономикалық  тұрғыдан:  өндіріс  шығындары  және  пайда.  Қысқа  кезеңдегі  шығындар. 

Ұзақ кезеңдегі шығындар. 

Фирманың  қаржы  жағдайлары  мен  табыстары.  Барынша  пайда  табу  шарттары.  Пайда 

кәсіпкерлік табыс ретінде. 

 

Дәріс 9. Өндіріс факторларының нарығы және табысты үлестіру.  

Өндіріс  факторлары  базарының  жұмыс  жасау  ерекшеліктері.  Өндіріс  факторларына 

сұраныс. Өндіріс факторларының сәйкестенуі.  

Еңбек  базары,  оның  мәні  мен  ерекшеліктері.  Еңбекке  сұраныс  пен  ұсыныс.  Жалақы 

формалары және мәні. Ел табысы: түрлері мен жасалу көздері. Нақты және тұрақты табыстар. 

Капитал  базары  және  оның  құрылымы.  Капитал  инвестиция  ретінде.  Капиталдың 

ауыспалы  айналымы  мен  айналым.  Негізгі  және  айналым  капиталдары.  Негізгі  капиталдың 

физикалық және моральдық тозуы. Амортизация. 

Жер базары. Жер сұранысы мен ұсынысы.Жер рентасы. Жер бағасы. 

 

Тарау III. Нарық жағдайында ұлттық экономиканы қайта өрдіру 

 

Дәріс 10. Ұлттық экономика: мазмұны, құрылымы, нәтижені есептеу. 

«Ұлттық  экономика»  категория.  Макроэкономикалық  талдау  ерекшеліктері.  Ұлттық 

экономика  құрылымы.  Ұлттық  байлық  және  экономикалық  әл-ауқат.Қоғамдық  әл-ауқат  және 

адами даму.  

 

Ұлттық  санақ  жүйе.  Жалпы  ұлттық  өнім.және  жалпы  ішкі  өнім.  ЖҰӨ  сипаттау көрсеткіштері. ЖҰӨ есептеу әдістері.Ұлттық санақ жүйесінің басқа да көрсеткіштері. 

Ұлттық өндірістің жүйелі дамуы. Қазақстан Республикасының ұлттық санақ жүйесі. 

 

Дәріс 11. Экономикалық өсу және нарықтық экономиканың тұрақсыздығы. 

Экомикалық өсу мәні. Экономикалық өсудің типтері мен факторлары. Экономикалық өсу 

сапасы  мен  тиімділігі.  Экономикалық  өсу  және  экономикалық  даму.Адами  капиталды 

инвестициялау. Адами даму.  

Білім экономикасын жасау саясаты мен экономикалық өсу. 

Экономика  дамудың  циклдығы.  Цикл  фазасының  сипаттамасы.  Экономикалық 

дағдарыс.Дағдарыстың кезеңділігі және жіктемесі. Рецессия.  

Дағдарысқа қарсы  іс-шаралар. Оның Қазақстан Республикасындағы ерекшеліктері. 

 

Дәріс 12. Инфляция мен жұмыссыздық экономикалық тұрақсыздықтың нышаны. 

Инфляция түрлері және ұғымы. Сұраныс инфляциясы және ұсыныс инфляциясы. Күтпелі 

және  көлденең  инфляция.  Инфляциялық  спиральдың  ұлғаю  механизмдері.  Инфляцияның 

экономикалық  зардаптары.  Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  банкіның  антиинфляциялық 

саясаты. 

Жұмыссыздық  ұғымы.  Жұмыссыздық  түрлері.  Жұмыссыздықтың  табиғи  деңгейі. 

Жұмыссыздықтың әлеуметтік – экономикалық зардабы. Оукен заңы. Филлипс қисығы. 

Қазақстан Республикасың жұмыспен қамту саясаты. 

 

Дәріс 13. Ұлттық экономиканың қаржы және ақша-несие жүесі. 

Қаржы  мәні  және  қаржы  жүйесі.  Қаржы  функциясы.  Мемлекеттік  бюджет    және  оның 

құрылымы. Мемлекеттік қарыз. 

Салық және оның мәні. Салық салу ережелері. Салық түрлері. Лаффер қисығы.  

Мемлекеттің қазыналық саясаты. Қазақстанның салық жүйесі. 

Қаржы жүйесі және оның ұлттық экономикадағы рөлі. Ақша агригаты. 

Несие формалары мен мәні. Несиелеу ережелері. Қарыз пайызының нақты және тұрақты 

ставкалары. 

ҚР  ақша-несие  саясаты:  мәні,  мақсаты,  инструменттері.  ҚР  заманауи  қаржы  жүесі  және 

оның құрылымы. 

 

Дәріс  14.  Мемлекеттік  реттеу  және  ұлттық  экономиканың  экономикалық 

қауіпсіздігі. 

Нарықтық  экономика  жағдайындағы  мемлекеттік  реттеудің  мақсаты  мен  міндеті. 

Экономиканы реттеудің әдістері. Нарықтық қатынастар жағдайындағы  мемлекеттік реттеудің 

басты бағыттары. 

Экономикалық  қауіпсіздік  мәні.    Экономикалық  қауіпсіздік    жіктемелемелері  және 

бағалау көрсеткіштері. 

ҚР  экономиканы  мемлекеттің  реттеуі  және  әлеуметтік-экономикалық  тұрақтылықты 

қамтамассыз етуі. 

Мемлекеттің  әлеуметтік  саясаты  оның  бағыттары  мен  міндеттері.  Табысты 

дифференциациялау  себебтері.  Лоренц  қисығы  және  Джини  коэффиценті.  Қазақстан 

Республикасының тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесі. 

         

Дәріс 15. Әлемдік экономика қалылтасуының экономикалық негіздері. 

Әлемдік  шаруашылықтың  мәні.  Интеграция  және  интерұлттандыру.  Әлемдік 

шаруашылық  байланыстарының  негізгі  көріністерінің  формалары.  Халықаралық  сауда  және 

сыртқы сауда саясаты. 

Әлемдік  валюта    жүйесінің  құрылымы  мен  мазмұны.  Бүгінгі  әлемнің  халықаралық 

ұйымдары  және  интеграциялық  бірлестіктері.  Экономикалық  ғаламдану:  шарттары, 

факторлары және зардаптары. Қазақстанның әлемдік нарықта бәсекелік қабілетінің артуы. 


 

 

4.2 Тәжірибелік дайындық  

4.2.2 Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары (15 сағ.) 

Тақырыптар  

Тақырып (модулдар, тараулар) 

Қайнар көз реті 

 

Тарау  I.  Экономиканың  даму  заңдылығы 

және жұмыс істеу негіздері. 

 

 

1.                 * 

Экономикалық  теорияның  пәні  және  зерттеу 

әдістері.  1 сағ.  

  

  

  Конспект. 

негізгі:2,4,6,7,9; 

қосымша:7,10 

2.                 * 

Қоғамдық өндіріс негіздері.       1 сағ.  

  

    

Конспект. 

негізгі:4,5,7,9; 

қосымша:6,7,9 

3.  

Меншік және экономикалық жүйе.   1 сағ.    

  

  Конспект. 

негізгі:1,3,4,7,9; 

қосымша:1,5 

4.  


Қоғамдық шаруашылық формалары. Тауар және 

ақша. Капитал.   1 сағ.  

   

  

  Конспект. 

негізгі:2,3,4,7,9; 

қосымша:7,7,8,9 

5.                 * 

Базар және бәсеке  1 сағ. 

  

    

Конспект. 

негізгі:3,4,7,9; 

қосымша:6,7,8,9 

6.                 * 

Базар жүйесінің жұмыс жасау механизмдері.   

 1 сағ.  

  

  Конспект. 

негізгі:2,4,6,7,9; 

қосымша:7,10 жүктеу 253.63 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет