«Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыс ғылым пәндері» кафедрасыжүктеу 31.69 Kb.
Pdf просмотр
Дата20.03.2017
өлшемі31.69 Kb.

Қазақ Қатынас Жолдары Университеті 

 

«Әлеуметтік-гуманитарлық және  жаратылыс ғылым пәндері» кафедрасы 

«ӘЛЕУМЕТТАНУ» ПӘНІ БОЙЫНША МЫНА МАМАНДЫҚТАР ДӘРІС 

АЛАДЫ. 

  

5В090100 «Тасымалдау мен жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті 

пайдалану» 

5В070200 «Автоматтандыру және басқару» 

5В071300 «Көлік,көліктік техника және технологиялар» 

5В072900 «Құрылыс» 

5В071800 «Электр энергетикасы» 

5В074500 «Көлік құрылысы» 

5В030400 «Кеден ісі» 

5В050900 «Қаржы» 

5В050600«Экономика» 

5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 

5В071200 «Машина жасау» 

5В042100 «Дизайн» 

5В050700 «Менеджмент» 

 


« Әлеуметтану » таңдау пәніне жатады. 

Кредит саны – 3 

Семестр – 2 

 

  

Дәрістер 

15

 

Тәжірибелік сабақ 15

 

Студенттің оқытушымен 

өзіндік 

жұмысы(барлығы) 

30

 

Студенттің өзіндік жұмысы  (барлығы) 30

 


Пререквизиттер мен постреквизиттер 

Пән төмендегі пәндерге қажетті теоретикалық – тәжірбиелік 

білімдік құрылымын құру қажет яғни олар: мәдениеттану, 

саясаттану, философия, дінтану. 

        Методологиялық – студенттерде әлеуметтік мәселелерді 

зерттеуге танымдылық бағдарлауды қалыптастыру, 

әлеуметтанудың базалық мәселелерінің шеңберін көрсету және 

әлеуметтік міндеттерді шешудің жолдарын бөлектеу.  

Оқытулық – студенттерге қоғам жайында жүйелі білім беріп, 

әлеуметтанудың негізігі теоретикалық ұғымдарын түсіндіру және 

оларды қоғамды әлеуми-мәдениеттік байланыстар мен қарым-

қатынастырдың күрделі жүйесі тұрғысынан сараптауда қолдана 

білуге үйрету;  

Дүниетанымдық – әлеуметтік мәселелерді өз бетімен талқылай 

білуді, әлеуметтік мәселелердің ұсынылған шешу жолдарын дұрыс 

бағалауды,  өзінің терең пікірін қорғауды қалыптастыру.  

  

 

Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті  

 Мақсаты - Пәнді оқытудың мақсаты – әлеуметтік, әлемдік ғылыми 

тұрғыдан таныту, объектісі, пәні және әдістері жӛнінде терең түсінік беру. 

Әлеуметтанулық – әдістемелер мен әдістерді үйрету, қажетті білім 

кӛлемін беру. 

Міндеті: әлеуметтік ӛзара әркеттестік пен даму заңдылықтарының 

қызмет етуі ерекшеліктері туралы мағлұмат беру; 

 Студент оқу пәнін игеру барысында білуі қажет: 

әлеуметтану пәнінің негізгі түсініктерін; 

әлеуметтану пәнінің негізгі қасиеттерін; 

әлеуметтік процестер ағынының принциптерін; 

қоғамдағы әртүрлі ақпараттарды қабылдау, тасымалдау, сақтау немесе 

жинақтау, ӛңдеу және пайдалануды; 

негізгі ұғымдарды: «әлеуметтік институт», «әлеуметтік жүйе», 

«әлеуметтік қауымдастық»; Студент оқу пәнін игеру барысында білуі тиіс  

әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы; 

әлеуметтік құрылымы мен қатынас ерекшеліктері жайлы;  

 


                               

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

  

Жоғары оқу орындарында «әлеуметтануды» оқу қажеттілігі ең алдымен осы пәннің қазіргі замандағы рӛлі мен маңызының ӛсуімен анықталады.  

Қазақстан қоғамының барлық жақтарының терең реформалану  кезеңінде  

аса маңызды және жылдам әлеуметтік-саяси ӛзгерістер болып отырады. 

Осындай жағдайда бүтіндей қоғамның, оның әрекеттеуші және ӛзара 

әрекеттесуші механизмдерінің дамуының және қызметінің заңдылықтары 

мен тенденцияларын мұқият зерттеп оқу ӛте ӛзекті де маңызды. Қазіргі 

замандағы біздің және басқа да қоғамдардың прогрессивті дамуының аса 

басты және күрделі міндеттерінің  бірі азаматтық қоғам қалыптастыру 

болып табылады. Бұлсыз экономиканың тиімді дамуы да, дағдарыс 

жағдайынан мығым шығу да, құқықтық мемлекет орнату да мүмкін емес. 

Осының барлығы тұлға мен әлеуметтік топтардың әлеуметтік мәртебесін, 

тұлға, әлеуметтік қауымдастар мен бүтін қоғам арасалмағы мен ӛзара 

әрекеттесуі мәселесін зерттеуді бірінші сапқа шығарады, осылайша бұлар 

әлеуметтанудың пәндері болып табылады.  

 


Курстың саясаты мен процедурасы 

Курсқа қатысатын студенттерге қойылатын талаптар: 

1. Ӛзінің курстастарымен және оқытушыларымен жақсы қарым 

қатынаста, ашық, шыдамды болу. 

•Сабақ үстінде сағыз шайнамау. 

•Сабақ үстінде ұялы телефонды пайдаланбау. 

•Сабаққа кешікпеу. 

•Сабақ үстінде сәйлесіп, мұғалімге кедергі жасамау. 

•Сабақтан себепсіз қалмау. 

•Тапсырманы уақытымен орындалмаса, студенттің бағасы тӛмендейді. 

•Уақытысымен үй жұмысын орындау. 

 


Оқыту технологиясы 

 Ішкі ой жүйесін дамыту 

• Ізденушілікке үйрету 

• Ақпараттық технология 

 

 

Оқыту әдісі Командалық  (топтық)  жұмыс  түрі,  ғылыми  және  шығармашылық 

жобалар,  дӛңгелек  столдар  және  дискуссиялар,  кейс-анализ,  «ми 

штурмы» форматында топтық сабақтар;  

қостан жұмыс (түрлі әлеуметтік зерттеулер жүргізу. анкета);  

Жеке жұмыс түрі (монолог, зерттеу, портфолио) 

 

 


 

Баға критерийлері 

 

Тақырып бойынша тапсырмалар реферат, 

баяндама, презентация түрінде орындалады. 

Студенттердің білімін тексеру мақсатында арнайы 

техникалық құрылғыларды пайдалану 

мүмкіндігі.Курсты оқыту барысында тесттер мен 

сұрақтар қойылады. 

 

Студенттердің білімін бағалау балдық-

рейтингілік жүйе бойынша жүзеге асады. 

/60%рейтинглік бақылауға, 40%қортынды бақылауға/. 

 


Негізгі әдебиеттер 

  

Тажин М.М., Аяған Б.А. Социология негіздері. – Алматы, 2003  Рахметов Қ.Ж., Болатова А.Н., Исмағанбетова З.Н. Социология. – 

Алматы, 2003. 

Садырова М.С., Джаманбалаева Ш.Е. Маульшариф М. және т.б. 

Социология негіздері. – Алматы, 2003. 

Аитов Н.А. Основы социологии. – Алматы, 1997.                             

Казаринова Н.В., Филатова О.Г., Хренов А.Е. – Социология. – М., 2000.  

Осипов Е.Г. Огюст Кант и возникновение позитивной социологии.– М., 

1995. 


Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов.– М., 1979. 

Волков Ю.Г., Нечипуренко В., Попов А. Социология / Курс лекций. – 

Ростов-на-Дону, 2000. 

Аженов М.С., Бейсенбаев Д.Э. Социальная стратификация в РК.– 

Алматы,  1997. 

 Ковалева А.И. Социализация личности: норма и отклонения. – М., 1996   

  

 

Каталог: assets -> images -> Kafedry -> SGD
images -> Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары
SGD -> «Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыс ғылым пәндері» кафедрасы
images -> Ііі халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
images -> Ііі халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
images -> Ііі халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
images -> Ііі халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
SGD -> «Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыс ғылым пәндері» кафедрасы и н ф о р м а т и к а

жүктеу 31.69 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет