«Электр станциялары, тораптары және жүйелері» кафедрасыжүктеу 130.32 Kb.

Дата21.03.2017
өлшемі130.32 Kb.

                                                                                                                                                        

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және  

байланыс университеті» 

Электр энергетика факультеті  

«Электр станциялары, тораптары және жүйелері» кафедрасы 

 

 

БЕКІТЕМІН 

Электр энергетика факультетінің  

деканы 


 _______________Денисенко В.И. 

                                                                                    «_____»_____  2016ж.  

 

 

  

 

 EТМВ 2224 - Электртехникалық материалдар және бұйымдар 

пәні  SYLLABUS 

5В071800-  Электр энергетикасы мамандығы 

 

 

  

 

  

Курс                                                                    2 

Семестр                                                              4 

Барлығы  кредит                                               3 

ECTS кредиттерінің барлығы                         5 

Сағаттың жалпы саны                                    135 

Дәріс                                                                  30  

Зертханалық  сабақ                                          15  

Тәжірбиелік сабақ                                            8  

ОӨЖ                                                                  82  

Соның ішінде СМӨЖ                                      30  

Есептік сызба жұмыстары - 3 

Емтихан  

 

  

 

Алматы 2016  

                                                                                                                                                        

Syllabus  5В71800  –  Электр  энергетикасы    мамандығының  жұмыстық    оқу 

жоспарының негізінде құрастырған:  аға оқытушы Дуйсенова Ш.Т.   

 

  

Syllabus  «Электр станциялары, тораптары және жүйелері» 

кафедрасының отырысында қарастырылды және мақұлданды №  12 хаттама  22  

маусым 2016 ж.  

  

Кафедра меңгерушісі ___________________________Е.К.Умбеткулов  

Syllabus электрэнергетикалық факультетінің оқу – әдістемелік 

комиссиясының отырысында қарастырылды және бекітілді № 4 хаттама 24 

маусым 2015 ж.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

1 Оқытушы 

Дуйсенова Ш.Т -  аға оқытушы.  АУЭС, Б-232, Б-231. 

Контактар: 8(727) 2606713, esss@aipet.kz. 

 

2  Аудиториялық  сабақтарды  жүргізу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  АЭжБУ  Электрэнергетика  факультеті,  «Электр 

станциялары, тораптары және жүйелері» кафедрасы,  «Б» ғимаратының 231, 232 

бөлмелері. Байланыс тел. 260-67-13 

 

3 Оқу пәннің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты 

Электртехникалық  материалдарды  электр  магниттік  өріске  еңгізгенде  

материалдардағы  физикалық  құбылыстарды  және  оларды  электр  техникалық 

құрылғыларда  пайдалану  мен  технологиясын  оқып  білу.  Электр  техникалық 

материалдардың  қолданылу  принциптеріндегі  білімдерін  тұжырымдау.  Электр 

техникалық  құралдар  мен  материалдардың    қазіргі  заман  жіктелу  байланысын 

оқыту. 

3.2  Пәннің  мәселесі:  Материалдардың  қасиеттерін,  электротехникада 

қолданылуын зерттейді.    

3.3 Пәнді сипаттау:«Электртехникалық материалдар және бұйымдар» пәні 

жоғары кәсіби білімге арналған міндетті түрде оқытылатын пән және пішінді пән 

ретінде  оқу    жоспарына  енгізілген.  Бұл  пәнде  жаңа  электр  техникалық 

материалдардың  жіктелуі,  олардың басқа  нышандардың  әсерінен  пайда  болатын 

және  электр  магниттік  өрісіндегі  күйі  оқытылады.  Электр  техникалық 

құрылғылардың  сипаттамаларын  арттыруға  қолданылатын  электр  техникалық 

материалдардың  үлесі  зор.  Ол  құрылғылардың  жұмыс  кернеуінің,  қуатының 

ұлғаюының,  ауқымының,  салмағының  азаюы  және  де  сенімділігі  тек  қана 

материалдардың  сипаттамасына  байланысты.    «Электртехникалық  материалдар 

және бұйымдар» курсында студент істеу керек: Келесі түсініктер болуы қажет:     

-Электротехникадағы қолданылатын материалдардың керектігі, мінездемесі 

бағаланады.  

 

-  электртехникалық  материалдардың  өндіру  технологиясының  негізгі 

артықшылықтары.Тәжірбиеде  бұйфмдар  мен  материалдардың  электртехникада 

экономикалық қолдану аймағында және техникалық мінездеме. 

білетіні:  Электр  техникалық  материалдарды  электр  магниттік    өріске  еңгізгенде 

материалдардағы  физикалық  құбылыстарды  және  оларды  электр  техникалық 

құрылғыларда пайдалану мен технологиясыноқып білу.  

қолынан 

келетіні

Электр 


техникалық 

материалдардың 

қолданылу 

принциптеріндегі  білімдерін  тұжырымдау.Электр  техникалық  құралдар  мен 

материалдардың қазіргі заман жіктелу байланысын оқыту. 

 

  

3.4  Пәннің  қайта  деректемелері:  математика  1,  математика  2,  химия, 

электрохимия, физика, тоэ1. 


                                                                                                                                                        

 

3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелері:  энергияның  қайта  құрылуы  және 

энергиямен жабдықтау, алтернативтік  энергетика энергия сақтау технологиясы.   

   


 

4. Пәннің  құрылымы және мазмұны  

4.1 Теориялық дайындық  

 

№. 


Тақы

рып 


 

Тақырып (модульдер, бөлімдер) 

Пайдаланған 

әдебиет 


нөмірі 

1

* 

 Негізгі  ұғымдар.  Электртехникалық  материалдардың 

классификациясы.(2 сағат) 

Дәріс 


Ә.1, 2,5,6,7 

2

* 

Диэлектриктердің 

физикалық 

процессі. 

Сұйық 

кристалдар.Диэлектриктердің өрістенуімен 

электрөткізгіштігі  .(2 сағат) 

 

Дәріс 


Ә. 1,2,5,6,7 

3

* 

Диэлектриктердің электрөткізгіштігі .(2 сағат) 

 

Дәріс 


Ә. 1,2,5,6,7 

4

* 

 

Диэлектрлік  шығындар.  Диэлектрлік  шығындардың түрлері  .(2 сағат)

 

 Дәріс 

Ә. 1,2,5,6,7 

*

 Диэлектриктердің электрлік беріктілігі .(2 сағат) 

 

Дәріс Ә.1,2,5,6,7 

6

* 

 

Электртехникалық материалдардың механикалық және физикалық – химиялық қасиеттері .(2 сағат) 

Дәріс 


Ә. 1,2,5,6,7 

7

* 

Диэлектрлік материалдар. Газтәрізді және сұйық  

диэлектриктер .(2 сағат) 

Дәріс 


Ә. 1,2,5,6,7 

8

* 

Қатты органикалық диэлектиктер .(2 сағат) 

Дәріс 

Ә.1, 2,5,6,7 

Қатты органикалық емес және активті диэлектриктер .(2 сағат) 

Дәріс 


Ә.1, 2,5,6,7

 

10 Өткізгіш материалдар .(2 сағат) 

Дәріс 


Ә.1, 2,5,6,7

 

11 Өткізгіш материалдар  және негізгі электрлік және  

физикалық қасиеттері .(2 сағат) 

Дәріс 

Ә.1, 2,5,6,7 

12 


 

Жартылай өткізгіш материалдар .(2 сағат) 

Дәріс 

 

13  

Жартылай өткізгіш материалдар және қарапайым және 

күрделі,  органикалық 

және 


органикалық 

емес 


жартылай өткізгіштер .(2 сағат) 

Ә.1, 2,5,6,7

 

14 


Магнитті материалдар .(2 сағат) 

Дәріс 


Ә.1, 2,5,6,7

 

15 Магнитті  материалдардың  қасиеттері  мен  қолдану  Дәріс 

                                                                                                                                                        

 

аймақтары .(2 сағат) Ә.1, 2,5,6,7

 

Ескертпе: * белгісімен )  сырттай оқитын студенттер үшін тақырыптар белгіленген.  

 

4.2 Практикалық дайындық 

          4.2.1 Зертханалық  жұмыстардың үлгілік тізімдері  

 

№.Тақырып 

                             Тақырыбы 

Әдеб. нөмірі 

1

* 

Диэлектрлік шығын бұрышының тангенсі  мен 

диэлектрлік өтімділікті анықтау (2 сағат) 

 

Дәріс Ә. 1,9 

2

* 

Диэлектриктердің  электрлік  беріктігін  анықтау(2 

сағат) 

 

Дәріс Ә. 1,9 

3

* 

Өткізгіш материалдардың меншікті кедергісін және  

меншікті кедергінің температуралық коэффициентін 

анықтау(2 сағат) 

 

Дәріс 


Ә. 1,9 

4

* 

 

Магниттік материалдардың магниттік сипаттамаларын зерттеу (2 сағат) 

 

Дәріс Ә. 1,9 

Ескертпе: * белгісімен )  сырттай оқитын студенттер үшін тақырыптар белгіленген.  

 

 

4.2.2 Тәжірибелік сабақтар тақырыптары 

 

№.Тақ


ырып 

                                    Тақырыбы 

Әдеб. нөмірі 

1

* 

Диэлектр  физикасы. 

Компанизициондық    диэлектриктардың  диэлектрлік 

өтімділігін анықтау .(2 сағат) 

     Дәріс 

Ә. 1, 2, 6 

2

*

 Диэлектриктердің өтімділігі.  .(2 сағат) 

      Дәріс 

Ә. 1, 2, 6 

3

* 

Өткізгіштік материалдар .(2 сағат) 

     Дәріс 

Ә. 1, 2, 6 

4

*

 Магниттік материалдар .(2 сағат) 

     Дәріс  

     Ә. 1, 2, 6 

    

Ескертпе: * белгісімен )  сырттай оқитын студенттер үшін тақырыптар белгіленген. 

 

 

4.3 Есептеу-графикалық жұмыс 

 

№1 ЕГЖ тақырыбы: Электр аппараттарының және электр қондырғыларды 

жасауға 


қолданылатын 

электрлік 

материалдар, 

электртехникалық 

материалдардың сандық мінездемелерін және қасиеттерін оқып үйрену. 


                                                                                                                                                        

  №1  ЕГЖ  мазмұны  Нұсқаға  сәйкес  (оқытушының  тапсырмасы  бойынша) 

аппараттың  құрылысын  жұмыс  істеу  принципін  және  қолданылуын  суреттеу 

керек (кітаптан суретті алуға болады (2-3 бет). 

Аппараты  жасаған  кезде  қолданылатын  электр  техникалық  материалдардың 

сандық мінездемелерін және қасиеттерін суреттеу керек (5-6 бет). [1, 2, 3,  4, 5, 8,] 

әдебиеттерге  сәйкес  .    Тапсырма  бірінші  аптада  беріледі,  бесінші  аптада 

қорғалады. №2  Есептеу  графикалық  жұмыс  тақырыбы:  ЭТМ  бойынша  есептер.  

Студент 


электр 

асппаптарының 

электр 

қондырғыларын дайындауға  

қолданылатын электр техникалық материалдардың сандық мінездемесін анықтау 

тәсілін білу қажет. [1, 2, 3,  4, 5, 8] әдебиеттерге сәйкес .  Тапсырма бесінші аптада 

беріледі, оныншы аптада қорғалады. 

3  Есептеу    графикалық  жұмыс  тақырыбы:  ЭТМ  бойынша  тапсырмалар. 

 и 

 электр өрісінің кернеулігін анықтау.

 

Пайдаланылатын конденсатор фильм материалдар , сипаттамасы әрбір қабатының тамшыларын сыртқы кернеу қандай 

үлесі  1-кестеде  келтірілген.  [1,  2,  3,    4,  5,  8]  әдебиеттерге  сәйкес  .    Тапсырма 

оныншы аптада беріледі, он үшінші аптада қорғалады. 

 

 

4.4  Студенттердің  өзіндік  жұмысына  арналған    жуықталған 

 

тақырыптар: 

 

1.

 Смолалар,  олардың сипаттамасы және қолданылуы. 

2.

 Керамиканы өндіру технологиясы және қолданылуы. 

3.

 Световод көмегімен  бейнелердің берілуі. 

4.

 Асқын өткізгіштер. Қазіргі жағдайлары. 

5.

 Өткізгіштер. Электр энергетикадағы қолданылуы.  Қазіргі жағдайлары. 

6.

 Жартылай  өткізгіштіктер.  Электр  энергетикадағы  қолданылуы.  Өндіріс 

технологиясы. 

7.

 

Электр машиналарының оқшауламалары. 8.

 

Электр аспаптарының оқшауламалары. 9.

 

Оқшауламалы мұнай майларының технологиялық өндірісі. 10.

 

Талшық оқшауламалар. Қолданылу аймағы. Технологиялық өндірісі. 11.

 

Активті (белсенді) диэлектриктер. 12.

 

Барлық курстар бойынша тапсырмаларды шешу. 13.

 

Берілген  электр  аппараттардың    құрылысын  қысқаша  бейнелеу  және  онда қолданылатын барлық материалдарды сипаттау. 

 

  

 

  

 


                                                                                                                                                        

  5   Аралық және қорытынды  бақылау сұрақтары 

 

1. 

ЭТМ жіктеу. 

2.

 

 Химиялық байланыс типтері. Олардың материалдар қасиеттеріне әсері. Заттардың құрылуы. 

3.

 Диэлектриктердің электрлік қасиеттері. 

4.

 Диелектриктер поляризациясы. Электр өрісіндегі диэлектриктердің 

алмасу сұлбасы. 

5.

  және tg δ өлшеу тәсілі. 

6.

 Диэлектриктердің электр өтімділігі.  

және  


s

 , қатты диэлектриктерге анықтама беру. 

7.

 Диэлектриктегі тоқтардың векторлық диаграммасы. 

8.

 Диэлектрлік  шығындар. Диэлектриктегі тоқтардың векторлық 

диаграммасы  және эквивалентті  орынбасу сұлбалары. 

9.

 

Газдардың тесілу механизмдері. 10.

 

 Диэлектриктердің тесілуі.  Қатты диэлектриктриктердегі тесілу түрлері. 11.

 

Епр

 өлшеу әдістері. 

12.

 

Диэлектриктердің жылу сипаттамалары. Жылу тұрақтылық кластары. 13.

 

 Диэлектриктердің механикалық сипаттамалары. 14.

 

Диэлектриктердің ылғалдық  сипаттамалары. 15.

 

 Трансформаторлық майлар, оның қасиеттері және қолдану аймағы. 16.

 

 Сутегі, оның қасиеттері және қолдану аймағы.  17.

 

 Оқшауламалы талшық материалдар. Олардың қасиеттері және қолдану аймағы. 

18.


 

Электр техникалық керамика. Керамикалық заттардың технологиясы және 

қолдану аймағы. 

19.


 

 Органикалық және органикалық емес  оқшауламалардың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз. 

20.


 

 Газ тәріздес диэлектриктер, қолдану аймағы.  

21.

 

 Пластиктер мен пластмассалар. Олардың қасиеттері және қолдану аймағы. 

22.


 

 Органикалық емес  оқшауламалар: слюда,  шыны. 

23.

 

Өткізгіштердің негізгі қасиеттері. 24.

 

 Өткізгіштік мыс, оның қасиеттері және қолдану аймағы. 25.

 

 Асқын өткізгіш материалдары. Олардың қасиеттері және қолдану аймағы. 26.

 

 Потенциалдардың түйіспелік айырмасы және электр қозғаушы күші. Терможұпты қолдану.  

27.


 

 Кедергісі  асқын материалдардың өткізгіштері.  Олардың қасиеттері және 

қолдану аймағы. 

28.


 

 Асқын өткізгіштер және сызықты емес өткізгіштер. Олардың қасиеттері 

және қолдану аймағы. 

29.


 

 Жартылай өткізгіштердің негізгі сипаттамалары. 

30.

 

 Ge және  Si  қарапайым жартылай өткізгіштері. Олардың қасиеттері және қолдану аймағы. 

                                                                                                                                                        

31.


 

 Жартылай өткізгіштердің электр өтімділігі. Аймақтық  теория. 

32.

 

 Резисторлы вентильді разрядниктерді тағайындау үшін кремний карбидін қолдану. 

33.


 

 Жартылай өткізгіштерді түзеу эффектісі (р-п-өтпесі). 

34.

 

 Материалдардың  магниттік қасиеттері. Магниттелу процесі. 35.

 

 Магнитті материалдардың жіктелуі.  36.

 

Магнитті текстура. Магнитострикция. 37.

 

 Жұмсақ магнитті материалдардың негізгі сипаттамалары. 38.

 

 Қатты магнитті материалдардың негізгі сипаттамалары. 39.

 

 Қаңылтыр электр техникалық болат, оның қасиеттері және қолдану аймағы. 

40.


 

 Қатты магнитті материалдар, олардың қасиеттері және қолдану аймағы. 

41.

 

 Алдын-ала магниттелудегі шығындар және құйынды токтар. Сызықты емес магниттелу және гистерезис тұзағы.  

 

 6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында қабылданған   

курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады  

(1 – кесте). 

   

1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсызсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады. Жұмыстардың әр түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 – кестеге сәйкес 

                                                                                                                                                        

коэфиициенттік деңгей рұқсаты ағымдағы бақылаудың орташа бағасына 

қосылады. 

 

 2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,2 


практика 

0,2 


ЕГЖ 

0,5 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Ағымдағы бақылаудың орташа 

бағасы (Ор) 

1,0 

 

Аралық  бақылау(АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкессеместрдеекі  ретөткізіледі. Әр АБ (А1 және А2) 100-баллдық шкаласымен бағаланады, ақпараттық жүйемен 

АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және0,2салмақкоэффициентпенқабылдаубақылауынақосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

6.2  Баға қойылу саясаты 

2,3  кестелерінде  көрсетілген  баллдардың  барлығы  максимал  болып 

табылады.  Бұлар  жұмысты  сапалы  және  уақытында  тапсырылғана  байланысты 

қойылады.  Тестіден  алынған  балдар  және  дәріс  сабақтарына  қатысу  баллдары 

сәйкесінше  жұрыс  берілген  жауаптар  санына  және  қалдырмаған  дәріс  санына 

байланысты қойылады.   

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

       ECTS 

бойынша 

тарнсферттің 

(аударудың) 

және 


кредитттерді 

жинақтау)бағаларды  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  бағалаудың  баллдық-

рейтингттік  әріптік  жүйесіне  және  кері  аудару  4  және  5  кестелерге  сәйкес 

жасалынады. 

 

4-кесте  –ECTS  бойынша  бағаларды  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін бағалаудың баллдық –рейтингттік әріптік жүесіне аудару. 

                                                                                                                                                        

ECTS бойынша 

баға 

Әріптік жүйе бойынша баға 

Баллдар 


%-тік 

құрамы 


Салтты жүйе 

бойынша баға 

4,0 


100 

Өте жақсы 

B+ 

3,33 


85 

Жақсы 


 

С 

3,0 


80 2,0 


65 

Қанағат 


 D- 

1,0 


50 

FX, F Қанағат емес 

 

 

5-кесте  ECTS  бойынша  бағаларды  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін 

бағалаудың баллдық –рейтингттік әріптік жүесіне аудару 

 

Әріптік жүйе б/ша 

баға 


Баллдар  %-тік құрамы 

Салтты жүйе 

 бойынша баға 

ECTS 


бойынша баға 

 

4,0 

95-100 


Өте жақсы 

 A- 

3,67 


90-94 

B+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 
3,0 


80-84 

Жақсы 


 B- 

2,67 

75-79 


C+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


2,0 


65-69 

 

Қанағат 

C- 

1,67 


60-64 

D+ 

1,33 


55-59 

1,0 


50-54 

Қанағат 
0-49 Қанағат емес 

FX , X 


 

 

 

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және қалдырмау 

- оқытушы берген мәліметтерді мұқият тыңау және сабақта активті қатысу 

-  сыйламды  себептермен  қалдырған  зертханалық  жұмыстарды  орындау 

(деканнын рұқсаты болу керек) 

- семестр бітуіне 1 қалғанға дейін курстық жұмысты қорғауға алып келу 

- кітапханада және үйде өзіндік жұмыс жасау 

 

 

8 Академиялық этикалардың нормасы: 

- тәртіптілік 

- тәрбиелік 

- ізгіниетшілік 

- адалдық 

- жауапкершілік 

- аудиторияда ұялы телефонды өшіріп жұмыс жасау 


                                                                                                                                                        

 

Келіспеушіліктер  оқушы  группалры  мен  оқытушы  арасында  шешілу  керек, эдвейзермен,  ал  шешілметін  жағдайда  ғана  диканат  жұмысшылары  араға  түсу 

керек. 


Ұсынылған әдебиеттер 

 

           Негізгі: 

 

1. 


Амиров 

Ж.Х., 


Бекмагамбетова 

К.Х. 


Электротехническое 

материаловедение. Алматы, АИЭС. 2009. 

2. 

Серебряков А.С. 

Электротехническое 

материаловедение. 

Электроизоляционные материалы. – М.: Маршрут, 2005. – 280 с. 

3. Алиев И.И. Электротехнические материалы и изделия: Справочник. – М.: 

Academia, 2005 – 270 с. 

4.  Бекмагамбетова  К.Х.  Электротехническое  материаловедение.  –Алматы: 

«Ғылым», 2001.-256 с   

5.  Пасынков  В.В.,  Сорокин  В.С.  Материалы  электронной  техники.  –М.: 

Высшая школа, 1990.-306 с.] 

6.  Антипов  Б.Л.,  Сорокин  В.С.,  Терехов  В.А.  Материалы  электронной 

техники. Задачи и вопросы, -М.: Высшая школа, 1990.-208 с. 

 

Қосымша: 

 

7. 


Богородицкий 

Н.П. 


Электротехнические 

материалы. 

Л.: 

Энергоатомиздат. 1977, 1985. 8.  Кузембаева  Р.М.,  Мукашева  Р.Т.  Электротехническое  материалы  и 

изделя.  Конспект  лекций.  (Для  студентов  всех  форм  обучения    специальности 

5В071800 – Электроэнергетика.) русс/каз- для спец. ЭСХ. Алматы: АУЭС,2015. 

 

     9.  Кузембаева  Р.М.,  Мукашева  Р.Т.  Электротехническое  материалы  и изделия. Методические указания к выполнению расчетно-графических работ для 

студентов очной формы обучения  специальности 5В071800–Электроэнергетика. 

Алматы: АУЭС.2013.  

         10.  Кузембаева  Р.М.,  Мукашева  Р.Т.  Электротехническое  материалы  и 

изделия.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  для 

студентов специальности 5В071800–Электроэнергетика. Алматы: АУЭС, 2013.  

 

             
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал