Элективті пәндер каталогы.Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016жүктеу 462.12 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата11.03.2017
өлшемі462.12 Kb.
  1   2   3

Қазақстан  Республикасы білім және ғылым министрлігі 

 

 «А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 

университеті» РМК 

 

Гуманитарлық-әлеуметтік факультеті 

 

       

Бекітемін 

 

ОӘК төрағасы ____________А. Абсадыков 

___ _________2016 ж. 

 

 

  

 

  

 

2016-2017 оқу жылына арналған  

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

 

Мамандығы: 5В020500-Филология: қазақ тілі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Қостанай, 2016 

 

  

Құрастырушылар:  

Ахметова  Б.З.  –  ф.ғ.к.,  доцент,  тіл  және  әдебиет  теориясы  кафедрасының 

меңгерушісі 

Тасмағамбетова  З.Ж.  –  тіл  және  әдебиет  теориясы  кафедрасының  аға 

оқытушысы, филология магистрі 

 

 

Элективті пәндер каталогы. -Қостанай: А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016. - 42 б.  

 

  

Бұл  каталог  5В020500-Филология:  қазақ  тілі  мамандығына  жасалған  оқу 

бағдарламаларының  қосымшасы  болып  табылады.  Элективті  пәндер  каталогы 

таңдау  компонентіне  кіретін  пәндердің  қысқаша  сипаттамасы,  оқылу  мақсаты, 

мазмұны  және  күтілетін  нәтижесі  көрсетілген  тізімді  қамтиды.  2016-2017  оқу 

жылындағы кредиттік технология бойынша оқитын студенттерге арналған. 

 

 

  

Гуманитарлық-әлеуметтік  факультетінің  әдістемелік  кеңес  отырысында 

қарастырылды,   28.01.2016 ж.  № 1 хаттама 

 

  

А.Байтұрсынов  атындағы  ҚМУ-дың  оқу-әдістемелік  кеңес  отырысында 

бекітілді,  02.03.2016 ж.  № 1 хаттама 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                                             © А.Байтұрсынов атындағы  

Қостанай мемлекеттік университеті                                             


 

  

Мазмұны 


 

Кіріспе................................................................................................................. 

1  2016-2017 жылдың оқу жоспары..................................................................     1.1 2 курсқа арналған оқу жоспары.............................................................. 

    1.2 3 курсқа арналған оқу жоспары..............................................................     1.3 4 курсқа арналған оқу жоспары.............................................................. 

2  Білім беру бағдарламаларының және элективті пәндердің       сипаттамасы........................................................................ 

10 


    2.1 «Аударма ісі» білім беру бағдарламасы....................... 

10 


    2.2 «Кітапхана ісі» білім беру бағдарламасы............... 

27 


    2.3 Жалпы элективті пәндер 

35 


  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Кіріспе  

 

Элективті  пәндер  каталогы  оқытудың  кредиттік  жүйесі  бойынша құрастырылады.  Сонымен  қатар  жүйеленген  таңдау  бойынша  пәндер  тізімін 

және олардың қысқаша сипаттамасын қамтиды. 

Оқу  жоспарындағы  барлық  пәндер  үш  циклға  біріктірілді:  жалпы  білім 

беру  циклы  (ЖБП),  базалық  пәндер  циклы  (БП),  кәсіптендіру  пәндері  циклы 

(КП).  

Жалпы  білім  беру  пәндер  циклы  маманның  интеллектуалдық,  жеке тұлғалық,  әлеуметтік  тұрғыда  дамуына  мүмкіндік  береді.  Базалық  пәндер 

циклы  болашақ  маманның  мамандығына  сәйкес  фундаменталдық  білімінің 

қалыптасуына  бағытталады.  Кәсіптендіру  пәндері  циклы  кәсіби  қызметтің 

нақты  саласында  қолданылатын  арнайы  білімді,  дағдыны,  құзыреттілікті 

анықтайды.  

Студент Типтік оқу бағдарламасымен бекітілген мамандықтардың міндетті 

компонент  пәндерін  меңгерумен  қатар,  ұсынылып  отырған  таңдау  бойынша 

пәндерді таңдап алуы тиіс. 

Таңдау  бойынша  компонент  пәндері  екіге  бөлінеді:  білім  беру 

бағдарламаларына  кіретін  пәндер  және  жалпы  элективті  пәндер.  5В050200-

Филология:  қазақ  тілі  мамандығы  бойынша  студенттердің  таңдауына  екі  білім 

беру бағдарламасы ұсынылады: «Аударма ісі» және «Кітапхана ісі». Элективті 

пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Студент эдвайзермен бірлесе отырып, 

студенттің  жеке  оқу  жоспарын  құру  үшін  пәндерге  жазылу  нысанын 

толтырады.  

Құрметті  студенттер!  Білім  беру  траекториясының  біртұтастығының 

ойластырылуы  Сіздің  болашақта  маман  ретінде  кәсіби  дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

1  2016-2017 жылдың оқу жоспары 

 

1.1  2 курсқа арналған оқу жоспары  

Цикл 


Код  

Пән атауы 

Кредит 

саны 


Кафедра 

3 семестр 

21 

 

Міндетті компонент  

ЖБП ShT 2108 

(1) 


Шетел тілі 

Тілдік даярлау орталығы БП 

EHDKAT 


2203 

Ежелгі және хандық 

дәуірдегі қазақ әдебиетінің 

тарихы  


Тіл және әдебиет теориясы 

 

KKTLF 


2206 

Қазіргі қазақ тiлінің 

лексикологиясы мен 

фразеологиясы 

Тіл және әдебиет теориясы Таңдау бойынша компоненті 

10 


 

БП 


KKTF 

2212 


Қазiргi қазақ тiлi фонетикасы 

Тіл және әдебиет теориясы AT 2217 

Әдебиет теориясы 

Тіл және әдебиет теориясы Жалпы элективті пәндер 

  

Модуль: «Практикалық қазақ тілі» 

БП 

OPP  2222  Орфография және пунктуация практикумы 

Тіл және әдебиет теориясы NKT 2223  Нормативтік қазақ тілі 

 

Тіл және әдебиет теориясы Модуль «Қоғамтану» 

KTEZhO


D 2222 

Қазақстан тұрғындарының 

этноконфессионалдық 

жүйесі мен өркениеттік 

дамуы  Қазақстан тарихы KBKT 

2223 


Қоғаммен байланыстың 

қазіргі технологиясы 

 

Журналистика және коммуникациялық 

менеджмент 

Модуль «Тіл дамыту» 

FSIKK 


2222 

Функционалдық стилистика 

және іскерлік қарым-қатынас 

Тіл және әдебиет теориясы Модуль: «Ономастика және стилистика» 

ОТР 2224  Ономастика теориясы мен 

практикасы 

Тіл және әдебиет теориясы SzhTM  

2225 


Стилистика және тiл 

мәдениетi  

 

Тіл және әдебиет теориясы Модуль: «Әлемдік өркениет» 

AOT 2224  Әлемдік өркениет тарихы 

Қазақстан тарихы MKKP 

2225 


Мәдениаралық қарым-

қатынас практикасы 

 

Шетел филологиясы Модуль: «Риторика» 

ShOMO 


2224 

Шешендік өнер және 

мәнерлеп оқу 

Тіл және әдебиет теориясы  

  

Оқытудың қосымша түрлері 

 

ОҚТ DSh 2401 

(3) 


Дене шынықтыру 

Дене және спорт дайындығы орталығы 

4 семестр 

24 

 

Міндетті компонент  

ЖБП ShT 2108 

(2) 


Шетел тілі 

Тілдік даярлау орталығы БП 

KKTM  


2207 

Қазіргі 


қазақ 

тілінің 


морфологиясы 

Тіл және әдебиет теориясы KAT 2204  ХІХ ғасырдағы қазақ 

әдебиетінің тарихы 

Тіл және әдебиет теориясы Таңдау бойынша компоненті 

11 


 

БП 


AAT 2216  Әлем әдебиетінің тарихы 

Тіл және әдебиет теориясы AT 2217 

Әдебиет теориясы 

Тіл және әдебиет теориясы Etn 2211 

Этнопоэтика 

Тіл және әдебиет теориясы Жалпы элективті пәндер 

 БП 

Модуль: «Практикалық қазақ тілі» 

OPP  2222  Орфография және 

пунктуация практикумы 

 

Тіл және әдебиет теориясы NKT 2223  Нормативтік қазақ тілі 

Тіл және әдебиет теориясы Модуль: «Қоғамтану» 

KTEZhO


D 2222 

Қазақстан тұрғындарының 

этноконфессионалдық 

жүйесі мен өркениеттік 

дамуы 

 

Қазақстан тарихы KBKT 

2223 


Қоғаммен байланыстың 

қазіргі технологиясы 

Журналистика және коммуникациялық 

менеджмент 

Модуль: «Тіл дамыту» 

FSIKK 


2222 

Функционалдық стилистика 

және іскерлік қарым-қатынас 

Тіл және әдебиет теориясы Модуль: «Ономастика және стилистика» 

ОТР 2224  Ономастика теориясы мен 

практикасы 

 

Тіл және әдебиет теориясы SzhTM  

2225 


Стилистика және тiл 

мәдениетi  

Тіл және әдебиет теориясы Модуль: «Әлемдік өркениет» 

AOT 2224  Әлемдік өркениет тарихы 

 

Қазақстан тарихы MKKP 

2225 


Мәдениаралық қарым-

қатынас практикасы 

Шетел филологиясы Модуль: «Риторика» 

ShOMO 


2224 

Шешендік өнер және 

мәнерлеп оқу 

Тіл және әдебиет теориясы Оқытудың қосымша түрлері 

 ОҚТ 

DSh 2401 

(4) 

Дене шынықтыру Дене және спорт 

дайындығы орталығы

 

 Оқу практикасы 

Тіл және әдебиет теориясы  

 

  

  

1.2  3 курсқа арналған оқу жоспары 

 

Цикл 


Код  

Пән атауы 

Кредит 

саны 


Кафедра 

5 семестр 

21 

 

Міндетті компонент 11 

 

БП KOT 3201  Кәсіби орыс тілі 

Тіл және әдебиет теориясы KBShT 

3202 


Кәсіби бағытталған шет тілі 

Тілдік даярлау орталығы KAT 3205  ХХ ғасырдың басындағы 

қазақ әдебиетінің тарихы 

(1900-1930) 

Тіл және әдебиет теориясы КП 

KKT 


ZhSS 

3302 


Қазіргі қазақ тілінің жай 

сөйлем синтаксисі 

Тіл және әдебиет теориясы Таңдау бойынша компоненті 

 «Аударма ісінің аспектілері» білім беру 

бағдарламасы 

 

БП BKTP 

3211 


Бәсекеге қабілетті тұлға 

психологиясы 

Психология және педагогика 

КП 


AN 3304 

Аударманың негіздері 

Тіл және әдебиет теориясы «Қазақ тілі және әдебиеті» білім беру 

бағдарламасы 

 

БП BKTP 

3211 


Бәсекеге қабілетті тұлға 

психологиясы 

Психология және педагогика 

КП 


АР3304 

Әлеуметтік педагогика  

Психология және педагогика 

«Кітапнама және кітапханатану» білім беру 

бағдарламасы 

 БП 

BKTP 


3211 

Бәсекеге қабілетті тұлға 

психологиясы 

Психология және педагогика 

КП 


KKTU 

3304 


Кітапханалық қорлар мен 

тізімдемелерді ұйымдастыру 

Тіл және әдебиет теориясы Жалпы элективті пәндер 

 БП 

AOT 3221  Әлемдік өркениет тарихы 

Қазақстан тарихы MKKP 

3222 


Мәдениаралық қарым-

қатынас практикасы 

Шетел филологиясы ОРР 3223  Орфография және 

пунктуация практикумы 

Тіл және әдебиет теориясы Оқытудың қосымша түрлері 

 ОҚТ 

DSh 3401 

(5) 

Дене шынықтыру Дене және спорт 

дайындығы орталығы

 

 6 семестр 

 

21  

Міндетті компонент 

 

КП ZhTB 

3301 


Жалпы тіл білімі 

Тіл және әдебиет теориясы Таңдау бойынша компоненті 

16 


 

 

  

  

«Аударма  ісінің аспектілері» білім беру 

бағдарламасы 

16 


 

БП 


AAT 3216  Әлем әдебиетінің тарихы 

Тіл және әдебиет теориясы КП 

KTTG 


3303 

Қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы 

Тіл және әдебиет теориясы АТР3305 

Аударманың теориясы мен 

практикасы 

Тіл және әдебиет теориясы KKTKSS 

3306 


Қазіргі қазақ тілінің 

құрмалас сөйлем синтаксисі 

Тіл және әдебиет теориясы KKA 

3307 


Қазіргі қазақ әдебиеті 

Тіл және әдебиет теориясы KAST 

3308 


Қазақ әдебиеті сынының 

тарихы 


Тіл және әдебиет теориясы 

«Қазақ тілі және әдебиеті» білім беру 

бағдарламасы 

16 

 

БП ВА 3216 

 Балалар әдебиеті 

Тіл және әдебиет теориясы КП 

KTTG 


3303 

Қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы 

Тіл және әдебиет теориясы ZhEP 

3305 


Жас ерекшелік психологиясы 

Психология және педагогика 

KKTKSS 


3306 

Қазіргі қазақ тілінің 

құрмалас сөйлем синтаксисі 

Тіл және әдебиет теориясы KKA 

3307 


Қазіргі қазақ әдебиеті 

Тіл және әдебиет теориясы KAST 

3308 


Қазақ әдебиеті сынының 

тарихы 


Тіл және әдебиет теориясы 

«Кітапнама және кітапханатану» білім беру 

бағдарламасы 

16 

 

БП Кit 3216 

Кітапханатану 

Тіл және әдебиет теориясы КП 

KTTG 


3303 

Қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы 

Тіл және әдебиет теориясы Кit 3305 

Кітапнама 

Тіл және әдебиет теориясы KKTKSS 

3306 


Қазіргі қазақ тілінің 

құрмалас сөйлем синтаксисі 

Тіл және әдебиет теориясы KKA 

3307 


Қазіргі қазақ әдебиеті 

Тіл және әдебиет теориясы KAST 

3308 


Қазақ әдебиеті сынының 

тарихы 


Тіл және әдебиет теориясы 

Оқытудың қосымша түрлері 

 ОҚТ 

DSh 3401 

(6) 

Дене шынықтыру Дене және спорт 

дайындығы орталығы

 

  

 

  

 


 

  

1.3  4 курсқа арналған оқу жоспары 

 

Цикл 


Код  

Пән атауы 

Кредит 

саны 


Кафедра 

7 семестр 

21 

 

Таңдау бойынша компоненті 15 

 

«Аударма ісі» білім беру бағдарламасы 15 

 

КП KKTKS 

4305 


Қазіргі қазақ тілінің 

құрмалас сөйлемі 

Тіл және әдебиет теориясы KAOA 

4309 


Қазақ әдебиетін оқытудың 

әдістемесі 

Тіл және әдебиет теориясы KTTG 

4310 


Қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы 

Тіл және әдебиет теориясы КАТТ 

4311 


Қазақ әдеби тілінің тарихы 

Тіл және әдебиет теориясы STM 4312  Стилистика және тіл 

мәдениеті 

Тіл және әдебиет теориясы «Мәдениаралық қарым-қатынас» білім беру 

бағдарламасы 

15 

 

КП  

KKTKS 


4305 

Қазіргі қазақ тілінің 

құрмалас сөйлемі 

Тіл және әдебиет теориясы KAOA 

4309 


Қазақ әдебиетін оқытудың 

әдістемесі 

Тіл және әдебиет теориясы KTTG 

4310 


Қазақ тілінің тарихи 

грамматикасы 

Тіл және әдебиет теориясы ShBAOB 

4311 


Шығыс пен Батыс 

әдебиеттерінің өзара 

байланысы 

Тіл және әдебиет теориясы KMFT 

4312 


Көркем мәтінді 

филологиялық талдау 

Тіл және әдебиет теориясы Жалпы элективті пәндер 

 БП 

Etn 4224 

Этнопоэтика 

Тіл және әдебиет теориясы ОТР 4225  Ономастика теориясы мен 

практикасы 

Тіл және әдебиет теориясы Рed 4226 

Педагогика 

Психология және педагогика

 

ZhP4227 Жалпы психология 

Психология және педагогика

 

Оқытудың қосымша түрлері  

 DSh 4401 

(7) 


Дене шынықтыру 

Дене және спорт дайындығы орталығы

 

8 семестр 11 

 

Оқытудың қосымша түрлері 11 

 

ОҚТ  

Педагогикалық практика 

Тіл және әдебиет теориясы  

Диплом алды практикасы 

Тіл және әдебиет теориясы ҚА 

 

Қорытынды аттестация Тіл және әдебиет теориясы 

 

 

  

 

10

  

2.  Білім  беру  бағдарламаларының  және  элективті  пәндердің 

сипаттамасы 

 

2.1 «Аударма ісі» білім беру бағдарламасы  

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы: 

Білім  беру  бағдарламасы  студенттерге  болашақта  тілдік  құрылымдық  әрі 

қолданбалық  сипаттарын  теориялық  тұрғыда  меңгеріп,  тәжірибеде  қолдануға 

жан-жақты дағдылануға бағыттайды. Білім алушылар білім беру саласында  тіл 

маманы ретінде, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиетінің оқытушысы 

ретінде  орта  бейіндегі  және  маманданған,  ортадан  жоғарғы  оқу  орындарында, 

аудармашы  ретінде жұмыс атқара алады. 

Оқыту нәтижесі: 

білуі керек: 

лингвистиканың іргелі 

ережелерін, 

негізгі 

ұғымдар 


мен 

терминологиясын,  тіл  дамытудың  іске  асырылу  заңдарын,  теориялық 

лингвистиканың бағыттарын, оның басқа ғылымдармен байланысын, қазақ тілі 

мен  әдебиетінен  сабақ  берудің  әдістерін,  орыс  және  қазақ  тілдерінің  тарихын, 

олардың қазіргі жағдайы мен даму үрдісін, орыс және қазақ тілдерінің туыстық 

қатынастарын; 

- мәтінді лингвистикалық талдаудың әдіс-тәсілдерін; 

- тілдік құралдарды саралауға әсер ететін факторларды; 

- түркі тілдерінің ортақ ерекшеліктерін; 

-  қазақ  тілінің  оқу  пәні  ретіндегі  мақсаты,  құрылымы  мен  мазмұнын,  осы 

пәннің мектепте берілуінің әдіс-тәсілдерін жетік біліп, түсінуі қажет. 

меңгеруі керек:  

-  Практикалық  аударма  және  педагогикалық  жұмыс  атқаруда  теориялық 

білімді қолдана білу; 

- әр түрлі жанрдағы мәтіндерге лингвистикалық талдау жасау; 

- сөздікпен жұмыс істеу; 

лингвистика саласында 

зерттеулер 

жүргізу, 

озық 


тәжірибені 

шығармашылық түрде қолдана білу, қазіргі кездегі ғылыми әлем; 

-  ҚР  мемлекеттік  тілін  қоғамдық  жұмыстардың  әр  түрлі  салаларында 

қолдана білу, сонымен қатар ресми қатынастар саласында, Қазақстанның тілдер 

жөніндегі саясатының мәселелерінде құзыретті болу; 

-  өз  білімі,  ептілігі  мен  іскерлігіне  сыншыл  көзбен  қарау,  оларды 

жетілдіруге  күш  жұмсау,  келешек  ұрпақты  оқыту  мен  тәрбиелеу  ісіне 

шығармашылық  тәсілмен  қарау,  оқыту  мен  зерттеулердегі  жаңашыл 

мәселелерде оңтайлы шешім қабылдай алу, кәсіби ойлауды  жоғарғы дәрежеге 

жеткізу; 

-  ақпараттық  білім  беру  технологияларын  қолдану  арқылы  жаңаша  білім 

иелене алу. 

дағдысы болуы керек:  

-  Қазақ/орыс  тілдерінде  қателіктерді  түзеуді,  талдауды,  өз  түсінігімен 

жазуды, іс-қағаздарды даярлауды, іскерлік әңгімелер мен келіссөздер жүргізуді, жүктеу 462.12 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет