Елбасы саясатының жеңісі – Тәуелсіз Қазақстанның жемісіжүктеу 318.57 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата08.03.2017
өлшемі318.57 Kb.
  1   2   3   4

www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

№8 (97)


30 қараша,

2012 жыл


Елбасы саясатының 

жеңісі – Тәуелсіз 

Қазақстанның 

жемісі

Қыздар 

университеті 

тағы бірінші 

орында

2-бетте

2-бетте

6-бетте

«Біз елдің – 

ертеңіміз!»

Құрметті әріптестер мен 

студенттер!

Сіздерді 1 желтоқсан – Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президентінің 

күні мерекесімен шын жүректен 

құттықтаймын!

Биыл еліміздің мемлекеттік ме-

рекелер тізімінде тағы да мәні мен 

маңызы зор мереке пайда болды. 

Маңызы зор мереке дейтініміздің 

себебі, тәуелсіздігін алып үлгермеген 

Қазақстан 1991 жылғы 1 желтоқсан 

күні бүкілхалықтық шешім бойынша өз 

тағдырын Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың мойнына 

жүк теп берген еді. Егемендігіміздің 

20 жылдығында жеткен жетістіктері-

мізге сәйкес, бүгінде барша Қа зақстан 

халқы сол кезде еш қателеспе ген ді гі не 

көзі жетіп отыр. Өйткені, алды – тұман, 

арты – құз сол уақыттағы дағ дарған 

Қазақстан қазіргі таңда әлем таныған 

елге айналды. Тұтастығы – берік, 

босағасы – бекем мемлекет бол ды. 

Алға қойған мақсаты – айқын, бола-

шағын ойлайтын білімді де сенімді 

жастары бар, келешегі – кемел айбын-

ды да қуатты ел болды.

Дүрмегі мен дүрбелеңі көп 

сол уақытта замананың заңғар 

тұл 


ғасы, кемеңгер көшбасшы 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев таяу 

мыңжылдықтың тынысы мен тір-

шілігінің тамыр соғысын тамыршы-

дай дәл әрі тап баса белді. Дамудың 

дөңгеленген тетігін тапқан мемле-

кет басшысы тура жолдан адас-

пауды, өркениеттің өлшемінен кері 

кетпеуді дұрыс меңзеді. Бұл бүгінде 

әлемнің дамыған дейтін біраз 

елдерінен Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық әлеуетін артырып, 

қым-қуыт дүниенің арасынан да-

мудың дербес жолын дұрыс таңдай 

білген Нұрсұлтан Назарбаевтың дара 

даналығы, ерен көшбасшылығы бо-

латын.

Сондықтан да, жылуы мен мейі-рімін барша қазақстандықтар сезініп 

отырған Ұлт Көшбасшысы, ҚР Тұңғыш 

Президентінің күні әрбір шаңыраққа 

тағлымы мен тәлімін мәнді етсін 

демекпін. Шаңырақтарыңызға шат-

тық пен береке тілеймін!МАҢЫЗЫ 

ЗОР МЕРЕКЕ

Бүгінде небәрі екі онжылдықта 

әлемнің дамыған елдері жете алмаған 

жетістіктер мен бағындыра алмаған 

асуларын алған Қазақстанның даму 

үлгісі Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Ұлт к шбас-

шысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

есімімен тығыз байланысты екені 

анық. 1991 жылы 1 желтоқсанда 

к пшілік дауыспен жеңіске жеткен 

Нұрсұлтан Назарбаев сол кездегі ел 

сенімін ақтап, елімізді қазіргі за-

манда индустриалды-инновациялық 

бағытқа бастау алған, әлеуметтік 

тұрғыдан жаңарған, әлемнің алпа-

уыт елдерімен терезесі тең, ТМД мен 

Орталық Азияда дамудың сатысы-

нан к шбасшы, бәсекеге қабілеттілік 

жа ғынан  дүниежүзілік рейтингіде 

51 орынға тұрақтаған Қазақстан-

ға айналдырды. Халықаралық 

қауымдастық та «Қазақстан жолы» 

немесе «Қазақстан моделі» деген даму 

үлгісіне лайық рес публикамыз тіпті 

жаппай қырып-жою қаруынан бас 

тарту арқылы әлем үшін бейбітшілік 

бренді сана лып отыр. К п ұлтты 

және к п конфессиялы мемлекет 

ретінде әлемдік және дәстүрлі дін 

кілдерін бір үстел басына жинай 

алған да біздің – Қазақстан.

Міне, осындай ұлы құндылық-

тарға қол жеткізуде Қазақстанның 

кемел тағдырын  з мойнына алған 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

еңбегі  лшеусіз. Елбасы идеясымен 

тәуелсіздіктің тірегіне, Еуразияның 

жүрегіне айналған Астана 2017 жылы 

EXPO халықаралық к рмесін  ткізіп, 

жасыл экономика арқылы барша 

адамзаттың жолында даму шам-

шырағы болмақ. Бұл да еліміздің ерен 

жеңісі мен Елбасының әлем алдын-

дағы асқақ абыройы екені с зсіз.

Бірінші рет тойланғалы жатқан 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президентінің күні – кезінде бүкіл-

халықтық таңдау жасаған елімізде 

бүкілхалықтық мереке ретінде аталып 

тпек. Оған бүгін жер-жерде соңғы 

пысықтау жұмыстары жүріп жатыр.

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ –

МЕМЛЕКЕТТІК ЖАҢА МЕРЕКЕ 

Ұлттың анасы атану – әрбір қыздың арманы

Ж

АСЫН

«Ержүрек халықтың бүгінгі жалғасы – жастар!»

23 қараша күні Абай атындағы 

Қазақтың мемлекеттік академиялық 

опера және балет театрында Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президенті 

күніне орайластырылған мемлекеттік 

мереке аясында Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университетінің 

1 курс шәкірттерін студент қатарына 

қабылдау рәсіміне арналған «Елін 

сүйген, елі сүйген Елбасы» атты 

салтанатты кеші өтті. Аса салтанатты 

жағдайда өткен шараға университеттің 

оқытушылар-профессорлар құрамы 

және студенттерімен қатар, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінен, Алматы қалалық 

әкімдігінен өкілдер, белгілі қоғам 

және мемлекет қайраткерлері, ақын-

жазушылар, танымал тұлғалар қатысты. 

Былтырғы ҚР Парламенті 

сенатының ел тәуелсіздігінің 20 

жылдық мерекесі қарсаңында 

жаңа заңды қабылдауына бай-

ланысты, енді биылдан бастап «1 

желтоқсан –  Қазақстан Респу-

бликасы Тұңғыш Президентінің 

күні» мемлекеттік мерекесі 

ретінде ресми түрде тойла-

натын болды. Қазақстанның 

әлемдік қауымдастық ал-

дында дүние жүзіне таны-

мал мемлекетке айналуында 

осы күннің мәні зор. Өйткені, 

1991 жылы тарихи маңызы 

өте жоғары осы күні барша 

қазақстандықтар елдігіміздің 

жаңа қалауы мен соны соқпағын 

таңдап, 1 желтоқсанда өткен 

бүкілхалықтық сайлауда 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев-

ты ҚР Тұңғыш Президенті етіп 

сайлаған болатын.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен 16 

қарашада Елордада қазақ жастары бас қосып, 

«Арман! Еңбек! Сенім!» деген ұранмен алқалы 

жиын өткізді. «Жастары белсенді елдің ертеңі 

жарқын болары сөзсіз. Сондықтан жастарымыз 

қоғамдағы барлық салаға атсалысып, тәуелсіздіктің 

тұғырлы болуы жолында аянбай еңбек етуі 

қажет». «Жас Отан» жастар қанатының съезінде сөз 

сөйлеген мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

жастарға осындай үндеу тастап, бірлік пен ынтымақ 

жолында жұдырықтай жұмылуға шақырды. Сол 

күнгі басқосуда ең негізгі 11 бағыттан тұратын 

«Жастар – Отанға!» деген стратегиялық құжат 

қабылданды. Бұл құжатты еліміз үміт артқан 

жалынды жастар, «Мемлекетіміздің тірегі болады» 

деген аға буынның сенімін алған жас тіректер 

дайындап ұсынды. 

Д.Ж.НӨКЕТАЕВА,

ҚазМемҚызПУ ректоры:

(Жалғасы 3-бетте)

(Жалғасы 4-5-беттерде)

2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№8 (97)

30 қараша,

2012 жыл

Ж А Ң А Л Ы ҚКөптеген сындарлы жұмыстар мен өрелі іс-шаралардың нәтижесінде 2017 жылы халықаралық 

ЕХРО көрмесі Астанада өтетін болып шешілді. Халықаралық көрмелер бюросының 152-ші Бас 

Ассамблеясында дауыс беруге қатысқан 147 мемлекеттің көпшілігі Қазақстанның Елордасын 

жақтады.  Бұл тәуелсіз еліміздің шежіресінде аса маңызға, терең мәнге ие Халықаралық 

«EXPO – 2017» көрмесінің өтетін жері болып Еуразияның жүрегі, халқымыздың тірегі – 

Астананың таңдалынып алынуы Қазақстанның тарихи жеңісі, ал Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

жүргізіп отырған мемлекеттік саясаттың өлшеусіз жемісі және әлемдік деңгейдегі абырой-

беделі екені сөзсіз.

Қазақ елін көтеріңкі көңіл-күйімен, сазды әуенімен, сырлы сұхбаттарымен жадырата 

оятып жүрген «Қазақстан» ұлттық телеарнасындағы «Таңшолпан» ақпаратты-сазды 

бағдарламасына биыл 20 жыл толды. Тек Қазақстанға ғана емес, көршілес орналасқан Ресей, 

Моңғолия, Қытай, Қырғызстандағы қазақтілді көрермендерінің көз қуанышына айналған 

бағдарлама мерейлі күнін ерекше атап өтті. Осы мерейтой аясында еліміздегі жетекші жоғары 

оқу орындары арасында «флешмоб» акциясы өткізілген болатын. Қорытындысында Қыздар 

университеті командасы өз озық идеясы мен үздік қойылымының нәтижесінде бірінші 

орынға ие болды. Бас жүлдені педагогикалық көшбасшы университетке «Қазақстан» ұлттық 

арнасының басшылығы Студенттер сарайында сүйікті көрермендерінің алдында салтанатты 

түрде табыс етті.

Қыздар университеті тағы бірінші орында

Елбасы саясатының жеңісі – 

Тәуелсіз Қазақстанның жемісі

ҚР Тұңғыш Президенті-Ұлт К шбас-

шысы Нұрсұлтан  бішұлы Назарбаевтың 

тікелей басшылығымен қол жеткізілген бұл 

ақжолтай жаңалық әлем елдері алдындағы 

Қазақстанның зор беделін тағы да бір 

дәлелдеп бергені анық. Сонымен қатар, 

мемлекет басшысының жүргізіп отырған 

стратегиялық сындарлы саясатының 

арқасында Қазақстанның халықаралық 

қауымдастық алдында танытып отырған 

зіндік даму үлгісін айғақтаса керек.

2017 жылы ЕХРО мамандандырылған 

к рмесін  ткізу құқығының финалдық 

кезеңінде Астанамен бірге бельгиялық 

Льеж қаласы үміткер болды. Бельгия  зінің 

тінімінде «Адамдарды біріктіре отырып» 

деген тақырып ұсынды. Ал Қазақстан 

ұсынған тақырыбы «Болашақтың энер-

гиясы» – энергияның баламалы к здеріне 

және «жасыл» технологияларға арналды. 

Бұл «жасыл энергия» әлем елдерін бей-жай 

қалдыра алмады. Соның нәтижесінде Аста-

на к п дауысқа ие болып, айды аспаннан бір-

ақ шығарды. Енді Астанадағы ЕХРО-2017 

Орталық Азия аймағы мен ТМД елдерінде 

ткізілгелі отырған алғашқы халықаралық 

к рме ретінде тарихта қалмақ.

Астанадағы ЕХРО к рмесі 3 айға – 

2017 жылғы 10 маусымнан 10 қыркүйекке 

дейін созылады. Оған әлемнің 100-ге тар-

та елі және 10-ға жуық халықаралық ұйым 

қатысады деп күтілуде. К рмеге 5 миллион-

нан астам адам келеді. Бұл Қазақстанның 

халықаралық ілгері жылжуы жолындағы 

үлкен қадамы екені даусыз. «ЕХРО-2017»-

ні  ткізу Елорданың, сондай-ақ тұтастай 

алғанда республиканың экономикалық 

және инфрақұрылымдық дамуын қосымша 

ынталандыруға қызмет ететін болады.

Астана мен оның маңындағы аймақ-

тардың шағын және орта бизнесінің да-

муы ерекше серпін алады, ең алдымен, 

халыққа қызмет к рсету, қонақ үй бизнесі 

және ішкі туризм салаларының ұтары мол. 

Бұл шара Елорданың к рме нысандары 

мен инфрақұрылымы құрылысына елеулі 

к лемде жеке инвестициялар тартуға

оларға қызмет к рсету үшін ондаған мың 

жұмыс орындарын құруға, ішкі туризмді 

дамытуға және елге шетелдік тури-

стер ағынын ұлғайтуға, Қазақстанның 

райында мерекелік концертпен атап  тті. 

Мерейлі мерекелік шараны «Қазақстан» 

РТРК АҚ басқарма т райымы Нұржан 

Мұхамеджанова с з с йлеп ашып, 

бағдарламаның бүгінгі қоғамдағы р лін ба-

рынша айшықтап берді.

Аталған бағдарламаның 20 жылдық 

мерейтойына байланысты ұжым  кілдері 

арнайы байқаулар да ұйымдастырған бола-

тын. Олар «Тележүргізуші болғым келеді», 

«Таңшолпан есімді арулар», «Тәттілер 

шеруі», сондай-ақ «Таңшолпанға тарту» 

деп аталды. Нақтырақ айтсақ, бұл – мек-

теп, гимназия, лицей, колледж, институт, 

университеттер арасында мерекеге орай 

ұйымдастырылған телебәсеке. Сайыста әр 

оқу орны  здерінің мүмкіндіктерін пайда-

лана отырып, к рерменге тосын сый жаса-

уы керек. Мысалы: «Флешмоб», бұқаралық 

би, бұқаралық оркестр, түрлі спорттық 

ойындар, т.б.

Қыздар университеті осы бай 

қау-


да «Ару лармыз, араймыз, «Таң шол пан-

ды» қараймыз!» деген атпен «флеш-

экономикалық және әлеуметтік ресурста-

рын шоғырландыруға мүмкіндік береді. 

К рмелер нысандары құрылысына ин-

вестициялар тартудан басқа күтілетін 

экономикалық басты тиімділік мынада: 

ЕХРО ауқымында салынатын нысан-

дар болашақта Қазақстанды және оның 

астанасын ірі халықаралық, к рме және 

ақпараттық-таныстырылымдық алаң 

ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

моб»  телебайқауына  қа ты  сып,  ерек ше 

нер к рсетіп, 1-ші орынға ие бол-

ды. Жүлделі орынды «Қазақ 

стан» 


ұлттық телеарнасындағы «Таңшол-

пан» бағдарламасының алғашқы құру-

шыларының бірі Иманбай Жұбай Қыздар 

университетінің Тәрбие ісі ж ніндегі про-

ректоры Зәуреш Қуандыққызына салта-

натты түрде тапсырды. Сонымен қатар, 

шараны ұйымдастырған университет рек-

торы Н кетаева Динар Жүсіпәліқызының 

атына шексіз ризашылықтарын білдіріп, 

алғыс хат пен естелік сыйлықтар табыс етті. 

Бұл бас жүлде қаймана қазақтың ұлттық 

құндылықтарымен қоғам мүшелерін су-

сындатып жүрген Қыздар университетінің 

К рме әлемді қазақстандықтардың 

к пұлтты мәдениетімен, ежелгі тарихы-

мен,  нерімен, дәстүрлерімен, қонақ-

жайлылығымен таныстырады, әлемдік 

қоғам дастықтың алдында Қазақстан ның 

туристік тартымдылығын және танымал-

дығын арттырады. 

Елорданың мәдени тұрғыдан дамуының 

да маңызы зор болмақ. ЕХРО  ткізу кезін-

де Астанада әлемнің түкпір-түкпірінен 

әртүрлі мәдениеттер үні шырқалады. 

К рме аумағында күн сайын концерттер, 

ұлттық күндер және басқа да ойын-сауық 

шаралары  ткізіледі.

Е Х Р О - 2 0 1 7   і р і   к о м м е р ц и я л ы қ 

емес жоба, ол аймақтың және тұтастай 

алғанда ел дамуының қуатты катализа-

торына айналады. Құрылысқа, туристік 

инфрақұрылымға, қонақ үй бизнесіне са-

лынатын инвестициядан түсетін кірісті бы-

лай қойғанда, к рменің зияткерлік мұрасы 

Қазақстанды жаңа деңгейге к теретін бо-

лады.   сем Астананың одан әрі қарыштап 

суіне және бұрынғыдан да  ршіл 

мақсаттарын жүзеге асыруға жаңа серпін 

береді. Ал қазақстандықтар  з күштеріне 

және  з елінің мүмкіндіктеріне тағы да к з 

жеткізе алады.

Дүние жүзіне танымал алпауыт елдер-

мен иық тіресіп, Орта Азия және ТМД 

кеңістігінде к шбасшы мемлекет ретінде 

әлемдік мәселелердің қатысушысына 

айналған Қазақстан бұл үлкен артылған 

сенімді зор жауапкершілікпен толығымен 

ақтай алатынына сенім мол.  йткені, 

оған Елбасының басшылығымен бұған 

дейін жасалған жасампаз тарихи істеріміз 

дәлел. Бұған  з кезегінде педагогика-

лық к шбасшы білім ордасы Қыздар 

университеті де  з үлесін қосудан еш тар-

тынбайды.Г.БЕКТАСОВА

қабілеттілігін ел алдында тағы да паш 

еткені с зсіз. Оны университетімізге де-

ген ұлттық арна к рермендерінің ыстық 

ықыласынан да аңғардық.

Мерекелік кеш барысында Қазақстан 

Республикасына еңбек сіңірген  нер 

қайраткерлері Роза Рымбаева, Мақпал 

Жүнісова, Меруерт Түсіпбаева, Дәурен 

Сейітжанов, Сейфуллин Жолбарыс, Фари-

да Жолдасова, «Жігіттер», «Заман» сынды 

топтар мен  нер жұлдыздары әннен шашу 

шашты.

Маржан АХТАЕВА, 

жаратылыстану факультеті химия 

мамандығының 1 курс магистранты

Бағдарламаның тікелей эфирдегі 

алғашқы жұмысының тұсауын атақты жа-

зушы, белгілі қоғам қайраткері Шерхан 

Мұртаза кесіп, «Таңшолпан» деген атты 

да  зі қойған екен. Осы 20 жыл ішінде 

бағдарлама қоғамның маңызды жәйттерінің 

бірін қалдырмай, халыққа хабардар 

етіп отырды.  сіресе, қазақ халқының 

салт-дәстүрі, ежелгі дүниетанымы, 

тұрмыстағы заттары жайындағы қызықты 

бейнетүсірілімдері к рерменнің ерек-

ше ықыласын аударады. Жалпы алғанда 

әдебиет,  нер, мәдениет, руханият

ғылым мен білім, саясат және әлеуметтік 

тақырыптарға кеңінен тоқталып, қазіргі 

қоғамның айшықты сәттерін бағдарлама 

экранынан қалт жібермеуді мақсат ет-

кен жоба журналист Иманбай Жұбайдың 

тікелей жетекшілік етуімен эфирге шыққан 

болатын.

Осылайша,  зінің жиырмажылдық ме-

рейтойын «Таңшолпан» бағдарламасының 

ұжымы үстіміздегі жылдың 23 қараша күні 

.Жолдасбеков атындағы Студенттер са-


3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№8 (97)

30 қараша,

2012 жыл

Ж А С Ы Н

Елбасының бастамасымен құрылған бола-

тын. Бұл ұйым бүгінде бүкіл жастарымыздың 

басын бір арнаға жинап отырған бірден-бір 

іргелі ұйымға айналды. Жастар қанатында 

жас ақын, жас кәсіпкер, жас ғалым, жас 

дәрігер де бар. Бастысы президенттің ізгі ар-

манына айналған жастардың жасампаздығы 

мен к ш бастауы бүгін орындалып келеді. 

Маңдай термен келген табыстардың 

негізінде мемлекеттің қамқорлығы жатыр. 

Мәселен, жастар саясатына қатысты жоба-

ларды қаржыландыру соңғы 7 жылда 10 есе-

ге ұлғайған. Тек биылдың  зінде жастарды 

қолдауға 12 млрд. теңге жұмсалған. Ал 2020 

жылға дейін жас отбасыларға арнап 1 млн. 

200 мың шаршы метр тұрғын үй салынбақ.

Кілең  рімдей жастардан құралған «Жас 

Отанның» алда к здеген міндеттері де орасан. 

Елбасы қазақтың барлық жастарын, әсіресе, 

ауыл-аймақтарда жүрген қарак здерді бұл 

жұмыстарға белсене араласуға шақырды. 

«Жас Отан» болашақ саясаткерлердің 

мектебіне айналуы тиіс. Оның үстіне, жас-

тар ұйымдары елімізде болып жатқан сая-

си үрдістерге де атсалысып тұруы керек. 

Сондай-ақ жиын барысында Президент 

жас буынға бірқатар тапсырмалар жүктеді. 

Мәселен, елімізде жастар бастамаларының 

қорын құру және кәсіпорындарға дуальдық 

оқыту үлгісін дамыту тапсырылды. Оның 

үстіне, алдағы жартыжылдықта «Жастар 

саясаты туралы» жаңа заң қабылдануы тиіс. 

Сонымен қатар, Елбасы Астанада Жастар 

сарайының құрылысын бастауды жүктеді. 

«Қазіргі атқарылып жатқан жұмыстың 

(Басы 1-бетте)

«Арман! Еңбек! Сенім!». Атынан к рініп 

тұрғандай, бұл – бүгінгі жастарымыздың 

басты ұраны.  йткені, «арыстандай ай-

батты, жолбарыстай қайратты, қырандай 

қанатты» Мағжан ақын сенген жастардың 

арман, еңбек, сенімсіз – болашағы бұлдыр. 

Жастардың сенімін нығайтып, үмітін ақтауға 

тырысқан жиында мыңдаған жастарымыз 

бас қосып, Елбасымен қауышты. Ертеңгі 

күнге сенім мен үміт арқалаған жастардың 

бірі Қазақстанның бүгінгі жетістігіне 

қуанса, енді бірі еліміздің ертеңгі болашағы 

үшін аянбай еңбек етуге уәде беріп жатты. 

Бұл да болса, тәуелсіз Қазақстанның жеткен 

жетістігі болса керек. 

Елбасының жастар съезінде: «Қазақстан 

әлем елдерінің к пшілігінде бейтаныс бо-

латын. Ешкім қазақ ұлтын, Қазақстан елін 

білмейтін. Бірақ, біз ешуақытта мойыған 

жоқпыз. Мен елдің болашағына сеніп, 

халыққа шыда дедім. Барлық қолдан 

келгенді жасап, еліміз бай, халқымыз сауат-

ты, жастарымыз отансүйгіш, жеңеміз бәрін 

де дедім. Сол арманым орындалып келеді» 

деуі тегін емес. 

Бүгінгі жас отарлық езгіден азат, тәуелсіз 

буынның  кілдері. Олардың кейбірі тәуелсіз 

Қазақстанмен түйдей құрдас. Сондықтан, 

ж а с т а р ы м ы з д ы ң   с а н а с ы   п а т ш а л ы қ 

империяның да, кеңестік кезеңнің де идео-

логиясымен уланбаған. Ең бастысы, олардың 

санасы азат әрі оларға еркін, тәуелсіз  мір 

сүруге бүгінгі Қазақстанда барлық жағдай 

жасалынған. Сол себепті де жастарға еңбек 

етіп, сеніммен  мір сүруге негіз бар. 

Елбасы  з с зінде: «Қазіргі күндерге 

жету үшін біздің буын, сендердің әкелерің, 

аталарың к п тер т кті. Елдің сыртын жаудан, 

ішін даудан аман алып қалу үшін деп күндіз-

түні тынбай жұмыс істедік. Қараңдаршы, сол 

тынымсыз еңбектің арқасында біз қазір кім 

болдық? Жан басына шаққандағы ішкі жал-

пы  німіміз 16 есеге  сіп, 12 мың долларға 

жетті. Бұл біздің Түркиямен, Малайзия-

мен, Шығыс Еуропаның мемлекеттерімен 

тереземіз тең болды деген с з» деді.

Жиырма жылдағы Қазақстан мен 

тәуелсіздік алған алғашқы жылдарды 

салыстыруға мүлдем келмейді. Еліміз бүгінде 

қарыштап дамып келеді.  лем таныған 

Қазақстанның экономикасы да, спорты да, 

мәдениеті де озық елдермен салыстыруға 

тұрарлық деңгейде.

«Жас Отан» жастар қанаты 2008 жылы 

«ЕРЖҮРЕК ХАЛЫҚТЫҢ

бүгінгі жалғасы – жастар!»

барлығы тек ел үшін, ел сенімін ақтайтын 

жастар үшін», – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазіргі таңда әлемде де жұмыссыздық 

мәселесі алдыңғы қатарда тұр. Осы орай-

да Елбасы: «Қазақстан табыстары бүкіл 

әлемде, әсіресе, ХХI ғасырда барлық ел-

дер басынан кешіріп отырған  ткір про-

блемалар тұсында мойындалып отыр. 

Жа һандық экономикалық дағдарыс, плане-

таның тұтастай  ңірлері үшін жаппай 

аштық қатері, жанжалдар мен соғыстар – 

осының барлығы бүгінгі күннің шындығы. 

Сіздердің бүкіл әлемдегі к птеген құрбы-

құрдастарыңыз үшін «тұтыну қоғамы» атты 

жалған тұжырымдама нағыз қақпанға ай-

налды. Адал еңбек тез баю мен ұстамсыз тұ-

ты нуға ұмтылумен ауысқан. Материалдық 

н 

діріс қысқарған жағдайдағы қызмет к рсету саласының  сімі бүкіл әлем бо-

йынша жастардың білім беру мен еңбекпен 

қам тылуындағы дағдарысты тереңдете түсті. 

Бүгінде «үлкен жиырмалық» елдерінде 20 

мил лионға жуық жұмыссыз жастар бар» 

деді. 


Индустриялық-инновациялық бағдар-

лама аясында еліміздің түкпір-түкпірінде 

ндіріс ошақтары пайда болып, жастары-

мыз жұмысқа к птеп тартылуда. Мұның 

зі Елбасының к реген саясатының ар-

қасында жүзеге асырылып жатқаны с зсіз. 

Елдің экономикасы мен әлеуетін арты-

руда жастарымыздың атқарар р лі де зор. 

Олар еңбек қоғамы арқылы ғана нәтижелі 

жетістіктерге қол жеткізе алады. «Еңбек бәрін 

де жеңбек» немесе Абай хакім айтқан «Еңбек 

еткен ерінбей, тояды қарның тіленбей» 

деген аталы с з бүгінгі жастарымызға нақ 

арналып тұрғандай. «Білімімен мыңды 

жығатын» жастарымыздың қолынан к п 

дүние келері анық. Қазір  ркениетті қоғамда 

жастарымыздың жан-жақты білім алуына да 

жағдай бар. Дана халқымыз «жеті жұрттың 

тілін біл» дейді. Бүгінгі жастарымызға үш 

тілді емес, жеті тілді білсе де, артықтық 

етпейді. Жеті тілдің бәрін біл, тек  з тіліңді 

құрметтеуді ұмытпа!

Келешек – жастардың қолында. Жастар 

ертеңгі  мірдің жалғасы дейтін болсақ, ке-

лешек Қазақстанның тағдыры да солардың 

қолында. Ендеше тәуелсіздіктің ертеңгі 

жалғасы да жастар. Елбасының: «Біз – к ш-

пенділердің ұрпағымыз, ат үстінде жүрген 

елміз. Ержүрек халықтың жалғасымыз. 

Естеріңізде болсын, тарихта қазақты 

ешкім ешуақытта жаулап алған жоқ. Жау-

лап алғысы келгендер ел ішіне іріткі салды. 

Бүгінгі тәуелсіз елімізде қазақтың ішкі бірлігі 

сақталуға тиіс. Біз бір ұлтпыз, қанымыз бір, 

жанымыз бір. Сыртта жүрсек те, іште жүрсек 

те, барлық мәселені бірлесіп шешуге тиіспіз. 

Ешуақытта басқа ұлттың, басқа діннің адам-

дарын ренжітуге болмайды. Жаманшылықты 

зіңе қалай тілемесең, басқаларға да сондай 

тілекші бол. Қазақстандықтардың барлығы 

бір-біріне тілеулес болғаны ж н. Басқа ұлт 

болса да, оларда Қазақстанның т лқұжаты 

бар, осы елде туып- сті. Б теніміз емес. 

Қоғамның барлық жүгін бірге к терісіп 

келеді. Зауыт, фабрикаларды бірге салып 

жатырмыз. Бірлігіміз болса, біз бір-бірімізді 

сыйлаймыз. Бұған дейін осылай болған, 

бұдан кейін де солай болуға тиіс», – деуі тегін 

емес.

Бірлігі мықты елдің ынтымағы да зор бо-лады. Елбасы үміт артқан жастарымыздың 

қолынан бәрі келеді. Елдің экономикасында 

да, әлеуметтік саласында да, рухани дүние-

сін де де жалындаған жастарымыз жүр. Жа-

стар съезінде «Жас Отан» жастар қанатының 

атқарушы хатшысы болып сайланған Нұрлан 

Сыдықовтың мемлекет басшысына: «Жас-

тарды еңбекке шақырған бағдарламалық 

мақалаңызда еңбектен қашпауға, маңдай 

терімізбен жинаған ырысымызды шашпауға 

шақырдыңыз. Тәтті нанның ащы термен 

келетінін ұғындырдыңыз. Арман мен еңбек 

ұштаса келе, келешек күнге деген нық се-

німді құрайды. Елбасы сенімінің арнасын-

да Елордамыз ерке Есіл жағасында орын 

тепті. Астана – алты алаштың айдынына, 

жасампаздықты жалау еткен жастардың ар-

ман қаласына айналды. Сол себепті, съездің 

басты ұстанымы – «Арман! Еңбек! Сенім!». 

Съезд жұмысында  ткенді таразылап, 

болашаққа бағдар жасау, жастар саясатының 

жаңа парағын ашып, жаңа шыңдарға қадам 

басқалы тұрмыз. «Жас Отанның» бір күндік 

съезі к п күнгі келешегімізді айқындайды», 

– деді. Бұл бір ғана Нұрланның ой-пікірі 

емес, съезге жиналған мыңдаған делегаттың 

да к зқарасы осыған саяды.

Елбасының қатысуымен  ткен «Жас 

Отан» жастар қанатының ІІ сьезінде Қыздар 

университеті де  зіндік үлесін қосты деуге бо-

лады. 70 жылға жуық тарихы бар қасиетті қара 

шаңырақтың атынан сьезге делегат ретінде 

университетіміздің Жастар ісі ж ніндегі 

комитет т райымы Жансая Жақсықұлова 

мен «Жас Отан» ЖҚ т райымы Ғазиза Ка-

малова арнайы барып қайтты. Олар жастар 

құрылтайында алған әсерлерін айтып жеткізу 

мүмкін емес дейді. 

Қыздар университетінің студенттері де 

з үздіктерінің Астанаға барып қайтуына зор 

ықылас танытып, оларды «Алматы – 2» темір 

жол вокзалынан қарсы алды. Елбасының 

айтқан нақылдарын қалт жібермей бойлары-

на сіңірген студенттеріміз мемлекет басшысы 

сенімін ақтауға дайын екендіктерін білдірді. 

Ол туралы к птеген талқылаулар, шаралар 

ткізуде.

Сонымен, жастарымыз Астана т рінде 

адал еңбек етуге уәде берді. Қайтпас қайсар 

ұлдардың уәдесінде тұратынына үмітіміз мол. 

Арманға жету жолында, аянбай еңбек етіп, 

сол еңбектің ақталуына сенетін болайық, 

әрдайым. Ең бастысы, жастардың сенімі 

жоғалмасын деп тілейік!

 Жастар съезінің соңында Елбасының 

барлық қазақстандық жастарды тәуелсіздіктің 

тұғырын биік ұстап, бірлікке шақыруы да 

осының дәлелі. 

йткені бүгінгі жастар Алаш жұртының 

аңсаған тәуелсіздігі мен бірлігі, ынтымағы 

мен тарихының мұрагері. Сондықтан кез 

келген Алаш баласының бойынан қазақы 

қасиеттер мен адами мінез табылады. Бүгінгі 

Қазақстан жұртының тату-тәтті  мір сүруі де 

соның айқын к рінісі. жүктеу 318.57 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет