ЕҚЫҰ-ның жұмысына күрделіжүктеу 0.67 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата27.04.2017
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6

Питер ФОСТЕР, «Эйр Астана» ұлттық әуе компаниясы» АҚ президенті:

– «Эйр Астана» әуе компаниясы Қырғызстандағы оқиғаларға байланысты 

жолаушыларға сапарларын жоспарлауға көмектесуге күш салуда. Компания ұшуды 

кейінге қалдыра алады немесе билетті қайта броньдауға мүмкіндік береді. Осы 

жағдай форс-мажор болып табылады, бірақ біз жолаушыларымызға жәрдем беруге 

тырысамыз. Біз жақында Қырғызстанға ұшуды жоспарлаған жолаушылардың сапар 

уақытын ауыстырғаны жөн деп санаймыз. «Эйр Астана» әуе компаниясы өз тарапынан 

билетті айыппұлсыз қайтаруға дайын.

Алматы – Бішкек әуе қатынасы 

уақытша тоқтатылады

Халықаралық турнир «Премьер-министр»

Анкара, Түркия. Екінші күн

XVIII Қазақстан чемпионаты

Финал. Алматы

Қырғызстандағы саяси-әлеуметтік жағдайдың шиеленісуіне 

байланысты «Эйр Астана» әуе компаниясы сәуірдің 8-19 аралығында 

Алматы – Бішкек – Алматы бағытындағы әуе байланысын уақытша 

тоқтатады. Бұл шара жолаушылар мен ұшақтар қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мақсатымен жасалып отыр.

Әйелдер:

51 келі: Әйгерім Асқарова – Наталья 

Князь (Украина) – 3:0

60 келі: Гүлжайна Өбниязова – Клаире 

Гхаби риал (Австрия) – 1:4

64 келі: Саида Хасенова – Александра 

Бере четти (Румыния) – 3:0

69 келі: Елена Кольцова – Назан Рейз 

(Түркия) – 7:0 (АБ, 2-раунд) 

75 келі: Дәриға Шәкімова – Мария 

Ковач (Венгрия) – 3:4.

Ерлер:

51 келі: Мирас Жақыпов – Абдулла 

Қон ды (Түркия) – 2:2 (компьютердегі 

де рек тер бойынша жеңіс Жақыповқа бе-

ріл ді)

60 келі: Айдар Әмірзақов – Сетин Өз-де  мир (Түркия) – 2:6

64 келі: Әділет Егізеков – Кате Гуль Кейт 

(Венгрия) – 2:6

(Гуль Кейт Миландағы әлем чемпио-

наты 

ның ширек финалында Рустам Сыбаев тың жолын кескен болатын)

69 келі: Рустам Сыбаев – Теоман Карги 

(Түр кия) – 4:0

75 келі: Антон Пинчук – Фатлума Жута 

(Мол дова) – нокаут (1-раунд)

81 келі: Алмат Серімов – Дильшот 

Расул ов (Өзбекстан) – 3:2

91 келі: Данияр Үстембаев – Корнелус 

Шен на (Ирландия) – +:– (қарсыласы жа ра-

қатына байланысты рингке шыққан жоқ).Әйелдер. Қорытынды:

1. «Жетісу» (Алматы обл.) – чемпион

2. «Ертіс-Қазхром» (Павлодар обл.) – 

күміс ж.


3. «Алматы» (Алматы) – қола ж.

4. «Астана» (Астана)

Финалдық дода:

«Жетісу» – «Ертіс-Қазхром» – 3:0 және 3:0 

«Алматы» – «Астана» – 3:1 және 3:2

Ақтық сынның үздіктері:

Ең үздік нәтижелі ойыншы – Сана Жар-

лы  ғасова  («Алматы»);

Ең үздік тосқауыл қоюшы – Алена 

Омель   ченко  («Алматы»);

Ең үздік шабуылшы – Ольга Дро бы-

шевс кая  («Жетісу»);

Ең үздік үйлестіруші – Коринна Ишим-

це ва  («Жетісу»);

Ең үздік доп қабылдаушы – Марина 

Сторо женко  («Жетісу»);

Ең үздік доп қосушы – Анастасия Туркан 

(«Ал маты»).

Ерлер. Қорытынды:

1. «Алматы» (Алматы) – чемпион

2. «Қазхром» (Хромтау) – күміс ж.

3. «Атырау» (Атырау) – қола ж.

4. «Шығыс СвинецСтрой» (Өскемен)

Финалдық дода:

«Алматы» – «Қазхром» – 3:1 және 3:1

«Атырау» – «Шығыс СвинецСтрой» – 

3:1 және 3:0

Ақтық сынның үздіктері:

Ең үздік нәтижелі ойыншы – Марат 

Иман ғалиев  («Алматы»);

Ең үздік тосқауыл қоюшы – Юрий 

Керекелица («Шығыс-СвинецСтрой»);

Ең үздік шабуылшы – Евгений Быхалов 

(«Қазхром»);

Ең үздік үйлестіруші – Алексей Степанов 

(«Алматы»);

Ең үздік доп қабылдаушы – Алексей 

Андреев («Қазхром»);

Ең үздік доп қосушы – Владимир Шен-

дрик  ов  («Қазхром»).

Әктастың қасиеті су мен жел тиген са-

йын шымырлана түседі екен. Мысыр 

пирамидаларының да әктастан қалануы 

талайды аңдатса керек. Каспий суының бүгінгі 

деңгейі де салыстырмалы мөл шер болып 

табылады. Өйткені су дең гейі әр жүз жылда 

бір көтеріліп, бір қайтып тұр ған. Белгілі су 

мама ны  Нариман  Қып шақ баевтың  ай-

туын ша, ХІХ ғасырда Кас п ий суы кө терілген 

кезінде Құрманғазы «То пан» күйін шығарған 

екен. Бұл күн дері Қазақстан жағалауындағы 

су дең гейі тұрақтанғанымен, Иран жаға-

ла уын дағы су көтеріліп барады. Ғалымдар 

оны геосинклиналь құбылысымен бай ла-

ныстырып жатады. КАСПИЙДІҢ БАЛЫҚТАРЫНА ДЕЙІН 

«БІЛІМДІ» 

Каспийдің балықтары да ақылды. 

Олар ұрық шашатын кезде теңіздің сол  түс-

тік батысына үймелейді де, қай тарда сол 

барған жолымен кері жөң киді. Теңіздің 

оң түстік жағалауы терең бол ғандықтан, 

ба лық атаулының дені сонда тіршілік ете-

ді. Сондықтан жаға лаудағы кейбір ел дер 

балықтан көбі рек басып қалу үшін олардың 

ұрық ша шып, үйірімен көшетін маусымын 

аң дып отырады. «Көшке» тұтқиылдан шап-

қан кезде, қармақ қарулы, ау ауыр тартып 

кетеді. Бұл қарақшылар на за рынан да тыс 

қалып отырған жоқ. Сон  дықтан теңізшілер 

қырағылығына қоса, қоғамның белсенділігі 

де қажет. Айта  лық, Иран дінбасылары бір 

кезде Кас  пийдегі «ұзын мұрын» балығын 

сақ тау үшін оны жеуді харам деп та ныған 

пәтуа шығарды. Кейін «ұзын мұрын ның» 

тұ қымы қалпына келгенде, оны қайтадан 

ха лал ғылып жариялаған кез дері болған... 

Ал итбалықтар әруағы біз ді әлі де әуреге 

са лып келе жатқан жоқ па?.. 

ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ШЕГІНІС 

ШЕПТЕН ТАЙДЫРМАСЫН

Премьер кезінде Нұрлан Балғым баев-

тың көршілес Иран еліне сапар ла ғаны бар. 

«Каспий теңізі» деп зау ла тып отырған біз-

дің делегация келіс сөздердің бірінде бір 

сәт сылқ етіп «Ха зар теңізі» дегенге ойысып 

кет кенде, иран дықтар қуанып кетті де, біз 

қайран қал дық. Ирандықтарға емес, өзі-

міздің де легацияға. Өйткені ирандықтар 

мұ  ны дипломатиялық жеңіс ретінде баға-

лап жатты. Ал біздікілер басқа бір мә селе-

де артықшылыққа бару үшін ше гініс жас а-

д ы ма екен, кім білсін...

Білетініміз, Каспий – қазақтың қа ра  -

шығы. Сондықтан жағалау ел дері бар лы-

ғы бірігіп бүгінгі майлы бұр ғы лаудан гөрі 

ондағы байлықты сақтау жа ғын қарас-

тырғаны абзал. Қуанышбек ҚАРИ

ҚАЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІБасы 1-бетте

Осы екі жұптағы кездесулер аяқ-

тал  ған соң биылғы маусымдағы ел 

чем пионатының үздік ойыншылары 

жа рияланды:

Ең үздік үйлестіруші – Тимур Сұл-

танов («Тобыл»);

Ең үздік шабуылдаушы үй лес -

тіруші – Роман Муравьев («Бар-

сы»);


Ең үздік жеңіл шабуылшы – 

Адаму БК («Тобыл»);

Ең үздік ауыр шабуылшы – Антон 

По на марев  («Тигры»);

Ең үздік орталық ойыншы – Все-

во  лод  Фадейкин  («Тигры»).Бокс

Волейбол

СПОРТКАЛЕЙДОСКОП

Сіздің сұрағаныңыз – кү-

рес тің грек-рим түрінен өтетін 

ел бі ріншілігі. Ол чемпионат 

бүгін бас талады. Айта кетейік, 

ке ше осыған байланысты Ал-

матыда баспасөз мәслихаты 

өткен. Баспасөз мәслихатында 

сөйлеген ұлттық құра 

ма-

мыздың бас бапкері Мұратбек Қасым хановтың  айтуынша, 

чемпионатқа еліміздің әр ай-

мағынан 160 балуан қаты са-

ды. Ал ел чемпионы атанған 

саң лақтар ұлттық құрама са-

пына алынып, тамыз айын-

да Мәскеуде өтетін әлем 

чем пионатына және қараша 

айында Қытайда өтетін Азия 

ойындарына қатысу мүм-

кіндігіне ие болады. Ал ма -

тының «Достық» спорт ке  -

шенінде өтіп жатқан ел бі-

ріншілігі ертең аяқталады.

– Бізге  Азия ойындарынан 

2 алтын медаль әкелу тапсы-

рыл ды. Егер балуандарымыз 

бабында болса, екі емес, үш 

алтын әкелеміз. Сондықтан 

ел чемпионатында ұлттық 

құрама сапына ілігуге үміт-

керлерді мұқият бақылауым 

керек, – деді Мұратбек Қа-

сым ханов.Апта бойы төрі шетелдік меймандардан босамаған қазақ 

даласы кеше тағы бір мәртебелі қонақты қарсы алды. Бұл 

жолғы құтты қонақ Гүржістан (Грузия) елінің премьер-министрі 

Николоз Гилаури болды. Қазақтың дархандығы мен кеңдігін 

айтып тамсана келген мейманды Үкімет үйінде Премьер-

министр Кәрім Мәсімовтің өзі қарсы алды. 

Бүркіт НҰРАСЫЛ

Жұма күні жалпы 

отырысқа жиналған 

Парламент Сенатының 

депутаттары «Байқоңыр» 

кешенін тиімді пайдалану 

жөніндегі заң жобасын 

талқылады. 

Мұрат АЛМАСБЕКҰЛЫ

ЖАҢА СЕНАТОР 

Кеше сенаторлардың қатары қайта толықты. Жақында 

ғана депутаттық мандаты уақытынан бұрын тоқтаған Әбіш 

Кекілбаевтың орынтанғы бұрынғы қорғаныс министрінің 

бірінші орынбасары, Штаб бастықтары комитетінің төрағасы 

Мұхтар Қапашұлы Алтынбаев басты. М.Алтынбаевтың өз 

өтініші бойынша, ол Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің құрамына кірді.

Мансұр Х


АМИТ (фо

то

)Мансұр Х

АМИТ (фо


то

)


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№57 (283) 10.04.2010 жыл 

сенбі                  www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

3

 ?

А Л А Ш Т Ы   А Л А

Д А Т

А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А

Д А Т

А Н   С А У А Л

Діни астарға терең мән бермейінше, аймақтық жанжалдарды шешу мүмкін бе?Әзімбай ҒАЛИ, 

саясаттанушы:

Ғарифолла ЕСІМ, 

сенатор:

Расул ЖҰМАЛЫ, 

саясаттанушы:

– Қазақстанның аймақтардағы сепаратизм мәселесіне 

бай  ланысты ұстанған ұстанымы өте дұрыс. ЕҚЫҰ-ға төр-

а ғалық жасау міндетін алғанда, Ресейдің мүддесін қор-

ғап, біржақтылық таныта ма деп қорқып едім. Еліміз бұл 

жағынан тұрақты көзқарасымен ерекшеленіп келе ді. Мысалы, 

Арменияның көңіліне қарамай, Таулы Қара бақ тағы жағдайды 

сепаратистік жағдай деп таныды. Ал жан жал  дардың діни 

астарына келгенде, концептуалдық жағы нан қайта қарау керек 

сияқты. Себебі қазір «діндердің ара    сында қайшылық жоқ», 

«бәрі ойдағыдай» деген сияқ ты жалпылама көзқарастар 

басым. Бірақ анығында бә рі бас қаша. Мысалы, Солтүстік 

Кавказда жағдай өте күр де лі. Қа зір Шешенстан іс жүзінде 

егеменді мемлекетке, фун  да менталистік елге айналды. Өзінің 

жеке әскері, иде о ло гиясы, руханияты бар. Ол жақта қазір 

шариғатты бас шы лыққа алады. Біраз уақытта ингуштер де осы 

жол мен жүруі кә дік. Бұлардың барлығы уақыт өте келе қайшы-

лық тарға, жан жалдарға тірелетіні айдан анық. 

– ЕҚЫҰ-ның негізгі мақсаты – барлық деңгейдегі 

жанжал дарды шешіп тастау  емес, қақтығыстарды рет-

теудің жол дарын көрсету. Түрлі деңгейдегі жанжалдарды 

реттеу ба рысында дінді ұмыт қалдырмау маңызды. Се-

бебі осы ұйым ға мүше елдердің дінге деген көзқарастары 

әрқилы. Сон дықтан діни мәселелерді тыңғылықты зерттеп, 

ЕҚЫҰ-ның жоғарғы деңгейдегі кездесулерінде талқылап 

отыру өте қажет деп ойлаймын. Батыстың басылым бет  -

терінде ис лам туралы теріс пікір қалыптастыратын көп-

теген ма т е  риалдар жиі шығып тұрады. Егер бұл үрдіс жал-

ғаса бер се, түптеп келгенде, сол батыстың өзі не қауіпті 

бол мақ. Дін – өте нәзік мәселе. Әсіресе, ха лық аралық 

дең гейде саясиланғанда қауіпті болмақ. Оны реттеудің 

түр лі формасын Қазақстан ЕҚЫҰ-ға төр а  ғалыққа дейін 

де үш бірдей съезд өткізіп көрсеткен бо ла тын. Сондықтан 

ру хани өзара сұхбатты дамытатын болса, ЕҚЫҰ-ның жан-

жалдарды реттеудегі жұмысы жеңілдейді деп түсінемін. 

– 56 мемлекеттен тұратын алып ұйымның ішінде қордаланған 

мәсе лелер жеткілікті. Ұйым аумағындағы жанжалдардың бар-

лығы діни мәселелерден туындады деп кесіп айтуға болмайды. 

Бірақ діни астары бар қақтығыстар жоқ емес. Кезіндегі Югосла-

вия дағы жағдай, әлемдік қауымдастықтың Ауғанстанға көзқа-

ра сы сияқты проблемалардың астарында дін жатқаны баршаға 

мә лім. Қазір өркениеттер арасында түрлі үрейдің бар екені жасы-

рын емес. Оны реттеуде дипломатияда діни білім мен көзқа-

рас тардың жетіспей жатқанын айта кетуіміз керек. Бұл тұрғыда 

Қазақ станның бұрынғы төрағалардан айырмашылығы бар. Біз – 

мұ сыл ман елдері арасында төрағалыққа қол жеткізген алғашқы 

мем  лекетпіз. Сонымен қатар төрағалыққа дейін дипломатияда 

да, тұрақтылық пен сенім шараларын жүргізуде де біршама тә жі-

рибе жинақтадық. Енді осы көрген-білген, түйгенімізді төра ға лық 

кезінде қақтығыстарды реттеуде пайдалансақ, игі бо лар еді. Әзірлеген Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

– Мен ЕҚЫҰ-ға түрлі елдердің төрағалық 

еткенін көрдім. Осы орайда Қазақстанның 

өз төрағалығы барысында ЕҚЫҰ саммитін 

шақырудағы ниеті мен жігерін баса айтқым 

келді. Өйткені соңғы саммит 1999 жылы 

Ыстамбұлда болды, содан бері өткізілген 

жоқ еді. Сондай-ақ Қазақстанның қауіпсіздік 

пен ынтымақтастық, қарусыздану, 

экономикалық даму, экология, адам 

құқығы және толеранттық мәселелеріндегі 

қадамдарын айрықша атап өту қажет. Біз 

саяси толеранттық саласында да табыстарға 

қол жеткізеді деп үміттенеміз. 

Жоао СОАРЕШ, 

ЕҚЫҰ Парламенттік 

Ассамблеясының төрағасы:

ТӨЗІМДІЛІКЕҚЫҰ шеңберінде мәдени-

гумани тар лық  байланыстарды 

дамыту үшін не істеуге болады?

Ғалым ЖАЙЛЫБАЙ, 

Қазақстан Жазушылар одағы басқарма 

төрағасының орынбасары:

– Қазақстан әр 

кезеңдерде шетел-

д е р д е   м ә д е н и ет 

күн дерін өткізіп ке-

леді. Алайда сырт 

жерлерге бізден кө-

біне әншілер ғана 

тартылады. Ал бүгінгі 

қазақ әдебиетінің 

қабырғалы қалам-

герлері мұндай ха-

лық аралық  шара-

ларға шақырыла бермейді. Сондықтан 

да беделді ұйымдағы төрағалығымызды 

пайдалана отырып, мәдени байланыстарды 

дамытуға қатысты арнайы жоба-жоспар 

жасалса дұрыс болар еді. Егер де жоғарыдан 

қолдау болып жатса, Жазушылар одағы 

өз ұсыныстарымен шығуға дайын. Осы 

орайда қазақтың кемел ойын таныту үшін 

мықты қаламгерлеріміздің шығарма-

ларын әлем тілдеріне аударып, батыс 

оқырманын мойындату керек. Аталған 

ұйымға мүше мемлекеттердің арасында 

мәдени диалог орнату қажет. Әйтсе де 

бізде осы мәселелерге бас қатыра қоятын 

министрліктер я болмаса институттар 

жоқ. Әлемде беделі бар саяси ұйымға 

жетекшілік жасап отырған бұл кезең – біз 

үшін ұлтымыздың ұлыларын өзгелерге паш 

ете түсетін ұтымды сәт шығар, бәлкім...Хайролла ҒАБЖАЛИЛОВ, 

«Алаш» тарихи-зерттеу орталығының 

директоры:

– Бүгінгі батыстың 

ислам әлеміне де-

ген көзқарасы тө-

мен. Олар өздерін 

бүкіл мәдениеттің 

о ш а ғ ы м ы з   д е п 

есеп      тейді. 

Бейне 

бір көшпенділерге игіліктің бәрін со-

лар үйреткендей. 

Өр кениеттің  өзегі 

шығыста емес пе? 

Мұны айтып отырған себебім, біз енді сая-

сат пен экономиканы реформалай жүріп 

тарихи шындықты алға шығаруымыз керек. 

Ол үшін төл мәдениетіміздің сырт елдердегі 

насихатын күшейту керек. ЕҚЫҰ-ға 

төрағалық жасауымыз осы ойларымызды 

жүзеге асыруға мол мүмкіндіктер тудырып 

отыр. Ол үшін саяси реңкі басым аталған 

ұйым халықаралық мәдени-гуманитарлық 

байланыстарды дамытуға қатысты 

мәселелерді өзінің бағдарламасына енгізуі 

шарт. Олай болатын болса, бұл іске жергілікті 

қоғамдық ұйымдар, түрлі институттар мен 

орталықтар атсалысады деп есептеймін. 

Алаш тарихын әлем танып-білуі керек. 

Қансейіт ӘБДЕЗҰЛЫ, 

ҚазҰУ-дың филология факультетінің 

деканы, профессор:

– Қазіргі Қазақ-

стан әлемдік саяси 

 

аре на  дағы  өз  орнын н ы қ та й   ба ста д ы . 

 

ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуіміз – осының бір 

дәлелі. Дегенмен бү-

гінгідей жаһандану 

кезеңінде біз, әсіре-

се, мәдениет пен 

ғы  лымға  баса  назар 

аудара түсуіміз қа-

жет сияқты. Сондықтан да ЕҚЫҰ-ға мү-

ше мемлекеттер арасында мәдени бай-

ланыстарды дамытумен қатар, ғылым мен 

білім саласында тәжірибе алмасуды күшейту 

қажет. Қазақстан таяуда ғана «Болон ке-

лісім шартына» қол қойды. Бұл – қазақ 

жастарының озық білім алуына жасалып 

отырған жағдай. Осы тұрғыдан алғанда, 

қазақ жастарының батыстың беделді оқу 

орындарында білім толықтыруларына 

бұрынғыдан да  артық жағдай жасай түсуі 

керек. Сондықтан да бізде тиісті мамандар 

тапшы болғандықтан, шетелмен ғылыми 

байланыстар өте әлсіз. Бұл ретте жаңа тех-

никаны игеру мен шет тілдерін оқытуға мән 

берілуі тиіс. 

Тағы бір айта кететін мәселе, біз аталған 

ұйымға кіретін түркітектес мемлекеттер-

дің беделін арттыруға мүдделі болуымыз 

керек.

Дайындаған 

Алмат ИСӘДІЛ

Басы 1-бетте

ОЙ-КӨКПАРБолат ӘУЕЛБАЕВ, ҚР Президенті 

жанындағы Қазақстан стратегиялық 

зерттеулер институтының сыртқы саяси 

зерттеулер бөлімінің меңгерушісі

Талғат ИСМАҒАМБЕТОВ,  

саясаттанушы

ЕҚЫҰ-ны Еуразиялық қауіпсіздік және 

ынтымақтастық ұйымы деп реформалау керек пе?

 Еуропа мен Азияны салыс-

тыратын бол сақ, Азияның сан алуан 

екеніне көз жеткіземіз. Мысалы, Оң-

түс тік-Шығыс Азияны Таяу Шығыспен 

салыстыру мүм  кін емес қой. Ал Қытай 

дегеніміз, жеке да ра бір әлем болып 

тұр. Құр лықтағы жан жалдарды шешу 

үшін  бүтін  Еура зия ны  былай  қойғанда, 

Азия ның өзін бір неше аспектіде қарас-

ты руға тура ке леді. Азия әу бастан-ақ 

қиын аймақ бо лып есептеледі, шие ле-

нісі тым көп. Еу ро падағы шиеленістерді 

реттеуде тиімді бо 

лып көрінетін 

механизмдерді Азияға әке ліп салатын 

болсақ, олардың тиім ді лігі төмендейді. 

Ал ЕҚЫҰ-ның жұмыс жа сау механизм-

дері толықтай дерлік Еу ро па құнды-

лық тары  бойынша  құрас ты рылған 

ғой. Адам құқығы дейміз, та ғы да бас-

қа батыс философиясына не гіз делген 

ұста нымдар. Мысалы, Қытай мен Үн-

діс тан лидерлікке таласып жат қан да 

ол ЕҚЫҰ-ның адам құқығы се 

кіл 


ді 

ұсақ мақсаттарына тоқталмайды. Сон-

дық тан біздің заманымызда Азия мен 

Еуропаны бір мекеменің астына бі рік-

тіре міз деп үміттену – ХІХ ғасырдағы 

ӨЛШЕМ


Струан СТИВЕНСОН, Еуропалық Парламенттің депутаты, ЕҚЫҰ төрағасының 

экология және қоршаған орта мәселелері жөніндегі жеке өкілі:

– Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын еуразиялық ұйым 

ретінде реформалау мүмкін емес. Өйткені бұл жайт оның ауқымын 

кеңейтпейді, керісінше, кішірейтеді. ЕҚЫҰ-ның қазіргі шекарасы Ванкувер-

ден Владивостокқа дейін созылып жатыр. Егер ол тек еуразиялық ұйым бо-

лып қалса, онда ұйымға мүше жарты әлемді жоғалтамыз. Дегенмен ұйым-

ның жарғысына реформа енгізілуі керек. Мәселен, жарғыда ұйымға мүше 56 

мем лекеттің түрлі мәселе бойынша келіссөздер мен шешімдерді жеке-жеке 

емес, ортақ түрде қабылдауын қарастыратын баптар болғаны жөн.

БЕЙТАРАП ПІКІР 

  ҚСЗИ директоры Болат Сұлтанов 

атал  ған 

ұйымның 


жұмысы 

Еуразия 


құрлығын бүтіндей қамту үшін оның атын 

да өзгерту қажет екенін айтқан болатын. 

Жалпы, ЕҚЫҰ – әлемде үшінші дүниежүзілік 

соғыстың тұтануына жол бермеу үшін құ-

рыл ған ұйым. Алғашында ол ЕҚЫК, яғни 

ке ңес ретінде құрылды және оның ядросы 

Еу ро па болып табылады. Ал оның Еуроат-

лан тикалық және Еуразиялық бағыттары 

оны теңестіріп қана тұрады. Айналып кел-

ген  де, ЕҚЫҰ Еуразия қауіпсіздігін қамта-

ма сыз ету мен айналысып жатыр. Себебі 

бір кездері КСРО мен АҚШ-тың арасында 

шие леніс орын алған болса, қазір де сол 

ТІЗГІН 


Маастрихт келiсiмiнде қатысушы мем-

лекеттер аталған салада арнайы стратегия-

құжат қабылдады. Мұнда олар экономи-

калық және әлеуметтiк теңсiздiктер, заң-

ның жете бағаланбауы, басқарудағы әлсiз-

дiктер, коррупция, жұмыссыздықтың жо-

ғары деңгейi мен кедейлiк тәрiздi фак-

торлар ғаламдық қауiпсiздiкке нұқсан 

келтiретiн факторлар: лаңкестiк, шектен 

шыққан экстремизм, трансұлттық ұйым-

дасқан қылмыс, заңсыз экономикалық 

әрекет, түрлi формадағы адам саудасы 

және заңсыз миграция сияқты құбылыс-

тардың таралуына ықпал ететiнiн айқындап 

берген болатын. 1997 жылы ұйым осы 

мәселелермен тiкелей айналысатын ЕҚЫҰ 

экономикалық және экологиялық жұмыс-

тарының коорди наторы постын бекiттi. 

Қазiргi күнге ұйым ның Бас хатшысының 

тiкелей басшылығымен жұмыс iстейтiн 

Бюро ұйымның бiртұтас қауiпсiздiк концеп-

циясы аясында тек қатысушы мемлекеттер 

аясында ғана емес, әлемнiң әр түкпiрiндегi 

туындап отырған түрлi жағ дайларға шұғыл 

түрде шаралар қабылдап келедi. Тұрақты 

кеңестiң, экономикалық және экологиялық 

комитеттiң басшы лығымен Бюро қазiргi 

күнгi ғаламдық қауiпсiздiкке қатер төн-

дiретiн, қандай да бiр тұрақсыздық әкелетiн 

факторларды айқындауда, алдын алуда, 

мониторинг жасауда оның эконо микалық-

экологиялық негiздерiне басты назар 

аударып, ЕҚЫҰ аймағындағы тұрақ тылық 

пен қауiпсiздiктi сақтауда жүзеге асуы тиiс 

жобалардың экологиялық және эконо-

микалық саясатын нақты лайды.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.67 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет