Ээф деканы Денисенко В. Ижүктеу 141.33 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.03.2017
өлшемі141.33 Kb.

Қазақстан Республикасы  Білім және Ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

 коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

 

Электр энергетика факультеті  

“Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау” кафедрасы  

 

 

 

                                                                Бекітемін: 

 

                                                           ЭЭФ деканы                   Денисенко В.И.  

  «__  _»________2013ж.   

 

 

 

5В073100 - «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы 

бойынша  

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 

 

пәнінен Syllabus  

Курс   


 

 

 Семестр  

 

 

 Барлығы кредиттер   

 Барлық ECTS кредиттері        Сағат саны        

 

 

135 Оның ішінде: 

Дәрістер                           

 

22  


Зертханалық жұмыстар     

15 


Машықтану жұмыстары                 15 

ОӨЖ                            

 

83 


Оның ішінде:  

СОӨЖ                                          

30  

Курстық жұмыс               

4      


Емтихан                                    

 

 

  

 

  

Алматы 2013 

 

 

Syllabus  ты    5В073100  -  «Қоршаған  ортаны  қорғау  және  өмір  тіршілігінің қауіпсіздігі»  мамандығы  бойынша  жұмыстық  оқу  жоспарының    негізінде  ассистент 

Байзакова С.М. құрастырған.  

Syllabus Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау кафедрасының отырысында қаралған. 

 

 «_17_» ___06___  2013 ж. №_10_ хаттама 

 

ЕпҚОҚ кафедрасының меңгерушісіПрофессор, х.ғ.д.    

 

_______________ Н.Г. Приходько 

 

 Syllabus  Электр  энергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының 

отырысында қаралған және бекітілген (27.06.2013ж. №4 хаттама). 

 

 

 Оқытушы:  

Хакимжанов  Темірхан  Идрисович  –  ЕпҚОҚ  кафедрасының  профессоры,  А117,  С209 

каб., Байланыс: 8(727) 2606705, 

ot@aipet.kz

 

 Курстың  аудиториялық  сабақтарының  уақыты  мен  орны  оқу  сабақтары 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  кеңес  алуының  графигі  электр  энергетика  факультеті 

деканатының  (С  209)  және  ЕпҚОҚ  кафедрасының  (А  117)  хабарландыру  тақтасында 

орналастырылған.  

 

 

Курстың пререквизиттері: «Өмір-тіршілік қауіпсіздігі» екінші курста оқытылады. 

Теориялық  және  практикалық  сұрақтарды  меңгеру  студенттердің  димломдық  жұмысын 

өңдеу кезінде қолданылады.  

 

Оқу  пәнінің  сипаттамасы.  «Өмір-тіршілік  қауіпсіздігі»  (ӨТҚ)  оқу  пәні  –  өмір 

сүріп жатырған ортамен (өндірістік, табиғи, қалалық) адамның қатынасын және төтенше 

жағдайдың  жағымсыз  факторларынан  қорғау  сұрақтарымен  байланысты  кәсіпкерлік  пән 

болып табылады. 

 

Курстың  мақсаты  –  болашақ  мамандарға  төмендегілерге  қажет  теориялық  және 

машықтану білімдер беру: 

-адамның демалу және жұмыс істеу аумағындағы қоршаған ортаға қауіпсіз, жайлы 

(нормалық) жағдай жасау; 

-табиғи,  техногенді  және  антропогенді  орталардың  өмір  сүру  ортасына 

идентификациялық жағымсыз әсер етуі; 

-жағымсыз  жағдайлардан  адамдар  мен  өмір  сүру  ортасын  қорғау  шараларын 

ұйымдастыру және іске асыру; 

-төтенше  жағдайлар  мен  штаттардағы  техникалық  жүйелер  мен  объекттерді 

функциалау тұрақтылығын қамтамасыз ету; 

-төтенше жағдайлардың әсерін бағалау мен өсуін болжамдау; 

-болашақ  кәсіпкер  ретінде  келесідей  шешім  қабылдау  –  адамдарды  авария,  апат 

және  табиғи  апаттардың    болуынан  қорғайтын,  сонымен  қатар  олардың  болу  жағдай 

шамасын ликвидациялайтын өндірістік кәсіпкерлер болу туралы.   

 

 Сабақ кестесі. 

Оқу ұзақтығы – 15 апта. 

Кредиттік 

технология 

негізделген 

оқу 

процесіне қатысты  студенттің 

жауапкершілігіне кредиттік технология негізделген.  

Оқу  приоды  барысында  университет  диспетчері  құрған  және  деканат  тақтайында 

ілінген кестеге байланысты дәрістер жүргізіледі. 

Дәріс  сабағына  дайындалуға  көмектесетін  СӨЖ,  курстық  жұмысты  тапсыруды 

және  соған  байланысты  кеңес  алуды  қосатын  СОӨЖ  мен  курстық  жұмысты  өзіндік 

орындау,  кафедра  меңгерушісімен  бекітілген  және  деканат,  кафедра  тақтайында  ілінген 

оқу кестесіне байланысты анықталады. Дәрістер сабағы – сағат 

Дәрістер 

күн 

Тақырыптар Әдебиет 

нөмері 


 

Кіріспе: адам қауіпсіздігінің ахуал проблемасы – 2 сағат 

1,3, 5 


 

ӨТҚ курсының теориялық негізі – 2 сағат 1,3,4,6,8 

 Адам және оның өмір сүру ортасымен байланысты 

функциялық мүмкіндігі – 2 сағат 

1,2,10,11 

4-5 


 

Зиянды  заттар:  адам  ағзасы  мен  өмір  тіршілік 

қауіпсіздігіне әсері – 4 сағат 

3,5,6,9,11 

6-7 

 

Иондық  сәулелену:  адам  ағзасы  мен  өмір  тіршілік қауіпсіздігіне әсері – 4 сағат 

2,3,7,8,10 

 

Табиғи  апаттар:  литосфералық,  гидросфералық, атмосфералық  қауіптілігі  жәнехалықты  қорғау  –  2 

сағат 


2,3,7,8,10 

 Биологиялық  қауіпті  және  әлеуметтік  негізі  бар 

аурулар – 2 сағат 

2,3,9,10,11 

10-11 


 

Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары  -   адам 

ағзасы  мен  өмір  тіршілік  қауіпсіздігіне  әсері  -  4 

сағат. 


2,3,9,10,11 

12 


 

Төтенше жағдайлардың болуын ликвидациялайтын 

және ескертетін жүйе – 2сағат 

1,2,3,5,10  

  

Практикалық сабақтар – сағат  

Сабақ № 

тақырып 


Аймақтағы химиялық жағдайды бағалау және есебі – 4 сағат 

Аймақтағырадияциалық жағдайды бағалау және есебі – 4 сағат Тыныс алу жолдарын қорғау дағы жұмыс есебінің ұзақтығы – 2 сағат 

Аймақтағы жер сілкіну әсерін бағалау және есебі – 4 сағат Аймақтағы химиялық жағдайды бағалау және есебі – 2 сағат  

Зертханалық жұмыстар – сағат 

Тәж.ж 

Тақырыптар 

Химиялық ластануды бақылау аспаптарының жұмыс жасау реті – 4 сағат Иондалу сәулеленуді бақылау аспаптарының жұмыс жасау реті – 4 сағат 

Тыныс алу жолдарын қорғау аспабының жұмыс жасау реті – 4 сағат Электр тоғының әсерінен қорғайтын құралдарды зерттеу – 4сағат  

Студенттердің өзіндік жұмыс графигі  

№ 

п/п  

Сабақ түрі 

                            

СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ, ЕГЖ және 

т.б.лар 


Әдебиет-

тер 


 

тақырыптарын тапсыру мерзімі  

Дәріс  Өткен дәріс материалдары-мен 

және берілген тапсырмалармен 

жұмыс жасау  

 Әр аптада 

Дәрістер 

жинағы 


 

 Курстық 

жұмыс 


 

 

Курстық жұмыс жасаудың әдістері мен теориясын меңгеру  

7-14 апта 

 

Әдістеме-лік нұсқау 

 

Курстық жұмыс тақырыбының мазмұны 

1.

 Химиялық қауіпті аймақтың бұзылу қаупін бағалау. 

2.

 Қауіпті жүктерді тасымалдаудағы авариялық жағдай болу аймағын болжау. 

 

 

ДӘРІСТІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Дәріс 1 


Тақырып 1: Кіріспе: адам қауіпсіздігінің ахуал проблемасы 

Курстың  мақсаты  мен  мазмұны.  Потенциалды  қауіпті  аксиомасы.  Өмір-тіршілік 

қауіпсіздігінің ахуал проблемасы. 

 

Дәріс 2 Тақырып: ӨТҚ курсының теориялық негізі  

Қауіптілікті  және  қауіпсіздікті  түсіну.  Қауіп  болу  көзі  мен  олардың  жіктелуі.  Төтенше 

жағдайлар себептері, сипаттамалары мен олардың жіктелуі.  

 

Дәріс 3 Тақырып: Адамның функционалды мүмкіндігімен қоршаған ортасымен 

сәйкестігі 

Ағза  біртұтас  және  қоршаған  ортаның  келеңсіз  факторларынан  қорғаныштық 

қасиеті:сыртқы  қорғаныс  (тері),ішкі  қорғаныс  (имунитет)  және  т.б.Вебер-Фехнер  заңы 

мен  адмның  өмір  тіршілігінің  құрамы.Қоршаған  ортамен  адамның  сәйкестігінің  түрлері 

және қауіпсіздік психологиясы. 

 

Дәріс 4-5 Тақырып: Зиянды заттардың адам ағзасымен өмір тіршілігінің қаіпсіздігіне 

әсері  

 

Зиянды  заттар:сипаттамасы  және  классификациясы.Улы  заттардың  өтуінің 

жолдары  мен  адам  ағзасын  залалсыздандыру.Күшті  улы  заттар(КЗУ),олардың  құрамы 

және  олармен  күресудің  себептері.Территорияның  зақымдануының  масштабты  фкторын 

анықтау.Зақымдаудың  концентрациясы,КЗУ-мен  уланудың  белгілері  және  алғашқы 

көмек.Уландырғыш  заттардан  қорғану  тәсілі  және  амалы.Уландырғыш  заттар,олардың 

құрамы  мен  классификациясы.Уландырғыш  заттардан  қорғану  мерекелері.Антидотпен 

протектордың қолданылуы. 

 

Дәріс 6-7 Тақырып: Иондаушы сәулелену: адам ағзасымен өмір тіршілігінің қаіпсіздігіне 

әсері 

 

Радиация:сәулелену 

түрлері 

және 


оның 

құрамы.Мөлшер 

түсінігі 

(жұтылғыш,эквивалентті,экспозиционды)  және  мөлшерінің  күштілігі.Сәулеленудің  адам 

ағзасына  биологиялық  әсері  және  факторы.Ішкі  және  сыртқы  сәулелену  түсінігі.Рұқсат 


 

етілген сәулелену мөлшері.Адамды сәулелегіш көзі:космостық,табиғи,жасанды қоршаған ортада  және  тұрмыстық  салада,ядерлық  қарумен  атомды  энергетикадан  радиоактивті 

қалдықтар,медициналық  тексерістен.Иондаушы  сәулеленудің  бақылау  әдістерімен 

құралдары.Сәулеленуден  адам  ағзасын  қорғау  тәсілдері.Радиациядан  қорғауға  арналған 

халықаралық ұйымдар және оған Қазақстанның қатысуы. 

 

Дәріс 8 


Тақырып:    Стихиялық  апаттар:литосферлі,гидросферлі,атмосферлі  қауіптілік 

және тұрғын елдердің қорғанысы. 

 

Жер  сілкінісінің  болу  себептері.Жер  сілкінісі  болған  кездегі  қирау  масшабы  және 

оның салдары.Балды және магнитудалы жер сілкінісінің бағасы.Жер сілкінісінің белгілері 

және  одан  қорғану  шаралары.Орталық  Азиямен  Қазақстанның  сейсмикалық 

аудандары.Сел:Қазақстанның  таулы  аудандарындағы  селдің  болу  сипаттамалары.Селдің 

болу  себептері  мен  оның  масштабымен  себептері.Сел  болу  кезінде  немесе  болу 

жағдайында  елді  мекенге  көмек  көрсету  шаралары.Қар  көшкіні:себебі,параметрі  және 

одан қорғану.Опырылу және сырғымалар:себебі,олардың қауіптілік деңгейі және қорғану 

жағдайы.Су  тасқыны:себебі,масштабы  және  Қазақстан  Республикасы  бойынша  су 

тасқынының  сипаттамасы.Су  тасқынының  классификациясы  және  олармен  күресу 

жолдары.Үлкен  қуаттағы  жел  жылдамдықтары:желдің  болу  себебі  және  балды  шкала 

бойынша  бағасы.Циклон,тайфун,смерча,шторм.ураган  туралы  түсінік  және  олардан 

кейінгі  зардап.Қазақстан  Республикасындағы  наңды  бұрқасын,олардың  болу  себептері 

және 


олардан 

кейінгі 


зардап.Қорғаныс 

шаралары.Метеорологиялық 

құбылыстар:бұршақ,қардың  көптеп  жаууы,ыссы  ливень-олардың  сипаттамасы,салдары 

және олардан қорғану. 

 

 

Дәріс 9 Тақырып: Әлеуметті маңызды аураулармен биологиялық қауіптілік 

 

Адамдар,жануарлар  мен  өсімдіктер  арасындағы  жұқпалы  аурулардың  таралу 

салдары.Патогенді  микроорганизммен  аурулардың  түрлері  (оба,өкпе  ауруы,СПИД  жіне 

т.б.).Антропоноз  және  зооноз  түсінігі.Карантин,бұл  аурулардың  алдын  алу  және 

обсервациялау.Биологиялық 

қауіптілік 

олармен 

араласқан 

жағдайда 

(улы 


жануарлар,өсімдіктер,саңырау құлақтар).Заңды базалар,бұл инфекциялардың таралмауын 

қадағалайтын. 

 

Дәріс 10-11 Тақырып: Адам ағзасымен өмір тіршілігінің қаіпсіздігіне өндіруші ортаның 

зиянды факторларының әсері 

 

Акустикалық  тербеліс  (шу,ультрадыбыс,инфрадыбыс)  –  адам  оргнизіміне  әсері және 

алдын 


алу 

жолдары.Электромагнитті 

өріс:адамдарды 

сәулелендіру 

себептері,салдары  және  оның  алдын  алу.Ультракүлгін  (УК)  және  лазерлі  сәулелену  – 

зияндылығының  деңгейі  және  қорғаныс  салалары.Электрлі  ток-адам  ағзасының 

тәуекелділік факторы. 

 

Дәріс 12 Тақырып:  Сонғы  төтенше  жағдай  кезіндегі  ескерту  және  ликвидация 

системасы 

 

Мемлекеттік Қазақстан Республикасының төтенше жағдай мен құқықты база кезіндегі ескерту мен әрекет системасы.ТЖ Агенстволарының шарттары және 

Агенствалық ұйымның струкурлы схемасы.Мобильді түрде қалыптастыру және 

шарттары.ТЖ кезінде Агенствоның іс әрекеттері:елді мекенге,азаматтық қорғаныс 

штабына,құтқару ұйымдарына хабар жеткізу.ТЖ-дың татулық және соғыс уақыттарында  

рөлі және шарты.ТЖ кезінде территрориялармен объектті штабтарға орналастырпу және рөлі.ТЖ кезіндегі құтқару ұйымының және төтенже жүмыстардың негізгі 

принциптері.Жер сілкініс,су тасқыны,қар көшкіні,үлкен авариялық және т.б. 

жағдайлардағы құтқару жүмыстарының орындалу реті.ТЖ-дың халықаралық ұйымдармен 

байланысы және оның маңызы.ТЖ мәселесімен айналысатын халықаралық ұйымдар. 

 

Студент жетістіктерін бағалау жайлы мәліметтер 

Бағалау жүйесі 

          Курс 

бағдарламасы 

бойынша 


Сіздің 

жетістіктеріңіз 

кредиттік 

оқыту 


технологиясында қабылданған қорытынды баға деңгейі бойынша бағаланады (6.1 кесте) 

                          6.1 кесте Әріптік жүйе 

бойынша баға 

  

Балл 

  %-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі 

жүйе 

бойынша бағалау 

        А 

  4,0 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67            90-94 

Өте жақсы 

        В+ 

  3,33             85-89 

Жақсы 

        В 

  3,0 


           80-84 

Жақсы 


        В- 

  2,67             75-79 

Жақсы 

        С+ 

  2,33             70-74 

Қанағаттанарлық 

        С 

  2,0 


           65-69 

Қанағаттанарлық         С- 

  1,67             60-64 

Қанағаттанарлық 

        D+ 

  1,33             55-59 

Қанағаттанарлық 

        D- 

  1,0 


           50-54 

Қанағаттанарлық         F 

  0 


             0-49 

Қанағаттанарлық емес 

 

Сіздің  жіберілу  рейтингіңіздің  (ЖР)  бағасы  семестр  бойында  жиналады.  Оқу жұмысының  әрбір  түрі  100-баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  кестеге  сәйкес 

коэффициенттерді есепке алып жіберілу рейтингіге қосылады.  

 

         6.2 кесте. Жіберілу рейтингі. Әрбір жұмыс түрінің маңыздылығы.                       Сипаттамасы 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстың орындалуы 

0,2 

Машықтану жүмысының орындалуы 0,1 

Курстық жұмыс 

0,4 

Шектік аттестация  0,2 

Дәріс сабақтарына қатысу 

0,1 

Жіберілу рейтингінің қорытындысы (ЖР) 1,0 

 

Қорытынды бағаның шығарылуы: И = 0,6ЖР+0,4Е, 

мұнда Е – емтихандағы баға.  

Балл шығарылуының саясаты: 

Максималды  бағалау  балы  жұмыстың  жоғары  сапада  және  қалыпты  орындалу 

шартында  қойылады.  Дәрістер  сабағына  қатысу  және  тестілеудің  бағалау  балы  дұрыс 

жауап саны мен дәріске қатыспаудың санына байланысты қойылады. 

 

 

Университет оқушыларының академиялық ұтқырлығын ұйымдастырудағы 

бағаларды аудару 


 

 ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  (Европейская  система  трансферта 

(перевода)  и  накопления  кредитов)  бойынша  және  керісінше  бағаларды  баллдық-жіберу 

әріптік жүйеге аудару 3 және 4 кестеге сай орындалады. 

                                                                                                        

6.3  –  кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша  бағаларды  баллдық-

жіберу әріптік жүйеге аудару  ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдың 

сандық 

баламасы 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 4,0 

100 


Өте жақсы 

В 

В+ 3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 3,0 

80 


С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлық емес 

 

6.4  –  кесте.    ҚР  баллдық-жіберу  әріптік  жүйедегі  бағаларды  ECTS  бағаларына аудару 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдың 

сандық 

баламасы 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS 

бойынша баға  

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

 

Курстың саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- оқытушының берген сабақ бағдарламасын мұқият тыңдап, белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себеппен қатыса алмаған зертханалық сабақтарды өтеу (деканаттан рұқсат болған 

жағдайда); 

- есептік-графикалық жұмыстарды қорғау, семестрдің 14-ші аптасынан кеш болмауы тиіс; 

-  білімін өз бетімен жоғарылату.  

Академиялық этиканың нормалары: 

тәртіптілік; 

- тәрбиелік; 

- ізгілік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефонды өшіріп жұмыс жасау.  

 Келіспеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен  ашық  түрде 

талқылануы  тиіс,  ал  келісімге  келе  алмаған  жағдайда  деканат  қызметкерлеріне 

жеткізіледі. 

 

 

 

 

Бақылау сұрақтары 

1.

 ӨТҚ курсының мазмұны мен мақсаты 

2.

 Өмір тіршілік қауіпсіздігінің ахуал проблемасы 

3.

 Қауіпті және қауіпсіздік түсінігі 

4.

 Қауіптілікті қалыптастыру көзі жәнне жіктелуі 

5.

 ТЖ: түсінігі, себебі, жіктелуі 

6.

 Тәуекел түсінігі: әлеуметтік және дара тәуекел, рұқсат етілген тәекелді анықтау 

7.

 Өмір  сүру  ортасындағы  жағымсыз  факторлардан  адам  денсаулығының  тұтастығы 

және оның қорғаныш қасиеті: сыртқы қорғаныс (тері), ішкі қорғаныс (иммунитет) 

және басқа да қызметі 

8.

 Вебер-Фехнердің  психологиялық  заңы  мен  рецептордың  тағайындалуы  жіне 

олардың түрлері, қасиеті 

9.

 

Адамның өмір сүру ортасымен сәйкестік түрлері және оларлың маңыздылығы 10.

 

Қауіпсіздік  психологиясы:  психологиялық  процесс  түсінігі,  қызметі,  күйі  мен негізгі психологиялық күй – пароксизмальды және психогенді 

11.


 

Атмосфералық  ауаның  ластануының  дәрежесі  мен  көзі,  адам  денсаулығына  оның 

құрамының әсері 

12.


 

Атмосфераға  табиғи  және  антропогенді  ластануыдың  құрамы  және  саны,  және 

олардың адамның өмір сүруіне әсері 

13.


 

Адам  өмір  сүруіне  қауіп  келтірентін  қосымша  атмосфералық  құбылыстар 

(қышқылды жаңбырлар, парникті әсер, озон қабатының бұзылуы 

14.


 

Гидросфераның ластану дәрежесі мен көзі, олардың адам денсаулығына әсері 

15.

 

Литосфераның ластану дәрежесі мен көзі, олардың адам денсаулығына әсері 16.

 

Зиянды заттар: түсінігі, жіктелуі және адам ағзасына түсу жолдары 17.

 

Зиянды заттардың адамға әсер ету салдары және оларды ағзадан шығару жолдары 18.

 

Адам ағзасына зиянды заттардың құрамдасу әсері мен қауіп дәрежесі 19.

 

Адамның зиянды заттармен улану сипаты: сенсибилизация мен дағдылану түсінігі 20.

 

Қатты әсер ететін улы заттардың (ҚӘЕУЗ) қызметі мен улану аәмағының себебі 21.

 

ҚӘЕУЗ таралу аумағының масштабын болжау және факторларын анықтау 22.

 

ҚӘЕУЗмен улану белгісі мен жеке қорғаныс өлшемі 23.

 

Антидот, протектордың тағайындалуы мен оларды қолдану реті 24.

 

Жеке әдіс қорғау түрлеру мен олардың қорғау уақыты 25.

 

Әскери улағыш заттар мен олардың қызметі, жіктелуі, қорғау мөлшері 26.

 

Радиация: түсінігі, радиоактивты сәулелену түрлері 27.

 

Радиоактивті сәулелену көзі мен олардың сәулелену түрлерінің дәрежесі 28.

 

Алынған сәулелену мөлшердің қуаты: түсінігі мен түрлері 29.

 

Сәулелену мөлшерінің рұқсат ету мағынасы, оларды анықтайтын факторлар 30.

 

Адам ағзасына радиоактивті сәулеленудің биологиялық әсері 31.

 

Адамның сәулелену себебі мен сәулелену ауруының белгісі 32.

 

Иондалу  сәулеленуді  бақылау  аспабы  мен  адам  ағзасының  сәулеленуден  қорғану тәсілі (антидот, азық түлік және т.б) 

33.


 

Казахстандағы радиоционды жағдай мен оларды анықтау факторлары 

34.

 

Радиациядан қорғау проблемасы бойынша халықаралық ұйымдастыру мен ролі 35.

 

Жерсілкінісінің болу себептері мен олардың болуының жиілігі 36.

 

Рихтер магнит шкаласы мен баллдық шкаланың түсінігі мен олардың арақатынасы  

37. 

Табиғи  қауіп-қатер,  олардың  жіктелуі  және  Казахстан  Республикасында  болу 

мүмкіндігі 

38.


 

Жерсілкінісінің болу себебі мен оларды болжау мүмкіндігі 

39.

 

Жерсілкінісі болғанға дейін, болғаннан кейінгі мінез-құлық ережесі 40.

 

Казахстан  аймағындағы  сейсмобелсенділіг,  республикадағы  сейсмологиялық қызмет 

41.


 

Жерсілкінісің салдарын азайтуды сақтандыру мөлшері 

42.

 

Сел: түсінігі мен болу себебі 43.

 

Селдің қауіпті дәрежесі мен сел болу қаупіндегі қолданатын ереже 44.

 

Казахстандағы таулы аймағындағы селқауіпі мен сел параметрі 45.

 

Сел қаупі болатын халық аумақтарынан қорғану тәсілі мен әдісі 46.

 

Қар  көшкіні,  көшкін,  опырылу  салдарының  болу  себебі  және  олардан  қорғану тәсілдері 

47.


 

Сутасқыны болу себебі мен олардың сипаттамалары 

48.

 

Сутасқыны болу қауіп дәрежесі, қорғану тәсілдері мен іс-әрекет жасау ережесі 49.

 

Қазахстан аумағында құйын, шаң бораны болу себебі 50.

 

Шаң бораны мен құйын болуынан қорғаныс тәсілі, осындай құбылыстағы іс-әрекет жасау ережесі 

51.


 

Нөсер, боран, қар тасқыны, бұршақ: түсінігі және Казахстандағы қауіпті дәрежесі 

52.

 

Биологиялық қауіптер: түсінігі, жіктелуі мен олардың қауіп дәрежесі 53.

 

Жұқпалы аурулардың түрлері мен олардың болу себебі, таралу жолдары 54.

 

Казахстандағы жұқпалы ауру тұтану мүмкіндігі мен факторлары 55.

 

СПИД және басқа мерез аурулары: сипаттамалары, таралу жолдары, профилактика мөлшері мен Казахстан аймақтарына таралу болжамы 

56.


 

Жұқпалы  аурулардың  профилактика  мөлшері;  антропоноз  бен  зооноз,  карантин, 

обсервация түсінігі және олардың уақыты 

57.


 

Қарым-қатынаста болғанда улану немесе өлімге әкелетін биологиялық қауіптілер:  

58.

 

Улы  жануарлар,  өсімдіктер,  саңырауқұлақтар  және  басқалары  –  олардан  қорғану жолдары мен профилактика мөлшері 

59.


 

Электромагнитті  өріс:  адамдардың  сәулелену  себебі,  салдары  мен  профилактика 

мөлшері 

60.


 

Ультракүлгін және лезерлі сәулелену – қауіп дәрежесі мен қорғаныс тәсілі 

61.

 

Электр тоғы – адам ағзасының зақымдану тәуекелі 62.

 

ТЖ  әрекеті  мен  ескертуі  бойынша  Казахстан  Республикасының  жүйесін ұйымдастыру 

63.


 

ТЖ қатысатын ликвидациялар салдары мен халықаралық бірлесуі 

64.

 

ТЖ кезіндегі құтқарушылардың жұмыс реті мен негізгі принципі: жерсілкінуі, сел, сутасқыны. 

   


ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Арнайы 

         1. Конституция Республики Казахстан, Алматы от 30 августа 1995 г.  

         2. Закон Республики Казахстан «О безопасности и охране труда». Астана,от 28 

февраля 2004 г.  

         3. Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах», Астана, 3 апреля 2002 г.  

         4. Экологический кодекс Республики Казахстан. Изд.  дом  «БИКО»  Алматы, 2007. -

193с.                  

 

Негізгі 


 

10 


5. Тонкопий  М.С. Экономика природопользования. – Алматы. 2007, - 680 с.   

6.  Экологиялық  энциклопедия  /  А.Ж.  Акбасова,  Е.У.  Жамалбеков  т.б.  –  Алматы, 

2007. -303б. 

7. Нуркеев С.С.,  Мусина У.Ш. Экология:  Учеб. пособия для технических вузов. – 

Алматы, 2005.-  490. 

8.  Кузнецов  К.Б.,    Мишарин  А.С.  Электробезопасность    в    электроустановках 

железнодорожного  транспорта. Учеб. пособие для  вузов ж.д.  транспорта / Под. ред. К.Б. 

Кузнецова. – М.: Маршрут, 2005. – 456с.  

 

9. Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана.  Условия и механизмы ее устойчивого развития. – Алматы, 2004. -  604с. 

 

10.  Раздорожный  А.А.  Безопасность    производственной  деятельности:  Учеб. пособие. – М.: ИНФРА, 2003. – 208с. 

 

11.  Гарин В.М.,  Кленова  И.А.,  Колесников  В.И.  Экология  для  технических  вузов. Под. ред.  В.М. Гарина. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384с  

        12. Охрана труда и техника безопасности в практической деятельности субъектов 

Республики Казахстан/ Сост. В.И. Скала.- Алматы:  «LЕМ», 2002. - 276с.  

          13. Безопасность  жизнедеятельности.  /  Под  ред.  Арустамова  Э.А. -  Москва: 

Издательский дом «Дашков и К», 2002. - 676с.  

          14.  Дукенбаев К.Д., Нурекен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект). 

Алматы, 2001, 2001. – 312с. 

15.  Безопасность   жизнедеятельности,    производственная безопасность и охрана 

труда / П.П. Кукик, В.Л. Лапин и др. - М.: Высш. школа, 2001. - 431 с.  

          16. Безопасность жизнедеятельности. / С.В. Белов, А.В. Ильницкая и др. - Москва: 

Высшая школа, 1999. - 448с.  

             17. Охрана труда и экологическая безопасность в химической промышленности:  

Учеб. для вузов. Изд. 2- е  / А.С. Бобков, А.А. Блинов. И.А. Роздин, Е.И. Хабарова. – М.: 

Химия, 1998. – 400с.  

           18.  Рихтер Л.А. и др. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов 

тепловых электростанций: Учебник для вузов / Под ред. П.С. Непорожнего. - М.: 

Энергоиздат, 1981. -296 с. 

            19. Охрана труда в электроустановках / Под ред. Б.А. Князевского. –М.: 1981. – 311 

с. 

 

20.    Абдимуратов  Ж.С.    Охрана  труда.  Методические  указания  к  расчетно-графической  работе  для  студентов  специальности  5В071800-  «Электроэнергетика» 

Алматы -2013. -35 с. 

21.  Абдимуратов Ж.С.  Еңбек қорғау. 5В071800-  «Электроэнергетика» мамандығы 

бойынша  оқитын  студенттерге  арналған  есептеу-графикалық  жұмысқа  әдістемелік 

нұсқаулар., Алматы -2013. -32 с. 

 

Қосымша 

20.    Охрана  труда  и  техники  безопасности  в  практической  деятельности  субъектов  

Республики Казахстан /Сост. В.И. Скала. – Алматы: «LEM» , 2002. – 276с.  

21.  Приходько  Н.Г.  Безопасность  жизнедеятельности:  Курс  лекций.  -Алматы:  ВШП 

«Адилет», 2000. - 366с. 

22.  Дюсебаев  М.К.,  Кашкарова  З.А.,  Жандаулетова  Ф.Р.  Охрана  труда  и  основы 

безопасности жизнедеятельности. Конспект  лекций. - Алматы: АИЭС, 2006. - 40с. 

23.  Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Учебное пособие для вузов. Алматы, Эверо, 2006. 

- 288 с. 

24.  Безопасность  производственных  процессов:  Справочник  /С.В.  Белов,  В.Н. 

Бринза, Б.С. Векшин др. – М.: Машиностроение, 1985. – 448 с.  

11 


       

25. Абдимуратов Ж.С., Дюсебаев М.К., Санатова Т.С., Хакимжанов Т.Е. Еңбек қорғау.  

Дәрістер жинағы.  Алматы:- АЭжБИ, 2006. -36 б. 

 

                                                                                      Каталог: student -> sillabus 2013 -> otios kz
otios kz -> Ээф деканы Денисенко В. И
otios kz -> «Еңбек және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
otios kz -> “Еңбек және қоршаған ортаны қорғау” кафедрасы
otios kz -> Инженерлік жүйе, желі және жабдықтар
otios kz -> 5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығы бойынша
otios kz -> Ээф деканы Денисенко В. И
otios kz -> Ээф деканы Денисенко В. И
otios kz -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі коммерциялық емес акционерлік қоғамы
otios kz -> Коммерциялық емес акционерлік қоғамы

жүктеу 141.33 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет