Ээф деканы Денисенко В. И. 2016 ж. Пәннің силлабусы Zhoa 3307 Жұмыс орнын аттестациялаужүктеу 451.42 Kb.
Pdf просмотр
Дата11.09.2017
өлшемі451.42 Kb.
#14218

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ 

Электр энергетика факультеті 

«Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы 

 

 

      БЕКІТЕМІН 

 

ЭЭФ деканы __________ Денисенко В.И.                         

                          «_____»_________ 2016 ж.  

 

  

Пәннің   силлабусы 

 

ZhOA 3307  - Жұмыс  орнын  аттестациялау   

 

5В073100 –  «Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі» 

мамандығы  

 

  

Курс                                                            3 

Семестр                                                      5 

Барлық кредиттер                                      3  

ECTS- гі барлық кредиттер                      5 

Барлық сағаттар                                        135 

Соның ішінде:                                           

Дәрістер                                                     15 

Зертханалық сабақтар                              30 

Тәжірибелік сағаттар                                15  

СӨЖ                                                           75  

Соның ішінде СОӨЖ                               30  

ЕГЖ                                                            3 

Емтихан                                                      

 

 

  

Алматы,  2016 ж. 

 

 

  

 

 Силлабусты ӨҚжҚОҚ кафедрасының т.ғ.к.,аға оқыт. Муташева Г.С. пәннің 

жұмыс  бағдарламасының негізінде құрастырған. 

Силлабус  «Өміртіршілік  қауіпсіздігі  және  қоршаған  ортаны  қорғау» 

кафедра отырысында қарастырылды және мақұлданды № 9 хаттама. 24.05.2016ж. 

 

 

Кафедра меңгерушісі  _____________________  Приходько Н.Г.  

Силлабус  электр энергетика факультетінің оқу  - әдістемелік  отырысында 

қарастырылды және  бекітілді (№ 4 хаттама 24.06.2016 ж.). 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушы:  

Муташева Гаухар Сапаховна –  т.ғ.к., аға оқыт.,  каб. А113,411 

Байланыс телефоны: 8(727)292-67-05, 8(727)292-44-61, 

оt@aipet.kz

 

 

2  Аудиториялық  сабақтарының  жүргізілу  уақыты  және  орны:  сабақ кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  кеңес  беру  кестесі  Электр  энергетикалық 

факультетінің  деканатты  (С  209)  және  «ӨТҚжҚОҚ»  кафедрасының  (А113) 

ақпарат  тақталарында көрсетілген. 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

 

3.1 Пәннің мақсаты –  Жұмыс орындарында еңбек жағдайын бағалау және 

зиянды  және  қауіпті  өндірістік  факторларды  анықтау  мақсатында  өткізілетін 

кешенді іс – шараларды оқып білу. 

3.2 Пәннің мәселесі  - Жұмыс орнын еңбек шарты бойынша аттестациялау 

кезінде мемлекеттік іс жүргізулердің маңызы. Жұмыс орнын аттестациядан өткізу 

үшін  мерзімдер  мен  дайындықтар.  Жұмыс  орнын  еңбек  шарты  бойынша 

аттестациялау  кезіндегі  негізгі  нормалар.  Аттестацияны  жүргізу  кезіндегі  реті. 

Аттестациялау бойынша өндіріс және қызмет бөлімшелерінің міндеттемелері курс 

жалпы  білім  беретін  пәндер  кешенінде  бакалаврға  маман  ретінде 

қалыптастыратын пән болып табылады.  

3.3 Пәнді сипаттау – Пән  еңбек қорғау бойынша сертификаттаудың негізгі 

түсініктері.  Кәсіпорындарда  жұмысты  еңбек  қорғау  бойынша  сертификаттаудың 

ережесі.  Еңбек  қорғау  бойынша  жұмысты  сертификаттау  үшін  инспекциялық 

өміртіршілік  құбылысында  адамның  жұмыстық  қабілеттілігін  және  денсаулық 

сақтау  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ететін,  әлеуметтік-экономикалық,  ұйымдық, 

техникалық,  гигиеналық  және  емдік-профилактикалық  шаралар  мен  амалдар 

жүйесінің  сәйкес  заңнамалық  және  басқа  да  нормативті  актілерінің  негізінде 

әрекет  ететін,  экологиялық  қауіпсіздікті  басқару,  ұйымдастыру,  жобалау 

мәселелері бойынша таңдау пәні болып табылады. 

  

 «Жұмыс орнын  аттестациялау» пәнін оқып біткен 

ұғымы болуы қажет: 

. еңбек шартын шынайы түрде бағалау; 

. жұмыс орнын аттестациялау нәтижесін еңбек шарты бойынша өңдеу; 

. жұмыс орнын аттестациялаудың картасы

. тізімдемені өңдеу. 

. еңбек шартын жақсарту мен қорғау үшін іс-шаралар жоспарлау.  

білу: 

 

.  жұмыс  орындарын  санитарлы  талаптар  мен  еңбек  кодексі  бойынша 

гигиеналық бағалау басқармасын;           . еңбек шартының талаптары мен жіктелуін. 

қолынан келетіні: 

. қауіпсіздік мәселесіндегі психология; 

.  қауіпсіздік  және  еңбек  тиімділігін  арттыру  арқылы  кәсіби  талдаудың 

байланысы; . жұмыс орындарын аттестациялау әдістемесі. 

3.4  Пререквизиттер:  Өмір  тіршілік  қауіпсіздігі.  Электр  тоғымен  соғудан 

қызметкерлерді қорғау.  3.5  Постреквизиттер:  Еңбек  қауіпсіздігінің  негіздері.  Кәсіби  және  экологиялық 

тәуекелдерді бағалау әдістері.  

 

 

4 Пәннің құрылымы мен мазмұны  

4.1 Теориялық дайындық  (15 саг.) 

Тақ. 


№ 

 

Тақырыбы (модулдер, бөлімдер) Пайдалынған 

әдебиеттердің 

нөмірі 

1. 


1.Кіріспе. 

Еңбек 


шартының 

сараптамасының 

заңнамалық  және  нормативті  актілері.  Мемлекеттік 

сараптама.  Еңбек  шарты  бойынша  жұмыс  орнын 

аттестациялауды жүргізуді ұйымдастыру.  

Өндіріс  объектілерін  аттестациялау  Ережесінде 

пайдаланылатын негізгі түсініктер  – 2 сағат. 

Д.Ж. 


1,9,12 

2. 


2.Өндірістік  орта  факторларының  зияндылық 

және  қауіптілік  көрсеткіштері  бойынша  еңбек 

шартының  бағасының  гигиеналық  критерийлері. 

Еңбек  қауіптілігі  мен  зияндылық  дәрежесін 

бағалау,  зақымдалу  қауіпсіздігі  мен  ұжымдық 

және  жеке  қорғаумен  қамтамасыздандырылу 

бағасы – 2 сағат. 

1, 9, 12, 13, 15  

3. 

3.Өндірістік процестердің 

аттестациялану 

мақсаттары:  еңбек  шартын  жақсарту  бойынша 

ұйымдық-техникалық  шаралар  кешенін  жүргізу, 

нақты  жағдайын  бағалау,  және    ұжымдық 

қорғауды  қамтамасыз  ету,  зиянды  және  қауіпті 

еңбек  шарттарын  растау,  сақтандыру  тарифын 

анықтау,  еңбек  төлемінің  негіздемесі.  Аттестация 

мерзімдері 

және 


аттестатталған 

кәсіпорын. 

Кезектен тыс аттестация – 2 сағат. 

       1,9,12,14 

4. 

4.Еңбек процесінің ауырлығы мен қауырттылығы, күрделі  техникалық  жүйелердің  тобы.  Адам 

жұмысының  тиімділігінің  жүктеме  деңгейіне 

тәуелділігі – 2 сағат.  

1,10 


5. 

5.Еңбек  шартын  жақсарту  және  сауықтыру 

бойынша шаралар жоспары. Еңбек қауіпсіздігінің 

қойылған  талабына  сәйкес  келмейтін  жұмыс 

орындары:  Өндірістік  ортаның  факторларының 

нақты  мәні  нормаларды  арттырады;  жарақат 

қауіпсіздігі  бойынша  талаптар  сақталмаған;

 

жұмыскерлерінің қамтамасыздандырылуы 

нормаларға сәйкес келмейді. Жабдықты ауыстыру 

10,11,12 


жоспарының бар болуы. Сауықтыру шаралары.  – 

2 сағат. 

6. 

6. Еңбек қауіпсіздігінің психофизиология-лық негіздері. Кәсіби саралау – 2 сағат. 

12,13,14 

7. 

 7. Еңбек қауіпсіздігі және гигиенасы бойынша халықаралық ұйымдар конвекциясы мен 

ұсыныстары – 2 сағат. 

10,11,12 

8. 


8. Өндірістік жабдықтың қауіпсіздігінің 

сертификатталуы. Өнімге арналған гигиеналық 

сертификат – 1 сағат.   

12,13 


 

2.2.  Тәжірибелік дайындық 

2.2.1 Зертханалық  жұмыстардың үлгілік тізімдері (30 сағ.) 

Тақ. 

№ 

Тақырыбы 

Пайдаланған 

әдебиеттердің 

нөмірі. 

 

1. 


Зақымданушыға алғашқы көмек көрсету тәсілдерін 

үйрену– 4 сагат. 

ӘН 

13 2. 

Өндірістік 

орындарының 

микроклимат 

көрсеткіштерін анықтау –  4 сағат.  

13 


3. 

Өндіріс орындарының ауасындағы зиянды 

заттардың мөлшерін анықтау – 4 сағат. 

13 


4. 

Бөлмелердегі жасанды жарықтануды зерттеу және 

есептеу  – 4 сағат.  

13 


5. 

Адам денесінің электрлі кедергісін зерттеу – 4 сағат. 

13 

6. 


Электр жабдығының қорғанышты нөлденуін зерттеу 

– 4 сағат. 

13 

7. 


Таразылау әдісімен жұмыстық аймақтың ауасының 

тозаңдануын зерттеу- 4 сағат.  

13 

8. 


Дозиметрдің  жұмысын зерттеу -2  сағат 

13 


 

2.2.2. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары (15 сағ.) 

Тақ. 

№ 

Тақырыбы 

Пайдаланы

латын 

әдебиет 

тердің  

нөмірі  және 

бөлімі. 

1-2. 


Eңбек  қорғаудың  талдануы  мен  тиімділігі  (әрбір 

фактор бойынша еңбек шартының класын анықтау)  

- 4 сағат.  

Д.Ж.4,5,7 

3-4. 

Ауалық өндірістік ортаны сауықтыру: қажетті ауаалмастырғышты есептеу  - 4 сағат.    

5,6 


5-6. 

Өндірістік шу - 4 сағат.  

7-8. 


Сызықты-қорғанышты жерге тұйықталуды есептеу - 

3 сағат.  

6,9 

2.3 Курстық жұмыс 

2.4 Есептеу-графикалық жұмыс (ЕГЖ) тақырыптары. 

1. Интегралдық, балдық бағалау арқылы еңбектің ауырлық категориясын анықтау  

2.  Еңбек  пен  тұрмыс  шарттарына  байланысты  өмір  ұзақтығының  қысқартылуын 

анықтау  

 3. Стационарлы агрегаттардың діріл оқшаулағышын есептеу 

 

2.5  СӨЖ  тақырыптары 

2.5.1 Жұмыс орнын еңбек шарты бойынша аттестациялау. 

2.5.2 Негізгі түсініктер және еңбек шарты бойынша тапсырмалар.  

2.5.3  Жұмыс  орнын  еңбек  шарты  бойынша  аттестациялау  кезінде  мемлекеттік  іс 

жүргізулердің маңызы. 

2.5.4 Жұмыс орнын аттестациядан өткізу үшін мерзімдер мен дайындықтар. 2.5.5 

Жұмыс орнын еңбек шарты бойынша аттестациялау кезіндегі негізгі нормалар.  

2.5.6 Аттестациялау кезінде бағалау жүргізілетін факторлар. 

2.5.7 Жұмыс орнын аттестациялау нәтижелелерін талдау және өңдеу. 

2.5.8 Еңбек шартын бағалау бойынша өндіріс факторларының  

зиянды  және  қауіпті  көрсеткіштерінің  гигиеналық  талаптары,  еңбек  үрдісінің 

ауырлығы мен қиындығы 

2.5.9 Ұйымдарда еңбек қорғау бойынша жұмыстарды сертификаттау. 

2.5.10 Қауіпсіздік пен еңбек гигиенасы бойынша Халықаралық конвенциясы мен 

ұсынысы 

 

3. Аралық және қорытынды бақылау  сұрақтары 

 

1.Жұмыс орындарының аттестациядан өту тәртібі туралы жалпы ережелер 2.Жұмыс  орындарының  аттестациядан  өтудің  негізгі  түсініктері,  тапсырмалары, 

мерзімдері. 

3.Жұмыс орындарының аттестациядан өтудің нормативтік негізі. 

4.  Еңбек  шарттары  бойынша  жұмыс  орындарының  аттестациясы  -    еңбектің 

қорғалуын басқару жүйесін енгізу мен қызмет ету бағытының бірі ретінде. 

5.  Жұмыс  орындарының  аттестациядан  өту  кезіндегі  еңбек  шарттарының 

мемлекеттік сараптамасының ролі. 

6. Еңбек  шарттары мемлекеттік сараптамасының тапсырмалары. 

7. Аттестациядан өтуге даярлық. 

8.Аттестациялық комиссия құрамы. 

9.Жұмыс орындарының аттестациядан өту тәртібі. 

10.Жұмыс  орны;  тұрақты  жұмыс  орны;  ұжымды  (бригадалық  жұмыс  орнының) 

жұмыс орнының анықтамасы. 

11.Еңбек  шарттары  бойынша  жұмыс  орнының  аттестациясы  өткізілетін  негізгі 

бағыттар. 

12.Аттестациядан өту кезіндегі бағалануға жататын факторлар. 13.Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың жіктелуі. 

14. Өндіріс факторлар деңгейін өлшеу хаттамаларының мазмұны. 

15.«Бағаның  гигиеналық  өлшемдерімен»  сәйкес  еңбек  шарттары  мен  еңбек 

шарттарының сыныптары. 

16.Химиялық факторлар бойынша еңбек шарттарын бағалау .  

17. Виброакустикалық факторлар бойынша еңбек шарттарын бағалау. 

18.Микроклимат көрсеткіштері бойынша еңбек шарттарын бағалау. 

19. Санаттары бойынша жұмыстарды бөлу. 

20.Микроклимат бойынша еңбек шарттарының сыныптары. 

21.Жарық ортасының көрсеткіштері бойынша еңбек шарттарын бағалау. 

22.Иондамайтын электромагниттік өрістер мен сәулеленудң әсері кезіндегі еңбек 

шарттарын бағалау. 

23.Еңбек процесінің ауырлық көрсеткіштері бойынша еңбек шарттарын бағалау. 

24.Еңбек  процесінің  қауырттылық  көрсеткіштері  бойынша  еңбек  шарттарын 

бағалау.  

25.  Еңбек  процесінің  қауырттылық  көрсеткіштері  бойынша  еңбек  шарттарын 

бағалау хаттамасының мазмұны. 

26.Интеллектуалдық жүктеме. 

27.Сенсорлық жүктемелер. 

28.Эмоционалдық жүктемелер. 

29.Жүктемелердің бірсарандылығы. 

30.Жұмыс тәртібі. 

31.Еңбек процесі қауырттылығының жалпы бағасы. 

32.Еңбек  процесінің  қауырттылық  көрсеткіштері  бойынша  еңбек  шарттарын 

бағалау хаттамасының мазмұны. 

33.Еңбек шарттарының жалпы гигиеналық бағасы. 

34.Жұмыс орындарының жарақат қауіптілігіне бағасы. 

35.Жұмыс орындарындағы жарақат қаупінің шығу көздері. 

36.Жарақат қаупі дерегі бойынша жұмыс орындарын бағалау тәртібі. 

37.Жабдықты  қолдану  кезіндегі  жарақат  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  үшін 

техникалық қауіпсіздік құралдары. 

38.Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету құрылғылары. 

39.Құрал-саймандарды қолдану кезіндегі қауіпсіздік бағасы. 

40.Нұсқама мен еңбектің қорғалуына оқытуқұралдарының сапалық бағасы. 

41.Жарақат қауіпсіздігі бойынша еңбек шарттарының жіктелуі. 

42.Жұмыс орындарының аттестация нәтижелерін рәсімдеу. 

43.Жұмыс  орнының  жарақат  қауіпсіздігі  факторы  бойынша  бағалану 

хаттамасының мазмұны. 

44.Жұмысшыларды жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету бағасы  

45.Аттестация нәтижелерін талдау мен рәсімдеу. 

46.Еңбек  шарттары  бойынша  жұмыс  орындарының  аттестация  карталарын 

толтыру тәртібі. 

47.Құрылымдық  бөлімшелер  үшін    аттестация  нәтижелері  мен  жұмыс 

орындарының тізілімдемелері 

48.Еңбек шарттары бойынша жұмыс орындарының жиынтық тізілімдемесі 

49.Ұйымдағы еңбек шарттарывн жақсарту мен сауықтыру жөніндегі іс-шаралар. 

50.Ұйымдағы еңбектің қорғалуы бойынша жұмыстардың сертификасы жүйесі. 


 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар  

 

6.1 Бағалау жүйесі 

Сіздің  жетістік деңгейіңіз  оқытудың  кредиттік  технологиясы бойынша  оқу 

процесін  ұйымдастыру  ережесіне  сәйкес  курс  бағдарламасы  бойынша  жетістік 

деңгейі әріптік жүйесі негізінде бағаланады (1 кесте). 

 

1- кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық  

мазмұны 

Бағаның бұрынғы тұрі 

А 

4,0 


95- 100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

 

Қанағаттанарлық С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

 

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады және оқу жұмысының барлық түрлері мен аралық бақылауды қамтиды. Жұмыстардың әр 

түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 – кестеге сәйкес коэфиициенттік 

деңгей рұқсаты ағымдағы бақылаудың орташа бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық 

жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 


Курстық жұмыс 

0,5 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Зертханалық  сабақтарға  арналған 

жұмыс 


0,1 

Ағымдағы 

бақылаудың 

орташа 


бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық  бақылау  (АБ)  семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және  әр 

қайсысы оқытушымен  100-баллдық шкаласымен бағаланады. 

 

Бақылау  рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі:  

БР=(Б


1

2)/2*0,2+Ор*0,8 

 

Қорытынды баға келесідей шығарылады  

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Максималды бағалар жұмыстың сапасына және орындалуына карап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс жауаптар санына және жіберілген дәрістік сабақтардың санына 

байланысты қойылады. 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

ҚР-да оқитындардың оқу жетістіктерінің бағалаудың баллдық-рейтингтік 

әріптік жүйесіне ECTS (Кредиттерді жинақтау және трансферттің (ауыстырудың) 

Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-4 кестелерге сәйкес 

орындалады. 

     3 – кесте. ҚР оқитындардың оқу жетістіктерінің бағалаудың  баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

ECTS 


бойынша 

бағалар 


Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 


сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы 

түрі 


4,0 100 

Өте жақсы 

B+ 


3,33 

85 


Жақсы 3,0 

80 


2,0 65 

қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлықсыз 

 

4 

–  кесте.  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS 

бойынша бағалар 

Әріптік 


системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS 


бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

 

 

  

 


С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

  - сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

  - мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

  - сабаққа белсенді түрде қатысу; 

  - белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

  ( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

  - курстық жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

  - кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен ашық талқылануы керек, ал түсіністікке қол жеткізілмесе бұл мәселе 

деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.   

 

Әдебиеттер тізімі: 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2011 года 

№  1457  –  утверждение  Правил  обязательной  периодической  аттестации 

производственных объектов по  условиям  труда,    разработанных    в  соответствии 

с подпунктом 24 ст.15 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 

года, и определяют порядок аттестации производственных объектов по условиям 

труда. 

Негізгі:          

1.  Кукин  П.П.,  Лапин  В.Л.,  Пономарев  Н.Л.,  Сердюк  Н.И.  Безопасность 

жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств – М.: 

Высшая школа, 2002. - 317 с. 

2. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев A.M. Защита населения и  территорий  в 

чрезвычайных ситуациях.- М.: Изд-во АСВ, 1999. – 376 с       Қосымша: 

3.    Охрана  труда  и  техники  безопасности  в  практической  деятельности  субъектов  

Республики Казахстан /Сост. В.И. Скала. – Алматы: «LEM», 2002.– 276 с.  

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/С.В. Белов, А.В. Ильницкая, 

А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. СВ. Белова. - М.: Высшая школа, 1999. – 448 с. 

5. Раздорожный А.А. Безопасность производственной деятельности: Учеб. пособ.  - 

М.: ИНФРА - М, 2003.-208 с. 


6.  Сборник  материалов  для  подготовки  руководящего  состава  по  вопросам 

чрезвычайных  ситуаций  и  Гражданской  обороне.  АЧС  РК  (РК  ЧС  и  ГО).  - 

Алматы:  Комплекс, 1999. 

7.  Безопасность  жизнедеятельности/  под  ред.  С.В.Белова.  -  М.:  Высшая  школа, 

2008. – 348 с. 

8.  Приходько  Н.Г.  Безопасность  жизнедеятельности:  Курс  лекций.  -Алматы:  ВШП 

«Адилет», 2000. – 366 с. 

9.  Дюсебаев  М.К.,  Кашкарова  З.А.,  Жандаулетова  Ф.Р.  Охрана  труда  и  основы 

безопасности жизнедеятельности. Конспект  лекций. - Алматы: АИЭС, 2006. – 40 с. 

10.  Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Учебное пособие для вузов. Алматы, 2006. - 288 

с. 

11.  Охрана  труда  и  основы  безопасности  жизнедеятельности:  Конспект лекций/сост.:  М.К.  Дюсебаев,  З.А.Кашкарова,  Ф.Р.Жандаулетова.-  Алматы: 

АИЭС, 2006.- 39 с. 

12.  Охрана  труда  и  основы  безопасности  жизнедеятельности:  Конспект  лекций 

для  студ.  всех  форм  обучения/сост.:  Ж.С.Абдимуратов,  Т.Е.Хакимжанов, 

М.К.Дюсебаев. - Алматы: АИЭС, 2007.- 42 с. 

13.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  (1-4)  /  сост.: 

А.А.Байзакова, А.С.Бегимбетова, М.К.Дюсебаев, Т.С.Санатова. - Алматы: АИЭС, 

2004.- 42 c. 

14.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  (5-6)  /сост.: 

М.К.Дюсебаев, А.С.Абдимуратов, Т.Е.Хакимжанов.- Алматы: АИЭС, 2005.- 23 с. 

15.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторной  работы  "Определение 

состава  воздуха  на  рабочих  местах  производственных  помещений  с 

использованием газоанализатора Каскад Н-41/ сост. А.А.Байзакова, Т.С.Санатова. 

- Алматы: АИЭС, 2005.- 14 с.   

16.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  /сост.: 

З.А.Кашкарова,  Ф.Р.Жандаулетова,  Т.М.Унгарова,  С.Е.Мананбаева.  -  Алматы: 

АИЭС, 2006. - 34 c.       

17.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  (для  студ.всех 

форм обучения всех спец.) / сост.: М.К.Дюсебаев, А.А.Абикенова, Т.С.Санатова. - 

Алматы: АИЭС, 2006.- 18 с.    

18. Защита от производственного шума: Метод. указ. к вып. лабор. раб. для студ.- 

бакалавров  всех  форм  обуч.  всех  спец.  /сост.:  Ф.Р.Жандаулетова, 

А.С.Бегимбетова, С.Е.Мананбаева. - Алматы: АИЭС, 2009.- 14 с.   

19.  Методические  указания  к  выполнению  расчетно-графических  работ  /сост. 

А.А.Байзакова, Т.С.Санатова.- Алматы: АИЭС, 2005.- 18 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жұмыс  орнын  аттестациялау» 

 

пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

5В073100 –  «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі»   мамандығы бойынша  

 

Кесте - есептік- графикалық жұмыстарды орындау және қорғау кестесі  

(курстық жобаның/жұмыстың) 

 

Жұмыс түрі  Саны Тапсырманы 

беру мерзімі  

Тексеріске беру 

мерзімі  

 

 

Қорғау мерзімі  

ЕГЖ №1 

  

2 апта 


5 апта 

7 апта 


ЕГЖ №2 

 2 апта 

8 апта 


10 апта 

ЕГЖ №3 


 

2 апта 12 апта 

14 апта 


 

 

  

Кафедра меңгерушісі   ______________    Приходько Н.Г. 

 

 

 


5В073100 –  «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі» мамандығы  бойынша  

 

«Жұмыс орнын аттестациялау»  

 

 ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫНЫҢ КАРТАСЫ 

 

Кесте 1 – ПОӘК (қазақ тілінде шығару жылы/орыс тілінде шығару жылы/ ағылшын тілінде шығару жылы) 

Типтік 

бағдарлама  

Жұмыс бағдарла 

масы 

 

Силлабус  

Дәрістер 

 

ЕГЖ ӘН, 


(КЖ, КЖ) 

 

Зерт. жұмыс.  ӘН 

 

Тәжірибелік /сем. ӘН/жоба 

 

Бақылау материал 

дары 


Басқа 

2015 ж. 2015 ж. 

Тезистер, 

жазбаша 

2015 ж. 


2015 . 

Жазбаша, 

2015 ж. 

Жазбаша, 

2015 ж. 

Тесттер, 

емтихан 

сұрақтары 

 

Кесте 2 – Оқулықтар және оқу құралдары № 

Аталуы 


Автор(лары) 

Тілі 


Баспа/кала 

Шығару 


жылы 

Кітапха 


нада көшірме 

лер саны 

Электр. 

нұсқауы 


Ескер 

тулер 


Әдебиеттер: 

1.

  

Гигиеническая    классификация  

условий труда и оценка факторов 

среды на продолжительность жизни 

человека и риск его гибели 

Гапанюк Н.А. 

Рус 

М 

2007  2.

 

 Производ санитар. и гигиена труда. 

Глебова Е.В. 

Рус 

М.«В.шк.» 2007  

3.

  

Виды защит,обеспечивающие 

безопасность эксплуатации 

электроустановок Ч.2. защита при 

косвенном прикосновении. 

Дополнительная защита.-СПб.,2006 

Маньков В.Д. 

рус 


СПб. 

2006 


 4.

 

 Виды защит,обеспечивающие 

безопасность эксплуатации 

электроустановок. Ч.3. Защита при 

нарушении режимов работы ЭУ.-

СПб.,2006 

Маньков В.Д. 

рус 

СПб. 


2006  

5.

  

Эксплуатация электроустановок все 

инструкции по охране труда.-

 

рус М 

2007 


 М.,2007 

Қосымша әдеб. 

6.

 

 Санитарно-гигиеническая оценка 

условий труда: учеб.пособие для 

вузов,  

Дорофеев И.Г. 

рус 

М.: РУДН 2002  

7.

  

Обеспечение безопасности при 

работе с ПВЭМ.-М., 

Мантков В.Д. 

рус 

М 

2004  8.

 

 Тұтынушылардың электр 

қондырғыларын техникалық 

пайдалану ережелері (бірінші 

кітап).-А, 

 

каз 


А 

2005 


 Кафед. әдістем.нұсқ. 

9.

  

Аттестация рабочих мест. Учебное 

пособие 

Мазалов И.Ф 

рус 

АУЭС 


2015 

50 


 

10. 

 

Аттестация рабочих мест. МУ к выполнению РГР. Часть1 

Мазалов И.Ф 

рус 

АУЭС 


2015 

30 


 

11. 

 

Аттестация рабочих мест. МУ к выполнению РГР. Часть2 

Мазалов И.Ф 

рус 

АУЭС 


2015 

30 


 

12. 

 

Аттестация рабочих мест. МУ к выполнению РГР. Часть3 

Мазалов И.Ф 

рус 

АУЭС 


2015 

30 


 

13. 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

Абикенова А.А 

рус 

АУЭС 


2006 

500 


 

14. 

 

Исследования производственной вибрации и эффективности 

виброизоляции. МУ к выполнению 

ЛР 

Приходько Н.Г рус 

АУЭС 


2009 

480 


 

15. 

 

Защита от производственного шума. МУ к выполнению ЛР 

Жандаулетова Ф.Р 

рус 

АУЭС 


2009 

500 


 

                  Кітапхана  директоры                     _____________________  Джетписбаева Б.М. 

 

                                                  Каф. меңгерушісі «ӨТҚ ж ҚОҚ»    ____________________  Приходько Н.Г. 

 

 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ 

Электр энергетика факультеті 

«Өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы  

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

 

                                      Кафедра меңгерушісі__________ Приходько Н.Г.                         

                     «_____»_________ 2015 ж.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пән бойынша тәжірибелік сабақтар жоспары  

 

Zh OA 3307  -  «Жұмыс  орнын аттестациялау» 

 

5В073100 –  «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі» 

мамандығы  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

Алматы, 2015 ж.  

 

  

 

 «Жұмыс орнын  аттестациялау»  пәнінің 

жұмыс бағдарламасы пәнді  оқу үшін 135 сағат қарастырады. 

Оның 15 сағаты тәжірибелік сабақтар. 

 

 № 1 практикалық жұмысТақырып 1. (2 сағат)

 

 

Жұмыс мақсаты:  

Негізгі сұрақтары:  

Әдебиет: Қысқаша мазмұндама, Д.1,2,3,6 

 

  № 2 практикалық жұмыс. 

 

Тақырып 2. (2 сағат) 

 

Жұмыс мақсаты:  Негізгі сұрақтары:  

Әдебиет: Қысқаша мазмұндама, Д.3,2,5,8. 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 «Жұмыс орнын  аттестациялау» пәнінің  

жұмыс бағдарламасы пәнді  оқу үшін 135 сағат қарастырады.  

Оның 15 сағаты тәжірибелік сабақтар. 

 

  

 

  

 

 Алматы, 2015 ж. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ 

Электр энергетика факультеті 

«Өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы  

 

 

 

                       Бекітемін 

 

                                      Кафедра меңгерушісі__________ Приходько Н.Г.                         

                     «_____»_________ 2015 ж.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пән бойынша өзіндік жұмыс үшін материалдар   

Zh OA 3307  -  «Жұмыс  орнын  аттестациялау» 

 

5В073100 –  «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі» 

мамандығы  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 Алматы, 2015 ж. 

 

  

 

 

 

 

«Жұмыс  орнын  аттестациялау» пәнінің 

 

жұмыс бағдарламасында пәнді  оқу үшін 135 сағат қарастырылады. 

Оның 90 сағаты - СӨЖ. 

 

СӨЖ  тақырыптары: 

 

Тақырып № 1.  

Жоспар: 

1.  


2. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Пән бойынша өзіндік жұмыс үшін материалдар 

 

              «Жұмыс  орнын  аттестациялау»  

 

5В073100 –  «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі» 

мамандығы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Дәрістің мазмұны 

 

№ 1 Дәріс 

1 – тақырып. Жұмыс орнын еңбек шарты бойынша аттестациялау. 

1. Кіріспе. Негізгі түсініктер және еңбек шарты бойынша тапсырмалар.  № 2 Дәріс 

2  –  тақырып.  Жұмыс  орнын  еңбек  шарты  бойынша  аттестациялау 

кезінде мемлекеттік іс жүргізулердің маңызы. 

Жұмыс орнын аттестациядан өткізу үшін мерзімдер мен дайындықтар. 

Жұмыс  орнын  еңбек  шарты  бойынша  аттестациялау  кезіндегі  негізгі 

нормалар.  Аттестацияны  жүргізу  кезіндегі  реті.  Аттестациялау  бойынша 

өндіріс және  қызмет бөлімшелерінің міндеттемелері. 

 

№ 3 Дәріс 

3 – тақырып. Аттестациялау кезінде бағалау жүргізілетін факторлар. 

Аттестациялау  кезінде  бағалау  жүргізілетін  факторлар:  химиялық, 

діріл-жаңғырық,  микроклиматтық  факторларға  және  жарықтық  ортаның 

факторларына,  иондалмаған  электро-магниттік  сәулелену,  еңбек  үрдісінің 

ауырлығы бойынша, еңбек шартын ортақ бағалау, жұмыскерлердің мүгедектік 

қорғау жағдайларын бағалау. 

 

№ 4 Дәріс 

4  –  тақырып.  Жұмыс  орнын  аттестациялау  нәтижелелерін  талдау  және 

өңдеу. 

Еңбек  шартын  шынайы  түрде  бағалау.  Жұмыс  орнын  аттестациялау 

нәтижесін  еңбек  шарты  бойынша  өңдеу.  Жұмыс  орнын  аттестациялаудың 

картасы. Тізімдемені өңдеу. 

Еңбек шартын жақсарту мен қорғау үшін іс-шаралар жоспарлау. Жұмыс 

орнын еңбек шарты бойынша аттестациялауды жүргізу үшін жауапкершілік. № 5 Дәріс 

5 – тақырып. Еңбек шартын бағалау бойынша өндіріс факторларының  

зиянды  және  қауіпті  көрсеткіштерінің  гигиеналық  талаптары,  еңбек 

үрдісінің ауырлығы мен қиындығы 

Жұмыс  орындарын  санитарлы  талаптар  мен  еңбек  кодексі  бойынша 

гигиеналық бағалау басқармасы. Еңбек шартының талаптары мен жіктелуі. 

Жарықтық орта. Иондалмаған электромагниттік өріс және сәулелену. 

 

№ 6 Дәріс 

6  –  тақырып.  Ұйымдарда  еңбек  қорғау  бойынша  жұмыстарды 

сертификаттау. 

Еңбек  қорғау  бойынша  сертификаттаудың  негізгі  түсініктері. 

Кәсіпорындарда жұмысты еңбек қорғау бойынша сертификаттаудың ережесі. 

 Еңбек  қорғау  бойынша  жұмысты  сертификаттау  үшін  инспекциялық 

қадағалау. өндіріс жабдықтарын сертификаттау. 


 

№ 7 Дәріс 

7  –  тақырып.  Қауіпсіздік  пен  еңбек  гигиенасы  бойынша  Халықаралық 

конвенциясы мен ұсынысы 

Конвенцияның  мақсаты  мен  қағидалары.  Мемлекеттік  органдардың 

қызметі мен міндеттері. 

 

№ 8 Дәріс 8 – тақырып. Еңбек қауіпсіздігінің психологиясы және кәсіптік талдау 

Қауіпсіздік  мәселесіндегі  психология.  Қауіпсіздік  және  еңбек 

тиімділігін арттыру арқылы кәсіби талдаудың байланысы. Жұмыс орындарын 

аттестациялау әдістемесі.    

Каталог: student -> sillabus -> otios kz
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В074600 Ғарыштық техника және технология
sillabus -> Ақпараттық технология факультеті Әлеуметтік пәндер кафедрасы
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
sillabus -> IYate 7202 –«Жылутехнологиясындағы шет тілі» мамандығы бойынша докторанттардың 6D071700 мамандығына арналған
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus -> Бекітемін ээф деканы
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
otios kz -> Бағдарламасының негізінде, «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» кафедрасының аға оқытушы Н. С

жүктеу 451.42 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет