Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелікжүктеу 101.31 Kb.

Дата23.03.2017
өлшемі101.31 Kb.

Әдістемелік ұсыныстар мен

нұсқаулардың; әдістемелік

ұсыныстардың; әдістемелік

нұсқаулардың титул парағы 

Нысан 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Психология және педагогика кафедрасы

«Асоциалды отбасы мен девианттық мінез-құлқы балалармен

әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың негіздері»

пәні бойынша

5В090500 әлеуметтік жұмыс мамандығының студенттеріне арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР 

Павлодар


Әдістемелік ұсыныстар мен

нұсқауларды; әдістемелік

ұсыныстарды; әдістемелік

нұсқауларды бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор 

__________ Н.Э.Пфейфер

     


20__ж. «___»____________

Құрастырушы:

 ___________

оқытушы Кодекова Ғ.Б.

Психология және педагогика

 

кафедрасы                                      

        


«Асоциалды отбасы мен девианттық мінез-құлқы балалармен

әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың негіздері» пәні бойынша

5В090500 әлеуметтік жұмыс 

мамандығының студенттеріне арналған

  

 

әдістемелік ұсыныстар Кафедраның отырысында ұсынылды 

20__  ж. «___»______________, №__ хаттама 

Кафедра меңгерушісі

__________ 

Е.И.Бурдина 

  

20__ж. «____» ________      

Гуманитарлы-педагогикалық факультеттің ОӘК мақұлданды

20__ ж. «___»______________,  №____ хаттама

ОӘК төрайымы 

_________ 

Е.Н.Жуманкулова

    

20__ж. «____» ________                                                 

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ  бастығы  ___________   А.А.Варакута   20__ж.   «____»

________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды     

20__ ж. «___»______________  №____ хаттама

    


Пәннің   мақсаты: 

болашақ   әлеуметтік   қызметкерлерде

әлеуметтік   геронтология   саласында   білім   жүйесін   және

әлеуметтік   геронтологиялық   бағыттағы   іс-әрекетті   тиімді

қолдану іскерлігін қалыптастыру.

Пәннің міндеттері: 

-   асоциалды   отбасыменн   және   девиантті   балалармен

әлеуметтік   қызметкелердің   адамдардың   әлеуметтік

байланыстарын   тиімді   қамтамасыз   етуге   өзінің   кәсіби

қосылуының

 

маңыздылығын 

болашақ


 

әлеуметтік

қызметкерлердің түсінуіне көмектесу; 

-

 әлеуметтік-геронтологиялық

 

жұмыстың 

қазіргі


технологияларының   білім   жүйесін   студенттердің   игеруін

қамтамасыз ету; 

-   кексе   және   қарт   адамдармен   әлеуметтік   жұмыстың   нақты

технологияларын   тиімді   қолдану   сферасында   болашақ

әлеуметтік қызметкерлерде практикалық іскерлік жиынтығын

қалыптастыру.

Пәнді меңгеру дәріс, семинар сабақтарына қатысып, өздік

жұмысты орындауды көздейді.Дәріске қалай дайындалу керек?

Дәріс алдында онда баяндалатын материал туралы түсінік

алу   үшін   осы   дәрістің   жоспарымен   немесе   тезистерімен

танысқан   жөн.   Бұл   теориялық   материалды   едәуір   терең

меңгеруге   және   дәріс   барысында   неғұрлым   жемісті   жұмыс

жасауға мүмкіндік береді. 

Сонымен  бірге, нақты  тақырып  төңірегінде  қолданылатын

терминдер   мен   персоналияларды   (анықтамалардағы,

сөздіктердегі,   антологиялардағы   белгілі   бір   тұлға   туралы

биографиялық мәліметтерді қамтитын мақалаларды) алдын ала

зерделеген   және   көшіріп   жазып   алған   дұрыс.   Ұсынылған

әдебиеттер   тізімінен   қажеттісін   дербес   іріктеп   алып   немесе

оқытушының   ұсынысы   мен   кеңесіне   жүгініп,   кітаптың

(оқулықтың,   оқу   құралының,   анықтаманың)   тақырыпқа   сай

тарауын   алдын   ала   қарап   шыққан   да   абзал.   Студент   сабаққа

неғұрлым   жақсы   дайын   болса,   соғұрлым   дәріс   қызықты   және

тиімді өтеді.

Дәрістің   сұрақ-жауап   түрінде   өткені   өте   ұтымды.   Егер

сіздер оқитын  курстың мазмұнымен алдын  ала  таныссаңыздар,

сабақтың   нәтижелі   болуы   әбден   мүмкін.   Сондай-ақ,   мұндай

дайындық пәнді тереңірек түсініп, одан пайда алуға көмектеседі.

Сіздер   дәрісті   дайындап   өткізуге,   сабақта   қысқаша

баяндамалар   жасауға,   дәріскер   ұсынған   ақпаратты   қосымша

қызықты   материалмен   толықтыруға   да   белсенді   қатыса

аласыздар.

Дәріс тақырыптарының мазмұны 


1 тақырып Кіріспе. Курстың мақсаттары мен міндеттері. Курстың нысаны

мен пәні. Курстің зерттеу әдістері. 2 тақырып Девиантті мінез-құлық проблемасыңың ұғымы

Девиантті   мінез-құлықтін   проблемасы.   Шеттелдегі   зарттеуде   проблемаға

көзқарас.   Девиантті   мінез-құлықтің   түрлері.   Девиация   проблемасын

Қазақстандағы   ғылыми   зерттеулердің   талдауы.   Девиацияның   критерийлері.

Девиантті   мінез-құлықтың   диагностикасының   сұрақтары.   Девиация   себептері

проблема ретінде. Дезадаптивті реакция және оның реттеу проблемасы. Девиантті

мінез-құлықтің себептері мен жағдайлары. Асоциалды отбасы және балалардың

мінезіндегі   девиация.   Жасөспірімдердің   мінезіндегі   реакциялар.

Акцентуацияларды жасөспірімдер. 

3   тақырып.   Асоциалды   отбасы   ұғымы.   Отбасы   -   әлеуметтендірудің

негізгі   интитуты   ретінде.   Ата-ананің   балаға   көзқарасы   –   үғымы,   түрлері   және

баланың   психикасы   дамуына   әсер   етуі.   Асоциалды   отбасындағы   балалардың

түлға   ерекшілігі.   Мектептегі   дезадаптация.   Асоциалды   отбасының   балалардың

девиантті   мінез-құлығына   әсер   етуі.   Әлеуметтік-демография   сипаттамасының

себептері. 4

 тақырып.

 

Тұлғаның

 

ауытқу

 

мінез-құлығының

детерминациясындағы әлеуметтік және табиғи бірлігі

Проблемаға   кіріспе.   Девианті   мінез-құлығының   әлеуметтік   факторлары.

Девиантті мінез-құлықтың биологиялық себептері.  

5   тақырып.   Асоциалды   отбасы   және   девиантты   балалардың

криминалды мінез-құлық бірнеше аспектілері.

«Дала»   балалардың   отбасындағы   алкоголді   проблемалар.   Асоциалды

отбастардың және девиантті балалардың заң бұзуы. Баланың жасы мен үйдең жие

кетуі   байланысы.   Беспризорность   –   асоциалды   отбасының   тәрбе   нәтежиесі

ретінде. 

6   тақырып.   Дезаптацияландырған   жасөспірім   баладарға   арналған

әлеуметтік көмек

Асоциалды   отбасымен   және   девиантті   м   інез-құлық   балалармен

әлеуметтік   жұмыс:   теориясы   мен   тәжірибиесі.   Зертеу   нысаны   мен   пәні.

Әлеуметтік   қызметінің   теорриториясы.   Жасөспірім   балалардің   әлеуметтік

дезаптациясы. 

7   тақырып.   Асоциалды   отбасы   және   девиантты   мінез-құлық

балаларға арналған әлеуметтік көмектің құрылысы. 

Мақсаты,   мазмұны,   функциялары   мен   принциптері.   Әлеуметтік

жұмыскердің   девиантті   мінез-құлық   балалармен   іс-әрекетіндегі   кәсіби

позициясы. 8 тақырып. Асоциалды  отбасы  және  девиантты  балалар  мен әлеуметтік

көмектің арасындағы қарым-қатынас. Әлеуметтік қызметкер – отбасы мен балалар

арасындағы   ортасшы.   Асоциалды   отбасы   және   девиантты   мінез-құлық   балаларға

арналған әлеуметтік көмек көрсету.

10   тақырып.   Асоциалды   отбасы   және   девиантты   балалармен

әлеуметтік жұмысінің кезендері. Алдын-ала хабарлама алынатын кезең. Қарым-

қатынас үсынатын кезең. Белсенді жұмыс кезеңі. Рецедивты алдынан алу кезені. 11   тақырып.   Асоциалды   отбасы   және   девиантты   балалармен   және

әлеуметтік қызметкер арасындағы қарым-қатынас. Әлеуметтік қызметкер мен

асоциалды   арасындағы   қарым-қатынас.   Әлеуметтік   қызметкер   мен   девиантті

мінез-құлық бала арасындағы қарым-қатынас. 12   тақырып.   Асоциалды   отбасы   және   девиантты   балалармен

әлеуметтік   көмектің   үйымдастыруы.  Жұмыскерлер.   Адынан-ала   әнгімелесу.

Тексеру   мерзімі.   Асоциалды   отбасы   мен   девиантті   мінез-құлық   балалармен

әлеуметтік жұмыс үйымдастырушының сапасы. 

13  тақырып.  Асоциалды   отбасы   және   девиантты   балалармен

әлеуметтік   жұмыстың   бағалау   дәрежесің   критерилер.  Жұмыс   жиналысы.

Жалпы жиналыстар. Іс-сапар құжаттар. Реабилитация бағдарламалар. «Бала-дала»

іс-әрекеті   бағалау   критерийлер.   «Бала-Үй»   іс-әрекетің   бағалау   критерийлері.

Консилиум.  Семинарға қалай дайындалу керек?

1.

Әрбір семинар сабағына дайындалыңыз. 2.

Жүйелі  әрі жоспарлы  дайындық емтиханға  қажетті  мәліметті  жинауға

мүмкіндік береді. 

3.

Семинарға дайындықты сабақтың жоспарымен және қажетті негізгі жәнеқосымша   әдебиеттермен   танысудан   бастаңыз.   Дайындалу   үшін   дәістің

конспектісін,   оқулықты   және   арнайы   таңдап   алған   әдебиетті   пайдалану   керек.

Қойылған сұрақтарға қай әдеби көзден жауап табуға болатынын белгілеңіз. Содан

соң оны мұқият оқып, қажетті мағлұматты көшіріп жазып алыңыз.

4.

Сұрақтарыңызды дайындап қойыңыз. 5.

Күрделі   және   қарама-қайшы   мәселелерді   оқытушыдан   сұрап   түсінуге

болады, сондықтан оларға зер салып, сұрақтарыңызды тұжырымдаңыз. 

6.

Курстас, топтас жолдастарыңызбен бірге дайындалғанның пайдасы зор. 7.

Дәріс немесе монографияның тілімен сөйлеуге әуес болмаңыз. 

8.

Бастысы:   ғылыми-ұғымдық   аппаратты   біліп,   дұрыс   қолдану   жәнебейнелі мысалдар келтіре отырып, материалды еркін баяндай алу. 

9.

Ұсынылған   әдебиеттер   тізіміндегі   негізгі   әдеби   көздерді   зерделеуменшектелмеңіз. 

Қосымша   әдебиеттерді   колдана   отырып,   сіздер   ой-өрісіңізді   кеңейте

аласыздар, зерттеп-зерделеп отырған мәселені жан-жақты және тереңірек түсініп,

оған деген әртүрлі көзқарастарен танысасыздар. Семинар сабақтардың мазмұны 

2 тақырып. Девиантті мінез-құлық проблемасын ұғу. 

Сабақ жоспары:

1. Девиантті мінез-құлықтын түрлері. 

2. Девиацияның критерийлері. 

3. Девиантті мінез-құлықты диагностикалау сұрақтары. 

4 тақырып. Тұлғаның ауытқу мінез-құлығының детерминациясындағы әлеуметтік

және табиғи бірлігі

Сабақ жоспары:

1. Девианті мінез-құлығының әлеуметтік факторлары. 

2.   Девиантті   мінез-құлықтың   биологиялық,   психологиялық   және

педагогикалық себептері.  5 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты балалардың криминалды мінез-

құлық бірнеше аспектілері.

Сабақ жоспары:

1. Асоциалды отбастардың және девиантті балалардың заң бұзуы. 

2. Баланың жасы мен үйдең жие кетуі байланысы. 

3. Үйсыз қалған балалар – асоциалды отбасының тәрбе нәтежиесі ретінде. 

6   тақырып.   Дезаптацияландырған   жасөспірім   баладарға   арналған   әлеуметтік

көмек


Сабақ жоспары:

1. Асоциалды отбасымен және девиантті м інез-құлық балалармен 

әлеуметтік жұмыс: теориясы мен тәжірибиесі. 

2. Жасөспірім балалардің әлеуметтік дезаптациясы. 7 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты мінез-құлық балаларға арналған

әлеуметтік көмектің құрылысы. 

Сабақ жоспары:

1.   Асоциалды   отбасымен   және   девиантті   балалармен   қызметтің

функциялары мен принциптері. 

2.   Әлеуметтік   жұмыскердің   девиантті   мінез-құлық   балалармен   іс-

әрекетіндегі кәсіби позициясы. 

8   тақырып.   Асоциалды   отбасы   және   девиантты   балалар   мен   әлеуметтік   көмектің

арасындағы қарым-қатынас. 

Сабақ жоспары:

1.   Асоциалды   отбасы   және   девиантты   мінез-құлық   балаларға   арналған

әлеуметтік көмек көрсету. 

9 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен әлеуметтік жұмыс 

көрсетудің түрі мен әдісі. 

Сабақ жоспары:

1. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен әлеуметтік жұмыс 

көрсетудің түрі. 

2. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен әлеуметтік жұмыс 

көрсетудің әдістері мен технологиялары. 

3. Қолданған әдістердің қиыншылықтары. 

10   тақырып.   Асоциалды   отбасы   және   девиантты   балалармен   әлеуметтік

жұмысінің кезендері. 

Сабақ жоспары:

1. Алдын-ала хабарлама алынатын кезең. 

2. Қарым-қатынас үсынатын кезең. Белсенді жұмыс кезеңі. 

3. Рецедивты алдынан алу кезені. 

11 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен және әлеуметтік 

қызметкер арасындағы қарым-қатынас. 

Сабақ жоспары:

1. Әлеуметтік қызметкер мен асоциалды арасындағы қарым-қатынас. 

2. Әлеуметтік қызметкер мен девиантті мінез-құлық бала арасындағы 

қарым-қатынас. 


12 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен әлеуметтік 

көмектің үйымдастыруы. 

Сабақ жоспары:

1. Жұмыскерлер. Адынан-ала әнгімелесу. Тексеру мерзімі. 

2. Асоциалды отбасы мен девиантті мінез-құлық балалармен әлеуметтік 

жұмыс үйымдастырушының сапасы. 

14   тақырып.   Асоциалды   отбасы   және   девиантты   балалармен   жұмысының

үйымдастыру үшін әлеуметтік қызметкерлерге арналған тренингтер. 

Сабақ жоспары:

 1. «Жану» синдромы. Өз-өзінрелаксациясы мен өз-өзіңреттеу. 

2.   Әлеуметтік   қызметкерлердің   өз-өзінің   көніл-күйін   реттеуге   арналған

медитация. 

15 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты балаларға арналған тренингтер. 

Сабақ жоспары:

1. Балалармен қарым-қатынас қиындақтарды реттеуге отбасына кеңес беру

негіздері. 

2.Отбасының проблемаларының дианостикалау әлеуметтік-психологиялық

әдістер


Өздік   жұмыстарды   ұйымдастыруда   мынадай   талаптар   орындалу

қажет 

1. Өздік жұмыс тиянақтылық пен шығармашылықты талап етеді. 

2. Әрбір өздік жұмыс тексеріледі және бағаланады. 

3. Өздік жұмыс тек арнайы сабақ кезінде ғана жүргізілмейді, әрбір сабақ

студенттің   дайын   болуын   талап   етеді,   сондықтан   оқу   бағдарламасының

тақырыптық   жоспарында   көзделген   барлық   тақырыптарды   студент   қосымша

өздігінен зерделеу керек..

4. Өздік жұмыс ұйымдастыру формалары әр түрлі: жеке білім алушымен,

топпен жұмыс, барлық білім алушылармен болады. Өздік жұмыстардың негізгі

түрлері: оқулықпен жұмыс, жаттығулар, практикалық жұмыстар, тексеру, бақылау

жұмыстары,   сын   жұмыстары,   шығармашылық   жұмыстар,   рефераттар   мен

баяндамалар   жасау,   тәжірибе   жасау,   тест   жұмысын   орындау   болып   табылады.

Өздік жұмыс студенттердің білім сапасын көтеруге, қызығушылығын арттыруға,

жан-жақтылыққа ұмтылуына, ізденіске жол ашады

Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

1   тақырып.  Девиантті   мінез-құлықтын   пайда   болу   себептері.   Девиантті

мінез-құлықты диагностикалау және түзеу сұрақтары.  

Ұсынылған   әдебиеттер   тізімі:   негізгі  

1  56-63   б,  2  52-61   б,  3  75-82   б,

қосымша 


11 63-79 б, 12 45-58 б, 13 36-43 б;

2 тақырып.  Ата-ананің көніл-күйі тәрбие және баланың дамуына әсер ету

жолдары. Асоциалды отбасының балалардың девиантті мінез-құлығына әсер етуі.

Әлеуметтік-демография сипаттамасының себептері.  

Ұсынылған   әдебиеттер   тізімі:   негізгі  

2  54-68   б,  3  85-92   б,  4  74-95   б,

қосымша 

12 56-62 б, 13 89-97 б, 14 74-85 б;

3 тақырып.  Девианті мінез-құлығының әлеуметтік факторлары. Девиантті

мінез-құлықтың биологиялық, психологиялық және педагогикалық себептері. Ата-ананің балаға көзқарасы – үғымы, түрлері және баланың психикасы дамуына әсер

етуі.   Асоциалды   отбасының   балалардың   девиантті   мінез-құлығына   әсер   етуі.

Әлеуметтік-демография сипаттамасының себептері. 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 

1 56-63 б, 2 52-61 б, 3 75-82 б,

қосымша 


11 63-79 б, 12 45-58 б, 13 36-43 б;

4 тақырып.  Криминалды мінез-құлық. Делинквенция. Асоциалды отбасы

және   девиантты   балалардың   криминалды   мінез-құлық   бірнеше

аспектілері.Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі  

2 81-94 б, 3 96-109 б, 4

65-81 б, қосымша 

12 102-116 б, 13 89-117 б, 14 63-97 б;

5 тақырып. Асоциалды отбасымен және девиантті м інез-құлық балалармен

әлеуметтік жұмыс: теориясы мен тәжірибиесі. Жасөспірім балалардің әлеуметтік

дезаптациясы.

Ұсынылған   әдебиеттер   тізімі:   негізгі  

2  54-68   б,  3  85-92   б,  4  74-95   б,

қосымша 

12 56-62 б, 13 89-97 б, 14 74-85 б;

6   тақырып  Әлеуметтік   қызметкерлердің   принциптері   мен   функциялары

(гуманизм,   толеренттық   қарым-қатынас,   эмпатия   және   т.б.).   Әлеуметтік

жұмыскердің девиантті мінез-құлық балалармен іс-әрекетіндегі кәсіби позициясы.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 

8 254-265 б, 9 145-171 б, 10 174-182

б, қосымша 

18 256-267 б, 19 174-182 б, 21 164-178 б.

7   тақырып.    Әлеуметтік   қарм-қатынас   ұғымдары.   Әлеуметтік   қарым-қатынас

түрлері, жақтары. 

8  тақырып.  Асоциалды   отбасы   және   девиантты   балалармен   әлеуметтік   жұмыс

көрсетудің әдістері мен технологиялары. Қолданған әдістердің қиыншылықтары. 

 Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 

1 47-52 б, 2 49-53 б, 3 41-49

б, қосымша 

11 24-37 б, 12 51-58 б, 13 53-63 б;

9 тақырып.. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен әлеуметтік 

жұмысінің кезендері. Алдын-ала хабарлама алынатын кезең. Қарым-қатынас 

үсынатын кезең. Белсенді жұмыс кезеңі. Рецедивты алдынан алу кезені. 

Асоциалды отбасы және девиантты балалармен әлеуметтік жұмыс көрсетудің 

түрі. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен әлеуметтік жұмыс 

көрсетудің әдістері мен технологиялары. Қолданған әдістердің 

қиыншылықтары.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 

1 47-52 б, 2 49-53 б, 3 41-49 б,

қосымша 

11 24-37 б, 12 51-58 б, 13 53-63 б;

10 тақырып.. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен және 

әлеуметтік қызметкер арасындағы қарым-қатынас. Әлеуметтік қызметкер мен 

асоциалды арасындағы қарым-қатынас. Әлеуметтік қызметкер мен девиантті 

мінез-құлық бала арасындағы қарым-қатынас. 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 

1 47-52 б, 2 49-53 б, 3 41-49 б,

қосымша 

11 24-37 б, 12 51-58 б, 13 53-63 б;

11 тақырып. тақырып.. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен 

әлеуметтік көмектің үйымдастыруы. Жұмыскерлер. Адынан-ала әнгімелесу. 

Тексеру мерзімі. Асоциалды отбасы мен девиантті мінез-құлық балалармен 

әлеуметтік жұмыс үйымдастырушының сапасы. 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 

1 47-52 б, 2 49-53 б, 3 41-49 б,

қосымша 

11 24-37 б, 12 51-58 б, 13 53-63 б;12 тақырып.. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен әлеуметтік 

жұмыстың бағалау дәрежесің критерилер. Жұмыс жиналысы. Жалпы 

жиналыстар. Іс-сапар құжаттар. Реабилитация бағдарламалар. «Бала-дала» іс-

әрекеті бағалау критерийлер. «Бала-Үй» іс-әрекетің бағалау критерийлері. 

Консилиум.  

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 

1 47-52 б, 2 49-53 б, 3 41-49 б,

қосымша 


11 24-37 б, 12 51-58 б, 13 53-63 б;

13 тақырып.. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен жұмысының 

үйымдастыру үшін әлеуметтік қызметкерлерге арналған тренингтер. «Жану» 

синдромы. Өз-өзінрелаксациясы мен өз-өзіңреттеу. Әлеуметтік 

қызметкерлердің өз-өзінің көніл-күйін реттеуге арналған медитация. 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 

1 47-52 б, 2 49-53 б, 3 41-49 б,

қосымша 


11 24-37 б, 12 51-58 б, 13 53-63 б;

14 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен әлеуметтік 

жұмыстың бағалау дәрежесің критерилер. Жұмыс жиналысы. Жалпы 

жиналыстар. Іс-сапар құжаттар. Реабилитация бағдарламалар. «Бала-дала» іс-

әрекеті бағалау критерийлер. «Бала-Үй» іс-әрекетің бағалау критерийлері. 

Консилиум

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 

1 47-52 б, 2 49-53 б, 3 41-49 б,

қосымша 

11 24-37 б, 12 51-58 б, 13 53-63 б;

15 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты балаларға арналған 

тренингтер. Балалармен қарым-қатынас қиындақтарды реттеуге отбасына кеңес

беру негіздері. Отбасының проблемаларының дианостикалау әлеуметтік-

психологиялық әдістер

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 

1 47-52 б, 2 49-53 б, 3 41-49 б,

қосымша 

11 24-37 б, 12 51-58 б, 13 53-63 б;5 Әдебиеттер тізімі

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


1.

Ғаббасов С. Педагогика мен психология негіздері. Оқу құралы. – Алматы:

«Таймас» баспа үйі, 2008. – 448 бет.

2.

Жүкеш Қ //Ұлттық психологиясының сипаты:Көмекшi құрал//- Алматы 2009.345 б.

3.

Орысша-қазақша   түсіндірме   сөздік.  Психология   =   Русско-казахскийтолковый   словарь.  Психология   :   сөздік   /   Құрас.   Е.Арын.   -   Павлодар   :   С.

Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2008. - 134 б. 

4.

Жалпы психология : дәрісбаяндар жинағы / С.  Бап-Баба. - Алматы : Дарын,2008. - 354 б. 

5.

Асқаров Е.С. Ғылыми зерттеулердің негіздері : оқу құралы / Е. С. Асқаров, Е.Қ.   Балапанов,   Б.   Ә.   Қойшыбаев   ;   Қазақстан   Республикасы   білім   және   ғылым

министрлігі.   -   Алматы   :   ЖТИ,   2008.   -   182   б.   -   (Информациялық   мәдениеттің

негіздері). - ISBN 9965-9293-8-6 : 410 т.

6.

Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық : ғылыми басылым.Т.5. Гуманистік психология. - Алматы : "Таймас" баспа үйі, 2009.

Қосымша әдібиеттер:

7.

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі педагогика жәнепсихология: 4000-ға жуық термин : сөздік. - Алматы : Мектеп, 2009. - 254 б.

8.

Жұмасова К.С. Психология : оқулық / К. С. Жұмасова. - Астана : Фолиант,2008. - 289 б. - (Кәсіптік білім).

9.

Сарсембаева   Г.А.  Социология   және  психология   негіздері   :   сырттай   оқубөлімінін студенттері үшін бақылау жұмыстарының тақырыптары және оларды

орындауға   арналған   әдістемелік   нұсқаулар   /   Г.   А.   Сарсембаева   ;   Қазақстан

Республикасының   Білім   және   ғылым   министрлігі   (Өскемен),   Д.Серікбаев   ат.

ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2009. - 10 б. 

10. Бондарева   Т.Г.   Еңбек   физиологиясы   және  психологиясы   :   050731   "Еңбек

және тіршілік қауіпсіздігі" мамандығының студенттеріне практикалық сабақтарға

арналған әдістемелік нұсқаулар / Т. Г. Бондарева, Д. К. Омарова, А. М. Рахметова.

- Өскемен : ШҚМТУ, 2009.

11. Сейталиев   К.   Жалпы  психология   [Текст]   :   оқу   құралы   /   Қ.   Сейталиев.   -

Алматы : Білім, 2007. - 359 б. 

12. Жарықбаев Қ.Б., Сангилбаев О.С., Жантану атауларының түсіндірме сөздігі.

– Алматы: «Сөздік-Словарь», 2008.-384 б.

13. Психология:   Энциклопедиялық   сөздік.   Бас   ред.   Б.Ө.   Жақып.   –   Алматы:

«Қазақ энциклопедиясы», 2011.-624 б.

14.

-Жарықбаев   Қ.   Халел   Досмұхамедұлы.   Психологиялық   көзқарастары,Алматы, Арсы-2008.

15.


-Саңғылбаев О.С., Зейінді зерттеу мәселелері. Монография, Алматы-2010.-

340 б.


Интернет көздері

1.

www 

 .ikprao.ru

 – Институт коррекционной педагогики РАО

2.

www.almanah.ikprao.ru – альманах Института коррекционной педагогики

РАО


3. www.

wallenberg.ru

  – Институт Специальной Педагогики и Психологии

Международного Университета семьи и ребенка им.Рауля ВалленбергаDocument Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • «Асоциалды отбасы мен девианттық мінез-құлқы балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың негіздері»
  • 3 тақырып. Асоциалды отбасы ұғымы. Отбасы - әлеуметтендірудің негізгі интитуты ретінде. Ата-ананің балаға көзқарасы – үғымы, түрлері және баланың психикасы дамуына әсер етуі. Асоциалды отбасындағы балалардың түлға ерекшілігі. Мектептегі дезадаптация. Асоциалды отбасының балалардың девиантті мінез-құлығына әсер етуі. Әлеуметтік-демография сипаттамасының себептері.
   • 7 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты мінез-құлық балаларға арналған әлеуметтік көмектің құрылысы.
 • Семинар сабақтардың мазмұны
  • 7 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты мінез-құлық балаларға арналған әлеуметтік көмектің құрылысы.
  • 14 тақырып. Асоциалды отбасы және девиантты балалармен жұмысының үйымдастыру үшін әлеуметтік қызметкерлерге арналған тренингтер.
  • 1. «Жану» синдромы. Өз-өзінрелаксациясы мен өз-өзіңреттеу.
  • 2. Әлеуметтік қызметкерлердің өз-өзінің көніл-күйін реттеуге арналған медитация.
  • Өздік жұмыстарды ұйымдастыруда мынадай талаптар орындалу қажет
  • 1. Өздік жұмыс тиянақтылық пен шығармашылықты талап етеді.
  • 2. Әрбір өздік жұмыс тексеріледі және бағаланады.
  • 3. Өздік жұмыс тек арнайы сабақ кезінде ғана жүргізілмейді, әрбір сабақ студенттің дайын болуын талап етеді, сондықтан оқу бағдарламасының тақырыптық жоспарында көзделген барлық тақырыптарды студент қосымша өздігінен зерделеу керек..
  • 4. Өздік жұмыс ұйымдастыру формалары әр түрлі: жеке білім алушымен, топпен жұмыс, барлық білім алушылармен болады. Өздік жұмыстардың негізгі түрлері: оқулықпен жұмыс, жаттығулар, практикалық жұмыстар, тексеру, бақылау жұмыстары, сын жұмыстары, шығармашылық жұмыстар, рефераттар мен баяндамалар жасау, тәжірибе жасау, тест жұмысын орындау болып табылады. Өздік жұмыс студенттердің білім сапасын көтеруге, қызығушылығын арттыруға, жан-жақтылыққа ұмтылуына, ізденіске жол ашады
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал