Әдістемелік кабинетінің 2017 жылға арналғанжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата30.05.2017
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдістемелік кабинетінің 2017 жылға арналған  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетісай  2017 жыл 

 

 

 

 

Мазмұны  

 

1.

 Мақтарал  ауданының әдістемелік кабинеті туралы ЕРЕЖЕ 

2.

 Аудандық әдістемелік кабинеттің құрылымы 

3.

 Әдістемелік кабинеттің 2016 жылғы жұмысына сараптамасы және 2017  жылға міндеттері. 

4.

 Әдістемелік кабинеттің жұмысы 

5.

 Әдістемелік кабинет әдіскерлерінің жұмыс кестесі  

6.

 Әдістемелік кеңестің жұмыс жоспары 

7.

 Мектеп директорларымен ӛткізілетін мәжілісте қаралатын мәселелер 

8.

 Білім беру ұйымдары мен педагог қызметкерлердің аттестатталуы 

9.

 Теориялық және практикалық семинарлар 

10.


 

Дӛңгелек үстелдер, 

11.

 

Шебер сыныптар  12.

 

 Озық педагогикалық тәжірибелерді жинақтап қорыту 13.

 

Аудан педагогтарына кӛмекші әдістемелік нұсқаулықтар шығару жоспары      14. 2017 жылы мұғалімдермен, оқушылармен   ӛткізілетін аудандық байқаулар,олимпиадалар 

  15. Білім беру ұйымдарындағы пәндер бойынша құрылған топтар 

     16. Деңгейлік бағдарламалар бойынша курстан ӛткен аудан педагогтарымен атқарылатын   

             жұмыстар 

     17.Дарынды балалармен атқарылатын жұмыстар  

     18.Мотивациясы тӛмен балалармен жұмыс 

     19.Жас мамандармен жұмыс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Мақтарал ауданының білім бӛлімінің әдістемелік кабинеті туралы 

ЕРЕЖЕ 

І. Негізгі ережелер 

 Аудандық әдістемелік кабинет  аудандық білім беру бӛлімінің құрылымдық бӛлімшесі 

болып  табылады.  Ол  білім  беру  саласында  мемлекеттің  саясатын  жүргізу,  педагогикалық 

қызметкерлер  мен  білім  мекемелері  басшыларының  кәсіби  біліктіліктерін  кӛтеру  мақсатында 

әдістемелік кӛмек кӛрсету негізінде құрылған. 

 

Ӛз қызметінде әдістемелік кабинет ҚР «Білім туралы» Заңын, ҚР министрліктерінің, білім  басқармасының,  жергілікті  ӛзін-ӛзі  басқару  органдарының,    жергілікті  атқару 

органдарының  нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады. 

 

Әдістемелік кабинет ӛз қызметін жалпы білім беретін мекемелер, педагог кадрлар мен білім  мекемелері  басшыларының  кәсіби  біліктілігін  кӛтеретін  ӛзге  білім  беру  және  ғылыми 

мекемелер, ассоциациялармен бірігіп жүргізеді. 

 

Білім  беруді  басқару  органдарының  білім  беру  процесінің  ұйымдастырушылық-әдістемелік  қамсыздандырылуын,  нәтижелілігін  талдау  мен  бағалауды,  педагог  кадрлардың 

шығармашылық  ӛсуіне  және  олардың  кәсіптік  тұрғыдан  ӛзін-ӛзі  жетілдірілуіне  жәрдемдесетін 

инновациялық педагогикалық тәжірибені жинақтау мен таратуды қамтамасыз етеді. 

 Әдістемелік  кабинетті  қайта  құру  әлде  қызметін  тоқтату  ҚР  заңнамаларына  сәйкес 

жүргізіледі.  

ІІ. Негізгі мақсаттары, жұмыстың мазмұны мен түрі 

  

Барлық  түрдегі  білім  беру  мекемелеріндегі  оқу-әдістемелік  және  тәрбие  жұмысының 

жағдайын сараптау. 

 Оқытудың  қазіргі  технологияларының,  білімнің  мазмұны,  балама  оқулықтар  мен  оқу 

құралдарының қажеттілігі туралы мәліметтерді анықтау. 

 

Басшы кадрлар мен педагогтардың кәсіби шеберлігін диагностикалау.  

Педагог  қызметкерлер  мен  басшылардың  біліктілігін  кӛтеруін  болжау,  жоспарлау  және ұйымдастыру, оларға үздіксіз білім беру жүйесінде ұйымдастыру-әдістемелік кӛмек беру, бұл 

жұмысты мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

облыстық оқу-әдістемелік кабинетімен және білім қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін кӛтеру 

институтымен бірге үйлестіру. 

 

Оқыту үдерісіне оқытудың жаңа әдістері мен технологияларын енгізу бағытында іс-шаралар ұйымдастыру; 

 Білім беру мекемелерінде педагогикалық тәжірибені анықтау және бағалау. Аудан кӛлемінде  

білім беру жүйесін дамыту мақсатында педагогикалық тәжірибені қорыту және тарату;  

 

Оқу-тәрбие үдерісін жетілдіруге және білім беру ұйымының педагогына практикалық кӛмек кӛрсетуге бағытталған әдістемелік жұмыстың әр түрлі нысандарын дайындау және ӛткізу;  

 Аудан  кӛлеміндегі  әдістемелік  қызмет  желісін,  оның  педагог  қызметкерлер  және  білім 

мекемелерінің басшыларымен  жұмыс бағыттары мен мазмұнын анықтау; 

 

Білім  саласындағы  педагогикалық  тәжірибе  жинағын  құру,  ақпараттық-библиографиялық жұмысты жүргізу; 

 Педагогикалық  қызметкерлер  мен  білім  мекемелерінің  басшыларына  тәжірибелік  жұмысты 

ұйымдастыруға, білім беру қызметкерлерін аттестацияға дайындауға қолдау кӛрсету;   

 

Педагогикалық  қызметкерлер  және  білім  мекемелерінің  басшыларымен  жұмыс  жеке  және топтық  түрде  жүргізіледі:  кеңес  беру,  сабақ,  сабақтан  тыс  шараларды  сараптау,  сынақ 

ұйымдастыру, шығармашылық топ, әдістемелік бірлестік отырыстарын, ғылыми-практикалық 

конференцияларды,  педагогикалық  тәжірибе  мектептерін,  кәсіби  шеберлік  байқауларын 

ұйымдастыру; 

 

Мектептер  мен  мектепке  дейінгі  ұйымдардағы  әдістемелік  жұмыстың  жағдайын  анықтап, сараптайды, білім басқармасына сәйкесті ұсыныстар жасайды; 

 

  

 

ІІІ. Басқару,  құрылым,  штат 

 

3.1.Әдістемелік кабинетті құрылтайшы тағайындаған тәжірибелі педагог қызметкерлер арасынан 

жоғары білімі бар және 5 жылдан кем емес педагогикалық еңбек ӛтілі бар меңгеруші басқарады. 

3.2.Меңгеруші  әдістемелік  кабинеттің  қызметін  басқарады  және  оның  жұмысы  үшін  жауапты, 

кадрларды  жинақтап,  орналастырады,  қызметкерлердің  лауазымдық  міндеттерін  анықтап, 

бекітеді,  қызметкерлердің  кәсіби  ӛсуіне,  олардың  5  жылда  бір  рет  кәсіби  біліктілігін  кӛтеруге 

жағдай жасайды. 

3.3.Әдістемелік кабинеттің құрылымы мен штаты қызметтік мақсаттары мен міндеттеріне, негізгі 

бағыттарына,  педагог  қызметкерлердің,  аудандағы  білім  мекемелерінің  санына  байланысты, 

аймақтық және жергілікті жағдайларды ескере отырып қалыптастырылады. 

3.4.Әдістемелік  кабинет  қызметкерлерінің  міндеттері  білім  беру  мекемелері  қызметкерлерінің 

лауазымдарының  тарифтік-біліктілік  мінездемелері  (талаптары),  лауазымдық  нұсқаулық  және 

оқу-әдістемелік кабинеттің ережесіне сәйкес анықталады. 

3.5. Әдістемелік кабинеттің қызметкерлері құқылы: 

 

Мекеме  есебінен  кәсіби  біліктілігін  кӛтеруге,  әдістемелік,  ақпараттық  қорларды,  сонымен қатар оқу, ғылыми, әлеуметтік-тұрмыстық және ӛзге бӛлімшелердің қызметтерін қолдануға; 

 Сәйкесті біліктілік санатына аттестациялануға; 

 ҚР заңнамалары бекіткен тәртіпте әкімшіліктің бұйрықтар мен ӛкімдеріне шағымдануына; 

 ҚР заңнамалары және әдістемелік кабинет ережесімен анықталған ӛзге  де құқықтары бар; 

 Кабинет    меңгерушісі,    әдіскерлер,  мектепте,  мектептен  тыс  мекемелер  және  ӛзге  оқу 

орындарында сабақ бере алады; 

 

АӘК әдістемелік кеңес 2 айда 1 рет ӛткізіледі, кеңесте кабинеттің жұмыс жоспары мен жұмыс қорытындысы,  оқу-әдістемелік  кабинеттің  барлық  қызмет  бағытына  байланысты,  білім 

үрдісін жақсартудағы кӛкейкесті маңызы бар, педагог кадрлардың кәсіби біліктілігін үздіксіз 

қамту  мәселелері  мен  проблемалары,  оқу-әдістемелік  кабинет  жұмыс  тәжірибесі    қаралады; 

педагогикалық  үрдісті  жетілдіру  мен  мектептер  мен  МДҰ-дың  практикасында  тиімді 

тәжірибелерді  қолдану  бойынша  ұсыныстар  енгізіледі;  әдістемелік  кабинеттің  қызметін 

жақсарту бойынша шаралар жоспарланады. 

 

IV. Қаржы-шаруашылық қызметі 

Әдістемелік кабинеттің қаржыландыру нысаны: 

АӘК материалдық заттары мен қаржылары. 

   Әдістемелік кабинеттің қызметін кабинет меңгерушісі бақылайды. Әдістемелік жұмыстар бағыты: 

 

1.

 Аналитикалық қызмет 

2.

 Әдістемелік-ұйымдастыру қызметі 

3.

 Оқу-әдістемелік жұмыстар 

 Семинарлар 

 Жобалау жұмыстары: 

               - Бағдарлы оқыту және бағдаралды дайындық үрдісін әдістемелік қамту; 

               - Кӛптілдік кеңістікті дамыту;  

               - Оқушыларды ҰБТ-ге сапалы дайындау жолдарын жетілдіру; 

               - Педагогтардың ақпараттық мәдениеті мен құзыреттілігін дамыту; 

               - Дарынды балалармен жұмыс жасауға педагогтардың кәсіптік       

                дайындығы. 

 Мониторинг. Сараптамалық-диагностикалық жұмыстар 

 Кӛпшілікпен жүргізілетін шаралар 

  

Педагог кадрларға әдістемелік кӛмек беру 

 

Білім мекемелері мен  педагог қызметкерлерінің            аттестатталуы жұмысына сараптама жасау 

Кӛмекші әдістемелік нұсқаулықтар шығару  

Кураторлық жұмыс.  

 

ӘК әдістемелік кеңес 2 айда 1 рет ӛткізіледі, кеңесте кабинеттің жұмыс жоспары мен жұмыс қорытындысы, оқу-әдістемелік кабинеттің барлық 

қызмет бағытына байланысты

, білім үрдісін 

жақсартудағы кӛкейкесті маңызы бар, педагог кадрлардың кәсіби біліктілігін үздіксіз қамту 

мәселелері мен проблемалары, оқу-әдістемелік кабинет жұмыс тәжірибесі қаралады; 

педагогикалық үрдісті жетілдіру мен мектептер мен МДҰ-дың практикасында тиімді 

тәжірибелерді қолдану бойынша ұсыныстар енгізіледі; әдістемелік кабинеттің қызметін жақсарту 

бойынша шаралар жоспарланады.  

 

II .Аудандық әдістемелік кабинеттің құрылымы 

№ 

Аты, жӛні 

білімі 

Қай оқу орнын 

бітірген, мамандығы 

Санаты 

Пед.ӛ

тілі 

міндеті 

Исаева Разия жоғары 

КазМҰУ.Тарихшы.Тари

х және қоғамтану 

Жоғары 


25 

ӘК меңгерушісі 

Дінтаев 


Ержан 

жоғары 


ШПИ еңбек 

Жоғары 


33 

Технология, сызу, 

сурет Сапарбекова Клара 

жоғары 


ТПИРЯИЛ, орыс тілі 

әдебиеті 

Жоғары 

28 


Кітапхана ісі 

Райханова Улсерік 

жоғары  ШӘПУ бастауыш сынып 

І 

21 


Бастауыш сынып 

Жалғасбаев  Айтмұрат 

жоғары 


Душ ПИ математика - 

физика 


Жоғары 

30 


ҰБТ, ОЖСБ, 

қорытынды аттестаттау 

Сапаров 


Ғалымжан 

жоғары 


ТГПИ бейнелеу ӛнері, 

сызу және еңбекке баулу 

І 

15 


Тәрбие жұмысы 

Алтынбаева Ренкул 

жоғары 


"Мирас " университеті 

тарих 


ІІ 

22 


Тарих 

Нұсқабаев Жақсылық 

жоғары 


ШПИ қазақ тілі және 

әдебиеті 

Жоғары 

27 


Қазақ тілі мен әдебиеті, 

білім жетілдіру курсы 

Тлеуқабилов Шынгызхан 

жоғары 


ШПИ жалпы техникалық 

пәндер және еңбек 

Жоғары 

24 


Технология 

10 


Байтілеуова 

Жұмакүл  

жоғары 

Әуезов атындағы ШПИ, дене тәрбиесі 

Жоғары 


34 

Дене тәрбиесі 

11 

Ибадуллаева Қарақас 

жоғары 


АлмМУ, биология

психология 

Жоғары 

24 


Психология 

Ӛзін-ӛзі тану 

12 

Мұсырманқұлова  

Гүлжамал 

жоғары 

Алматы Қыз.Пед. Институты, тарих 

география 

Жоғары 

25 


География, 

тарих, экология 

13 

Ахылбаева Дамира 

жоғары 


Яссауи атындағы ХКТУ, 

орыс тілі мен әдебиеті 

І 

26 


орыс тілі мен әдебиеті 

14 


Спанова 

Шарипа 


жоғары 

Алматы әл – Фараби 

атындағы ұлтық 

университеті химия 

Жоғары 

26 


Химия, биология 

 

15  Татеев Асқар жоғары 

Алматы әл – Фараби 

атындағы ұлттық 

университеті, география 

І 

11 


Кадр ісі 

16 


Кӛшербеав 

Ерғазы 


жоғары 

«Сырдария» 

университеті, 

информатика 

І 

13 


Балабақшалар, Жаңа 

технологиялар 

17 

Мырзаева Гулжаухар 

жоғары 


«Сырдария» 

университеті, Биология 

ІІ Қамқаоршылық және қорғаншылық 

18 


Юсупов 

Валихан 


жоғары 

ӘТӚМУ орыс тілі мен 

әдебиеті 

Жоғары 


14 

Орыс тілі мен 

әдебиеті,ӛзбек, тәжік 

тілдері 


19 

Карсыбаева 

Айгуль 

жоғары 


ГМУ қазақ тілі және 

әдебиеті 

Жоғары 

17 


Қазақ тілі мен 

әдебеті,инновация 

20 

Куатбекова Гульмира 

жоғары 


"Сырдария" 

Университеті тарих және 

география 

23 Тәрбие саласы 

21 


Дүйсенова 

Қалдығыз 

жоғары 

ШПИ бастауыш сынып І 

16 


Бастауыш сынып 

22 


Кеттебеков 

Бауыржан 

жоғары 

ШПИ ОТД 


II 

15 


Тәрбие жұмысы 

23 


Боранбаев 

Ғалым 


жоғары 

ОҚТУ автоматтандыру 

инженері 

І 

11 АӘД 

24 


Мединаев 

Данияр  


жоғары 

ОҚМУ М.Әуезов 

атындағы университеті 

физика, информатика  

ІІ 

13 


Физика 

25 


Оспанова 

Зауре 


жоғары 

Қазақ Мемлекеттік 

қыздар педагогикалық 

иституты Химия 

І 

20 


Химия, биология 

26 


Бабашев 

Мадияр  


жоғары 

"Сырдария" 

университеті математика 

информатика,математика 

ІІ 

11 


Информатика 

Ақпараттық 

технологиялар 

27 


Нуралиева 

Айгул  


жоғары 

ХҚТУ қазақ тілі,әдебиет 

І  

14 


Балабақша 

28 


Иманбердиев 

Шадияр 


жоғары 

"Мирас" университеті 

информатика 

І 

13 Информатика және 

Ақпараттық 

технологиялар 

29 


Абдиева 

Раушан 


жоғары 

Пед колледж. Сырдария 

ун 20 Орыс тілі мен әдебиет 

30 


Айнамкулов 

Талгат 


жоғары 

Гүлістан 

мем.университет орыс 

тілі, әдебиет 

І 

22 


орыс тілі мен әдебиеті 

31 


Казманбетова 

Алтынай 


жоғары  ТГПИ қазақ тілі, әдебиет 

І 

24 Қазақ тілі мен әдебиет 

32 


Зуфтарова 

Мадина 


жоғары 

М.Әуезов атындағы 

мем.университет. 

Ағылшын тілі 

І 

10 


Ағылшын тілі 

33 


Есенбаева 

Ұлжан 


жоғары 

Сырдария ун тарих және 

география 

ІІ 


11 

Тарих, 


география 

34 


Құттыбаева 

Айсапар 


жоғары 

М.Әуезов атын. 

Мемлекет университет 

Информатика 

  

11 


Балабақша 

 

35 Болатова 

Гулбану 


жоғары 

ОҚПУ араб және 

ағылшын 

ІІ 


12 

Ағылшын 


тілі 

36 


Исламова 

Ултуар 


жоғары 

АГУ, Халықтар достығы 

МАДТ 

ІІ 


22 

МАДТ 


37 

Мырзалиева 

Нұрсұлу 

жоғары 


Ақмола С.Сейфуллин 

атындағы ун. 1996 

І 

20 


Математика 

38 


Мауленов 

Сабит 


жоғары 

М.Сапарбаев атын. 

Институты МАДТ 

 

 IІІ. Мақтарал аудандық   әдістемелік кабинетінің 2016 жылғы 

жұмысына сараптамасы және 2017 жылға міндеттері 

 

Аудандық  әдістемелік  кабинеттің  2016  жылға  арналған  қызметі  Қазақстан Республикасының  «Білім туралы» заңы  және  басқа да салаға қатысты заңнамалардың және ҚР 

Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  Жолдауы,ҚР  Білім  және  ғылым  министрінің 

2012  жылғы  08  қараша  №500  бұйрығымен  бекітілген    Қазақстан  Республикасындағы 

бастауыш,негізгі  орта,  жалпы  орта  білім  берудің  үлгілік  оқу  жоспарларына»,  ҚР  Білім  және 

ғылым  министрлігінің  2007  жылғы  29  қарашадағы  №583  „Оқу  әдістемелік  жұмысты 

ұйымдастыру  және  жүзеге  асыру“,  Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  және  ғылымды 

дамытудың  2016-2019  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасының  орындалуын 

ұйымдастырып жүзеге асыру т.б нормативтік құқықтық актілерінің шеңберінде жұмыс жүргізді.  

Кабинетте 1 меңгеруші, 42  әдіскер қызмет  етеді.  Әдіскерлердің жоғары санаттысы  – 17 

(40%),  І  санаттысы  –  15  (36%),  ІІ  санаттысы  –  8  (19  %),  санатсызы  –  2  (5%).  Білім  бӛлімінде 

қызмет атқарудағы еңбек ӛтілдері бойынша  1-5 жыл аралығында – жоқ, 6-10 жыл аралығында 3 

әдіскер (7 %), 11-30 жыл аралығында 39 әдіскер (93%) 

2016  жылы  аудан  педагогтарының  (әдіскерлермен  қоса)  баспасӛз  құралдарына 

жарияланған  материалдарының  саны  –  1750,  балалар  шығармашылығынан  туындаған  әдеби 

кӛркем еңбектер саны – 820, аудан кӛлемінде жарық кӛрген әдістемелік кӛмекші құралдар саны – 

20  болды. Пәндер бойынша 58 тірек мектебі, 32 шығармашылық топ жұмыс істеді. Аптаның әр 

сәрсенбісі – әдістемелік идеялар мен жаңашыл әдістер күні деп жарияланған. 122 мектепке 1020 

рет  «ҰБТ,  ОЖСБ,  емтиханда  жоғары  нәтижелерге  жету  жолдары»,  «Интерактивті  тақтамен 

жұмыс»,  «Интербелсенді  әдістер  мен  жаңа  технологиялар»,  «Электронды  оқыту»,  «Кембридж 

тәсілдері», «Бақылау мен басшылықты тиімді жүзеге асыру тәсілдері», «Баланы психологиялық 

қолдау тәсілдері», «Қарым қатынас этикасы», «Сабақта пайдаланылатын жаңашыл әдістер», «Іс 

құжаттарды    жүргізу»,  «Деңгейлік  бағдарламалар»  т.б  тақырыптарда  пәрменді    әдістемелік 

қолдау кӛрсетілді. 

Тоқсан сайынғы жоспарлы семинарлардың және одан тыс ӛткізілген семинарлардың саны 

2016 жылы – 300 болған. 

Мақтарал  ауданының  білім  бӛлімі  мен  деңгейлік  бағдарламаны  амалға  асыру  істері 

бойыша  жетекші  мектеп  модераторларымен  жұмыстар  жүргізілді.    Мектеп  модераторлары 

жаңартылған білім беру мазмұнын ендіру барысында серіктес мектептермен семинарлар ӛткізді. 

№122  жалпы  орта  мектебінде  «Оқыту  үрдісінде  қалыптастырушы  бағалауды  тиімді 

жоспарлау»  тақырыбында  облыстық  аймақтық  семинар  ӛткізілді.Мектеп  модераторлары  2015-

2016 оқу жылында рейтинг кӛрсеткішінде тӛмен болған 30 мектепке әдістемелік кӛмек кӛрсетті. 

Оқу  ісі  жӛніндегі  орынбасарлармен  ай  сайын  әдістемелік  кеңес  ӛткізілді.  Онда 

орынбасарлардың  атқаратын  міндеттеріне  кіретін  барлық  мәселелер  егжей  -  тегжейлі  қаралып, 

саланы жақсарту жӛніндегі ұсыныстар мен шешімдер қабылданып отырады.Білім мекемелерінде 

жүргізілген  зерделеулер,  әдістемелік  кӛмектер,  басқа  да  бақылау  шаралары  осы  кеңесте 

талданып,  талқыға  салынды.  Кеңес  аудан  педагогтарының  жаңа  сипатта  жауапты  еңбек  етуіне 

бірден бір әсер етіп отырған алқалы жиын. 


 

Бӛлімге  қарасты  мекемелердің  оқушылары  арасында  ӛткен  байқаулар  мен  сайыстардың жеңімпаздарын тӛмендегіше саралауға болады: 

-

 Халықаралық конкурс жеңімпаздарының саны – 4 

-

 Республикалық ғылыми жұмыстар жеңімпаздары –23 

-

 Республикалық түрлі байқаулар жеңімпаздары – 46 

-

 Республикалық танымдық олимпиадалардың жеңімпаздары -  3 

-

 Республикалық пән олимпиадасының жеңімпаздары - 1 

-

 Республикалық „Ақбота“ интеллектуалдық байқау жеңімпаздары – 28 

-

 Облыстық ғылыми жобалар байқауының жеңімпаздары – 37 

-

 Облыстық пән олимпиадалары - 7 

-

 Облыстық түрлі байқау сайыстар – 76 

-

 Облыстық „Самұрық“ зияткерлік байқауының жеңімпаздары -120 

-

 Облыстық „Алтын ұрпақ“ байқауының жеңімпаздары - 85   

-

 Республикалық қашықтық байқауларда жеңімпаз атанғандар - 1503 жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет