Әдебиетке адалдық Жан азабыжүктеу 0.94 Mb.
Pdf просмотр
бет2/11
Дата25.04.2017
өлшемі0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Сейілбек МҰСАТАЕВ,

шолушы, саяси ғылым докторы

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРІ – 

МҰХАМЕДЖАН ТЫНЫШБАЙҰЛЫ

жылы лебізге титтей де құқы жоқ  гей бала 

секілді боламыз деп ойлаған жоқ.

*Қазақтар орыстың қол астына кіргеннен 

бері бірде-бір шуақты жарқын күн, бақытты сәт 

болған емес! Содан бері ешкім де, шын мәнінде 

ешбір адам қазақтар үшін сәл де болса игілікті 

іс немесе сол игі іске ұқсас бірдеңе істеу туралы 

ойланған да жоқ.

*Хүкіметтің нені к здегені белгілі: біріншіден, 

жабайы да тағылық репрессия жүргізу және 

тіл, салт-сана, дін һәм руханият атаулыны 

орыстандырмақ; екіншіден, түрлі әкімшілік 

шаралармен, әкімдермен, ережелермен қазақты 

құқықсыз, заңнан тыс етпек; үшіншіден, оларды 

қаны сіңген, сүйегі к мілген  з жерінен айы-

рып,   ш л-ш лейт жерге қуып,  лім құшағына 

тапсырмақ. Міне, қазақ бұрынғы дербестігі 

мен еркіндігінің орнына, орыс бодандығына 

қант гіссіз кіргендігінің ақысына жалғанды.

*Түркістандағы орыс тұрғындарының 90 

пайызы Жетісу жеріндегі толқулардың себебін 

к п ойланып жатпай-ақ түрік және герман 

үгіттеуінен к руі дұрыс емес, шындығында оның 

себептері қырғыз-қазақтарды ата қонысынан, 

жерінен айырған отарлау саясаты мен патша 

жендеттерінің жасаған түрлі зорлықтары және де 

үлкен к терілістерді ұйымдастырар үгітшісінің 

жоқтығы еді.

*Қазақ даласы әкімшілік және сот жағынан 

алғанда жүз ойланып, мың толғансаң да қиял 

жетпейтін ала-құлалық пен ақымақтыққа толы 

екенін к реміз. Бір тілде с йлейтін, біртұтас әдет-

ғұрпы мен тарихы бар, бір дінге сенетін тұтастай 

халықты басқарудың осындай  мірге икемсіз, 

қолайсыз жүйесін жүзеге асыруда хүкіметтің Түркістан ұлт-азаттық қозғалысы тарихында қадаулы орны бар Мұхамеджан 

Тынышбайұлы бір мүшел үлкендігі бар Ə.Бөкейханұлына  Тəшкеннен хат жолдай-

ды: «Қымбатты Əлихан аға! Мұстафа [Шоқай. – Ғ.Ə.] Орынбордағы қазақтардың 

ұстанған жолы біздің көзқарасымызға туралығын айтып берді. Мен Сіз бен біздің 

көзқарасымыздың бірдей болып шыққандығына аса қуандым. Орынборға барып, 

келешектегі жасайтын қадамдарымды Сіздің шешімдеріңізбен үйлестіру ойымда 

бар еді, алайда, бақытыма қарай, менің ойларым Сіздің бағытпен бірге, бірдей бо-

лып шықты». Аласапыран өліара шақта Түркістан автономиясы Уақытша үкіметінің 

төрағасы – премьер-министрі болып сайланып, артынша бұл лауазымнан бас 

тартқан (оның орнын Мұстафа Шоқай басты) М.Тынышбайұлының дəп сол бір та-

рихи сəтте Алашшылармен бірге болып, иықтаса қимылдай алмауы өкінішті-ақ... 

неге сүйенгендігі бізге тіпті де түсініксіз және 

де хүкіметтің  зі де ешқандай дәлел айта алмас 

деп ойлаймын.

*Хүкімет тарапынан қазақтар қуғын-сүргінді, 

з дінін пайдалану еркіндігіне жасалып отырған 

қысымды, саяси құқыларының аяқасты етілуін 

к ріп қана отырған жоқ, олар сонымен бірге 

экономикалық салада да үлкен зұлымдықтарды 

бастан кешіп отыр.

*Жер мәселесі қазақтар үшін с з жоқ ең 

маңызды: бұдан әрі жерді тартып алып, олардың 

мүдделерін аяқасты қылатын болса, тыныштық 

болады деп кепілдік беру қиын. Үнсіз дүрсіл 

күннен-күнге күшейіп келеді және кей жерлерде 

қазірдің  зінде-ақ ашық толқуларға ауысуда. 

Міне, бүкіл қазақ халқын тұтастай правосыз 

дала пролетариаты күйіне жеткізген хүкімет 

саясатының жалпы және қысқаша сипаты осы!

*Авторлар қырғыздар туралы әртүрлі де-

ректерден «қазақ» деген с зді ғана іздестіріп, 

олар әр қилы кезеңде әртүрлі түрік-моңғол 

тайпалары қосылған негізгі тайпа деп есептеді, 

солай дей отыра оның ешқайсысы да қазіргі 

кезеңде бұрынғы қазақтардың ұрпақтары қай 

қырғыз рулары болатынын анықтау мәселесімен 

айналысқан жоқ.

*Қазақ халқының әрбір руының генеалогия-

сын алдын ала зерттемей, сондай-ақ оның қай 

кезде кіммен қақтығысқанын анықтап алмай, 

қазақ халқының тарихи тағдырының жалпы 

бітімін елестету мүмкін емес.

*Жат с здер тілімізге екі жақтан кіріп жатыр. 

Бірі – араб, парсы с здері, молдаға оқығандар; 

екіншісі – орысша оқығандардың еуропалық 

с здері.


*Тарих жолымен жер жүзіндегі жұрттар екі 

б лінеді:  нерлі, талапты, қатардан қалыспаған 

жұрттар. Бұларды тарихи жұрттар деп атайды. 

Еуропа һәм Азия халықтары, Америка һәм 

Америкадағы  нерлі халықтар (еуропалық 

тұқымдары) – бұлар тарихи жұрттар. Екінші: 

неше мың жылдардан бері бір қалыпта тұрған, 

ілгері баспаған, аң сияқты халықтар – тарихсыз 

халықтар. Африкадағы зәңгілер, Америкадағы 

үнділер, Австралия жақтағы малайлар – бұлар 

тарихсыз жұрттарға жатады.

Ғарифолла  НЕС

шаруаларды атқарды. Ал 1927-30 жылдары 

әйгілі Түрксіб (Түркістан-Сібір) теміржол 

құрылысының техникалық-инженерлік 

басшыларының бірі болды. Шын мәнінде, кәсіби 

теміржолшы ретінде талантының жарқырай 

к рінген тұсы осы жылдар еді.   

1930 жылы 3 тамызда ОГПУ жендеттері 

тұтқынға алып, қалған ғұмыры аңду, бақылау, 

қуғын-сүргінмен  тті; Тәшкенде атылды (Алаш. 

Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс» 

баспасы, 2009, 335-337-бб.).  

1920 жылдардың басында Тәшкенде бір 

шоғыр қазақ оқығандары бас құрап, халық 

қазынасына олжа салған мәдени-рухани істер 

тындырғаны белгілі. Осы топтың бел ортасы-

нан табылған М.Тынышбайұлы да екі-үш жыл 

ғылыми-педагогикалық жұмыспен айналысуға 

мүмкіндік алды. Қазақ халық ағарту институ-

тында математика, физика, химия және түркі 

халықтары тарихы пәнінен дәріс оқыды. Орыс 

географиялық қоғамының Түркістан б ліміне, 

Қазақстанды зерттеу қоғамына, «Талап» 

ұйымына мүше болды. Ең бастысы – қазақ 

кәсіби тарих ғылымының бастауында тұрған 

«Материалы к истории киргиз-казахского на-

рода» (Ташкент, 1925) атты ұлттық тұрғыдан 

зерделенген тұңғыш қазақ шежіресін дүниеге 

әкелді. Бұл алғашқы қазақ инженерінің  зіне 

орнатқан мәңгілік ескерткіші-тұғын. ХХ 

ғасырдың басындағы үркердей бір шоқ қазақ 

оқығандары Алаш алдындағы парыз-аманатын 

толық орындап кетті: сталиндік режимнің бір тал 

оғына құрбан болғанша олардың қай-қайсысы 

да бір қолына қару ұстаса, екінші қолдарынан 

қаламы түспеді.    

 *Қазақтар орыстың қол астына кірген кез-

де ешқашан да орыс халқының әулеті ішінде  

аналық қамқорлыққа және Ресей тарапынан 

ТЫНЫШБАЕВ Мұхамеджан (12.5.1879, 

бұрынғы Жетісу облысы Лепсі уезі Мақаншы-

Садыр болысы – 1938, Ташкент) – Алаш қозғалы-

сының к рнекті қайраткері, тарихшы-ғалым, 

қазақтан шыққан тұңғыш теміржол инженері.

1900 жылы Алматы-Верныйдағы ер бала-

лар гимназиясын алтын медальмен бітіреді. 

Сол жылы Ресей патшалығы астанасына оқуға 

аттанып, 1906 жылы Санкт-Петербургтағы 

Императорлық Жол қатынасы институтын 

тәмамдады. 1905 жылғы орталық қалаларды 

шарпыған толқулар кезінде бұратана халықтың 

мұңын жоқтаған Автономияшылдар одағының 

қатарынан табылды. Инженер-маман ретінде 

қазіргі  збекстан, Оңтүстік Қазақстан  лкесіне 

жолданып, Урсатьевск- ндіжан, Арыс- улиеата 

теміржол құрылыстарының бас инженері болды. 

Арасында ІІ Мемлекеттік Думаға депутат болып, 

аграрлық комиссия жұмысына атсалысты. 

1916 жылғы халық к терілісінде елді сабырға 

шақырды. Патшаның жазалаушы әскерінің 

қылмыстарын әшкереледі, әсіресе Қытай 

ауған қазақ-қырғызға к п к мектесті. Уақытша 

үкіметтің Түркістан комитетіне мүше болды, 

ай, апта құрғатпай  тіп тұрған жиын, сиездерге 

қатысты. Қоқан қаласында 1917 жылдың 26-28 

қарашасында болып  ткен Түркістан  лкесі 

мұсылмандарының IV сиезінде Түркістан мух-

тарияты-автономиясы жарияланып, Үкіметтің 

Премьер-министрі әрі Ішкі істер министрі бо-

лып М.Тынышбайұлы бекітілді (12 лауазымды 

Үкімет мүшесінің бірі – Сыртқы істер министрі 

М.Шоқай). ІІ Жалпықазақ сиезінде Алашорда 

үкіметі құрамына сайланды. 1918-20 жылдары 

басқа да ұлт қайраткерлерімен бірге халық май-

данына еніп, ат үстінде күн кешті.   

1922-27 жылдары Тәшкенде, Қызылордада, 

Алматыда инженер-маман ретінде ортаңқол 

100 жыл


Тілге жанашырлық  

жан сүйсінтті

ҮКІМЕТ


АНА ТІЛІ

3

№14 (1376)6 – 12 сәуір

2017 жыл


ТАҒЗЫМ

ӨНЕР


БАЙҚАУ

ҚҰРМЕТ


КӨРМЕ КӨРІГІН 

ҚАЛАЙ ҚЫЗДЫРАМЫЗ? «Көрінген таудың алыстығы жоқ» дейді халқымыз.  Соңғы 4-5 жыл көлемінде «Қазақстан ЭКСПО 

халықаралық көрмесін өткізу үшін  бəсекеге түсіп жатыр», «Қазақстан əлемдік қауымдастыққа 

«Болашақ энергиясы» тақырыбын ұсынды», «ЭКСПО құрылысы   басталды» деген  сияқты сан 

түрлі ақпарат ағыны қазақстандықтардың күнделікті  тіршілігімен біте қайнасып кетті. Арасында 

ЭКСПО қаражатын қолды қылғандарға қатысты жағымсыз жағдайлар да болды.  Соның бəрі артта 

қалып, халықаралық көрмеге даярлықтың мəресіне  де жақындап қалдық. Бұйырса, маусымның 10-

ында Астананың қақ төрінде,  аз уақыттың ішінде ірге көтерген жаңа ЭКСПО қалашығында  əлем 

жұртының назарын аударатын халықаралық  Көрме  қарбалас тірлігін бастайды.  Көрме көрігін қалай 

қыздырамыз? Келетін қонақтарға, өткізілетін шараларға қатысты мəселелер ұйымдастырушылардың 

түн ұйқысын төрт бөле бастағаны айқын.

лемнің 115 мемлекеті, 18 халықаралық 

ұйы мы қатысатын ұлан-асыр заманауи 

К рмеге қатысушылардың алды қазір  зде-

рінің павильондарын орналастырып, бірінен-

бірі асып түсетін, ғажайып жаңалықтарын 

ұсынатын орындарын сайлап жатыр.

Мәселен, солардың қатарында алдыңғы-

лар дың бірі болып Қытай тұр. Аспан асты 

елінің павильоны ең үлкен әрі үздіктердің бірі 

бола ды дейді ұйымдастырушылар. ЭКСПО-

ға жан-жақты қолдау білдірген к рші ел шын 

мә нінде балама энергия к здерін пайдалануға 

ерекше к ңіл б ліп келеді. Қытай инвесторла-

ры мен туристерінің ерекше қызығушылығын 

туғызып отырған К рме барысында олар 

Шанхай күні мен Қытай ұлттық күнін атап 

тпекші к рінеді. Бұл туралы наурыз айын-

да Қытайдың т тенше және  кілетті елшісі 

Чжан Ханьхуэй Ахметжан Есімовпен кездесу 

кезінде айтты.

А м е р и к а л ы қ   п а в и л ь о н м е н   « А Р С О 

Worldwide» компаниясы айналысып жатыр. 

Ком пания ның  атқарушы  вице-президенті 

Дон Бонкер де «ЭКСПО-2017» к рмесін 

лайықты  ткізуге күш салатынын білдірген.

Қатысуға кепілдік берген  зге елдер де 

үлкен жауапкершілікпен жұмысқа кірісті. 

Таяуда ғана, елордада «ЭКСПО-2017» 

халықаралық к рмесіне қатысушылардың 

ІІІ жиналысы болып, делегаттарға барлық 

бағыттар бойынша жобаның барысы ту-

ралы ақпараттар ұсынылды. Бірден еске 

сала кетейік, сонда К рмелер ж ніндегі 

халықаралық бюроның Бас хатшысы Висен-

те Лоссерталес жалпы даярлық барысына 

жоғары баға беріп, «ЭКСПО-2017» к рмесінің 

табысты  тетіне сенім білдірді.

«Мен даярлықтың барлық сатысында 

жауап кершілік к рсеткен К рмені ұйымдас-

ты рушыларға үлкен алғысымды білдіргім 

келеді. Қазір, міне, қорытынды кезеңде 

тұрмыз. Біздің бірлескен күш-жігеріміздің 

табысқа жеткізетініне енді нық сенімдімін» 

деген ол сонда.

Бас хатшының ықыласты пікірі, әрине, 

әлдеқалай болады дейтін күдікті ойды сейілтіп 

жібергендей. Қазақстанның тас түйін әзірлігі 

әлемге жария етілді. «Астана ЭКСПО-2017» 

ҰК» АҚ Басқарма т рағасы Ахметжан Есімов 

халықаралық қатысушыларға павильондар 

белсенді түрде беріліп жатқанын, к птеген ел-

дер құрылыс-монтаж жұмыстарына кіріскенін 

мәлімдеген.Таяуда Қазақстан 

Республикасы Ұлттық 

кітапханасының 

Нәзира Дәулетова 

атындағы мәжіліс 

залын да  дәулескер 

күйші, ұлы композитор 

Нұрғиса Тілендиевтің 

туған күніне орай 

«Нұрғиса Тілендиев 

мұрасы және жаңа қазақстандық патрио-

тизм» атты ғылыми-тәжірибелік конференция 

тті.

Жиынға Қазақстан Республикасының 

мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер, Т.Жүргенов 

атындағы қазақ ұлттық  нер академиясының 

профессоры Пернебек Момынұлы, «Оты-

рар сазы» оркестрінің дирижері Жалғасбек 

Бегендіков, Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президентінің қоры мұражайының басшысы, та-

рихшы Іңкәш Байқонысова, Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық институтының музыка 

факультетінің аға оқытушысы Сәуле Байжанова 

және тағы басқа қонақтар қатысты. Жиын бары-

сында М.О. уезов атындағы  дебиет және  нер 

институтының аға ғылыми қызметкері Зүлфия 

Қалымова ұлы тұлға жайында баяндама жасап, 

«Хабар» арнасынан жарық к рген «Құстар 

қайтып барады» сериалынан үзінді к рсетілді. 

Елордалық «Меруерт» халық ансамблі 

Санкт-Петербург қаласында  ткен «Творчес-

кие открытия» XXV Халықаралық фес ти валь-

байқауында «Хореография Театр» аталымы 

бойынша І дәрежелі лауреат атанды.

8-10 жас аралығындағы 11  нерпаздан 

топ тас тырылған топтың жетекшісі Саида 

 Байна хатованың айтуынша, балғындар қазақ 

биі «Би пылмен» және «Кір жуу» атты әзіл би-

мен к рерменнің ықыласына б леніп, дауыс 

беру нәтижесінде қазылар алқасы «Кір жуу» 

биін таңдаған. Сондай-ақ ансамбльдің солисі 

Айғаным Есімханова қазақ биін орындап, 1 

дәрежелі лауреат атанды.  рі артистік ше бер лігі 

үшін диплом, кубокпен марапатталды. 

Айта кетерлігі, бұл ансамбльдің кіші тобының 

алғашқы сапары және бірден екі бірінші орын 

алып, туған елін қуанышқа кенелтті. Жуырда Ұлттық ұланның Алматы, Тараз 

қалаларындағы әскери б лімдерінде  зге ұлт 

кілдері арасында «Мемлекеттік тіл – менің 

тілім!» атты байқау  тті. 

Сайысқа қатысушылар үш кезеңнен тұратын 

байқауда к ркемс з, мақал-мәтелдерді жатқа 

айтып, шешендік  нерден бақ сынады. Байқау 

нәтижесінде оркестр старшинасы Александр 

 Руденко бас жүлдені еншілесе, аға лейте-

нант  Руслан Костоуов пен сержант Владимир 

 Баклагин екінші және үшінші орындарды 

зара б лісті. Ал 7552 әскери б лімі бойынша 

мемлекеттік тілді меңгеруде үздік деп танылған 

бірінші атқыштар ротасының аға сарбазы 

қатардағы Пархад Сеит бас жүлдеге қол жеткізді. 

Наталья Каплина мен бірінші атқыштар 

ротасының аға сержанты Зафарджан Кочкаров 

жүлдегерлер қатарынан к рінді. Жеңімпаздарға 

дипломдар мен алғыс хаттар табыс етілді. С.Бәйішев атындағы 

облыстық әмбебап  

ғы лыми  кітапханада 

Қазақстан Жазушы-

лар ода ғының мүшесі, 

жазушы-сатирик 

Т режан Мәндібайдың 

80 жасқа толуына 

орай «С з   нерінің 

сайыпқыраны» атты  

кездесу  кеші   тті. 

Кешті белгілі ақын, Қазақстан Жазушы-

лар одағының Ақт бе облыстық филиалының 

директоры Бауыржан Бабажанұлы жүргізіп, 

Т режан Мәндібайдың  сатира әлеміне қосқан  

үлесін жеткізді. Филология ғылымының док-

торы, ғалым Ж.Асан, Т.Ахтанов атындағы 

облыстық драма театрының директоры, сатирик  

Н.Жұбатқан, ардагер журналист Ж.Қабақбаев, 

жазушы-сатирик А.Қонақбаева және т.б. 

с з с йлеп, жүрекжарды лебіздерін білдірді. 

Ақт бе облысының мәдениет, архивтер және 

құжаттама басқармасы басшысының  орын-

басары Қыдырғали Ермұқан мерейтой иесіне  

басшылықтың атынан  Алғыс хат табыстады. 

Мерейтой  иесі Т режан Мәндібай әдебиет 

әлеміне қалай келгені жайлы әңгімелеп, 

шығармаларынан үзінді  оқыды. 

Кеш барысында «Сатира – оның серігі» атты  

кітап к рмесі  жабдықталып, тақырыптық фото-

шежіре  слайд  к рсетілді. 

Расында, ауқымы аса үлкен халықаралық 

к рменің тамыр соғысын тап басып, жүрегін 

соқтыратын нақты үйлескен ұйымдастыру 

шаралары мұқият ескеріліп отырғанын к зі 

қарақты жұрт бірден байқайды. Бұл К рме 

басшылығына ғана емес, жалпы елімізге 

сын болатын халықаралық айтулы шара. 

Сондықтан олқылыққа жол бермей, кемшін 

тұстарды мүлт жібермей түзеп, жер-жерден 

келетін К рме қонақтарын қазақтың қонақ-

жай пейілімен қарсы алу керек.

Білгеніміз, К рмеге қатысушыларға 

қолайлы болу үшін түрлі операциялық 

бағыттар бойынша директивалар жасалған. 

Визалық қолдау к рсететін, салық, банк, 

сақтандыру қызметтерін және Қазақстанның 

мемлекеттік органдарының басқа қызметтерін 

ұсынатын Бірегей қызмет к рсету орталығы 

ашылған. Мұндай процедураларды барын-

ша жеңілдетіп, уақыт үнемдеуге мүмкіндік 

беретін «Аккредитация» ақпараттық жүйесі 

енгізілген. 

Осы жерде мына бір мәселеге назар аудару 

керек. К рмеге келетін шетелдік қонақтарға 

барынша ыңғайлы жағдай жасау  з алдына, 

Ұлттық секциялардың комиссарлары мен 

мүшелері, олардың отбасылары, павильондар 

қызметкерлері тұратын 1374 пәтер ЭКСПО 

қалашығының к ркін келтіріп тұр. Үш ай 

бойы ЭКСПО аумағында лайықты қауіпсіздік 

шаралары қолға алынады, сол үшін арнаулы 

жоспар әзірленген.

Осы мақсатта жақында ЭКСПО аумағында 

ҚР ІІМ б лімі ашылған сәттің куәсі болдық. 

Ішкі істер б лімінің жаңа апартаментінде 

еңселі кең б лмелер, спортзал және басқа да 

қажетті дүниелер бар. Астана қалалық ішкі 

істер департаментінің басшысы Амантай 

убәкіровтың айтуынша, ЭКСПО кезінде 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуге құқық қорғау 

органдарының, арнаулы органдардың, Ұлттық 

гвардия мен жеке күзет құрылымдарының 9 

мыңдай қызметкері тартылады екен. Волон-

терлер тағы бар.

«Шетел азаматтарының арыз-шағы-

мы на дер кезінде назар аудару үшін по-

л и ц и я   қ ы з м е т к е р л е р і   а ғ ы л ш ы н   т і л і н 

үйре тетін арнаулы курстардан  ткізілді. 

А с т а н а   м е н   А л м а т ы н ы ң   х а л ы қ а р а л ы қ 

әуежайларында, 40 қонақүйде, ЭКСПО-

ның Бірегей қызмет к рсету орталығында 

миграциялық процедуралардың қолайлылығы 

ү ш і н   м и г р а ц и я л ы қ   б а қ ы л а у   п у н к т т е р і 

қарастырылған. Шеттен келген қонақтарды 

тіркеуді жеңілдету мақсатында 23 қонақүйде 

заңды және жеке тұлғалардың электрон-

ды  тініші бойынша автоматтандырылған 

режімде электронды үкімет порталы арқылы 

онлайн тіркеу ұйымдастырылады» дейді 

 Амантай 

убәкіров.

Ұлттық компания қауіпсіздік департамен-

ті нің директоры Рүстем Шәкеновтың айтуын-

ша, ЭКСПО аумағында 2 мың видеобақылау 

камерасы орналастырылып, Астана қалалық 

ІІД Жедел басқару орталығына қосылған. Ал 

енді К рме  тетін кезеңде қауіпсіздік үшін 

қызмет ететін шаралардың бәрін үйлестіру 

мақсатында ҚР Ішкі істер министрлігі бас-

шылық ететін Ведомоствоаралық жедел штаб 

құрылған екен.

Даярлық барысындағы негізгі шаралардың 

бірі ЭКСПО кезінде шетел азаматтарына 

меди циналық к мек к рсету жағы да жан-

жақты ойластырылып отырғанын айту ке-

рек. Осы мақсатта қазақстандық ақ халатты 

мамандардың ағылшын тілін үйренуіне тура 

келуде. Қазір дәрігерлер халықаралық тілді 

меңгеруде.

 Жалпы Астанаға ЭКСПО-ны тамашалауға 

5 миллиондай адам келеді деседі. Бұл үш айға 

созылатын К рме кезінде Астанада қоғамдық 

тіршіліктің температурасы ұдайы жоғарылап 

тұрады деген с з. К рме қонақтары үшін 

мәдени-спорттық шаралар ұйымдастырудың, 

Қ а з а қ с т а н д ы   б а р л ы қ   ж а ғ ы н а н   ә л е м г е 

танытудың, тамаша мүмкіндікті әр салада 

тиімді пайдаланудың мәні үлкен екені с зсіз. 

ЭКСПО алаңдары сол үшін ашық болады. 

Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек 

Мұхамедиұлы бұл шараларға бюджеттен 9 

миллиард теңге б лініп отырғанын айтқан 

еді. Ал шетелдік әлемдік  нер жұлдыздары 

демеушілердің к мегімен келетін к рінеді.

Ерекше назар аударатын спорттық және 

мәдени шаралар к п. Мәселен, Геннадий 

Головкин кезекті кездесуін ЭКСПО кезінде 

Астанада  ткізуі мүмкін. Былғары қолғап 

шеберлері Қанат Ислам мен Жанат Жақиянов 

та осындай сынға тас түйін әзір тұр. Аспан 

асты елін әнмен тербеп, Азияның ең үздік 

әншісі атанған Димаш Құдайберген атақты 

Лара  Фабианмен бірге  нер к рсетеді. Санай 

берсең тіпті к п. Соңғы күндері «Милан» 

мен «Челси» командаларының Астанада 

жолдастық кездесу  ткізетіні туралы әңгіме 

де шығып жүр. Расқа айналса, бұл да К рме 

к рігін қыздыратын бір шара болмақшы.

К ктем туа Қазақстанның барлық  ңірлері 

мен Ресейдің ірі қалаларында «ЭКСПО-2017» 

халықаралық к рмесінің билеттерін сататын 

кассалар ашылды. Былтыр маусым айынан 

 бастап билеттерді онлайн режимінде сату 

жолға қойылған. «Астана ЭКСПО-2017» 

Ұлттық Компаниясы Акционерлік қоғамы 

наурыз айының 20-сынан бастап бұқаралық 

ақпарат құралдарын тіркей (акрредиттеу) 

бастады. 

Сонымен, Астанадағы К рме қалашығы 

бой түзеді. Құрылысшылар қауымы бәрін 

уақытында аяқтап келеді, қазір  ЭКСПО 

а у м а ғ ы н   к р і к т е н д і р у ,   ә р л е н д і р у , 

к галдандыру шаруаларымен айналысуда. 

Қалашық Астананың к зтартарлық әсем 

аудандарының бірі болмақ. Қазірдің  зінде 

онда аса ірі «Мега Silk Way» сауда ойын-сауық 

орталығы жұмыс істей бастады. 

Бүгінде елдігімізді танытатын, ұлттық рухы-

мызды к теретін, Қазақстанның халықаралық 

деңгейдегі беделін арттыра түсетін Астанадағы 

халықаралық К рменің тарихи маңызын 

түсіндіру бағытындағы жұмыстар қызу 

ж ү р г і з і л у д е   д е й д і   ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р . 

Тілеулес жұрт қызыға да қызғана қарайтын 

айтулы шараға даярлық осылай мұқият жүріп 

жатыр.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

Іргесі берік елдің – еңсесі биік«Ана тілі» газетінің 2017 жылдың №1 (1363) 6 қаңтар күні шыққан санында Шығыс 

Қазақстан облысы Катонқарағай ауылдық округінің əкімі А.Балтабаевтың «Шекаралық 

аудандарға ерекше мəртебе керек» деген сұхбаты жарық көрген болатын. Аталған мате-

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
uploads -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

жүктеу 0.94 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет