«Еңбек және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасыжүктеу 147.05 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі147.05 Kb.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі  

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетик және байланыс университеті» Жылу 

энергетика факультеті 

«Еңбек және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы  

 

                                                                        

 

 

 

 Бекітемін 

 

ТЭФ Деканы_____________Зияханов М.У.  

  «_____»__________________2013ж.   

 

 

 

 

5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығы  

бойынша «Еңбекті қорғау»  

пәнінің  Syllabusы   

           

 

  

 

  

 

Курс 4 


Семестр 7 

Барлығы –2 кредит                                                                                                   

Барлығы ECTS – 3 кредит 

Сағаттар саны – 90 

Дәрістер – 15       

Зертханалық сабақтар  - 20 

Практикалық сабақтар  – 8  

СӨЖ – 52 сағат 

Оның ішінде 

СОӨЖ – 15 сағат 

2ЕГЖ – 7 семестр                                                         

Емтихан - 7семестр            

                                               

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2013 ж. 

 


 

  

Пәннің    Syllabusын  5В070200  –  «Автоматтандыру  және  басқару»  мамандығы 

бойынша  жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырған аға оқытушы Бекмуратова Н.С.  

 

ЕжҚОҚ  кафедрасы  мәжілісінде  қарастырылған  және  бекітілген  17.06.13ж.,  №  10 хаттама 

  

               

Кафедра меңгерушісі                              Н.Г. Приходько 

 

 

 Пән аты: Еңбекті қорғау            

 

1 Оқытушы:  

Бекмуратова Нуржамал Сарсембаевна, АЭжБУ  оқытушысы  

«Еңбек  және  қоршаған  ортаны  қорғау»  кафедрасы,  Каб.113А,  117А,119А,    байланыс: 

8(727)2606705. 

 

2 Курсты өткізу уақыты және орны  сабақ кестесінде көрсетілген, СӨЖО кеңес кестесі 

жылуэнергетика факультетінің  (Б 227) және ЕжҚОҚ кафедрасының (А113) хабарландыру 

тақтасында көрсетілген. 

 

3  Пререквизиттер.  «Еңбекті  қорғау  »  пәні    «Электротехниканың  теориялық  негіздері», 

«Электротехникалық  материал  жүргізу»,  «Ақпараттық-өлшеу  техникасы»,  «Электр 

машиналары»,  «Электр  станциялары  және  подстанциялары»,  «Электр  желілері  мен 

жүйелері», «Электржабдықтау»  сияқты және де басқа кәсіби пәндерге негізделеді.  

 

4  Постреквизиттер.    «Еңбекті  қорғау  »  пәні    одан  кейін  оқылатын    «Электр 

қондырғыларындағы  электр  қауіпсіздігі»,  «Электр  техникалық  қондырғыларды  орнату, 

жөндеу  және  пайдалану»,  «Релелік  қорғау  және  автоматика»  және  де  басқа  пәндерді 

оқытуға негіз бола алады.  

 

Курс  энергетикалық  нысандарды  жобалау  және  пайдалануда  еңбекті  қорғау саласындағы көптеген мәселелерді шешуге қабылеті бар бакалавр маманды дайындаудың  

соңғы кезеңінде оқылады.   

 

5 Оқу пәнінің сипаты 

Курс  өндірістік  және  халықтың  қауіпсіздігін  ұйымдастыру  мәселелерін,  қауіпсіздік 

нормаларын  көрсететін  нормативтік  және  құқықтық  актілерді,  қауіпсіздікті  қамтамасыз 

ететін актілерге негізделген басқару және ұйымдастыру мәселелеріне қатысты әлеуметті-

экономикалық,  техникалық,  гигиеналық  және  емдеу-профилактикалық  алдын  алу 

шаралары мен жұмыстарын қамтиды.  

 

Пән  мақсаты  -    болашақ  мамандарға  төменде  көрсетілген  теориялық  және  тәжірибелік 

білім беру: 

 

Оңтайлы еңбек жағдайын жасау;  

Жабдықтарды  тиімді  орналастыру,  энергетика  кәсіпорындарының  цехтарын санитарлық-гигиеналық және өрттен сақтау талаптарына сай орналастыру; 

 Өндірістік  жарақатты  және  кәсіби  ауруларды  болдырмайтын  жаңа  техника  мен 

технологияға қатысты мәселелерді дұрыс шешу.   

 

  Сабақ кестесі. 

Оқыту мерзімі  – 15 апта.  

Кредиттік жүйе студенттің оқу үдерісіне жауапты қарауына байланысты.  

Оқу кезеңінде сабақ өткізу кесте бойынша жүргізіледі:  

- 1 дәріс; 

- 2 зертханалық сабақтар;  

- 1 практикалық сабақ; 

-  СӨЖ  жұмыстарына,  дәрістік  сабақтар,  өз  бетінше  есептеу-графикалық  жұмыстарды 

орындау, кіреді;  

-  СӨЖО  жұмыстарына  есептеу-графикалық  жұмыстарды  тапсыру  және  консультациялар 

кіреді.   

 

Дәрістік сабақтар – сағат кестесі 

Дәріс 


Мерзім 

Тақырыбы 

Әдебиет 

көздері 


1. Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру мәселелері – 4 сағат 

 Кіріспе. Курстың құқықтық және ұйымдастыру 

негіздері – 2 сағат. 

1, 9, 12 

 

Еңбекті қорғау нысандарын басқару. Оқыс жағдайларды зерттеу, тіркеу және есепке алу. 

Жарақат және кәсіби аурулар, өндірістік жарақат  

себептерін зерттеу әдістері. – 2 сағат. 

1, 13, 15 

2. Еңбек гигиенасы және өндірістік санитария – 8 сағат 

 Өндірістік ортаның метрологиялық жағдайлары. 

Өндірістік ортаның факторлары. Өндірістегі 

микроклимат – 2 сағат. 

9, 10, 13, 16 

 

Дірілдер мен шулардың зиянды әсерінен қорғану. Акустикалық есептеулер.-2 сағат 

24,26,27 

 

Өндірістік жарық беру түрлері мен жүйелері. Жарық техникалық есептеу әдістері– 2 сағат.  

9, 13, 15,16 

 

Зиянды заттар және уланулардың алдын алу. Өндірістік шаңдар. Шаңаулағыштар -2 сағат 

 

3. Өндірістік электр жабдықтарын орнату және пайдаланудағы қауіпсіздік шаралары – 6 сағат. 

 Электр жарақаттарын талдау, электр 

жарақаттарының түрлері. – 1 сағат. 

9, 13, 21 

 Электр тоғымен жарақаттануды талдау – 1 сағат.    9, 10, 13 

8,9 

 Электр қондырғыдарындағы қауіпсіздік 

шаралары - 3 сағат. 

9, 13, 21 

 

 Статикалық электрден қорғану шаралары - 1 сағат   9, 13, 21 

4. Өрт қауіпсіздігі - 4 сағат 

10 

 

Өндірістік кәсіпорындарындағы өрт қауіпсіздігінің негіздері -2 сағат 

2, 3, 5, 11, 14, 

20, 23 

11 


 

Энергетикалық нысандарды пайдаланудағы қауіпсіздік шаралары. Өрт сөндіру құралдары. 

Ғимараттар мен құрылыстарды найзағайдан 

қорғау.-2 сағат 

2, 3, 5, 11, 14, 

20, 23 

Ескерту:   белгіленген  тақырыптар  сырттай  оқу  бөліміндегі  студенттерге  арналған. 

Қалған тақырыптар өздік жұмысқа арналған.  


  Зертханалық жұмыстар – сағат кестесі 

 

Зерт. жұмыс

тар 


  

Мерзім 


Тақырыбы 

Әдебиет 


көздері 

 Зардап  шеккендерге  алғашқы  көмек  көрсету 

тәсілдерін оқу – 4 сағат.  

25 


 

Өндірістік орындардың 

микроклиматын 

параметрлерін анықтау – 4 сағат.  

23 


 

 Өндірістік орындарға жасанды жарық беруді зерттеу 

және есептеу – 4 сағат 

23  Адам денесінің электр қарсы әсерін зерттеу  – 4 

сағат 

23 


 

Өндірістік  шудан қорғаныс- 4 сағат 24 

Ескерту: 

 белгіленген тақырыптар сырттай оқу бөліміндегі студенттерге арналған.  

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған график 

 

№ 

п/п Сабақтар түрі 

СӨЖ тақырыбы 

СӨЖ,  ЕГЖ  және 

т.б.тапсыру 

уақыты 

Әдебиет 


көздері 

Дәрістер  Өткен дәрістегі материалдармен 

жұмыс жасау 

 Апта сайын 

Дәрістер 

жинағы   

Зертханалық 

сабақтар 

 

 Болашақ зертханалық сабақтар 

материалдарымен танысу және 

оған дайындалу  

Аптадан соң 

23,24 Практикалық сабақтар 

Оқылған тақырыптар бойынша 

тапсырмалар орындау 

Аптадан соң 

18, 19, 20 

 

4  


Есептеу-

графикалық 

жұмыс 

Есептеу-графикалық жұмысының бөлімдерінің әдістемелік 

орындалуы және оны теориялық 

түрде меңгеру 

8-10 апта 

 

Әдістемлік нұсқаулар 

 

 

        Есептеу-графикалық жұмыс тақырыптарының мазмұны 

1. Өндірістік орындарға жасанды жарық беруді орындау. 

2.Жұмыс орнындағы шу деңгейін акустикалық тұрғыда есептеу және қорғаныс шаралары; 

Аспирациялық жүйелерді есептеу.  

Дәрістер мазмұны 

 

1 Дәріс 


Тақырып 1: Кіріспе. Курстың құқықтық және ұйымдастыру негіздері  

Курстың  мазмұны  мен  мақсаты.  Ұғымдар  және  анықтамалар.  Еңбекті  қорғаудың заңдық  актілері.  Қауіпсіздік  техникасының  және  өндірістік  санитарияның  ережелері  мен 

нормалары. Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі. Еңбекті қорғаудың күйлерін тексеру 

және  бақылау  органдары.  Өндірісте  еңбекті  қорғауды  ұйымдастыру.  Еңбекті  қорғаудың 

заңдық  актілерінің  бұзылғанына  жауапты  адамдардың  міндеті.  Өндірістегі  адамдарға 

жұмысты қауіпсіз жүргізу әдістерін үйрету және олардың түрлері. 

 

2 Дәріс Тақырып 2: Өндірістік жарақат  себептерін зерттеу және есепке алу 

Өндірістегі  апаттар  мен  жарақаттар  себептері.  Оқыс  жағдайларды  зерттеу,  тіркеу 

және есепке алу. Жарақаттарды талдау әдістері.  және кәсіби аурулар, өндірістік жарақат  

себептерін зерттеу әдістері. Апаттар мен жарақаттардың туындау себептері. Рұқсат етілген 

тәуекелділік  және  тәуекелділікті  басқару  принциптері.  Жарақаттар  әсерін  экономикалық 

тұрғыдан бағалау. 

  

3 Дәріс  Тақырып 3: Өндірістік ортаның метрологиялық шарттары 

Өндірістік  ортаның  метрологиялық  шарттарының  параметрлері.  Адамның  жұмыс 

істеу  қабылетіне  микроклимттың  ететін  әсері.  Термореттеу  ұғымы.  Микроклимат 

параметрлерін  қалыптау  және  оны  қамтамасыз  ететін  әдістері.  Микроклимат 

параметрлерін бақылау. 

 

4 Дәріс Тақырып 4: Зиянды заттар және уланулардың алдын алу. Өндірістік шаңдар. 

Шаңаулағыштар.  

Зиянды заттар және олардың жіктелуі. Зиянды заттардың адам организміне ететін 

әсерлері.  Жұмыс  аумағы  ауасындағы  зиянды  заттардың    қалыптасуы  және  оны  анықтау 

әдістері.  Кәсіби  аурулар  мен  уланулардың  алдын  алу  әдістері.  Өндірістік  шаңдар  және 

олардың жіктелуі. Шаңдануды анықтау әдістері. Шаңаулағыштар. 

 

5 Дәріс  Тақырып 5: Өндірістік орындарға жарық беру  

Негізгі  жарық  техникалық  бірліктері  және  өндірістік  орындарға  жарық  беру 

талаптары. Жасанды жарық беру және оның қалыптары. Жасанды жарық беру көздері және 

жарықтандыруды  есептеу  әдістері.  Табиғи  жарық  беру,  оның  қалыптары  және  есептеу 

әдістері.   

 

6 Дәріс Тақырып 6: Дірілдер мен шулардың зиянды әсерінен қорғану 

Өндірістегі дірілдер  мен  шулардың  көздері  және  олардың  адам  организміне  әсері.  

Дірілдер мен шулардың көрсеткіштері. Дірілдер мен шулардың қалыптары.  Дірілдер мен 

шулармен күресу әдістері.  Ультрадыбыс және инфрадыбыс, олардың кері әсерлері, оларды 

қалыптастыру және қорғану әдістері. 

 

7 Дәріс  Тақырып 7: Электр жарақаттарын талдау, электр жарақаттарының түрлері  

Электр жарақаттарын талдау.  Токтың адам организміне әсері. Токпен зақымданған 

адамға әсер етуші факторлар. Электр тогынан зақымданған адамға алғашқы көмек.  

  Тақырып 8: Электр тогынан зақымдануды талдау   

  Электрқондырғылардың  ток  жүретін  әр  түрлі    бөліктеріне    қол  тигізу 

жағдайындағы қауіптерді талдау. Тигізу кернеуі және қадам кернеуі.  Электр қауіпсіздігі 

дәрежесі  бойынша  бөлмелерін  жіктеу.  Электрқондырғылардың  ток  жүретін  әр  түрлі  

бөліктеріне  қол тигізу жағдайындағы қауіптерінен қорғану. 

 

Электрқондырғылардың  жұмыстарының  сипаты  және  оның  жіктелуі,  электр қауіпсіздігі  тобының  біліктілігі  мен  білімдерін  тексеру.  Басқару  және  коммутациялық 

электр  техникалық  аппаратураның  және  жеткізіліп  отырылатын  электр  аспаптарының 

қауіпсіздік талаптары. 

 

 8 Дәріс 

 Тақырып 9: Электр қондырғыдарындағы қауіпсіздік шаралары  Электр  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  –  кіші  кернеулерді  қолдану,  изоляция 

бұзылуларының алдын алу және оны бақылау, жермен қорғау және нөлдік қорғау, алынып 

тасталатын  қорғау  құрылғылары.  Қорғау  құрылғыларының  тәсімдері  және  әрекет  ету 

принципі. 

Жұмыс 

істеп 


тұрған 

электр 


қондырғыларының 

қауіпсіздігі. 

Электр 

қондырғыларына жедел түрде қызмет ету.  Жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларымен жұмыс  істегенде  қолданылатын  қауіпсіздік  шаралары.    Жекеленген  жұмыс  түрлерін 

орындағанда  қолданылатын  қосымша  қауіпсіздік  шаралары.    Кабель  желілерін 

пайдалануда  қолданылатын  қосымша  қауіпсіздік  шаралары.  Ауа  желілерін  пайдалануда 

қолданылатын қосымша қауіпсіздік шаралары. 

  

9 Дәріс Тақырып 10: Статикалық электр түрінен қорғану шаралары 

Статикалық  электр  түрі,  оның  адам  организміне  ететін  әсері.    Қалыптау  және 

статикалық  электр  түрінен  қорғану  шаралары.    Негізгі  және  қосымша  оқшаулағыш 

құралдар туралы ұғымдар. Электр қондырғыларды қоршау, бұғаттау құрылғылары, электр 

қондырғыларының  қауіпсіздік  белгілерінің  түстері.    Қорғану  құралдарының  күйлерін 

бақылау. 

 

10 Дәріс   Тақырып  11:  Өндірістік  кәсіпорындарындағы  өрт  қауіпсіздігінің  негіздері    Өрт 

себептері  және  сипаты.    Энергетикалық  нысандарды  салуда,  қайта  жөндеуде  және  

пайдаланудағы қауіпсіздік шаралары.  

 

11 Дәріс   Энергетикалық  нысандарды  пайдаланудағы  қауіпсіздік  шаралары.  Өрт сөндіру құралдары. Ғимарттар мен үйлерді найзағайдан қорғау. 

Өрт  сөндіру  құралдары.  Өртке  қарсы  сумен  қамтамасыз  ету  жүйесі  және  өрт 

сигналдары. Ғимарттар мен құрылыстарды найзағайдан қорғау.   

 

Емтихан сұрақтары 

1.

 

Еңбекті  қорғау  және  тіршілік  әрекеті  қауіпсіздігінің  ұғымдары  және  олардың құрамдас бөліктері. 

2.

 Еңбекті қорғаудың күйлерін тексеру және бақылау органдары. 

3.

 Еңбекті қорғаудың заңдық актілерінің бұзылғанына жауапты адамдардың міндеті. 

4.

 Өндірістегі еңбекті қорғау қызметін ұйымдастыру. 

5.

 Өндірістегі адамдарға жұмысты қауіпсіз жүргізу әдістерін үйрету. 

6.

 Еңбекті қорғаудың құқықттық негіздері және заңдық актілері. 

7.

 Еңбекті қорғаудың қауіпсіздік техникасының ережелері мен нормалары. 

8.

 Өндіріске байланысты оқыс жағдайларды зерттеу және есепке алу. 

 

9. 

Өндіістік жарақаттарды талдау: жиілік, ауырлық көрсеткіші, және жарақаттанудың 

жалпы коэффициенті. 

10.


 

Өндірістік жарақаттарды талдау әдістері. 

11.

 

Микроклимат параметрлері және олардың адамның жұмыс істеу қабылетіне әсері. 12.

 

Адам организміндегі термореттеу ұғымы және оның бұзылу себептері. 13.

 

Жұмыс аумағындағы микроклимат параметрлерін қалыптастыру: микроклиматтың рұқсат етілген және оңтайлы қалыптары. 

14.


 

Жұмыс аумағында микроклимат параметрлерін қамтамасыз ететін шаралар. 

15.

 

Өндірістік  бөлмелердегі  микроклимат  параметрлерін  бақылау  әдістері  мен аспабтары. 

16.


 

Шаң бөліну себептері, шаң қасиеттері, және шаң зияндылығын бағалау. 

17.

 

Шаңның адам организміне әсер ету салдары. 18.

 

Жұмыс аумағында шаң тығыздығын анықтау әдістері. 19.

 

Ауаны шаңнан тазалау құрылғылары және әдістері. 20.

 

Шаңнан жеке қорғанудың құралдары және олардың жұмыс істеу тәртібі. 21.

 

Зиянды заттар ұғымдары ұғымдары және олардың жіктелуі. 22.

 

Зиянды заттардың адам организміне әсері және уланудың себептері. 23.

 

Жұмыс аумағындағы ауадазиянды заттар құрамын анықтау әдістері. 24.

 

Кәсіби улану мен ауруларының алдын алу. 25.

 

Өндірістік жарық беру мақсаты және талаптары. 26.

 

Жасанды жарық және олардың жіктелуі. 27.

 

Негізгі  жарық  техникалық  бірліктері  және  өндірістік  орындарға  жарық  беру талаптары  

28.


 

Жарық берудің сапалық және сандық көрсеткіштерін сипаттайтын параметрлер. 

29.

 

Жасанды жарық беру түрлеріжәне оның сипаттары. 30.

 

Шырақ ұғымы, олардың түрлері және сипаттамлары. 31.

 

Жасанды жарық беруді есептеу әдістері. 32.

 

Жасанды жарық беру және оның қалыптары. 33.

 

Табиғи жарық беру және оның қалыптары. 34.

 

Өнеркәсіптегі  шудың  және  дірілдің  туындау  көздері  және  олардың  спектрлік жіктелуі. 

35.


 

Дыбыстық  қысым  деңгейінің  ұғымдары  және  бірдей  дыбыс  қаттылғының  қисық 

сызықтары. 

36.


 

Адам организміне шудың биологиялық әсері. 

37.

 

Шуды сипаттайтын параметрлер. 38.

 

Шумен күрес әдістері. 39.

 

Дірілді сипаттайтын параметрлер. 40.

 

Дірілмен күрес әдістері. 41.

 

Өнеркәсіптегі шуды қалыптау. 42.

 

Өнеркәсіптегі дірілді қалыптау. 43.

 

Өнеркәсіптегі  электр  магниттік  өрістердің  туындау  көздері  және  олардың  адам организміне ететін биологиялық әсері. 

44.


 

Өнеркәсіпттік  жиіліктегі  электр  магниттік  өрістердің    адам  арқылы  өткендегі 

токтың мағынасы. 

45.


 

Электр магниттік өрістер параметрлерін қалыптау. 

46.

 

Әр  түрлі  кернеулі  электр  магниттік  өрістердің  қызметкерлерге  әсерінің  шектеулі уақытын есептеу. 

47.


 

Электр  магниттік  өрістердің  қызметкерлерге  ететін  әсерінен  қорғаудың 

техникалық құралдары. 

48.


 

Электр  қондырғыларын  пайдалану  ерекшеліктері  және  электр  жарақаттар 

себептері. 

49.


 

Токтың адам организміне ететін биологиялық әсері.  

50. 

Толығынан  жерге  берілген  бейтарап  өткізгіші  бар  3-  және    4-фазалы    электр 

желісіндегі  электр тогының адамды соғу қауіптілігін талдау.  

51.


 

Жекеленген  бейтарап  өткізгіші  бар  3-  және    4-фазалы    электр  желісіндегі    электр 

тогының адамды соғу қауіптілігін талдау.  

52.


 

Қадамдық кернеудің туындау шарттары және оны есептеу. 

53.

 

Қорғаныс нөлдеуінің мақсаты және оны орындау. 54.

 

Қорғаныс жерге берудің мақсаты және оны орындау. 55.

 

Өрт қауіпсіздігі ұғымы және жану үдерісінің сипаты. 56.

 

Жану үдерісінің механизмі және өздігінен өртену ұғымы. 57.

 

Кенеттен өртену ұғымы және заттың өздігінен өртенуі.  

7 Студенттер білімдерін бағалау ақпараты 

7.1 Бағалау жүйесі  

       Курс  бағдарламасы  бойынша  сіздің  жетістігіңіз  кредиттік  технология  бойынша 

оқытуда қабылданған бағалар бойынша есептеледі (7.1-кесте).    

             

     Кесте 7.1 

Әріптік 


эквивалентпен 

бағалау 


  

Баллмен 


Процентпен  %         

Дәстүрлі 

жүйедегі 

баға 


        А 

  4,0 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


          90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


           85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0 


           80-84 

Жақсы 


        В- 

  2,67 


           75-79 

Жақсы 


        С+ 

  2,33 


           70-74 

Қанағатандырарлық         С 

  2,0 


           65-69 

Қанағатандырарлық         С- 

  1,67 


           60-64 

Қанағатандырарлық         D+ 

  1,33 


           55-59 

Қанағатандырарлық         D- 

  1,0 


           50-54 

Қанағатандырарлық         F 

  0 


             0-49 

Қанағаттанбаған 

                                                                                                                                       

Жіберу рейтингісінің бағасын  (РД) Сіз семестр бойынша жинайсыз. Оқу жұмысының әр 

түрі  100-баллдық  баға  бойынша  бағаланады,  жіберу  рейтингісінің  бағасы  2  кестеде 

келтірілген үлестік коэффициенттер бойынша есептеледі.  

 

         2 Кесте – Жіберу рейтингісі. Әр жұмыстың мәні                       Параметр 

  Весовой коэффициент 

Зертханалық жұмыстарды орындау  

0,2 


Машықтану жұмыстарды орындау 

0,1 


Расчетно-графические работы 

0,4 


Аралық аттестация  

0,2 


Дәрістік сабақтарға қатысу   

0,1 


 Барлығы    Жіберу рейтингісі (РД) 

1,0 


 

Соңғы бағалау былайша есептеледі 

И = 0,6РД+0,4Э, 

Мұндағы  Э – емтихандағы баға. 

 

Қойылған  балдардың  мәні 

 


 

Ең үлкен бағалау баллдары аталған жұмыстар өз кезегімен уақытында және сапалы орындалғанда  қойылады.  Дәрістік  сабақтарға  қатысу  мен  курстық  жобаға  арналған 

баллдар орындаған курстық жұмыстың сапасына қарай және қатыспаған дәрістер санына 

қарай қойылады. 

 

 Университетте  оқитындардың  академиялық  жеделдігін  ұйымдастыру 

жағдайында бағаларды аудару 

        ECTS  (кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің  (аудару)  Европалық  жүйесі) 

бойынша бағаларды ҚР оқитын оқушылардың оқу жетістігін баллдық-рейтингілік әріптік 

жүйесімен  бағалауға  тура  және  керісінше  аудару  3  және  4  кестелеріне  сәйкес  іске 

асырылады. 

                                                                                                        

3  кесте  –  ҚР  оқитын  оқушылардың  оқу  жетістігін  ECTS  бойынша  бағалардан  баллдық-

рейтингілік әріптік жүйесімен бағалауға аудару 

 Оценка по 

ECTS 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 

А 

4,0 100 

Отлично 


В 

В+ 


3,33 

85 


Хорошо 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Удовлетворительно 1,0 50 

FX, F Неудовлетворительно 

 

4-кесте  –  ҚР  оқитын  оқушылардың  оқу  жетістігін  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйесін ECTS бойынша бағалармен бағалауға аудару 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

Оценка по 

ECTS 

 

А 

4,0 95-100 

Отлично 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Хорошо 


В 

В 

3,0 80-84 

 Хорошо 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Удовлетворительно 

С 

2,0 


65-69 

 Удовлетворительно С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Удовлетворительно 

0-49 

Неудовлетворительно FX, F 

 

8 Курс саясаты: 

- сабақтан қалмау және кешікпеу; 

- оқытушы ұсынған сабақ саясатын мұқият қадағалау және оған белсенді қатысу;   

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды тапсыру (деканат берген жіберу 

рұқсаты бойынша); 

- курстық жұмысты семестрдің соңғы аптасына дейін қорғау; 

-  үйде және кітапханада өз бетінше дайындалу.  

9 Академиялық этика қалыптары: 

тәртіп; 

 

10 


- тәрбиелік; 

- мейірімділік; 

- шыншылдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефонды сөндіру. 

        Дау  шығатын  жағдайларды  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен  шешу,  ал 

шешілмейтін жағдайда оны деканат қызметкерлеріне жеткізу. 

 

10 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ Негізгі: 

         1. Конституция Республики Казахстан, Алматы от 30 августа 1995 г.  

         2. Закон Республики Казахстан «О безопасности и охране труда». Астана,от 28 

февраля 2004 г.  

         3. Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах», Астана, 3 апреля 2002 г.  

         4. Экологический кодекс Республики Казахстан. Изд.  дом  «БИКО»  Алматы, 2007. -

193с.                  Міндетті 

5. Тонкопий  М.С. Экономика природопользования. – Алматы. 2007, - 680 с.   

6.  Кузнецов  К.Б.,    Мишарин  А.С.  Электробезопасность    в    электроустановках 

железнодорожного  транспорта. Учеб. пособие для  вузов ж.д.  транспорта / Под. ред. К.Б. 

Кузнецова. – М.: Маршрут, 2005. – 456с.  

 

7. Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана.  Условия и механизмы ее устойчивого развития. – Алматы, 2004. -  604с. 

 

8.  Раздорожный  А.А.  Безопасность    производственной  деятельности:  Учеб. пособие. – М.: ИНФРА, 2003. – 208с. 

 

9.  Охрана  труда  и  техника  безопасности  в  практической  деятельности  субъектов Республики  Казахстан/  Сост.  В.И.  Скала.-  Алматы:    «LЕМ»,  2002.  -  276с.  

          10.  Безопасность    жизнедеятельности.    /    Под    ред.    Арустамова    Э.А.  -    Москва: 

Издательский 

дом 


«Дашков 

и 

К», 2002. 

676с.            11.    Дукенбаев  К.Д.,  Нурекен  Е.  Энергетика  Казахстана  (технический  аспект). 

Алматы, 2001, 2001. – 312с. 

 12.  Безопасность   жизнедеятельности,    производственная безопасность и охрана 

труда  /  П.П.  Кукик,  В.Л.  Лапин  и  др.  -  М.:  Высш.  школа,  2001.  -  431  с.  

          13.  Безопасность  жизнедеятельности.  /  С.В.  Белов,  А.В.  Ильницкая  и  др.  -  Москва: 

Высшая 


школа, 

1999. 


448с.  


             14.  Охрана  труда  и  экологическая  безопасность  в  химической  промышленности:  

Учеб. для вузов. Изд. 2- е  / А.С. Бобков, А.А. Блинов. И.А. Роздин, Е.И. Хабарова. – М.: 

Химия, 

1998. 


– 

400с.  


           15.    Рихтер  Л.А.  и  др.  Охрана  водного  и  воздушного  бассейнов  от  выбросов 

тепловых  электростанций:  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  П.С.  Непорожнего.  -  М.: 

Энергоиздат, 1981. -296 с. 

            16. Охрана труда в электроустановках / Под ред. Б.А. Князевского. –М.: 1981. – 311 

с. 

 

Қосымша(кафедраның әдістемелік еңбектерін қоса) 17.    Охрана  труда  и  техники  безопасности  в  практической  деятельности  субъектов  

Республики Казахстан /Сост. В.И. Скала. – Алматы: «LEM» , 2002. – 276с.   

11 


18.  Приходько  Н.Г.  Безопасность  жизнедеятельности:  Курс  лекций.  -Алматы:  ВШП 

«Адилет», 2000. - 366с. 

19.  Дюсебаев  М.К.,  Кашкарова  З.А.,  Жандаулетова  Ф.Р.  Охрана  труда  и  основы 

безопасности жизнедеятельности. Конспект  лекций. - Алматы: АИЭС, 2006. - 40с. 

20.  Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Учебное пособие для вузов. Алматы, Эверо, 2006. 

- 288 с. 

21.  Безопасность  производственных  процессов:  Справочник  /С.В.  Белов,  В.Н. 

Бринза, Б.С. Векшин др. – М.: Машиностроение, 1985. – 448 с. 

       

22. Абдимуратов Ж.С., Дюсебаев М.К., Санатова Т.С., Хакимжанов Т.Е. Охрана труда.  Конспект лекции.  Алматы:- АИЭС, 2006. -36 стр. 

23  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  (1-4)  /  сост.: 

А.А.Байзакова,  А.С.Бегимбетова,  М.К.Дюсебаев,  Т.С.Санатова.  -  Алматы:  АИЭС,  2004.- 

42 c. 


24.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  /сост.: 

З.А.Кашкарова,  Ф.Р.Жандаулетова,  Т.М.Унгарова,  С.Е.Мананбаева.  -  Алматы:  АИЭС, 

2006. - 34 c.   

25. Методические указания к выполнению лабораторных работ (для студ.всех форм 

обучения  всех  спец.)  /  сост.:  М.К.Дюсебаев,  А.А.Абикенова,  Т.С.Санатова.  -  Алматы: 

АИЭС, 2006.- 18 с.    

26  Защита  от  производственного  шума:  Метод.  указ.  к  вып.  лабор.  раб.  для  студ.- 

бакалавров  всех  форм  обуч.  всех  спец.  /сост.:  Ф.Р.Жандаулетова,  А.С.Бегимбетова, 

С.Е.Мананбаева. - Алматы: АИЭС, 2009.- 14 с.   

27  Охрана  труда.  Исследование  производственной  вибрации  и  эффективности 

виброизоляции  Методические  указания  к  выполнению  лабораторной  для  студентов  всех 

форм  обучения  всех  специальностей/  составил  Н.Г.  Приходько-  Алматы:  АИЭС,  2009,  -

21с  

28  Охрана  труда  Методические  указания  к  выполнению  лабораторной  работы «Определение  состава  воздуха  на  рабочих  местах  производственных  помещений  с 

использованием газоанализатора Каскад Н-41,2» (для студ.всех форм обучения всех спец.) 

/ сост.: А.А.Байзакова, Т.С.Санатова. - Алматы: АИЭС, 2005.- 13 с. 

29  Методические  указания  к  выполнению  расчетно-графических  работ  /сост. А.А.Байзакова, Т.С.Санатова.- Алматы: АИЭС, 2005.- 18 с.  

 

 

Каталог: student -> sillabus 2013 -> otios kz
otios kz -> Ээф деканы Денисенко В. И
otios kz -> Ээф деканы Денисенко В. И
otios kz -> “Еңбек және қоршаған ортаны қорғау” кафедрасы
otios kz -> Инженерлік жүйе, желі және жабдықтар
otios kz -> 5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығы бойынша
otios kz -> Ээф деканы Денисенко В. И
otios kz -> Ээф деканы Денисенко В. И
otios kz -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі коммерциялық емес акционерлік қоғамы
otios kz -> Коммерциялық емес акционерлік қоғамы

жүктеу 147.05 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет