Ең бастысы – тәуелсіздік. Одан кейін келісім, достық және адал еңбек. Сонда ғана Ұлы Даланы мекендеген Мәңгілік Еліміз мәңгіліктерге қадам баса беретін боладыжүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет9/11
Дата06.05.2017
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7 канал

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «Ене мен келін»   

07.10 «қуырдақ»   

07.45 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

09.30 «Гадалка»

10.00 «Смеяться разреша-

ется»

11.40 Т/с «Ғаламат ғасыр. Көсем дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн»

15.50 «Измайловский парк»

18.20 Т/с «Секретные мате-

риалы»


19.20 ПрЕмЬЕра «Келесі 

кім?»


19.50 «Человек-невидимка»

20.50 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн»

21.50 ПрЕмЬЕра т/с 

«Ғаламат ғасыр. Көсем 

дәуірі»  

22.50 Премьера! «шай 

ішейк» 


23.50 Х/ф «Код да Винчи» 

02.10 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»     КТК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)

07.40 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.05 “қазақ қызҒа 

ҮЙлЕНЕм ” (қайталау)

09.45 “мОСКВа СлЕзам НЕ 

ВЕрИТ”, мелодрама. “золо-

тая коллекция “мосфильма”. 

В ролях: Вера алентова, 

алексей баталов, Ирина 

муравьева, Олег Табаков (2 

серии) 


12.50 “рЕКа ПамЯТИ”, ме-

лодрама. В ролях: Станис-

лав бондаренко, Светлана 

Смирнова-Касагаджиева 

(повтор)

14.50 “ӘЙЕл қырық 

шырақТы”. Жаңа маусым!

15.50 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1023,1024.  

Тұсаукесер!

17.10 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы 

(40,41,42).Тұсаукесер! С суб-

титрами на русском языке

18.30 “Ғашық ЖҮрЕК ИлИ 

КОКТЕЙлЬ ДлЯ зВЕзДы-2”. 

романтикалық телехикая 

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.30 “мараФОН ДлЯ ТрЕХ 

ГраЦИЙ”, иронический де-

тектив (1-4 серии). В ролях: 

Юлия Такшина, алла Юга-

нова, Екатерина Копанова. 

Премьера!   

01.30 “СараЙ ХаНымДа-

ры”

02.15 ЖаҢалықТар (қайталау)  

02.40-03.20 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-

сауық бағдарламасыКАнАЛ

05.58  қр ӘНҰраНы

06.00  музыкальный час

07:00 ризамын

07:45 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз) (повтор)

09:45 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (повтор)

10:45 анимационный фильм 

«Красавица и чудовище» 

(повтор)

12:30 Ералаш

14:00 «Это Казахстан, детка»

15:00 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)

16:00 алдараспан, шаншар, 

Нысана күнделігі (каз) 

16:30 аЙТа бЕрСІН (повтор)

17:30 Концерт«Гульнур Ора-

зымбетова» (каз)

20:00 Информбюро

21:00 КИНО. Крис Пайн в 

фантастическом фильме 

«Стартрек»

23:40«Ұятемес» (каз)

00:30 Сериал «Возвращение 

ляли»

03:00 Казакша концерт (каз) 

   ЕвРАзИя

6:00 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы  

6:45 «ЖҰма УаҒызы»     

7:00 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕН  

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕН  

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  

10:00 «СУДЕбНыЕ ИСТО-рИИ»  

11:00 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:30 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

12:25 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮПІлІ». ҮНДІ ТЕлЕХИКа-

ЯСы 


13:15 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

14:05 ТОК-шОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

15:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

15:10 «ПраВДа»   

15:15 Татьяна Черкасова, 

алексей зубков, Виктория 

Стивина, Сергей Юшкевич, 

Наталья лукеичева, Илья 

любимов в мелодраме 

«ЧЕТВЕрТыЙ ПаССаЖИр»  

17:25 «ЖДИ мЕНЯ». КазаХ-

СТаН  

18:40 «ПОлЕ ЧУДЕС»  20:00 «ГлаВНыЕ НОВО-

СТИ»  


20:55 ТҰСаУКЕСЕр. «қОС 

ЖҮрЕКТІҢ лҮПІлІ». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

0:00 «КлУбУ ВЕСЕлыХ И 

НаХОДЧИВыХ – 55 лЕТ». 

ЮбИлЕЙНыЙ ВыПУСК

2:20 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

2:40 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:50 «баСТы 

ЖаҢалықТар»   

3:25 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз) 


4:20 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

До 5:00 

 

      

7:00 «Инвестиция және 

даму» бағдарламасы

8:00 Художественный фильм 

«Дорога домой»

9:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

12:10 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым

13:10 Программа «репортер представляет»

13:30 Союзмультфильм 

«зима в Простоквашино»

14:10 Сериал «Уравнение 

любви» 5-6 серия

16:30 «Тәуелсіздік тартуы»  

қазақстан Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына арналған жоба

17:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

22:00 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым


22:50 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

23:50 Новости «20:30»

0:20 Жаңалықтар

0:50 «Жібек» телехикаясы

жҰМАжелтоқсан

 

„

    тәуелсіздік – егеменді еліміздің ең биік тұғыры. тәуелсіздік жолында 

қаншама ғасырды бастан кешірдік.

тәуелсіздік - қазақтың 

бағы, байлығы 

Фармацевтикалық 

тәжірибеге енуі тиіс 

стандарттар

Азаматтық туы көкте желбіреп, бостандық қыраны көгімізде 

еркін самғап қалықтауы үшін өткелі қиын, бұралаң жолдардан 

өттік. Батырлығымыз бен жігерлігіміздің және рухымыздың 

жоғарлығының  арқасында  аңсаған  тәуелсіздікке  де  қол 

жеткіздік. Міне, биыл Тәуелсіздігіміздің арайлап атқан таңына 

25 жыл! Осы жылдар ішінде саяси жүйесі тұрақты, экономикасы 

дамыған, бәсекеге қабілетті, халықаралық беделі зор қуатты 

мемлекетке айналдық. 

Осы  тақырыпты  кеңейту  мақсатында  7  «Г»  сыныбында 

«Қазақтың бағы да, байлығы да - Тәуелсіздік» тақырыбында  

тәрбие сағатын өткіздім.      

Танымдық  сағатта  оқушылар  25  жыл  ішінде  тәуелсіз 

Қазақ елінің қалыптасу жолынан хабар алды. Осы кезеңде 

Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер тани-

тындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген Тұңғыш Президент 

Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегін дәл бүгін және әрқашан 

айтып өтеміз. 

Біз  тәуелсіздікке  қол  жеткізу  арқылы  мәдениетіміз  бен 

салт-дәстүрімізді,  дінімізді,  тілімізді  қайта  өркендеттік. 

Тәуелсіздігіміздің рәмізі саналатын Әнұранымызды, Туымыз-

ды, Елтаңбамызды және төл теңгемізді сайладық. Бірлігіміз 

бен бейбітшілігіміздің негізі Конституцияны бекітіп, айбарлы 

мемлекет құрдық.нурзила  БАЛҚыБЕКовА, 

Ө жолдасбеков  атындағы №50 орта мектеп мұғалімі.  

Бүгінгі таңда елімізде медицина саласының маңызды бір 

бөлігі фармацевтика саласы қарқынды даму үстінде.  Жалпы 

халықты сапалы әрі қауіпсіз дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету,  

медициналық өнімдерді дұрыс тағайындау, дәрі-дәрмек туралы 

толық ақпарат беру,  ел ішінде саламатты өмір салтын кеңінен 

насихаттау, аурулардың алдын алу сынды маңызды міндеттер 

фармацевтикалық дәріхана тәжірибесіне енуі тиіс стандарттар 

(GPP) тізіміне жатады. 

2015  жылдың  сәуірінде  Қазақстан  Республикасының  

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» кодексіне 

енгізілген өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес, 2018 жылдың 

1 қаңтарынан бастап фармацевтикалық тәжірибеге енуі тиіс 

стандарттарды ұстану қазақстандық дәріханалық мекемелерге 

міндеттелетін болады. 

Халықаралық  стандарттарға  өтуді  мықтап  қолға  алған 

мемлекетімізде  бұл  бағытта  жүйелі  жұмыстар  жүргізілуде. 

Соның ішінде, Жамбыл облысы да жаңа стандарттарға көшуде 

белсенділік танытып,  фармацевтикалық дәріхана тәжірибесіне 

енуі тиіс мәселелер бойынша түрлі іс-шаралар өткізуде. 

Бүгінгі таңда облыста дәріханалық тәжірибелік стандартқа 

(GPP)  сәйкес  4  дәріхана  жұмыс  істесе,  тәжірибелік 

дистрибьюторлық стандартқа сәйкес  (GDP)  2 дәріханалық 

қойма бар. 

ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік дамыту министрлігі 

Медициналық    және  фармацевтикалық  қызметін  бақылау 

комитетінің  Жамбыл  облысы  бойынша  департаменті    мен 

фармацевтикалық қызметті  қолдау және дамыту қауымдастығы 

бірлесе отырып,  аталған мәселе бойынша түсіндіру жұмыстарын 

жан-жақты жүргізіп жатыр.ҚР дСӘдМ Медициналық  және фармацевтикалық 

қызметін бақылау комитетінің жамбыл облысы бойынша 

департаменті.

Tv АПТА

16

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №47 (1335), 23 қараша  2016 Жыл  //6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

8:15 ТҰСаУКЕСЕр! 

«Дара мЕН ДО-

СТары». мультхи-

кая. 2-маусым.7-8 

бөлімдері (ақш, 2016 

ж.) 


9:00 «СЕНбІлІК ТаҢ». 

Отбасылы-танымдық 

бағдарлама

10:10 «музарТ Live». 

мега-жоба

11:55 «аС бОлСыН!»

12:35 «балаПаН 

ЖҰлДыз». Жас 

таланттарға арналған 

өнер додасы

13:40 «ОЙ-ТОлҒаУ» 

14:30 Эми адамс, Па-

трик Демпси, Джеймс 

марсден, Тимоти 

Сполл «Ертегіден 

келген қыз» балалар 

фильмінде (ақш, 

2007 ж.) режиссері: 

Кевин лима 

16:15 Фикрет Күшкан, 

Дениз Чакыр, бурак 

Иамантүрік, Езги 

Еюбоғлы «ҮзІлмЕГЕН 

ҮмІТ» телехикаясын-

да. 11-13 бөлімдері.

режиссері: құдірет 

Сабанжы (Түркия, 

2015ж.) (с субтитра-

ми)  

18:45 «музарТ Live». Күнделік

19:00 ТҰСаУКЕСЕр! 

«ӨмІрДІҢ ӨзІ НО-

ВЕлла». Телехикая.  

(«қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2016 ж.)

(с субтитрами)

20:00 KAZNEWS

20:35 «КӨҢІлашар» 

22:10 «мУзарТ» 

ансамблінің 15 

жылдығына арналған 

концерт

0:00 Дайан лэйн, Сандра О, линдси 

Дункан «Күншуақты 

Тоcкана» драмасын-

да. режиссері: Одри 

Уэллс (ақш, Италия, 

2003 ж.) (с субтитра-

ми)    

1:45 KAZNEWS2:20 «Өмірдің өзі 

новелла». Телехикая.  

4-бөлім. («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 

2016 ж.) (с субтитра-

ми)


3:05 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

3:35 Әнұран

 

         ХАБАР

7:00 қр Әнұраны

7:00 «қалжың 

қоржыны» 

8:00 «»»Өзін-өзі тану»

8:10 «Продвопрос»

8:30 «қызық times»

9:30 «золотая сере-

дина»

10:10 аспаздық бағдарлама «Сиқырлы 

ас үй»


10:45 мультфильм. 

«Щенячий патруль» 

11:15 Семейное кино. 

«лэсси»


13:00 Телехикая. 

«Сүйген жарым»

14:30 III международ-

ный конкурс артистов 

балета. астана.

15:00 Премьера!!! Тан-

цевальное шоу «биле, 

қазақстан!»

16:30 Из цикла 

телевизионных 

документальных 

фильмов «Эпоха 

перемен»фильм «Дэн 

Сяопин» 


17:00 Концерт 

ш.қалдаяқов 

«Сағынышым менің»

18:30 «Ду-думан»

19:40 «бенефис-шоу»

21:00 ақпарат 

арнасы - «7 күн» 

сараптамалық 

бағдарламасы

22:00 Документаль-

ный фильм «Глава 

государства» 

23:00 мегахит. Джесси 

айзенберг, Эндрю 

Гарфилд, Джастин 

Тимберлэйк в био-

графической драме 

«Социальная сеть»

0:40 Дневник «биле, 

қазақстан!»

0:55 Телесериал 

«Дворец абдин»

1:35 Телехикая 

«Әселдің құрбы-

құрдастары»

2:35 «Әсем әуен» 

3:00 қр Әнұраны

                          ҚАзАҚСТАн

ТАРАз

9:00 Әнұран

9:05 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

9:30 ИТОГОВыЕ НО-

ВОСТИ


9:55 Хабар: Ол және 

өмір


10:15 балаларға 

базарлық 

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 музыка

10:50 Хабар: 

Денсаулық

11:10 Хабар: Сөз жебе

11:35 Сөз маржан

11:40 Телеблокнот

11:45 Хабар: бірінші 

студия 


12:10 Отбасылық 

фильм


13:10 Хабар: Сіз не 

дейсіз?


13:50 Телемаркет

14:00 аңдатпа

14:00-16:00 

Техникалық үзіліс 

16:00 аңдатпа

16:05 Телеблокнот

16:10 балаларға 

базарлық 

17:00 Телехикая 

17:55 Телеблокнот

18:00 Әулиеата 

әуендері


18:10 Хабар: балақай

18:25 Хабар: бірлігіміз 

жарасқан

18:45 Телеблокнот

18:50 Телемаркет

19:00 аПТа 

ЖаҢалықТары 

20:00 Телехикая 

20:40 Хабар: Тараз 

төрінде


21:20 Хабар: Жамбыл-

спорт/ рус

21:30 Телемаркет

21:35 Телеблокнот

21:40 Көркем фильм 

23:25 Телеблокнот

23:30 Концерттік 

бағдарлама 

0:55 аңдатпа, Әнұран

1:00 арнаның жабы-

луы

7 канал

06.00 «қырық милли-

он теңге шоуы»

07.00 «Ене мен келін» 

07.30 «шынайы өмір»

08.30 «Теңбіл доп»

09.00 

«Әп,бәрекелде!»09.30 м/ф «Ну, по-

годи!»


10.30 Детский фильм 

«шпион по соседству»

12.15 «Смеяться раз-

решается»

14.50 «Q-елі»

16.00 «шай ішейк» 

17.00 Премьера! «Та-

маша. 7км»

18.00 Т/с «құлпынай 

жұпары»


21.00 «айнаonline»

21.30 «моя история»

22.15 Х/ф «Голодные 

игры: и вспыхнет 

пламя»

01.10 «Вечерний Квартал»

02.30 шоу «BOOM» 

03.00 «баспана бабы» 

04.00 


«Әп,бәрекелде!»

04.30 «Теңбіл доп» 

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “Тал ТҮСТЕ 

КӨлЕҢКЕ ТҮСПЕЙДІ”. 

Көркем фильм (5 

серия)   

08.30 “ТаҒДырмЕН 

ТарТыС ”. Үнді теле-

хикаясы. Тұсаукесер! 

09.00 “баСТы рӨлДЕ” 

(қайталау)

09.30 “INSTAлаЙық” 

(қайталау)

09.50 “КрИВОЕ зЕр-

КалО”

12.00 НОВОСТИ (повтор вечернего 

выпуска)


12.30 “барышНЯ-

КрЕСТЬЯНКа” – Но-

вый сезон!

15.00 “КӨрІПКЕл”

16.00 “ӘЙЕл қырық 

шырақТы”. 

17.00 “INSTAлаЙық”. 

Тұсаукесер! 

17.30 “баСТы 

рӨлДЕ”. Тұсаукесер!

18.00 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. 

Ойын-сауық 

бағдарламасы

18.30 “НашақОрлар”. 

Деректі фильм. 

Тұсаукесер!  

19.00 “мЕНІҢ 

КҮНӘлІ ПЕрІшТЕм” 

драмалық көркем 

фильм. рөлдерде: 

Жерар Депардье, 

мұрат ахманов, 

құралай анарбекова 

21.00 “Я СТЕСНЯ-

ЮСЬ СВОЕГО ТЕла”, 

медицинское реали-

ти-шоу. 3-ий сезон. 

Премьера!              

22.30 “ДрУГаЯ 

ПраВДа”

23.30 “Я СТЕСНЯ-ЮСЬ СВОЕГО ТЕла”, 

медицинское реалити-

шоу (продолжение)

01.20 “КӨрІПКЕл” 

(қайталау)

02.05-03.30 

“ЖЕҢІлТЕК бИКЕш” 

көркем фильмКАнАЛ

05.58 қр ӘНҰраНы

06.00 развлекатель-

ная программа «риза-

мын» (каз)

07:00 Информбюро 

08:00 Конил толкыны

09:00 1001 анекдот

10:00 Кулинарная 

программа «Готовим с 

адель» 

10:30 анимационный фильм «Синдбад - ле-

генда семи морей»

12:10 Фартовые 

деньги


СЕнБІ 

3  

желтоқсан

Монтаждау, бұйымдарды ілу және 

басқа да жұмыстар (шақыру - 100 теңге), 

“Польша гардині”,  жалюздер, сөрелер, ванна 

жиынтығы, бұрғылау, эл. ажыратқыш (тек алмас-

тыру), нүктелердің орнын ауыстырып салу, люстра, 

жарықшам, бра. 

Бетон қабырғаны тесу. жиһаздарға кішігірім 

жөндеулер. 

Т. 34-81-93, ұ.т.: 87052088339, 87051044109 . Алдын ала 

телефон шалыңыз.

МАМАн  

нИКоЛАЙ

Пластик терезелер. Өлшеуі 

тегін. Маскиттік тор сыйлыққа. 

Т. 87072355158, 87713355158.

үйге келіп қызмет көрсетеміз.

т.45-66-90, 87052255278 (Владимир)

12:40 алдараспан, 

шаншар, Нысана 

күнделігі (каз) 

13:00 Сериал «Улжан»

16:00 Ералаш

16:15 анимационный 

фильм «шрек 2»

18:15 КИНО. Крис 

Пайнв фантасти-

ческом фильме 

«Стартрек»(повтор) 

21:00 аЙТа бЕрСІН

22:00 Фильм Концерт 

«абай бегей» (каз)

00:10 КИНО. Крис 

Пайнв фантастическом 

фильме «Стартрек: 

Возмездие»

02:20 Казакша концерт 

(каз)

 

   ЕвРАзИя 

6:00 ЖаҢалықТар 

СУбТИТрлЕрмЕН  

6:05 «мОДНыЙ ПрИ-

ГОВОр» (каз)   

7:00 «ИДЕалЬНыЙ 

рЕмОНТ» (каз)  

7:50 «ВЕрОНИКа 

марС» ТЕлЕХИКа-

ЯСы 


8:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

9:00 «СмаК» 

9:40 Премьера. Евге-

ния лоза, Виктор логи-

нов, Кирилл Жандаров, 

Светлана Колпакова в 

мелодраме «лЮбОВЬ 

На ЧЕТырЕХ КОлЕ-

СаХ» 


11:40 «ФабрИКа 

ГрЕз» с Ольгой арта-

моновой  

12:00 «112. НЕДЕлЯ» 

(каз)    

12:30 «ВЕрОНИКа 

марС» ТЕлЕХИКа-

ЯСы 


13:25 «ТОЙ базар» 

бағдарламасы 

14:25 «П@УТINA+» 

бағдарламасы  

15:30 Евгения Оси-

пова, Иван Жидков, 

максим Кречетов 

в многосерийном 

фильме «ОТПЕЧаТОК 

лЮбВИ» 


20:00 «ПЕрВаЯ ПрО-

Грамма»  

20:30 ПрЕмЬЕра 

СЕзОНа. «ГОлОС 

КазаХСТаНа»  

22:15 «баСТы 

баҒДарлама» 

22:45 «КЕшКІ КЕзДЕ-

СУ» бағдарламасы 

0:00 «лЕДНИКОВыЙ 

ПЕрИОД». НОВыЙ 

СЕзОН  


2:30 «112. НЕДЕлЯ» 

(каз)   


2:50 «КЕшКІ КЕзДЕ-

СУ» бағдарламасы 

3:50 «ИДЕалЬНыЙ 

рЕмОНТ» (каз)  

4:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

До 05:00 

   


      

8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости «20:30»

9:00 Турецкий сериал 

«Украденная жизнь»

10:00 Программа «Тен-

гемания»

10:15 «Үздік 

әндер» концерттік 

бағдарламасы

11:00 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

12:00 «Eurasia Barysy» 

қазақ күресінен 

халықаралық турнир

16:45 «Теңгемания» 

бағдарламасы

17:00 «Ұрланған 

тағдыр» түрік телехи-

каясы 


18:00 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

19:00 «қыз ақысы» 

түрік телехикаясы

20:00 «біздің 

уақыт» ақпараттық-

сараптамалық 

бағдарламасы

20:45 «біздің ауыл» 

бағдарламасы

21:10 «Ұрланған 

тағдыр» түрік телехи-

каясы

22:10 «Ел аузында» бағдарламасы

22:40 «Ой мен ойын» 

шоуы

23:30 «Ханзада Ван Со» корей телехикаясы

Шетелдік 

теледидарды 

сапалы 

жөндейміз және 

кепілдік береміз.

 

„

пештермен жылытылатын үйлер мен пәтерлерде қайғылы оқиғаны болдырмау 

үшін, пештерді қолдану кезінде немесе 

құрастыру кезінде өрт қауіпсіздігі 

талаптарының орындалуын қатаң түрде 

қадағалау керек.   

пештерді қолдану кезіндегі 

өрт қауіпсіздігі

Өрт көп жағдайда пештердің мөлшерден тыс қызып кетуі, 

кірпіш қаланған қабырғаларының сызат беруі, пештерді жағу 

кезіндегі жанғыш және тез тұтанғыш сұйықтықтарды пайда-

лану кезінде, ыстық шоқтардың пештен түсуінен пайда бола-

ды. Осындай өрттердің салдарынан адамдар мерт болады, ал 

көпшілігі түтіннен уланады. Осындай жағдайлар болмас үшін 

қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау керек.

Отпен жылытуды пайдалану кезінде:  

1. Қандай да бір бұзылуы немесе бүлінуі (оның ішінде жылу 

беретін беттердегі күюлер және жарылулар) болатын жылу 

өндіргіш  аппараттарды  және  зауыт  өндірісінен  шықпаған 

жылыту аппараттарын пайдалануға;

2.  Пештерді есігі ашық тұрған кезінде жағуға; 

3.  Жанғыш  заттарды,  материалдарды,  бұйымдар  мен 

жабдықтарды кептіруге, жинауға және  пештердің оттығының 

саңылауларына  дейін  1,25  м  болатын  және  пештің  басқа 

қыздырылатын  бөліктеріне  дейін  0,7  м  кем  болатын 

арақашықтықта орналастыруға;

4. Түтін арналары ретінде желдету жүйесінің ауа арналарын 

және де басқа арналарды пайдалануға;

5.  Жанып  тұрған  пештерді  қараусыз  қалдыруға  және 

пештерді жас балаларға қарауды тапсыруға;

6.  Жағу  үшін  дайындалған  отынды,  сондай-ақ  басқа 

жанғыш заттар мен материалдарды пештің алдындағы табаққа 

орналастыруға;

7.  Пештерді  пайдалану  жөніндегі  нұсқаулықтарда 

қарастырылмаған жанғыш заттарды (қатты, сұйық, газ тәрізді) 

отын ретінде қолдануға тыйым салынады.

Отпен  жылытылатын  пештерді  пайдалану  кезінде  есте 

сақтау керек:

1.  Жылыту  пештері  мен  жүйелерінің  түтін  құбырлары 

ақаусыз ұшқын сөндіргіштермен (ұяшықтарының мөлшері 

5*5 мм астам болмайтын металл тор көзі) жабдықталуы тиіс.

2. Түтін құбыры мен шатырдың бір-біріне тиетін жерінде 

жанбайтын материалдан оқшаулағыш болуы тиіс. Ол түтін 

құбырларының қызуынан шатырды қорғайды.      

3. Пештің оттығынан алып шыққаннан кейінгі қыздырылған 

және бықсыған материалдар болатын күл және қож өрттің 

туындау  мүмкіндігін  болдырмайтын,  олар  үшін  арнайы 

қашықтатылған жерге қойылуы керек. Осындай заттар мен 

жанғыш заттардың арақашықтығы 15 метрден аз болмауы тиіс.

4. Жылыту пештері мен жүйелерінің түтін құбырлары, 

түтіндіктері  және  басқа  элементтері  тікелей  жылыту 

маусымының алдында, сондай-ақ барлық жылыту маусымының 

аралығында және кем дегенде үш айда бір рет тазартылуы тиіс.  

5. Өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келмейтін пештерді 

пайдаланбаңыздар.

Жылыту жүйелерін пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздігі 

шаралары бойынша толығырақ  ақпаратты ҚР Үкіметінің 

2009 жылғы 16 қаңтардағы №14 қаулысымен бекітілген «Өрт 

қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінің  

№3.5.6. «Ғимараттар, құрылымдар мен құрылыстардың жы-

лыту және желдету жүйелерін күтіп ұстауға қойылатын өрт 

қауіпсіздігі талаптары» Заң тармағынан және ҚР Үкіметінің 

2014  жылғы  9  қазандағы  №1077  қаулысымен  бекітілген 

«Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» каулысының 

«Ғимараттар мен құрылыстардың жылыту жүйелерін ұстау 

тәртібі» Заң тармағынан таба аласыздар.


Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі

жүктеу 1.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет