Ең бастысы – тәуелсіздік. Одан кейін келісім, достық және адал еңбек. Сонда ғана Ұлы Даланы мекендеген Мәңгілік Еліміз мәңгіліктерге қадам баса беретін боладыжүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет8/11
Дата06.05.2017
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

         ХАБАР

7:00 қр Әнұраны

7:00 «Әсем әуен» 

7:15 «біздің үй»

8:00 Утренняя информа-

ционно-развлекательная 

программа «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы

10:10 Телесериал «Такая 

работа»

11:00 Тұсаукесер!!! Телехикая. «Көрімдік»

11:25 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

11:30 Премьера!!! реалити 

шоу «Экспедиция 25» 

12:00 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная программа 

«магия кухни»

13:00 Премьера! Телесериал. 

«Унесенные рейсом»

13:30 Телесериал. «Женский 

детектив»

14:00 Телесериал. «Централь-

ная больница» (Украина)

15:00 «Народный контроль»

15:15 Тұсаукесер!!! «Пай-пай, 

25» 


16:30 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

17:00 «біздің үй»

17:50 Премьера!!! Ток-шоу 

«Давайте говорить!» 

18:30 «біздің назарда»

18:45 «Жеңімпаз жолы»

19:00 қорытынды жаңалықтар

Негізінде

19:40 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

19:45 Телехикая. «зәуре»

20:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Сапарластар хикаясы» 

21:00 Итоги дня

По сути


21:40 Телесериал «Такая 

работа»


22:30 Премьера!!! 

Телесериал.»Осколки» 

23:30 «Көңіл толқыны» 

ақпратты-танымдық 

бағдарламасы 

0:00 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

0:30 қорытынды жаңалықтар

1:00 «Өмір сабақтары» деректі 

драмасы


1:30 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

2:00 «Сотқа жеткізбей» деректі 

драмасы


2:30 қорытынды жаңалықтар

3:00 қр Әнұраны

                          

ҚАзАҚСТАн

ТАРАз

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (қайталау)

07.45 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.10 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы (қайталау)

09.30 “СмОТрЕТЬ ВСЕм!”

10.10 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13”, детективная 

драма (7-8 серии, повтор)

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.45 “былО ДЕлО” (повтор)

13.45 “СамыЙ лУЧшИЙ 

ДЕНЬ”. Премьера! 

14.10 “НЕ ВрИ мНЕ”, псевдо-

реалити

15.00 “ӘЙЕл қырық шырақТы”. Жаңа маусым!

16.00 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1021,1022).  

Тұсаукесер!

17.30 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (37,38,39).

Тұсаукесер! С субтитрами на 

русском языке

19.00 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы. Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском языке.

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ЧЕрНыЙ КВаДраТ” 

22.10 “мОЯ ПраВДа”. Пре-

мьера!


22.40 “ПИСЬма На СТЕКлЕ. 

СУДЬба” (5-6 серии), ме-

лодрама с участием марии 

Порошиной, Ольги Ивановой, 

Никиты Тезина, Юрия батури-

на. Премьера!

00.30 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13” (9-10 серии), де-

тективная драма с участием 

анны Ковальчук, Вячеслава 

захарова, Ольги Павловец  

02.15 “СараЙ ХаНымДары” 

03.00 ЖаҢалықТар (повтор)  

03.25-04.20 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-сауық 

бағдарламасы7 канал

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «Ене мен келін»   

07.10 «қуырдақ»   

07.45 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

09.30 «Гадалка»

10.00 «Смеяться разреша-

ется»

11.40 Т/с «Әулет»  12.50 Т/с «Ғаламат ғасыр. 

Көсем дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым шешілген 

күн»


15.00 «Q-елі»

15.40 Т/с «Строя»

16.10 Т/с «Квест»

18.20 Т/с «Секретные мате-

риалы»

19.20 «Q-елі»19.50 Т/с «моя новая жизнь»

20.50 ПрЕмЬЕра т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

21.50 ПрЕмЬЕра т/с 

«Ғаламат ғасыр. Көсем дәуірі»  

22.50 Т/с «Әулет»

00.00 Премьера! Т/с «Секрет-

ные материалы»

00.50 Т/с «Квест»  

01.40 «айнаonline»

02.15 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (қайталау)

07.45 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.10 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы (қайталау)

09.30 “СмОТрЕТЬ ВСЕм!”

10.10 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13”, детективная 

драма (7-8 серии, повтор)

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.45 “былО ДЕлО” (повтор)

13.45 “СамыЙ лУЧшИЙ 

ДЕНЬ”. Премьера! 

14.10 “НЕ ВрИ мНЕ”, псевдо-

реалити

15.00 “ӘЙЕл қырық шырақТы”. Жаңа маусым!

16.00 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1021,1022).  

Тұсаукесер!

17.30 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (37,38,39).

Тұсаукесер! С субтитрами на 

русском языке

19.00 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы. Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском языке.

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ЧЕрНыЙ КВаДраТ” 

22.10 “мОЯ ПраВДа”. Пре-

мьера!


22.40 “ПИСЬма На СТЕКлЕ. 

СУДЬба” (5-6 серии), ме-

лодрама с участием марии 

Порошиной, Ольги Ивановой, 

Никиты Тезина, Юрия батури-

на. Премьера!

00.30 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13” (9-10 серии), 

детективная драма с участием 

анны Ковальчук, Вячеслава 

захарова, Ольги Павловец  

02.15 “СараЙ ХаНымДары” 

03.00 ЖаҢалықТар (повтор)  

03.25-04.20 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-сауық 

бағдарламасыКАнАЛ

05.58 қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)» (по-

втор)

11:00 мультсериал «Юные титаны»

11:30 мультсериал «Фиксики» 

(рус)

12:30 Ералаш13:30Сериал «Вечный отпуск»  

(повтор)


14:05Сериал «Нархоз»

15:05 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)

16:05 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)

18:00 Сериал «махаббат пен жаза» (каз)

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «Вечный отпуск»

22:40 Сериал «ЕрТУГрУл 2»

23:40 «Ұятемес» (каз)

00:35Сериал «Возвращение 

ляли»

02:50 Казакша концерт (каз) 

  

   ЕвРАзИя

6:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз)  

7:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  


10:00 «СУДЕбНыЕ ИСТО-

рИИ»  


11:00 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:30 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

12:25 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮПІлІ». ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы 

13:15 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

14:05 ТОК-шОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

15:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

15:10 «ПраВДа»   

15:15 Премьера. антонина 

Паперная, Станислав бонда-

ренко, Сергей астахов, Ирина 

розанова в фильме «ВО ИмЯ 

лЮбВИ» 


17:35 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:50 многосерийная мело-

драма «раДИ лЮбВИ Я ВСЕ 

СмОГУ»


20:00 «ГлаВНыЕ НОВОСТИ»  

20:55 ТҰСаУКЕСЕр. «қОС 

ЖҮрЕКТІҢ лҮПІлІ». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

0:00 «КлУб ВЕСЕлыХ И На-

ХОДЧИВыХ 2016». Первый 

полуфинал

2:20 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

2:40 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:50 «баСТы ЖаҢалықТар»   

3:25 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

До 4:00 

 

      

7:00 Программа «Тенгемания»

7:20 Жаңалықтар

7:50 Новости «20:30»

8:20 Союзмультфильм «Коте-

нок по имени Гав»

9:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

12:10 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым


13:10 Союзмультфильм «ма-

лыш и Карлсон»

14:10 Сериал «Уравнение 

любви» 2-3 серия

16:30 «Сырты бүтін...» деректі 

драма


17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы


20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым


22:50 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

23:50 Сериал «ласточкино 

гнездо»


0:40 Новости «20:30»

1:10 Жаңалықтар

1:40 «Теңгемания» 

бағдарламасыСӘРСЕнБІ

30 

қараша

қазақСТаН 

рЕСПУблИКаСыНыҢ 

ТҰҢҒыш ПрЕзИДЕНТ КҮНІ

6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:00 «ТаҢшОлПаН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама  (9:30 

KAZNEWS) 

10:00 ПрЕзИДЕНТ Пара-

СаТы. бейнеролик 

10:05 «ӘлЕм ТаНыҒаН 

қазақСТаН». арнайы жоба 

1-бөлім   

10:15 «Үздік әндер»

10:45 ПрЕзИДЕНТ Пара-

СаТы. бейнеролик 

10:50 Әбілмансұр Серіков, 

Нұрлан Әлімжанов, бибігүл 

Төлегенова «балалық 

шағымның аспаны» дра-

масында («қазақфильм», 

2011 ж.) режиссері: рүстем  

Әбдірашев 

12:50 қазақ КҮрЕСІ. 

«ЕУразИЯ барыСы» 

Халықаралық ТУрНИрІ. 

ТІКЕлЕЙ ЭФИр

19:00 «Үздік әндер»

19:45 «Әлем таныған 

қазақстан». арнайы жоба 

1-бөлім     

19:55 ПрЕзИДЕНТ Пара-

СаТы. бейнеролик 

20:00 KAZNEWS

20:45 Тәуелсіздікке 25 жыл. 

«аЙТУҒа ОҢаЙ...»

21:30 ПрЕзИДЕНТ Пара-

СаТы. бейнеролик 

21:35 «ӘзІл ӘлЕмІ»

23:35 «мУзарТ Live». 

Күнделік

23:45 ПрЕзИДЕНТ Пара-

СаТы. бейнеролик 

23:50 Нұрлан Әлімжанов, 

Нұржұман ықтымбаев, 

Жан байжанбаев, Наталья 

арынбасарова «Елбасы 

жолы: От-өзен» драма-

сында («қазақфильм», 

2014 ж.) режиссері: рүстем  

Әбдірашев 

1:25 KAZNEWS

2:10 Тәуелсіздікке 25 жыл. 

«Президент парасаты». 

арнайы жоба 

2:35 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

3:30 Әнұран

         ХАБАР

қазақСТаН 

рЕСПУблИКаСыНыҢ 

ТҰҢҒыш ПрЕзИДЕНТІ 

КҮНІ

ДЕНЬ ПЕрВОГО ПрЕ-зИДЕНТа рЕСПУблИКИ 

КазаХСТаН»

7:00 қр Әнұраны

7:00 Концерт «Сүйікті 

әндер» 

7:30 «Ән қанатындағы арман» қазақстан 

республикасының Тұңғыш 

Президенті күніне арналған 

концерт 


9:00 мультфильм «аль-

берт»


10:25 «Ұлытау ұлағаты» 

деректі фильмі

11:15 «арманға жетелей 

бер, астана»

13:00 Художественный 

фильм. «Весна на зареч-

ной улице»

14:15 «Тұлға. Елба-

сы. Тарих.» қазақстан 

респубкасының тұңғыш 

Президент күніне арналған 

мерекелік концерті 

15:30 Кино.»16 қыз» 

17:15 мюзикл. «арман 

жолы»

18:30 Из цикла телевизи-онных документальных 

фильмов «Эпоха перемен» 

фильм «Нурсултан На-

зарбаев» 

19:00 қорытынды 

жаңалықтар

19:35 Негізінде

19:40 Телехикая. 

«Жұлдыздар тоғысқанда» 

21:00 Итоги дня

По сути

21:40 Спецвыпуск. Форум молодежи 

22:30 Телехикая. 

«Жұлдыздар тоғысқанда» 

0:00 шәмші қалдаяқовтың 

«Әнім сен едің» атты 

концерті


1:10 қорытынды 

жаңалықтар

1:50 Досымжан 

Таңатаровтың «Отаным 

менің» атты концерті

3:00 қр Әнұраны

                          

ҚАзАҚСТАн

ТАРАз

ДЕНЬ ПЕрВОГО ПрЕзИ-

ДЕНТа рК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-

сауық бағдарламасы

07.20 “ӘН мЕН ӘНшІ” 

09.35 “СлУЖЕбНыЙ рО-

маН”, лирическая комедия. 

“золотая коллекция “мос-

фильма”. В ролях: алиса 

Фрейндлих, андрей мягков, 

Олег басилашвили, лия 

ахеджакова (2 серии) 

12.45 “ОазИС лЮбВИ”, 

лирическая мелодрама. В 

ролях: Жан байжанбаев, 

Дастен шакиров, алена 

Хмельницкая 

14.50 “алДараСПаН”

15.30 “қазақ қызҒа 

ҮЙлЕНЕм ”. Төреғали 

Төреәлінің концерті 

17.30 “Ғашық ЖҮрЕК 

ИлИ КОКТЕЙлЬ ДлЯ 

зВЕзДы-1”. романтикалық 

телехикая 

19.30 “ГлаВа ГОСУДар-

СТВа”. Документальный 

фильм.

20.30 ЖаҢалықТар21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВО-

СТИ


21.30 “ПИСЬма На СТЕ-

КлЕ. СУДЬба” (7-8 серии), 

мелодрама с участием 

марии Порошиной, Ольги 

Ивановой, Никиты Тезина, 

Юрия батурина. Премьера!

23.20 “рЕКа ПамЯТИ”, ме-

лодрама. В ролях: Станис-

лав бондаренко, Светлана 

Смирнова-Касагаджиева. 

Премьера!

01.20 “СараЙ ХаНым-

Дары”

02.05 ЖаҢалықТар (қайталау)  

02.30-03.20 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-

сауық бағдарламасы7 канал

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «Ене мен келін»   

07.10 «қуырдақ»   

07.45 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

09.30 м/фильм «Возвраще-

ние блудного попугая»

10.10 Детский фильм 

«шпион по соседству»

11.50 «Жан Сырым»  

12.20 Концерт. Кайрат 

Нуртас  

14.40 «Q-елі»

15.40 «Смеяться разреша-

ется»


16.50 Х/ф «Код да Винчи»

19.50 Т/с «моя новая 

жизнь»

20.50 ПрЕмЬЕра т/с «Тағдырым шешілген күн»

21.50 ПрЕмЬЕра т/с 

«Ғаламат ғасыр. Көсем 

дәуірі»  

22.50 Т/с «Әулет»

00.00 Премьера! Т/с «Се-

кретные материалы»

00.50 Т/с «Квест»  

01.40 «айнаonline»

02.15 «қорқыныш факто-

ры»

03.00 «қыздар арасында»03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

ДЕНЬ ПЕрВОГО ПрЕзИ-

ДЕНТа рК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-

сауық бағдарламасы

07.20 “ӘН мЕН ӘНшІ” 

09.35 “СлУЖЕбНыЙ рО-

маН”, лирическая комедия. 

“золотая коллекция “мос-

фильма”. В ролях: алиса 

Фрейндлих, андрей мягков, 

Олег басилашвили, лия 

ахеджакова (2 серии) 

12.45 “ОазИС лЮбВИ”, 

лирическая мелодрама. В 

ролях: Жан байжанбаев, 

Дастен шакиров, алена 

Хмельницкая 

14.50 “алДараСПаН”

15.30 “қазақ қызҒа 

ҮЙлЕНЕм ”. Төреғали 

Төреәлінің концерті 

17.30 “Ғашық ЖҮрЕК 

ИлИ КОКТЕЙлЬ ДлЯ 

зВЕзДы-1”. романтикалық 

телехикая 

19.30 “ГлаВа ГОСУДар-

СТВа”. Документальный 

фильм.

20.30 ЖаҢалықТар21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВО-

СТИ


21.30 “ПИСЬма На СТЕ-

КлЕ. СУДЬба” (7-8 серии), 

мелодрама с участием 

марии Порошиной, Ольги 

Ивановой, Никиты Тезина, 

Юрия батурина. Премьера!

23.20 “рЕКа ПамЯТИ”, ме-

лодрама. В ролях: Станис-

лав бондаренко, Светлана 

Смирнова-Касагаджиева. 

Премьера!

01.20 “СараЙ ХаНым-

Дары”

02.05 ЖаҢалықТар (қайталау)  

02.30-03.20 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-

сауық бағдарламасыКАнАЛ

05.58 қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ 

НЕКЕ» (каз) (повтор)

10:00 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (повтор)

11:00 анимационный 

фильм «Красавица и 

чудовище»

12:50 Ералаш

13:30 Сериал «Вечный от-

пуск» (повтор)

14:05Сериал «Нархоз»

15:05 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)

16:05 Сериал «КИЕлІ 

НЕКЕ» (каз)

18:00 Сериал «махаббат 

пен жаза» (каз)

20:00 алдараспан, шан-

шар, Нысана күнделігі (каз) 

21:00 КИНО. Джеки чан в 

фильме «Смокинг»

23:10«Ұятемес» (каз)

00:05Сериал «Возвраще-

ние ляли»

02:30 Казакша концерт (каз)

  

   ЕвРАзИя

ДЕНЬ ПЕрВОГО ПрЕзИ-

ДЕНТа рК 

6:00 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕН  

6:05 «мОДНыЙ ПрИГО-

ВОр» (каз)   

7:00 «ИДЕалЬНыЙ рЕ-

мОНТ» (каз)  

7:50 «ВЕрОНИКа марС» 

ТЕлЕХИКаЯСы 

8:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

9:00 Премьера. «лУЧшЕ 

ВСЕХ»   


10:35 «ПЕрВыЙ». Докумен-

тальный фильм  

12:00 «аСТаНа ДаУыСы»    

13:25 «ТОЙ базар» 

бағдарламасы 

14:25 «П@УТINA+» 

бағдарламасы 

15:30 Премьера. Глафи-

ра Тарханова, анатолий 

руденко, михаил Химичев, 

михаил Пшеничный в 

многосерийном фильме 

«ДВа ИВаНа»

20:00 «ГлаВНыЕ НОВО-

СТИ»  

20:55 ТҰСаУКЕСЕр. «қОС ЖҮрЕКТІҢ лҮПІлІ». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы   

22:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар» 

22:40 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

0:00 «КлУб ВЕСЕлыХ 

И НаХОДЧИВыХ 2016». 

Второй полуфинал

2:20 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

2:40 «баСТы 

ЖаҢалықТар»   

3:05 «аСТаНа ДаУыСы»   

До 4:00 

     


 

7:00 Программа «Тенге-

мания»

7:20 Жаңалықтар7:50 Новости «20:30»

8:20 «Инвестиция және 

даму» бағдарламасы

8:35 «Тәуелсіздік тартуы» 

мерекелік жоба

9:00 Турецкий сериал 

«Украденная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

12:10 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым

13:10 шәмші әндерінің кеші15:00 Художественный 

фильм «Дорога домой»

17:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік 

телехикаясы

20:00 Үздік әндер. Төреғали 

Төреәлі


21:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы 

22:00 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым


22:50 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

23:50 «Елбасы жолы. От-

өзен» көркем фильміTv АПТА

15

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №47 (1335), 23 қараша  2016 Жыл  //6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:00 «ТаҢшОлПаН». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама  

(9:30 KAZNEWS) 

10:00 «музарТ Live». 

Күнделік

10:15 ТҰСаУКЕСЕр! «СИС-

СИ». мультхикая. 21-бөлім 

(Италия, 2015-2016жж.)

10:40 «айман&шолпан». 

Телехикая. 

45-бөлім(«қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2016 ж)  (с 

субтитрами)

11:35 «айтуға оңай...»

12:25 «...Үй болу қиын». 

Телехикая. 26-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық телеар-

насы, 2012ж.) (с субтитрами) 

13:00 «бІрГЕ 

ТаҢДаЙмыз!». Тікелей 

эфир

14:10 «Келін». Телехи-кая.2033, 2034-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Сурайя». Телехикая. 

95-бөлім (малайзия, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «қазақСТаН 

рЕСПУблИКаСыНыҢ 

ТҰҢҒыш ПрЕзИДЕНТІНІҢ 

мУзЕЙІ». арнайы жоба 

18:10 «КЕлбЕТ»

18:40 «ЖаН ЖылУы»

19:05 ТҰСаУКЕСЕр! «СУ-

раЙЯ». Телехикая.96-бөлім 

(малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

20:00 KAZNEWS

20:30 ПарламЕНТ

20:45 «қОҒамДық КЕҢЕС» 

21:30 «СӘлЕм, 

қазақСТаН!»

22:55 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая.2035, 

2036- бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субтитра-

ми)

23:45 «қылмыС ПЕН Жаза»

0:05 KAZNEWS

0:35 Парламент

0:50 «...Үй болу қиын». Теле-

хикая. 26-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) 

(с субтитрами) 

1:25 «Жан жылуы»

1:45 «қоғамдық кеңес» 

2:30 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


3:30 Әнұран

         ХАБАР

7:00 қр Әнұраны

7:00 біздің үй 

8:00 Утренняя информа-

ционно-развлекательная 

программа «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы

10:10 мультсериал «Щеня-

чий патруль»

11:00 Тұсаукесер!!! Телехи-

кая. «Көрімдік»

11:25 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

11:30 Премьера!!! реалити 

шоу «Экспедиция 25» 

12:00 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная программа 

«магия кухни»

13:00 Премьера! Телесери-

ал. «Унесенные рейсом»

13:30 Телесериал. «Женский 

детектив»

14:00 Телесериал. «Цен-

тральная больница» (Укра-

ина)

15:00 «Важно знать»15:15 Тұсаукесер!!! «Пай-

пай, 25» 

16:25 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

17:00 «Өмір жолы»

17:45 Тұсаукесер!!! «Ком-

промат» 

18:30 «білу маңызды»

18:45 «Жеңімпаз жолы»

19:00 қорытынды 

жаңалықтар

19:40 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

19:50 «арнайы хабар»

20:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Сапарластар хикаясы» 

21:00 Итоги дня

21:40 «бюро расследова-

ний»

22:10 мегахит . Сергей без-руков, Елизавета боярская, 

Эдуард безродный в спор-

тивной драме «матч»

23:50 Концерт мейрамбек 

бесбаев «құс қанат ғұмыр»

1:30 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

2:00 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

3:00 қр Әнұраны

                        

ҚАзАҚСТАн

ТАРАз

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)

07.40 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.05 “қазақ қызҒа 

ҮЙлЕНЕм ” (қайталау)

09.45 “мОСКВа СлЕзам НЕ 

ВЕрИТ”, мелодрама. “золо-

тая коллекция “мосфильма”. 

В ролях: Вера алентова, 

алексей баталов, Ирина 

муравьева, Олег Табаков (2 

серии) 


12.50 “рЕКа ПамЯТИ”, ме-

лодрама. В ролях: Станис-

лав бондаренко, Светлана 

Смирнова-Касагаджиева 

(повтор)

14.50 “ӘЙЕл қырық 

шырақТы”. Жаңа маусым!

15.50 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1023,1024.  

Тұсаукесер!

17.10 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы 

(40,41,42).Тұсаукесер! С суб-

титрами на русском языке

18.30 “Ғашық ЖҮрЕК ИлИ 

КОКТЕЙлЬ ДлЯ зВЕзДы-2”. 

романтикалық телехикая 

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.30 “мараФОН ДлЯ ТрЕХ 

ГраЦИЙ”, иронический де-

тектив (1-4 серии). В ролях: 

Юлия Такшина, алла Юга-

нова, Екатерина Копанова. 

Премьера!   

01.30 “СараЙ ХаНымДа-

ры”

02.15 ЖаҢалықТар (қайталау)  

02.40-03.20 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-

сауық бағдарламасыКаталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі

жүктеу 1.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет