Ең бастысы – тәуелсіздік. Одан кейін келісім, достық және адал еңбек. Сонда ғана Ұлы Даланы мекендеген Мәңгілік Еліміз мәңгіліктерге қадам баса беретін боладыжүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет7/11
Дата06.05.2017
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Бахытнұр ТЛЕУБЕКҚызы, 

Тараз қаласы әкімі аппаратының АХАТ 

бөлімшесінің басшысы. 

дҮЙСЕнБІ

СЕЙСЕнБІ

29 

қараша

                         

6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


7:00 «ТаҢшОлПаН». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама 

(9:30 KAZNEWS) 

10:00 ТҰСаУКЕСЕр! «СИС-

СИ». мультхикая. 19-бөлім 

(Италия, 2015-2016жж.)

10:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«рОбОТКӨлІК ПОлИ». 

мультхикая. 21-бөлім(Оңтүстік 

Корея, 2011 ж.)

10:40 «айман & шол-

пан». Телехикая. 43-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық телеар-

насы, 2016 ж.) (с субтитрами)

11:35 «айтуға оңай...»

12:25 «... Үй болу қиын». Теле-

хикая. 24-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) (с 

субтитрами) 

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехи-

кая.2029, 2030-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Сурайя». Телехикая. 

93-бөлім (малайзия, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:50 «бЕЙНЕТ ТҮбІ - зЕЙ-

НЕТ» 

18:00 «ЖаСТар ФОрУмы - ТЕлЕДЕбаТ». Тікелей эфир 

18:40 Тәуелсіздікке 25 жыл. 

«ТабыС Сыры». арнайы 

жоба. 


19:05 ТҰСаУКЕСЕр! 

«СУраЙЯ». Телехикая.94-

бөлім (малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

20:00 KAZNEWS

20:45 «аЙТУҒа ОҢаЙ...»

21:30 ТҰСаУКЕСЕр! 

«аЙмаН&шОлПаН». Теле-

хикая. 44-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016ж.) (с 

субтитрами) 

22:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая.2031, 

2032-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субтитрами)

23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДа 

НҰрлаН қОЯНбаЕВ» 

23:50 KAZNEWS

0:35 «...Үй болу қиын». Теле-

хикая. 24-бөлім  («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) (с 

субтитрами) 

1:10 Тәуелсіздікке 25 жыл. 

«Табыс сыры». арнайы жоба

1:30 «қылмыс пен жаза» 

1:55 «Түнгі студияда Нұрлан 

қоянбаев» 

2:25 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


3:45 Әнұран

         ХАБАР

7:00 қр Әнұраны

7:00 біздің үй 

7:30 «Сотқа жеткізбей» деректі 

драмасы

8:00 Утренняя информа-ционно-развлекательная 

программа «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы

10:10 Телесериал «Такая 

работа»


11:00 Тұсаукесер!!! Телехикая. 

«Көрімдік»

11:25 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

11:30 Премьера!!! реалити 

шоу «Экспедиция 25» 

12:00 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная программа 

«магия кухни»

13:00 Премьера! Телесериал. 

«Унесенные рейсом»

13:30 Телесериал. «Женский 

детектив»

14:00 Телесериал. «Централь-

ная больница» (Украина)

15:00 «Важно знать»

15:15 «Көңіл толқыны» 

ақпратты-танымдық 

бағдарламасы 

15:45 «қызық times» 

16:30 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

17:05 «біздің үй»

17:50 Премьера!!! Ток-шоу 

«Давайте говорить!» 

18:30 «білу маңызды»

18:45 «Жеңімпаз жолы»

19:00 қорытынды жаңалықтар

Негізінде

19:40 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

19:45 Телехикая. «зәуре»

20:30 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Сапарластар хикаясы» 

21:00 Итоги дня

По сути

21:40 Телесериал «Такая работа»

22:30 Премьера!!! 

Телесериал.»Осколки» 

23:30 «Көңіл толқыны» 

ақпратты-танымдық 

бағдарламасы 

0:00 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

0:35 қорытынды жаңалықтар

1:05 «Өмір сабақтары» деректі 

драмасы

1:35 «Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы

2:05 қорытынды жаңалықтар

2:35 «Сотқа жеткізбей» деректі 

драмасы


3:00 қр Әнұраны

                        ҚАзАҚСТАн

ТАРАз

7:25 Әнұран 

7:30 қайырлы таң, Әулиеата! 

9:30 ЖаҢалықТар

9:55 НОВОСТИ 

10:20 Күй күмбірі

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: бірінші студия

11:00 балаларға базарлық

11:30 Телеблокнот

11:35 музыка

11:45 Телехикая

12:35 Деректі фильм

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалықТар

13:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ

13:30 Хабар: балалық шақтың 

аспаны 


13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Сөз маржан

14:05 аңдатпа

14:00-17.55 Техникалық үзіліс 

17:50 аңдатпа

17:55 Хабар: алтын бесік

18:10 Хабар: Өрлеу

18:20 КЕшКІ ЖаҢалықТар 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая 

19:50 музыка

20:00 Хабар: Сыр - перне

20:25 Телеблокнот

20:30 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Телехикая 

22:25 Телеблокнот

22:30 Көркем фильм

0:00 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы

 

7 канал

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «Ене мен келін»   

07.10 «қуырдақ»   

07.30 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

09.30 «Гадалка»

10.00 «Юморина»

11.40 Т/с «Әулет»

12.50 Т/с «Ғаламат ғасыр. 

Көсем дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн»

15.00 «Q-елі»

15.40 Т/с «Строя»

16.10 Т/с «Квест»

17.10 «Человек-невидимка»

18.20 Т/с «Секретные мате-

риалы»

19.20 ПрЕмЬЕра «Q-елі»19.50 Т/с «моя новая жизнь»

20.50 ПрЕмЬЕра т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

21.50 ПрЕмЬЕра т/с 

«Ғаламат ғасыр. Көсем дәуірі»  

22.50 Т/с «Әулет»

00.00 Премьера! Т/с «Секрет-

ные материалы»

00.50 Т/с «Квест»  

01.40 «айнаonline»

02.15 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (қайталау)

07.45 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.10 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы (қайталау)

09.30 “СмОТрЕТЬ ВСЕм!”

10.10 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13”, детективная 

драма (5-6 серии, повтор)

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.45 “ГлаВНаЯ рЕДаКЦИЯ” 

(повтор)


13.40 “СамыЙ лУЧшИЙ 

ДЕНЬ”. Премьера! 

14.05 “НЕ ВрИ мНЕ”, псевдо-

реалити


15.00 “КӨрІПКЕл”. Жаңа 

маусым!


16.00 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1019,1020).  

Тұсаукесер!

17.30 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (34,35,36).

Тұсаукесер! С субтитрами на 

русском языке

19.00 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы. Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском языке.

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “былО ДЕлО” – людоед

22.40 “ПИСЬма На СТЕКлЕ. 

СУДЬба” (3-4 серии), ме-

лодрама с участием марии 

Порошиной, Ольги Ивановой, 

Никиты Тезина, Юрия батури-

на. Премьера!

00.35 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13” (7-8 серии), 

детективная драма с участием 

анны Ковальчук, Вячеслава 

захарова, Ольги Павловец  

02.20 “СараЙ ХаНымДары”

03.05 ЖаҢалықТар 

(қайталау)  

03.30-04.30 ““КТК” 

қОрЖыНыНаН

КАнАЛ

05.58  қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)» (по-

втор)

11:00 мультсериал «Юные титаны»

11:30 мультсериал «Фиксики» 

(рус)

12:30 Ералаш13:30 Сериал «Вечный от-

пуск» (повтор)

14:05Сериал «айТи молодец!»

15:05Сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)» 

16:05 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)

18:00Сериал «махаббат пен жаза» (каз)

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «Вечный от-

пуск» 


22:40 Сериал «ЕрТУГрУл 2»

23:40 «Ұятемес» (каз)

00:35Сериал «Возвращение 

ляли» 


02:50 Казакша концерт (каз)

 

   ЕвРАзИя

6:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз)  

7:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  


10:00 «СУДЕбНыЕ ИСТО-

рИИ»  


11:00 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:30 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

12:25 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮПІлІ». ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы 

13:15 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

14:05 ТОК-шОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

15:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

15:10 «ПраВДа»   

15:15 «маЖОр». заключи-

тельные серии 

17:35 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:50 многосерийная мело-

драма «раДИ лЮбВИ Я ВСЕ 

СмОГУ»

20:00 «ГлаВНыЕ НОВОСТИ»  20:55 ТҰСаУКЕСЕр. «қОС 

ЖҮрЕКТІҢ лҮПІлІ». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП ЖаН». 

ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

0:00 «маЖОр». заключитель-

ные серии 

2:00 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

2:20 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:30 «баСТы ЖаҢалықТар»   

3:05 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

До 4:00 

   


     

 

7:00 «Еріншектер елі» мультфильмі

7:20 Жаңалықтар

7:50 Новости «20:30»

8:20 Союзмультфильм «Щел-

кунчик»

9:00 Турецкий сериал «Укра-денная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы

12:10 қош келдіңіз. Жаңа маусым

13:10 Союзмультфильм «Ну, 

погоди!»

14:10 Сериал «Охотники за 

головами» 8 серия

15:20 Сериал «Уравнение 

любви» 1 серия

16:30 «Сырты бүтін...» деректі 

драма

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы 

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік теле-хикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым

22:50 «махаббат дерті» түрік телехикаясы

23:50 Сериал «ласточкино 

гнездо»

0:40 Новости «20:30»1:10 Жаңалықтар

1:40 «Теңгемания» 

бағдарламасы

6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

7:00 «ТаҢшОлПаН». Таңғы ақпаратты-сазды бағдарлама  

(9:30 KAZNEWS) 

10:00 ТҰСаУКЕСЕр! «СИССИ». 

мультхикая. 18-бөлім (Италия, 

2015-2016 жж.)

10:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«рОбОТКӨлІК ПОлИ». 

мультхикая. 20-бөлім(Оңтүстік 

Корея, 2011 ж.)

10:45 «апта. kz»

11:50 «ДаУа» 

12:25 «...Үй болу қиын». Теле-

хикая. 23-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) (с 

субтитрами) 

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехикая.2027, 

2028-бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Сурайя». Телехикая. 

92-бөлім (малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 Тәуелсіздікке 25 жыл. 

«ТӘУЕлСІзДІК - ТІрЕГІм». 

арнайы жоба 

18:10 «Назарбаев 

университеті». арнайы теле-

жоба  («қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2016ж.)

18:30 «мЕНІҢ 

қазақСТаНым!».(с субти-

трами)


19:05 ТҰСаУКЕСЕр! «СУ-

раЙЯ». Телехикая. 93-бөлім 

(малайзия, 2015 ж.) (с субти-

трами)


20:00 KAZNEWS

20:45 «аЙТУҒа ОҢаЙ...»

21:30 ТҰСаУКЕСЕр! 

«аЙмаН&шОлПаН». Теле-

хикая. 43-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016ж.) (с 

субтитрами) 

22:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая.2029, 

2030-бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДа 

НҰрлаН қОЯНбаЕВ» 

23:50 KAZNEWS

0:35 «SPORT.KZ» 

1:00 «... Үй болу қиын». Теле-

хикая. 23-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) (с 

субтитрами) 

1:35 Тәуелсіздікке 25 жыл. 

«Тәуелсіздік - тірегім» 

1:50 «Дауа» 

2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 

қоянбаев» 

2:55 «менің қазақстаным!». (с 

субтитрами)

3:25 «Назарбаев 

университеті». арнайы теле-

жоба  («қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2016ж.)

3:45 Әнұран

         ХАБАР

7:00 қр Әнұраны

7:00 біздің үй 

8:00 Утренняя информацион-

но-развлекательная программа 

«Жаңа күн» таңғы ақпаратты-

сазды бағдарламасы

10:10 мультсериал «Щенячий 

патруль»

11:00 Тұсаукесер!!! Телехикая. 

«Көрімдік»

11:30 Премьера!!! реалити шоу 

«Экспедиция 25» 

11:55 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

12:00 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная программа 

«магия кухни»

13:00 Документальная драма 

«Семейные мелодрамы»

14:00 Телесериал. «Централь-

ная больница» (Украина)

15:00 «Народный контроль»

15:15 «Көңіл толқыны» 

ақпратты-танымдық 

бағдарламасы 

15:45 «қызық times» 

16:55 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

17:30 Егіз жүрек

18:00 Телехикая. 

«Пәленшеевтер»

18:30 «біздің назарда»

18:45 «Жеңімпаз жолы»

19:00 қорытынды жаңалықтар

Негізінде

19:40 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

19:45 Телехикая. «зәуре»

20:30 «бетпе-бет»

21:00 Итоги дня

По сути

21:40 Телесериал «Такая работа»

22:40 Премьера!!! 

Телесериал.»Осколки» 

23:35 «Көңіл толқыны» 

ақпратты-танымдық 

бағдарламасы 

0:05 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

0:40 қорытынды жаңалықтар

1:20 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

1:50 «Сотқа жеткізбей» деректі 

драмасы

2:20 қорытынды жаңалықтар3:00 қр Әнұраны

ҚАзАҚСТАн

ТАРАз

7:25 Әнұран,аңдатпа

7:30 қайырлы таң, Әулиеата!

9:30 аПТа ЖаҢалықТары

10:30 Телеблокнот

10:33 Телемаркет

10:35 Хабар: Ел ертеңі

11:10 балаларға базарлық

11:30 Телеблокнот

11:35 музыка

11:45 Телехикая 

12:35 Деректі фильм

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалықТар 

13:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ

13:30 Хабар: ар айна  

13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Сөз маржан

14:05 аңдатпа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аңдатпа

17:55 Хабар: бірінші студия

18:20 КЕшКІ ЖаҢалықТар 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая 

19:50 музыка

20:00 Хабар: Ол және өмір

20:20 Сөз маржан

20:25 Телеблокнот

20:30 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Телехикая 

22:25 Телеблокнот

22:30 Көркем фильм

0:00 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы

7 канал

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «Ене мен келін»   

07.10 «қуырдақ»   

07.30 Т/с «Үзілген жапырақтар»

09.30 «Гадалка»

10.00 м/фильм «Ну, погоди!»

10.20 Детский фильм «марья-

искусница»

11.50 «шай ішейк» 

12.50 Т/с «Ғаламат ғасыр. 

Көсем дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым шешілген 

күн»


15.00 «ГУ ГУ ГӘП»

15.40 Т/с «Строя»

16.10 Т/с «Квест»

17.10 Х/ф «бумер-2»

19.20 ПрЕмЬЕра «Q-елі» 

19.50 Т/с «моя новая жизнь»

20.50 ПрЕмЬЕра т/с 

«Тағдырым шешілген күн»

21.50 ПрЕмЬЕра т/с «Ғаламат 

ғасыр. Көсем дәуірі»  

22.50 Т/с «Әулет»

00.00 Х/ф «Голодные игры»

02.15 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “ИлЬЯ мУрОмЕЦ”, 

көркем фильм (қайталау)   

08.30 “шырҒалаҢ”. Түрiк теле-

хикаясы (қайталау)

09.45 “СмОТрЕТЬ ВСЕм!”

10.15 “зВЕзДНаЯ ЖИзНЬ” – 

звезды из детдома  

11.15 “ПОрТрЕТ НЕДЕлИ” 

(повтор)

12.25 “ДрУГаЯ ПраВДа” 

(повтор) 

13.25 “СамыЙ лУЧшИЙ 

ДЕНЬ”. Премьера! 

13.50 “НЕ ВрИ мНЕ”, псевдо-

реалити

14.50 “КӨрІПКЕл”. Жаңа маусым!

16.00 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1017,1018).  

Тұсаукесер!

17.30 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (31,32,33).

Тұсаукесер! С субтитрами на 

русском языке

19.00 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы. Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском языке.

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ГлаВНаЯ рЕДаКЦИЯ” – 

День террора

22.35 “ПИСЬма На СТЕКлЕ. 

СУДЬба” (1-2 серии), ме-

лодрама с участием марии 

Порошиной, Ольги Ивановой, 

Никиты Тезина, Юрия батури-

на. Премьера!  

00.30 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13” (5-6 серии), 

детективная драма с участием 

анны Ковальчук, Вячеслава 

захарова, Ольги Павловец  

02.00 “СараЙ ХаНымДары”

02.45 ЖаҢалықТар 

(қайталау)  

03.10-04.00 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-сауық 

бағдарламасыКАнАЛ

05.58 қр ӘНҰраНы

06:00 ризамын

07.00 Информбюро

08:00 азил Студио

09:00 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз) повтор

10:00 Кулинарная программа 

«Готовим с адель» 

10:30 мультсериал «Юные 

титаны»

11:30 мультсериал «Фиксики» (рус)

12:30 Ералаш

13:30Сериал «Вечный отпуск» 

(повтор)


14:05 Сериал «айТи молодец!»

15:05Сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)» 

16:05 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)

18:00 Сериал «махаббат пен жаза» (каз)

20:00 Информбюро

21:00Сериал «Вечный отпуск»

22:40 Сериал «ЕрТУГрУл 2»

23:40 «Ұятемес» (каз)

00:35Сериал «Возвращение 

ляли»

02:50 Казакша концерт (каз)   ЕвРАзИя

6:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз)  

7:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕН  

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  

10:00 «СУДЕбНыЕ ИСТОрИИ»  11:00 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:30 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

12:25 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮПІлІ». ҮНДІ ТЕлЕХИКаЯСы 

13:15 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

14:05 «ӘН ДарИЯ» 

бағдарламасы  

15:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

15:10 «ПраВДа»   

15:15 Павел Прилучный в 

многосерийном фильме «ма-

ЖОр». Новый сезон 

17:35 Ток-шоу «рОДИНа»  

18:50 многосерийная мело-

драма «раДИ лЮбВИ Я ВСЕ 

СмОГУ»


20:00 «ГлаВНыЕ НОВОСТИ»  

20:55 ТҰСаУКЕСЕр. «қОС 

ЖҮрЕКТІҢ лҮПІлІ». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП ЖаН». ҮНДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

0:00 «маЖОр». Новый сезон 

2:00 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

2:20 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:30 «баСТы ЖаҢалықТар»   

3:05 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

До 4:00 


     

 

7:00 Программа «Суперпапа»8:00 «біздің уақыт» ақпараттық-

сараптамалық бағдарламасы

9:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


13:10 Союзмультфильм 

«аленький цветочек»

14:10 Сериал «Охотники за 

головами» 7 серия

15:20 Информационно-анали-

тическая программа  «Избран-

ное за неделю»

16:10 Программа «Переза-

грузка»

16:20 Программа «Переселе-ние сел березовка и бестау»

16:25 «Ел аузында» 

бағдарламасы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік теле-хикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 қош келдіңіз. Жаңа 

маусым

22:50 «махаббат дерті» түрік телехикаясы

23:50 Сериал «ласточкино 

гнездо»

0:40 Новости «20:30»1:10 Жаңалықтар

1:40 «Теңгемания» 

бағдарламасы

Tv АПТА

13

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №47 (1335), 23 қараша  2016 Жыл  //28 

қараша

Tv АПТА

14

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №47 (1335), 23 қараша  2016 Жыл  //БЕЙСЕнБІжелтоқсан

6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

7:00 «ТаҢшОлПаН». Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама(9:30 KAZNEWS)   

10:00 ТҰСаУКЕСЕр! «СИС-

СИ». мультхикая. 20-бөлім 

(Италия, 2015-2016жж.)

10:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«рОбОТКӨлІК ПОлИ». муль-

тхикая. 22-бөлім (Оңтүстік 

Корея, 2011 ж.)

10:40 «айман&шолпан». Теле-

хикая. 44-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

11:35 «айтуға оңай...»

12:25 «...Үй болу қиын». Теле-

хикая. 25-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) (с 

субтитрами) 

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехи-

кая. 2031, 2032-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Сурайя». Телехикая. 

94-бөлім (малайзия, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «Ұлттық шоу»

18:15 Тәуелсіздікке 25 жыл. 

«бағаналы орда - басты 

орда». арнайы жоба 

18:40 «аГрОбИзНЕС» (с 

субтитрами)

19:05 ТҰСаУКЕСЕр! 

«СУраЙЯ». Телехикая.95-

бөлім (малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

20:00 KAZNEWS

20:45 Тәуелсіздікке 25 жыл. 

«аЙТУҒа ОҢаЙ...» 

21:30 ТҰСаУКЕСЕр! 

«аЙмаН&шОлПаН». Теле-

хикая. 45-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

22:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая.2033, 

2034-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субтитрами)

23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДа 

НҰрлаН қОЯНбаЕВ»

23:50 KAZNEWS

0:35 «... Үй болу қиын». Теле-

хикая. 25-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) (с 

субтитрами) 

1:10 «агробизнес» (с субти-

трами)

1:35 Тәуелсіздікке 25 жыл. «бағаналы орда - басты 

орда». арнайы жоба 

2:00 «Түнгі студияда Нұрлан 

қоянбаев» 

2:30 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

3:45 ӘнұранКаталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі

жүктеу 1.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет