Дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік – саяси пəндер кафедрасы


Тақырыбы:  Басқару жəне жергілікті өзін-өзі басқаруға қатысты мемлекеттік бақылау  Мақсатыжүктеу 415.95 Kb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата22.05.2017
өлшемі415.95 Kb.
1   2   3   4

Тақырыбы:  Басқару жəне жергілікті өзін-өзі басқаруға қатысты мемлекеттік бақылау 

Мақсаты:.Олардың тиімділігін саралату.Өз ойларын еркін айтуға баулу. 

Өткізу əдісі:ауызша баяндау. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар:  

1.Басқару жəне жергілікті басқару түсінігі. 

2.Басқару жəне жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жүйесі. 

3.Басқару жəне қауымдық басқару органдары. 

4.Басқару жəне аймақтық басқару органдары. 

 


Əдістемелік  нұсқаулар,  үлестірмелі  материалдар:  ауызша-жауап,  қарапайым  сұрақ-

жауап формасында пікір алмасуды жұзеге асыру Əдебиет: Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. М., 2003. 

Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2003.  

5 апта  


Тақырыбы:  1215 жыл. Еркіндіктің Ұлы Хартиясы. 

Мақсаты:.Хвартияның  тарихын,маңыздылығын анықтату; бабтарымен танысу. 

Өткізу əдісі:ауызша баяндау. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар:  

1.Хартияның ерекшелігі жəне өзіне тəн сипаты. 

2. Хартия бастаулары. 

Əдістемелік  нұсқаулар,  үлестірмелі  материалдар:  ауызша-жауап,  қарапайым  сұрақ-

жауап формасында пікір алмасуды жұзеге асыру Əдебиет: Белкин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М.,                         

1990. 


Ермошин  В.В.  Проблемы  войны  и  мира  в  политико-правовых  учениях  нового  времени. 

М., 1989. 

 

6 апта 


 Тақырыбы:  Плайд Килеру партиясы, Шотландияның ұлттық партиясы. 

Мақсаты:.Олардың бағдарламаларымен таныстыру жəне талдату. 

Өткізу əдісі:ауызша баяндау. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар: 

1.  Тарихы 

2.  Бағдары: 

Əдістемелік нұсқаулар, үлестірмелі материалдар: Сұрақ-жауап,ақпарат алмасу. 

Əдебиет: Ланцов С. А. Мировая политика и международные отношения: конспект лекции. 

СПБ 2000  

История дипломатии. Т.1. М.,1963. 

 

7 апта  Тақырыбы:  1974жəне 1985 ж.ж. Реформа 

Мақсаты:.Реформалар мəнін ,қажеттігін,ұғындыру. 

Өткізу əдісі:ауызша баяндау. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар: 

1.1974 ж. Реформа. 

2.1985ж. реформа. 

Əдістемелік  нұсқаулар,  үлестірмелі  материалдар:  Осы  тақырыпқа  қатысты 

əдебиеттермен жұмыс істеу. Əдебиет: Дипломатический словарь. Т.1-4. М., 1976. 

История средних веков. Т.2. Под ред. З.В.Удальцовой и И.С.Карпова. М., 1993. 

 

8 апта  Тақырыбы:  Ұлыбританияның этникалық ерекшелігі. 

Мақсаты:. 1536 ж. бірігу жөніндегі актмен 1979 жəне 1997 ж.ж. референдуммен,Уэльс ісі 

жөніндегі министрлікпен,солтүстік Ирландия жөніндегі министрлікпен таныстыру. Өткізу əдісі:Жарыс сабақ.  

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар: 

 1.Уэльс 

2. Шотландия 

3. Солтүстік Ирландия Əдістемелік  нұсқаулар,  үлестірмелі  материалдар:  Актілерді  талқылай  отырып  кесте 

толтыру. Əдебиет: Всемирная история.Т.7. М.,1955. 

Советская историческая энциклопедия. 

 

11апта  Тақырыбы:  АҚШ –тың мемлекеттік қызметі 

Мақсаты:.АҚШ –тың саяси жүйесіне сипаттама беруге дағдыландыру,Анализдету. 

Өткізу əдісі:ауызша баяндау. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар: 

1. Конгресс 

2. Президент 

3. Аймақтық жəне жергілікті басқару 

Əдістемелік  нұсқаулар,  үлестірмелі  материалдар:  Баспасөз  конференциясын 

ұйымдастыру. Əдебиет: Черняк Е.Б.Вековые конфликты.М.,198  

Андрианова Т.В. Геополитические теории ХХ века. М., 1996. 

 

12 апта 


 Тақырыбы:  Жаңа Франция 

Мақсаты:. Жаңа Фрацияның негізін салушыларға толықтай   тоқталу 

,Əсер 


етуші 

факторларға ипаттама беру. Өткізу əдісі:Конспект. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар: 

1.Басқыншылықтар 

2.Кезеңдері 

3.Саяси дамуы. 

Əдістемелік  нұсқаулар,  үлестірмелі  материалдар:Ақпарат  алмасу,сұрақ-жауап 

алмасу.  

Əдебиет: Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., 1998. 

Геополитика: теория и практика. М., 1993. 

 

13 апта 


Тақырыбы:  Парламент 

Мақсаты:Жалпы түсінік беруге,ұғымдарымен жұмыс іст еуге бағыт беру. 

Өткізу əдісі:ауызша баяндау. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар:  

1.Құрылымы, тəртібі 

 2.Парламент компетенциясы 

Əдістемелік нұсқаулар, үлестірмелі материалдар: Ойындық əдісті қолдану. 

Əдебиет: Нардов М.А. Геополитика. М., 1999. 

Цымбурский  В.Л.  Геополитика  как  мировидение  и  род  занятий./  Политические 

исследования. 1999.№4  

 

14 апта  Тақырыбы:  Қоғамдық ұйымдар бірлестіктер 

Мақсаты:.Қоғамдық ұйымдардың қажеттігіне тоқталу,Өз көзқарастарын айтуға баулу. 

Өткізу əдісі:Баяндама. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар:  

1.Үкіметтік емес ұйымдар 

2. Қоғамдық көзқарас 


Əдістемелік  нұсқаулар,  үлестірмелі  материалдар:  Баспасөз  конференциясын 

ұйымдастыру. Əдебиет: Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова. М., 1999  

Гриффитс Р.Т. Основание Европейской интеграций  Политические иследование. 2002. №4 

 

15 апта 


 Тақырыбы:  Екі соғыс аралығындағы Канада 

Мақсаты:.Канаданың  саяси  жүйесінБритан  Ұлттар  Достастығын.саяси  жағдайын 

қорытындылату Өткізу əдісі:ауызша баяндау. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар: 

 1.Соғыстан кейінгі дамуы 

 2. .Көші-қон саясаты  

 3..Этникалық мəселе Əдістемелік нұсқаулар, үлестірмелі материалдар: : ауызша журнал түрінде өткізу.  Ол 

үшін  студенттер  рубрика  бойынша  топшаларға  бөдініп,  корреспонденттер  ретінде 

материалдар əзірлеуі керек. 

Əдебиет: Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

Бжезинский З. Великая  шахматная доска. М., 1998. 

 

8.  ТИПТІК ЕСЕПТЕУ, ГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫС, ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС, 

КУРСТЫҚ ПРОЕКТ (ЖҰМЫС( ОРЫНДАЛУЫ БОЙЫНША ƏДІСТЕМЕЛІК 

НҰСҚАУЛАР: жоқ. 

 

9. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА (СӨЖ) АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР 

СӨЖ  –  дидактикалық  тапсырмаларды  өз  бетімен  орындауға,  танымдық  қабілетті 

арттыруға  жəне  белгілі  бір  ғылым  саласысына  байланысты  білімін  толықтыруға 

негізделген оқу процесінің ерекше бір түрі. 

СӨЖ шығармашылық белсендікті, логикалық ойлауды дамытуды қамтамасыз ететін 

практикалық тапсырмаларды жүзеге асырумен байланысты болып табылады. 

«Басқару əлеуметтануы» курсы бойынша СӨЖ оқытушының қатысуымен (ОқСӨЖ) 

аудиториядан тыс сабақтардан тұрады.  

1.  Əлемдік саясат ғылымы пəн ретінде (Кіріспе).    

Мазмұны мен міндеттері. Қазіргі əлемдік саясаттың пайда болуы жəне теориялары. 

Геосаясат əлемдік саясаттың қазіргі кезеңдегі жанр саласы.     

Тапсыру түрі: Реферат. 

 

2.  Геосаяси теориялардың қалыптасуы мен даму эволюциясы. 

Классикалық  геосаясат  идеяларының  пайда  болуы  мен  дамуы.  Ежелгі  қытайдағы 

стратагемдік  ойлау.  Ортағасырлық  шығыстағы  геосаяси  идеялар.  Геосаясаттың 

европалық, ресейлік, ағылшын-американдық мектептері.    Тапсыру түрі: Жеке баяндамалар. 

 

 

3. Жаһандану. Қазіргі заманның жаһандық мəселелері. Əлемдік экономикалық 

кеңістіктің жаһандануы. 

Континентальды  европалық  мектептердің  əлеуметтік-мəдени  спецификасы. 

Европалық геосаясаттың қалыптасуы. Қазіргі əлемнің континентальдық. саясаты. 

   Тапсыру түрі: Ауызша қысқаша мəтіндер. 

 

4. Қазіргі əлемдегі геосаясат пен георесурстар мəселесі. Геосаясат жəне мұнай. 


Əлемдік  ақпараттық  кеңістіктің  жаһандануы.  Əлемдік  экономикалық  кеңістіктің 

жаһандануы. Əлемдік саясат кеңістігінің жаһандануы.    Тапсыру түрі: Реферат. 

 

5. Геосаясаттағы Каспий. Каспий мəселесі: дипломатиялық жəне халықаралық 

қатынастар.  

Негізгі түсінігі жəне теориясы. Дəстүрлі геосаясат. Жаңа экономикалық  геосаясат.    Тапсыру түрі: Топтық пікірталас. 

 

6. Қазіргі əлемнің геосаяси картасы.  

Соғыс аралық кезеңдегі геосаяси күштердің конфигурациясы. Қырғи-қабақ соғысы 

кезеңіндегі биполярлық жүйе. 

   Тапсыру түрі: Ауызша қысқаша мəтіндер. 

 

7. Халықаралық қатынастар АҚШ-тың ролі. Геосаяси кеңістіктегі АҚШ. 

Əлемдік саясаттың маңызды субъектісі ретінде-мемлекет. Əлемдік саясаттағы 

халықаралық ұйымдар.    Тапсыру түрі: Топтық пікірталас. 

 

8. Қазіргі əлемдегі Европаның геосаясаты.  

Халықаралық қатынастар тарихындағы АҚШ. Еуразия континентіне ұстанған 

геостратегиясы.    Тапсыру түрі: Жеке баяндамалар. 

 

9. Қазіргі геосаясаттағы АТА аймағы.  

ХХІ ғ. АТА-ның геосаяси дүмпуі. «Үлкен Қытай» концепциясы. Жапонияның 

геостратегиясы.    Тапсыру түрі: Топтық пікірталас. 

 

10. Қытайдың геостратегиялық саясаты.  

Украина мен Белоруссия – «слваяндық үштіктің» құрамдас бөлігі ретінде. Заквказье 

мен Орталық Азия елдеріндегі геосаяси жағдай. ТМД. Посткеңестік елдердің интеграция 

мəселелері. Балтық елдерінің геосаяси жағдайы.     Тапсыру түрі: Топтық пікірталас. 

 

11. Жапонияның геосаясаты мен қоғамдық дамуы.  

Қазақстанның геосаяси орналасу жағдайы. Негізгі мəселелер мен шешілу жолдары. 

Қазақстанның басқа елдермен қарым-қатынасының негізгі бағыттары мен ұстанымдары. 

   Тапсыру түрі: Топтық пікірталас. 

 

12. Қазіргі геосаяси кеңістіктегі Ресей.  

Ислам дүниесіндегі қайшылықтар. Ислам фундаментализмі жəне терроризм мəселесі. 

Ислам дүниесінің басқа елдермен қарым-қатынасының негізгі бағыттары. 

   Тапсыру түрі: Ауызша қысқаша мəтіндер.    

13. Геосаяси жүйедегі Араб жəне Түркия елдері.  

ХХІ ғ. АТА-ның геосаяси дүмпуі.  «Үлкен Қытай» концепциясы жəне оның АТА-ның 

геосаясатындағы 

ролі. 


Жапонияның 

геостратегиясындағы 

жаңа 

тенденциялар. Территориялық таластар. Корея мəселелері 

    Тапсыру түрі: Топтық пікірталас. 

 

14. Əлемдік геосаяси жүйедегі Қазақстан. 


Латын Америкасының негізгі ірі геосаяси орталықтары. Аймақтық ұйымдар жəне 

олардың ролі. Куба мəселесі. Жанжалдық зоналар. ХХІ ғасырдағы аймақтың даму бейнесі. 

    Тапсыру түрі: Топтық пікірталас. 

 

15. Қазақстанның геосаясаты. 

Қазақстанның геосаясатының қалыптасу негіздері. Қазақстандағы экономикалық 

қауіпсіздік мəселесі. Қазақстан-американ қарым-қатынастары. 

    Тапсыру түрі: Ауызша қысқаша мəтіндер.  

10. ОҚУ, ӨНДІРІСТІК ЖƏНЕ ДИПЛОМАЛДЫ САРАМАНДЫ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕ 

ƏДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР: Пəн бойынша қажет емес. 

 

11.Студенттерді бақылау мен оқу үлгерімін бағалау бойынша материалдар. 

 

Білімді бағалау кестесі: 

 

Бағалау саясаты: 

 

 

  

№ 

«Əлемдік саясат» пəні бойынша білімді бағалау кестесі 

 

Бағалау  критериясы 

Бағалау түрі 

Апта 

Жұм


ыс 

үшін


Барлығы%  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11 

12 


13 

14 


15 

ОЖСӨЖ тапсырмалары

н орындау. 

45 


+  + 

  

   

  

+ 

  

  

  

  

Бақылау жұмысы  (тест 

түрінде) 

11 


 

 

  

 

+    

   


 

  

 Өзіндік  жұмыс 

(реферат, 

аннотация) 

45  

 

  

 

+    

   


 

 

  Аралық 

білім 


бақылауы 

100  

 

  

 

 +   

   


 

 

  Р

1 

200  

 

  

 

  

 

    

 

  

 Емтихан 

 

100  

 

  

 

  

 

    

 

  

 Қорытынды 

 

300  

 

  

 

  

 

    

 

  

 

 

 

Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) жəне 15 апталарда. Аралық  бақылаулар  бойынша  студенттің  максимальды  үлгерім  көрсеткіші  200  % 

құрайды.  Семестр  аяғында  оқу  пəні  бойынша  қорытынды  аттестациялау  –  емтихан 

өткізіледі (максималды көрсеткіші - 100%). 

Пəн  бойынша  қорытынды  емтихан  бағасы  аралық  бақылаулар  жəне  қорытынды 

аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.  

Қорытынды  емтихан  пəннің  негізгі  теориялық  жəне  практикалық  материалдарын 

қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді. 

Əріптік  бағалау  жəне  оның  баллдардағы  цифрлік  эквиваленті  дұрыс  жауаптардың 

пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша). 


 

 

Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады: 

 

Бағалау 


Бағаның 

əріптік 


баламасы 

Бағаның 


сандық 

баламасы 

Бағаның 

проценттік 

баламасы 

Бағалаудың дəстүрлі 

жүйесі 4,0 95-100 

өте жақсы 

A- 

3,67 


90-94 

B+ 


3,33 

85-89 


жақсы 

3,0 80-84 

B- 


2,67 

75-79 


C+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық 

2,0 


65-69 

C- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

қанағаттанарлықсыз 

 

 

Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру жəне емтихан сұрақтары: 

 

1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексерусұрақтары: 

1 Ағылшын буржуазиялық революциясы. 

2 Тəуелсіздік үшін соғыс. АҚШ-тың құрылуы. 

3 Ұлы француз буржуазиялық революциясы. 

4 30-40  Европадағы революциялық қозғалыстар. 

5 Германияның бірігуі. 

6 Италияның бірігуі. 

7 XIX ғ. 1-ші жартысындағы халықаралық қатнастардың эволюциясы: Вена халықаралық 

жүйесінен Қрым соғысына дейін. 

8 XIX  ғ. əлемі. 

9 Индустриалдық қоғамның идеологиялық кеңістігі- консерватизм, 

либерализм,марксизм,анархизм. 

10 Ағылшын буржуазиялық революциясындағы дін мəселесі. 

11 АҚШ- тың құрылуы. 

12 Өнеркəсіптік революция проблемасы. 

13 Наполеон соғыстары. 

14 Вена конгресі жəне Вена жүйесі. 

15Евроамерикан өркениетінің қалыптасуы.  

 

8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары

1 АҚШ-ғы азамат соғысы. 

2 Монополисттік капитализм: ұдайы өндірістің қоғамдық жүйесі. 

3 Бірінші дүниежүзілік соғыс. 

4 Империализмнің тарихи табиғаты. 

5 XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы  халықаралық қатнастар 6 Халықаралық жұмысшы қозғалысының жіктелуі: социалисттік жəне коммунисттік 

альтернативалар. 

7 Империализм дəуіріндегі консервативтік жəне либералдық идеологияның эволюциясы. 

8 Монро доктринасы:шығу тарихы мен эволюциясы. 

10 Германияның бірігуі. 

11 Италияның бірігуі. 

12 XIX ғ.  40-60 ж.ж. халықаралық жұмысшы қозғалысының ерекшеліктері. 

13 XIX ғ. соңындағы герман жұмысшы қозғалысындағы үш бағыт. 

14 Ирландия ұлт-азаттық қозғалысындағы гомруль мəселесі. 

15 Империализм  дəуірінің соғыстарының ерекшелігі. 

 

Студенттердің білімін тексеруге арналған сұрақтар. 

 

1.XVIII-XIX ғ.ғ. Англия. 2. Вена конгресі жəне « Қасиетті  одақтың»  құрылуы. 

3. Наполеон Бонапарт – тарихи тұлға. 

4. 1815 – 1870 ж.ж. Англия.  

5. 1815 – 1847 ж.ж. Франция. 

6. 1815 – 1847 ж.ж. Австрия империясы. 

7. 1815 -1847 ж.ж. Германия. 

8. 1848 – 1849 ж.ж. Фрациядағы революция 

9. 1848 – 1849 ж.ж. Германиядағы реводюция. 

10. 1847 ж. Австрия империясындағы революция. 

11.1848 – 1849 ж.ж. Италиядағы революция. 

12. 1815 – 1870 ж.ж. халықаралық қарым катнастар. 

13. Италияның бірігуі. 

14. Германияның бірігуі. 

15. АҚШ – ғы азамат соғысы. 

16. Дж.- тарихи тұлға. 

17. Осман империясына қарсы Балкан елдерінде гі ұлт- азаттық қозғалыстар. 

18. Жаңа замандағы Скандинав елдері.(Голландия, Бельгия,Швейцария) 

19.  . Жаңа замандағы Скандинав елдері.(Дания,Швеция,Норвегия) 

20.  Жаңа заманның бірінші кезеңіндегі білімнің, ғылымның жəне техниканың дамуы. 

 21.Франция – Пруссия соғысы 

    22 1871 ж. Париж Коммунасы. 

 23. 1877- 1878 ж..ж. орыс-түрік соғысы жəне оның Балкан халықтары үшін маңызы. 

24. 1871-1899 ж.ж. Батыс Европа елдеріндегі жұмысшылар қозғалысы. 

25. 1900-1914 ж.ж. Германия. 

26. 1900-1914 ж.ж. Англия. 

27.  1900 -1914 ж.ж. Франция. 

28. 20 ғ. басындағы АҚШ. 

29. 1900-1914 ж.ж. Италия. 

30. 19 ғ. аяғындағы – 20 ғ. басындағы Польша. 

31. 1900-1914 ж.ж. Балкан елдері. 

32. 1871-1898 ж.ж. халықаралық қарымқатнастар. 

33. 1898-1914 ж.ж. халықаралық қарымқатнастар 

34.. 19 ғ. 2-ші жартысындағы 20 ғ. басындағы Ұлы державалардың отарлау саясаты. 

35. Бірінші дүниежүзілік соғыс: себептері, басталуы жəне барысы. 

36. Антанта елдері. 

37. Герман блогы. 

38.1870-1918 ж.ж. Швеция жəне Норвегия 

39. Биссмарктың саяси портреті. 40.А Линкольнның саяси портреті..     

1 Ағылшын буржуазиялық революциясы. 

2 Тəуелсіздік үшін соғыс. АҚШ-тың құрылуы. 

3 Ұлы француз буржуазиялық революциясы. 

4 30-40  Европадағы революциялық қозғалыстар. 

5 Германияның бірігуі. 

6 Италияның бірігуі. 

7 XIX ғ. 1-ші жартысындағы халықаралық қатнастардың эволюциясы: Вена халықаралық 

жүйесінен Қрым соғысына дейін. 

8 XIX  ғ. əлемі. 

9 Индустриалдық қоғамның идеологиялық кеңістігі- консерватизм, 

либерализм,марксизм,анархизм. 

10 Ағылшын буржуазиялық революциясындағы дін мəселесі. 

11 АҚШ- тың құрылуы. 

12 Өнеркəсіптік революция проблемасы. 

13 Наполеон соғыстары. 

14 Вена конгресі жəне Вена жүйесі. 

15Евроамерикан өркениетінің қалыптасуы.  

1 АҚШ-ғы азамат соғысы. 

2 Монополисттік капитализм: ұдайы өндірістің қоғамдық жүйесі. 

3 Бірінші дүниежүзілік соғыс. 

4 Империализмнің тарихи табиғаты. 

5 XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы  халықаралық қатнастар 

6 Халықаралық жұмысшы қозғалысының жіктелуі: социалисттік жəне коммунисттік 

альтернативалар. 

7 Империализм дəуіріндегі консервативтік жəне либералдық идеологияның эволюциясы. 

8 Монро доктринасы:шығу тарихы мен эволюциясы. 

10 Германияның бірігуі. 

11 Италияның бірігуі. 

12 XIX ғ.  40-60 ж.ж. халықаралық жұмысшы қозғалысының ерекшеліктері. 

13 XIX ғ. соңындағы герман жұмысшы қозғалысындағы үш бағыт. 

14 Ирландия ұлт-азаттық қозғалысындағы гомруль мəселесі. 

15 Империализм  дəуірінің соғыстарының ерекшелігі. 

 

Курс саясаты жəне іс-жосығы (процедурасы)    

Студенттерге қойылатын талаптар: 

Студент білуі тиіс: 

-  əлеуметтік  құбылыстар  пайда  болуы  мен  дамуының  негізгі  шарттары  мен 

жіктелуін; 

-  əлеуметтік даму факторларын; 

-  əлеуметтік өзара байланыс нысандарын; 

-  нақты əдістерді пайдалана отырып, əлеуметтік зерттеу жұмыстарын жүргізе алу; 

-  қоғамды сұрыптаудың əлеуметтік əдістемелері туралы; 

-  əлеуметтік топтар пайда болу табиғаты туралы; 

-  əлеуметтену үрдісі ерекшеліктері туралы. 

Сабаққа қатысу: 

 

    Сабаққа  міндетті  түрде  қатысу  керек.  Босатылған  сабақтар  оқу-əдістемелік  кешенде 

көрсетілген сабақтың толық көлемінде қосымша жұмыспен өтеді. 

   Аудиториядағы тəртіп : 

   Сабақ уақытында төмендегі іс-əрекеттерге рұқсат етілмейді: 

1.  Ұялы телефонмен сөйлесуге; 2.  Сабақтан сұрануға; 

3.  Бос əңгіме құруға; 

4.  Басқа біреуге кедергі келтіріп, тапсырманы автоматты көшіруге. 

Сабақ уақытында студенттің төмендегі іс-əрекеті есепке алынады: 

1.Өз пікірін дəлелдесе; 

2.Сабаққа белсенді қатысса; 

3.Берілген тапсырманы уақытынан бұрын орындаса. 

 Үй тапсырмасы: 

   Үй  жұмысының  орындалуы  міндетті  жəне  оқытушы  белгіленген  уақытта  тапсырылуы 

тиіс. Уақытында тапсырылмаған үй жұмысы қабылданбайды. Сіздің өте жақсы орындаған 

бес үй жұмысыңыздан Сіздің жалпы бағаңызға əсер ететін баға шығарылады. 

 Жеке  тапсырмалар:  

    Жеке  семестрлік  тапсырмалар  міндетті  орындалуы  тиіс.  Семестрлік  жұмыстар  дұрыс 

орындалғанда,  студент  ол  жұмысты  қорғауы  тиіс.  Жұмыста  қателер  табылған  жағдайда, 

ол  студентке  қайта  қарауға  қайтарылады.  Тапсырмалардың  əрқайсысы  бөлек  бағаланып, 

қорытынды бағаға əсерін тигізеді. 

 Өзіндік жұмыс: 

     Сабақта  орындалып,  сабақ  соңында  тапсырылады.  Сабақтан  соң  қабылданбайды  жəне 

бағаланбайды. 

 Коллоквиум: 

   Коллоквиум топқа жеке қойылған кесте бойынша тапсырылады. Қайта тапсыруға рұқсат 

етілмейді. 

   

 

 

12. Оқу сабақтарының бағдарламалық жəне мультимедийлік қамтамасыздандырылмаған.  13. Арнаулы аудитория, кабинет жəне лабораториялар тізімі. 

Бағалау критерийлері 

Бағалау түрі

 

Жұмыс үшін 

балл 

Орындалған жұмыс көлемі 

 

Дəрістегі белсенділік 

100 

15 


Семинардағы (практикалық жұмыстағы 

белсенділік) 

100 

15 


СОӨЖ-дағы белсенділік  

100 


15 

СӨЖ орындауы 

100 

15 


Жеке тапсырмалар 

100 


Рубеждік бақылау 

100 Аралық аттестация  (Р1, Р2) 100 

Ағымдық бақылау 100 

Емтиханға жіберілетін рейтинг 100 

Барлық  бағалардың  орта 

арифметикалық сомасы 

Қорытынды бақылау (емтихан) 

(Р1+Р2)/2 

 

Қорытынды  Ағымдық 

бақылау * 0,6 

 

Жеке тапсырмалар 100*0,4 

 

Рубеждік бақылау Емтиханға 

жіберілетін 

рейтинг 

қорытынды нəтиже 

 


Кесте бойынша 

 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 415.95 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет