Дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік – саяси пəндер кафедрасыжүктеу 415.95 Kb.
Pdf просмотр
бет3/4
Дата22.05.2017
өлшемі415.95 Kb.
1   2   3   4

5. Дəрістік кешен: 

 

1 апта 

Дəріс №1 

Тақырыбы: Əлемдік саясат ғылымы пəн ретінде (Кіріспе).  

Дəріс мазмұны: 

- Мазмұны мен міндеттері. 

- Қазіргі əлемдік саясаттың пайда болуы жəне теориялары. 

- Геосаясат əлемдік саясаттың қазіргі кезеңдегі жанр саласы.  

 

2 апта 

Дəріс №2 

Тақырыбы: Геосаясат түсінігі жəне қолдану сферасы. Геосаясат категориялары. Геосаяси 

теориялардың қалыптасуы мен даму эволюциясы. 

Дəріс мазмұны: 

-  классикалық геосаясат идеяларының пайда болуы мен дамуы 

-  Ежелгі қытайдағы стратагемдік ойлау  

-  Ортағасырлық шығыстағы геосаяси идеялар 

-  Геосаясаттың европалық, ресейлік, ағылшын-американдық мектептері. 

 

3 апта 

Дəріс №3 

Тақырыбы: Жаһандану. Қазіргі заманның жаһандық мəселелері. Əлемдік экономикалық 

кеңістіктің жаһандануы. 

Дəріс мазмұны: 

-  Континентальды европалық мектептердің əлеуметтік-мəдени спецификасы. 

-  Европалық геосаясаттың қалыптасуы. 

-  Қазіргі əлемнің континентальдық. саясаты. 

 

4 апта 

Дəріс №4 

Тақырыбы: Қазіргі əлемдегі геосаясат пен георесурстар мəселесі. Геосаясат жəне мұнай. 

Дəріс мазмұны: 

-  Əлемдік ақпараттық кеңістіктің жаһандануы. 

-  Əлемдік экономикалық кеңістіктің жаһандануы. 

-  Əлемдік саясат кеңістігінің жаһандануы. 

 

5 апта 

Дəріс №5 

Тақырыбы: Геосаясаттағы Каспий. Каспий мəселесі: дипломатиялық жəне халықаралық 

қатынастар.  

Дəріс мазмұны:  

-Негізгі түсінігі жəне теориясы. 

истории   

международных 

отношений. М., 1996 

23  История США. М., 

1983. Том 1, 4 

 9,7 


 


-Дəстүрлі геосаясат. 

-Жаңа экономикалық  геосаясат. 

 

6 апта 

Дəріс №6 

Тақырыбы: Қазіргі əлемнің геосаяси картасы.  

Дəріс мазмұны: 

-  Соғыс аралық кезеңдегі геосаяси күштердің конфигурациясы. 

Қырғи-қабақ соғысы кезеңіндегі биполярлық жүйе. 

 

7 апта 

Дəріс №7 

Тақырыбы: Халықаралық қатынастар АҚШ-тың ролі. Геосаяси кеңістіктегі АҚШ. 

Дəріс мазмұны: 

-  Əлемдік саясаттың маңызды субъектісі ретінде-мемлекет. 

-  Əлемдік саясаттағы халықаралық ұйымдар. 

 

8апта 

Дəріс №8 

Тақырыбы: Қазіргі əлемдегі Европаның геосаясаты.  

Дəріс мазмұны: 

-  Халықаралық қатынастар тарихындағы АҚШ. 

-  Еуразия континентіне ұстанған геостратегиясы. 

 

9апта 

Дəріс №9 

Тақырыбы: Қазіргі геосаясаттағы АТА аймағы.  

Дəріс мазмұны: 

- ХХІ ғ. АТА-ның геосаяси дүмпуі.  

- «Үлкен Қытай» концепциясы. 

- Жапонияның геостратегиясы. 

 

10 апта 

Дəріс №10 

Тақырыбы: Қытайдың геостратегиялық саясаты.  

Дəріс мазмұны: 

-  Украина мен Белоруссия – «слваяндық үштіктің» құрамдас бөлігі ретінде 

-  Заквказье мен Орталық Азия елдеріндегі геосаяси жағдай 

-  ТМД. Посткеңестік елдердің интеграция мəселелері. 

-  Балтық елдерінің геосаяси жағдайы. 

 

11 апта 

Дəріс №11 

Тақырыбы: Жапонияның геосаясаты мен қоғамдық дамуы.  

Дəріс мазмұны: 

-Қазақстанның геосаяси орналасу жағдайы. 

-негізгі мəселелер мен шешілу жолдары 

-Қазақстанның басқа елдермен қарым-қатынасының негізгі бағыттары мен ұстанымдары. 

 

12 апта 

Дəріс №12 

Тақырыбы: Қазіргі геосаяси кеңістіктегі Ресей.  


Дəріс мазмұны: 

-  Ислам дүниесіндегі қайшылықтар. Ислам фундаментализмі жəне терроризм 

мəселесі. 

-  Ислам дүниесінің басқа елдермен қарым-қатынасының негізгі бағыттары. 

 

13 апта 

Дəріс №13 

Тақырыбы: Геосаяси жүйедегі Араб жəне Түркия елдері.  

Дəріс мазмұны: 

-  ХХІ ғ. АТА-ның геосаяси дүмпуі.  

-  «Үлкен Қытай» концепциясы жəне оның АТА-ның геосаясатындағы ролі. 

-  Жапонияның геостратегиясындағы жаңа тенденциялар.  

-  Территориялық таластар. Корея мəселелері 

 

14 апта 

Дəріс №14 

Тақырыбы: Əлемдік геосаяси жүйедегі Қазақстан. 

Дəріс мазмұны: 

-  Латын Америкасының негізгі ірі геосаяси орталықтары. 

-  Аймақтық ұйымдар жəне олардың ролі. 

-  Куба мəселесі. Жанжалдық зоналар. 

-  ХХІ ғасырдағы аймақтың даму бейнесі. 15 апта 

Дəріс №15 

Тақырыбы: Қазақстанның геосаясаты. 

Мазмұны:  

1.  Қазақстанның геосаясатының қалыптасу негіздері. 

2.  Қазақстандағы экономикалық қауіпсіздік мəселесі 

3.  Қазақстан-американ қарым-қатынастары. 

 

6.Семинар сабақтарының жоспары  

№ 

Тақырыбы 

Семинар сабағының 

мазмұны 

Апта 

Əдебиеттер 

Геосаяси 

теориялардың 

қалыптасуы мен 

даму 

эволюциясы. :. 

. 

1.Геосаясаттың негізгі 

ұғымдары. 

2.Дəстүрлі геосаясат жəне 

ондағы теориялар. 

3.Жаңа экономикалық 

геосаясат жəне оның 

ілімдері. 

4.Жаңа өркениеттік 

геосаясат теориялары. 

5.Мемлекеттік 

доктриналар жəне ұлттық 

қауіпсіздік  

1.2.3.4.5.10.12 Əлемдік 


өркениеттер 

 

 1.Өркениет ұғымы мен 

мəні. 


2.Өркениеттік геосаяси 

қадамдар. 

3. Өркениеттік 

Əдебиеттер:1.2.3.4.5.1

5.46.25. 

 


реформациялардың 

«қозғаушы» факторлары. 

4.Жаһандану жəне 

өркениет 

                     

 

Қазіргі таңдағы 

геосаясат пен 

георесурстар 

мəселесі. 

 

 

1.Геосаясат жəне мұнай 

2.Газ жəне геосаясат. 

 3.Георесурстар мəселесі.  

1-24


 

Геосаясаттағы 

Каспий  

 

1.Каспий аймағының 

құрылымы мен даму 

ерекшелігі 

2. Еаспий 

мұнайы:аймақтық жəне 

əлемдік саясат. 

3. Каспий мəселесі: 

дипломатия жəне 

халықаралық қатынастар.  

1-10 


 

Каспийдің 

құқұқтық 

статусы мен 

маңызды 

тенденциялары. 

 

 

 1.Əзірбайжан 

республикасының 

позициясы. 

2.Қазақстан 

Республикасының 

позициясы. 

3.Түркіменстанның 

позициясы. 

4.Иран 

Ислам 


Республикасының 

позициясы. 1-20 Каспий 


аймағының 

экологиялық 

қауіпсіздігі. 

 

 

1.Каспий теңізінің 

биологиялық ресурстары. 

2.Каспий теңізінің 

экологиялық мəселелері. 

3.Каспий теңізі 

болашағының 

бағдарламасы. 

 

1-29 


 

АҚШ геосаясаты 

4.   

1.Американдық геосаяси стратегияның негіздері. 

2.АҚШ пен Европаның 

арақатынасы 

3.АҚШ-тың Евразиялық 

саясаты. 

 

1-29 


 

Солтүстік 

Ирландия. 

 

1.1801  ж.  Унии  жөніндегі 

акт.  Протестанттар  жəне 

католиктер. 

2..1937 ж. Конституция. 

1-30 


3.1949 

ж. 


Ирландия 

жөніндегі заң 

4.Протестанттар мен 

католиктер арасындағы 

бейбіт келісім 

9. 

Геосаясаттағы 

Ислам дүниесі 

 

 

1.Ислам мен исламизмнің 

негіздері 

2.Ислам фундаментализмі. 

3.Ислам жəне террор 

мəселесі 

 

1-24 


10 

ЕО- қазіргі 

əлемнің негізгі 

геосаяси 

орталығы 

 

1.ЕВропалық Одақтың 

құрылуы: мəні мен маңызы 

2.ЕО пен Ресей 

3.ЕО пен АҚШ 

арақатынасы  

10 

1-20 


11 

Қытайдың 

геостратегиялық 

саясаты. 

 

 

1.Қытайдың ұлттық 

қауіпсіздігінің 

концепциясы. 

2.Қытайдың əскери 

доктринасы. 

3.Қытай сыртқы 

саясатының концепциясы.  

11 

1-12 


12 

Кавказ. 


 

 

1.Этноұлттық жəне этноконфессиональдық 

қақтығыстар 

2.Чечендік жəне 

Қарабахтық қастығыстар. 

 3.Абхаздық жəне 

Оңтүстікосетиялық 

қақтығыстар. 

 

12 

3-20 


13 

Жапонияның 

геосаясаты мен 

қоғамдық дамуы. 

 

 

1.Жапония геосаясатының 

негізі. 

2. Жапония жəне Ресей 

қарым-қатынасының даму 

тарихы. 


 3. Жапония жəне 

Қазақстан геосаясатының   

даму тенденциялары. 

 

13 

5-15 


14 

Қазақстанның 

геосаясаты. 

4.   

1.Қазақстанның 

геосаясатының қалыптасу 

негіздері. 

2.Қазақстандағы 

экономикалық қауіпсіздік 

мəселесі 

3.Қазақстан-американ 

қарым-қатынастары. 

 

14 

6-21 


15 

Қазақстанның 

геосаясаты. 

 

 1.Қазақстан-Қытай 

қатынастары. 

2.ЕО пен Қазақстан 

қатынастары. 

3.Қазақстан-Ресей 

қатынастарының негізгі 

аспектілері. 

4.Əлемдік интеграциялық 

процестегі Қазақстан 

мүдделері. 

 

15 

1-29 


 

7. ПРАКТИКАЛЫҚ, СЕМИНАРЛЫҚ, ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРҒА  

ƏДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУЛАР 

 

1 апта.  №1 практикалық сабақ   

Тақырыбы: :Саясат субьектісі  

Мақсаты:  Саяси  жүиенің,  пайда  болуы  жəне  дамуын.,  Саяси  жүиенің  қазіргі 

теориясын.талдай  отырып  саясат  субьктісін  ұғыну.  Саяси  тəртіп  .Саяси  белсенділік 

ұғымдарын түсіну. 

Негізгі сұрақтар: 1 Жеке адам – саясаттың субьектісі  ретінде 

                         2 Əлеуметтік топтар –саясаттың субьектісі 

                         3 Ұлттар- саясаттың субьектісі ретінде 

Əдістемелік нұсқаулар: ауызша жауап. 

 

 2 апта 

Тақырыбы: Саяси жүйенің типтері 

Мақсаты:  Мемлекет-саяси  институт  ретінде,мемлекеттің  басты  бағыттары  мен 

қызметтерін анықтау.Мемлекеттік басқарудың формасымен танысу. Негізгі сұрақтар: 

1.Саяси жүйенің негізгі типалогиясы 

2.Авторитарлық саяси жүйе 

3.Тоталитарлық саяси жүйе 

4.Демократиялық типтегі саяси жүйе 

Əдістемелік  нұсқаулар:  ауызша-жауап,  қарапайым  сұрақ-жауап  формасында  пікір 

алмасуды жұзеге асыру 

 

3 апта  Тақырыбы: Сайлау институттары 

Мақсаты:  Сайлаушы  құқығы,.азаматтың  саяси  құқығын  ұғындыру  Саяси  процестердің 

мəні мен типтерін анықтату. Негізгі сұрақтар:  

1.Сайлау өткізуге дайындықтың құқұқтық реттелуі 

2.Сайлауға қатысу жəне нəтижесінің анықталуы 

3.Референдум Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  топшаларға  бөлініп,  жеке  сұрақтар  бойыша  өз 

бағдарламаларын əзірлеп,  талқылап, келісім жасауы қажет 

 

 

  

4 апта  Тақырыбы: : Басқару жəне жергілікті өзін-өзі басқару.  

Мақсаты:  Басқару  жəне  жергілікті  өзін-өзі  басқаруға  қатысты  мемлекеттік  бақылауды 

үйрету.. Басқару жəне жергілікті өзін-өзі басқарудың компетенциясымен қабардар ету.. Негізгі сұрақтар: 

1. Басқару жəне жергілікті басқару түсінігі. 

2.Басқару жəне жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жүйесі. 

3.Басқару жəне қауымдық басқару органдары. 

4.Басқару жəне аймақтық басқару органдары. Əдістемелік  нұсқаулар:  ауызша  журнал  түрінде  өткізу.  Ол  үшін  студенттер  рубрика 

бойынша топшаларға бөдініп, корреспонденттер ретінде материалдар əзірлеуі керек. 

 

5 апта  


Тақырыбы: Ұлыбритания парламенті. 

Мақсаты: Студент қауымын  парламентпен таныстырып , Құрамына  енетін  палаталарды 

анықтату.  Үкіметті,  жеке  министірліктерді  бақылаудың  түрлерін.  лордтар  палатасы 

жөніндегі  қазіргі  заманғы  дискуссиямент  таныстыру.  «Прокломация»,  «ордонанс» 

сөздерінің мəнін ашу. Негізгі сұрақтар:  

1.Лордтар палатасы. 

2.Қауымдар палатасы. 

3.Заңдық процестер. 

 4.Парламентте қаралатын заң жобаларының түрлері 

Əдістемелік  нұсқаулар:  «Рорльдік  ойын»  түрінде  өткізу.  Əрбір  студент  өзін  АҚШ 

азаматы  жəне  белгілі  бір  сала  қызметкері  кейпіне  енгізіп,  өз  саласы  бойынша 

тұжырымдарын, мемлекет саясатын сипаттайды. 

 

6 апта  


Тақырыбы: Саяси партия жəне партия жүйесі. 

Мақсаты: Плайд Килеру партиясы, Шотландияның ұлттық партиясы. 

Европалық парламенттегі сайлау туралы мəлімет беру Негізгі сұрақтар: 

 1. Консервативтік  партия. 

2. Лейбористік партия. 

3. Центристік партия 

4. Радикалдық партия 

Əдістемелік нұсқаулар: Ақпарат алмасу түрінде өткізіп, кесте толтырту. 

 

7 апта  Тақырыбы: Ұлыбританиядағы сайлау жүйесі. 

Мақсаты:  Сайлау  ұйымдарымен  таныстыру.  Дауыс  беру  нəтижесін  анықтаудың 

жолдарын үйету..Сайлауды қаржыландырудың формаларын сипаттау. Негізгі сұрақтар:  

1. Ұлыбританиядағы сайлау жүйесі. 

2. Парламенттік сайлаулар. 

3. Сайлаушы құқығының конституциялық негізі. Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  топшаларға  бөлініп,  жеке  сұрақтар  бойыша  өз 

бағдарламаларын əзірлеп,  талқылап, келісім жасауы қажет.  

 

 


 

8 апта  Тақырыбы: Солтүстік Ирландия. 

ОЖСӨЖ мазмұны:  Мақсаты: Солтүстік Ирландия жөніндегі министрлік. жəне 

солтүстік  Ирландияға  Б.Клинтонның  сапарын  түсіндіру.  Ұлыбританияның  этникалық 

ерекшелігін анықтату,актілермен  танысу. 

Негізгі сұрақтар:  

1.1801 ж. Унии жөніндегі акт. Протестанттар жəне католиктер. 

2.1921 ж. ағылшын-ирланд бітімі. 

3.1937 ж. Конституция. 

4.1949 ж. Ирландия жөніндегі заң 

5.Протестанттар мен католиктер арасындағы бейбіт келісім. Əдістемелік  нұсқаулар:  :  Студенттер  топшаларға  бөлініп,  жеке  сұрақтар  бойыша  өз 

бағдарламаларын əзірлеп,  талқылап, келісім жасауы қажет.   

 

9.апта 


Тақырыбы: АҚШ конституциясы 

Мақсаты: 

Конституция 

бабтарын 

талдату.АҚШ-тың 

саяси 

құрылысының ерекшелігі.Отаршылдық 

кезеңі.Тəуелсіздік 

үшін 

күрес 


жəне 

АҚШ 


–тың 

құрылуы.Мемлекеттік құрылысының ерекшелігі Негізгі сұрақтар: 

1.Тарихы жəне сипаты. 

2.Маңызды принциптері. 

3.Құқық жөніндегі билль. 

4.Мемлекеттік биліктің қалыптасуы, Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  топшаларға  бөлініп,  жеке  сұрақтар  бойыша  өз 

бағдарламаларын əзірлеп,  талқылап, келісім жасауы қажет. 

 

10 апта 

Тақырыбы: Қазіргі кездегі АҚШ-тың саяси жүйесі 

Мақсаты: АҚШ-тың мемлекеттік-саяси құрылысымен 

федерацияның 

1816-1860ж 

ж 

дағдарысы.Азамат соғысы 

жəне 


1861-1877жж  

реконструкциясынан мағлұмат беру Негізгі сұрақтар:  

1..АҚШ –тың саяси партиялары. 

2.Сайлау процесі. 

3.Қоғамдық ұйымдар жəне бірлестіктер. 

4.Қоғамдық көзқарастың ролі. 

5.АҚШ тағы көші-қон саясаты Əдістемелік  нұсқаулар:  ауызша-жауап,  қарапайым  сұрақ-жауап  формасында  пікір 

алмасуды жұзеге асыру. 

 

11апта 


 Тақырыбы: Аймақтық жəне жергілікті басқару 

 Мақсаты:  Дəрістің  мазмұны  мен  жоспарына  сəйкес  мазмұнды    да  нақты  əрі  толық 

мағлұматтар тізбегі мен  хронологиясын жасау. 

Негізгі сұрақтар:  

  1.Американдық федерализм. 

  2.Штаттармен басқару жүйесінің қалыптасуы. 

  3.Басқару жүйесінің дағдарысы мен реформасы 

  4.Арнайы округ. Басқару органының қазіргі жағдайы 


Əдістемелік нұсқаулар: ауызша жауап. 

 

12 апта. Тақырыбы: Ұлыбританияның заңдық-құқықтық актілері 

Мақсаты:  1871  ж.  Вашингтон  бітімі.Макдональдтың  ұлттық  саясаты  мен  мəнін 

түсіндіру.Актілерді талдатудың жолдарын үйрету. Негізгі сұрақтар:  

1.1774 ж. заң  

2.1791ж. конституциялық акт 

3.1840 ж. одақтық акт  

4.Британдық Солт.Америка жөніндегі      акт 

Əдістемелік  нұсқаулар:  ауызша  журнал  түрінде  өткізу.  Ол  үшін  студенттер  рубрика 

бойынша топшаларға бөдініп, корреспонденттер ретінде материалдар əзірлеуі керек..  

13 апта  Тақырыбы: Үкімет 

Мақсаты:  Əкімшілік  əділет  басқармасын  талдау,Канада  үкіметінің  құрылу  тарихын 

саралау.Пікір алмастыру. Негізгі сұрақтар:  

1.Құралу тəртібі,Премьер-министр  

2.Үкімет құрылымы 

3.Кабинет  

4.Орталық билік мекемесі 

Əдістемелік нұсқаулар: Баспасөз конференциясын өткізу. 

 

 

14 апта  Тақырыбы: Канаданың сот жүйесі 

Мақсаты:  Қоғамдық  ұйымдар  ,бірлестіктер,  сайлаушы  құқығынұғындыру.  Қоғамдық 

көзқарасты қалыптастыру. Негізгі сұрақтар:  

1.Канада құқығының ерекшелігі  

2.Қазіргі кездегі сот жүйесі 

3.Сот жүйесі 

 Əдістемелік  нұсқаулар:  Студенттер  топшаларға  бөлініп,  жеке  сұрақтар  бойыша  өз 

бағдарламаларын əзірлеп,  талқылап, келісім жасауы қажет. 

 

15 апта 


 Тақырыбы: Канаданың ұлттық мəселесі 

Мақсаты: Қазіргі кездегі Канаданың саяси жүйесін, 

соғыстан  кейінгі  дамуын  талқылату.Британ  Ұлттар  Достастығын  саралату.Екі  соғыс 

аралығындағы Канада Канаданың мемлекеттік рəміздерін сипаттау. 

Негізгі сұрақтар:  

1.Көші-қон саясаты  

2.Этникалық мəселе 

Əдістемелік  нұсқаулар:  ауызша-жауап,  қарапайым  сұрақ-жауап  формасында  пікір 

алмасуды жұзеге асыру. 

 

ОЖСӨЖ –ді жүргізуге арналған əдістемелік нұсқаулар: 

 

1 апта. 

Тақырыбы:

 

Саяси жүиенің, пайда болуы жəне дамуы. 

Мақсаты:

 

Саяси  жүие.Саяси  жүиенің  қазіргі  теориясын  талдату.  Саяси  жүйенің  ішкі жүйелерін сипаттау. 

Өткізу əдісі: өзара ақпарат алмасу арқылы тақырыпты талдау. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар:  

1 Саяси жүйенің құрлымы  

2 Саяси  жүйенің қызметі 

Əдістемелік  нұсқаулар,  үлестірмелі  материалдар  ауызша  журнал  түрінде  өткізу.  Ол 

үшін  студенттер  рубрика  бойынша  топшаларға  бөдініп,  корреспонденттер  ретінде 

материалдар əзірлеуі керек. 

Əдебиет:  Введение  в  теорию  международных  отношений:  Учебное  пособие  /  Отв.  ред. 

А.С. Маныкин. М., 2001. 

Косолапов  Н.А.  Международные  отношения.  Эпистемология  и  методы  исследования.// 

Мировая экономика и международные отношения. 1988 № 3. 

 

 

2 апта Тақырыбы:  Мемлекеттік басқарудың формасы 

Мақсаты:.  Мемлекет-саяси  институт  ретінде  оның  басты  бағыттары  мен  қызметтерін 

сипаттату. Өткізу əдісі:ауызша баяндау. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар:  

1.Құқұқтық мемлекет 

  2.Əлеуметтік мемлекет 

Əдістемелік нұсқаулар, үлестірмелі материалдар: Дебат ұйымдастыру. 

Əдебиет:  Косолапов  Н.А.  Теоретические  исследования  международных  отношений.// 

Мировая экономика и международные отношения. 1998 №2. 

Ланцов С.А. Введение в специальность «Политология»: Конспект лекций. СПб 2000.  

 

3 апта  Тақырыбы:  Саяси жүйенің əртүрлілігі 

Мақсаты:.Саяси 

жүйенің 


əртүрлі 

формаларымен 

студенттерді 

қабардар 

ету,талдату,анализдеу. 

Өткізу əдісі:ауызша баяндау. 

Негізгі тапсырмалар мен сұрақтар: 

1 .Мемлекеттік емес институттарға сипаттама  

2.Саяси партиялар Əдістемелік нұсқаулар, үлестірмелі материалдар: Сұрақ-жауап əдісін қолдану. 

Əдебиет: Мировая политика и международные отношения / Под ред. С.А. Ланцова, В.А. 

Ачкасова. Питер 2005. 

Цыганков П.А. Международные отношения.  М., 1996. 

 

4 апта жүктеу 415.95 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет