Дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік – саяси пəндер кафедрасыжүктеу 415.95 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата22.05.2017
өлшемі415.95 Kb.
  1   2   3   4

 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік – саяси пəндер кафедрасы 

 

5В020200

– «Халықаралық қатынастар» 

 

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған  

ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

Əлемдік саясат  

 

 

  

 

 Курс I 

Семестр І  

Кредит саны  2  

Дəріс 15 сағат 

Практикалық сабақ 15 сағат 

СӨЖ 30 сағат 

Емтихан 2 сағат  

Барлығы 90 сағат  

 

 

  

 

  

 

 Орал 

2014 ж 


Пəннің-оқу əдістемелік кешені Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің оқу-

əдістемелік  бірлестігі  əзірлеген  жəне  ұсынған  Современные  проблемы  международных 

отношений  Алматы  2004  жыл.  (Авторлары:  Қ.Е.Байзақова.,  т.ғ.к.  ГубайдуллинаМ.Ш., 

т.ғ.к.Кукеева  Ф.Т.,  т.ғ.к.Мовкебаева  Г.К.)  пəнінің  типтік  бағдарламасы  негізінде 

құрастырылған. 

 

Құрастырған: оқытушы Шайхиев Т. Т. 

 

Дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік-саяси пəндер кафедрасының отырысында бекітілді. 

 

«09»09. 2014ж. № 1хаттама.  

Тарих, экономика жəне құқық факультетінің отырысында бекітілді. 

«17» 09. 2014 ж. №1 хаттама. 

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1.  Пəннің-оқу 

əдістемелік 

кешені 

Əл-Фараби атындағы 

Қазақ 


Ұлттық 

Университетінің  оқу-əдістемелік  бірлестігі  əзірлеген  жəне  ұсынған  Современные 

проблемы 

международных 

отношений 

Алматы 


2004 

жыл. 


(Авторлары: 

Қ.Е.Байзақова., т.ғ.к. ГубайдуллинаМ.Ш., т.ғ.к.Кукеева Ф.Т., т.ғ.к.Мовкебаева Г.К.) 

пəнінің типтік бағдарламасы 

«Дүниежүзілік тарих жəне əлеуметтік – саяси пəндер»  кафедрасы, корпус № 3 

 

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 

 

2.1 Оқытушы туралы мəлімет  

 

Шайхиев Тұрар Төлегенұлы •  Офис: Дүние жүзілік тарих жəне əлеуметтік – саяси пəндер кафедрасы 

•  Жұмыс мекен жайы: Сарайшық 34, 304 бөлме  

          Жұмыс телефоны 51-20-39 (103) 

 

 

2.2 Пəн туралы мəлімет 

 

•   Пəн: «Əлемдік саясат» курсы, 2 – кредит сағат •  Өтететін орны: оқу кестесі бойынша  №3 ғимарат 

Сабақ кестесі: 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 1 апта сессиядан тұрады. 

Бір аптада 2 кредит сағат, əр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дəріс, семинар) жəне екі 

сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмысынан  (ОСӨЖ),  студенттің 

өзіндік жұмысынан (СӨЖ)  тұрады. 

 

Кредиттің аптаға бөліну кестесі: 

 

 Оқу жоспарынан көшірме: 

 

Курс 


Семестр 

Кредит 


саны 

Дəрістер    Семинар 

ОЖСӨЖ  СӨЖ 

Барлығы  Бақылау 

   түрі   15 


15 

30 


30 

90 


емтихан 

 

 2.3 Кіріспе 

 

  Курстың қысқаша сипаттамасы:  Курс  мақсаты:  Бұл  дəрістер  курсының  басты  мақсаты  демократиялық  қоғамның 

саяси саналы азаматын қалыптастыру. Пəн саясат, саяси жүйелер, мемлекет, элита, лидер, 

саяси  үрдістердегі  əйелдер  мен  жастар  ролі,  адам  құқығы,  азаматтық  қоғам,  саяси 

ұйымдар,  саяси  сана    жəне  менталитет.,  саяси  мəдениет  т.б.  саяси  ұғымдар  мен 

құндылықтар туралы жан-жақты, ғылыми сұрыпталған мағлұматтар береді.  

Курс  мақсаты  студенттерді  саяси  қатынастарды  зерттеу  мен  бағалауға  қатысты 

əлеуметтік  байлам  мүмкіндіктері  жəне  ерекшеліктерімен  таныстыру.    Курстың  басты 

мақсаты осы байланыс туралы студенттерге түсінік беру жəне оны ашып көрсету. Сабақтар  

Өткізу 

уақыты 

Сабақ 

Өткізу уақыты 

Байланыс сағаты 1 

 (1 дəріс) 

50 мин. 


 

ОЖСӨЖ, СӨЖ  

50  мин. 

Байланыс сағаты 3 

(1 практика) 

50 мин. 


 

ОЖСӨЖ, СӨЖ  

50  мин. 


 

Оқу  пəні,  саясаттанушы,  аймақтанушы  мамандықтары  бойынша  оқитын 

студенттерге арналған. 

     

Курс  міндеті:  Курс  негізінен  саяси  қатынастар  мəселелерін  топшалауға 

бағытталған. Осы пəнді оқытудағы негізгі міндеттер: 

•  студенттерді осы пəннің негізгі категорияларымен таныстыру; 

•  саяси  қатынастар  проблемаларын  зерттеуге  қатысты  əдістемелік  байламдарды 

игеру; 

•  саяси қатынастарды зерттеудегі əртүрлі жүйелер мен байламдар құрылымдарымен 

таныстыру; 

•  студенттердің  саяси  ахуалдарды  болжау  мен  моделдеу əдістері  мен  тəжірибелерін 

игеруі. 

  Оқыту əдістемесі:    

Оқылу  негізінен  негізгі  оқу  материадары  түсіндірілетін  жəне  тəжірибелік 

дағдыларды  қалыптастыратын  дəріс  жəне  тəжірибелік  сабақтар  түрінде  өтеді. 

Студенттердің  білімін  тексеру  ауызша  коллоквиум  жəне  жазбаша  бақылау  жұмыстары, 

жеке  семестрлік  тапсырмалар  жəне  үй  жұмыстарын  тексеру  ретінде  болады. 

Студенттердің  білім  кемшіліктерін  жою  үшін  алдын-ала  белгіленген  кесте  бойынша  əр 

апта сайын кеңестер жүргізіледі. 

 

2.4.  Пəн бойынша оқыту бағдарламасы. 

 

1 апта Кредит сағат 2 

Дəріс №1 

Тақырыбы: Əлемдік саясат ғылымы пəн ретінде (Кіріспе).  

Дəріс мазмұны: 

- Мазмұны мен міндеттері. 

- Қазіргі əлемдік саясаттың пайда болуы жəне теориялары. 

- Геосаясат əлемдік саясаттың қазіргі кезеңдегі жанр саласы.  

ОЖСӨЖ: Геосаясаттың негізгі ұғымдары. 

СӨЖ:Əдебиеттермен танысу. 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

  

Кредит сағат 2. 

Практикалық сабақ №1 

Тақырыбы: Геосаяси теориялардың қалыптасуы мен даму эволюциясы. 

Дəріс мазмұны: 

Геосаясаттың негізгі ұғымдары. 

Дəстүрлі геосаясат жəне ондағы теориялар. 

Жаңа экономикалық геосаясат жəне оның ілімдері. 

Жаңа өркениеттік геосаясат теориялары. 

Мемлекеттік доктриналар жəне ұлттық қауіпсіздік 

ОЖСӨЖ: Жаңа өркениеттік геосаясат теориялары. 


СӨЖ: Əдебиеттермен танысу. 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

2 апта Кредит сағат 2 

Дəріс №2 

Тақырыбы: Геосаясат түсінігі жəне қолдану сферасы. Геосаясат категориялары. 

Геосаяси теориялардың қалыптасуы мен даму эволюциясы. 

Дəріс мазмұны: 

классикалық геосаясат идеяларының пайда болуы мен дамуы 

Ежелгі қытайдағы стратагемдік ойлау  

Ортағасырлық шығыстағы геосаяси идеялар 

Геосаясаттың европалық, ресейлік, ағылшын-американдық мектептері. 

ОЖСӨЖ: классикалық геосаясат 

СӨЖ: Əдебиеттермен танысу. 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

Кредит сағат 2. Практикалық сабақ №2 

Тақырыбы: Əлемдік өркениеттер 

Мазмұны: 

Өркениет ұғымы мен мəні. 

Өркениеттік геосаяси қадамдар. 

 Өркениеттік реформациялардың «қозғаушы» факторлары. 

Жаһандану жəне өркениет 

ОЖСӨЖ: Өркениет ұғымы 

СӨЖ: Терминдермен жұмыс 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

Кредит сағат 2 Дəріс №3 

Тақырыбы: Əлемдік өркениеттер мазмұны:  

Дəріс мазмұны: 

Өркениеттік геосаяси қадамдар. 

Жаһандану жəне өркениет өзгерістері.  

К.Хаусхофердің геосаяси концепциялары. 

ОЖСӨЖ:Терминдермен жұмыс 


СӨЖ: Əдебиеттермен танысу. 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 Кредит сағат 2. 

Практикалық сабақ №2 

Тақырыбы: Əлемдік өркениеттер 

Мазмұны: 

Өркениет ұғымы мен мəні. 

Өркениеттік геосаяси қадамдар. 

 Өркениеттік реформациялардың «қозғаушы» факторлары. 

Жаһандану жəне өркениет 

ОЖСӨЖ: Өркениет ұғымы 

СӨЖ: Терминдермен жұмыс 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 

3 апта Кредит сағат 2 

Дəріс №4 

Тақырыбы: Жаһандану. Қазіргі заманның жаһандық мəселелері. Əлемдік экономикалық 

кеңістіктің жаһандануы. 

Дəріс мазмұны: 

Континентальды европалық мектептердің əлеуметтік-мəдени спецификасы. 

Европалық геосаясаттың қалыптасуы. 

Қазіргі əлемнің континентальдық. саясаты. 

ОЖСӨЖ: еуразиялық классикалық геосаясат 

СӨЖ: терминдермен жұмыс 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 

Кредит сағат 2 Практикалық сабақ №3 

Тақырыбы: Қазіргі таңдағы геосаясат пен георесурстар мəселесі. 

Мазмұны: 

1.Геосаясат жəне мұнай 

2.Газ жəне геосаясат. 


     3.Георесурстар мəселесі. 

ОЖСӨЖ: Георесурстар мəселесі. 

СӨЖ: Рефераттар беру. 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

  4 апта 

Кредит сағат 2  

Дəріс №5 

Тақырыбы: Дəріс мазмұны: Қазіргі əлемдегі геосаясат пен георесурстар мəселесі. 

Геосаясат жəне мұнай. 

Əлемдік ақпараттық кеңістіктің жаһандануы. 

Əлемдік экономикалық кеңістіктің жаһандануы. 

Əлемдік саясат кеңістігінің жаһандануы. 

ОЖСӨЖ: Əлемдік жаһандану. 

СӨЖ: терминдермен жұмыс. 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 

Кредит сағат 3 Практикалық сабақ №3 

Тақырыбы: Қазіргі таңдағы геосаясат пен георесурстар мəселесі. 

Мазмұны: 

1.Геосаясат жəне мұнай 

2.Газ жəне геосаясат. 

     3.Георесурстар мəселесі. 

ОЖСӨЖ: Георесурстар мəселесі. 

СӨЖ: Рефераттар беру. 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 

5 апта Кредит сағат 2 

Дəріс №6 

Тақырыбы: Геосаясаттағы Каспий. Каспий мəселесі: дипломатиялық жəне халықаралық 

қатынастар.  

Дəріс мазмұны:  


-Негізгі түсінігі жəне теориясы. 

-Дəстүрлі геосаясат. 

-Жаңа экономикалық  геосаясат. 

ОЖСӨЖ: Бзежинскийдің геостратегиялық идеялары. 

СӨЖ: Рефераттар беру. 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

Кредит сағат 2 Практикалық сабақ №4 

Тақырыбы: Каспийдің құқықтық статусы мен маңызы жəне тенденциялары. 

Мазмұны: 

1.Каспий аймағының құрылымы мен даму ерекшелігі 

2. Каспий мұнайы:аймақтық жəне əлемдік саясат. 

3. Каспий мəселесі: дипломатия жəне халықаралық қатынастар. 

ОЖСӨЖ: Халықаралық қатынастар жүйе ретінде 

СӨЖ: терминдермен жұмыс. 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

6 апта 


Кредит сағат 2 

Дəріс №7 

Тақырыбы: Қазіргі əлемнің геосаяси картасы.  

Дəріс мазмұны: 

Соғыс аралық кезеңдегі геосаяси күштердің конфигурациясы. 

Қырғи-қабақ соғысы кезеңіндегі биполярлық жүйе. 

ОЖСӨЖ:Қазіргі континентальдық саясат. 

СӨЖ: Терминдермен жұмыс. 

Əдебиеттер 

Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : Гардирики, 

2006.- 317 с. 

Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 359с. 

Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 

Кредит сағат 2. Практикалық сабақ №5 

Тақырыбы: Каспий аймағының экологиялық қауыпсіздігі. . 

Мазмұны: 

1.Каспий аймағының құрылымы мен даму ерекшелігі 

2. Еаспий мұнайы:аймақтық жəне əлемдік саясат. 

3. Каспий мəселесі: дипломатия жəне халықаралық қатынастар. ОЖСӨЖ: Халықаралық қатынастар жүйе ретінде 

СӨЖ: терминдермен жұмыс. Əдебиеттер 

1.  Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : 

Гардирики, 2006.- 317 с. 

2.  Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

3.  Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 

359с. 


4.  Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 7 апта 

Кредит сағат 2 

Дəріс №8 

Тақырыбы: Халықаралық қатынастар АҚШ-тың ролі. Геосаяси кеңістіктегі АҚШ. 

Дəріс мазмұны: 

-  Əлемдік саясаттың маңызды субъектісі ретінде-мемлекет. 

-  Əлемдік саясаттағы халықаралық ұйымдар. 

Кавказ. 


1.Этноұлттық жəне этноконфессиональдық қақтығыстар 

2.Чечендік жəне Қарабахтық қастығыстар. 

    3.Абхаздық жəне Оңтүстікосетиялық қақтығыстар. 

ОЖСӨЖ: жаңа экономикалық геосаясат 

СӨЖ: Геосаяси ойлау  

Əдебиеттер 

1.  Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : 

Гардирики, 2006.- 317 с. 

2.  Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

3.  Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 

359с. 


4.  Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

   

 

Кредит сағат 2 Дəріс №10 

Тақырыбы: Қазіргі əлемнің геосаяси картасы 

Дəріс мазмұны: 

-  Геосаяси картаның өзгерісі: Батыс-Шығыс, Солтүстік-Оңтүстік. 

-  Геосаяси координаттың жаңа поствестьфальдық жүйесі жəне оның факторлары 

-  Панидеялар күресі 

ОЖСӨЖ:Модернизация теориясы. 

СӨЖ: Төртінші əлем теориясы. Əдебиеттер 

1.  Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : 

Гардирики, 2006.- 317 с. 

2.  Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 3.  Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 

359с. 


4.  Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 Кредит сағат 2 

Практикалық сабақ №5 

Тақырыбы: Каспийдің құқұқтық статусы мен маңызды тенденциялары. 

Мазмұны: 

1.Əзірбайжан республикасының позициясы. 

2.Қазақстан Республикасының позициясы. 

3.Түркіменстанның позициясы. 

4.Иран Ислам Республикасының позициясы. 

ОЖСӨЖ: терминдермен жұмыс 

СӨЖ: ежелгі грек өркениеті. Əдебиеттер 

1.  Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : 

Гардирики, 2006.- 317 с. 

2.  Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

3.  Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 

359с. 


4.  Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 8апта 

Кредит сағат 2  

Дəріс №9 

Тақырыбы: Қазіргі əлемдегі Европаның геосаясаты.  

Дəріс мазмұны: 

-  Халықаралық қатынастар тарихындағы АҚШ. 

-  Еуразия континентіне ұстанған геостратегиясы. 

 

ОЖСӨЖ: Реферат қорғау. СӨЖ:Реферат тапсыру 

Əдебиеттер 

1.  Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : 

Гардирики, 2006.- 317 с. 

2.  Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

3.  Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 

359с. 


4.  Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 Кредит сағат 2 

Практикалық сабақ №7 

Тақырыбы:  ЕО-қазіргі əлемнің негізгі геосаяси орталығы.  

Мазмұны: 

1.  Европа Одағының құрылымы мен мəні.  

2.  ЕО мен АҚШ 

3.  АҚШ-тың Евразиялық саясаты. 

ОЖСӨЖ: халықаралық қақтығыстар СӨЖ: Олардың пайда болу жолдары. 

Əдебиеттер 

1.  Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : 

Гардирики, 2006.- 317 с. 

2.  Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

3.  Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 

359с. 


4.  Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

 9апта 

Кредит сағат 2 

Дəріс №10 

Тақырыбы: Қазіргі геосаясаттағы АТА аймағы.  

Дəріс мазмұны: 

- ХХІ ғ. АТА-ның геосаяси дүмпуі.  

- «Үлкен Қытай» концепциясы. 

- Жапонияның геостратегиясы. 

ОЖСӨЖ: Ресейдің экономикалық қауіпсіздік мəселесі 

СӨЖ: Федеральдық орталық Əдебиеттер 

1.  Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : 

Гардирики, 2006.- 317 с. 

2.  Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

3.  Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 

359с. 


4.  Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 

Кредит сағат 2 Практикалық сабақ №8 

Тақырыбы:  Ұлыбритания жəне Ирландия. 1937 жылғы Конституция. Протестанттар 

мен католиктер.  

Мазмұны: 

1.   «Славяндық үштік» мəселесі. 

2.  Ресейдің Балтық саясаты. 

3.  Ресейдің Заквказье мен Орталық азиядағы мүдделері. 

     4. Азиаттық-Тынық мұхит аймағындағы мүдделері. 

ОЖСӨЖ: Ресейдің Балтық саясаты. 

СӨЖ:«Славяндық үштік» Əдебиеттер 

5.  Василенко И.А.  Геополитика современного мира : учебное пособие- М. : 

Гардирики, 2006.- 317 с. 

6.  Нартов Н.А.  Геополитика : Учебник для вузов- М.: ЮНИТИ , 1999.- 359 с. 

7.  Тузиков А.Р. Основы геополитики : учебное пособие – М.: КНОРУС , 2004- 

359с. 


8.  Геополитика : Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ –ДАНА , 2004. -526 с. 

 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 415.95 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет