ДҮниежүзілік банкжүктеу 4.98 Kb.
Pdf просмотр
бет7/9
Дата01.05.2017
өлшемі4.98 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
1.  Чупрова  О.В. 
Оборудование 
швейных 
предприятий  и 
основы 
проектирования 
оборудования: 
курс  лекций.  – 
Благовещенск: 
Изд-во 
Амур.гос.ун-та, 
2011 – 140 с. 
2. Суворова О.О. 
Швейное 
оборудование. 
Учебное 
пособие. 
– 
Ростов 
н/Д.:Феникс, 
2005. – 368 с 
3.  Рачок  В.В. 
Оборудование 
швейного 
производства. 
Учебное 
пособие.  –  Мн.: 
Монтаждауға 
ұйымдастыру  және 
технологиялық 
Жалпы  мақсаттағы 
қайықты 
тігісті 
тігін  машинасының 

 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
анықтау, 
қондырғының 
негізгі 
технологиялық 
параметрлеріне 
реттеу 
жүргізу; 
қондырғыны 
таңдауға және оның 
іс 
жүзіндегі 
өнімділігін 
анықтауға 
білікті 
жүгіну; 
игеру: 
–  қазіргі  кездегі 
технологиялық 
процестерде 
іске 
қосылған  машина, 
автомат 
және 
аппараттармен 
жұмыс істеу немесе 
оларды  дайындауға 
қатысу;  
Тігін  өнеркәсібінің 
фабрика 
ішіндегі 
және 
операция 
аралық 
дайындау. 
Техникалық 
құжаттама 
және 
смета.  Монтаждау 
жұмысын 
ұйымдастыру 
жоспарын 
құру 
үшін 
негізгі 
мәліметтер  
инесінің 
механизмінің 
құрылымы 
және 
сипаттамасы 
Выш.  Шк.,  2000. 
– 192 с. 
3.  Франц  В.Я. 
Оборудование 
швейного 
производства. 
Учебник.  –  М.: 
Издательский 
центр 
«Академия», 
2002. – 448 с. 
4.  Чупрова  О.В. 
Оборудование 
швейных 
предприятий  и 
основы 
проектирования 
оборудования: 
курс  лекций.  – 
Благовещенск: 
Изд-во 
Амур.гос.ун-та, 
2011 – 140 с. 
5. 
Технологические 
процессы 
в 
Қондырғыны 
монтаждау 
технологиясы  және 
ұйымдастыру. 
Монтаждау 
жұмыстарын 
жоспарлаудың 
желілік  негіздері. 
Желілік  графиктің 
элементтері  және 
дайындау реті.  
Жалпы  мақсаттағы 
қайықты 
тігісті 
тігін  машинасының 
жіптартқыш 
механизмінің 
құрылымы 
және 
сипаттамасы  
Технологиялық 
қондырғыны 
монтаждау  
Механизмнің 
типтік  түйіндерін 
монтаждау. 
Электромонтаждық 
жұмыстар. 
Жалпы  мақсаттағы 
қайықты 
тігісті 
тігін  машинасының 
төрткілдегінің 
ауысуы 
механизмінің 

 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
тасымалдарының 
құралдарын 
қоса 
алғанда  әр  түрлі 
типтес 
қосымша 
қондырғылармен 
жұмыс. 
құрылымы 
және 
сипаттамасы  
сервисе. Отделка 
одежды 
из 
различных 
материалов.: 
учеб.  Пособие: 
рек.  УМО  /  Н.А. 
Крюкова,  Н.М. 
Конопальцева.  – 
М.: 
ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 
2007. – 240 с. 
Технологиялық 
қондырғының 
негізгі 
түрлерін 
монтаждау 
Жалпы  мақсаттағы 
қайықты 
тігісті 
тігін  машинасының 
тігіс 
ұызндығын 
реттеу 
түйіні 
механизмінің 
құрылымы 
және 
сипаттамасы  
Технологиялық 
қондырғыны 
диагностикалау 
Қосу-жөндеу 
жұмыстары  туралы 
негізгі мәліметтер 
Жалпы  мақсаттағы 
қайықты 
тігісті 
тігін  машинасының 
көтергіш 
табанының 
құрылымы 
және 
сипаттамасы  
Технологиялық 
қондырғыны 
диагностикалау. 
Қондырғыны 
диагностикалау. 
Диагностиканың 
рөлі 
мен 
мәні. 
Негізгі  түсініктер 
Жалпы  мақсаттағы 
қайықты 
тігісті 
тігін 
машинасы 
жұмысының 
циклограммасын 
құру 

 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
мен  анықтамалар. 
Диагностика 
мазмұны 
және 
мерзімділігі, 
әдістердің 
жіктелуі.   
Қондырғының 
техникалық 
жағдайын  бағалау 
әдістері. 
Диагностикалау 
қондырғылары.  
Қондырғыны 
жөндеуді 
ұйымдастыру 
және 
технологиясы 
Қондырғыны 
жөндеу 
технологиясы  және 
ұйымдастыру. 
Жөндеу 
объектілерін 
тазалау. 
Жөндеу 
кезінде 
машина 
мен  қондырғыны 
тазалаудың 
мәні. 
Ластанудың 
түрлері 
және 
әдістері. 
Жалпы  мақсаттағы 
қайықты 
тігісті 
тігін  машинасында 
инелі жіпті қолдану 
және 
беру 
диаграммасын құру 
Арнайы 
қондырылмаған 
тігін 
машиналарының 
сипаттамасы. 
Реттелетін 
тігісті 
арнайы 
тігін 

 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Бөлшектердің 
ақаулығы. 
Жасырын 
ақауларды  анықтау 
әдістері 
машинасының 
сипаттамасы 
Тігін 
машинасының 
электр жетегі 
 Тігін 
машинасының 
жұмысындағы 
бұзылулар:  оларды 
анықтау  және  жою 
әдістері 
Тігін  машиналарын 
технологиялық 
жабдықтау 
Технологиялық 
қондырғыны 
жөндеу. 
Технологиялық 
қондырғыны 
жөндеу. 
Машина 
мен  қондырғыны 
жөндеу 
кезінде 
біріктіретін 
тігістерді  қалпына 
келтіру 
әдістері. 
Жөндеу  өлшемдері 
әдісімен  тігістерді 
қалпына 
келтіру. 
Ирек 
тәріздес 
тігісті 
дайындау 
үшін 
машинаны 
жөндеу 
Шетін 
өңдейтін 
тігін  машиналарын 
жөндеу 
Қайып 
тігу-бүгу 
тігін  машиналарын 
жөндеу 
Илейтін 

 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Жөндеу 
объектілерін 
жинау, 
жаттықтыру, 
сынау.  Агрегаттар 
мен  машиналарды 
жаттықтырудың 
мәні  мен  мақсаты. 
Машина 
тиімділігін арттыру 
әдістері. 
 
Тозу 
туралы 
түсінік. 
Тозудың  жіктелуі 
және 
түрлері. 
Тозуға  әсер  ететін 
факторлар.  
машиналарды 
жөндеу 
Бір  жіпті  тізбекті 
жасырын 
тігісті 
машинаны  жөндеу 
және сипаттамасы 
Бір  жіпті  тізбекті 
тура 
тігісті 
машинаны  жөндеу 
және сипаттамасы 
Екі  жіпті  тізбекті 
тігісті 
машинаны 
жөндеу 
және 
сипаттамасы 
Түймені  тігу  үшін 
тігін 
жартылай 
автоматтарын 
жөндеу 
және 
сипаттамасы 
Қысқа 
тігісті 
жартылай 
автоматты  жөндеу 
және сипаттамасы 
Ілгекті 
орындау 
үшін 
жартылай 

 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
автоматтарды 
жөндеу 
және 
сипаттамасы 
Әр түрлі өлшемдегі 
ілгекті 
дайындау 
үшін 
жартылай 
автоматты  жөндеу 
және сипаттамасы 
 Үтіктеуге арналған 
құрылғыны  жөндеу 
және сипаттамасы 
 
«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын өндіру технологиясы» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Білуі 
тиіс: 
тігілген  бұйымды 
бастапқы  өңдеу 
әдістері;  тігілген 
бұйымның 
бөлшектерін 
жинау 
әдістері; 
тігілген  бұйымды 
ылғалды-жылулы 
Тігін 
бұйымдарын
ың 
технологиясы  
Кіріспе. 
Тігін 
өнеркәсібінің 
жұмысы 
туралы  жалпы  мәлімет. 
Технологиялық 
процестердің 
негізгі 
кезеңдері. 
Киімді 
дайынду 
технологиясының 
негіздері 
Тігін 
өнеркәсібінің 
бастапқы 
мәліметі 
және  тігін  ағымын 
алдын ала есептеу 
Оқыту-көрнекі 
құралдардың 
кешені. 
Лицензиялы 
бағдарламалық 
жабдықтамасы 
бар 
компьютер,  
мультимедиапрое
ктор. 
Сайттар 
1
Технология 
швейных 
изделий:  учеб.: 
рек. мин. обр. РФ 
/  под  ред.  Е.  Х. 
Меликова,  Е.  Г. 
Андреевой. − М.: 
КолосС,  2009.  − 
520 с. 

 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
өңдеу және соңғы 
өңдеу әдістері; 
Істей  алуы  тиіс: 
тігілген 
бұйымдарды 
өңдеудің 
технологиялық 
картасын 
құру; 
сыртқы 
ассортимент 
бұйымының 
иығын 
дайындаудың 
технологиялық 
ретін  құру;  тігін 
бұйымдарын 
дайындау.. 
игеру: 
тігін 
бұйымдарын 
дайындау 
бойынша 
қол, 
машиналы, 
үтіктеу 
жұмыстарының 
Материалдарды 
дайындау  және  пішу: 
сызбаүлгілерді 
сызу, 
материалдың  шығынын 
нормалау. 
Материалдарды 
рационалды қолдану.  
Сызбаүлгілердің 
шығынын 
және 
төселетін 
материалдарды 
есептеу. Пішу әдістері, 
дайындау-пішу 
өндірісінің 
технологиялық 
процестерін зерттеу 
және 
электрондық 
құралдар.  Видео. 
Интерактивті 
тақта.  
2.  Лабораторный 
практикум 
по 
технологии 
швейных 
изделий: 
учеб. 
пособие  /  Е.  Х. 
Меликов  и  др.  − 
М.: КДУ, 2007. − 
272 с. 
3. 
Труханова 
А.Т. 
Основы 
технологии 
швейного 
производства. 
Учебник.  -  М.: 
Высшая  школа: 
ИЦ  «Академия», 
2001. − 336 с. 
4. 
Труханова 
А.Т. 
Иллюстрированн
ое  пособие  по 
технологии 
легкой одежды. − 
Сызбаүлгілердің 
шығынын және төселетін 
материалдарды  есептеу. 
Пәшу  графигі.  Дайындау 
және 
пішудің 
техникалық-нормативті 
құжаттамасы. 
Пішу 
әдістері,  дайындау-пішу 
өндірісінің 
технологиялық 
процестері 
Ағымды 
өндіру 
ерекшелігі.  Ағымның 
параметрлерін 
есептеу. 
Бұйымды 
дайындаудың 
еңбек 
сыйымдылығын 
есептеу. 
Киімді 
дайындау 
технологиясының 
негіздері, 
киімді 
дайындауда  біріктірудің 
Киімді 
дайындау 
кезіндегі  біріктірудің 
негізгі 
түрлерін 
зерттеу 

 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
терминологиясы 
түрлері, 
машиналық 
тігістер 
мен 
тармақтардың пайда болу 
процесі, 
тігін 
машиналарының  жұмыс 
құралдары 
М.: 
Высшая 
школа,  2000.  − 
370 с.17 
5. 
Труханова 
А.Т.  Технология 
женской 
и 
детской  легкой 
одежды. 
Учебник  −  М.: 
Высшая  школа: 
ИЦ  «Академия», 
2001. − 416 с. 
6.  Силаева  М.А. 
Индивидуальный 
пошив  одежды. 
Учебник 
− 
М.:ПрофОбрИзд
ат, 2001. −480 с. 
7.  Суворов  О.В. 
Швейное 
оборудование. 
Учебник. − Рн/Д: 
Феникс,  2000.  − 
94 с. 
8.  Франц  В.Я. 
Киім 
бөлшектерін 
желімді  және  дәнекерлі 
біріктіру, 
тігін 
бұйымдарын 
ылғалды-
жылулы 
өңдеу. 
Тігін 
бұйымдарын 
дайындау 
процестері. 
Ағымды 
өндіру 
ерекшеліктері, 
ағым 
параметрлерін 
есептеу, 
тігін 
бұйымдарын 
біріктіру 
процесі,  
− 
киім 
бөлшектерін 
дәнекерлі 
біріктіру; 
термопластикалық 
материалдарды 
дәнекерлеу, 
қолданылу 
облысы,  мәні.  Дәнекерлі 
тігістредің  түрлері  және 
Ағымның 
ұйымдастырушы-
дербес  технологиялық 
сызбасы  және  оны 
талдау. 
Тігін 
ағымындағы 
жұмыстарды 
атқарушылар 
арасында  бөлу  және 
орындау 
уақытын 
келісу 

 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
салыстырмалы 
сипаттамасы. 
Термоконтактілі,  жоғары 
жиілікті 
және 
ультрадыбыстық 
дәнекерлеу 
үшін 
машиналар 
мен 
аппараттардың 
технологиялық 
сипаттамасы  және  әрекет 
прицнипі. 
Дәнекерлеу 
әдісін  қолдану  тиімділігі 
және  ары  қарай  дамыту 
бағыттары.  
Оборудование 
швейного 
производства. 
Учебник  −  М.: 
Мастерство,  27. 
Ермаков 
А.С. 
Оборудование 
швейного 
производства. 
Учебник  −  -М.: 
ИРПО, 
2001. 
−320 с. 
9.  Кокеткин  П.П. 
Одежда:  
технология 
– 
техника, 
процессы 
– 
качество: 
М.: 
Изд. 
МГУДТ, 
2001. – 560 с. 
10. 
Промышленные 
швейные 
машины: 
Справочник 

Тігін 
бұйымдарын 
ылғалды-булы 
өңдеу 
(ЫБӨ).  ЫБӨ  мәні  мен 
мақсаты.  Ылғал,  жылу 
және  қысымның  әсерінен 
әр 
түрлі 
матаның 
өзгерісінің  сипаттамасы. 
Матаның 
жылуға 
төзімділік 
температурасы. 
ЫБӨ 
процесін  тиімді  жүргізу 
Жұмыс  күшінің  және 
қондырғының  
мәліметін құру 

 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
үшін 
температура, 
қысым,  престеу  және 
ылғалдау    уақытының 
оңтайлы  режимі.  ЫБӨ 
кезеңдерінің 
сипаттамасы.  Үтік  пен 
престің 
жұмыс 
органдары, 
оларды 
жылыту  әдістері,  үтіктеу 
және 
престеу 
параметрлері мен режимі. 
ЫБӨ  операциялары  және 
олардың 
сипаты, 
орындау  әдістері  мен 
режимі. 
Пресс 
пен 
аппараттың 
технологиялық 
сипаттамасы. 
ЫБӨ 
процесінде 
еңбекті 
қорғау 
бойынша 
шаралар. 
ЫБӨ 
бөлшектері 
мен 
бұйымдарды  ары  қарай 
дамыту 
процестерінің 
бағыты,  престі  кешенді 
В.Е.  Кузьмичев, 
Н.Г.  Панина  – 
М.: 2001. – 252 с 

 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
механикаландыру  және 
автоматтандыру 
мүмкіншілігі.  
Міндетті: 

былғары 
технологиясының 
негіздері  туралы 
білу;  

былғарыдан 
жасалған 
бұйымдардың 
техникасы 
мен 
технологиясы; 
техникалық 
дамытужың 
тенденциялары 
мен 
қиындықтары;  
Орындай алу: 

шикізаттың 
сапасын  талдауға 
жүйелі  жақындау 
негізінде 
әрекеттегі 
Былғары 
бұйымдарын
ың 
технологиясы 
Былғарыдан 
жасалған 
бұйымдардың жіктелуі 
Аяқ  киімнің  жоғарғы 
жағын 
үшін 
былғарының  шығыны 
және 
қолдану 
көрсеткішін 
нормалаудың 
есептеуші әдісі 
Оқыту-көрнекі 
құралдардың 
кешені. 
Лицензиялы 
бағдарламалық 
жабдықтамасы 
бар 
компьютер,  
мультимедиапрое
ктор. 
Сайттар 
және 
электрондық 
құралдар.  Видео. 
Интерактивті 
тақта.  
 
1.
 
Бекмурзаев 
Л.А.,  Водорезова 
В.Ф.,  Шайкевич 
Е.И.  Технология 
одежды  из  кожи: 
учебное  пособие. 
–М.: 
ИД 
ФОРУМ: 
ИНФРА 
–М, 
2010. – 144 с. 
2.
 
Стельмаше
нко 
В.И. 
Материалы  для 
одежды 
и 
конфекциониров
ание: 
учебник/ 
В.И. 
Стельмашенко, 
Т.В.Розаренова  . 
–М.:  Академия, 
2008-320 с. 
Былғарыдан 
жасалған 
бұйымдардың 
механикалық процесі 
Аяқ  киімнің  төменгі 
жағын 
үшін 
былғарының  шығыны 
және 
қолдану 
көрсеткішін 
нормалаудың 
есептеуші әдісі 
Материалды 
кесу. 
Былғарыдан  бұйымдарды 
құрастыру,  бөлшектерді 
бекітудің 
механикалық 
әдістері; 
былғарыдан 
бұйымдарды 
дайындау 
өндірісіндегі 
Тігін 
машиналарын, 
тігін  машиналарының 
инелерін 
зерттеу, 
оларды  қолдану  және 
оларды 
былғарыдан 
бұйым 
дайындауда 
қолдану.  

 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
технологиялық 
процестерді 
жетілдіру 
және 
оңтайландыру; 
технологиялық 
процесс 
және 
соңғы 
өнімге 
қойылатын 
талаптар;  
-  құзыретті  болу: 
былғарыдан 
жасалған 
бұйымдарды 
құрастыру 
облысы 
гигротермиялық 
процестер. 
3.
 
Конопальц
ева 
Н.М. 
Конструировани
е  и    технология 
изготовления 
одежды 
из 
различных 
материалов.  В  2 
ч. 
Ч.2:Технология 
изготовления 
одежды:  учебное 
пособие 
для 
вузов/Н.М.Коноп
альцева, 
П.И.Рогов, 
Н.А.Крюкова.  –
М.:»Академия», 
2007 -288с. 
4.
 
Сивотялова 
О.А.  Изделия  из 
кожи:  обработка, 
элементы 
одежды, 
украшения/О.А.
Былғарыдан 
бұйым 
дайындау 
өндірісінде 
желімді 
біріктірулер; 
ТВЧ  қолдану  арқылы 
былғарыдан 
бұйымдардың 
бөлшектерін  дайындау; 
аяқ  киімнің  резеңкелі 
төменгі  жағын  преспен 
вулканизациялау 
әдісі; 
былғарыдан 
бұйым 
дайындаудағы  құю  әдісі; 
былғарыдан 
бұйым 
дайындаудағы 
өңдеу 
процестері 
Сыртқы 
киімге 
былғарының 
шығынын 
нормалаудың 
есептеуші әдісі 
Былғары  бұйымдары  мен 
аяқ 
киім 
өндірудің 
технологиялық 
процестерін жобалау 
Шалбар  мен  пиджакқа 
былғарының 
шығынын 
нормалаудың 
есептеуші әдісі 
 

 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (Оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Сивотялова, 
Р.С.Андрееева.  –
СПб.: 
Регата, 
Изд. 
Дом 
Литература, 200.-
192 с. 
5.
 
Орленко 
Л.В. 
Конфекциониров
ание  материалов 
для 
одежды: 
Учебное 
пособие. 

ИНФРА-
М.:Форум,  2006-
282 с. 
Білуі 
тиіс: 

үлпек-ұлпан 
шикізатын 
біріншілік  өңдеу, 
былғары 
теріні 
бояу  және  өңдеу, 
былғары 
бұйымдарды 
Тері 
бұйымдарын
ың 
технологиясы 
Ұлпан-үлпекті  жартылай 
фабрикаттар 
және 
олардың қасиеттері 
Ұлпан-үлпекті 
шикізаттың 
құрамы 
мен қасиеті, құрылысы 
Оқыту-көрнекі 
құралдардың 
кешені. 
Лицензиялы 
бағдарламалық 
жабдықтамасы 
бар 
компьютер,  
мультимедиапрое
1.  Орленко  Л.  В. 
Ассортимент, 
товароведение  и 
экспертиза 
пушно-меховых 
товаров  [Текст]  : 
учеб.  пособие  / 
Л.  В.  Орленко.  - 
Киім 
дайындау 
үшін 
былғары 
жартылай 
фабрикатын таңдау 
Әр 
түрлі 
түрдегі 
былғарыдан 
бөлшектерді  пішудің 
әдістерін таңдау 
Былғары 
бұйымдарды  Былғары 
бұйымның 
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет