ДҮниежүзілік банк


Жабдықтар: техникалық  параметрлер  Плакаттаржүктеу 4.98 Kb.
Pdf просмотр
бет4/9
Дата01.05.2017
өлшемі4.98 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Жабдықтар: техникалық 
параметрлер 
Плакаттар: 
Сызатын құрал, ДК, стационарлық 
стендтер мен құрылғылар. 
Көрнекі құралдар: ұсталық арнайы 
құрал. Қосымша механизмдер мен 
жабдықтар. Сызбаүлгілер мен 
сызбалар. 

 
міндеттерді өз 
бетімен 
анықтауды 
қарастыратын 
басқарылушы 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
басқарушы-
атқарушы қызмет.  
негізгі мәліметтер.  
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқу 
бағдарламалары;  
Ермаков,  А.  С.  Практикум  по 
оборудованию 
швейных 
предприятий 
[Текст]: 
учебное 
пособие 
для 
начального 
профессионального  образования  / 
А.  С.  Ермаков.  -  М.:  «Академия», 
2005.  –  256  с.  -  Библиогр.:  с.  248.  – 
5100 экз. - ISBN. 
Швейное оборудование [Текст]: 
учебное пособие / Сост.: О. В. 
Суворова. – Ростов н/Д: «Феникс», 
2002. – 352с. – 10000 экз. - ISBN. 
 
J.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Сынау және құжаттарды дайындауға жауапты 
қызметкерлердің нормаларын іске асыруды бақылау 
және ұйымдастыру, міндеттерді өз бетімен анықтауды 
қарастыратын басқарылушы нормаларды іске асыру 
бойынша басқарушы-атқарушы қызмет.
 
Нормативті-техникалық 
құжаттамамен жұмыс істеу 
дағдылары, сметаны құру  
Нормативті-техникалық 
құжаттаманы құру 
ережелерін білу  
 
J.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
Элменттер  
Өлшемдер  
1. Қауіпсіздік техникасы ережелерін, жіпті  1.1 Тігін жартылай автоматтарында жұмыс жасаудың қауіпсіздік техникасы 

 
орау,  тігін  дартылай  автоматтарында  әр 
түрлі өлшемдегі тігістерді орындау кезінде 
технологиялық  реттеулер  мен  жұмыс 
жолдарын үйрену. 
үйретілді. 
1.2 Тігін жартылай автоматтарында жіпті орау үйретілді. 
1.3  Тігін  жартылай  автоматтарында  әр  түрлі  өлшемдегі  тігісті  орындау 
кезенде технологиялық реттеулер мен жұмыс жолдары үйретілді. 
2. 
Түймелі 
жартылай 
автоматтарда 
түймені  тігу  кезінде  қауіпсіздік  техника 
ережесін  және  негізгі  реттеулер,  жалпы 
құрылымы,  жұмыс  жолдары  және  орау 
үйретілді. 
2.1 Түймелі жартылай автоматтарды толтыру үйретілді    
2.2 Түймелі жартылай автоматтарда түйме тігу кезінде жұмыс жолдары 
үйретілді. 
2.3 Түймелі жартылай автоматтардың жалпы құрылымы зерттелді. 
2.4 Түймелі жартылай автоматтарда негізгі қауіпсіздік техника ережелері 
мен негізгі реттеулер зерттелді. 
 
К.1 Модулінің технологиялық картасы: «Машинаны эксплуатациялауға жіберу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқыту мазмұны 
1. 
Эксплуатациял
ауға жіберу 
және сынау  
Эксплуатациялауғ
а жіберу және 
сынауға  жауапты 
қызметкерлердің 
нормаларын іске 
асыруды бақылау 
және 
ұйымдастыру, 
міндеттерді өз 
бетімен 
анықтауды 
Қондырғыға 
техникалық қызмет 
көрсету. Техникалық 
қызмет көрсету және 
машина және 
қондырғыны жөндеу 
жүйелері, олардың 
негізгі элементтері. 
Қондырғыға 
техникалық қызмет 
көрсету түрлері және 
Технологиялық 
қондырғыны 
техникалық 
эксплуатациялауд
ы зерттеу. 
Машиналарға 
техникалық 
қызмет 
көрсетудің 
ұйымдастыру 
түрлері.  
Жабдықтар: құралдар 
Плакаттар: сынама жүргізу 
сызбалары 
Көренкі құралдар: жабдықтар. 
Оқуқ ұраладры: 
Мультимедиялық оқу 
бағдарламалары;  
Ермаков,  А.  С.  Практикум  по 
оборудованию 
швейных 
предприятий 
[Текст]: 
учебное 
пособие 
для 
начального 

 
қарастыратын 
басқарылушы 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
басқарушы-
атқарушы қызмет 
мерзімділігі.  
профессионального  образования  / 
А.  С.  Ермаков.  -  М.:  «Академия», 
2005.  –  256  с.  -  Библиогр.:  с.  248.  – 
5100 экз. - ISBN. 
Швейное оборудование [Текст]: 
учебное пособие / Сост.: О. В. 
Суворова. – Ростов н/Д: «Феникс», 
2002. – 352с. – 10000 экз. - ISBN. 
 
К.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Эксплуатациялауға жіберу және сынауға  жауапты 
қызметкерлердің нормаларын іске асыруды бақылау 
және ұйымдастыру, міндеттерді өз бетімен анықтауды 
қарастыратын басқарылушы нормаларды іске асыру 
бойынша басқарушы-атқарушы қызмет
 
Қондырғыны эксплуатациялау 
бойынша жұмыс дағдылары  
Жеңіл өнеркәсіптегі 
қондырғыларды қосу-
жөндеу жұмыстары 
облысындағы білімді игеру  
 
К.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. 
Қысқа  тігісті  тігін  жартылай 
автоматтарында 
негізгі 
реттеулер, 
жалпы  құрылымы,  жұмыс  жолдары 
және толтыруды зерттеу. 
1.1 Қысқа тігісті тігін жартылай автоматтарын толтыру үйретілді. 
1.2 Қысқа тігісті тігін жартылай автоматтарында жұмыс жолдары үйретілді. 
1.3 Қысқа тігісті тігін жартылай автоматтарында жалпы құрылымы мен негізгі 
реттеулер үйретілді. 
2. Желімді матаға арналған қондырғы 
және киімді біріктіруге арналған 
қондырғыны зерттеу  
2.1. Желімді матаға арналған қондырғыны зерттеу. 
2.2. Киімді біріктіруге арналған қондырғыны зерттеу. 
 

 
3.1.3  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
 
Модульдер 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 кәсіп. 
 
 
 
Жеңіл өнеркәсіп 
ұйымдарының 
жабдықтары 
 
Жеңіл (тоқыма) 
өнеркәсіп 
мекемесінде 
жабдықтарды 
монтаждаушы
 
В. Негізгі сүйеніш бетін дайындау  
С. Монтаждау орнына блоктар мен 
тораптарды тасымалдау 
D. Қондырғыны монтажаду және 
қайта құру 
Е. . Сапаны тексеру және 
техникалық сынау 
F. Эксплуатациялауға беру 
В.1  Негізгі сүйеніш бетін 
дайындау 
С.1  Монтаждау орнына блоктар 
мен тораптарды тасымалдау 
D.1  Қондырғыны монтаждау 
және қайта құру 
Е.1  Сапаны тексеру және 
техникалық сынау 
F 1. Экслпуатациялауға беру 

 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Жеңіл (тоқыма) өнеркәсіп мекемесінде жабдықтарды 
монтаждаушы 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  2-4 
 
A.1 Модулінің технологиялық картасы: «Жабдықты ашу және қайта іске қосу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 114 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Жабдықты ашу 
және қайта іске 
қосу. Шаң және 
кірден 
жабдықты 
тазалау.  
Құбырдың 
соңын 
консервациялау
. Жауапты емес 
біріктірулерді 
созу және 
бұрандалау. 
Негізгі 
бұрандалардың 
бөлшектерін 
бұрандап қою.  
Күрделі емес 
ұсталық жұмыс 
жүргізу және 
қондырғыны қайта 
іске қосу кезінде 
белгілі бір 
дербестік 
дәрежесі мен 
шектеулі 
серіктестікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет  
Жөндеу объектілерін 
тазалау. Ластанудың 
сипаты және түрлері. 
Жуғыш заттардың 
сипаттамасы. Тазалау 
әдістерінің жіктелуі. 
Ескі жабындылар мен 
таттан бөлшектерді 
қорғауға арналған 
жабдық және 
технологиялық 
процестердің 
ерекшеліктері. 
Біріктірулерід созу. 
Негізгі бұрандалар, 
жіктелуі 
Жабдықты қайта іске 
қосу кезіндегі негізгі 
талаптар. 
Қондырғыны 
жаттықтырудың мәні 
және мақсаты.  
Жабдық: машиналардың 
жәшіктік орауышы. 
Плакаттар: 
Қондырғыны тазалау әдістері 
Көрнекі құралдар: 
Шеберлік және ұсталық 
құралдар 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқу 
бағдарламалары   
Ермаков, А. С. Практикум по 
оборудованию 
швейных 
предприятий [Текст]: учебное 
пособие 
для 
начального 
профессионального 
образования  /  А.  С.  Ермаков. 
- М.: «Академия», 2005. – 256 
с.  -  Библиогр.:  с.  248.  –  5100 

 
экз. - ISBN. 
Швейное оборудование 
[Текст]: учебное пособие / 
Сост.: О. В. Суворова. – 
Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 
– 352с. – 10000 экз. - ISBN. 
 
А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Күрделі емес ұсталық жұмыс жүргізу және қондырғыны 
қайта іске қосу кезінде белгілі бір дербестік дәрежесі 
мен шектеулі серіктестікті қарастыратын 
нұсқаулықпен нормаларды іске асыру бойынша 
атқарушы қызмет  
Қондырғыны ашу әдістерін білу, 
такелажды жабдықтарды қолдана 
білу; ұсталық дағды болу және 
ұсталық құралмен жұмыс жасай 
білу; қондырғы бөлшектерін 
майлау әдістерін білу, такелажды 
жұмыстарды жүргізу дағдылары 
және жүккөтергіш механизмдермен 
жұмыс істеу ережелерін білу. 
Қолданылатын 
материалдардың жіктелуі, 
монтажаду жұмыстарын 
жүргізу әдістері, 
қолданылатын такелажды 
құралдарды қолдану 
ережелері және құырғылар, 
металды таттан қорғау 
әдістері; өлшеуіш 
құрылғысының құрылымы; 
жүккөтергіш механизмдер 
мен абразивті 
құрылғылардың жұмысы 
мен құрылымын білу  
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Пішуге арналған қондырғыны зерттеу  1.1 Пішуге арналған қондырғы зерттелді. 

 
2. Пішу үстелдері, төсегіш машиналар, 
пішінін белгілеу машиналарына 
сипаттама беру 
2.1. Пішу үстелдері, төсегіш машиналар, пішінін белгілеу машиналарына 
сипаттама берілді. 
 
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы: «Негізгі сүйеніш бетін дайындау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 114 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Негізгі сүйеніш 
бетін дайындау, 
керту, тазалау 
және теңестіру, 
оларды сумен 
жуу. Аппараттар 
мен 
жабдықтарға 
нөмірлік 
тақталарды 
дайындау және 
орнату  
Күрделі емес 
ұсталық жұмыс 
жүргізу және 
қондырғыны қайта 
іске қосу кезінде 
белгілі бір 
дербестік 
дәрежесі мен 
шектеулі 
серіктестікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет 
Негізгі сүйеніш бетін 
тазалау және керту 
бойынша 
жұмыстардың 
сипаттамалары, 
оларды сумен жуу. 
Аппараттар мен 
жабдықтарға нөмірлік 
тақталарды дайындау 
және орнату
 
Негізгі сүйеніш бетін 
тазалау және керту 
бойынша 
жұмыстардың 
сипаттамалары, 
оларды сумен жуу. 
Аппараттар мен 
жабдықтарға нөмірлік 
тақталарды дайындау 
және орнату 
Жабдықтар: негіздер мен 
сүйеніштер 
Плакаттар: 
Энергетикалық тасымалдау 
қондрғылары мен қосымша 
жабдықтардың аса күрделі 
және жауапты элементтері 
мен бөлшектерін орнату, 
бөлшектеу, орын ауыстыру 
бойынша такелажды 
жұмыстарды жүргізу 
ережелері   
Көрнекі құралдар: абразивті 
құралдар. 
Оқу құралдары: 
мультимедиялық оқу 
бағдарламалары;  
Ермаков, А. С. Практикум по 

 
оборудованию 
швейных 
предприятий [Текст]: учебное 
пособие 
для 
начального 
профессионального 
образования  /  А.  С.  Ермаков. 
- М.: «Академия», 2005. – 256 
с.  -  Библиогр.:  с.  248.  –  5100 
экз. - ISBN. 
Швейное оборудование 
[Текст]: учебное пособие / 
Сост.: О. В. Суворова. – 
Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 
– 352с. – 10000 экз. - ISBN. 
 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Күрделі емес ұсталық жұмыс жүргізу және 
қондырғыны қайта іске қосу кезінде белгілі 
бір дербестік дәрежесі мен шектеулі 
серіктестікті қарастыратын нұсқаулықпен 
нормаларды іске асыру бойынша атқарушы 
қызмет 
Қондырғыны ашу әдістерін білу, 
такелажды жабдықтарды қолдана 
білу; ұсталық дағды болу және 
ұсталық құралмен жұмыс жасай 
білу; қондырғы бөлшектерін майлау 
әдістерін білу, такелажды 
жұмыстарды жүргізу дағдылары 
және жүккөтергіш механизмдермен 
жұмыс істеу ережелерін білу. 
Қолданылатын материалдардың 
жіктелуі, монтажаду жұмыстарын 
жүргізу әдістері, қолданылатын 
такелажды құралдарды қолдану 
ережелері және құырғылар, металды 
таттан қорғау әдістері; өлшеуіш 
құрылғысының құрылымы; 
жүккөтергіш механизмдер мен 
абразивті құрылғылардың жұмысы 
мен құрылымын білу  
 
В.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 

 
 Элементы 
Өлшемдері 
1. Тасымалдаушы қондырғыны зерттеу 
1.1 Тасымалдаушы қондырғының жұмысын зерттеу 
2. 
Табан-бағыттаушыларды 
реттеу, 
орнатудың 
техникалық 
жолдарын 
зерттеу және олармен жұмыс. 
2.1. Орнатудың техникалық жолдарын зерттеу. 
2.2. Табан-бағыттаушыларды реттеу және олармен жұмыс 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы: «Монтаждау орнына блоктар мен тораптарды тасымалдау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 114 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Көтергіш 
механизмдер 
мен 
такелаждыы 
әмбебап 
құралдарын 
қолдану 
арқылы 25 т 
дейінгі 
қондырғына 
строптау, орын 
ауыстыру және 
төсеу  
Такелажды жұмыс 
кезінде белгілі бір 
дербестік 
дәрежесі мен 
шектеулі 
серіктестікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет  
Көтергіш механизмдер 
мен такелаждыы 
әмбебап құралдарын 
қолдану арқылы 25 т 
дейінгі қондырғына 
строптау, орын 
ауыстыру және төсеу 
бойынша 
жұмыстардың 
сипаттамасы және 
жіктелуі 
Көтергіш механизмдер 
мен такелаждыы 
әмбебап құралдарын 
қолдану арқылы 25 т 
дейінгі қондырғына 
строптау, орын 
ауыстыру және төсеу 
бойынша 
сипаттамаларды 
орындау 
Жабдықтар: қондырғының 
тораптары мен блоктары 
Плакаттар: 
Энергетикалық тасымалдау 
қондрғылары мен қосымша 
жабдықтардың аса күрделі 
және жауапты элементтері 
мен бөлшектерін орнату, 
бөлшектеу, орын ауыстыру 
бойынша такелажды 
жұмыстарды жүргізу 
ережелері   
Көрнекі құралдар: 
Транспортер, жүккөтергіш 
құрылғылары және арба. 
Оқу құралдары: 

 
Мультимедиялық оқу 
бағдарламалары; 
жүккөтергіш крандар және 
жүкқармау қондырғылары
 
С. Г. Игумнов.  
Академия. 2007. 
54с.;
 Богачев В.Н. 
Технологические 
грузоподъемные машины. 
МГТУ. 2006.; 
Грузоподъемные машины и 
механизмы. Курс лекций. 
Коллектив. Наука. 2009.; Д.Е. 
Бортяков. Специальные 
грузоподъемные машины. 
Издательство 
Политехнического 
университета. 2009. 
 
С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Такелажды жұмыс кезінде белгілі бір 
дербестік дәрежесі мен шектеулі 
серіктестікті қарастыратын нұсқаулықпен 
нормаларды іске асыру бойынша 
атқарушы қызмет 
Қондырғыны ашу әдістерін білу, 
такелажды жабдықтарды қолдана білу; 
ұсталық дағды болу және ұсталық 
құралмен жұмыс жасай білу; қондырғы 
бөлшектерін майлау әдістерін білу, 
такелажды жұмыстарды жүргізу 
дағдылары және жүккөтергіш 
Қолданылатын материалдардың 
жіктелуі, монтажаду жұмыстарын 
жүргізу әдістері, қолданылатын 
такелажды құралдарды қолдану 
ережелері және құырғылар, металды 
таттан қорғау әдістері; өлшеуіш 
құрылғысының құрылымы; 

 
механизмдермен жұмыс істеу 
ережелерін білу. 
жүккөтергіш механизмдер мен 
абразивті құрылғылардың жұмысы 
мен құрылымын білу  
 
С.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
Элементтер  
Өлшемдер  
1.  Ирек  тігісті  тігін  машиналарының 
негізгі  реттеулер,  жалпы  құрылымы, 
жұмыс  жолдары  және  толтыруды 
зерттеу. 
1.1 Ирек тігісті тігін машиналарын толтыру үйретілді. 
1.2 Ирек тігісті тігін машиналарының жұмыс жолдары үйретілді. 
1.3 Ирек тігісті тігін машиналарының жалпы құрылымы мен негізгі реттеулер 
үйретілді. 
1. 
Шетін 
өңдейтін 
тігін 
машиналарындағы  негізгі  реттеулер, 
жалпы  құрылымы,  жұмыс  жолдары 
және толтыруды зерттеу. 
1.1 Шетін өңдейтін тігін машиналарын толтыру үйретілді. 
1.2 Шетін өңдейтін тігін машиналарында жұмыс жолдары үйретілді. 
1.3 Шетін өңдейтін тігін машиналарыныңжалпы құрылымы мен негізгі 
реттеулер үйретілді. 
 
D.1 Модулінің технологиялық картасы: «Қондырғыны монтаждау және қайта құру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 114 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Қарапайым 
металл 
құрылымдарды 
монтажаду: 
баспалдақ, 
алаң, қоршау, 
сүйеніш бағана, 
Күрделі емес ұсталық 
жұмыс жүргізу және 
қондырғыны қайта 
іске қосу кезінде 
белгілі бір дербестік 
дәрежесі мен 
шектеулі 
Монтаждау және қосу-
жөндеу 
жұмыстарының 
нақтылығы, 
қондырғылар мен 
машиналарды жөндеу 
және қызмет көрсету. 
Монтаждау 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
жоспарын құру үшін 
негізгі мәліметтерді 
зерттеу. Желілік 
жобалау негіздері. 
Жабдықтар: машина 
тораптары, кешенді 
блоктар, қондырғылар 
Плакаттар: монтаждауды 
жүргізу ережелері 
Көрнекі құралдар: 
ұсталық және монтаждау 

 
кронштейн, 
төсеніш және 
т.б., сонымен 
қатар 5 т 
дейініг 
құрылымдар 
серіктестікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет 
Монтаждау 
жұмыстарын 
ұйымдастыру, 
техникалық құжаттама 
және смета 
Желілік графикті 
дайындау реті, желілік 
график құру  
құралдары, қосымша 
механизмдер мен 
жабдықтар. 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқу 
бағдарламалары  
Ермаков,  А.  С.  Практикум 
по 
оборудованию 
швейных 
предприятий 
[Текст]:  учебное  пособие 
для 
начального 
профессионального 
образования 

А. 
С. 
Ермаков. 

М.: 
«Академия», 2005. – 256 с. 
-  Библиогр.:  с.  248.  –  5100 
экз. - ISBN. 
Швейное оборудование 
[Текст]: учебное пособие / 
Сост.: О. В. Суворова. – 
Ростов н/Д: «Феникс», 
2002. – 352с. – 10000 экз. - 
ISBN. 
2. 
Тораптар мен 
блоктардан 
түсетін 
технологиялық 
қондырғылард
ы монтаждау, 
жинақты түрде 
келген 
қондырғылард
ы монтаждау, 
бөлшектенген 
түрде келген 
қондырғының 
ағымды күрделі 
желілерін 
жинау 
Күрделі ұсталық 
жұмыс жүргізу және 
қондырғыны қайта 
іске қосу кезінде 
белгілі бір дербестік 
дәрежесі мен 
шектеулі 
серіктестікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет 
3. 
Технологиялық 
қондырғыны 
жөндеу және 
байқау 
Технологиялық 
қондырғыны жөндеу 
және байқауға 
жауапты 
қызметкерлердің 
нормаларын іске 
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет