ДҮниежүзілік банкжүктеу 4.98 Kb.
Pdf просмотр
бет2/9
Дата01.05.2017
өлшемі4.98 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Көрнекі құралдар
Өлшеу құралдары, арнайы 
құрал 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары; 
технологиялық жабдықтар 
(тігін машиналары, пішуге 
арналған қондырғылар, тері 
илеу қондырғысы және т.б.). 
.Ермаков, А. С. Оборудование 
швейных предприятий 
[Текст]: учебник для 
начального 
профессионального 
образования; учебное 
пособие для студентов 
среднего профессионального 
образования / А. С. Ермаков. 
- М.: «Академия», 2004. – 432 
 
 
С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 

 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Ақаулықтың себептерін анықтау және жөндеудің 
дұрыс әдістерін дайындауға өз бетімен 
жауапкершілікті қарастыратын нұсқаулықпен 
нормаларды іске асыру бойынша атқарушы қызмет 
Ақаулықты диагностикалау, 
ұсақ ақаулықтарды 
ликвидациялау, және 
ақаулықтарды жою. 
Технологиялық нұсқаулықтар, 
машинада тігісті орындау 
бойынша операциялар 
кешенінің технологиялық 
процесі, өндірістік 
ақаулықтарды ескерту 
ережелері мен әдістері, қызмет 
көрсететін құрылғыларды 
эксплуатациялау ережелері  
 
С.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Сызбаүлгілерді және материалдарды 
жаюға есептеу жүргізу  
1.1. Сызбаүлгілерді және материалдарды жаюға есептеу жүргізілді.  
2. Дайындық-пішу өндірісінің 
технологиялық процестерін, пішу 
әдістерін үйрену  
2.1. Дайындық-пішу өндірісінің технологиялық процестері үйретілді  
2.2 Пішу әдістерін үйрену. 
3. Талшықтарды өндірудің негізгі 
технологиялық операцияларын үйрену 
3.1 Талшықтарды өндірудің негізгі технологиялық операцияларын үйрену  
4. Иіру процесін үйрену 
4.1 Иіру процесін үйрену 
 
D.1 Модулінің технологиялық картасы: «Тігін жабдығының механизмдері мен тораптарын жөндеу, профилактикалық 
жөндеу жүргізу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 114 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
Тәжірибелік оқыту 

 
мазмұны 
мазмұны 
1. 
Тетіктерді 
ауыстыру және 
қалпына 
келтіру 
Тетіктерді 
ауыстыру және 
қалпына 
келтіруге өз 
бетімен 
жауапкершілікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет  
Тетіктерді ауыстыру 
және қалпына келтіру 
бойынша 
жұмыстардың 
жіктелуі және 
сипаттамасы, 
ақаулықтарды 
анықтау, машина және 
қондырғыларды 
жөндеу және жинау.
 
Жеңіл өнеркәсіптің 
технологиялық 
қондырғыларының 
тетіктерін ауыстыру 
және қалпына 
келтіру, 
қондырғының 
техникалық 
төлқұжатына сәйкес 
машиналарды 
жөндеу 
Жабдықтар: тігін машиналары 
және құрылғылары. 
Плакаттар: тетіктерді қалпына 
келтіру және ауыстыру 
сызбалары, машиналарды 
жинау және жөндеу сызбалары 
Көрнекі құралдар: 
Машиналардың тораптары мен 
тетіктері, қосымша 
механизмдер мен жабдықтау 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары; 
технологиялық жабдықтар 
(тігін машиналары, пішуге 
арналған қондырғылар, тері 
илеу қондырғысы және т.б.). 
.Ермаков, А. С. Оборудование 
швейных предприятий [Текст]: 
учебник для начального 
профессионального 
образования; учебное пособие 
для студентов среднего 
профессионального 
образования / А. С. Ермаков. - 
М.: «Академия», 2004. – 432 
2. 
Машиналарды 
жинау және 
жөндеу, 
ақаулықтарын 
жою 
Машиналарды 
жөндеу және 
жинау, 
ақаулықтарды 
жоюға өз бетімен 
жауапкершілікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет  
 

 
D.1. Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Тетіктерді ауыстыру және қалпына келтіруге 
өз бетімен жауапкершілікті қарастыратын 
нұсқаулықпен нормаларды іске асыру 
бойынша атқарушы қызмет 
Ақаулықтарды 
дианостикалау және ұсталық 
жұмыстарды икемділіктері. 
Ұсақ ақаулықтарды 
ликвидациялау, және 
ақаулықтарды жою. 
Технологиялық нұсқаулықтар, тігін 
машиналарын жөндеу ережелері, ұсталық 
және такелажды жұмыстарды жүргізу 
ережелері. Тігін машиналарының жұмыс 
принципі мен құрылғының негізгі 
ережелері 
Машиналарды жөндеу және жинау, 
ақаулықтарды жоюға өз бетімен 
жауапкершілікті қарастыратын нұсқаулықпен 
нормаларды іске асыру бойынша атқарушы 
қызмет 
Бағдарламалық басқарумен 
қазіргі кездегі тігін 
машиналарының 
ақаулықтарын 
диагностикалау 
икемділіктері, күрделі 
тораптарын жөндеу және 
қалпына келтіру және 
автоматты қондырғыны 
жөндеу 
Тігін машиналарының құрылымдық 
ерекшеліктері, технологиялық 
процестерді автоматтау құрылғылары, 
оларды сәйкестендіру әдістері; нақты 
өлшеуіш құралының, микрометр, 
индикатор құрылғылары; сәйкестендіретін 
мекемелер мен атқарушы механизмдердің 
түрлері; автоматты және жартылай 
автоматты тігін құралында тігін 
машиналарын тексеру және күйге келтіру 
әдістері; әр түрлі құралдарды, 
қондырғыларды және автоматтандыру 
құралдарын қолдану ережелері және 
мақсаты. 
 
D.1. Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Ағымдық өндіріске сипаттама беру 
1.1 Ағымдық өндіріске сипаттама берілді 
2. Ағымның параметрлеріне өлшеу 
2.1. Ағымның параметрлеріне өлшеу жүргізілді 

 
жүргізу 
3. Өнімді дайындауға жұмсалатын 
еңбекке талдау жасау 
3.1. Өнімді дайындауға жұмсалатын еңбекке таладу жасалынды 
4. Тоқыма материалдардың жіктелуін 
зерттеу 
4.1 Тоқыма материалдардың жіктелуін зерттеу 
 
Е.1 Модулінің технологиялық картасы: «Тетіктер мен тораптардың сұлбасын,  сызбасын құру, машинаны жөндеу 
сапасын сынау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 114 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Машинаны 
жөндеу және 
жинау сапасын 
тексеру 
Машинаны 
жөндеу және 
жинау сапасын 
тексеруге және 
материалдық 
жауапкершілік, 
қызметкерлермен 
нормаларды іске 
асыруды бақылау, 
ұйымдастыру, өз 
бетімен 
тапсырманы 
анықтауды 
қарастыруды 
басқарумен 
Технологиялық 
қондырғыны жөндеу, 
жинау, қондырғыны 
жинаудың негізгі 
параметлері 
Машина мен 
қондырғыны жөндеу 
кезінде қосылыстарды 
қалпына келтіру 
әдістері. Тетіктерді 
жинақтау және оларды 
бақылау 
Жабдықтар: тігін 
машиналары және 
құрылғылары. 
Плакаттар: 
Сызбалар мен сұлбалар, 
сынау стендтері 
Көрнекі құралдар: 
Қосымша механизмдер мен 
жабдықтар 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқу 
бағдарламалары;  
Ермаков, А. С. Практикум по 
оборудованию 
швейных 
предприятий [Текст]: учебное 

 
норманы іске 
асыру бойынша 
атқарушы-
басқарушы 
қызмет 
пособие 
для 
начального 
профессионального 
образования  /  А.  С.  Ермаков. 
- М.: «Академия», 2005. – 256 
с.  -  Библиогр.:  с.  248.  –  5100 
экз. - ISBN. 
Альтернативная литература 
3. Швейное оборудование 
[Текст]: учебное пособие / 
Сост.: О. В. Суворова. – 
Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 
– 352с. – 10000 экз. - ISBN. 
 
Е.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Машинаны жөндеу және жинау сапасын тексеруге 
және материалдық жауапкершілік, қызметкерлермен 
нормаларды іске асыруды бақылау, ұйымдастыру, өз 
бетімен тапсырманы анықтауды қарастыруды 
басқарумен норманы іске асыру бойынша атқарушы-
басқарушы қызмет 
Машинаны жөндеу және жинау 
сапасын тексеру. Есеп жүргізу 
және есеп құжаттарын толтыру 
Күші бар қондырғы және 
аппаратурада 
профилактикалық және 
жоспарлы емес жөндеу 
жұмыстарын жүргізу реті. 
Эксплуатациялауға 
қабылдау реті 
 
Е.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
 Элементтер  
Өлшемдер  
1. Киімді дайындау кезінде 
қосылыстардың негізгі түрлерін үйрену 
1.1 Киімді дайындау кезінде қосылыстардың негізгі түрлері үйретілді.  

 
2. Сызбаүлгілерді және материалдарды 
жаюға есептеу жүргізу  
2.1. Сызбаүлгілерді және материалдарды жаюға есептеу жүргізілді.  
3. Дайындық-пішу өндірісінің 
технологиялық процестерін, пішу 
әдістерін үйрену  
3.1. Дайындық-пішу өндірісінің технологиялық процестері үйретілді  
3.2 Пішу әдістерін үйрену. 
4. Әр түрлі түрдегі теріден өнімдерді 
пәші әдістерін таңдау 
4.1 Әр түрлі түрдегі теріден өнімдерді пәші әдістері таңдалды. 
 
F.1 Модулінің технологиялық картасы: «Машинаны эксплуатациялауға жіберу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 114 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқыту мазмұны 
1. 
Машинаны 
эксплуатацияла
уға жіберу және 
сынау 
Машинаны 
эксплуатациялауғ
а жіберу және 
сынауға 
жауапкершілік, 
қызметкерлермен 
нормаларды іске 
асыруды бақылау, 
ұйымдастыру, өз 
бетімен 
тапсырманы 
анықтауды 
қарастыруды 
басқарумен 
Технологиялық 
қондырғыны 
техникалық 
эксплуатациялау. 
Қондырғыны 
диагностикалау 
Технологиялық 
қондырғының 
тетіктерін бақылау. 
Жеңіл өнеркәсіп 
қондырғыларының 
технологиялық 
мүмкіншіліктерін 
зерттеу 
Жабдықтар: тігін машиналары. 
Көрнекі құралдар: жабдықтар 
Оқу құралдары: 
мультимедиялық оқу 
бағдарламалары;  
Ермаков,  А.  С.  Практикум  по 
оборудованию 
швейных 
предприятий  [Текст]:  учебное 
пособие 
для 
начального 
профессионального  образования 
/  А.  С.  Ермаков.  -  М.: 
«Академия»,  2005.  –  256  с.  - 
Библиогр.:  с.  248.  –  5100  экз.  - 
ISBN. 

 
норманы іске 
асыру бойынша 
атқарушы-
басқарушы 
қызмет  
 Швейное оборудование [Текст]: 
учебное  пособие  /  Сост.:  О.  В. 
Суворова. 
– 
Ростов 
н/Д: 
«Феникс», 2002. – 352с. – 10000 
экз. - ISBN. 
 
F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Машинаны жөндеу және жинау сапасын тексеруге 
және материалдық жауапкершілік, қызметкерлермен 
нормаларды іске асыруды бақылау, ұйымдастыру, өз 
бетімен тапсырманы анықтауды қарастыруды 
басқарумен норманы іске асыру бойынша атқарушы-
басқарушы қызмет 
Машинаны жөндеу және жинау 
сапасын тексеру. Есеп жүргізу 
және есеп құжаттарын толтыру 
Күші бар қондырғы және 
аппаратурада 
профилактикалық және 
жоспарлы емес жөндеу 
жұмыстарын жүргізу реті. 
Эксплуатациялауға 
қабылдау реті 
 
F.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
 Элементтер  
Өлшемдер  
1. Тігісті орау машиналарына сипаттама 
беру 
1. Тігісті орау машиналарына сипаттама берілді. 
2. Илеу және машинаның бір жіпті 
тізбекті жасырын тігісін тексеру және 
орындау 
2.1. Илеу машиналары тексерілді.  
2.2. Машинаның бір жіпті тізбекті жасырын тігісі тексерілді және орындалды 
3. Тігін машинасын, тігін машинасының 
инесін зерттеу, теріден бұйымдар 
дайындау үшін оларды қолдану 
3.1 Тігін машинасын, тігін машинасының инесін зерттеу, теріден бұйымдар 
дайындау үшін оларды қолдану облыстары зерттелді. 
 

 
3.1.2. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 кәсіп. 
 
 
 
Жеңіл өнеркәсіп 
ұйымдарының 
жабдықтары 
Электр 
машиналарын 
жөндеу бойынша 
электр ұстасы
 
А. Жабдықты дайындау 
В. Ақаулықтарды диагностикалау 
С. Машиналарды бөлшектеу 
D. Бұйымдарды ауыстыру және 
қалпнына келтіру 
Е. Ақаулықтарды жою 
F. Машинаны жинау 
G. Тетіктер мен тораптардың 
сызбасын және сұлбасын құру 
I. Машиналарды жөндеу және 
сәйкестендіру
 
J . Жөндеу сапасын сынау және 
тексеру 
K. Машинаны эксплуатациялауға 
жіберу 
А .1 Жабдықты дайындау 
В.1  Ақаулықтарды 
диагностикалау 
С.1  Машиналарды бөлшектеу 
D.1  Бұйымдарды ауыстыру және 
қалпнына келтіру 
Е.1  Ақаулықтарды жою 
F.1  Машинаны жинау 
G.1 Тетіктер мен тораптардың 
сызбасын және сұлбасын құру 
I.1  Машиналарды жөндеу және 
сәйкестендіру
 
J.1 Жөндеу сапасын сынау және 
тексеру 
 K.1 Машинаны эксплуатациялауға 
жіберу 
 

 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Электр машиналарын жөндеу бойынша электр ұстасы 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 
 
A.1 Модулінің технологиялық картасы: «Жабдықты дайындау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 70 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Тетіктерді 
ұсталық өңдеу. 
Жөнделген 
тетіктерді 
тазалау, жуу, 
және сүрту 
Ұсталық жұмыс 
кезінде белгілі бір 
дербестік 
дәрежесі мен 
шектеулі 
серіктестікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет  
Ұсталық жұмыстар. 
Қондырғыны 
монтаждау және 
инженерлік 
коммуникация үшін 
арнайы жабдықтаулар. 
Ұсталық-монтажаду 
және өлшеуіш 
құралдары. 
Қондырғыны 
монтаждау кезінде 
қолданылатын 
материалдар 
Ұсталық жұмыстарды 
үйрену. Қондырғыны 
монтаждау және 
инженерлік 
коммуникация үшін 
арнайы 
жабдықтауларды 
зерттеу және сипаты. 
Ұсталық-монтажаду 
және өлшеуіш 
құралдарын зерттеу. 
Қондырғыны 
монтаждау кезінде 
қолданылатын 
материалдар  
Жабдық: верстак, ұсталық 
жабдық. 
Плакаттар: ұсталық 
жабдықтар, тетіктерді 
ұсталық өңдеудің сызбалары  
Көрнекі құралдар: 
Жабдықтаулардың 
жиынтығы 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқу 
бағдарламалары; 
Грузоподъемные краны и  
грузозахватные 
приспособления 
С. Г. Игумнов.  
Академия. 2007. 
54с.;
 Богачев В.Н. 
Технологические 
грузоподъемные машины. 
МГТУ. 2006.; 

 
Грузоподъемные машины и 
механизмы. Курс лекций. 
Коллектив. Наука. 2009.; Д.Е. 
Бортяков. Специальные 
грузоподъемные машины. 
Издательство 
Политехнического 
университета. 2009. 
 
А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Ұсталық жұмыс кезінде белгілі бір дербестік дәрежесі 
мен шектеулі серіктестікті қарастыратын 
нұсқаулықпен нормаларды іске асыру бойынша 
атқарушы қызмет 
Тораптарды ауыстыру 
бойынша негізгі ұсталық 
және аткелажды жұмыстар 
Ұсталық және өлшеуіш 
құралдарды, жөндеу 
жабдықтарын және такелажды 
құралдарды қолдану ережелері 
және мақсаты. Ұсталық және 
аткелажды жұмыстарға икемділік 
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. 1022 М, 97 және 131-12+3 кл. «Орша» 
ААҚ 
машиналары 
инелерінің 
механизмдерін 
сәйкестендіру 
және 
майлау, 
олардың 
жұымысы 
мен 
құрылымын зерттеу 
1.1  1022  М,  97  және  131-12+3  кл.  «Орша»  ААҚ  машиналары  инелерінің 
құрылымын зерттеу 
1.2 1022 М, 97 және 131-12+3 кл. «Орша» ААҚ машиналары инелерінің жұмыс 
механизмін зерттеу  
1.3  1022  М,  97  және  131-12+3  кл.  «Орша»  ААҚ  машиналары  инелерінің 
механизмін майлау және сәйкестендіру 

 
В.1 Модулінің технологиялық картасы: «Ақаулықтарды диагностикалау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 70 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Тораптарды 
жылжыту 
бойынша 
такелажды 
жұмыстар  
Ақаулықтарды 
диагностикалау 
және такелажды 
жұмысты жүргізу 
кезінде белгілі бір 
дербестік 
дәрежесі мен 
шектеулі 
серіктестікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет  
Жүк көтергіш 
құралдар мен 
такелажды 
жабдықтауды 
есептеудің жалпы 
сұрақтары 
Такелажды жұмыстар, 
жабдықтау және 
қондырғылар. Жүк 
құрылғылары. Жүк 
құрылғыларын таңдау. 
Жүк тарту 
құрылғылары және 
жабдықтар 
жабдықтар: электр 
машиналары 
Плакаттар: 
Энергетикалық 
тасымалдаушы және 
қосымша жабдықтардың аса 
күрделі және жауапты 
тетіктері мен құрылғыларын 
орнату, жылжыту, бөлшектеу  
бойынша такелажды 
жұмыстарды жүргізудің 
ережелері   
Көрнекі құралдар: өлшеуіш 
құралдар, жөндеу бойынша 
нұсқаулық 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары 
Грузоподъемные краны и  
грузозахватные 
приспособления 
С. Г. Игумнов.  
Академия. 2007. 

 
54с.;
 Богачев В.Н. 
Технологические 
грузоподъемные машины. 
МГТУ. 2006.; 
Грузоподъемные машины и 
механизмы. Курс лекций. 
Коллектив. Наука. 2009.; Д.Е. 
Бортяков. Специальные 
грузоподъемные машины. 
Издательство 
Политехнического 
университета. 2009. 
 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Ақаулықтарды диагностикалау және такелажды 
жұмысты жүргізу кезінде белгілі бір дербестік 
дәрежесі мен шектеулі серіктестікті қарастыратын 
нұсқаулықпен нормаларды іске асыру бойынша 
атқарушы қызмет 
Ақаулықты 
диагностикалау 
дағдылары 
Технологиялық нұсқаулықтар, электр 
машиналарын жөндеу ережелері, 
ұсталық және такелажды 
жұмыстарды жүргізу ережелері. 
Электр машиналарының жұмыс 
принәипі және құрылғылардың 
жалпы ережелері 
 
В.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
Элементтер  
 
 
Өлшемдер  
1. 1022 М, 97 және 131-12+3 кл. «Орша»  1.1  1022  М,  97  және  131-12+3  кл.  «Орша»  ААҚ  машиналары  инелерінің 

 
ААҚ 
машиналары 
инелерінің 
механизмдерін 
сәйкестендіру 
және 
майлау, 
олардың 
жұымысы 
мен 
құрылымын зерттеу 
құрылымын зерттеу 
1.2 1022 М, 97 және 131-12+3 кл. «Орша» ААҚ машиналары инелерінің жұмыс 
механизмін зерттеу  
1.3  1022  М,  97  және  131-12+3  кл.  «Орша»  ААҚ  машиналары  инелерінің 
механизмін майлау және сәйкестендіру 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы: «Машиналарды бөлшектеу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 70 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Жөндеудің 
дұрыс әдістерін 
дайындау және 
ақаулықтың 
себебін 
анықтау 
Ақаулықтарды 
диагностикалау 
және такелажды 
жұмысты жүргізу 
кезінде белгілі бір 
дербестік 
дәрежесі мен 
шектеулі 
серіктестікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет 
Тетіктердің ақаулары. 
Тетіктердің 
ақаулықтарына 
қойылатын талаптар. 
Тетіктердің 
техникалық жағдайын 
анықтау әдістері. 
Машиналар мен 
жабдықтарды жөндеу 
кезінде қосылыстарды 
отырғызуды қалпына 
келтіру әдістері  
Тетіктердің 
ақаулығын ретін 
зерттеу. Жөнделген 
қондырғыны сынау 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.98 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет