ДҮниежүзілік банкжүктеу 4.98 Kb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата01.05.2017
өлшемі4.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ  
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ  
 
Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының жабдықтары 
 
 
(типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік Қоғамы 
 
 
 
Астана 2014 
 
 

АЛҒЫ СӨЗ 
 
 
1.
 
Қазақстан Республикасы  Мұнай және газ министрлігінің 2014 жылғы 9 сәуірдегі  №70 бұйрығымен бекітілген «Жеңіл 
өнеркәсіп ұйымдарының жабдықтары» кәсіби стандартының негізінде енгізілген.   
2.
 
Алғашқы рет енгізілген  
3.
 
Келісілген  «Химиялық өндіріс» бейіні бойынша Оқу әдістемелік бірлестікпен  
хаттама №   4  « 29 »  желтоқсан 2014 жыл 
хаттама №  5   « 29 »  желтоқсан  2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Джандыбаев Т.М.      
 
«Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен  
хаттама/хат  № 1413  «30»  желтоқсан  2014 жыл 
 
Бағдарлама  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  мына  телефондар    бойынша 
хабарлауға болады:  
Техникалық ғылымдар кандидаты, и.о. профессор - Асенова Бахыткуль Кажкеновна, 
Техникалық ғылымдар кандидаты,  доцент -  Смольникова Фарида Харисовна, 
Техникалық ғылымдар кандидаты, доцент - Нурымхан Гульнур Несиптаевна,  
Техникалық ғылымдар кандидаты, доцент-  Нургазезова Алмагуль Нургазезовна 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 

Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 

Терминдер, анықматамалар мен қысқартулар 

Оқу-білім бағдарламасы кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
3.1  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық карталары 
3.2. 
3.3 
Кәсіби стандарт негізінде Типтік оқу жоспары  
Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары  
 
«Қондырғыны жөндеу технологиясы» арнайы пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы 
 
 
 
«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын өндіру технологиясы» пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы 
 
 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының жабдықтары  
2014 жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 


 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың 
жиынтығы әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары 
жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
 Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін 
жиынтығынан құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 

Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)  оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
Өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  

Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық 
бөлігі.   
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер (оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен Өлшемдер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 

БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 
БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы  
Экономикалық қызмет түрі: арнайы мақсаттағы жабдық пен өзге машиналарды жөндеу және техникалық қызмет 
көрсету 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
 Тігін жабдығының операторы 

 
 Электр машиналарын жөндеу бойынша электр ұстасы 

 
 Жеңіл (тоқыма) өнеркәсіп мекемесінде жабдықтарды монтаждаушы 

 
 техник (механик) 
 
05-2008 ҚР МК сәйкес кәсіп атауы:  

 
 Тігін жабдығының операторы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 

 
 Электр машиналарын жөндеу бойынша электр ұстасы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 

 
 Жеңіл (тоқыма) өнеркәсіп мекемесінде жабдықтарды монтаждаушы, БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 

 
 техник (механик), БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4  

 
3. .1.  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жеңіл өнеркәсіп 
ұйымдарының 
жабдықтары 
Тігін 
жабдығының 
операторы
 
А. Тігін жабдығының түйіні және 
механизмін жинау және бөлшектеу 
В. Тозған тетіктерді майлау және 
ауыстыру 
С. Машиналардың жұмыс 
тораптарын жөндеу және қайта құру 
D. Тігін жабдығының механизмдері 
мен тораптарын жөндеу
профилактикалық жөндеу жүргізу 
Е. 
Тетіктер мен тораптардың сұлбасын,  
сызбасын құру, машинаны жөндеу 
сапасын сынау 
F. машинаны эксплуатациялауға 
жіберу 
А.1  Тігін жабдығының түйіні және 
механизмін жинау және бөлшектеу 
В.1 Тозған тетіктерді майлау және 
ауыстыру 
С.1  
С. Машиналардың жұмыс 
тораптарын жөндеу және қайта құру 
 
D.1  
Тігін жабдығының механизмдері 
мен тораптарын жөндеу, 
профилактикалық жөндеу жүргізу
 
Е.1  
Тетіктер мен тораптардың 
сұлбасын,  сызбасын құру, машинаны 
жөндеу сапасын сынау 

F.1  машинаны эксплуатациялауға 
жіберу 

 
1 кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Тігін жабдығының операторы 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
 
A.1 Модулінің технологиялық картасы: «Тігін жабдығының түйіні және механизмін жинау және бөлшектеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 114 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Машина 
бөлшектерін 
және 
тораптарын 
бөлшектеу 
және жинау 
Машиналар мен 
бөлшектер, 
тораптарды 
бөлшектеу және 
жинау, 
ақаулықтың 
себептерін 
анықтауға өз 
бетімен 
жауапкершілікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет  
Жеңіл өнеркәсіптің 
қондырғыларының 
машиналарының 
бөлшектері мен 
тораптарының 
сипаттамасы
 
Жеңіл өнеркәсіп 
қондырғыларының 
бөлшектері мен 
элементтерінің аса 
күрделі және жауапты 
тораптарын орнату, 
бөлшектеу және орын 
ауыстыру бойынша 
жұмыстардың 
сипаттамаларын 
орындау 
Жабдықтар: бөлшектер, 
механизмдер мен түйіндер, 
үстелдер, орындық, 
компьютер, интерактивті 
тақта. 
Плакаттар: 
Машина тетіктерін және 
түйіндерін бөлшектеу және 
жинау ережелері 
Көрнекі құралдар: 
Жұмыс құралдары, сызбалар 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары; 
технологиялық жабдықтар 
(тігін машиналары, пішуге 
арналған қондырғылар, тері 
илеу қондырғысы және т.б.). 

 
.Ермаков, А. С. Оборудование 
швейных предприятий 
[Текст]: учебник для 
начального 
профессионального 
образования; учебное 
пособие для студентов 
среднего профессионального 
образования / А. С. Ермаков. 
- М.: «Академия», 2004. – 432 
с.  
 
А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Машиналар мен тетіктер, түйіндерді бөлшектеу және 
жинау, ақаулықтың себептерін анықтауға өз бетімен 
жауапкершілікті қарастыратын нұсқаулықпен 
нормаларды іске асыру бойынша атқарушы қызмет 
Жеңіл өнеркәсіп 
қондырғыларының тетіктерінің 
тораптарын бөлшектеу және жинау 
икемділіктері, ақаулықты 
диагностикалау, ұсақ 
ақаулықтарды ликвидациялау, және 
ақаулықтарды жою.  
Қондырғының техникалық 
төлқұжатын білу, 
нормативті құжаттарын, 
технологиялық 
қондырғыларының электр, 
кинематикалық 
сызбаларын, негізгі 
түйіндерін білу  
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Тігін өнеркәсібіне сипаттама беру 
және тігін лебіне алдын ала есептеу 
1.1 Тігін өнеркәсібіне сипаттама берілді. 
1.2 Тігін лебіне алдын ала есептеу жүргізілді. 

 
жүргізу. 
2. Сызбаүлгілерді және материалдарды 
жаюға есептеу жүргізу  
2.1. Сызбаүлгілерді және материалдарды жаюға есептеу жүргізілді.  
3. Дайындық-пішу өндірісінің 
технологиялық процестерін, пішу 
әдістерін үйрену  
3.1. Дайындық-пішу өндірісінің технологиялық процестерін, пішу әдістерін 
үйрену. 
4. Бояғыштардың атауларын үйрену 
4.1 Бояғыштардың атауларын үйрену 
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы: «Тозған тетіктерді майлау және ауыстыру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 114 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Тозған 
тетіктерді 
анықтау, 
оларды 
ауыстыру және 
машинаның 
үйкелетін және 
айналатын 
бөліктерін 
майлау 
Жеңіл өнеркәсіп 
қондырғысына 
диагностика 
жасау, 
машинаның 
айналатын және 
үйкелетін 
бөліктерін 
ауыстыру және 
майлауды 
жүргізуге өз 
бетімен 
жауапкершілікті 
қарастыратын 
Технологиялық 
қондырғыға 
диагностика жасау, 
технологиялық 
қондырғы тетіктерін 
ауыстыру
 
Технологиялық 
қондырғыға 
диагностика жасау, 
машинаның үйкелетін 
және айналатын 
бөліктерін ауыстыру, 
қондырғыны майлау 
Жабдықтар: тігін 
машиналары және 
құрылғылар 
Плакаттар: 
Тозған тетіктерді анықтау 
ережелері, жеңіл өнеркәсіптің 
технологиялық 
құрылғыларын майлау 
әдістері, майлағыш 
майлардың түрлері  
Көрнекі құралдар: 
Майлағыш майлар, май 
шелек, шприц, ұсталық 
құралдар 

 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет  
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары; 
технологиялық жабдықтар 
(тігін машиналары, пішуге 
арналған қондырғылар, тері 
илеу қондырғысы және т.б.). 
Ермаков, А. С. Оборудование 
швейных предприятий 
[Текст]: учебник для 
начального 
профессионального 
образования; учебное 
пособие для студентов 
среднего профессионального 
образования / А. С. Ермаков. 
- М.: «Академия», 2004. – 432 
 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Жеңіл өнеркәсіп қондырғысына диагностика жасау, 
машинаның айналатын және үйкелетін бөліктерін 
ауыстыру және майлауды жүргізуге өз бетімен 
жауапкершілікті қарастыратын нұсқаулықпен 
нормаларды іске асыру бойынша атқарушы қызмет
 
Ақаулықты диагностикалау, ұсақ 
ақаулықтарды ликвидациялау, және 
ақаулықтарды жою. 
Технологиялық 
нұсқаулықтар, тігін 
машиналарын және басқа 
да жеңіл өнеркәсіп 
қондырғыларын жөндеу 
ережелері, ұсталық 
жұмыстарды жүргізу 
ережелері. Тігін 

 
машиналарының 
жұмысының құрылымы 
мен принциптерінің негізгі 
ережелері 
 
В.1 Модулінің негізгі элементтері және бағалау белгісі 
Элементтер  
Өлшемдер  
1. Ағымдық өндіріске сипаттама беру 
1.1 Ағымдық өндіріске сипаттама берілді 
2. Ағымның параметрлеріне өлшеу 
жүргізу 
2.1. Ағымның параметрлеріне өлшеу жүргізілді 
3. Өнімді дайындауға жұмсалатын 
еңбекке талдау жасау 
3.1. Өнімді дайындауға жұмсалатын еңбекке таладу жасалынды 
4. Табиғи және синтетикалық 
талшықтарды зерттеу 
4.1 Табиғи талшықтар зерттелді 
4.2 Синтетикалық талшықтар зерттелді 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы: «Машиналардың жұмыс тораптарын жөндеу және қайта құру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 114 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Ақаулықтарды
ң себептерін 
анықтау және 
жөндеудің 
дұрыс әдістерін 
дайындау 
Ақаулықтың 
себептерін 
анықтау және 
жөндеудің дұрыс 
әдістерін 
дайындауға өз 
бетімен 
Технологиялық 
құрылғыны 
диагностикалау, 
технологиялық 
құрылғыны жөндеу 
құрылғыларын таңдау 
Ирек 
тәріздес 
тігістерді 
дайындау 
үшін 
машинаны 
жөндеу, 
ернеуін 
өңдейтін 
тігін 
машиналары, 
қайып 
тігіп 
орау 
Жабдықтар: тігін 
машиналары және 
құрылғылары. 
Плакаттар: технологиялық 
құрылғының 
ақаулықтарының себептері, 
жөндеу жүргізу сызбасы 

 
жауапкершілікті 
қарастыратын 
нұсқаулықпен 
нормаларды іске 
асыру бойынша 
атқарушы қызмет  
машиналары, 
тері 
илеу  машиналары,  бір 
жіпті 
бүтіндік 
жасырын 
тігетін 
машиналарды  жөндеу 
және 
оның 
сипаттамасы, екі жіпті 
бүтіндік 
жасырын 
тігетін  машиналарды 
жөндеу  және  оның 
сипаттамасы, 
түймелерді  тігу  үшін 
жартылай  автоматты 
тігін 
машиналары, 
қысқа тігісті жартылай 
автомат 
тігін 
машинасы,  ілгектерді 
орындау 
үшін 
жартылай  автоматты 
тігін  машинасы,  әр 
түрлі 
өлшемдегі 
ілмектерді  орындауға 
жартылай  автоматты 
тігін 
машиналары, 
үтіктеуге 
арналған 
құрылғылар 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.98 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет