ДҮниежүзілік банкжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/17
Дата24.05.2017
өлшемі5.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ  
 
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ  
 
Шинa  өндірісі және вулканизация процесі 
 
 (арнайы пәндер бойынша үлгілік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы және үлгілік оқу бағдарламалары)
 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік Қоғамы  
 
 
 
Астана 2014 
 
 
 

 
АЛҒЫСӨЗ 
 
 
1. «Резеңкетехникасын өндіру» » кәсіби стандартының негізінде енгізілген,  
2. Алғашқы рет енгізілген 
3.
 
Келісілген «Химиялық өндіру» бейіні бойынша Оқу әдістемелік бірлестікпен  
хаттама № 3  «13» қыркүйек 2014 жыл 
хаттама № 7 «20» қыркүйек 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Закамолкин В.А 
 
«Техникалық және кәсіби білім беруді дамыту және біліктілікті тағайындау республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы» 
АҚ-мен  
хаттама/хат № 1413  «30» қыркүйек 2014 жыл 
 
 
Оқу  бағдарламасының  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  87213742313, 
87021785913 Толстовойға Л.И. хабарласуға болады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мазмұны 

Оқу білім бағдарламасын қолдану саласы 

Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 

Оқу білім бағдарламасы кәсіби стандарт негізінде 
3.1  Оқу білім бағдарламасының функционалдық картасы 
«Шина өндіру технологиясының негізі» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
«Резеңке өнеркәсібінің  кәсіпорын жабдығы» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
«Технологиялық процестерді автоматтау» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Шина өндірісі және вулканизация процесі
 
1.
 
Оқу білім бағдарламасын қолдану саласы  
 
Жалпы кәсіби, арнайы циклдер пәндері бойынша Үлгілік оқу бағдарламасы кәсіби қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне (ҚТ)  сай ҚР ТжКО кәсіби стандарттарына сәйкес әзірленген. Оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты еңбек функцияларын орындауға 
байланысты құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып 
табылады.  
      Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
2.
 
Оқу бағдарламасы: 

 
   -     Еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады.  
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар  
Қызмет  түрі    -  еңбек  функцияларының  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттердің  бүтін 
жиынтығынан құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  

 
Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)  оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
Өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің еңбек функциялары мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттерді иеленуге бағытталған 
модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  
Кәсіби қызмет саласы  - ортақ кіріктірілген негіздерден тұратын және құзыреттердің ұқсас жиынтықтарын шамалайтын 
сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  

 
Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Үлгілік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер (оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 

 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы   
 
Экономикалық қызмет түрі: Өңдеу өнеркәсібі 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
Вулканизация  процестердің операторы 

 
Шина өндірісіндегі оператор 

 
Техник 
МК сәйкес кәсіп атауы  

 
Вулканизация процесінің операторы 

 
Шина өндірісіндегі оператор 
 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4 
 

 
Техник 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы  
 
Қызмет түрінің 
атауы 
     Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Вулканизациялау 
үшін бұйымдарды, 
негізгі және 
қосымша 
материалдарды 
дайындау, 
вулканизация 
процесін, шина 
және техникалық 
резеңке 
өндірісіндегі 
негізгі 
технологиялық 
процесті жүргізу, 
реттеу және 
бақылау 
 
Вулканизация 
процесінің 
операторы 
 
А. Шикізаттарды, 
материалдарды, 
резеңке 
бұйымдарын және 
жабдықтарды 
вулканизациялау 
өндірісіне 
дайындау 
 
А.1 Шикізаттарды, материалдарды дайындау 
 
 
 
А.2 Қауіпсіздік ережесін сақтау  
 
 
 
А.3 Сызбаларды оқу 
 
 
В. Бұйымдарды 
вулканизациялау 
және пресстеудің 
технологиялық 
процесін жүргізу 
 
В.1 Резеңкелі техникалық бұйымдарды 
вулканизациялау 
 
 
 
В.2 Резеңке техникалық және резеңке бұйымдарды 
пресстеу-вулканизациялау 
 
 
 
В.3 Резеңке аяқ киімінің вулканизациялауы. 
Резеңкелі техникалық бұйымдарды түрлі 
әдістермен вулканизациялау. Покрышка мен 
камераларды вулканизациялау 
 
 
С. Жабдықтарды 
эксплуатациялау 
және техникалық 
қызмет көрсету 
 
С.1 Жабдықтарды жөндеу және техникалық 
эксплуатациялау 
 
 
 
С.2 Слесарлық жұмыстың орындалуы  
 
 
 
С.3 Маталау жұмыстары 
 
 
D.Қосымша 
модульдер 
 
D.1 Мемлекеттік тілде іс қағаздарды ресімдеу 

 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
     Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
 
Шина өндіру және 
қалпына келтірудің 
негізгі 
технологиялық 
процесін жүргізу, 
реттеу және 
бақылау 
 
Шина 
өндірісіндегі 
оператор 
 
А. Шина, 
покрышка және 
камера өндірісіне 
дайындық 
жұмыстары 
 
А.1 Өткізу және қондыруды анықтау.Техникалық 
өлшемдер.Слесарлық жұмыстардың орындалуы 
 
 
 
А.2 Сызбаларды оқу 
 
 
 
А.3 Шина өндірісіне материалдарды дайындау 
 
 
 
А.4 Қауіпсіздік ережелерін сақтау 
 
 
В. Шина және 
протектор 
өндірісінің 
технологиялық 
процесін жүргізу 
 
В.1 Покрышкалардың металдық-кордтық 
бөлшектерін дайындау 
 
 
 
В.2 Жегетін камералар мен протекторларды 
дайындау 
 
 
 
В.3  Браслет, брекет, покрышка мен шиналарды 
жинау 
 
 
С. Шин 
өндірісіндегі 
жабдықтарға 
қызмет көрсету 
 
С.1 Электрқондырғыларды эксплуатациялау 
 
 
 
С.2 Жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет 
көрсету 
 
 
 
С.3 Маталау жұмыстары 
 
     
  
 

 
Қызмет түрінің 
атауы 
 Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Шин өндірісі және 
резеңке техникалық 
техникалық 
процесін 
ұйымдастырылуы 
 
Техник 
 
А.  
Шина және резеңке 
техникалық 
бұйымдарды 
вулканизациялау 
процесіне өндіру 
жұмыстарды 
ұйымдастыру 
 
 
А.1 Қызметкерлерді басқару 
 
 
 
А.2 Мемлекеттік тілде іс қағаздарды ресімдеу 
 
 
 
А.3 Құрастырмалы сызбаларды оқу және орындау 
 
 
 
А.4 Қауіпсіздік техника ережесін сақтау 
 
 
 
А.5 Ақпаратттық технологияны қолдану 
 
 
В. Ведение 
Шикізаттарды, 
материалдарды, 
резеңкетехникалық  
бұйымдарын және 
жабдықтарды 
вулканизациялау 
өндірісін дайындау 
технологиялық 
процессті жүргізу 
 
В.1 Шина өндірісіне материалдарды дайындау 
 
 
 
В.2 Жегетін камералар мен протекторларды 
дайындау 
 
 
 
В.3 Шина және резеңке аяқ киім, резеңкелі 
техникалық бұйымдарды  вулканизациялау 
 
 
С.  
Резеңкелі 
техникалық 
өндіруде 
жабдықтарды 
эксплуатациялау 
 
С.1 Жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет 
көрсету 
 
 
 
С.2 Слесарлық жұмытарды орындау 
 
 
 
С.3 Маталау жұмыстары 

 
1 Кәсіп. 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы:  Вулканизация процесінің операторы 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі:2-4 
А.1 Модулінің технологиялық картасы  «Шикізаттарды, материалдарды өңдеуге дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:: 54 сағат 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзыреттілік 
Оқу модулі 
Оқу құралдары  
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

 
Резеңке 
бұйымдардың 
өндіруге 
материалдар 
мен 
шикізаттар. 
Каучуктер 
 
Шикізатты 
өндіру  негізін 
білу 
Табиғи 
каучук. 
Табиғи 
каучуктарды алу көздері.  Табиғи 
латекс, оның құрамы мен қасиеті. 
Табиғи  каучуктердің  тауарлық 
түрлері.  Химиялық  құрылымы 
мен 
қасиеті. 
Синтетикалық 
каучуктер. 
Молекулярлық 
құрылымының 
ерекшелігі, 
изопренді каучуктарды алу әдісі, 
маркалар,  химиялық  құрамы, 
қасиеті,  қолданылуы.    Бутадиен  
каучуктар.  Бутадиен-стирольді  и 
бутадиен-метилстирольді, 
бутадиен-нитрильді,  хлоропрен, 
этилен  -  пропиленді  каучуктар, 
бутилкаучуктар  и  др.    МЕМСТ 
және ТУ түсінігі. 
Свойства    каучуков 
Каучуктардың қасиеті. 
Каучуктерді таңдау.  
Оқу жабдықтары: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютерлер
-интеракитивті тақта; 
Өндірістік жабдық: 
-араластырғыш; 
-ұнтағыш; 
-классификатор; 
-гильотиндер; 
-мөлшерлеуіш; 
-транспорт құрылғылар; 
-жұмыс аяқ киім
- қолғаптар; 
-қорғаныш көзілдірігі; 
-өрт сөндіру құралдары; 
-өртсөндіргіш; 
-резеңке кілемдер 
-дәріқұты;  
Материалдар: 

Резеңке 
қоспалардың 
ингредиенттері 
Ингредиент 
тердің 
белгісін білу 
Резеңке қоспалардың 
ингредиенттерін белгілеу 
Белгілеу
  
және  агрегаттық күйі 
Ингредиенттерді 
таңдау 

 
бойынша топтастырылуы
 
Вулканизациялық заттар. 
Күкірт. 
Дитиодиморфолин 
Органикалық 
қышқылдар, 
фенолформальдегидті  шайырлар, 
металл  оксидтері,  диаминдер. 
Вулканизация 
жылдамдатшқышы. 
Вулканизация 
күшейткіші. 
Бояғыш 
заттар. 
Пластификаторлар. 
 
Белгілеудің 
арнайы 
ингредиенттері. 
-каучуктер 
- Резеңке қоспалардың 
ингредиенттері; 
-арматуралық 
материалдар; 
-қосымша материалдар; 
Оқу материалдары
-Технологиялық 
сызбалардың 
сызбасы 
мен сұлбасы; 
-технологиялық 
регламенттер; 
-технологические 
карталар; 
-Қауіпсіздік 
техника 
бойынша нұсқау; 

Қауіпсіздік  техника 
бойынша плакаттар; 
- бейнематериалдар; 
-МЕМСТ, ТУ 
-Жабдықтауға  арналған 
төлқұжат; 
Оқу құралдары: 
- Иванова В., Алешунина 
Л. 
Технология 
резиновых  технических 
изделийЛ.Химия  1990  -
264с 

Қосымша 
материалдар 
 
Қосымша 
материалдард
ың    қолдану 
орнын білу 
Бекемдету 
 
материалдарды 
белгілеу. 
Текстильді материалдар. Табиғи 
және  синтетикалық 
талшықтардың  түрлері және 
олардың салыстырмалы бағасы. 
Баулар, жіптерді, маталардың 
негізгі мінездемесі. Орама 
жеңдер, аяқ киім, ленталар 
баулар, шиндер- резеңке 
бұйымдарды түрлі үлгідегі 
 
тоқыма материалдардың сақтау 
шарттарына талаптары. Металл 
арқандардың , өрмелердің, 
сымдардың сипаттамасы. 
Қосымша 
материалдардың 
мінездемесі 
 

 

Каучуктарды 
дайындау  
 
Қоймаларда  каучуктерді  сақтау 
Түрлі типті каучуктарды шығару 
формасы. 
Н.К. 
дайындау. 
Ыдыстан 
шығару. 
Кесу. 
Декристаллизация  әдіс-тәсілдері. 
Процесстердің 
технологиялық 
параметрлері. 
Каучуктердің 
пластикация 
процесіне 
әсер 
етуші факторлар.  Синтетикалық 
каучуктерді  ,  қатты  бутадиен 
стирольді, бутадиент –нитрильді 
каучуктерді,  наирит  және  т.б 
дайындау 
Каучуктерді  дайындау 
әдіс-тәсілдері 
-Н.В.Белозеров. 
Технология 
резины.М.:Химия,  1979-
470с. 
-Карпов В. 
Оборудование 
предприятий резиновой 
промышленности. 
М.Химия. 1992 – 352с. 

Ингредиенттер
ді дайындау  
 
 Ингредиенттерді сақтау, 
Ингредиенттерді шығару 
формалары, тасымалдау әдіс-
тәсілдері. Қолданылатын 
жабдықтар, технологиялық 
параметрлер, ұнтақталған 
ингредиенттерді үгіттеу, кептіру, 
тазарту.
 
Жұмсартқыштарды 
дайындау, технологиялық 
параметрлер.  
Ингредиенттерді 
дайындау 

Ингредиенттер
ді араластыруға 
және 
каучуктерді 
дайындауға 
Дайындық 
процесстердің 
жабдығын 
білу 
Декристализациялық 
агрегаттардың  эксплуатациялау 
кезіндегі  қауіпсіздік  техникасы. 
Каучуктарды  кесу  машинасы. 
Ингредиенттердің  сұйық  және 
Жабдықтың 
сипаттамасы 

 
жабдығы 
сусымалы 
тасымалдауға 
дайындау 
үшін 
жабдықтау. 
Бункерлер, 
классификаторлар, 
қалбырлар, кептіргішдің жұмысы 
құрылымы. 
Сұйық 
заттарды 
сақтау  және  тасымалдау  үшін 
құрылғылар. 
Құйылмалы 
компоненттерді 
сақтау 
сыймдылығы.      Жабдықты 
эксплуатациялау  кезінде  қауіпсіз 
техникасы. 

Қосымша 
процесстердің 
механизация- 
лау, көлік және 
табыстау 
механизмдері 
 
 
Ішкі  зауыттық 
көлікті 
меңгеру 
 
 
 
Өндірісті тиімді жоғарлатуда 
көлік және табыстау 
механизмдерінің ролі.    Қойма 
шаруашылығын 
автоматизациялау және 
механизациялау.  Ішкі цех, 
аралық цех  көлігінің түрлері, 
ерекшелігі, қолдануы. 
Өнеркәсіп манипуляторлары, 
роботтардың негізгі 
параметрлері және  
топтастырылуы, олардың 
автоматтардан айырмашылығы, 
Өндірісте роботизацияның 
перспективасы. 
Өндірісте 
көліктің 
мағынасы 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет