ДҮниежүзілік банкжүктеу 0.62 Mb.

бет1/6
Дата23.05.2017
өлшемі0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 

«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ» ЖОБАСЫ  

 

БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ   

 

Мұнай өңдеу және химия өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу  

  

(типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  

және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 

 

 

«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 

 СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы  

 

 

Астана 2014 АЛҒЫ СӨЗ 

 

1.  «Мұнай  өңдеу  және химия  өнеркәсібі  кәсіпорындарының жабдықтарына  техникалық қызмет көрсету  және  жөндеу» Кәсіби стандарты негізінде іске қосылған,  Қазақстан Республикасының мұнай және газ министрлігінің  2014 жылдың 9 

сәуіріндегі № 70 бұйрығымен бекітілген 

2.  Алғаш рет енгізілген 

3. Келісілген 

«Мұнай-газ өндірісі» оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  

2014 жылдың «22» желтоқсанындағы №5 хаттама  

ОӘБ төрайымы Алипбаева Б.С. 

 

«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-мен  «30» желтоқсан № 1413 хаттамасы/хаты 2014 жыл 

 

Бағдарламаның  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертулер  мен  ұсыныстарды  келесі  мекен-жай  бойынша жіберуіңізді өтінеміз: Аубекерова Гульсагия Абиловна, Атырау қ., 060027,  Алмагуль мөлт.а., 21-үй, 67-пәтер. 8 701 497 48 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ 

1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 

2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 

3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 

 3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 

     3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары 

   «Сала кәсіпорындары жабдығы» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 

      «Сала  кәсіпорындары  жабдықтарына  техникалық  қызмет  көрсету,  жөндеу  және  құрастыру»  пәні  бойынша  типтік  оқу    

бағдарламасы 

   «Химиялық технологиялар үдерістері және аппараттары» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 

 

 

ОҚУ-БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Мұнай өңдеу және химия өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу  

 (түрлер бойынша) 

2014  жыл 

1. Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 

Жалпы кәсіптік, арнайы циклдер пәндері бойынша Типтік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 

түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіптік  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіптік 

стандарттардың  кейбірі  оқыту  модуліне  негізделеді.  Осыған  орай  әр  модуль  нақты  еңбек  функцияларын  орындауға 

байланысты  құзыреттіліктің  барлық  үш  тобын  қалыптастыруға  бағытталған.  Кәсіптік  құзыреттілік  оның  негізгісі  болып 

табылады.  

Модулді  оқу  өзіне  модульдік  оқу  жоспарын    (тәжірибеде  басқаша  –  блокты  оқу  жоспары  деп  атайды)  және  оқу 

пәндерінің модульдік бағдарламалары жиынтығын қамтитын модульдік оқу-білім бағдарламасын іске асырады. 

Оқу бағдарламасы: 

 Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 

Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға 

Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға;  

пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын талаптарды әзірлеуге; 

 пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 

зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 

тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 

әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 

 оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға.  

кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды реттеуге арналған.  

Оқу  бағдарламасының  негізінде  оқу  пәндерінің  модульдік  оқу  жоспары  мен  модульдік  бағдарламалардың  жиынтығы 

әзірленеді. 

МОБ негізгі қолданушыларына: 

 

білім беру ұйымдары, қызметкерлер;  

ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары;  

модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар;  

мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады.  

2.Терминдер, анықтамалар және қысқартулар  

Қызмет түрі  - еңбек функцияларының және олардың орындалуы үшін қажетті құзыреттіліктердің бүтін жиынтығынан 

құралған кәсіптік қызмет саласының бөлшегі.  Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіптік қызмет саласы. 

Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 

ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 

табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі. Біліктілік  –  белгілі  бір  қызмет  түрі  аясында  қызметкердің  еңбек  функциясын  сапалы  орындауға  дайындығын 

дәлелдейтін кәсіби деңгей. Біліктілік  деңгей  (Біліктілік  деңгейі)  –қызметкердің  құзыреттілігіне  қойылатын  біліктіліктің  Ұлттық  және  салалық 

шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. Критерийлер  (өлшемдер)    оқытудың  басты  элементтерінің  жетістіктерін  көрсету  үшін  қажетті  орындалатын  жұмыс 

сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 

критерийлер элементпен байланысты;   

міндетті орындауға жатады;   

қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек;  

элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. Құзыреттілік  –  кәсіби  қызметте  белгілі  бір  біліктілік  деңгейінің  еңбек  функциялары  мен  міндеттерін  орындауды 

қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 

Модульдік  бағдарлама  –  оқушыларды  оқыту  мен  жекелей  зерделеу  үшін  қажет  нақты  оқу  материалдарын  іріктеу  мен 

жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 

қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   

Модульдік  оқу  жоспары    -  білім  беру  мақмұнының  моделі  болып  табылады  және  кәсіптік  білім  берудің  кез  келген 

деңгейі үшін кәсіптік-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан 

(жалпы міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы-кәсіптік)  тұрады. 

Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 

Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  

Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.   

Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 

шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  Кәсіптік  стандарт  –  Кәсіби  қызметтің  нақты  саласында  біліктілік,  құзыреттілік  деңгейіне,  еңбек  мазмұнына,  сапасы 

мен шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 

қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 

құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  

Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 

асыру және оны орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. Типтік  оқу  бағдарламасы

 

(sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 

талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   

Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 

және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   Оқу  модулі  – нақты  модульдік  бірлік бойынша оқу  мазмұнының  жиынтығы, білім  алушының оқу  әрекеттерін басқару 

жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  Функционалдық  карта  –  кәсіби  қызметтің  сол  не  өзге  саласы  шеңберіндегі  қызметтің  белгілі  бір  түрінің  қызметкері 

тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  Элементтер  (оқытудың  басты  элементтері)  –  дәлелді  болып  табылатын,  әрі  бағалауға  тиесілі  негізгі  әрекеттер  мен 

нәтижелер сипаттамасы.  

 

Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 

АА -   аралық аттестация

АКМ – арнайы кәсіби модуль; 

БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 

БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 

БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 

БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 

ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 

ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 

К – кеңес; 

КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 

КҚ – кәсіби қызмет; КС – кәсіптік стандарт; 

КТ – кәсіптік тәжірибе; 

КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер

ҚА -    қорытынды аттестация; 

ҚМ - қосымша модуль; 

ҚТ – қызмет түрі; 

 

ӨО – өндірістік оқыту; СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы;; 

Ф – факультатив сабақтары. 

 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 

 

Экономикалық  қызмет  түрі:  Мұнай  өңдеу  және  химия  өнеркәсібі  кәсіпорындарының  жабдықтарына  техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу   

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 Технологиялық қондырғылар жөндеуші слесарь ( БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-4)  

 Техник-механик (БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4-5)  

 

05-2008 ҚР МК бойынша кәсіп атауы:  

 Жөндеуші слесарь, апатты қалпына келтіру жұмысының слесарі 

 Техник-механик, техник, механик 

 

  

 

  

3.1. 

Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

Қызмет түрінің  

атауы 

      Кәсіп 

Еңбек міндеттері 

Модульдер 

Мұнай өңдеу және 

химия өнеркәсібі 

кәсіпорындарының 

жабдықтарына 

техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу 

 

Технологиялық қондырғыларды 

жөндеуші 

слесарь 

 

А. Жабдықтар, машиналар, 

аппараттар, сорғылар 

мен 

компрессорлардың   күйін уақытылы 

тексеру және сыртқы 

барлау 

 

А.1 Жабдықтар, машиналар, аппараттар, сорғылар мен компрессорлардың   күйін 

уақытылы тексеру және сыртқы барлау 

 

 

 А.2 Жабдықтарды пайдалану және жөндеу 

үдерісін тексеру кезінде ақауларды анықтау  

 

 

 А.3 Жабдықтарды, саймандарды және 

құралдарды жөндеуге дайындау  

 

 

В. Жөндеу жұмыстарын жүргізу 

 

В.1 Жабдықтар, машиналар, аппараттар, сорғылар мен компрессорларға кезекті жөндеу 

жұмысын жүргізу 

 

 

 В.2 Жабдықтар, машиналар, аппараттар, 

сорғылар мен компрессорларға күрделі жөндеу 

жұмысын жүргізу 

 

  

В.3 Жабдықтар, машиналар, аппараттар, 

сорғылар мен компрессорларды реттеу және 

жөндеу 


 

 

С. Жөндеу жұмыстарының 

нәтижесі. Ақауларды 

қалпына келтіру  

 

С.1 Жөнделген жабдықтарды сынау, реттеу және өткізу.  

 

  

С.2 Жөндеу жұмыстарының нәтижесі. 

Ақауларды жою 

 

  

С.3 Әрекет етуші нормативтік құжаттарға 

сәйкес техникалық құжаттаманы рәсімдеу   

 


 

Қызмет түрінің  

атауы 

Кәсіп 

      Еңбек міндеттері 

Модульдер 

Мұнай өңдеу және 

химия өнеркәсібі 

кәсіпорындарының 

жабдықтарына қызмет 

көрсету және жөндеу 

бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру  

 

Техник-механик 

 

D. Технологиялық жабдыққа 

технологиялық 

қызмет көрсету 

және жөндеу 

бойынша 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

 

D.1 Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жоспарын (кестесін) дайындау 

 

  

D.2 Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 

 

  

D.3 Жабдықтарға ағымдық және жоспарлы 

жөндеу жүргізу бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру 

 

 

Е. Жабдықты техникалық 

пайдалану және 

қызмет көрсету 

ережелерін 

сақтауды бақылау 

 

Е.1 Жабдықтарды техникалық пайдалану және қызмет көрсету ережелерінің сақталуын 

бақылау 


 

 

 Е.2 Іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын 

жүргізу. Жабдықтарды пайдалануға тапсыру  

 

 

 Е.3 Әрекет етуші нормативтік құжаттарға 

сәйкес технологиялық  және техникалық 

құжаттаманы рәсімдеу   

 

 F. Жабдықтарды 

жөндеуге және 

жаңартуға қатысты 

өнертабыстық 

ұсыныс пен 

өнертабыстарды 

дайындау 

 

F.1 Жабдықты жөндеуге және жаңартуға  қатысты өнертапқыштық ұсыныстар мен 

өнертабыстарды дайындау 

 

 

 F.2 Жабдықтың тораптары мен бөлшектерін 

жөндеу және қалпына келтірудің озық әдістерін 

енгізуге қатысу 

 

  

F.3 Бөлімше қызметкерінің өндірістік жұмысын 

жоспарлау және ұйымдастыру 


1 кәсіп.  

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Технологиялық қондырғыларды жөндеуші слесарь 

БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 - 4    

 

А.1 Модулінің технологиялық картасы «Жабдықтар, машиналар, аппараттар, сорғылар мен компрессорлардың   күйін 

уақытылы тексеру және сыртқы барлау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78 сағ. (2 деңгей) 

Р/с 

№ 

 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Технологиялық 

қондырғыларды 

жөндеуші 

слесарьдың 

кәсіби 

міндеттері шеңберіне 

қатысты


 

жабдықтар, 

машиналар, 

аппараттар, 

сорғылар 

мен 


компрессорлард

ың      техникалық 

күйін  уақытылы 

тексеру 


және 

сыртқы барлау 

Тексеріс 

кестелерін 

дайындауды 

ұйымдастыру. 

Техника 

қауіпсіздігі 

ережелерін 

сақтауды 

қамтамасыз  ету 

және тексеру. 

Жабдық 

түрлері, тағайындалуы,  өнімділігі 

және 


жабдықтар, 

машиналар,  аппараттар, 

сорғылар 

мен 


компрессорлардың   

техникалық  күйін  тексеру 

әдістері 

Технологиялық 

жүйеге 

кіретін 


жабдықтар, 

машиналар,  аппараттар, 

сорғылар 

мен 


компрессорлардың   әрбір 

түріне 


ай 

сайынғы 


техикалық 

қызмет 


көрсету  

 

  

 

Жабдық:    үстелдер, 

орындықтар,  

компьютерлер, 

интерактивтік тақта. 

Көрнекі құралдар: 

Техника қауіпсіздігі 

ережелеріне қатысты 

плакаттар;  Оқу материалдары: 

Мультимедиялық 

оқытушібағдарламалар.  

Оқу құралдары: 

Фарамазов  С.А.  Ремонт 

и  монтаж  оборудования 

химических 

и 

нефтеперерабатывающих 

заводов.-

М.:Химия:1986.  


А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім   

Жабдықтар, машиналар, аппараттар, 

сорғылар мен компрессорлардың   

техникалық күйін уақытылы тексеру және 

сыртқы барлау үшін шектеулі жауаптылық 

пен белгілі дербестік деңгейі басшылық  

нормаларымен  іске асырылатын 

атқарушылық қызмет 

Технологиялық 

жүйеге 


кіретін 

жабдықтар,  машиналар,  аппараттар, 

сорғылар  мен  компрессорлардың   

әрбір түріне ай сайынғы көрсетілетін 

техикалық қызметпен танысу 

 

Жабдықтардың 

түрлерін, 

тағайындалуын,  өнімділігін  және 

жабдықтар,  машиналар,  аппараттар, 

сорғылар  мен  компрессорлардың 

техникалық  күйін  тексеру  әдістерін 

білу  

А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  (2 деңгей) 

Элементтер 

Өлшемдер 

1. 

Жабдықтар, 

машиналар, 

аппараттар, 

сорғылар 

мен 


компрессорлардың        техникалық 

күйін  уақытылы  тексеру  және 

сыртқы барлау жасау 

1.1 Жабдықтардың техникалық күйіне тексеріс және сыртқы барлау жасалды 

1.2 Машиналардың техникалық күйіне тексеріс және сыртқы барлау жасалды 

1.3 Аппараттардың техникалық күйіне тексеріс және сыртқы барлау жасалды 

1.4 Сорғылар мен компрессорлардың техникалық күйіне тексеріс және сыртқы барлау 

жасалды 


 

А.2 Модулінің технологиялық картасы «Жабдықтарды пайдалану және жөндеу үдерісін тексеру кезінде ақауларды 

анықтау» Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 68 сағ.(2 деңгей) 

Р/с 

№ 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

1. 


Жабдықтарды 

пайдалану 

және  жөндеу 

Пайдалану 

кезінде  жабдықта 

қандай 


ақаулар 

Негізгі 


тораптар 

мен 


құрылымдардың 

тағайындалуы  және  өзара 

Жабдықтардың 

бөлшектері 

мен 

тораптарында ақаудың 

Жабдық:      үстелдер, 

орындықтар,  

компьютерлер, 


үдерісін 

тексеру 


кезінде 

ақауларды 

анықтау  

болатынын,  осы 

ақауларды  қалай 

табу 


керектігін 

білу, 


сонымен 

қатар  жабдықты 

жөндеу 

үдерісі 


кезіндегі 

ақауларды 

анықтау   

әрекеті; 

сұрыптаудың 

технологиялық  жүйелілігі 

және 

жабдықтар, агрегаттар 

мен 


машиналардың  

жинақтары 

анықталуы. 

Пайдалану 

кезінде 

бөлшектердің 

зақымдануы 

және 


олармен 

күресу. 


Жабдықтар, 

агрегаттар 

мен 

машиналардың тораптары 

мен 


құрылымдарын 

бөлшектеу 

және 

құрастыру интерактивтік тақта.   1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал