ДҮниежүзілік банк


F.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесіжүктеу 5.12 Kb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата03.05.2017
өлшемі5.12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

 
F.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Технологиялық желідегі машиналардың дұрыстығы бойынша 
өздігінен мақсаттарды қоюды, қол астындағы жұмысшылардың 
нормаларды жүзеге асыруын ұйымдастыру және бақылауды,   
Технологиялық желідегі 
барлық машиналардың 
бұзылуын жөндей алу  . 
Технологиялық желідегі 
барлық машиналарды тексеру 
жөнінде технологиялық 

 
 
жауапкершілікті қарастыратын жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқару-басқару қызметі 
нұсқауларды білу   
 
F.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Технологиялық желідегі барлық машиналарды тексеру 
жөнінде технологиялық нұсқаулармен танысу    
Технологиялық желідегі барлық машиналарды тексеру жөнінде 
технологиялық нұсқауларды білу   
Технологиялық желідегі барлық машиналардың 
бұзылуын жөндей алу  
Технологиялық желідегі барлық машиналардың бұзылуы 
жөнделді. 
 
 
F.3 Модулінің технологиялық картасы:"Компьютерлер мен бақылау-өлшеу құралдары көмегімен жабдықтарда 
жұмыс істеуді тексеру " 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  52 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Өлшеу 
құралдары 
Өлшеу 
құралдарының 
сипаттамасын және 
онды жұмыс істеуді 
білу   
Автоматтандырудың 
негізгі түсініктері 
мен анықтамалары   
Автоматтандырудың 
негізгі түсініктері мен 
анықтамалары   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
О.М.Соснин «Основы 
Мемлекеттік 
өнеркісіптік аспаптар 
мен автоматтандыру 
құралдарыну жүйесі   
Мемлекеттік 
өнеркісіптік аспаптар 
мен автоматтандыру 
құралдарыну жүйесі   
Өлшеу ақпараттарын 
қашықтықтан беру 
жүйесі   
Өлшеу ақпараттарын 
қашықтықтан беру 
жүйесі   

 
 
Температураны 
өлшеу құралдары   
Температураны өлшеу 
құралдары   
автоматизации 
технологических процессов 
и производств» 
Издательство: Академия 
Год: 2007 
 
Қысымда өлшеу 
құралдары.  
Қысымда өлшеу 
құралдары.  
Шығын мен 
мөлшерді өлшеу 
құралдары 
Шығын мен мөлшерді 
өлшеу құралдары 
Деңгейді өлшеу 
құралдары 
Деңгейді өлшеу 
құралдары 
 Заттардың құрамы 
мен қасиеттерін өлеу 
құралдары   
 Заттардың құрамы 
мен қасиеттерін өлеу 
құралдары   

Автоматты 
реттеу 
теориясының 
негіздері   
Автоматты реттеу 
теориясының 
негіздерін білу    
Автоматты реттеу  
Автоматты реттеу  
Автоматты 
реттегіштер 
Автоматты 
реттегіштер 
Реттеу органдары 
мен атқарушы 
механизмдер   
Реттеу органдары мен 
атқарушы 
механизмдер   
Қосымша 
автоматтандыру 
құралдары   
Қосымша 
автоматтандыру 
құралдары   

Тамақ 
өнеркәсібінің 
типтік 
үдерістерін 
автоматтандыру  

Тамақ өнеркәсібінің 
типтік үдерістерін 
автоматты реттеу 
жүйесін білу   
Технологиялық 
бақылау аспаптары   
Технологиялық 
бақылау аспаптары   
ТҮАБЖ құру 
негіздері  
ТҮАБЖ құру негіздері  
Тамақ өнеркәсібінің 
типтік үдерістерін 
Тамақ өнеркәсібінің 
типтік үдерістерін 

 
 
автоматты реттеу 
жүйесі 
автоматты реттеу 
жүйесі 
 
F.3 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Технологиялық желідегі машиналардың дұрыстығы 
бойынша өздігінен мақсаттарды қоюды, қол астындағы 
жұмысшылардың нормаларды жүзеге асыруын 
ұйымдастыру және бақылауды,   жауапкершілікті 
қарастыратын жетекшілік астында нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқару-басқару қызметі 
Компьютерлер мен бақылау-
өлшеу аспаптары көмегімен 
жабдықтарда тексеру жүргізе 
алу  -  
Компьютерлер мен бақылау-
өлшеу аспаптары көмегімен 
жабдықтардың тағайындалуын, 
жұмыс істеу принципі мен 
құрылымын білу    
F.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Компьютерлер мен бақылау-өлшеу аспаптары көмегімен 
жабдықтарда тексеру жүргізе алу  -  
Компьютерлер мен бақылау-өлшеу аспаптары көмегімен 
жабдықтарда тексеру жүргізілді 
 
3 Кәсіп.  
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: Жабдықтарды жөндеу және пайдалану технигі 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3    
 
D.1 Модулінің технологиялық картасы:"Жұмыс  орнын, бақылау-сынау жабдықтарын дайындау" 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  52 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

 
 

Еңбекті 
қорғаудың 
құқықтық 
және 
ұйымдастыру 
негіздері   
Еңбек 
заңына 
сәйкес 
құқықтар 
мен 
міндеттерді 
білу   
ҚР еңбек құқығы жөнінде 
негізгі заңдары   
 
Еңбек заңына 
сәйкесжұмысшылардың  
құқықтары мен міндеттері   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
В.С. 
Никитин, 
Ю. 
М.Бурашников  "Охрана 
труда  на  предприятиях 
пищевой 
промышленности" 
 
Кәсіпорында 
еңбекті 
қорғау 
жөнінде 
жұмыстарды 
ұйымдастыру   
Кәсіпорында 
еңбекті 
қорғау 
жөнінде 
нұсқауларды білу   
Кәіпорында еңбекті 
қорғауды ұйымдастыру 
бойынша жұмыс 
берушілердің міндеттері. 
Кәсіпорында еңбекті 
қорғауды 
ұйымдастырудың негізгі 
принциптері. 
Кәсіпорында еңбекті 
қорғау қызметі. 
Нұсқаулар түрлері мен 
сипаттамалары  
Кәсіпорында еңбекті 
қорғау жөнінде 
ұсыныстар мен нұсқаулар   
 
Жұмыс 
орнында 
қауіпсіздік 
техникасы   
Қауіпсіздік 
техникаы 
ережелерін білу   
Өрт қауіпсіздігі, электр 
қауіпсіздігі ережелері 
Өрт қауіпсіздігі, электр 
қауіпсіздігі ережелерін 
қадағалау 
 
Жабдықтар 
паспорты 
Әмбебап,  арнайы 
құрылғылар, 
құрал-саймандар 
мен  аспаптардың 
құрылымын білу   
Жабдықтар паспорты 
Жабдықтар  паспортымен 
танысу 
 

 
 
 
D.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Жабдықтардың техникалық күйін тексеру  
бойынша белгілі-бір өздігінен жұмыс 
істеу дәрежесі мен өздігінен 
жауапкершіліктіқарастыратын жетекшілік 
астында нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқару қызметі 
Техникалық талаптарға сәйкес 
жабдықтардың техникалық күйін 
текере алу, нәтижелерді айту.   
Өңделетін материалдардың механикалық 
қасиеттерін, әмбебап және арнайы 
құрылғылардыңғ бақылау-өлшеу 
құралдары мен аспаптардың құрылымы.   
 
D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
ҚР Еңбекті қорғау жөнінде заңды зерттеу   
Еңбекті қорғау жөнінде білімдер тексерілді   
Қауіпсіздік техникасы ережелерін зерттеу   
Қауіпсіздік техникасы жөнінде ережелер тексерілді   
Жабдықтар паспорттарымен танысу   
Жабдықтар мен олардың құрылымына сипаттама беру   
 
 
D.2 Модулінің технологиялық картасы: "Құрал-саймандар мен құрылғыларды таңдау және дайындау " 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
 
Өлшеу және 
бақылау 
құралдары   
Өлшеу 
және 
бақылау 
құралдарының 
құрылымын білу  
Жіктелуі 
мен 
тағайындалуы. 
Негізгі 
метрологиялық 
көрсеткіштері. 
Өлшеу 
аспаптарының 
Бұрыштарды, конустарды, 
радиустарды өлшеу. 
Резьбаларды өлшеу. Тісті 
дөңгелектерді өлшеу.   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  

 
 
сипаттамалары. 
Бұрыш, 
конустар, 
радиустар 
өлшеуге 
арналған 
аспаптар.    Калибрлер. 
Резьбаларды  өлшеу.  Тісті 
дңгелектерді 
өлшеуге 
арналған 
аспаптар. 
Геодезиялық аспаптар.   
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Яковлев В.Н., 
Справочник слесаря-
монтажника – 4-е изд,4-е 
перераб и доп.-М: 
Машиностроение, 1983-
464 с. ил 
  
 
Кесу арқылы 
өңдеуге 
арналған 
құрал-
саймандар   
Кесу 
арқылы 
өңдеуге  арналған 
құрал-саймандар 
құрылымы 
мен 
жұмыс 
істеу 
принциптерін білу    
Бұрғылау 
және 
развертывания  арналған 
құрал-саймандар.  Резьба 
кесуге  арналған  құрал-
саймандар. Аралауға және 
шабрение арналған құрал-
саймандар. 
Металды 
кесуге 
және 
шабуға 
арналған 
құрал-
саймандар.  Шлифование 
арналған 
құрал-
саймандар.    
Бұрғылау және  
развертывание. Резьбаны 
кесу. Аралау және 
шабрение. Металды кесу 
және шабу.Шлифование 

 
 
 
Қол 
жұмыстарын
а арналған 
құрал-
саймандар 
мен 
құрылғылар 
Қол  жұмыстарына 
арналған 
құрал-
саймандардың 
құрылымы 
мен 
жұмыс 
істеу 
принципін білу   
Жинақтау және слесарлық 
жұмыстарға 
арналған 
құрал-саймандар.  Құрал-
сайманды 
бекітуге 
арналған 
құрылғы. 
Клепальный  қол  құрал-
сайманы.  Пневматикалық 
құрал-сайманға  арналған 
жұмысшы  ауыстырмалы 
ұштар. 
Білікті 
ұүрал-
сайман. 
Белгілеуге 
арналған 
құралсайман 
мен  құрылғы.  Шорный 
құрал 
сайман. 
Дәнекерлеуге 
және 
лужения  арналған  құрал-
сайман.  Съемники 
Жинақтау және слесарлық 
жұмыстарға 
арналған 
құрал-саймандар.  Құрал-
сайманды 
бекітуге 
арналған 
құрылғы. 
Клепальный  қол  құрал-
сайманы.  Пневматикалық 
құрал-сайманға  арналған 
жұмысшы  ауыстырмалы 
ұштар. 
Білікті 
ұүрал-
сайман. 
Белгілеуге 
арналған 
құралсайман 
мен  құрылғы.  Шорный 
құрал 
сайман. 
Дәнекерлеуге 
және 
лужения  арналған  құрал-
сайман.  Съемники     
 
Механикалан
дырылған 
қол құрал-
саймандары 
мен 
құбырларды 
өңдеуге 
арналған  
станоктар  
Механикаландыры
лған  қол  құрал-
саймандары 
құрылымы 
мен 
жұмыс 
істеу 
принципін білу     
Электр  қол  машиналары. 
Электрлі 
қол 
құрал-
сайманы.  Электр  құрал-
сайманына 
арналған 
қосымша  жабдықтар  мен 
құрылымы. 
Пневматикалық 
машиналар.  Гидрожетекті 
гайкабұрағыштар. 
Развальцовочные 
Электр  қол  машиналары. 
Электрлі 
қол 
құрал-
сайманы.  Электр  құрал-
сайманына 
арналған 
қосымша  жабдықтар  мен 
құрылымы. 
Пневматикалық 
машиналар.  Гидрожетекті 
гайкабұрағыштар. 
Развальцовочные 

 
 
машиналар 
мен 
пневматикалық 
қайшылар. 
Пневмоқұралға  арналған 
компрессорлар.   
машиналар 
мен 
пневматикалық 
қайшылар. 
Пневмоқұралға  арналған 
компрессорлар  
 
Слесарлық 
өңдеудің 
технологиял
ық үдерісі  
Слесарлық 
өңдеудің 
технологиялық 
үдерісін 
жүргізе 
алу     
Жазықтықта белгілеу. 
Металды шабу, түзету 
және бүгу. Металды кесу. 
Металды аралау. 
Бұрғылау,   үңгілеу және 
жаю. Резьба кесу. 
Дәнекерлеу, қалайылау 
және жабыстыру. 
Шабрение. Слесарлық 
жұмыстарды жүргізу 
кезіндегі еңбек 
қауіпсіздігі 
 
Жазықтықта белгілеу. 
Металды шабу, түзету 
және бүгу. Металды кесу. 
Металды аралау. 
Бұрғылау,   үңгілеу және 
жаю. Резьба кесу. 
Дәнекерлеу, қалайылау 
және жабыстыру. 
Шабрение. Слесарлық 
жұмыстарды жүргізу 
кезіндегі еңбек 
қауіпсіздігі 
 
 
D.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Жабдықтардың  жұмыс  тәртібін  орнату 
бойынша  өздігінен  мақсаттарды  қоюды,  қол 
астындағы  жұмысшылардың  нормаларды 
жүзеге 
асыруын 
ұйымдастыру 
және 
бақылауды,      жауапкершілікті  қарастыратын 
жетекшілік астында нормаларды жүзеге асыру 
бойынша атқару-басқару қызметі 
Жабдықтардың оңтайлы жұмыс 
істеу тәртібін анықтай алу   
Жабдықтар құрылымын, жабдықтарға 
қызмет көрсету әдістері мен тәсілдерін, 
эксплуатациялық материалдарды, 
диагностикалау құралдары мен 
технологияларды білу.   

 
 
 
D.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері   
Элементтер 
Өлшемдер 
Әмбебап және арнайы құрылғылардың, бақылау-өлшеу құрал-
саймандары мен аспаптардың құрылымын білу   
Әмбебап және арнайы құрылғылардың, бақылау-өлшеу 
құрал-саймандары мен аспаптардың құрылымына 
сипаттама беру 
Арнайы құрылғыларды жұмыс істей алу    
Арнайы құрылғыларды жұмыс істеу  
 
G.1 Модулінің технологиялық картасы:"Тамақ өнеркәсібі және қосымша жабдықтарды монтаждау" 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 156 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Монтаждау 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
Монтаждау 
жұмыстарын 
ұйымдастыра алу   
Монтаждау 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
Жұмыстарды 
материалдық-
техникалық 
қамтамасыз ету  
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Лазарев И.А. Ремонт и 
монтаж оборудования 
предприятий пищевой 
промышленности. – М.: 
Пищевая 

Монтаждау 
жұмыстары 
өндірісінің 
технологиясы 
Монтаждау 
жұмыстары 
өндірісінің 
технологиясын білу   
Монтаждау жұмыстары 
өндірісінің 
технологиясы 
Жабдықтарды 
ғимараттың құрылыс 
құрылымдарына 
байлау. Кәсіпорында 
машиналардың 
монтаждық 
сызбаларын құру  

Іске қосу-
баптау 
жұмыстары. 
Іске қосу-баптау 
жұмыстарын жүргізе 
алу  
Іске қосу-баптау 
жұмыстары  . 
Әрекеттегі сала 
кәсіпорындарын қайта 
құру және техникалық 

 
 
қайта құру кезінде 
көтеру-тасымалдау 
машиналар мен 
механизмдерді есептеу 
және таңдау   
промышленность, 1981 

Сала 
жабдықтарын 
монтаждау, 
пайдалану және 
жөндеу    
Сала жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеуді жүргізе 
алу  
Тасымалдау 
машиналарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу  . 
Тасымалдау 
машиналарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу  . 
Тиеу-түсіру 
жұмыстарына арналған 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу   
Тиеу-түсіру 
жұмыстарына 
арналған монтаждау, 
пайдалану және 
жөндеу   
Астық тазалау 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу  . 
Астық тазалау 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу  . 
Диірмен жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу  . 
Диірмен жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу  . 
Жарма зауыттары 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу  
Жарма зауыттары 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу  
Құрама жем зауыттары 
жабдықтарын 
Құрама жем 
зауыттары 

 
 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу. 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу. 
Аспирациялық және 
пневмотвсымалдау 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу. 
Аспирациялық және 
пневмотвсымалдау 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу. 
Астық кептіру 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу   
Астық кептіру 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу   
Тұқым тазалау және 
жүгері өңдеу 
кәсіпорындары 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу   
Тұқым тазалау және 
жүгері өңдеу 
кәсіпорындары 
жабдықтарын 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу   
Астық өнімдерін 
өлшеуге және сақтауға 
арналған жабдықтарды 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу   
Астық өнімдерін 
өлшеуге және сақтауға 
арналған 
жабдықтарды 
монтаждау, пайдалану 
және жөндеу   
 
G.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 

 
 
Технологиялық 
құжаттарды 
құру 
бойынша 
жауапкершілікті, өздігінен жоспарлауды қарастыратын 
жетекшілік  астында  нормаларды  жүзеге  асыру  бойынша 
атқару қызметі  
Күрделі емесе жинақтау 
сызбаларын орындай алу, 
технологиялық құжаттарды құра 
алу   
Тамақ өнеркәсібі және 
қосымша жабдықтарды 
монтаждауды білу    
 
G.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Монтаждау жұмыстарының реті туралы түсініктің болуы     
Знать о последовательности монтажных работ   
Монтаждау жұмыстары кезеңдерінің құрылымын білу   
Дать характеристику структуре этапов монтажных работ 
Жабдықтарды монтаждауға дайындай алу   
подготовить оборудование к монтажу 
Жабдықтарды орнату және бекіту дағдыларының болуы   
установка и крепление оборудования 
 
G.2 Модулінің технологиялық картасы:"Технологиялық жабдықтарды бөлшектеу және жинақтау" 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 156  сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Жабдықтардың 
тозуы  
 
Жабдықтардың 
тозу 
түрлерін 
білу   
Тозу түрлері: 
механикалық және 
коррозиялық. Тозған 
бөлшектерді қалпына 
келтіру әдістері    
Тозу түрлері: 
механикалық және 
коррозиялық. Тозған 
бөлшектерді қалпына 
келтіру әдістері    
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Батищев 
А.Н. 
и 
др. 

Жоспарлық-
алдын-ал 
жөндеу жүйесі   
 
Жоспарлық-
алдын-ал 
жөндеу жүйесін 
білу  
  
Жөндеу нормативтері 
және жоспарлық-алдын-
ала жөндеу графигі. 
Жөндеу жұмыстарын 
жоспарлау және есепке 
Жөндеу нормативтері 
және жоспарлық-алдын-
ала жөндеу графигі. 
Жөндеу жұмыстарын 
жоспарлау және есепке 

 
 
алу. Жөндеу 
бригадалары. Жөндеу 
әдістері мен тәсілдері.   
алу. Жөндеу 
бригадалары. Жөндеу 
әдістері мен тәсілдері.   
Монтаж,  эксплуатация  и 
ремонт  технологического 
оборудования 
перерабатывающих 
отраслей 
АПК. 
Справочник. 

М.: 
Информагротех,  1996.  – 
284 с. 
 

Техникалық 
қызмет көрсету 
мен жөндеудің 
материалды-
техникалық 
құралдары     
 
Жөндеу 
құралдары  мен 
құрылғыларын 
білу   
Жөндеу құрал-
саймандары, құралдары 
мен құрылғылары. 
Қосалқы бөлшектер 
паркін жоспарлау және 
оларды сақтау. 
Жарамсыз жабдықтар 
мен құрал-саймандарды 
істен шығару. Жөндеу-
механикалық 
шеберханалар     
Жөндеу құрал-
саймандары, құралдары 
мен құрылғылары. 
Қосалқы бөлшектер 
паркін жоспарлау және 
оларды сақтау. Жарамсыз 
жабдықтар мен құрал-
саймандарды істен 
шығару. Жөндеу-
механикалық 
шеберханалар     

Жабдықтарды 
жөндеудің 
жалпы 
технологиясы   
Жабдықтарды 
жөндеуді  жұргзе 
алу   
Жөндеуге дайындық. 
Жабдықтарды тоқтату 
және жөндеуге жіберу. 
Жабдықтарды 
бөлшектеудің жалпы 
технологиясы. 
Дефектация және 
бөлшектерді іріктеу. 
Жабдықтарды 
жинақтаудың 
технологиялық үерісі.   
Жөндеуге дайындық. 
Жабдықтарды тоқтату 
және жөндеуге жіберу. 
Жабдықтарды 
бөлшектеудің жалпы 
технологиясы. 
Дефектация және 
бөлшектерді іріктеу. 
Жабдықтарды 
жинақтаудың 
технологиялық үерісі.   

Жинақ 
бірліктер мен 
Жинақ бірліктер 
мен 
Бөлшектерді қалпына 
келтіру. Алынатын және 
Бөлшектерді қалпына 
келтіру. Алынатын және 

 
 
механизмдерді 
жөндеу.    
механизмдерді 
жөндей алу  
алынбайтын 
қосылыстарды жөндеу. 
Үйкелу подшипниктерін 
жөндеу. Үйкелу 
подшипниктері бар 
жинақ бірліктерді 
жөндеу.  Муфталар мен 
сальниктерді жөндеу. 
Айналатын бөлшектер 
мен жинақ бірліктерді 
теңестіру.   
алынбайтын 
қосылыстарды жөндеу. 
Үйкелу подшипниктерін 
жөндеу. Үйкелу 
подшипниктері бар 
жинақ бірліктерді 
жөндеу.  Муфталар мен 
сальниктерді жөндеу. 
Айналатын бөлшектер 
мен жинақ бірліктерді 
теңестіру.   

Технологиялық 
жабдықтарды 
жөндеу    
Жабдықтарды 
жөндеу 
бойынша 
жұмыстарды 
орындау әдістері 
мен 
тәсілдерді 
білу   
Жұмыстарды орындау 
әдістері мен тәсілдері. 
Құрал сайман мен 
құрылғы. Жұмыс орнын 
ұйымдастыру. 
Технологиялық 
үдерістер 
операцияларының реті. 
Жұмыстар сапасын 
бақылау.   
Жұмыстарды орындау 
әдістері мен тәсілдері. 
Құрал сайман мен 
құрылғы. Жұмыс орнын 
ұйымдастыру. 
Технологиялық үдерістер 
операцияларының реті. 
Жұмыстар сапасын 
бақылау.   

Технологиялық 
жабдықтарды 
баптау  
Технологиялық 
жабдықтарды 
баптауды 
жүргізе алу   
Баптау жұмыстарыны 
түрлері. Іске қосу 
жұмыстарды жүргізу 
әдістері. Машиналар 
мен аппараттардың 
негізгі типтерін баптау.   
Баптау жұмыстарыны 
түрлері. Іске қосу 
жұмыстарды жүргізу 
әдістері. Машиналар мен 
аппараттардың негізгі 
типтерін баптау.   

 
 

Технологиялық 
жабдықтарды 
жөндеу және 
баптау 
кезіндегі еңбек 
қауіпсіздігі.   
Технологиялық 
жабдықтарды 
жөндеу 
және 
баптау  кезіндегі 
қауіпсіздік 
техникасын білу    
Технологиялық 
жабдықтарды жөндеу 
және баптау кезіндегі 
еңбек қауіпсіздігі.   
Технологиялық 
жабдықтарды жөндеу 
және баптау кезіндегі 
еңбек қауіпсіздігі.   
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.12 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет