ДҮниежүзілік банкжүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет5/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Қоршаған 
ортаны қорғау 
Геофизикалық 
зерттеулерді жүргізу 
үдерісін жүзеге 
асыруға қойылған 
міндеттерді орындауға 
жауапкершілік 
Геологиялық зерттеулерді 
жүргізу кезінде қоршаған 
ортаны қорғау туралы ҚР 
заңдары және үкімет 
қаулылары 
Геофизикалық 
жұмыстарды жүргізу 
кезінде қоршаған ортаны 
қорғау ережелері. 
 
 
С.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (1 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Алаңшаларды дайындауды және жердегі 
геофизикалық зерттеулерді жүргізу және 
геофизикалық жұмыстарды аяқтауды жүзеге 
асырудың шектелген жауапкершілігін және 
дербестіктің белгілі дәрежесін тұспалдайтын, 
жетекшілік астындағы нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқарушылық қызмет. 
Тиеу-түсіру 
жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
Слесарлық сайманмен 
тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуы 
Алғашқы көмек көрсете 
білу 
Геофизикалық аппаратураны, аспаптарды және 
жабдықты пайдалану, тасымалдау және сақтау 
ережелері, монтаждау саймандарымен жұмыс 
істеудің негізгі амалдары. Саймандарымен 
жұмыс істеудің негізгі амалдары 
Еңбекті қорғау, техника және геофизикалық 
жұмыстарды жүргізу кезіндегі ережелер. 
 
С.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (1 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 

1. аспаптарды, аппаратураны және 
жабдықтарды консервациялау 
1.1. геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды консервациялау 
ретін және технологиясын сипаттау 
1.2 геофизикалық жабдықты және аспаптарды тасымалдауға дайындауды 
көрсету 
2 аспаптарды және жабдықтарды тиеу 
2.1. аспаптарды және жабдықтарды тиеу, тасымалдау ережелерін атап шығу 
2.2. тиеу-түсіру жұмыстарының қауіпсіздігін негіздеу 
 
С.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жердегі геофизикалық зерттеулерді 
жүргізу үдерістерін жүзеге асыруға 
қойылған міндеттерді орындауға 
дербес жоспарлауды, жауапкершілікті 
тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Тау жұмыстарының топоргафиялық 
карталарымен және жоспарларымен 
жұмыс істеу, геодезиялық аспаптардың 
көмегімен аймақта қашықтықты өлшеуді 
жүргізу дағдыларының болуы 
Слесарлық сайманмен, бақылау-өлшеу 
аспаптарымен тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуы. Электр тізбектерінде 
(желілерінде) олқылықтарды анықтаудың 
тәжірибелік тәжірибесі. 
Аймаққа бақылау нүктелерін беліглеу 
топографиясы, жүйелері бойынша 
негізгі мәліметтер Жабдықтардың 
және материалдардың қолданылатын 
геофизикалық жұмыстаырн 
пайдалану нұсқаулықтары және 
нормативтік құжаттары. Монтаждау 
саймандарымен, оқшаулау 
материалдарымен жұмыс істеу 
ережелері 
 
С.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. аспаптарды, аппаратураны және 
жабдықтарды дайындау 
1.1 геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды ішінара 
бөлшектеу ретін және қажеттілігін сипаттау 
1.2 геофизикалық жабдықты және аспаптарды оларды тасымалдау кезінде 
тұтастыру сұлбасын көрсету 
2.3 геофизикалық аспаптарды тасымалдауға қойылатын талаптарды негіздеу 

2 геофизикалық жабдықты байлау 
2.1. геофизикалық аспаптарды және жабдықтарды байлау ережелерін атап 
шығу 
2.2. гравиметрді байлауды жүргізу 
3. тиеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізу 
3.1. слесарлық сайманмен тәжірибелік жұмыс дағдысының болуын көрсету,  
3.2 монтаждау саймандарымен, оқшаулау материалдарымен жұмыс істеу 
ережелерін қолдану 
 
 
2 Кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы  Каротаж станциясының машинисі 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:   3 
 
D.1  Модулінің технологиялық картасы «Жабдықты, аппаратураны және сайманды тиеу, түсіру және тасымалдау. 
Станцияларды және көтергіштерді тасымалдауға дайындау» 
      Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   8 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1  Жабдықты тиеу   Тиеу-түсіру 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
дағдылары 
 
Аспаптарды және 
жабдықтарды тиеу, бекіту, 
гидрооқшаулау. Тасымалдауға 
және сақтауға қойылатын 
талаптар. Қатты ыдыстарды 
әзірлеу. Аспаптарды және 
жабдықтарды түсіру, 
консервациялау. 
Ыдысты, бекіту 
бөлшектерін әзірлеу 
Геофизикалық 
аспаптар, 
слесарлық 
және 
монтаждау 
сайманы 


Жабдықты 
жұмысқа 
дайындау 
Бұрғылау 
геофизикалық 
жабдығымен жұмыс 
істей білу. Электр 
тізбектерін 
монтаждаудың негізгі 
амалдары 
 
Пайдалану 
мақсаты, 
техникалық 
деректері, 
жиынтықтылығы.  Аспаптарды 
жұмысқа  дайындау,  баптау, 
өлшеу 
техникасы. 
Радиометрді, 
гамма-
спектрометрді 
және 
эманометрді 
градирлеу. 
Аспаптар 
жұмысының 
тұрақтылығын 
бақылау. 
Олқылықтарды жою. 
 
АЭКС, СК-1, АКСЛ типті 
каротаж 
станциясының, 
бұрғылау  аспаптарының, 
каротаж 
жабдығының 
құрылысын зерделеу. 
Радиоактивті 
каротаж 
әдістерінің  аппаратурасы 
және  жабдығы.  ДРСТ, 
КУРА-2м 
радиометрлерінің  типтері. 
Радиоактивті 
каротаж 
аппаратурасының 
блок-
сұлбасы. 
Аппаратурға  қойылатын 
МЕСТ 
талаптары. 
Радиациялық  қауіпсіздік 
және  қоршаған  ортаны 
қорғау. 
Бұрғылау 
геофизикалық 
сайманы, 
жабдығы, 
аспаптар және 
аппаратура. 
Көтергіші бар 
каротаж 
станциясы 
 
D.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Ұңғыма геофизикалық 
зерттеулер бойынша 
қызметтерді жүзеге асыруға 
шектелген жауапкершілікті 
және дербестіктің белгілі 
дәрежесін тұспалдайтын 
Тиеу-түсіру жұмыстарының тәжірибелік 
дағдылары. 
Бұрғылау геофизикалық жабдығымен жұмыс 
істей білу. Электр тізбектерін монтаждаудың 
негізгі амалдары 
Аккумуляторлардың зарядталу ережелері 
және тәртіптері, жерге қосу құрылғысы және 
желідегі бұзылуларды табу тәсілдері, 
станцияның бензин қозғалтқыштары, 
генераторы және қосымша механизмдері 

жетекшілік астындағы 
міндеттерді жүзеге асыру 
бойынша атқарушылық 
қызмет 
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, 
өрт қауіпсіздігі талаптарын және ішкі тәртіп 
ережелерін орындау .  
Жұмыс орнында және өндірістік зонада 
санитарлық-техникалық шараларды 
орындау, 
Жазымды оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі 
көмек көрету. 
олқылықтарының белгілері және оларды 
жою тәсілдері. 
Каротаж станцияларының жабдығына ай 
сайын және жоспарлы техникалық қызмет 
көрсетуді және ағымдағы жөндеуді жүргізу 
ережелері, жабдықтың, аппаратураның, 
генератордың және станцияның типтері және 
техникалық сипаттамалары, кабельдер және 
сымдар маркілері, электротехника негіздері, 
жарылу жұмыстарын жүргізу реті және 
ережелері 
 
D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. радиоактивті изотоптармен жұмыс 
істеу 
1.1 радиоактивті изотоптармен жұмыс істеу ережелері 
1.2 радиометрді градуирлеуді жүргізу 
2 аспаптарды және жабдықтарды тиеу 
2.1. аспаптарды және жабдықтарды тиеу, тасымалдау ережелерін атап шығу 
2.2. тиеу-түсіру жұмыстарының қауіпсіздігін негіздеу 
3 каротаж станциясын тасымалдауға 
дайындау 
3.1 тасымалдауға дайындау үшін станция тораптарын және агрегаттарын 
тұтастыру сұлбасын жасау 
3.2 көтергішті тасымалдауға дайындау 
 
D.2  Модулінің технологиялық картасы «Каротаж станциясына арналған алаңшаны таңдау және дайындау. Зертхананы, 
генераторлық топты және көтергішті орнату. Станцияны күш беретін және жарық беретін желіге қосу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 12 сағ 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 

№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

1 тақырып. 
Зерттеу 
алаңшасының 
жабдығы 
 Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын қамтамасыз ету. 
Алаңшаларды 
дайындау 
бойынша атқарушы тәртіп 
Жұмыс бөлімінің 
(нысанының) жалпы 
және қысқа 
геологиялық 
сипаттамасы. 
Геофизикалық 
аппаратураны және 
жабдықты алу. 
Қауіпсіздк техникасы 
бойынша кіріспе 
нұсқаулығы. 
Геофизикалық 
жабдықты тиеуге, оны 
жұмыс орнына 
тасымалдауға және келу 
нүктесінде түсіруге 
қатысу. Жабдыққа 
арналған алаңшаларды 
және тұратын 
орындарды дайындау. 
Көтергіші бар 
каротаж 
станциясы. 

3 тақырып. 
Жабдықты 
дайындау, 
тексеру және 
оған қызмет 
көрсету 
Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын қамтамасыз ету. 
Жабдықты  тасымалдауға, 
сақтауға, 
монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау ережелері, 
сақтау және 
тасымалдау реті. 
Аспаптарға және 
жабдыққа техникалық 
қызмет көрсету, 
станцияны күш 
беретін және 
жарықтандыру 
желісіне қосу 
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және дала 
жұмыстарына 
дайындауға 
(профилактикалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу, қорек көздеріне 
қосу) қатысу. 
Геофизикалық 
аспаптар және 
жабдық 
 
D.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  

 (3 деңгей) 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Ұңғыма геофизикалық зерттеулер 
бойынша қызметтерді жүзеге 
асыруға шектелген жауапкершілікті 
және дербестіктің белгілі дәрежесін 
тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы міндеттерді жүзеге 
асыру бойынша атқарушылық 
қызмет 
Тиеу-түсіру жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары. 
Бұрғылау геофизикалық жабдығымен 
жұмыс істей білу. Электр тізбектерін 
монтаждаудың негізгі амалдары 
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасы, өрт қауіпсіздігі 
талаптарын және ішкі тәртіп 
ережелерін орындау .  
Жұмыс орнында және өндірістік 
зонада санитарлық-техникалық 
шараларды орындау, 
Жазымды оқиғалар кезінде дәрігерге 
дейінгі көмек көрету. 
Аккумуляторлардың зарядталу ережелері 
және тәртіптері, жерге қосу құрылғысы және 
желідегі бұзылуларды табу тәсілдері, 
станцияның бензин қозғалтқыштары, 
генераторы және қосымша механизмдері 
олқылықтарының белгілері және оларды жою 
тәсілдері. 
Каротаж станцияларының жабдығына ай 
сайын және жоспарлы техникалық қызмет 
көрсетуді және ағымдағы жөндеуді жүргізу 
ережелері, жабдықтың, аппаратураның, 
генератордың және станцияның типтері және 
техникалық сипаттамалары, кабельдер және 
сымдар маркілері, электротехника негіздері, 
жарылу жұмыстарын жүргізу реті және 
ережелері 
 
D.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
каротажстанциясына арналған алаңша жабдығы 
1.1. жұмыстың орындалу ретін көрсету 
1.2. жұмысты орындалу жоспарын жасау 
2. Көтергіштерді геофизикалық зерттеу жүргізуге дайындау.  2.1. көтергіштің жұмыс істеу ретін сипаттау 
2.2          зертхананы,  генераторлық  топты  және  көтергішті 
орнатуды жүзеге асыру 

3. Геофизикалық аспаптарды дайындау және тексеру 
3.1    зерттеудің  осы  түріне  қажетті  аспаптардың  тізбесін 
көрсету 
3.2      геофизикалық  аспаптарды  жұмысқа  дайындауға  және 
тексеруге қатысу 
 
D.3 Модулінің технологиялық картасы « Геофизикалық зерттеулерді жүргізуге каротаж станциясын және көтергіштерді 
дайындау». 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 16 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Станцияны 
жұмысқа 
дайындау 
 Бұрғылау геофизикалық 
жабдығымен жұмыс істей 
білу. Электр тізбектерін 
монтаждаудың негізгі 
амалдары 
 
Жұмыс бөлімінің 
(нысанының) жалпы 
және қысқа 
геологиялық 
сипаттамасы. 
Геофизикалық 
аппаратураны және 
жабдықты алу. 
Қауіпсіздк техникасы 
бойынша кіріспе 
нұсқаулығы. Бұрғылау 
ұңғымалары, олардың 
құрылымдары туралы 
негізгі түсініктер, әр 
түрлі геофизикалық 
зерттеулерді 
Көтергішті, зертхананы 
және блок-балансты 
ұңғымаға орнату. 
Ұңғымаға түсу және 
ұңғыма аспаптарды, 
ататын аппараттарын 
және торпедаларды 
жалғау. Аппаратураны, 
жабдықты және 
каротажға арналған 
жұмыс сұлбаларын 
монтаждау, 
демонтаждау және 
жарамдылығын тексеру, 
ұңғымаларды және 
ұңғыма айналасында 
Көтергіші бар 
каротаж 
станциясы. 
Бұрғылау 
геофизикалық 
сайманы, 
жабдығы, 
аспаптар және 
аппаратура 

ұңғымаларда орындау 
реті, жабдықтың, 
ұңғымаларда каротаж, 
перфорация, 
торпедалау және 
геофизикалық 
зерттеулерде 
қолданылатын 
жабдықтардың, 
аппаратураның және 
торпедалардың 
типтері, құрылысы 
және оларды 
пайдалану, монтаждау 
және демонтаждау 
ережелері 
және ұңғыма аралық 
зерттеулер үшін пневмо 
өңдеу, перфорациялау 
және торпедалау. Жерге 
қосу құрылғысы. 
Ескерту белгілерінің 
болуын тексеру, бірінші 
белгінің құнын өлшеу 
және кабельді өлшеу. 
Қолданылатын 
жабдықтың, сайманның 
олқылықтарын жою; 
оралған және сауытты 
кабельдің зақымдарын 
жою 

3 тақырып. 
Жабдықты 
дайындау, 
тексеру және 
оған қызмет 
көрсету 
Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын қамтамасыз ету. 
Жабдықты  тасымалдауға, 
сақтауға, 
монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау ережелері, 
сақтау және 
тасымалдау реті. 
Аспаптарға және 
жабдыққа техникалық 
қызмет көрсету 
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және дала 
жұмыстарына 
дайындауға 
(профилактикалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу, қорек көздеріне 
қосу) қатысу. 
Геофизикалық 
аспаптар және 
жабдық 
 

D.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Ұңғыма геофизикалық 
зерттеулер бойынша 
қызметтерді жүзеге асыруға 
шектелген жауапкершілікті 
және дербестіктің белгілі 
дәрежесін тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы 
міндеттерді жүзеге асыру 
бойынша атқарушылық 
қызмет 
Тиеу-түсіру жұмыстарының тәжірибелік 
дағдылары. 
Бұрғылау геофизикалық жабдығымен 
жұмыс істей білу. Электр тізбектерін 
монтаждаудың негізгі амалдары 
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасы, өрт қауіпсіздігі талаптарын 
және ішкі тәртіп ережелерін орындау .  
Жұмыс орнында және өндірістік зонада 
санитарлық-техникалық шараларды 
орындау, 
Жазымды оқиғалар кезінде дәрігерге 
дейінгі көмек көрету. 
Аккумуляторлардың зарядталу ережелері және 
тәртіптері, жерге қосу құрылғысы және желідегі 
бұзылуларды табу тәсілдері, станцияның 
бензин қозғалтқыштары, генераторы және 
қосымша механизмдері олқылықтарының 
белгілері және оларды жою тәсілдері. 
Каротаж станцияларының жабдығына ай сайын 
және жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді 
және ағымдағы жөндеуді жүргізу ережелері, 
жабдықтың, аппаратураның, генератордың 
және станцияның типтері және техникалық 
сипаттамалары, кабельдер және сымдар 
маркілері, электротехника негіздері, жарылу 
жұмыстарын жүргізу реті және ережелері 
 
D.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.Тиеу-түсіру жұмыстарын орындау 
1.1. жұмыстың орындалу ретін көрсету 
1.2. жұмысты орындалу жоспарын жасау 
2. жабдықтағы олқылықтарды жою. 
2.1. геофизикалық кабельдердің олқылықтарын анықтау ретін 
сипаттау 
2.2     көтергіш жұмысындағы олқылықты жою 

3. Каротаж станциясын дайындау және тексеру 
3.1    зерттеудің  берілген  түірне  қажетті  аспаптарды, 
агрегаттардың, ұңғыма аспаптардың, ататын аппараттарддың 
және торпедалардың тізбесін көрсету 
3.2   каротаж станциясын жұмысқа дайындауға және тексеруге 
қатысу 
 
Е.1  Модулінің технологиялық картасы «Тереңдігі 1000 метрге дейінгі ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер және ату-
жарылу жұмыстарын жүргізу кезінде каротаж станциясымен және көтергішпен басқару. Аппаратураны (аспаптарды) 
ұңғымаға түсіру және оларды көтеру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   298 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырыпт
ық блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

І бөлім 
Еңбекті 
қорғаудың 
жалпы 
мәселелері 
 
-кәсіби лесиканы 
сауатты қолдану; 
- техникалық 
құжаттамамен жұмыс. 
 
ҚР еңбек заңнамасының 
негіздері 
ГБЖ жасау кезінде еңбекті 
ұйымдастыру 
Еңбекті қорғау бойынша 
ұйымдастырушылық 
жұмыстар 
Жазымды оқиғаны тергеу 
бойынша құжаттаманы 
рәсімдеу. Жазымды 
оқиғаның жағдайын және 
себептерін тексеру. 
Жазымды оқиғалардың 
алдын алу бойынша 
ұйымдастырушылық-
техникалық шараларды 
жасау. 
ҚТ бойынша типтік 
құжаттама 

ІІ бөлім 
Қауіпсіздік 
техникасы 
 
аспаптармен, 
жабдықпен, 
сайманмен және 
Жұмысты қауіпсіз 
жүргізуді ұйымдастыру 
Әртүрлі физикалық-
географиялық шарттарда 
1. Турист тораптарды, кеуде 
бекіткішін және күркені 
байлау.    
Геологиялық барлау 
жұмыстарының 
түрлері бойынша 

материалмен жұмыс 
істей білу; 
 
жұмыстарды жүргізу 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
Көлік құралдарын және 
арнаулы машиналардың 
қолдану кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы 
Элект қондырғыларын 
және іштен жанатын 
қозғалтқышты қолдану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
2.Өткелдердің аспалы және 
басқа түрлерін табиғи 
бөгеттер арқылы анықтау, 
оларды еңсеру. 
 
ҚТ өндірстік құрал-
жабдығы 

ІІІ бөлім 
Өндірістік 
санитария 
 
аспаптармен, 
жабдықпен, 
сайманмен және 
материалмен жұмыс 
істей білу; 
 
Дала жұмыстарының 
санитариясы және 
гигиенасы 
Өндіріс ғимараттарына 
қойылатын санитарлық-
гигиеналық талаптар 
Өндіріс ортасы 
факторларының адамға 
зиянды әсерінен қорғаныс 
Жұмысшылардың жеке 
қорғаныс құралдары  
   1.Жеке қорғаныс 
құралдарымен танысу және 
олардың қолданылуы. 
 
Геологиялық барлау 
жұмыстары 
кезіндегі арнаулы 
жұмыс киімі, жеке 
қорғаныс құралдары  
 

ІV бөлім 
Өртке 
қарсы 
қорғаныс 
негіздері  
 
ІV бөлім Өртке қарсы 
қорғаныс негіздері  
Өртену және заттардың өрт 
сөндіру қасиеттері 
 
Жиынтықтағы өртке 
қарсы қалқан 

 
Дала жұмыстарын жасау 
кезіндегі өндірістік және 
қосымша ғимараттардағы 
өртке қарсы қауіпсіздік 
шаралары 
Өрт сөндіру құралдары 
Өрт сөндіру қорғанысын 
ұйымдастыру 

V бөлім 
Геолгиялық 
барлау 
жұмыстары
ның жеке 
түрлерін 
жүргізу 
кезіндегі 
қауіпсіздік 
техникасы 
 
Геологиялық түсірме, іздеу 
және барлау жұмыстары 
кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары 
Гидрогеологиялық және 
инженерлік-геологиялық 
жұмыстары кезіндегі 
қауіпсіздік шаралары 
Бұрғылау жұмыстары 
кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары 
Геофизикалық жұмыстар 
кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары 
Тау жұмыстарын жүргізу 
кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары 
Жарылу жұмыстары 
кезіндегі қауіпсіздік 
шаралары 
1.
 
Аймаққа бағдарлау 
тәсілдері. Дала лагерінің 
сұлбасын жасау. 
 
Геологиялық барлау 
жұмыстарының 
түрлері бойынша 
ҚТ өндірстік құрал-
жабдығы 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет