ДҮниежүзілік банк


Т.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей)жүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет22/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

 
Т.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге 
асырылуының ұйымдасуын және бақылауын, 
жердегі, ұңғыма, жерасты, теңіз және аэро 
геофизкиалық зерттеулердің нәтижелерін жинау 
үдерістерін жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілкті тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушы-басқарушылық қызмет. 
Геофизикалық жабдықпен 
және аппаратурамен 
жұмыс істеудің, сондай-ақ, 
жердегі, ұңғыма, жерасты, 
теңіз және аэро 
геофизикалық зерттеулерді 
жүргізудің тәжірибелік 
дағдылары. 
Геология туралы негізгі мәліметтер, 
бұрғылау ұңғымалары және олардың 
құрылымдары, тау-кен өндірісі, теңіз және 
аэро зерттеулерді жүргізу ерекешеліктері, 
геофизикалық жұмыстың сәйкес түрінің 
міндеттері және әдістемесі, ұңғыма және 
жерасты геофизикалық жұмыстарының 
өндірістік үдерістерін ұйымдастыру және 
орындау технологиясы туралы негізгі 
түсініктер. 
Т.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. шахтада зерттеулер жүргізу 
1.1. жерасты сейсмикалық қалыпқа келтіру кезінде жұмыстарды жүргізу ретін 
анықтау 
1.2. жерасты сейсмикалық қалыпқа келтіруді жүргізу аппаратурасын таңдау 
1.3. көлікке кететін шығындарды анықтау 

2. жерасты геофизикалық зерттеулері 
кезінде жұмыс істеудің қауіпсіз 
жағдайын қаматамасыз ету 
2.1. қызметкерлерге ескерілуі керек қауіпсіздік шараларын көрсету 
2.2. шахтада жұмыс істеу кезінде қолданылатын техникалық аспаптарды атау 
2.3. қолданылуы керек жеке қорғаныс құралдарын атап шығу 
3. тік сейсмикалық қалыпқа келтіру 
(ТСҚК) кешенін жүргізу 
3.1 тік сейсмикалық қалыпқа келтіру кезінде жұмыстарды жүргізу ретін 
анықтау 
3.2. тік сейсмикалық қалыпқа келтірумен (ТСҚК) шешілетін есептерді атап 
шығу 
 
Т.4  Модулінің технологиялық картасы «Теңіз геофизикалық зерттеулерін жүргізу кезіндегі өлшеу нәтижелерін тіркеу 
және жазу. Геофизикалық бақылау нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   150 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақыр
ыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 

Теңіз 
геофизи
калық 
зерттеул
ер 
геофизикалық 
зерттеулерді 
жүргізу. 
Теңізз геофизикалық 
зерттеулер үшін  
теспелерді, жерасты 
ұңғымаларды, жерасты тау 
өндірістерін, жердегі 
әдістердің түрлендіруімен 
бұрғылау 
Үздіксіз сейсмикалық қалыпқа 
келтіруді (ҮСҚК), сейсмикалық 
және акустикалық жарыққа 
түсіруді, сейсмикалық электрлік 
қалыпқа келтіруді және 
жарыққа түсіруді дайындау 
және жүргізу. 
Аппаратураны және 
құралдарды дайындау.300М Sea 
Spy Marine Magnetics,  iXSea 
магнитометрлері, Чекан-
АР,
 
ГМН-КН гравиметрлері 
Геофизикалық 
жабдық және 
аспаптар, дала 
жабдығы 
Дала 
жұмыстарының 
әдістемесі және 
геофизикалық 
даланы бақылау 
сұлбасы 
 

Т.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге 
асырылуының ұйымдасуын және бақылауын, 
жердегі, ұңғыма, жерасты, теңіз және аэро 
геофизкиалық зерттеулердің нәтижелерін 
жинау үдерістерін жүзеге асыру кезіндегі 
нәтижелерге жауапкершілкті тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқарушы-басқарушылық 
қызмет 
Геофизикалық жабдықпен және 
аппаратурамен жұмыс істеудің, 
сондай-ақ, жердегі, ұңғыма, 
жерасты, теңіз және аэро 
геофизикалық зерттеулерді 
жүргізудің тәжірибелік 
дағдылары. 
Геология туралы негізгі мәліметтер, 
бұрғылау ұңғымалары және олардың 
құрылымдары, тау-кен өндірісі, теңіз 
және аэро зерттеулерді жүргізу 
ерекешеліктері, геофизикалық 
жұмыстың сәйкес түрінің міндеттері 
және әдістемесі, ұңғыма және жерасты 
геофизикалық жұмыстарының 
өндірістік үдерістерін ұйымдастыру 
және орындау технологиясы туралы 
негізгі түсініктер. 
 
Т.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. сейсмикалық барлама 
жұмыстарын жүргізу 
1.1 геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды сейсмиккалық 
жұмыстарға дайындау ретін көрсету 
1.2 акватория шеңберінде жұмыс жағдайларында тербелістерді қоздыру әдістерін 
негіздеу 
1.3 үздіксіз сейсмикалық қалыпқа келтіру (ҮСҚК) әдісімен жұмыстарды жүргізуді 
көрсету 
2. жабдықты дайындау 
2.1. теңіз геофизикалық зерттеулері кезінде гравиаметрмен жұмыс істеу ретін атау 
2.2  ГМН-КН гравиаметрін жұмысқа дайындау  
3 теңіз геофизикалық 
зерттеулері кезінде жұмыстың 
3.1. сөйлесу құралдарымен тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсету 
3.2 теңіз жағдайында сейсмикалық аппаратураныың электр тізбектеріндегі 
(желілеріндегі) олқылықтарды анықтау әдістерін атап шығу   

қауіпсіз шарттарын қамтамасыз 
ету 
3.3. суасты жабдығын монтаждау ережелерін көрсету 
 
Т.5  Модулінің технологиялық картасы «Аэро-геофизикалық зерттеулерін жүргізу кезіндегі өлшеу нәтижелерін тіркеу 
және жазу. Геофизикалық бақылау нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  54 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Аэро-
геофизикалы
қ зерттеулер 
геофизикалық 
зерттеулерді жүргізу. 
Аэро-геофизикалық 
зерттеулерді жүргізу әдістемесі. 
Зерттеу нәтижелерін өңдеу 
аппаратурасы, технологиясы 
Аэрогамма түсірме, 
аэромагниттік түсірме, 
аэроэлектрбарламасы. Зерттеу 
әдістері 

 
жоғары дәлдікті 
магнитометрия, 

 
гамма-спектрометрия, 

 
өрісті жоғары жер астына 
өту қабілеті бар ЭМ-каналымен 
уақыттық аймақта 
қалыптастырумен 
электромагниттік барлау 
 
Үздіксіз сейсмикалық 
қалыпқа келтіруді (ҮСҚК), 
сейсмикалық және 
акустикалық жарыққа 
түсіруді, сейсмикалық 
электрлік қалыпқа келтіруді 
және жарыққа түсіруді 
дайындау және жүргізу. 
Аппаратураны және жеткізу 
құралдарын дайындау 
Scintrex CS-
3магнитометрі,RSX-5 
гамма-спектрометрі 
МАГНИТ аэро-зертханасы 
  
 
Геофизикал
ық жабдық 
және 
аспаптар, 
дала 
жабдығы 
Дала 
жұмыстары
ның 
әдістемесі 
және 
геофизикал
ық даланы 
бақылау 
сұлбасы 
 

Т.5Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  , (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, геофизикалық зерттеу 
нәтижелерін өңдеудің және жүйеленетін өңдеудің 
техникалық құралдарын дайындау үдерістерін басқаруға 
жауапкершілікті тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет. 
Ақпараттық-
есептеуіш 
техникамен 
жұмыс істеудің 
тәжірибелік 
дағдылары 
Зерттеудің геофизикалық әдістерінің сәйкес 
түрлерін өңдеу және түсіндіру негіздері. 
Ақпараттық-есептеуіш техниканың 
теориялық негіздері. Бағдарламалық-
техникалық кешендердің геофизикада 
қолданылатын түрлері.  
 
Т.5Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. МАГНИТ аэро-зертханасын дайындау 
 
1.1 зертхананы жұмысқа дайындау ретін атап шығу 
1.2. зертханаы жұмыс алдында тексеруді, баптауды жүргізу  
1.3. жабдыққа шағын жөндеу және техникалық қызмет көрсету жүргізу 
2. гамма-спектрометрияны жүргізу 
2.1. гамма-спектрометриясымен шешілетін есептерді атап шығу 
2.2  RSX-5 Гамма-спектрометрін жұмысқа дайындауды жүргізу  
3.геофизикалық зертеулердің 
нәтижелерін өңдеу 
3.1. қажет БЖ қолданып магнитометрия нәтижелерін өңдеуді жүргізу 
 
U.1  Модулінің технологиялық картасы«Жердегі геофизикалық зерттеу нәтижелерін жүйеленетін өңдеу және түсіндіру. 
Өңдеу нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   22 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны  Тәжірибелік оқыту мазмұны 

 

Дала 
ақпаратын 
жүйеленетін 
өңдеу 
Ақпараттық-
есептеуіш 
техникамен жұмыс 
істеудің тәжірибелік 
дағдылары 
Далалық сейсмикалық 
бақылауды және жабатын 
қалыңдықтағы 
жылдамдықтарды анықтауды 
өңдеу. Түсіндіру 
Шағылған толқынның 
годографын құру. 
Сейсмограммаларда 
толқындарды айырып тану. 
Сейсмограммалардың 
бағаналарын талдау. 
Сейсмограммаларда шағылған 
толқындарды корреляциялау.  
Тиімді жылдамдықты (Vэф.) 
тұрақты айырм тәсілімен 
есептеу.Шағылатын 
шекараларды t
0
, келтірілген 
таңбалармен, эллипстермен, 
уақыт градустарын, уақыт 
өрістерін құру. Түзу 
толқындардың айырмалық 
годограф бойынша Vср. 
Анықтау 
Мамандандыр
ылған 
бағдарламалы
қ-техникалық 
кешендер 
 
U.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, геофизикалық зерттеу 
нәтижелерін өңдеудің және жүйеленетін өңдеудің 
Ақпараттық-
есептеуіш 
техникамен 
жұмыс істеудің 
Зерттеудің геофизикалық әдістерінің сәйкес 
түрлерін өңдеу және түсіндіру негіздері. 
Ақпараттық-есептеуіш техниканың 
теориялық негіздері. Бағдарламалық-

техникалық құралдарын дайындау үдерістерін басқаруға 
жауапкершілікті тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет. 
тәжірибелік 
дағдылары 
техникалық кешендердің геофизикада 
қолданылатын түрлері.  
 
U.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. ДК-те өңдеу үшін материалдарды 
дайындау 
1.1 материалдарды өңдеуге дайындау ретін айтып шығу 
1.2 сейсмограммаларды алдын ала түсіндіруді жүргізу 
2.шағылған толқынның годографын құру  2.1. годографты құру ретін айтып шығу 
2.2  годографты түзеу түрлерін негіздеу 
3.геофизикалық зертеулердің 
нәтижелерін өңдеу 
3.1. қажет БЖ қолданып шағылған толқындар әдісінің нәтижелерін өңдеуді 
жүргізу 
 
U.2 Модулінің технологиялық картасы«Ұңғыма геофизикалық зерттеу нәтижелерін жүйеленетін өңдеу және түсіндіру. 
Өңдеу нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   22 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдар
ы 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 

Дала ақпаратын 
жүйеленетін 
өңдеу 
Ақпараттық-
есептеуіш 
техникамен 
жұмыс істеудің 
тәжірибелік 
дағдылары 
Геофизикалық 
зерттеулер және 
жұмыстар 
технологиясына 
қойылатын жалпы 
талаптар. ҰГЗ 
түсіндіру 
Қатты жазық және көлденең ұңғымаларды 
зерттеуді түсіндіру. Пайдалануда тұрған 
ұңғымаларды зерттеуді өңдеу. 
Электр және электромагниттік каротажды 
өңдеу және түсіндіру. ГК қисықтарын 
түсіндіру. АК қисықтарын түсіндіру. 
Мамандан
дырылған 
бағдарлам
алық-
техникалы
қ 
кешендер 

ҰГЗ өңдеу.  
Магнит және ядролық-магниттік каротажды 
өңдеу және түсіндіру. Кавернометрияны, 
профилеметрияны және инклинометрияны 
өңдеу және түсіндіру. 
Қабатты наклонометрияны өңдеу және 
түсіндіру. Термометрияны өңдеу және 
түсіндіру. Әдістемелік көрсетулер 
Сынамаларды іріктеуді өңдеу және 
түсіндіру. Бұрғылау құбырларын, 
отырғызылған құдықтарды және цемент 
дөңгелектерді геофизикалық зерттеу. 
Эксплуатациялық ұңғымалардағы 
геофизикалық зерттеулерді өңдеу және 
түсіндіру. 
U.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, геофизикалық зерттеу 
нәтижелерін өңдеудің және жүйеленетін өңдеудің 
техникалық құралдарын дайындау үдерістерін басқаруға 
жауапкершілікті тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет. 
Ақпараттық-
есептеуіш 
техникамен 
жұмыс істеудің 
тәжірибелік 
дағдылары 
Зерттеудің геофизикалық әдістерінің сәйкес 
түрлерін өңдеу және түсіндіру негіздері. 
Ақпараттық-есептеуіш техниканың 
теориялық негіздері. Бағдарламалық-
техникалық кешендердің геофизикада 
қолданылатын түрлері.  
 
U.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 

Элементтер 
Өлшемдер 
1. дала зерттеулерінің нәтижелерін 
дайындау 
 
1.1 дала зерттеулерін компьютерде өңдеу нәтижелерін дайындау ретін атап 
шығу 
1.2. каротаж нәтижелерін ДК-те өңдеуге болатын түрге келтіру 
2. диаграммаларды жасау 
2.1. термометрия нәтижелері бойынша диаграмма жасау 
3. диаграммаларды талдау 
3.1. ток каротажын түсіндіруді жүргізу 
 
U.3 Модулінің технологиялық картасы«Жерасты геофизикалық зерттеу нәтижелерін жүйеленетін өңдеу және түсіндіру. 
Өңдеу нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   22 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны  Тәжірибелік оқыту мазмұны 

Дала 
ақпаратын 
жүйеленетін 
өңдеу 
Ақпараттық-
есептеуіш 
техникамен жұмыс 
істеудің 
тәжірибелік 
дағдылары 
Далалық жерасты 
бақылауларын өңдеу. 
Алаңшалық және ұңғыма 
жерасты әдістері. Алаңшалық 
және ұңғыма жерасты 
әдістерін өңдеу және 
түсіндіру 
Электрбарлама, гравитациялық 
барлама және каротаж жерасты 
зерттеулерін өңдеу 
Маманданды
рылған 
бағдарламал
ық-
техникалық 
кешендер 
 
U.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, геофизикалық зерттеу 
Ақпараттық-
есептеуіш 
техникамен 
Зерттеудің геофизикалық әдістерінің сәйкес 
түрлерін өңдеу және түсіндіру негіздері. 

нәтижелерін өңдеудің және жүйеленетін өңдеудің 
техникалық құралдарын дайындау үдерістерін басқаруға 
жауапкершілікті тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет. 
жұмыс істеудің 
тәжірибелік 
дағдылары 
Ақпараттық-есептеуіш техниканың 
теориялық негіздері. Бағдарламалық-
техникалық кешендердің геофизикада 
қолданылатын түрлері.  
 
U.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.материалдарды ДК-те өңдеуге 
дайындау 
1.1 материалдарды өңдеуге дайындау ретін айтып шығу 
1.2. электрбарлама нәтижелерін алдын ала түсіндіруді жүргізу 
2. магнит өрісінің берілген бетіндегі 
аномалиясының карталарын жасау 
2.1. магнит өрісінің аномалиясының карталарын жасау ретін атап шығу 
2.2  магнит өрісінің аномалиясын сапалы түсіндіруді жүргізу  
 
3.жерасты каротажының нәтижелерін 
өңдеу  
3.1 гамма-каротажының диаграммаларын жасау ретін атап шығу 
3.2 гамма-каротажының диаграммаларын сапалы түсіндіруді жүргізу 
 
U.4 Модулінің технологиялық картасы«Теңіз геофизикалық зерттеу нәтижелерін жүйеленетін өңдеу және түсіндіру. Өңдеу 
нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   22 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 
1  Дала 
ақпаратын 
жүйеленет
ін өңдеу 
Ақпараттық-
есептеуіш 
техникамен жұмыс 
істеудің 
Дала бақылауларын өңдеу. 
Алаңшалық геофизикалық 
зерттеулерді түсіндіру 
Алаңшалық геофизикалық 
зерттеулерді алдын ала 
жүйеленетін өңдеу. 
Материалдарды компьютерлік 
Маманданды
рылған 
бағдарламал
ық-

тәжірибелік 
дағдылары 
өңдеуге дайындау. ZondST2d, 
ZondRes2d, Oasis Montaj 
бағдарламалары 
техникалық 
кешендер 
 
U.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, геофизикалық зерттеу 
нәтижелерін өңдеудің және жүйеленетін өңдеудің 
техникалық құралдарын дайындау үдерістерін басқаруға 
жауапкершілікті тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет. 
Ақпараттық-есептеуіш 
техникамен жұмыс 
істеудің тәжірибелік 
дағдылары 
Зерттеудің геофизикалық әдістерінің 
сәйкес түрлерін өңдеу және түсіндіру 
негіздері. 
Ақпараттық-есептеуіш техниканың 
теориялық негіздері. Бағдарламалық-
техникалық кешендердің геофизикада 
қолданылатын түрлері.  
 
U.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.материалдарды ДК-те өңдеуге 
дайындау 
 
1.1 магнитбарлама материалдарын өңдеуге дайындау ретін атап шығу 
1.2. теңіз магнитбарламасының нәтижелерін алдын ала түсіндіруді жүргізу 
2.гравитациялық барлама нәтижелерін 
өңдеу  
2.1. гравитациялық барлама материалдарын алдын ала өңдеу және түсіндіру 
ретін атап шығу 
2.2  гравитациялық өрістің аномалиясын сапалы түсіндіруді жүргізу 
3.геофизикалық зертеулердің 
нәтижелерін өңдеу 
3.1. ZondST2d бағдараламасын қолданып, шағылған толқындар әдісімен 
нәтижелерді өңдеуді жүргізу 
 

U.5 Модулінің технологиялық картасы«Аэро-геофизикалық зерттеу нәтижелерін жүйеленетін өңдеу және түсіндіру. Өңдеу 
нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау». 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   22 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 
1  Дала 
ақпаратын 
жүйеленет
ін өңдеу 
Ақпараттық-
есептеуіш 
техникамен 
жұмыс істеудің 
тәжірибелік 
дағдылары 
Далалық аэрогеофизикалық 
бақылауын өңдеу. 
Нәтижелерді түсіндіру  
Алаңшалық геофизикалық 
зерттеулерді алдын ала жүйеленетін 
өңдеу. Материалдарды компьютерлік 
өңдеуге дайындау. ZondST2d, 
ZondRes2d, Oasis Montaj 
бағдарламалары 
Маманданды
рылған 
бағдарламал
ық-
техникалық 
кешендер 
 
U.5Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, геофизикалық зерттеу 
нәтижелерін өңдеудің және жүйеленетін өңдеудің 
техникалық құралдарын дайындау үдерістерін басқаруға 
жауапкершілікті тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет. 
Ақпараттық-
есептеуіш 
техникамен 
жұмыс істеудің 
тәжірибелік 
дағдылары 
Зерттеудің геофизикалық әдістерінің сәйкес 
түрлерін өңдеу және түсіндіру негіздері. 
Ақпараттық-есептеуіш техниканың 
теориялық негіздері. Бағдарламалық-
техникалық кешендердің геофизикада 
қолданылатын түрлері.  
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет