ДҮниежүзілік банк


М.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей)жүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет18/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25

 
М.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 

1. нәтижелерді өңдеу 
1.1. ыдырау және жұтылу қисықтары бойынша радиоизотоптарды сәйкестендіруді 
сипатату 
1.2.талдаудың  нәтижелерін  матақырыптикалық  статистика  әдістерімен  өңдеуді 
қолдану. 
2.геофизикалық аппаратураын 
жөндеу және ретке келтіру 
2.1. гамма-спектрометрдің қарапайым олқылықтарын және жою тәсілдерін атап 
шығу 
2.2. радиометрді тексеруді жүргізу 
3.Санитарлық-қорғайтын зонада 
және бақылау зонасында қоршаған 
орта нысандарының радиоактивті 
ластану деңгейлерін анықтау 
3.1 аспапты дайындау және деңгей радиоактивтілік деңгейін өлшеу 
3.2 графиктер карталарын және изобаю карталарын жасауға арналған өлшеу 
деректерін қолдану. 
 
N.1  Модулінің технологиялық картасы «Санауыштардың сипаттамаларын алу. Санау сипаттамалрын графикалық құру 
және жұмыс нүктесін таңдау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   8 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырыптық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1  Санауыштардың 
сипаттамаларын 
алу. Санау 
сипаттамалрын 
графикалық құру 
және жұмыс 
нүктесін таңдау 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
белсенділікті салыстырмалы 
өлшеу әдістерінің негіздері
қайта есептеу 
қондырғыларының жұмыс істеу 
қағидасы және негізгі 
тораптары; радиоактивті 
сәулелену санауыштарының 
жұмыс істеу қағидасы; 
Санау сипаттамалрын 
графикалық құру және 
жұмыс нүктесін таңдау. 
Табиғи фонды және 
эталонды өлшеу. 
Журналда жазбаларды 
жүргізуе. Әртүрлі 
изотопты құрамның 
Радиометрлік 
жабдық және 
аспаптар. 
Саймандар, 
бақылау-өлшеу 
аспаптары 

радиоактивті заттармен жұмыс 
істеудің санитарлық ережелері; 
сынамаларының меншікті 
белсендлігін анықтау 
бойынша барлық 
есептерді орындау. 
 
N.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
дала жағдайында радиометрлік 
өлшемдерді жүргізу бойынша 
негізгі қызметтерді жүзеге асыру 
кезіндегі нәтижеге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Ұқыптылық, анықтылық, 
саусақтар ептілігінің дамуы, 
жақсы көзбен шамалау, назарын 
бақыланылатын нысанға ұзақ 
шоғырлай білу. 
Радиометрлік жабдықпе және 
аспаптармен тәжірибелік жұмыс 
істеу (монтаждау, демонтаждау) 
дағдылары. 
Радиоактивтілік және радиоактивтік ыдырау 
теориясының негіздері; радиоактивті сәулелену 
табиғатпен әрекеттесуі; белсенділікті 
салыстырмалы өлшеу әдістерінің негіздері; қайта 
есептеу қондырғыларының жұмыс істеу қағидасы 
және негізгі тораптары; радиоактивті сәулелену 
санауыштарының жұмыс істеу қағидасы; 
радиоактивті заттармен жұмыс істеудің 
санитарлық ережелері; электрондық аппаратурмен 
және сәулеленудің радиоактивті көздерімен 
қауіпсіз жұмыс істеу ережелері. 
 
N.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. аспаптарды, аппаратураны 
және жабдықтарды демонтаждау  
1.1 геофизикалық жабдықты, аппаратураны аспаптарды демонтаждау ретін сипаттау  
1.2 дерадиометрлік жабдықты және аспаптарды монтаждауды, оларды тасымалдауға 
дайындауды көрсету 
1.3 радиометрлік аспаптарды тасымалдауға қойылатын талаптарды негіздеу 
2 санауыштардың 
сипаттамаларын алу 
2.1. табиғи фонның және эталонның белсенділігін өлшеу 
2.2. сынаманың меншікті белсенділігін анықтауды жүргізу 

2.3. радиоактивті сәулеленудің амплитдалық спектрлерін алумен байланысты 
жазбалар және есептер журналын жүргізуді орындау 
3. өз міндеттерін қауіпсіз атқару  3.1 радиоактивті эталондарды сақтау, тасымалдау, алу және тапсыру ережелерін атап 
шығу 
3.2  радиоактивті изотоптармен жұмыс істеу ережелерін атап шығу 
 
N.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, дала 
жағдайында радиометрлік 
өлшемдерді жүргізу бойынша негізгі 
қызметтерді жүзеге асыру кезіндегі 
нәтижеге жауапкершілікті 
тұспалдайтын, жетекшілік астында 
нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Ұқыптылық, анықтылық, 
саусақтар ептілігінің дамуы, 
жақсы көзбен шамалау, назарын 
бақыланылатын нысанға ұзақ 
шоғырлай білу. 
Радиометрлік жабдықпе және 
аспаптармен тәжірибелік жұмыс 
істеу (монтаждау, демонтаждау) 
дағдылары. 
Радиоактивтілік және радиоактивтік ыдырау 
теориясының негіздері; радиоактивті сәулелену 
табиғатпен әрекеттесуі; белсенділікті 
салыстырмалы өлшеу әдістерінің негіздері; 
қайта есептеу қондырғыларының жұмыс істеу 
қағидасы және негізгі тораптары; радиоактивті 
сәулелену санауыштарының жұмыс істеу 
қағидасы; радиоактивті заттармен жұмыс 
істеудің санитарлық ережелері; электрондық 
аппаратурмен және сәулеленудің радиоактивті 
көздерімен қауіпсіз жұмыс істеу ережелері. 
 
N.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. санауыштардың сипаттамаларын 
алу 
1.1 санау сипаттамалрын графикалық құру және жұмыс нүктесін таңдауды 
сипаттау. 
1.2 әртүрлі изотопты құрам сынамаларының меншікті белсенділігін анықтау. 
2 сынамаларды радиометрлік өлшеу  2.1. описывать өлшеуді жүргізу реті 
2.2. сынаманың меншікті белсенділігін анықтауды жүргізу 

3 радиометрлік талдау нәтижелерін 
өңдеу 
3.1 радиоактивті сәулеленудің амплитудалық спектрлерін алумен байланысты 
нәтижелерді көрсету. 
3.2   радиоизотоптардың белсенділігін қарапайым спектрлары (ұүш құрауыштан 
көп емес) бойынша есептеуді көрсету 
 
N.2  Модулінің технологиялық картасы «Радиоактивті сәулелену спектрлерін амплитудалық анализаторларда алу. 
Радиоактивті сәулеленудің амплитдалық спектрлерін алумен байланысты жазбалар және есептер журналын жүргізу. 
Спектрді графикалық құру» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   12 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1  Радиоактивті 
сәулелену 
спектрлерін 
амплитудалық 
анализаторларда 
алу. Радиоактивті 
сәулеленудің 
амплитдалық 
спектрлерін 
алумен 
байланысты 
жазбалар және 
есептер 
журналын 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Радиометрлік сәулелену 
нәтижелерін өңдеу және түсіндіру 
әдістемесі 
Бақылау өлшеуінің 
нәтижелерін өңдеу. 
Қисық жұтылуды және 
ыдырауды алу және құру. 
Радиоактивті сәулелену 
спектрлерін 
амплитудалық 
анализаторларда алу. 
Радиоактивті 
сәулеленудің 
амплитдалық спектрлерін 
алумен байланысты 
жазбалар және есептер 
журналын жүргізу. 
Радиометрлік 
жабдық және 
аспаптар. 
Саймандар, 
бақылау-
өлшеу 
аспаптары 

жүргізу. Спектрді 
графикалық құру 
Спектрді графикалық 
құру. 
 
 
N.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге 
асырылуының ұйымдасуын және 
бақылауын, радиометрлік 
зерттеулерді жүргізу (өлшеу және 
нәтижелерді өңдеу) бойынша 
негізгі фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік әдістер 
туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық спектрометрия 
әдістерінің физикалық негіздері; амплитудалық 
анализаторлардың негізгі тораптары және жұмыс істеу қағидасы. 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті сәулеленудің 
затпен әрекеттесу теориясы негіздері; жартылай өткізгіш 
детекторлардың көмегімен радиоактивті сәулелену 
спектрометриясының физикалық негіздері; радиоактивті 
сәулелену спектрлерін түсіндірудің қарапайым амалдары
технологиялық тәртіптердің үдерістері және параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары матақырыптика 
негіздері; радиометрлік аппаратураның негізгі тораптарының 
құрылысы; радиоактивті сәулеленудің амплитудалық спектрлерін 
түсіндіру әдістері; дистанциялық манипуляторлардың және 
ыстық камералардың құрылысы 
 
N.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер 
 
Өлшемдер 
 

1. радиоактивті сәулеленудің 
радиометрлік өлшемдері. 
1.1 радиоактивті сәулеленуді өлшеу ретін сипаттау 
1.2 үлгінің радиоактивтілігін өлшеуді көрсету 
2 үлгіні зерделеу 
2.1. үлігінің белсенділігін өлшеу 
2.2. радиоизотоптарды олардың спектрлары бойынша сәйкестендіруді жүргізу 
3. амплитудалық спектрлар 
3.1 радиоактивті сәулелену спектрлерін амплитудалық анализаторларда алу ретін 
атап шығу. 
3.2  нақты үлгінің сәулелену спектрлерін алу 
 
N.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, 
радиометрлік зерттеулерді жүргізу 
(өлшеу және нәтижелерді өңдеу) 
бойынша негізгі фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
Радиометрлік 
зерттеулерді жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік тәжірибесі 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік 
әдістер туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық 
спектрометрия әдістерінің физикалық негіздері; 
амплитудалық анализаторлардың негізгі тораптары және 
жұмыс істеу қағидасы. 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті 
сәулеленудің затпен әрекеттесу теориясы негіздері; 
жартылай өткізгіш детекторлардың көмегімен 
радиоактивті сәулелену спектрометриясының 
физикалық негіздері; радиоактивті сәулелену 
спектрлерін түсіндірудің қарапайым амалдары; 
технологиялық тәртіптердің үдерістері және 
параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары 
матақырыптика негіздері; радиометрлік аппаратураның 
негізгі тораптарының құрылысы; радиоактивті 

сәулеленудің амплитудалық спектрлерін түсіндіру 
әдістері; дистанциялық манипуляторлардың және ыстық 
камералардың құрылысы 
 
N.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1 амплитудалық анализаторларда жұмыс 
істеу 
1.1 амплитудалық анализаторлардың негізгі тораптарын және жұмыс істеу 
қағидасын сипаттау 
1.2
 
радиоактивті сәулелену спектрларын алу  
2 жазбаларды және есептерді жүргізу 
2.1 радиоактивті сәулеленудің амплитдалық спектрлерін алумен байланысты 
жазбалар және есептер журналын жүргізуді көрсету 
2.2 радиоизотоптардың белсенділігін қарапайым спектрлары бойынша 
есептеуді жүргізу 
3 радиометрлік талдау нәтижелерін 
өңдеу 
3.1 сынаманың белсенділігін абсолютті әдіспен анықтау кезіндегі түзету 
есептеулерін көрсету 
3.2   сәулелену спектрінің құрылуын көрсету 
N.3 Модулінің технологиялық картасы «Радиоизотоптарды ыдырау және жұту қисықтарымен сәйкестендіру. Талдау 
нәтижелерін матақырыптикалық статистика әдістерімен өңдеу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   12 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны  Тәжірибелік оқыту мазмұны 
1  Радиоизотоптар
ды ыдырау және 
жұту 
қисықтарымен 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
Радиометрлік сәулелену 
нәтижелерін өңдеу және 
түсіндіру әдістемесі 
Радиоизотоптарды көп каналды 
амплитудалық талдауларды 
және үйлесу және антиүйлесу 
сұлбаларын қолданып, 
Радиометрлі
к жабдық 
және 
аспаптар. 

сәйкестендіру. 
Талдау 
нәтижелерін 
матақырыптикал
ық статистика 
әдістерімен 
өңдеу 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
спектрлары бойынша 
сәйкестендіру. 
Радиоизотоптардың 
белсенділігін қарапайым 
спектрлар (үш құрауыштан көп 
емес) бойынша есептеу және 
сынама белсенділігін 
абсолюттік әдіспен анықтау 
кезіндегі түзетулерді есептеу. 
Радиоизотоптарды ыдырау 
және жұту қисықтарымен 
сәйкестендіру. Талдау 
нәтижелерін 
матақырыптикалық статистика 
әдістерімен өңдеу. 
Саймандар, 
бақылау-
өлшеу 
аспаптары 
 
N.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге 
асырылуының ұйымдасуын және 
бақылауын, радиометрлік 
зерттеулерді жүргізу (өлшеу және 
нәтижелерді өңдеу) бойынша 
негізгі фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі нәтижелерге 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік әдістер 
туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық спектрометрия 
әдістерінің физикалық негіздері; амплитудалық 
анализаторлардың негізгі тораптары және жұмыс істеу 
қағидасы. 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті сәулеленудің 
затпен әрекеттесу теориясы негіздері; жартылай өткізгіш 
детекторлардың көмегімен радиоактивті сәулелену 
спектрометриясының физикалық негіздері; радиоактивті 

жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
сәулелену спектрлерін түсіндірудің қарапайым амалдары; 
технологиялық тәртіптердің үдерістері және параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары матақырыптика 
негіздері; радиометрлік аппаратураның негізгі тораптарының 
құрылысы; радиоактивті сәулеленудің амплитудалық 
спектрлерін түсіндіру әдістері; дистанциялық 
манипуляторлардың және ыстық камералардың құрылысы 
 
N.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. радиоизотоптарды сәйкестендіру 
1.1 радиоизотоптарды олардың спектрлары бойынша сәйкестендіру ретін 
сипаттау 
1.2 үйлесу және антиүйлесу сұлбаларын түсіндіру. 
2 элементтерді анықтау 
2.1. табиғи фонның және эталонның белсенділігін өлшеу 
2.2. радиоизотоптардың белсенділігін қарапайым спектрлар бойынша 
есептеуді жүргізу 
3. нәтижелерді өңдеу 
3.1 зерттеу нәтижелерін матақырыптикалық статистика әдістерімен өңдеу 
ережелерін атап шығу 
3.2  амплитудалардың орташа мәндерін есептеуді жүргізу 
 
N.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік әдістер 
туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық спектрометрия 
әдістерінің физикалық негіздері; амплитудалық 
анализаторлардың негізгі тораптары және жұмыс істеу қағидасы. 

радиометрлік зерттеулерді жүргізу 
(өлшеу және нәтижелерді өңдеу) 
бойынша негізгі фукнцияларды 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті сәулеленудің 
затпен әрекеттесу теориясы негіздері; жартылай өткізгіш 
детекторлардың көмегімен радиоактивті сәулелену 
спектрометриясының физикалық негіздері; радиоактивті 
сәулелену спектрлерін түсіндірудің қарапайым амалдары; 
технологиялық тәртіптердің үдерістері және параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары матақырыптика 
негіздері; радиометрлік аппаратураның негізгі тораптарының 
құрылысы; радиоактивті сәулеленудің амплитудалық 
спектрлерін түсіндіру әдістері; дистанциялық 
манипуляторлардың және ыстық камералардың құрылысы 
 
N.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. тау жыныстарының және  кендерінің 
радиоактивтілігн іздеу радиометрімен 
өлшеу 
1.1 аспапты жұмысқа дайындау ретін сипаттау 
1.2 үлгінің радиоактивтілігін өлшеуді көрсету 
2 аспаптарды жұмысқа дайындау 
2.1. эманометрдің анықталған олқылықтарын жоюды сипаттау 
2.2. эманометрді градуирлеуді жүргізу. 
2.3. радиоактивті сәулеленудің амплитдалық спектрлерін алумен байланысты 
жазбалар және есептер журналын жүргізуді орындау 
3 радиометрлік талдау нәтижелерін 
өңдеу 
3.1 уранның, торийдің және калийдің баюын анықтау әдістемесін көрсету 
3.2   радиометрлік талдау нәтижелерін статистикалық өңдеу қағидасын 
көрсету 
 

N.4  Модулінің технологиялық картасы «Төмен дәрежелі зертханашылармен орындалған сынамаларды және есептерді 
өлшеуді бақылау. Ыстық камералардағы дистанциялық манипуляторлармен жұмыс. Радиоизотоптардың белсенділігін 
спектрлар бойынша (үш құрауыштардан жоғары) есептеу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   12 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны  Тәжірибелік оқыту мазмұны 

Радиоизотопта
рды ыдырау 
және жұту 
қисықтарымен 
сәйкестендіру. 
Талдау 
нәтижелерін 
матақырыптика
лық статистика 
әдістерімен 
өңдеу 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Радиометрлік сәулелену 
нәтижелерін өңдеу және 
түсіндіру әдістемесі 
Радиоизотоптарды көп каналды 
амплитудалық талдауларды 
және үйлесу және антиүйлесу 
сұлбаларын қолданып, 
спектрлары бойынша 
сәйкестендіру. 
Радиоизотоптардың 
белсенділігін қарапайым 
спектрлар (үш құрауыштан көп 
емес) бойынша есептеу және 
сынама белсенділігін 
абсолюттік әдіспен анықтау 
кезіндегі түзетулерді есептеу. 
Радиоизотоптарды ыдырау 
және жұту қисықтарымен 
сәйкестендіру. Талдау 
нәтижелерін 
матақырыптикалық статистика 
әдістерімен өңдеу. 
Радиометрлі
к жабдық 
және 
аспаптар. 
Саймандар, 
бақылау-
өлшеу 
аспаптары 
 

N.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге 
асырылуының ұйымдасуын және 
бақылауын, радиометрлік 
зерттеулерді жүргізу (өлшеу және 
нәтижелерді өңдеу) бойынша 
негізгі фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік әдістер 
туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық спектрометрия 
әдістерінің физикалық негіздері; амплитудалық 
анализаторлардың негізгі тораптары және жұмыс істеу қағидасы. 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті сәулеленудің 
затпен әрекеттесу теориясы негіздері; жартылай өткізгіш 
детекторлардың көмегімен радиоактивті сәулелену 
спектрометриясының физикалық негіздері; радиоактивті 
сәулелену спектрлерін түсіндірудің қарапайым амалдары; 
технологиялық тәртіптердің үдерістері және параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары матақырыптика 
негіздері; радиометрлік аппаратураның негізгі тораптарының 
құрылысы; радиоактивті сәулеленудің амплитудалық спектрлерін 
түсіндіру әдістері; дистанциялық манипуляторлардың және 
ыстық камералардың құрылысы 
 
N.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. жазбалар, есептер және бақылау 
журналдарын жүргізу 
1.1 сынамаларды өлшеуді бақылауды және есептеулерді жүргізу ретін 
сипаттау 
1.2 сынаманың белсенділігін абсолюттік әдіспен анықтау кезінде түзетулерді 
есептеуді жүргізуді көрсету 
2 радиометрлік аппаратурын дайындау, 
ағымдағы жөндеу 
1.2  гамма-спектрометрді жұмысқа дайындауды жүргізу  
2.2  гамма-спектрометрді ағымдағы жөндеуді орындау 
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет