ДҮниежүзілік банк


К.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей)жүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет16/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

 
К.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. тиеуге дайындау 
1.1. каротаж жабдығын, аппаратураны және аспаптарды ішінара бөлшектеу ретін 
сипаттау 
1.2 тораптарды және агрегаттарды дайындауды және оларды тасымалдауға 
дайындауды көрсету 
1.3 каротаж аспаптарын тасымалдауға қойылатын талаптарды негіздеу 
2. аспаптарды тиеу 
2.1. каротаж жабдығын тиеу ережелерін және ретін атап шығу 
2.2. каротаж станциясын тиеуді жүргізу 
3. каротаж жабдығы тасымалдау   3.1. тасымалдау кезіндегі бекіту жұмыстарының дағдыларын көрсету 
3.2  геофизикалық жабдықты тасымалдау кезіндегі негізгі талаптарды көрсету 
 
К.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге 
асырылуының ұйымдасуын және бақылауын, 
зерттеудің ұңғыма геофизикалық әдістерімен дала 
Тереңдігі 1000 метрден 
жоғары ұңғыма геофизикалық 
зерттеулер кезінде ұңғыма 
геофизикалық жабдықпен 
Тереңдігі 1000 метрден жоғары және 
көлбеу-бағытталған және көлденең 
ұңғымаларда әр түрлі геофизикалық 
зерттеулерді орындау реті. 

жұмыстарын жүргізу бойынша негізгі 
фукнцияларды жүзеге асыру кезіндегі 
нәтижелерге жауапкершілкті тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы нормаларды жүзеге асыру 
бойынша атқарушы-басқарушылық қызмет. 
және аппаратурамен жұмыс 
істеудің тәжірибелік 
дағдылары.  
 
К.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. жабдықты және аспаптарды 
ажырату 
1.1. каротаж жабдығын, аппаратураны және аспаптарды ажырату ретін сипаттау  
1.2 бұрғылар құрастырмасын ажыратуды көрсету 
2. жабдықты тиеуді 
ұйымдастыру 
2.1. тораптарды және агрегаттарды тиеу үшін тұтастыру ережелерін және ретін атап 
шығу 
2.2. каротаж станциясын тиеуді жүргізу 
3. өз міндеттерін қауіпсіз 
атқару 
3.1. каротаж станциясының жабдықтарын және аспаптарын тиеу кезіндегі қауіпсіз 
жұмысты көрсету 
3.2  аппаратураны тасымалдау кезінде байлау және бекіту ережелерін көрсету 
 
 
5 Кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:   Геофизик-радиометрист 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:    3-4 
 
L.1  Модулінің технологиялық картасы «Радиометрлік жабдықты және аспаптарды монтаждау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 18 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 


Радиометрлік 
жабдықты және 
аспаптарды 
дайындау және 
монтаждау. 
Еңбектің қауіпсіз 
жағдайын қамтамасыз 
ету. 
Жабдықты тасымалдауға, 
сақтауға, монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау 
ережелері, сақтау 
және тасымалдау 
реті.  
Пайдалану мақсаты, 
техникалық деректері, 
жиынтықтылығы. 
Аспаптарды жұмысқа 
дайындау, баптау, 
өлшеу техникасы. 
Радиометрді, гамма-
спектрометрді және 
эманометрді 
градуирлеу. Аспаптар 
жұмысының 
тұрақтылығын 
бақылау. 
Олқылықтарды жою. 
Радиометрлік 
жабдық және 
аспаптар. 
Саймандар, 
бақылау-өлшеу 
аспаптары 
 
L.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
дала жағдайында радиометрлік 
өлшемдерді жүргізу бойынша 
негізгі қызметтерді жүзеге асыру 
кезіндегі нәтижеге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Ұқыптылық, анықтылық, саусақтар 
ептілігінің дамуы, жақсы көзбен 
шамалау, назарын бақыланылатын 
нысанға ұзақ шоғырлай білу. 
Радиометрлік жабдықпе және 
аспаптармен тәжірибелік жұмыс 
істеу (монтаждау, демонтаждау) 
дағдылары. 
Радиоактивтілік және радиоактивтік ыдырау 
теориясының негіздері; радиоактивті сәулелену 
табиғатпен әрекеттесуі; белсенділікті 
салыстырмалы өлшеу әдістерінің негіздері; қайта 
есептеу қондырғыларының жұмыс істеу қағидасы 
және негізгі тораптары; радиоактивті сәулелену 
санауыштарының жұмыс істеу қағидасы; 
радиоактивті заттармен жұмыс істеудің 
санитарлық ережелері; электрондық аппаратурмен 
және сәулеленудің радиоактивті көздерімен 
қауіпсіз жұмыс істеу ережелері. 

 
L.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.радиометрлік  жабдықты  және  аспаптарды 
дайындау. 
1.1 радиометрлік жабдықты және аспаптарды дайындау ретін көрсету. 
1.2  дайындау бағдарламасын жасау 
2. Геофизикалық аспаптарды дайындау 
2.1  радиометрлік зерттеулерге қажет аспаптардың тізбесін көрсету 
2.2   радиометрлерді жұмысқа дайындауға және тексеруге қатысу 
 
L.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге 
асырылуының ұйымдасуын және 
бақылауын, радиометрлік 
зерттеулерді жүргізу (өлшеу және 
нәтижелерді өңдеу) бойынша 
негізгі фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік әдістер 
туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық спектрометрия 
әдістерінің физикалық негіздері; амплитудалық анализаторлардың 
негізгі тораптары және жұмыс істеу қағидасы. 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті сәулеленудің 
затпен әрекеттесу теориясы негіздері; жартылай өткізгіш 
детекторлардың көмегімен радиоактивті сәулелену 
спектрометриясының физикалық негіздері; радиоактивті сәулелену 
спектрлерін түсіндірудің қарапайым амалдары; технологиялық 
тәртіптердің үдерістері және параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары матақырыптика 
негіздері; радиометрлік аппаратураның негізгі тораптарының 
құрылысы; радиоактивті сәулеленудің амплитудалық спектрлерін 
түсіндіру әдістері; дистанциялық манипуляторлардың және ыстық 
камералардың құрылысы 
 

L.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 

 
радиометрлік 
жабдықты 
және 
аспаптарды монтаждау. 
1.1  жұмыстың орындалу ретін көрсету 
1.2  жұмысты орындалу жоспарын жасау 

электронды 
аппаратурамен 
және 
сәулеленудің  радиоактивті  көздерімен 
қауіпсіз жұмыс істеу. 
2.1 сәулеленудің радиоактивті көздерімен жұмыс істеу ережелерін атап шығу 
2..2 әртүрлі типті детекторлармен жұмыс істеу ретін түсіндіру 
 
L.2  Модулінің технологиялық картасы «Радиометрлік жабдықты және аспаптарды монтаждау және тарирлеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 18 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Радиометрлік 
жабдықты және 
аспаптарды 
монтаждау және 
тарирлеу 
Еңбектің қауіпсіз 
жағдайын қамтамасыз 
ету. 
Жабдықты тасымалдауға, 
сақтауға, монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау 
ережелері, 
Аспаптарға және 
жабдыққа 
техникалық қызмет 
көрсету 
 
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және дала 
жұмыстарына 
дайындауға қатысу 
(профилактикалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу, тарирлеу). 
Іздеу радиометрінің, 
эманометрдің және 
гамма-спектрметрінің 
құрылысын зерделеу 
Радиометрлік 
жабдық және 
аспаптар. 
Саймандар, 
бақылау-өлшеу 
аспаптары 
Калькулятор, 
перифериялық 
құрылғысы 
(принтер, плоттер) 
бар компьютер  

 
L.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
дала жағдайында радиометрлік 
өлшемдерді жүргізу бойынша 
негізгі қызметтерді жүзеге асыру 
кезіндегі нәтижеге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Ұқыптылық, анықтылық, 
саусақтар ептілігінің дамуы, 
жақсы көзбен шамалау, 
назарын бақыланылатын 
нысанға ұзақ шоғырлай 
білу. 
Радиометрлік жабдықпе 
және аспаптармен 
тәжірибелік жұмыс істеу 
(монтаждау, демонтаждау) 
дағдылары. 
Радиоактивтілік және радиоактивтік ыдырау теориясының 
негіздері; радиоактивті сәулелену табиғатпен әрекеттесуі; 
белсенділікті салыстырмалы өлшеу әдістерінің негіздері; 
қайта есептеу қондырғыларының жұмыс істеу қағидасы 
және негізгі тораптары; радиоактивті сәулелену 
санауыштарының жұмыс істеу қағидасы; радиоактивті 
заттармен жұмыс істеудің санитарлық ережелері
электрондық аппаратурмен және сәулеленудің радиоактивті 
көздерімен қауіпсіз жұмыс істеу ережелері. 
 
L.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1  радиометрлік  жабдықтың  және  аспаптардың  жұмысын 
тексеру. 
1.1 тексеріс жұмыстарын жүргізу ретін көрсету 
1.2  санауыш жұмысын тексеру 
2  радиометрлік жабдықты және аспаптарды тарирлеу. 
2.1  радиометрді тарирлеуді жүргізу ретін сипаттау 
2.2    радиометрдің жұмысқа дайындығын тексеруді орындау 
L.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
Радиометрлік 
зерттеулерді жүргізу 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік 
әдістер туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық 

нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, 
радиометрлік зерттеулерді жүргізу 
(өлшеу және нәтижелерді өңдеу) 
бойынша негізгі фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
спектрометрия әдістерінің физикалық негіздері; 
амплитудалық анализаторлардың негізгі тораптары және 
жұмыс істеу қағидасы. 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті 
сәулеленудің затпен әрекеттесу теориясы негіздері; 
жартылай өткізгіш детекторлардың көмегімен радиоактивті 
сәулелену спектрометриясының физикалық негіздері; 
радиоактивті сәулелену спектрлерін түсіндірудің 
қарапайым амалдары; технологиялық тәртіптердің 
үдерістері және параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары 
матақырыптика негіздері; радиометрлік аппаратураның 
негізгі тораптарының құрылысы; радиоактивті 
сәулеленудің амплитудалық спектрлерін түсіндіру әдістері; 
дистанциялық манипуляторлардың және ыстық 
камералардың құрылысы 
 
L.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1  радиометрлік  жабдықты  және  аспаптарды 
тарирлеу. 
1.1 гамма-спектрометрді тарирлеуді жүргізу ретін сипаттау 
2.2     гамма-спектрометрдің жұмысқа дайындығын тексеруді орындау 

электронды 
аппаратурамен 
және 
сәулеленудің радиоактивті көздерімен қауіпсіз 
жұмыс істеу. 
2.1  сәулеленудің  радиоактивті  көздерімен  жұмыс  істеу  ережелерін  атап 
шығу 
2..2 әртүрлі типті детекторлармен жұмыс істеу ретін түсіндіру 
 
М.1  Модулінің технологиялық картасы «Радиоактивті заттардың шығарылу және тасталу белсенділігін өлшеу және 
бағалау. Радиоактивті сәулеленуді кешенді радиометрлік өлшеу, радиоактивті сәулеленуді радиоактивті өлшеу» 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 118 сағ 
№ 
р/
с 
 
Тақырыпт
ық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Зерттеудің 
геофизикал
ық 
әдістерінің 
жалпы 
курсы 
Геофизикалық 
аспаптарды және 
аппаратураны 
жұмысқа 
дайындау 
  6 бөлім. Іздеудің және 
барлаудың радиометрлік 
ядролық-физикалық әдістері 
 Радиоактивті әдістердің 
физика-геологиялық 
негіздері. 
Далалық радиометрлік 
аппаратура және жабдық. 
Барлаудың радиометрлік 
әдістері. 
Ядролық-физикалық әдістер. 
             7 бөлім. 
Ұңғымалардағы 
геофизикалық зерттеулер 
 Электр каротажының 
әдістері 
 Радиоактивті каротаж 
әдістері 
Каротаждың және 
ұңғымадағы зерттеудің 
басқа әдістері. 
Әртүрлі типті 
детекторларды зерделеу. 
Жұмыс параметрлерін алу 
және Гейгер-Мюллер 
детекторының 
параметрлерін анықтау. 
 
Іздеу радиометрінің, 
эманометрдің және гамма-
спектрметрінің құрылысын 
зерделеу. 
Пайдалану мақсаты, 
техникалық деректері, 
жиынтықтылығы. 
Аспаптарды жұмысқа 
дайындау, баптау, өлшеу 
техникасы. Радиометрді, 
гамма-спектрометрді және 
эманометрді градуирлеу. 
Аспаптар жұмысының 
тұрақтылығын бақылау. 
Олқылықтарды жою. 
Аппаратура, каротаж 
станциясы 

Ұңғымалардағы 
геологиялық-техникалық 
әдістер. 
Ұңғымалардағы 
геологиялық зерттеулерді 
кешендеу 
Тау жыныстарының және  
кендерінің 
радиоактивтілігн іздеу 
радиометрімен өлшеу. 
Алғашқы нәтижелерді 
өңдеу. Негізгі 
параметрлерді анықтау. 
Аномалияның 
ерекшеленуі, гамма 
өрісінің графиктерін және 
карталарын құру. 
Гамма-спектрлік 
түсірменің нәтижелерін 
өңдеу. Уранның, торийдің 
және калийдің баюын 
анықтау. Нәтижелерді 
өңдеу үшін килограммды 
қолдану. Эманациялық 
түсірменің нәтижелерін 
өңдеу. кестелерді, 
графиктерді және 
изоконцентрация 
карталарын есептеу және 
жасау. 
Түсіндіру тәсілдері. Негізгі 
аппаратураны және 
жабдықты, кейбір ядролық-
радиометрлік аспаптарды 

өлшеу техникасын 
зерделеу. 
Әртүрлі геологиялық 
есептерді шешу мысалдары 
бар ядролық геофизиканың 
әртүрлі әдісі бойынша 
есептік құжаттаманы 
зерделеу. 
Каротаж диаграммаларын 
рәсімдеу және өңдеу. 
Алынған нәтижелерді 
геологиялық түсіндіру. 

Жалпы 
геология 
геологиялық 
материалдарды 
жинау кезіндегі 
жүзеге асыруға 
дербестіктің 
белгілі дәрежесі 
Жердің геодезиялық 
сипаттамасы 
Жердің физикалық 
қасиеттері 
Жер құрылысы 
Сыртқы қабықтары 
Жер қыртысының құрылысы 
Жер қыртысының заттық 
құрамы 
Минералдар 
Тау жыныстары 
Шөгінді жыныстар 
Жер қыртысының жасы 
және оны анықтау әдістері. 
Жер бетінде болатын 
геологиялық үдерістер 
Тау жыныстарының 
көлденең орнының 
геологиялық картасы 
бойынша геологиялық 
тілікті және 
стратиграфикалық 
бағананы жасау. Тау 
құбыланамасының 
құрылысы, тау жыныстары 
орнының  элементтерінің 
өлшемдері. Тау 
құбыланамасымен жұмыс, 
аймаққа бағдарлау, 
маршруттың берілген 
азимутпен өтуі, орын 
элементтерін картаға 
Тау құбыланамасы, 
геологиялық карталар, 
транспортир 

 Геологиялық үдерістер 
туралы жалпы мәліметтер. 
Магматизм. Жанартау 
үдерістері 
Жер қыртысының 
тектоникалық қозғалысы 
Жер сілкінісі. 
Тектоникалық бұзылыстар 
 Тау жыныстарының 
орнының бұзылған және 
бұзылмаған формалары 
Тектоникалық бұзылыстар 
және олардың жіктелуі 
туралы түсінік 
Жарылатын бұзылыстар 
Метаморфизм 
Жер қыртысы дамуының 
негізгі заңдылықтары. 
Адамның геологиялық 
қызметі 
Геологиялық зерттеу және 
құжаттама 
ҚР геологиялық қызметі 
 Адамның геологиялық және 
техногендң қызметі 
Кендерді және қоршаған 
ортаны қорғау  
транспортир және тау 
құбыланамасының 
көмегімен шығару. Тау 
жыныстарының көлбеу 
орнының картасы бойынша 
геологиялық тілік жасау. 
Геологиялық карталарда 
қатпарлы және жарылатын 
бұзылыстарының түрін 
анықтау. Тау 
жыныстарының қатпарлы, 
бұзылған орнының 
геологиялық картасы 
бойынша геологиялық тілік 
жасау. 
Геологиялық тілікті, 
стратиграфикалық 
бағананы, шартты 
белгіленулерді жасау, 
геологиялық картаның 
макетін рәсімдеу. 
 

 
М.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, дала 
жағдайында радиометрлік 
өлшемдерді жүргізу бойынша негізгі 
қызметтерді жүзеге асыру кезіндегі 
нәтижеге жауапкершілікті 
тұспалдайтын, жетекшілік астында 
нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Ұқыптылық, анықтылық, 
саусақтар ептілігінің 
дамуы, жақсы көзбен 
шамалау, назарын 
бақыланылатын нысанға 
ұзақ шоғырлай білу. 
 
Қара жыныстардың және кендердің радиоактивтілігі. 
Ядролық сәулеленудің затпен әрекеттесуі. 
Нейтрондардың көздері. Гамма сәулелену көздері. 
Эманациялық әдістердің физикалық негіздері. 
Радиоактивтік әдістерді қолданудың физикалық негіздері 
және геологиялық-геофизикалық алғышарттары 
 
М.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1 жүргінші гамма-әдістің қолданылуы 
1.1. Жүргінші гамма-әдістін қолдану шарттары 
1.2. гамма-әдісімен шешілетін есептерді анықтау 
1.3. жыныстардың жасын радиоизотопты әдіс көмегімен анықтау 
2. тау жыныстарының қасиеттерін 
далалық бағалау 
2.1 үлгідегі минералдарға далалық диагностика жасау 
2.2 үлгідегі тау жыныстарының физикалық қасиеттерін бағалау 
3  сынамаларды радиометрлік өлшеу 
3.1  бақылау нүктесінде жүргізілетін радиометрлік жұмыстарды түсіндіру 
3.2  радиометрлік өлшеуді жүргізу әдістемесін көрсету 
М.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, дала 
жағдайында радиометрлік 
өлшемдерді жүргізу бойынша негізгі 
Ұқыптылық, анықтылық, 
саусақтар ептілігінің дамуы, 
жақсы көзбен шамалау, 
Қара жыныстардың және кендердің 
радиоактивтілігі. Ядролық сәулеленудің затпен 
әрекеттесуі. Нейтрондардың көздері. Гамма 

қызметтерді жүзеге асыру кезіндегі 
нәтижеге жауапкершілікті 
тұспалдайтын, жетекшілік астында 
нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
назарын бақыланылатын 
нысанға ұзақ шоғырлай білу. 
Тау жыныстарының және  
кендерінің радиоактивтілігн 
іздеу радиометрімен өлшеу 
сәулелену көздері. Эманациялық әдістердің 
физикалық негіздері. Радиоактивтік әдістерді 
қолданудың физикалық негіздері және 
геологиялық-геофизикалық алғышарттары 
 
М.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1  Уранға,  радонға,  радийге  және  уран 
элементтері-жсеріктеріне 
 
су 
сынамаларын іріктеу ережелері. 
1.1. радиоактивті элементтерге су сынамаларын іріктеу ережелерін атап шығу 
1.2. сынамаларды іріктеуге қатысу 
2. тау жыныстарының қасиеттерін 
далалық бағалау 
2.1 борпылдақ топырақтарға дала диагностикасын жүргізу 
2.2 дала әдістернің үлгісінде тау жыныстарының физикалық қасиеттерін 
(тығыздығын) бағалау 
3 дала гамма-спектрометрді аумақты 
зерттеу үшін дайындау 
3.1  бақылау нүктесінде жүргізілетін радиометрлік жұмыстарды түсіндіру 
3.2  дала гамма-спектрометрінің жұмысқа қабілеттілігін көрсету 
 
М.2  Модулінің технологиялық картасы «Радиоактивті заттың және радиометрлік өлшеудің сынамасын әртүрлі 
қондырғыларда дайындау. Жұмыс беттерінің, жабдықтың, көлік құралдарының, жеке қорғаныс құралдарының, терінің және 
қызметкер киімінің радиоактиті заттармен ластану деңгейін өлшеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 120 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақыры
птық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет