ДҮниежүзілік банк


  Каротаж  станциясын  және  көтергіштерді  геофизикалық  зерттеулерді жүргізуге дайындаужүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет13/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

2. 
Каротаж 
станциясын 
және 
көтергіштерді 
геофизикалық 
зерттеулерді жүргізуге дайындау. 
2.1. геофизикалық зерттеулерді жүргізу ретін сипаттау 
2.2     зертхананы, генераторлық топты орнатуды жүзеге асыру 

3. 
Геофизикалық 
аспаптарды 
дайындау және тексеру 
3.1  зерттеудің осы түріне қажетті аспаптардың тізбесін көрсету 
3.2   геофизикалық аспаптарды жұмысқа дайындауға және тексеруге қатысу 
 
I.2  Модулінің технологиялық картасы «Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды монтаждауға және дала 
жұмыстарына дайындауға (профилактикалық қызмет көрсету және жөндеу, қорек көздеріне қосу) қатысу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 12 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

1 тақырып. 
Геофизикалық 
жабдықты тиеуге, 
оны жұмыс орнына 
тасымалдауға және 
келу нүктесінде 
түсіруге қатысу. 
Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын 
қамтамасыз 
ету. 
Жабдықты тасымалдауға, 
сақтауға, 
монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау ережелері, 
сақтау және 
тасымалдау реті.  
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
тасымалдауға 
дайындауға қатысу  
Каротаж 
станциясы 

 2 тақырып  
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және 
дала жұмыстарына 
дайындауға 
(профилактикалық 
қызмет көрсету 
және жөндеу, 
Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын 
қамтамасыз 
ету. 
Жабдықты тасымалдауға, 
сақтауға, 
монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау ережелері, 
Аспаптарға және 
жабдыққа 
техникалық қызмет 
көрсету 
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және дала 
жұмыстарына 
дайындауға 
(профилактикалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу, қорек 
көздеріне қосу) қатысу. 
Каротаж 
станциясы 

қорек көздеріне 
қосу) қатысу. 
 
I.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес 
анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге 
асырылуының 
ұйымдасуын және 
бақылауын, зерттеудің 
ұңғыма геофизикалық 
әдістерімен дала 
жұмыстарын жүргізу 
бойынша негізгі 
фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі 
нәтижелерге 
жауапкершілкті 
тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша 
атқарушы-басқарушылық 
қызмет. 
Слесарлық сайманмен, бақылау-
өлшеу аспаптарымен тәжірибелік 
жұмыс дағдысының болуы. 
Электр тізбектерінде 
(желілерінде) олқылықтарды 
анықтаудың тәжірибелік 
тәжірибесі. 
Ұңғыма геофизикалық 
жабдықпен және аппаратурамен 
жұмыс істеудің, сондай-ақ, 
тереңдігі 1000 метрге дейінгі 
ұңғыма геофизикалық 
зерттеулерді жүргізудың 
тәжірибелік дағдылары. 
Физикалық далаларды тіркеудің 
және сәулелеудің ұңғыма 
геофизикалық аспаптарды 
монтаждаудың және 
демонтаждаудың тәжірибелік 
дағдылары 
Тиеу-түсіру жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
Бұрғылау ұңғымалары, олардың құрылымдары туралы 
негізгі түсініктер, әр түрлі геофизикалық зерттеулерді 
ұңғымаларда орындау реті, жабдықтың, тереңдігі 1000 
метрге дейінгі ұңғымаларда каротаж, перфорация, 
торпедалау және геофизикалық зерттеулерде қолданылатын 
жабдықтардың, аппаратураның және торпедалардың 
типтері, құрылысы және оларды пайдалану, монтаждау 
және демонтаждау ережелері. 
Геофизикалық жұмыстарда қолданылатын жабдықтарды 
және материалдарды пайдалану бойынша нұсқаулықтар 
және нормативтік құжаттар.  
Ұңғымаларда геофизикалық зерттеулерді жүргізу реттілігі, 
каротаж-перфораторлыө асппатардың және жабдықтың 
сұлбасы, құрылысы және әрекет ету қағидасы және олардың 
пайдалану, геофизикалық зерттеулер кезінде ұңғымаларда 
қолданылатын қорек көздерінің типтері және олармен 
жұмыс істеу ережелері. 
Геофизикалық аспаптарды және жабдықтарды пайдалану, 
оларға қызмет көрсету, тасымалдау және сақтау ережелері 

 
I.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1    қорек  көздерінің  жұмыс  істеуін 
тексеру 
1.1  қорек көздерінің жұмыс істеуін тексеру ретін көрсету 
1.2  қорек көздерінің шығыс сипаттамаларын тексеру 

 
көтергішті 
геофизикалық 
зерттеулерді жүргізуге дайындау. 
2.1 геофизикалық зерттеулерді жүргізу ретін сипаттау 
2.2     көтергішті орнатуды жүзеге асыру 

геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау 
3.1  геофизикалық аспаптарды монтаждау ережелерінің тізбесін көрсету 
3.2   аспаптарды монтаждауға және оларды қорек көздеріне қосуға қатысу  
 
I.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, зерттеудің ұңғыма 
геофизикалық әдістерімен дала жұмыстарын жүргізу 
бойынша негізгі фукнцияларды жүзеге асыру кезіндегі 
нәтижелерге жауапкершілкті тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушы-басқарушылық қызмет. 
Тереңдігі 1000 метрден 
жоғары ұңғыма 
геофизикалық зерттеулер 
кезінде ұңғыма геофизикалық 
жабдықпен және 
аппаратурамен жұмыс 
істеудің тәжірибелік 
дағдылары.  
Тереңдігі 1000 метрден жоғары және 
көлбеу-бағытталған және көлденең 
ұңғымаларда әр түрлі геофизикалық 
зерттеулерді орындау реті. 
 
I.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 

геофизикалық 
жабдықты 
монтаждау 
1.1  жұмыстың орындалу ретін көрсету по монтажу каротажного оборудования 
1.2   «Кобра» каротаж станциясының жабдықтарын монтаждауды тексеру 

2. 
Каротаж 
станциясын 
және 
көтергіштерді 
геофизикалық 
зерттеулерді жүргізуге дайындау. 
2.1. геофизикалық зерттеулерді жүргізу ретін сипаттау 
2.2     каротаж станциясына профилактикалық қызмет көрсету шараларын атау 
3. геофизикалық жабдықты жөндеу 
3.1    каротаж  станциясының  блоктарының  жұмысқа  қабілеттілігін  тексеру  ретін 
көрсету 
3.2   геофизикалық кабельді жөндеуді тексеру 
 
I.3  Модулінің технологиялық картасы «Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды монтаждауға және 
тереңдегі 1000 м-ден 4000 м-ге дейінгі ұңғымаларды, сонымен қатар, көлбеу-бағытталған, тереңдігі 1500 м-ге дейінгі 
ұңғымаларды зерттеуге дайындауға қатысу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 8 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Геофизикалық 
жабдықты тиеуге, 
оны жұмыс орнына 
тасымалдауға және 
келу нүктесінде 
түсіруге қатысу. 
Еңбектің қауіпсіз 
жағдайын қамтамасыз 
ету. 
Жабдықты тасымалдауға, 
сақтауға, монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау ережелері, 
сақтау және 
тасымалдау реті.  
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
тасымалдауға 
дайындауға қатысу  
Каротаж 
станциясы 

  Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және 
дала жұмыстарына 
дайындауға 
Еңбектің қауіпсіз 
жағдайын қамтамасыз 
ету. 
Жабдықты тасымалдауға, 
сақтауға, монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау ережелері, 
Аспаптарға және 
жабдыққа 
техникалық қызмет 
көрсету 
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және дала 
жұмыстарына 
дайындауға 
Каротаж 
станциясы 

(профилактикалық 
қызмет көрсету 
және жөндеу, 
қорек көздеріне 
қосу) қатысу. 
(профилактикалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу, қорек 
көздеріне қосу) қатысу. 
 
I.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес 
анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге 
асырылуының 
ұйымдасуын және 
бақылауын, зерттеудің 
ұңғыма геофизикалық 
әдістерімен дала 
жұмыстарын жүргізу 
бойынша негізгі 
фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі 
нәтижелерге 
жауапкершілкті 
тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша 
Слесарлық сайманмен, бақылау-
өлшеу аспаптарымен тәжірибелік 
жұмыс дағдысының болуы. 
Электр тізбектерінде 
(желілерінде) олқылықтарды 
анықтаудың тәжірибелік 
тәжірибесі. 
Ұңғыма геофизикалық 
жабдықпен және аппаратурамен 
жұмыс істеудің, сондай-ақ, 
тереңдігі 1000 метрге дейінгі 
ұңғыма геофизикалық 
зерттеулерді жүргізудың 
тәжірибелік дағдылары. 
Физикалық далаларды тіркеудің 
және сәулелеудің ұңғыма 
геофизикалық аспаптарды 
монтаждаудың және 
Бұрғылау ұңғымалары, олардың құрылымдары туралы 
негізгі түсініктер, әр түрлі геофизикалық зерттеулерді 
ұңғымаларда орындау реті, жабдықтың, тереңдігі 1000 
метрге дейінгі ұңғымаларда каротаж, перфорация, 
торпедалау және геофизикалық зерттеулерде қолданылатын 
жабдықтардың, аппаратураның және торпедалардың 
типтері, құрылысы және оларды пайдалану, монтаждау 
және демонтаждау ережелері. 
Геофизикалық жұмыстарда қолданылатын жабдықтарды 
және материалдарды пайдалану бойынша нұсқаулықтар 
және нормативтік құжаттар.  
Ұңғымаларда геофизикалық зерттеулерді жүргізу реттілігі, 
каротаж-перфораторлыө асппатардың және жабдықтың 
сұлбасы, құрылысы және әрекет ету қағидасы және олардың 
пайдалану, геофизикалық зерттеулер кезінде ұңғымаларда 
қолданылатын қорек көздерінің типтері және олармен 
жұмыс істеу ережелері. 
Геофизикалық аспаптарды және жабдықтарды пайдалану, 
оларға қызмет көрсету, тасымалдау және сақтау ережелері 

атқарушы-басқарушылық 
қызмет. 
демонтаждаудың тәжірибелік 
дағдылары 
Тиеу-түсіру жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
 
I.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1
 
каротаж 
жабдығын 
(кабелін) 
дайындау 
1.1  кабельге тексеріс жүргізу ретін көрсету 
1.2  кабельдегі белгілердің сәйкестігін тексеру 
2 көтергіштің жұмыс істеуін тексеру 
2.1 көтергіштің жұмыс істеуін тексеруді орындау ретін сипаттау 
2.2 көтергіш жұмысын тексеруді жүзеге асыру 
3 геофизикалық аспаптарды дайындау және 
тексеру 
3.1  зерттеудің осы түріне қажетті аспаптардың тізбесін көрсету 
3.2   температура тетіктерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру 
 
I.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, зерттеудің ұңғыма 
геофизикалық әдістерімен дала жұмыстарын жүргізу 
бойынша негізгі фукнцияларды жүзеге асыру кезіндегі 
нәтижелерге жауапкершілкті тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушы-басқарушылық қызмет. 
Тереңдігі 1000 метрден 
жоғары ұңғыма 
геофизикалық зерттеулер 
кезінде ұңғыма геофизикалық 
жабдықпен және 
аппаратурамен жұмыс 
істеудің тәжірибелік 
дағдылары.  
Тереңдігі 1000 метрден жоғары және 
көлбеу-бағытталған және көлденең 
ұңғымаларда әр түрлі геофизикалық 
зерттеулерді орындау реті. 
 
I.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 

көлбеу-бағытталған ұңғымалар 
1.1. көлбеу-бағытталған ұңғымаларда жұмыс істеу ерекшеліктерін көрсету 
1.2. көлбеу-бағытталған ұңғымаларда кабельді түсіру-көтеруді орындау 
2. 
Каротаж  станциясын  және 
көтергіштерді 
геофизикалық 
зерттеулерді жүргізуге дайындау. 
2.1. геофизикалық зерттеулерді жүргізу ретін сипаттау 
2.2     зертхананы, генераторлық топты орнатуды жүзеге асыру 
3. 
Геофизикалық 
кабельдерді 
дайындау және тексеру 
3.1  каротаж кабельдерін оқшаулауды тексеру ережелерін және ретін көрсету 
3.2   каротаж кабеліне жөндеу жүргізу 
 
I.4 Модулінің технологиялық картасы «Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды монтаждауға және 
тереңдегі 4000 м-ден 5000 м-ге дейінгі ұңғымаларды, сонымен қатар, көлбеу-бағытталған, тереңдігі 1500 м-ден жоғары 
ұңғымаларды зерттеуге дайындауға қатысу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 36 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Геофизикалық 
жабдықты тиеуге, 
оны жұмыс орнына 
тасымалдауға және 
келу нүктесінде 
түсіруге қатысу. 
Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын 
қамтамасыз 
ету. 
Жабдықты тасымалдауға, 
сақтауға, 
монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау ережелері, 
сақтау және 
тасымалдау реті.  
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
тасымалдауға 
дайындауға қатысу  
Каротаж 
станциясы 
 
  Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және 
Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын 
қамтамасыз 
ету. 
Жабдықты тасымалдауға, 
сақтауға, 
монтаждауға, 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау ережелері, 
Аспаптарға және 
жабдыққа 
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және дала 
Каротаж 
станциясы 

дала жұмыстарына 
дайындауға 
(профилактикалық 
қызмет көрсету 
және жөндеу, 
қорек көздеріне 
қосу) қатысу. 
жөндеуге дайындау 
 
техникалық қызмет 
көрсету.  
жұмыстарына 
дайындауға 
(профилактикалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу, қорек 
көздеріне қосу) қатысу. 
 
I.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес 
анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге 
асырылуының 
ұйымдасуын және 
бақылауын, зерттеудің 
ұңғыма геофизикалық 
әдістерімен дала 
жұмыстарын жүргізу 
бойынша негізгі 
фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі 
нәтижелерге 
жауапкершілкті 
тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды 
Слесарлық сайманмен, бақылау-
өлшеу аспаптарымен тәжірибелік 
жұмыс дағдысының болуы. 
Электр тізбектерінде 
(желілерінде) олқылықтарды 
анықтаудың тәжірибелік 
тәжірибесі. 
Ұңғыма геофизикалық 
жабдықпен және аппаратурамен 
жұмыс істеудің, сондай-ақ, 
тереңдігі 1000 метрге дейінгі 
ұңғыма геофизикалық 
зерттеулерді жүргізудың 
тәжірибелік дағдылары. 
Физикалық далаларды тіркеудің 
және сәулелеудің ұңғыма 
геофизикалық аспаптарды 
Бұрғылау ұңғымалары, олардың құрылымдары туралы 
негізгі түсініктер, әр түрлі геофизикалық зерттеулерді 
ұңғымаларда орындау реті, жабдықтың, тереңдігі 1000 
метрге дейінгі ұңғымаларда каротаж, перфорация, 
торпедалау және геофизикалық зерттеулерде қолданылатын 
жабдықтардың, аппаратураның және торпедалардың 
типтері, құрылысы және оларды пайдалану, монтаждау 
және демонтаждау ережелері. 
Геофизикалық жұмыстарда қолданылатын жабдықтарды 
және материалдарды пайдалану бойынша нұсқаулықтар 
және нормативтік құжаттар.  
Ұңғымаларда геофизикалық зерттеулерді жүргізу реттілігі, 
каротаж-перфораторлыө асппатардың және жабдықтың 
сұлбасы, құрылысы және әрекет ету қағидасы және олардың 
пайдалану, геофизикалық зерттеулер кезінде ұңғымаларда 
қолданылатын қорек көздерінің типтері және олармен 
жұмыс істеу ережелері. 

жүзеге асыру бойынша 
атқарушы-басқарушылық 
қызмет. 
монтаждаудың және 
демонтаждаудың тәжірибелік 
дағдылары 
Тиеу-түсіру жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
Геофизикалық аспаптарды және жабдықтарды пайдалану, 
оларға қызмет көрсету, тасымалдау және сақтау ережелері 
 
I.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. 
генераторлық  топты  жұмысқа 
дайындау 
1.1. жұмыстың орындалу ретін көрсету 
1.2. генератордың шығыс сипаттамаларын тексеру 
2. дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу. 
2.1. геофизикалық зерттеулерді жүргізу ретін сипаттау 
2.2  кабель желілерін дәнекерлеуді жүзеге асыру 
3. жарылатын материалдармен жұмыс 
істеу 
3.1  жарылатын  материалдармен  жұмыс  істеу  ережелерін,  қауіпсіздік  техникасын 
көрсету 
3.2   перфорация үшін зарядты дайындауға қатысу 
 
I.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, зерттеудің ұңғыма 
геофизикалық әдістерімен дала жұмыстарын жүргізу 
бойынша негізгі фукнцияларды жүзеге асыру кезіндегі 
нәтижелерге жауапкершілкті тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушы-басқарушылық қызмет. 
Тереңдігі 1000 метрден 
жоғары ұңғыма 
геофизикалық зерттеулер 
кезінде ұңғыма геофизикалық 
жабдықпен және 
аппаратурамен жұмыс 
істеудің тәжірибелік 
дағдылары.  
Тереңдігі 1000 метрден жоғары және 
көлбеу-бағытталған және көлденең 
ұңғымаларда әр түрлі геофизикалық 
зерттеулерді орындау реті. 
 

I.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.Тиеу-түсіру жұмыстарын орындау  1.1. жұмыстың орындалу ретін көрсету 
1.2. жұмысты орындалу жоспарын жасау 
2. 
Каротаж  станциясын  және 
көтергіштерді 
гамма-каротаж 
жүргізуге дайындау. 
2.1. гамма-каротажды жүргізу ретін сипаттау 
2.2     бұрғы орнатуды жүзеге асыру 
3. 
Геофизикалық 
аспаптарды 
дайындау және тексеру 
3.1  зерттеудің осы түріне қажетті аспаптардың тізбесін көрсету 
3.2   геофизикалық аспаптарды жұмысқа дайындауға және тексеруге қатысу 
 
I.5 Модулінің технологиялық картасы «Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды монтаждауға және 
тереңдегі 5000 м-ден жоғары ұңғымаларды, сонымен қатар, көлбеу-бағытталған, тереңдігі 1500 м-ден жоғары ұңғымаларды 
зерттеуге дайындауға қатысу.» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 36 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

 3 тақырып  
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және 
дала жұмыстарына 
дайындауға 
(профилактикалық 
қызмет көрсету 
Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын 
қамтамасыз 
ету. 
Жабдықты тасымалдауға, 
сақтауға, 
монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау ережелері, 
Аспаптарға және 
жабдыққа 
техникалық қызмет 
көрсету 
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және дала 
жұмыстарына 
дайындауға 
(профилактикалық 
қызмет көрсету және 
Каротаж 
станциясы 

және жөндеу, 
қорек көздеріне 
қосу) қатысу. 
жөндеу, қорек 
көздеріне қосу) қатысу. 
 
I.5Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес 
анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге 
асырылуының 
ұйымдасуын және 
бақылауын, зерттеудің 
ұңғыма геофизикалық 
әдістерімен дала 
жұмыстарын жүргізу 
бойынша негізгі 
фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі 
нәтижелерге 
жауапкершілкті 
тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша 
атқарушы-басқарушылық 
қызмет. 
Слесарлық сайманмен, бақылау-
өлшеу аспаптарымен тәжірибелік 
жұмыс дағдысының болуы. 
Электр тізбектерінде 
(желілерінде) олқылықтарды 
анықтаудың тәжірибелік 
тәжірибесі. 
Ұңғыма геофизикалық 
жабдықпен және аппаратурамен 
жұмыс істеудің, сондай-ақ, 
тереңдігі 1000 метрге дейінгі 
ұңғыма геофизикалық 
зерттеулерді жүргізудың 
тәжірибелік дағдылары. 
Физикалық далаларды тіркеудің 
және сәулелеудің ұңғыма 
геофизикалық аспаптарды 
монтаждаудың және 
демонтаждаудың тәжірибелік 
дағдылары 
Бұрғылау ұңғымалары, олардың құрылымдары туралы 
негізгі түсініктер, әр түрлі геофизикалық зерттеулерді 
ұңғымаларда орындау реті, жабдықтың, тереңдігі 1000 
метрге дейінгі ұңғымаларда каротаж, перфорация, 
торпедалау және геофизикалық зерттеулерде қолданылатын 
жабдықтардың, аппаратураның және торпедалардың 
типтері, құрылысы және оларды пайдалану, монтаждау 
және демонтаждау ережелері. 
Геофизикалық жұмыстарда қолданылатын жабдықтарды 
және материалдарды пайдалану бойынша нұсқаулықтар 
және нормативтік құжаттар.  
Ұңғымаларда геофизикалық зерттеулерді жүргізу реттілігі, 
каротаж-перфораторлыө асппатардың және жабдықтың 
сұлбасы, құрылысы және әрекет ету қағидасы және олардың 
пайдалану, геофизикалық зерттеулер кезінде ұңғымаларда 
қолданылатын қорек көздерінің типтері және олармен 
жұмыс істеу ережелері. 
Геофизикалық аспаптарды және жабдықтарды пайдалану, 
оларға қызмет көрсету, тасымалдау және сақтау ережелері 
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет