ДҮниежүзілік банк


R.5Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4деңгей)жүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет11/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

 

R.5Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. радиоактивті каротаж 
1.1ұңғыманың радиоактивті каротажға дайындығын сипаттау 
1.2 қисық радиоактивті каротажды өңдеуді және түсіндіруді негіздеу 
1.3 электр радиоактивті каротаждың дала материалдарын жүйеленетін 
өңдеудің негізгі амалдарын және ретін атап шығу 
2.электр каротажы 
2.1. «Кобра» каротаж станциясының блок-сұлбасын көрсету 
2.2. қисық электр каротажын өңдеуді және түсіндіруді негіздеу  
2.3. электр каротаждың дала материалдарын жүйеленетін өңдеудің негізгі 
амалдарын және ретін атап шығу 
3. акустикалық каротаж 
3.1. «Вулкан» каротаж станциясының блок-сұлбасын көрсету 
3.2  электр акустикалық каротаждың дала материалдарын жүйеленетін 
өңдеудің негізгі амалдарын және ретін атап шығу 
3.3 қисық акустикалық каротажды өңдеуді және түсіндіруді негіздеу 
 
R.6  Модулінің технологиялық картасы «Сандық жерасты геофизикалық жабдықты дала жұмыстары барысында жөндеу 
және реттеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  86 сағ 
№ 
р/
с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Ұңғыма сандық 
жерасты 
жабдығын 
монтаждау 
және дайындау 
Геофизикалық 
жабдықты және оның 
жеке тораптарын 
ретке келтіру және 
реттеу 
электр- және радиотехника 
негіздері; принципті электр 
және радио сұлбалар; 
геофизикалық каротаж 
станцияларының, 
Сандық сейсмикалық, 
электрбарламасын және 
басқа геофизикалық 
станцияларды, 
гравиаметрлерді, 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 

аспаптарының, 
аппаратурасының және басқа 
құрылғыларының типтері, 
құрылысы, оларды 
демонтаждау және жинау реті, 
тәсілдері; геофизикалық 
аспаптарды, аппаратураны, 
құрылғыларды және олардың 
кешендерін ретке келтіру, 
реттеу, эталондау, жөндеу 
технологиясы және ережелері; 
электр және радио монтаждау 
жұмыстарының технологиясы; 
өлшеу аспаптарының 
құрылысы, оларды қолдану 
және жөндеу ережелері; 
жөндеу жұмыстары кезіндегі 
техникалық құралдарды және 
материалдарды қолдану және 
сақтау ережелері; радиоактивті 
көздермен жұмыс істеу 
ережелері. 
гравитациялық 
вариометрлерді, 
аэромагнитомтерлерді, 
потенциометрлерді, 
сейсмикалық 
қабылдағыштарды және 
басқа геофизикалық 
аспаптарды, аппаратураны 
және құрылғыларды ретке 
келтіру және жөндеу. 
Геофизикалық жабдықты
аппаратураны және 
аспаптарды жинау, 
демонтаждау, жөндеу, 
реттеу, сынау және 
эталондау 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 
 
R.6 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Геофизикалық зерттеудің техникалық 
және басқа қосымша құралдарын 
дайындау және геофизикалық 
Бақылау-өлшеу аспаптарымен және 
аппаратурасымен, дәнекерлегішпен 
және басқа монтаждау саймандарымен 
Электро- радиотехника, электроника 
негіздері, принципті электр және радио 
сұлбалар.. 

жұмыстарды аяқтау үдерістерін жүзеге 
асыруға қойылған міндеттерді 
орындауға дербес жоспарлауды, 
жауапкершілікті тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушылық 
қызмет 
жұмыс істеудің тәжірибелік дағдылары. 
Электр тізбектерін монтаждаудың 
негізгі амалдары 
Жердегі геофизикалық зерттеулер 
кезінде қолданылатын геологиялық 
жабдықпен, аспаптармен және 
аппаратурамен жұмыс істеудің 
тәжірибелік дағдылары 
Жердегі, ұңғымадағы және жерасты 
геофизикалық зерттеулер кезінде 
қолданылатын геологиялық жабдықты, 
аппаратураны және аспаптарды 
пайдалану, тасымалдау және сақтау 
ережелері. 
Жердегі геофизикалық жұмыстардың 
міндеттері және әдістемесі туралы негізгі 
мәліметтер.  
 
R.6Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. аспаптарды, аппаратураны 
және жабдықты дала 
жұмыстарына дайындау 
1.1 «Вулкан» каротаж станциясын жерасты дала жұмыстарына дайындау ретін көрсету  
1.2 «Кобра» каротаж станциясының бұрғыларын тексеру операцияларын атап шығу 
2.геофизикалық аппаратураын 
жөндеу және ретке келтіру 
2.1 каротаж станциясының қосымша жабдықтарына: бұрғыларға, тіркегіштерге жөндеу 
жүргізу 
2.2 «Кобра» станциясының жеке тораптарын және бөлшектерін ауыстыру қажеттілігін 
анықтау   станции  
3. өз міндеттерін қауіпсіз 
атқару 
3.1. жерасты тау өндірістерінде тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсету 
3.2 тау өндірісінің вентиляция жүйесінің олқылықтарын анықтау әдістерін атап шығу 
 
R.6 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге асырылуының 
Геофизикалық жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды демонтаждау және 
Электро- радиотехника, электроника , 
принципті электр және радио сұлбалар, 
геофизикалық аспаптарды, аппаратураны, 

ұйымдасуын және бақылауын, 
геофизикалық аппаратураны жөндеу, 
ретке келтіру, реттеу және эталондау 
және олардың дала жұмыстарына 
дайындау бойынша қосыша қызметтерді 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілкті тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет. 
жинау кезіндегі тәжірибелік 
дағдылары, техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу 
ережелері және технологиясы. 
Геофизикалық жабдықты және 
жеке тораптарын ретке келтіру 
және реттеу, дәнекерлеу 
жұмыстарын орындау 
тәсілдері. 
құрылғыларды және оларды кешендерін ретке 
келтіру, реттеу, эталондау, жөндеу 
технологиясының және ережелерінің негіздері. 
АЦТ (аналогтық-цифрлық түрлендіргішті) 
және ЦАТ (цифрлық-аналогтық 
түрлендіргішті) жөндеу және ретке келтіру 
негіздері; геофизикалық станциялардың, 
аспаптардың, аппаратураның және басқа 
құрылғылардың типтері, құрылысы, 
демонтаждау және жинау реті, тәсілдері. 
 
R.6Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. радиоактивті каротаж 
1.1 СРП радиометрінің жерасты тау өндірістерінде жұмыс істеу ерекшеліктерін сипаттау  
1.2 СРП радиометрімен шахтада өлшемдер жүргізу 
2.электр каротажы 
2.1. «Вулкан» каротаж станциясының блок-сұлбасын көрсету 
2.2. қисық жерасты электр каротажын өңдеуді және түсіндіруді негіздеу  
3. акустикалық каротаж 
3.1. «Кобра» каротаж станциясының блок-сұлбасын көрсету 
3.2  жерасты акустикалық каротажының дала материалдарын жүйеленетін өңдеудің негізгі 
амалдарын және ретін атап шығу 
 
R.7  Модулінің технологиялық картасы «Сандық теңіз геофизикалық жабдықты дала жұмыстары барысында жөндеу және 
реттеу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  46 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырыпт
ық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 


Ұңғыма 
сандық 
жабдықты 
монтаждау 
және 
дайындау 
Геофизикалық 
жабдықты 
және оның 
жеке 
тораптарын 
ретке келтіру 
және реттеу 
электр- 
және 
радиотехника 
негіздері;  принципті  электр  және 
радио  сұлбалар;  геофизикалық 
каротаж 
станцияларының, 
аспаптарының,  аппаратурасының 
және 
басқа 
құрылғыларының 
типтері, 
құрылысы, 
оларды 
демонтаждау  және  жинау  реті, 
тәсілдері; 
геофизикалық 
аспаптарды, 
аппаратураны, 
құрылғыларды 
және 
олардың 
кешендерін  ретке  келтіру,  реттеу, 
эталондау,  жөндеу  технологиясы 
және ережелері; электр және радио 
монтаждау 
жұмыстарының 
технологиясы; 
өлшеу 
аспаптарының  құрылысы,  оларды 
қолдану  және  жөндеу  ережелері; 
жөндеу 
жұмыстары 
кезіндегі 
техникалық  құралдарды  және 
материалдарды 
қолдану 
және 
сақтау  ережелері;  радиоактивті 
көздермен жұмыс істеу ережелері.  
Сандық  каротаж,  газ  каротаж 
және 
басқа 
геофизикалық 
станцияларды  ретке  келтіру 
және 
жөндеу, 
Нақты 
геологиялық  және  техникалық 
есептерді  шешуге  арналған 
аспаптардың  құрастырмалары. 
«300М 
SeaSpyMarineMagnetics», 
« 
iXSea» 
магнитометрлерімен, 
«Чекан-АР», 
«
 
ГМН-
КН»гравиметрлерімен  жұмыс 
істеу 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 
 
R.7 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  

Геофизикалық зерттеудің техникалық 
және басқа қосымша құралдарын 
дайындау және геофизикалық 
жұмыстарды аяқтау үдерістерін жүзеге 
асыруға қойылған міндеттерді 
орындауға дербес жоспарлауды, 
жауапкершілікті тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушылық 
қызмет 
Бақылау-өлшеу аспаптарымен және 
аппаратурасымен, дәнекерлегішпен 
және басқа монтаждау 
саймандарымен жұмыс істеудің 
тәжірибелік дағдылары. Электр 
тізбектерін монтаждаудың негізгі 
амалдары 
Жердегі геофизикалық зерттеулер 
кезінде қолданылатын геологиялық 
жабдықпен, аспаптармен және 
аппаратурамен жұмыс істеудің 
тәжірибелік дағдылары 
Электро- радиотехника, электроника 
негіздері, принципті электр және радио 
сұлбалар.. 
Жердегі, ұңғымадағы және жерасты 
геофизикалық зерттеулер кезінде 
қолданылатын геологиялық жабдықты, 
аппаратураны және аспаптарды пайдалану, 
тасымалдау және сақтау ережелері. 
Жердегі геофизикалық жұмыстардың 
міндеттері және әдістемесі туралы негізгі 
мәліметтер.  
 
R.7Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. аспаптарды, аппаратураны 
және жабдықты дала 
жұмыстарына дайындау 
1.1 «300М SeaSpyMarineMagnetics» магинтометрін дала жұмыстарын дайындау ретін 
көрсету  
1.2 «300М Sea Spy Marine Magnetics» магнитометрінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру 
станцияларын атап шығу 
2.геофизикалық аппаратураын 
жөндеу және ретке келтіру 
2.1 « iXSea» магинтометріне жөндеу жүргізу 
2.3 « iXSea» магинтометрінінің жеке тораптарын және бөлшектерін ауыстыру 
қажеттілігін анықтау    
3. өз міндеттерін қауіпсіз 
атқару 
3.1. теңіз жағдайында тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсету 
 
R.7Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  

Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, 
геофизикалық аппаратураны жөндеу, 
ретке келтіру, реттеу және эталондау 
және олардың дала жұмыстарына 
дайындау бойынша қосыша қызметтерді 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілкті тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет. 
Геофизикалық жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды демонтаждау және 
жинау кезіндегі тәжірибелік 
дағдылары, техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу 
ережелері және технологиясы. 
Геофизикалық жабдықты және 
жеке тораптарын ретке келтіру 
және реттеу, дәнекерлеу 
жұмыстарын орындау 
тәсілдері. 
Электро- радиотехника, электроника , 
принципті электр және радио сұлбалар, 
геофизикалық аспаптарды, аппаратураны, 
құрылғыларды және оларды кешендерін ретке 
келтіру, реттеу, эталондау, жөндеу 
технологиясының және ережелерінің негіздері. 
АЦТ (аналогтық-цифрлық түрлендіргішті) 
және ЦАТ (цифрлық-аналогтық 
түрлендіргішті) жөндеу және ретке келтіру 
негіздері; геофизикалық станциялардың, 
аспаптардың, аппаратураның және басқа 
құрылғылардың типтері, құрылысы, 
демонтаждау және жинау реті, тәсілдері. 
 
R.7Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. магнитометрия 
1.1  қажет түзетулері бар  «300М SeaSpyMarineMagnetics» аспабымен санауларды жасау 
2.электрбарламасы 
2.1. SGD-ETT TomoZONDстанциясын жұмысқа дайындау 
2.2. қисық электр каротажын теңіз жағдайында өңдеуді және түсіндіруді негіздеу   
3. гравитациялық 
барлама 
3.1. қажет түзетулері бар  «Чекан-АР»  аспабымен санауларды жасау 
3.2  теңіз гравитациялық барламасы кезінде гравитациялық өріс аномалиясының картасын 
жасау 
 
R.8  Модулінің технологиялық картасы «Сандық аэро-геофизикалық жабдықты жұмыс барысында жөндеу және реттеу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  46 сағ  
Оқу модулі 
Оқу құралдары 

№ 
р/с 
 
Тақыр
ыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Ұңғыма 
сандық 
жабдықт
ы 
монтажд
ау және 
дайында
у 
Геофизикалық 
жабдықты және 
оның жеке 
тораптарын ретке 
келтіру және реттеу 
электр- және радиотехника негіздері; 
принципті 
электр 
және 
радио 
сұлбалар;  геофизикалық  каротаж 
станцияларының, 
аспаптарының, 
аппаратурасының 
және 
басқа 
құрылғыларының 
типтері, 
құрылысы,  оларды  демонтаждау 
және 
жинау 
реті, 
тәсілдері; 
геофизикалық 
аспаптарды, 
аппаратураны,  құрылғыларды  және 
олардың  кешендерін  ретке  келтіру, 
реттеу, 
эталондау, 
жөндеу 
технологиясы және ережелері; электр 
және 
радио 
монтаждау 
жұмыстарының 
технологиясы; 
өлшеу  аспаптарының  құрылысы, 
оларды  қолдану  және  жөндеу 
ережелері; 
жөндеу 
жұмыстары 
кезіндегі  техникалық  құралдарды 
және  материалдарды  қолдану  және 
сақтау 
ережелері; 
радиоактивті 
көздермен жұмыс істеу ережелері.  
Сандық 
каротаж, 
газ 
каротаж 
және 
басқа 
геофизикалық 
станцияларды ретке келтіру 
және 
жөндеу, 
Нақты 
геологиялық 
және 
техникалық 
есептерді 
шешуге 
арналған 
аспаптардың 
құрастырмалары. 
 «Вулкан», «Кобра» 
каротаж станциялары 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 
 
R.8Модулішеңберіндегінегізгіқұзыреттертізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  

Геофизикалық зерттеудің техникалық 
және басқа қосымша құралдарын 
дайындау және геофизикалық 
жұмыстарды аяқтау үдерістерін жүзеге 
асыруға қойылған міндеттерді 
орындауға дербес жоспарлауды, 
жауапкершілікті тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушылық 
қызмет 
Бақылау-өлшеу аспаптарымен және 
аппаратурасымен, дәнекерлегішпен 
және басқа монтаждау 
саймандарымен жұмыс істеудің 
тәжірибелік дағдылары. Электр 
тізбектерін монтаждаудың негізгі 
амалдары 
Жердегі геофизикалық зерттеулер 
кезінде қолданылатын геологиялық 
жабдықпен, аспаптармен және 
аппаратурамен жұмыс істеудің 
тәжірибелік дағдылары 
Электро- радиотехника, электроника 
негіздері, принципті электр және радио 
сұлбалар.. 
Жердегі, ұңғымадағы және жерасты 
геофизикалық зерттеулер кезінде 
қолданылатын геологиялық жабдықты, 
аппаратураны және аспаптарды пайдалану, 
тасымалдау және сақтау ережелері. 
Жердегі геофизикалық жұмыстардың 
міндеттері және әдістемесі туралы негізгі 
мәліметтер.  
 
R.8Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. аспаптарды, аппаратураны 
және жабдықты дала 
жұмыстарына дайындау 
1.1  аэромагнитті түсірмені жүргізуге арналған аспаптарды және аппаратураны 
дайындау ретін көрсету 
1.2 КАС типті аэрогеофизикалық кешенді станциясын тексеру операцияларын атап 
шығу 
2 аэрогаммалық түсірмені 
жүргізу 
2.1 аэрогаммалық түсірмені жүргізу ережелерін және ретін атау 
2.2 аэрогаммалық түсірме көмегімен шешілетін есептерді атап шығу 
3. гравиметрлік жұмыстар 
3.1 аэрогравиметрлік зерттеулерді жүргізу ерекшеліктерін атап шығу 
3.3 аэрогравиметрлік зерттеулердің қолданылуын негіздеу 
 
R.8Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  

Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, 
геофизикалық аппаратураны жөндеу, 
ретке келтіру, реттеу және эталондау 
және олардың дала жұмыстарына 
дайындау бойынша қосыша қызметтерді 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілкті тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет. 
Геофизикалық жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды демонтаждау 
және жинау кезіндегі 
тәжірибелік дағдылары, 
техникалық қызмет 
көрсету, жөндеу ережелері 
және технологиясы. 
Геофизикалық жабдықты 
және жеке тораптарын 
ретке келтіру және реттеу, 
дәнекерлеу жұмыстарын 
орындау тәсілдері. 
Электро- радиотехника, электроника , принципті 
электр және радио сұлбалар, геофизикалық 
аспаптарды, аппаратураны, құрылғыларды және 
оларды кешендерін ретке келтіру, реттеу, 
эталондау, жөндеу технологиясының және 
ережелерінің негіздері. 
АЦТ (аналогтық-цифрлық түрлендіргішті) және 
ЦАТ (цифрлық-аналогтық түрлендіргішті) жөндеу 
және ретке келтіру негіздері; геофизикалық 
станциялардың, аспаптардың, аппаратураның және 
басқа құрылғылардың типтері, құрылысы, 
демонтаждау және жинау реті, тәсілдері. 
 
R.8Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  аэро әдістердің 
қолданылуы 
1.1 авиакөлікті және аппаратураны зерттеулерге дайындауды суреттеу 
1.2 алаңшалық геологиялық түсірмені жүргізуге арналған аэро әдістердің кешенін негіздеу 
2. алаңшалық аэрогаммалық 
түсірменің жүріс-тұрысы 
2.1 авиакөлікті және аппаратураны зерттеулерге дайындауды суреттеу 
2.2  алаңшалық аэрогаммалық түсірмемен шешілетін геологиялық есептерді атап шығу 
3. алаңшалық аэрогаммалық 
түсірмені жүргізу 
3.1. алаңшалық аэрогаммалық түсірмемен шешілетін геологиялық есептерді атап шығу 
3.2  аэромагниттік түсірменің далалық материалдарын жүйеленетін өңдеудің негізгі 
амалдарын және ретін атап шығу 
 
Н.1 Модулінің технологиялық картасы  «Геофизикалық жабдықты, аспаптарды және аппаратураны демонтаждау және 
оларды жердегі геофизикалық зерттеулерден кейін тасымалдауға дайындау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   12 сағ. 

№ 
р/
с 
 
Тақырыптық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1  Жердегі 
зерттеулердің 
геофизикалық 
жабдығын және 
аспаптарын 
демонтаждау, 
оларды 
тасымалдауға 
дайындау 
Слесарлық 
сайманмен 
тәжірибелік 
жұмыс 
дағдысының 
болуы 
Алғашқы көмек 
көрсете білу 
Аспаптарды демонтаждауға 
дайындау. Геофизикалық 
аспаптарды демонтаждау 
жұмыстарын жүргізудің негізгі 
талаптары және реті. 
Аспаптар сұлбасының 
блогы, қорек көздеру, 
жалғастырғыш сымдар 
және электр кабельдері 
Геофизикалы
қ аспаптар, 
слесарлық 
және 
монтаждау 
сайманы 
2  Жабдыққа 
техникалық қызмет 
көрсету және 
жөндеу 
Слесарлық 
сайманмен 
тәжірибелік 
жұмыс 
дағдысының 
болуы 
Алғашқы көмек 
көрсете білу 
Станцияға техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу 
жұмыстарын өткізу реті.  
Ауысым сайынғыны 
орындау және станцияға, 
зертханаларға, іштен 
жанатын қозғалтқыштарға 
және генераторларға 
техникалық қызмет 
көрсетуге және оларды 
ағымдағы жөндеуге 
қатысу, 
аккумуляторлардың 
электролитін және 
зарядын ауыстыру   
Геофизикалы
қ аспаптар, 
слесарлық 
және 
монтаждау 
сайманы 
 
Н.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет