ДҮниежүзілік банк


R.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4деңгей)жүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет10/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

 
R.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. радиоактивті каротаж 
1.1 геологиялық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды дала жұмыстарына дайындау 
ретін көрсету 
1.2 радиоактивті каротаж әдістерімен шешілетін геологиялық есептерді негіздеу 
1.3 радиоактивті каротажды жүргізуге арналған тетіктер құрастырмасын дайындау 
2.электр каротажы 
2.1. геологиялық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды дала жұмыстарына дайындау 
ретін көрсету 
2.2. электр каротаж әдістерімен шешілетін геологиялық есептерді негіздеу 
2.3. электр каротажын жүргізуге арналған тетіктер құрастырмасын дайындау 

3. акустикалық каротаж 
3.1. геологиялық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды дала жұмыстарына дайындау 
ретін көрсету  
3.2  акустикалық каротаж әдістерімен шешілетін геологиялық есептерді негіздеу 
3.3 акустикалық каротажды жүргізуге арналған тетіктер құрастырмасын дайындау 
 
R.3  Модулінің технологиялық картасы «Аналогты геофизикалық жабдықты, аспаптарды және аппаратураны монтаждау 
және жерасты геофизикалық зерттеулер үшін дала жұмыстарына дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  86 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Жерасты 
зерттеулерін
е арналған 
аналогтық 
жабдықты 
монтаждау 
Бақылау-өлшеу 
аспаптарымен 
жұмыс істеудің 
тәжірибелік 
дағдылары  
электр- және радиотехника 
негіздері; принципті электр 
және радио сұлбалар; типы, 
геофизикалық станциялардың, 
аспаптардың, аппаратураның 
және басқа құрылғылардың 
құрылысы, оларды 
демонтаждау және жинау реті, 
тәсілдері; геофизикалық 
аспаптарды, аппаратураны, 
құрылғыларды және олардың 
кешендерін ретке келтіру, 
реттеу, эталондау, жөндеу 
технологиясы және ережелері
электр және радио монтаждау 
жұмыстарының технологиясы; 
Аналогтық сейсмикалық, 
электрбарлама және басқа 
геофизикалық станцияларды, 
гравиаметрлерді, 
гравитациялық 
вариометрлерді, 
аэромагнитометрлерді, 
потенциометрлерді, 
сейсмикалық 
қабылдағыштарды және 
басқа геофизикалық 
аспаптарды, аппаратураны 
және құрылғыларды ретке 
келтіру және жөндеу. 
Геофизикалық жабдықты, 
аппаратураны және 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 

өлшеу аспаптарының 
құрылысы, оларды қолдану 
және жөндеу ережелері; 
жөндеу жұмыстары кезіндегі 
техникалық құралдарды және 
материалдарды қолдану және 
сақтау ережелері; радиоактивті 
көздермен жұмыс істеу 
ережелері.  
аспаптарды жинау, 
демонтаждау, жөндеу, реттеу, 
сынау және эталондау.  
 
 
R.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Геофизикалық зерттеудің техникалық 
және басқа қосымша құралдарын 
дайындау және геофизикалық 
жұмыстарды аяқтау үдерістерін жүзеге 
асыруға қойылған міндеттерді 
орындауға дербес жоспарлауды, 
жауапкершілікті тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушылық 
қызмет 
Бақылау-өлшеу аспаптарымен және 
аппаратурасымен, дәнекерлегішпен 
және басқа монтаждау 
саймандарымен жұмыс істеудің 
тәжірибелік дағдылары. Электр 
тізбектерін монтаждаудың негізгі 
амалдары 
Жердегі геофизикалық зерттеулер 
кезінде қолданылатын геологиялық 
жабдықпен, аспаптармен және 
аппаратурамен жұмыс істеудің 
тәжірибелік дағдылары 
Электро- радиотехника, электроника 
негіздері, принципті электр және радио 
сұлбалар.. 
Жердегі, ұңғымадағы және жерасты 
геофизикалық зерттеулер кезінде 
қолданылатын геологиялық жабдықты, 
аппаратураны және аспаптарды 
пайдалану, тасымалдау және сақтау 
ережелері. 
Жердегі геофизикалық жұмыстардың 
міндеттері және әдістемесі туралы негізгі 
мәліметтер.  
 
R.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 

1. аспаптарды, аппаратураны 
және жабдықты жерасты дала 
жұмыстарына дайындау 
1.1 жерасты жұмыстарына арналған геофизикалық жабдықтың, аппаратураның және 
аспаптардың тізбесін көрсету 
1.2 аспаптарды, аппаратураны және жабдықты жұмыс нүктелеріне орналастыруды 
негіздеу 
1.3 геофизикалық жабдықты аспаптарды демонтаждауды, оларды тасымалдауға 
дайындауды көрсету 
2.геофизикалық аппаратураын 
жөндеу және ретке келтіру 
2.1 аспаптарды және жабдықтарды тиеу, тасымалдау ережелерін атау 
2.2. СРП радиометріне жөндеу жүргізу 
2.3. магнитометрді далада жұмыс жасауға дайындау 
2.4 жеке тораптарды және бөлшектерді ауыстыру қажеттілігін анықтау, геофизикалық 
аппаратураын жинауды, жөндеуді жүргізу 
3. өз міндеттерін қауіпсіз 
атқару 
3.1. слесарлық сайманмен, бақылау-өлшеу аспаптарымен тәжірибелік жұмыс дағдысының 
болуын көрсету 
3.2 электр тізбектеріндегі (желілеріндегі) олқылықтарды анықтау әдістерін атап шығу 
3.3 монтаждау саймандарымен, оқшаулау материалдарымен жұмыс істеу ережелерін атау 
 
R.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, 
геофизикалық аппаратураны жөндеу, 
ретке келтіру, реттеу және эталондау 
және олардың дала жұмыстарына 
дайындау бойынша қосыша қызметтерді 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
Геофизикалық жабдықты, 
аппаратураны және аспаптарды 
демонтаждау және жинау 
кезіндегі тәжірибелік дағдылары, 
техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу ережелері және 
технологиясы. Геофизикалық 
жабдықты және жеке тораптарын 
ретке келтіру және реттеу, 
Электро- радиотехника, электроника
принципті электр және радио сұлбалар, 
геофизикалық аспаптарды, аппаратураны, 
құрылғыларды және оларды кешендерін 
ретке келтіру, реттеу, эталондау, жөндеу 
технологиясының және ережелерінің 
негіздері. 
АЦТ (аналогтық-цифрлық түрлендіргішті) 
және ЦАТ (цифрлық-аналогтық 

жауапкершілкті тұспалдайтын 
жетекшілік астындағы нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет. 
дәнекерлеу жұмыстарын 
орындау тәсілдері. 
түрлендіргішті) жөндеу және ретке келтіру 
негіздері; геофизикалық станциялардың, 
аспаптардың, аппаратураның және басқа 
құрылғылардың типтері, құрылысы, 
демонтаждау және жинау реті, тәсілдері. 
 
R.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. радиоактивті каротаж 
1.1 геофизикалық жабдықтың, аппаратураның және аспаптардың жерасты дала жұмыстарына 
дайындау ретін көрсету 
1.2  жерасты радиоактивті каротажын жүргізуге арналған тетіктердің құрастырмасын 
дайындау  
2.электр каротажы 
2.1. акустикалық каротажгеофизикалық жабдықтың, аппаратураның және аспаптардың 
жерасты дала жұмыстарына дайындау ретін көрсету 
2.2  жерасты электр каротажын жүргізуге арналған тетіктердің құрастырмасын дайындау 
3. акустикалық каротаж 
3.1. акустикалық каротажгеофизикалық жабдықтың, аппаратураның және аспаптардың 
жерасты дала жұмыстарына дайындау ретін көрсету  
3.3 жерасты акустикалық каротажын жүргізуге арналған тетіктердің құрастырмасын дайындау 
 
R.4  Модулінің технологиялық картасы «Сандық жердегі геофизикалық жабдықты дала жұмыстары барысында жөндеу 
және реттеу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 186 сағ 
№ 
р/
с 
 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 


Ұңғыма 
аналогтық 
жабдықты 
монтаждау 
және 
дайындау 
Геофизикалық 
жабдықты және 
жеке 
тораптарын 
жөндеу және 
реттеу 
электр- және радиотехника 
негіздері; принципті электр 
модульдер және радиосұлбалар; 
геофизикалық каротаж 
станцияларының, аспаптарының, 
аппаратурасының және басқа 
құрылғыларының типтері, 
құрылысы, оларды демонтаждау 
және жинау реті, тәсілдері; 
геофизикалық аспаптарды, 
аппаратураны, құрылғыларды және 
олардың кешендерін ретке келтіру, 
реттеу, эталондау, жөндеу 
технологиясы және ережелері; 
электр және радио монтаждау 
жұмыстарының технологиясы; 
өлшеу аспаптарының құрылысы, 
оларды қолдану және жөндеу 
ережелері; жөндеу жұмыстары 
кезіндегі техникалық құралдарды 
және материалдарды қолдану және 
сақтау ережелері; радиоактивті 
көздермен жұмыс істеу ережелері.  
Сандық  каротаж,  газ  каротаж 
және 
басқа 
геофизкалық 
аспаптарды, аппаратураны және 
құрылғыларды  ретке  келтіру 
және  жөндеу.  Геофизикалық 
жабдықты,  аппаратураны  және 
аспаптарды 
жинау, 
демонтаждау,  жөндеу,  реттеу, 
сынау және эталондау.  
SGD-EEM «MEDUSA», 
Terramer типті сандық 
станциялар, Аномалия, Магнум 
типті магнитометрлер 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 

070403 2- 
«Геофизикал
ық 
аппаратуран
ы реттеуші» 
алаңшаларды 
дайындауды 
және жердегі 
геофизикалық 
зерттеулерді 
Жөндеу жұмыстарын жүргізудің 
негізгі амалдары және әдістері; 
геофизикалық аппаратураны және 
жабдықты жөндеу кезінде 
қолданылатын бақылау-өлшеу 
Геофизикалық жабдыққа, 
аппаратураға, аспаптарға және 
жеке тораптарға жұмыс жасау 
орындарында немесе ұйымның 
далалық базаларында жоспарлы 
Аспаптар, 
аппаратура 

жұмыс 
кәсібін алу 
бойынша оқу 
тәжірибесі 
жүргізуді және 
геофизикалық 
жұмыстарды 
аяқтауды жүзеге 
асыруға 
шектелген 
жауапкершілікті 
және 
дербетіктің 
белгілі 
дәрежесін 
аспаптарымен жұмыс істеуге 
дағдылану; геофизикалық 
аппаратураның номенклатурасы 
және метрологиялық сипаттамасы; 
қажет құжаттаманы (ақаулы 
тізімдемелерін, аппаратуралық 
журналдарын, техникалық 
пайдалану төлқұжаттарын және 
т.б.) жасауға қойылатын талаптар; 
техникалық қызмет көрсетуді, 
ағымдағы жоспардан тыс 
жөндеуді орындау. Ұсақ 
геофизикалық жабдықты, 
аппаратураны және аспаптарды 
жинау, демонтаждау, жөндеу, 
реттеу және сынау. Жеке 
тораптарды (бөлшектерді) 
ауыстыру қажеттілігін және 
оларды стационар жағдайларда 
жөндеу бағытының қажеттілігін 
анықтау Радиометрлердің 
сезімталдығын тексеру және 
эталондау. Жабдықтың жай-
күйін бақылау, 
профилактикалық қыззмет 
көрсету және ағымдағы 
жөндеуін жүргізуге қатысу. 
R.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Геофизикалық зерттеудің техникалық және 
басқа қосымша құралдарын дайындау және 
геофизикалық жұмыстарды аяқтау үдерістерін 
жүзеге асыруға қойылған міндеттерді 
орындауға дербес жоспарлауды, 
жауапкершілікті тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Бақылау-өлшеу аспаптарымен 
және аппаратурасымен, 
дәнекерлегішпен және басқа 
монтаждау саймандарымен жұмыс 
істеудің тәжірибелік дағдылары. 
Электр тізбектерін монтаждаудың 
негізгі амалдары 
Электро- радиотехника, электроника 
негіздері, принципті электр және 
радио сұлбалар.. 
Жердегі, ұңғымадағы және жерасты 
геофизикалық зерттеулер кезінде 
қолданылатын геологиялық 
жабдықты, аппаратураны және 

Жердегі геофизикалық зерттеулер 
кезінде қолданылатын 
геологиялық жабдықпен, 
аспаптармен және аппаратурамен 
жұмыс істеудің тәжірибелік 
дағдылары 
аспаптарды пайдалану, тасымалдау 
және сақтау ережелері. 
Жердегі геофизикалық жұмыстардың 
міндеттері және әдістемесі туралы 
негізгі мәліметтер.  
 
R.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. аспаптарды, аппаратураны 
және жабдықты дала 
жұмыстарына дайындау 
1.1 SGD-EGC200 «SKAT II» электрбарламасының ток генераторын дала жұмыстарын 
дайындау ретін көрсету 
1.2 аспаптарды, аппаратураны және жабдықты жұмыс нүктелеріне электрбарламасын 
жүргізу кезінде орналастыруды негіздеу  
2.геофизикалық аппаратураын 
жөндеу және ретке келтіру 
2.1.радиометрдің жөндеуін жүргізу  СРП 
2.2. «Магнум» магнитометрін дала жұмысына дайындау  
2.3 жеке тораптарды ауыстыру қажеттілігін анықтау, геофизикалық аппаратураын 
жинауды, жөндеуді жүргізу 
3. өз міндеттерін қауіпсіз 
атқару 
3.1. слесарлық сайманмен, бақылау-өлшеу аспаптарымен тәжірибелік жұмыс дағдысының 
болуын көрсету 
3.2 электр тізбектеріндегі (желілеріндегі) олқылықтарды анықтау әдістерін атап шығу 
3.3 монтаждау саймандарымен, оқшаулау материалдарымен жұмыс істеу ережелерін атау 
 
R.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге 
асырылуының ұйымдасуын және 
Геофизикалық жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды демонтаждау және 
Электро- радиотехника, электроника , 
принципті электр және радио сұлбалар, 
геофизикалық аспаптарды, аппаратураны, 

бақылауын, геофизикалық аппаратураны 
жөндеу, ретке келтіру, реттеу және 
эталондау және олардың дала жұмыстарына 
дайындау бойынша қосыша қызметтерді 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілкті тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды жүзеге асыру 
бойынша атқарушы-басқарушылық қызмет. 
жинау кезіндегі тәжірибелік 
дағдылары, техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу 
ережелері және технологиясы. 
Геофизикалық жабдықты және 
жеке тораптарын ретке келтіру 
және реттеу, дәнекерлеу 
жұмыстарын орындау 
тәсілдері. 
құрылғыларды және оларды кешендерін 
ретке келтіру, реттеу, эталондау, жөндеу 
технологиясының және ережелерінің 
негіздері. 
АЦТ (аналогтық-цифрлық түрлендіргішті) 
және ЦАТ (цифрлық-аналогтық 
түрлендіргішті) жөндеу және ретке келтіру 
негіздері; геофизикалық станциялардың, 
аспаптардың, аппаратураның және басқа 
құрылғылардың типтері, құрылысы, 
демонтаждау және жинау реті, тәсілдері. 
 
R.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. радиометрлік зерттеу 
1.1 СРП радиометрін дала жұмыстарын дайындау ретін көрсету  
1.2 далалық радиометрлік материалдарын өңдеуді жүргізу 
1.3   радиометрді және спектрометрді градуирлеу үдерісін сипаттау 
2.сейсмикалық барлама 
2.1. SERSEL сейсмикалық станциясын жұмысқа дайындау ретін көрсету 
2.2. шағылған толқын әдістерімен шешілетін геологиялық есепті негіздеу 
2.3. нақты геологиялық есепті шешуге арналған көздерді және сейсмикалық 
қабылдағыштарды топтауды жүргізу 
3. магнитбарлама 
3.1. «Anjmaliy» магнитометрді дала жұмыстарына дайындау ретін көрсету  
3.2  магнитбарлама әдістерімен шешілетін геологиялық есепті негіздеу 
3.3 «Magnum» магнитометрмен магнит өрісінің сипаттамаларын өлшеуді жүргізу 
 
R.5  Модулінің технологиялық картасы «Сандық ұңғыма геофизикалық жабдықты дала жұмыстары барысында жөндеу 
және реттеу» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  86 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1  Ұңғыма 
сандық 
жабдықты 
монтаждау 
және 
дайындау 
Геофизикалық 
жабдықты және 
оның жеке 
тораптарын ретке 
келтіру және 
реттеу 
электр- және радиотехника 
негіздері; принципті электр 
және радио сұлбалар; 
геофизикалық каротаж 
станцияларының, 
аспаптарының, 
аппаратурасының және басқа 
құрылғыларының типтері, 
құрылысы, оларды 
демонтаждау және жинау реті, 
тәсілдері; геофизикалық 
аспаптарды, аппаратураны, 
құрылғыларды және олардың 
кешендерін ретке келтіру, 
реттеу, эталондау, жөндеу 
технологиясы және ережелері; 
электр және радио монтаждау 
жұмыстарының технологиясы; 
өлшеу аспаптарының 
құрылысы, оларды қолдану 
және жөндеу ережелері; жөндеу 
жұмыстары кезіндегі 
техникалық құралдарды және 
Сандық каротаж, газ каротаж 
және басқа геофизикалық 
станцияларды ретке келтіру 
және жөндеу, Нақты 
геологиялық және 
техникалық есептерді 
шешуге арналған 
аспаптардың 
құрастырмалары. 
«Вулкан», «Кобра»  
«КарСар», «БЛИК-1М»,  
«БЛИК-2», «MATRIX»,  
«Спектр» каротаж 
станциялары 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 
Геофизикалық 
жабдық, 
аспаптар және 
аппаратура 

материалдарды қолдану және 
сақтау ережелері; радиоактивті 
көздермен жұмыс істеу 
ережелері.  
 
R.5Модулішеңберіндегінегізгіқұзыреттертізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Геофизикалық зерттеудің техникалық 
және басқа қосымша құралдарын 
дайындау және геофизикалық 
жұмыстарды аяқтау үдерістерін жүзеге 
асыруға қойылған міндеттерді орындауға 
дербес жоспарлауды, жауапкершілікті 
тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Бақылау-өлшеу аспаптарымен және 
аппаратурасымен, дәнекерлегішпен 
және басқа монтаждау 
саймандарымен жұмыс істеудің 
тәжірибелік дағдылары. Электр 
тізбектерін монтаждаудың негізгі 
амалдары 
Жердегі геофизикалық зерттеулер 
кезінде қолданылатын геологиялық 
жабдықпен, аспаптармен және 
аппаратурамен жұмыс істеудің 
тәжірибелік дағдылары 
Электро- радиотехника, электроника 
негіздері, принципті электр және радио 
сұлбалар.. 
Жердегі, ұңғымадағы және жерасты 
геофизикалық зерттеулер кезінде 
қолданылатын геологиялық жабдықты, 
аппаратураны және аспаптарды 
пайдалану, тасымалдау және сақтау 
ережелері. 
Жердегі геофизикалық жұмыстардың 
міндеттері және әдістемесі туралы негізгі 
мәліметтер.  
 
R.5Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. аспаптарды, аппаратураны 
және жабдықты дала 
жұмыстарына дайындау 
1.1 «Вулкан» каротаж станциясын дала жұмыстарын дайындау ретін көрсету  
1.2 «Вулкан» каротаж станциясының бұрғыларын тексеру операцияларын атап шығу 
1.3 қойылған есепті шешу үшін бұрғыларды жинауды көрсету 

2.геофизикалық 
аппаратураын жөндеу және 
ретке келтіру 
2.1 аспаптарды және жабдықтарды тиеу, тасымалдау ережелерін атау 
2.2. каротаж станциясының қосымша жабдықтарына: каротаж кабельдеріне, түсіру-көтеру 
жабдығына жөндеу жүргізу 
2.3 «Вулкан» станциясының жеке тораптарын және бөлшектерін ауыстыру қажеттілігін 
анықтау    
3. өз міндеттерін қауіпсіз 
атқару 
3.1. көтергішпен тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсету 
3.2 каротаж станциясының электр тізбектеріндегі (желілеріндегі) олқылықтарды анықтау 
әдістерін атап шығу  
3.3 радиоактивті материалдармен жұмыс істеу ережелерін атау 
 
R.5Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, бағынышты 
қызметкерлермен нормалардың жүзеге 
асырылуының ұйымдасуын және 
бақылауын, геофизикалық аппаратураны 
жөндеу, ретке келтіру, реттеу және 
эталондау және олардың дала жұмыстарына 
дайындау бойынша қосыша қызметтерді 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілкті тұспалдайтын жетекшілік 
астындағы нормаларды жүзеге асыру 
бойынша атқарушы-басқарушылық қызмет. 
Геофизикалық жабдықты, 
аппаратураны және аспаптарды 
демонтаждау және жинау 
кезіндегі тәжірибелік дағдылары, 
техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу ережелері және 
технологиясы. Геофизикалық 
жабдықты және жеке тораптарын 
ретке келтіру және реттеу, 
дәнекерлеу жұмыстарын 
орындау тәсілдері. 
Электро- радиотехника, электроника , 
принципті электр және радио сұлбалар, 
геофизикалық аспаптарды, аппаратураны, 
құрылғыларды және оларды кешендерін 
ретке келтіру, реттеу, эталондау, жөндеу 
технологиясының және ережелерінің 
негіздері. 
АЦТ (аналогтық-цифрлық түрлендіргішті) 
және ЦАТ (цифрлық-аналогтық 
түрлендіргішті) жөндеу және ретке келтіру 
негіздері; геофизикалық станциялардың, 
аспаптардың, аппаратураның және басқа 
құрылғылардың типтері, құрылысы, 
демонтаждау және жинау реті, тәсілдері. 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет