ДҮниежүзілік банкжүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет1/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ  
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Пайдалы қазбаларды іздеудің және барлаудың геофизикалық әдістері 
 
(типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО  
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік Қоғамы 
 
 
 
 
 
 
 
Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 
   
1. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасарының - Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа 
технологиялар Министірінің 2013 жылдың «9» желтоқсанындағы № 404 бұйрығымен келісілген «Пайдалы қазбаларды 
іздеудің және барлаудың геофизикалық әдістері» Кәсіби стандарты негізінде іске қосылған. 
2.  Алғаш рет енгізілген 
3. Келісілген 
«Геология және пайдалы қазбаларды шығару» Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен 
хаттама № 3 «25» желтоқсан 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Альмуханов М.А. 
 
«Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен  
хаттама/хат № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 
 
 
 
Бағдарламаның сапасын жақсарту бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды келесі мекен-жай бойынша жіберуіңізді 
өтінеміз: Семей геологиялық барлау колледжі, Семей қ. Бурмистров Анатолий Борисович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 

Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 

Терминдер, анықматамалар мен қысқартулар 

Оқу-білім бағдарламасы кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
3.1  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық карталары 
3.2. 
3.3 
Кәсіби стандарт негізінде Типтік оқу жоспары  
Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары 
 
«Аппаратура және жабдық» 
 
«КШЖ іздеудің және барлаудың геофизикалық әдістерінің жалпы курсы» 
 
«Дала жұмыстарының әдістемесі және техникасы» 
 
 
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Пайдалы қазбаларды іздеудің және барлаудың геофизикалық әдістері 
2014 жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 


 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған  талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 
құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 
Лауазым – атауы белгіленген үлігілік тапсырмалар, құқықтар мен міндеттердің жиынтығымен анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  

Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  
Кәсіби қызмет саласы  - ортақ кіріктірілген негіздерден тұратын және құзыреттіліктердің ұқсас жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  

Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік 
қабілетін және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік оқу бағдарламасы (sample program) –  білім алушыларды дайындаудың мазмұны мен деңгейіне қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер(оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі: пайдалы қазбаларды іздеудің және барлаудың геофизикалық әдістері 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
геофизикалық жұмыстар жұмысшысы, біліктілік деңгейі: 1-2; 

 
каротаж станциясының машинисі, біліктілік деңгейі: 3; 

 
геофизикалық аппаратураны реттеушібіліктілік деңгейі: 3-4; 

 
каротажшы, біліктілік деңгейі: 3-4; 

 
геофизик-радиометрист, біліктілік деңгейі: 3-4; 

 
техник-геофизик, біліктілік деңгейі: 4 
 
05-2008 ҚР МЖсәйкес кәсіп атауы:  

 
геофизикалық жұмыстар жұмысшысы; 

 
каротаж станциясының машинисі; 

 
геофизикалық аппаратураны реттеуші; 

 
каротажшы; 

 
зертханашы-радиометрист; 

 
техник-геофизик 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет 
түрінің атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Дала гео
фи
зи
кал
ы
қ 
зертте
ул
ер
ін
 жүрг
ізу
 кез
ін
дег
і 
қо
салқ
ы
 о
пе
ра
ци
яла
р
 
 
Г
ео
фи
зи
кал
ы
қ ж
ұм
ы
ста
р ж
ұмы
сшы
сы
 
 
 
А. Бақылау жүйесін 
және жабдықты 
геофизикалық 
жұмыстарға 
дайындау 
 
А.1 Геофизикалық жабдықты тиеуге, оны жұмыс орнына тасымалдауға және келу 
нүктесінде түсіруге қатысу. Жабдыққа арналған алаңшаларды және тұратын 
орындарды дайындау 
 
 
 
А.2 
 Бөлу-байлау жұмыстары - жобалау жай-күйінің орындарына тіркеу және сәуле 
таратушы профильдерді және нүктелерді, сонымен қатар, геофизикалық бақылау 
нысандарын апару 
 
 
 
А.3 Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды монтаждауға және дала 
жұмыстарына дайындауға (профилактикалық қызмет көрсету және жөндеу, қорек 
көздеріне қосу) қатысу 
 
  В. Дала жұмыстарын 
зерттеудің жердегі, 
ұңғыма және 
жерасты 
геофизикалық 
әдістерімен жүргізу 
 
В.1 Тіркеу аспаптарын және физикалық даланың  сәуле таратқыштарын профильге 
орналастыру және оларды біріктіруші желілерге қосу. Оларды оорналастыру және 
қосу сапасын тексеру. Тіркеу аспаптарын және физикалық даланың  сәуле 
таратқыштарын және біріктіруші желілерді жұмыс барысында тасымалдау 
 
 
 
В.2 Ұңғыма аузына аспаптарды және апппараттарды орнату. Ұңғыма геофизикалық 
жұмыстарды (каротаж) орындауға қатысу 
 
 
 
В.3 Тау-кен өндірістерінде бақылау нүктерлерін дайындау (теспелерді бұрғылау, 
алаңшаларды тазалау) Тіркеу аспаптарын және физикалық даланың  сәуле 
таратқыштарын бақылау нүктелеріне орнату және оларды біріктіруші желілерге қосу. 
Тіркеу аспаптарын, сәуле таратқыштарды және біріктіруші желілерді жұмыс 
барысында тасымалдау 
 
  С. Жабдықты 
демонтаждау және 
дала жұмыстарының 
салдарын жою 
 
С.1 Геофизикалық жабдықты және аспаптарды демонтаждау, оларды тасымалдауға 
дайындау 
 
 
 
С.2 Геофизикалық жабдықтың алаңшаларын және тұратын орындарын,  сейсмикалық 
жұмыстар кезінде Бұрғылау-жарылу жұмыстарының салдарын жою 
 
 
 
С.3 ГФ жабдықты тиеу 
 
 
 
 
           
 
 
 

Қызмет 
түрінің атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Каротаж 
станцияс
ының 
көтергіші
н 
дайындау 
және 
ұңғымала
рда 
зондтард
ы түсіру-
көтеру 
операция
ларын 
жүргізу 
 
Кар
отаж ст
ан
ци
ясы
ны
ң маш
ин
ис
і 
 
 
D. Ұңғыма жабдығын 
геофизикалық 
зерттеулерге дайындау 
 
D.1 Жабдықты, аппаратураны және сайманды тиеу, түсіру және тасымалдау. 
Станцияларды және көтергіштерді тасымалдауға дайындау 
 
 
 
D.2   Каротаж станциясына арналған алаңшаны таңдау және дайындау. 
Зертхананы, генераторлық топты және көтергішті орнату. Станцияны күш 
беретін және жарық беретін желіге қосу 
 
 
 
D.3  Геофизикалық зерттеулерді жүргізуге каротаж станциясын және 
көтергіштерді дайындау 
 
 
E. Зерттедің 
геофизикалық 
әдістерінің дала 
ұңғымаларын жүргізу  
 
Е.1  Тереңдігі 1000 метрге дейінгі ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер және 
ату-жарылу жұмыстарын жүргізу кезінде каротаж станциясымен және 
көтергішпен басқару. Аппаратураны (аспаптарды) ұңғымаға түсіру және 
оларды көтеру 
 
 
 
Е.2  Тереңдігі 1000-нан 4000 метрге дейінгі ұңғымаларда геофизикалық 
зерттеулер және ату-жарылу жұмыстарын жүргізу кезінде каротаж 
станциясымен және көтергішпен басқару. Аппаратураны (аспаптарды) 
ұңғымаға түсіру және оларды көтеру 
 
 
 
Е.3  Тереңдігі 5000 метрден жоғары ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер 
және ату-жарылу жұмыстарын жүргізу кезінде каротаж станциясымен және 
көтергішпен басқару. Аппаратураны (аспаптарды) ұңғымаға түсіру және 
оларды көтеру 
 
  F. Геофизикалық 
жабдықты 
демонтаждау және 
дала жұмыстарының 
салдарын жою 
 
F.1  Геофизикалық жабдықты демонтаждау және каротаж станциясын және 
көтергішті ұңғыманы тасымалдауға және оларды көтеруге дайындау 
 
 
 
F.2  Ауысым сайынғыны орындау және станцияға, зертханаларға, 
көтергіштерге, жүкарбаларға, іштен жанатын қозғалтқыштарға және 
генераторларға техникалық қызмет көрсетуге және оларды ағымдағы жөндеуге 
қатысу, аккумуляторлардың электролитін және зарядын ауыстыру 

 
Қызмет 
түрінің атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Г
ео
фи
зи
кал
ы
қ а
пп
ар
ат
ур
ан
ы
 жө
нд
еу
, р
етке келт
ір
у жә
не 
бап
тау
 
 
Г
ео
фи
зи
кал
ы
қ а
пп
ар
ат
ур
ан
ы
 ретт
еу
ш
і 
 
 
Q. Геофизикалық 
жабдықты, 
аспаптарды және 
аппаратураны 
монтаждау және дала 
жұмыстарына 
дайындау 
 
Q .1 Стационар базаларда жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді 
орындау 
 
 
 
Q .2 Геофизикалық жабдықты, аппаратураны, аспаптарды, жеке 
тораптарды дала базаларында (жұмыс жасау орны) жоспардан тыс 
ағымдағы жөндеуді жүргізу. 
 
 
 
Q .3 Шағын геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды 
жинау, демонтаждау, жөндеу, реттеу және сынау 
 
 
 
Q .4 Аналогты сейсмикалық, электрбарлама, каротаж, газ каротажы және 
басқа геофизикалық станцияларды, гравиметрлерді, гравитациялық 
вариометрлерді, аэромагнитометрлерді, потенциометрлерді, 
сейсмикалық қабылдағыштарды және басқа геофизикалық аспаптарды, 
аппаратураны және құрылғыны реттеу және жөндеу 
 
 
 
Q .5 Геофизикалық аспаптарды, аппаратураны және сандық тіркеуі бар 
құрылғыларды ретке келтіру және жөндеу 
 
 
 
Q .6 Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды жинау, 
демонтаждау, жөндеу, реттеу, сынау және эталондау 
 
 
R. Г/ф аппаратуарын 
дара жағдайында 
жөндеу  және реттеу 
 
R .1 Аналогты геофизикалық жабдықты, аспаптарды және аппаратураны 
монтаждау және жердегі геофизикалық зерттеулер үшін дала 
жұмыстарына дайындау 
 
 
 
R .2 Аналогты геофизикалық жабдықты, аспаптарды және аппаратураны 
монтаждау және ұңғыма геофизикалық зерттеулер үшін дала 
жұмыстарына дайындау 

 
 
 
R.3 Аналогты геофизикалық жабдықты, аспаптарды және аппаратураны 
монтаждау және жерасты геофизикалық зерттеулер үшін дала 
жұмыстарына дайындау 
 
 
 
R .4 Сандық жердегі геофизикалық жабдықты үдеріс барысында жөндеу 
және реттеу 
 
 
 
R.5 Сандық ұңғыма геофизикалық жабдықты үдеріс барысында жөндеу 
және реттеу 
 
 
 
R.6 Сандық жерасты геофизикалық жабдықты үдеріс барысында жөндеу 
және реттеу 
 
 
 
R .7 Сандық теңіз геофизикалық жабдықты үдеріс барысында жөндеу 
және реттеу 
 
 
 
R .8 Сандық аэро-геофизикалық жабдықты үдеріс барысында жөндеу 
және реттеу 
 
 
H. Г/ф аппартураны 
демонтаждау, 
тасымалдауға 
дайындау 
 
Н.1 Геофизикалық жабдықты, аспаптарды және аппаратураны 
демонтаждау және оларды жердегі геофизикалық зерттеулерден кейін 
тасымалдауға дайындау 
 
 
 
Н.2 Геофизикалық жабдықты, аспаптарды және аппаратураны 
демонтаждау және оларды ұңғыма геофизикалық зерттеулерден кейін 
тасымалдауға дайындау 
 
 
 
Н.3 Геофизикалық жабдықты, аспаптарды және аппаратураны 
демонтаждау және оларды жерасты геофизикалық зерттеулерден кейін 
тасымалдауға дайындау 
 
 
 
 

Қызмет 
түрінің атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Ұ
ңғ
ы
мал
ар
ды
 г
ео
ф
изик
алық зе
ртте
уд
і, 
со
ны
ң іш
ін
де ат
у-
жар
ы
лу
 жұ
м
ы
ста
ры
н жү
рг
ізу
 
 
Кар
отажш
ы
  
 
 
I. Жабдықты 
ұңғыма 
геофизикалық 
жұмыстарға 
дайындау 
 
I.1 Геофизикалық жабдықты тиеуге, оны жұмыс орнына тасымалдауға және келу 
нүктесінде түсіруге қатысу. Жабдыққа арналған алаңшаларды және тұратын 
орындарды дайындау 
 
 
 
I.2 Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды монтаждауға және 
дала жұмыстарына дайындауға (профилактикалық қызмет көрсету және жөндеу, 
қорек көздеріне қосу) қатысу 
 
 
 
I.3 Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды монтаждауға және 
тереңдегі 1000 м-ден 4000 м-ге дейінгі ұңғымаларды, сонымен қатар, көлбеу-
бағытталған, тереңдігі 1500 м-ге дейінгі ұңғымаларды зерттеуге дайындауға 
қатысу 
 
 
 
I.4 Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды монтаждауға және 
тереңдегі 4000 м-ден 5000 м-ге дейінгі ұңғымаларды, сонымен қатар, көлбеу-
бағытталған, тереңдігі 1500 м-ден жоғары ұңғымаларды зерттеуге дайындауға 
қатысу 
 
 
 
I.5 Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды монтаждауға және 
тереңдегі 5000 м-ден жоғары ұңғымаларды, сонымен қатар, көлбеу-бағытталған, 
тереңдігі 1500 м-ден жоғары ұңғымаларды зерттеуге дайындауға қатысу 
 
 
J. Дала 
жұмыстарын 
зерттеудің 
ұңғыма 
геофизикалық 
 
J.1 Тау жыныстарын геофизикалық зерттеуді жүргізу үшін тереңдігі 1000 м-ге 
дейінгі бұрғылау ұңғымаларында каротаж, пневмо-өңдеу, перфорация және 
торпедалау жұмыстарын орындау 
 
 
 
J.2 Тереңдігі 1000 м-ден 4000 м-ге дейінгі бұрғылау ұңғымаларында, сондай-ақ, 
тереңдігі 1500 м-ге дейінгі көлбеу-бағытталған ұңғымаларда каротаж, 
перфорация және торпедалау жұмыстарын орындау 

 
 
әдістерімен 
жүргізу 
 
J.3 Тереңдігі 4000 м-ден 5000 м-ге дейінгі бұрғылау ұңғымаларында, тереңдігі 
1500 м-ден жоғары көлбеу-бағытталған ұңғымаларда каротаж, перфорация және 
торпедалау жұмыстарын орындау 
 
 
 
J.4 Тереңдігі 5000 м-ден жоғары бұрғылау ұңғымаларында, тереңдігі 1500 м-ден 
жоғары көлбеу-бағытталған ұңғымаларда каротаж, перфорация және торпедалау 
жұмыстарын орындау 
 
 
K. Жабдықты 
демонтаждау 
және дала 
жұмыстарының 
салдарын жою 
 
К.1 Аппаратураны және жабдықты ажырату, ұңғымадан көтеру, тиеу, түсіру және 
тасымалдау (көшіру) 
 
 
 
К.2Ұңғыма геофизикалық жабдықтың алаңшаларын және тұратың орындарды 
жою 
 
 
 
К.3 Ұңғыма геофизикалық жабдықты тиеу 
 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет