ДҮниежүзілік банк «техникалық ЖӘне кәсіби білім беруді жаңҒырту» жобасы бағдарламалар жинағының жобасыжүктеу 5.18 Kb.

бет8/10
Дата11.04.2017
өлшемі5.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
Е.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1. Ақпараттық жүйені дайындау әдістері, 
құралдары және кезеңдерін түсіну 
1.1 Ақпаратты жүйені дайындау кезеңдерін атау 
1.2 Ақпараттық жүйені дайындаудың әдістері мен құралдарын суреттеу 
1.3 Ақпараттық жүйені құру, атқару және басқару үшін платформаларды 
атау 
1.4 Дайындау жобасын басқарудың негізгі процестерін көрсету  
2.МББЖ құралдары арқылы ақпараттық жүйені 
құру және жобалау (MSAccess, MSSQL, 
MicrosoftSQL). Белгілі бір ақпараттық жүйені 
дайындау бойынша мұғалімнен тапсырма алу.  
2.1 Ақпараттық жүйенің моделін жобалау 
2.2 МББЖ құралдары арқылы ақпараттық жүйені құру (MSAccess, MSSQL, 
MicrosoftSQL). 
 2.3 Ақпараттық жүйенің жұмысын талдау 
2.4 Ақпараттық жүйеде мұғалімнің тапсыруымен барлық кесте, формалар, 
есептер мен сұраныстар толық күйде орындалғаны туралы қорытынды жасау  
3.Объектілі-бағдарланған бағдарламалар және 
сәйкес келетін қолданбалы бағдарламалық 
жабдықтаманың көмегімен ақпараттық жүйені 
3.1 Объектілі-бағдарланған бағдарламалар және сәйкес келетін қолданбалы 
бағдарламалық жабдықтаманың көмегімен ақпараттық жүйе және оның 
графикалық интерфейсін құру  
 3.2 Ақпараттық жүйенің жұмысын зерттеу  

құру. Белгілі бір ақпараттық жүйені дайындау 
бойынша мұғалімнен тапсырма алу.  
3.3 Ақпараттық жүйедің құрамында барлық объектілердің болуы және олар 
мұғалім берген техникалық тапсырмаға сәйкес қызмет ететіні туралы 
қорытынды жасау 
 
3 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Компьютерлік желі бойынша техник 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:  
 
F.1Модулінің технологиялық картасы «Желі инфрақұрылымын жобалау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 106 с 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
 
Жергілікті 
желілер және 
олардың түрлері. 
Желінің 
топологиясы. 
Жергілікті желіні 
жобалау. Желінің 
топологиясын таңдау 
-желіні құру әдістері; 
-желі топологиясы;  
- OSI көпқабатты 
моделінің жалпы 
принциптері;  
-компьютерлік желіге 
қойылатын талаптар;  
-хаттамалардың 
архитектурасы;  
-желіні стандарттау 
-жергілікті желінің 
құрылымын жобалау; 
-желілік топологияны 
таңдау 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті тақта. 
Материалдар: 
- кабель; 
- қыспақ; 
- тестер; 
- коннектор; 
- вирусқа қарсы 
бағдарламалар. 
2. 
 
Жергілікті 
желінің негізгі 
Жергілікті желінің 
негізгі параметрін 
есептеу. Желі 
-желі инфрақұрылымын 
жобалау кезеңдері;  
- Жергілікті желінің 
негізгі параметрлерін 
есептеу; 

параметрлерін 
есептеу 
сегменттерін 
ұйымдасытру 
 -желі қауіпсіздігіне 
қойылатын талаптар; 
- КС сегменттері мен 
объектілерін 
эксплуатациялауға 
енгізу бойынша 
жұмысты ұйымдастыру 
-желінің сегментін 
ұйымдастырудың 
техникалық және 
жобалық құжаттамасын 
оқу 
Оқу 
материалдары: 
-  ОЖ орнату және 
қалпына келтіру 
бойынша 
нұсқаулық; 
- сынақтар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
Оқу құралдары: 
- Беспроводные сети 
Wi-Fi : Учебное 
пособие / 
А.В.Пролетарский и 
др. - М. : ИНТУИТ; 
БИНОМ.ЛЗ, 2013. - 
215 с., ил. - (Основы 
информационных 
технологий). - ISBN 
978-5-94774-737-9 : 
9532-00. 
- Новожилов Е.О. 
   Компьютерные 
сети : Учебник / Е. 
О. Новожилов, 
О.П.Новожилов.  
- 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : 
3. 
 
Қысқа жолды 
іздеу алгоритмі  
Қысқа жолды іздеу 
алгоритмін қолдану 
- Қысқа жолды іздеу 
алгоритмі; 
Шабуыл графтарын 
синтездеудің негізгі 
мәселелері 
- Қысқа жолды іздеу 
алгоритмін қолдану 
4. 
Графтың 
көмегімен желі 
құрылымын 
жоспарлау 
Түйіндері оңтайлы 
орналасуымен 
графтың көмегімен 
желі құрылымын 
жоспарлау 
-адекватты модельді 
құру; 
- компьютер желісінің 
қорғалуын 
топологиялық талдау 
жүйесі  
Түйіндері оңтайлы 
орналасуымен графтың 
көмегімен желі 
құрылымын жоспарлау. 
Граф теориясының 
математикалық 
аппаратын қолдану 
5. 
Нормативті-
техникалық 
құжаттама 
Дайындалатын 
жобаның нормативті-
техникалық 
құжаттамаға 
сәйкестігін бақылау. 
Нормативті-
техникалық 
құжаттаманың 
талаптарын орындау, 
-қауіпсіздік сканерінің 
архитектурасы;  
-экспертті жүйелер;  
-жергілікті желінің 
базалық хаттамасы және 
технологиясы;  
-жоғары жылдамдықты 
жергілікті желіні құру 
принципі;  
- дайындалатын жобаның 
нормативті-техникалық 
құжаттамаға сәйкестігін 
бақылау; 
-ескірген жабдықты 
ауыстыру үшін 
(аналогтарын іздеу) 
техникалық әдебиет пен 
ақпараттық-

жобалық 
құжаттаманы 
рәсімдеу  
-жергілікті желіні, 
сымсыз жергілікті 
желіні жобалау 
негіздері;  
-кабель стандарттары, 
коммуникациялық 
құрылғының негізгі 
түрлері, құрылымдық 
кабель жүйелерінің 
стандарттары, 
терминдері, түсініктері, 
типтік элементтері  
анықтамалық жүйелерді 
қолдану; 
- нормативті-техникалық 
құжаттаманың 
талаптарын орындау, 
жобалық құжаттаманы 
рәсімдеу. 
 
Академия, 2013. - 
224 с. - (Среднее 
профессиональное 
образование). - 
ISBN 978-5-7695-
8952-2 : 8693-00. 
- Кирнос В.Н. 
   Основы работы с 
компьютерными 
сетями: Локальная 
сеть, E-mail, Internet 
/ В. Н. Кирнос. - 
Кокшетау : 
Келешек-2030, 2004. 
- 56 с. - ISBN 9965-
9532-7-9. - б.ц. 
- Лайон Б. 
   Почтовые 
рассылки в 
Интернете : 
создание, 
управление и 
продвижение / Б. 
Лайон. - СПб. : 
Питер, 2007. - 112 с. 
- ISBN 5-469-01556-
4 : б.ц. 
6. 
Желінің 
жұмысқа 
жарамдылығын 
диагностикалау 
Желінің жұмысқа 
жарамдылығын 
диагностикалау, 
бақылау 
-монтаждау, сынау; 
 -сынау және таладу 
құралдары;  
-техникалық 
бақылаудың 
бағдарламалық-
аппараттық құралдары;  
-қатты дискілерді 
диагностикалау 
- TCP/IP хаттамасын 
күйге келтіру және 
желінің жұмысқа 
жарамдылығын 
диагностикалау үшін 
операциялық жүйенің 
орнатылған утилиттерін 
қолдану;   
-бақылаудың 
көпфункциялы 
құралдары мен 
бағдарламалық 
құралдарын қолдану; 
-техникалық бақылаудың 
бағдарламалық-

аппараттық құралдарын 
қолдану 
- Белявский О.В. 
   Современный 
самоучитель работы 
в сети Интернет / О. 
В. Белявский. - М. : 
Триумф, 2009. - 192 
с., ил.  
 
7. 
Компьютер 
желілеріндегі 
ақпаратты 
қорғау 
Бағдарламалық-
аппараттық 
құралдарды қолдану 
арқылы желідегі 
ақпаратты қорғауды 
қамтамасыз ету 
-ақпаратты резервті 
көшіру, 
RAIDтехнологиясы, 
мәліметтер қоры; 
-желідегі ақпаратты 
қорғаудың 
бағдарламалық 
құралдары 
- бағдарламалық-
аппараттық құралдарды 
қолдану арқылы желідегі 
ақпаратты қорғауды 
қамтамасыз ету әдістерін 
қолдану 
 
F.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Желілік инфрақұрылымды 
жобалауды жүзеге асыру. Өз 
бетімен тапсырманы 
анықтау, ұйымдастыру және 
функцияларын бағынушы 
жұмыскерлер арқылы іске 
асыруды бақылауды 
қарастыратын кәсіптік 
функцияларды іске асыру 
бойынша дербес атқарушы-
басқарушы қызмет. 
Кәсіптік функцияларды іске 
асыру кезінде өзінің және 
Жергілікті желіні жобалау. Желілік 
топологияны таңдау.  
Жергілікті желінің негізгі параметрлерін 
есептеу.  
желінің сегментін ұйымдастырудың 
техникалық және жобалық құжаттамасын 
оқу; 
Қысқа жолды іздеу алгоритмін қолдану; 
Түйіндері оңтайлы орналасуымен 
графтың көмегімен желі құрылымын 
жоспарлау. Граф теориясының 
математикалық аппаратын қолдану; 
желіні құру әдістері; 
желі топологиясы;  
OSI  көпқабатты моделінің жалпы принциптері; 
компьютерлік желіге қойылатын талаптар;  
хаттамалардың архитектурасы;  
желіні стандарттау; 
желі инфрақұрылымын жобалау кезеңдері;  
 желі қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; 
КС сегменттері мен объектілерін 
эксплуатациялауға енгізу бойынша жұмысты 
ұйымдастыру; 
Қысқа жолды іздеу алгоритмі

басқалардың қауіпсізідігіне, 
қоршаған ортаны қорғау 
бойынша талаптарды 
орындауға жауапкершілік 
атқару. 
Жұмыс жағдайларын өз 
бетімен талдауды талап  
ететін күрделілігі әр түрлі 
деңгейдегі типтік 
практикалық тапсырмаларды 
шешу. 
дайындалатын жобаның нормативті-
техникалық құжаттамаға сәйкестігін 
бақылау; 
ескірген жабдықты ауыстыру үшін 
(аналогтарын іздеу) техникалық әдебиет 
пен ақпараттық-анықтамалық жүйелерді 
қолдану; 
нормативті-техникалық құжаттаманың 
талаптарын орындау, жобалық 
құжаттаманы рәсімдеу 
TCP/IP хаттамасын күйге келтіру және 
желінің жұмысқа жарамдылығын 
диагностикалау үшін операциялық 
жүйенің орнатылған утилиттерін қолдану;   
бақылаудың көпфункциялы құралдары 
мен бағдарламалық құралдарын қолдану; 
техникалық бақылаудың бағдарламалық-
аппараттық құралдарын қолдану; 
бағдарламалық-аппараттық құралдарды 
қолдану арқылы желідегі ақпаратты 
қорғауды қамтамасыз ету әдістерін 
қолдану 
Шабуыл графтарын синтездеудің негізгі 
мәселелері; 
адекватты модельді құру; 
компьютер желісінің қорғалуын топологиялық 
талдау жүйесі; 
қауіпсіздік сканерінің архитектурасы;  
экспертті жүйелер;  
жергілікті желінің базалық хаттамасы және 
технологиясы;  
жоғары жылдамдықты жергілікті желіні құру 
принципі;  
жергілікті желіні, сымсыз жергілікті желіні 
жобалау негіздері;  
кабель стандарттары, коммуникациялық 
құрылғының негізгі түрлері, құрылымдық 
кабель жүйелерінің стандарттары, терминдері, 
түсініктері, типтік элементтері; 
монтаждау, сынау; 
сынау және таладу құралдары;  
техникалық бақылаудың бағдарламалық-
аппараттық құралдары;  
қатты дискілерді диагностикалау; 
ақпаратты резервті көшіру, RAID технологиясы, 
мәліметтер қоры; 
желідегі ақпаратты қорғаудың бағдарламалық 
құралдары 
 
F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Элементтер  
Белгілер  
 
1.Желі инфрақұрылымын 
жобалау процесін түсіну 
1.1 Желіні құрудың негізгі прицниптерін көрсету; 
1.2 Негізгі желілік топологияны атау;  
1.3 OSI көпқабатты моделін бейнелеу;  
1.4 Компьютер желісіне қойылатын талаптарды анықтау;  
1.5 Хаттама архитектурасын суреттеу;  
1.6 Желіні стандарттау түсінігін түсіндіру;  
1.7 Желі инфрақұрылымын жобалау кезеңдерін атау;  
1.8 Желілік қауіпсіздік, компьютер желілерінің объектілері мен сегменттерін 
эксплуатациялауға енгізу бойынша ұйымдастыру жұмыстарының талаптарын суреттеу ;  
1.9 Адекватты модельді құру процесін түсіндіру; 
1.10 Компьютер желісінің қорғалуының топологиялық талдау жүйесін суреттеу;  
1.11 Жергілікті желінің негізгі хаттамалары мен технологияларымен жұмыстың жолдары 
мен мақсатын тсүіндіру 
2. Түйіндері оңтайлы 
орналасуымен желі құрылымын 
жоспарлау 
2.1. Қысқа жолды іздеу алгоритмін қолдану. 
2.2.Графтың көмегімен желіні жоспаралуды іске асыру 
2.3. Түйіндері оңтайлы орналасуымен желі құрылымын жоспарлау. 
3. Жергілікті желінің негізгі 
параметрлеріне есептеу жүргізу 
3.1. Жергілікті желінің негізгі параметрлеріне есептеу жүргізу 
4.Желінің жұмысқа 
жарамдылығына диагностика 
жасау 
4.1. TCP/IP хаттамасын күйге келтіру 
4.2. Желінің жұмысқажарамдылығын диагностикалау үшін операциялық жүйенің 
орнатылған утилиттерін қолдану 
4.3 Диагностика нәтижесін талдау және қорытынды жасау 
 
 
F.2 Модулінің технологиялық картасының макеті «Желіні монтаждау және техникалық қызмет көрсету» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 144 с 

№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Компьютер 
желілері және 
олардың түрлері 
- компьютер 
желілерінің түрлерін 
ажырата білу; 
- үйдегі, ұйымдық 
(жергілікті) және 
сымсыз желілерді 
жобалау, орнату, 
күйге келтіру және 
қосу  
- желі түрлері; 
- желі топологиясы 
түсінігі; 
- желідегі компьютерді 
адрестеу; 
компьютер 
желілерінің түрлерін 
ажырата білу; 
- үйдегі, ұйымдық 
(жергілікті) және 
сымсыз желілерді 
жобалау, орнату, 
күйге келтіру және 
қосу 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті тақта. 
Материалдар: 
- кабель; 
- қыспақ; 
- тестер; 
- коннектор; 
- вирусқа қарсы 
бағдарламалар. 
Оқу материалдары: 
-  ОЖ орнату және 
қалпына келтіру 
бойынша нұсқаулық; 
- сынақтар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
Оқу құралдары: 
- Беспроводные сети 
Wi-Fi : Учебное 
пособие / 

Желі жұмысын 
жөндеу 
- желі жұмысы үшін 
материладарды 
дұрыс қолдану; 
- компьютерлерді 
өзара байланыстыру; 
- кабель түрлері; 
-көпір, шлюз түсініктері; 
- желіні төсеу ережелері 
- желі жұмысы үшін 
материладарды дұрыс 
қолдану; 
- компьютерлерді 
өзара байланыстыру; 

Серверлік 
операциялық 
жүйелерді және 
сервердің 
қолданбалы 
бағдарламалық 
жабдықтамасын 
орнату және 
күйге келтіру 

«клиент-сервер» 
технологиясымен 
жұмыс істеу; 
- мақсаттылығына 
байланысты 
эксплуатациялаудың 
тиімді нұсқасын 
таңдау 
-желі конфигурациясы; 
- желілік хаттамалар;  
- желілік операциялық 
жүйенің және сервердің 
қолданбалы 
бағдарламалық 
жабдықтамасының 
түрлері 

«клиент-сервер» 
технологиясымен 
жұмыс істеу; 
- мақсаттылығына 
байланысты 
эксплуатациялаудың 
тиімді нұсқасын 
таңдау 


Желі бойынша 
ақпаратты 
жіберу  
-  желінің  көмегімен 
әр  түрлі  ақпаратты 
жіберуді 
жүзеге 
асыру 
-желіде ақпаратты 
жіберудің әдістері мен 
тәсілдері 
- желінің көмегімен әр 
түрлі 
ақпаратты 
жіберуді жүзеге асыру 
А.В.Пролетарский и 
др. - М. : ИНТУИТ; 
БИНОМ.ЛЗ, 2013. - 
215 с., ил.  
- Новожилов Е.О. 
Компьютерные сети : 
Учебник / Е. О. 
Новожилов, О.П. 
Новожилов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - 
М. : Академия, 2013. 
- 224 с. - Кирнос В.Н. 
Основы работы с 
компьютерными 
сетями: Локальная 
сеть, E-mail, Internet / 
В. Н. Кирнос. - 
Кокшетау : Келешек-
2030, 2004. - 56 с.  
- Белявский О.В.  
Современный 
самоучитель работы 
в сети Интернет / О. 
В. Белявский. - М. : 
Триумф, 2009.  
- 192 с., ил.  

Желі 
қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету 
-антивирустық 
бағдарламаларды 
қолдану; 

желіні 
қорғау 
құпиясөздерін 
орнату; 
-    ақпаратқа  рұқсат 
етілмеген 
мүмкіншіліктен, 
жүйелі  файлдар  мен 
мәліметтерді 
көру 
немесе 
өзгертуден 
қорғау,  желі  аралық 
әрекеттесу 
қауіпсіздігі  
- желі қауіпсіздігі 
мәселесі; 
- желіні қорғау әдісі 
антивирустық 
бағдарламаларды 
қолдану; 

желіні 
қорғау 
құпиясөздерін орнату; 
-    ақпаратқа  рұқсат 
етілмеген 
мүмкіншіліктен, 
жүйелі  файлдар  мен 
мәліметтерді 
көру 
немесе 
өзгертуден 
қорғау,  желі  аралық 
әрекеттесу қауіпсіздігі 

Internet желісіне 
қосылуды орнату 

әр 
түрлі 
қосылулардың 
көмегімен интернетке 
қосылу; 
-Internet 
қызметтері 
және 
сервистерін 
қолдану. 
- Internet желісіне қосылу 
түрлері; 
- Internet желісіне 
мүмкіндік түрлері; 
- Internet желісінің 
қызметтері мен 
сервистері. 

әр 
түрлі 
қосылулардың 
көмегімен  интернетке 
қосылу; 
-Internet 
қызметтері 
және 
сервистерін 
қолдану. 
 
F.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 

Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Желілік инфрақұрылымды 
жобалауды жүзеге асыру. Өз 
бетімен тапсырманы 
анықтау, ұйымдастыру және 
функцияларын бағынушы 
жұмыскерлер арқылы іске 
асыруды бақылауды 
қарастыратын кәсіптік 
функцияларды іске асыру 
бойынша дербес атқарушы-
басқарушы қызмет. 
Кәсіптік функцияларды іске 
асыру кезінде өзінің және 
басқалардың қауіпсізідігіне, 
қоршаған ортаны қорғау 
бойынша талаптарды 
орындауға жауапкершілік 
атқару. 
Жұмыс жағдайларын өз 
бетімен талдауды талап  
ететін күрделілігі әр түрлі 
деңгейдегі типтік 
практикалық тапсырмаларды 
шешу. 
Жергілікті желіні жобалау. Желілік 
топологияны таңдау.  
Жергілікті желінің негізгі параметрлерін 
есептеу.  
желінің сегментін ұйымдастырудың 
техникалық және жобалық құжаттамасын 
оқу; 
Қысқа жолды іздеу алгоритмін қолдану; 
Түйіндері оңтайлы орналасуымен 
графтың көмегімен желі құрылымын 
жоспарлау. Граф теориясының 
математикалық аппаратын қолдану; 
дайындалатын жобаның нормативті-
техникалық құжаттамаға сәйкестігін 
бақылау; 
ескірген жабдықты ауыстыру үшін 
(аналогтарын іздеу) техникалық әдебиет 
пен ақпараттық-анықтамалық жүйелерді 
қолдану; 
нормативті-техникалық құжаттаманың 
талаптарын орындау, жобалық 
құжаттаманы рәсімдеу 
TCP/IP хаттамасын күйге келтіру және 
желінің жұмысқа жарамдылығын 
диагностикалау үшін операциялық 
жүйенің орнатылған утилиттерін қолдану;   
желіні құру әдістері; 
желі топологиясы;  
OSI  көпқабатты моделінің жалпы принциптері; 
компьютерлік желіге қойылатын талаптар;  
хаттамалардың архитектурасы;  
желіні стандарттау; 
желі инфрақұрылымын жобалау кезеңдері;  
 желі қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; 
КС сегменттері мен объектілерін 
эксплуатациялауға енгізу бойынша жұмысты 
ұйымдастыру; 
Қысқа жолды іздеу алгоритмі; 
Шабуыл графтарын синтездеудің негізгі 
мәселелері; 
адекватты модельді құру; 
компьютер желісінің қорғалуын топологиялық 
талдау жүйесі; 
қауіпсіздік сканерінің архитектурасы;  
экспертті жүйелер;  
жергілікті желінің базалық хаттамасы және 
технологиясы;  
жоғары жылдамдықты жергілікті желіні құру 
принципі;  
жергілікті желіні, сымсыз жергілікті желіні 
жобалау негіздері;  

бақылаудың көпфункциялы құралдары 
мен бағдарламалық құралдарын қолдану; 
техникалық бақылаудың бағдарламалық-
аппараттық құралдарын қолдану; 
бағдарламалық-аппараттық құралдарды 
қолдану арқылы желідегі ақпаратты 
қорғауды қамтамасыз ету әдістерін 
қолдану 
кабель стандарттары, коммуникациялық 
құрылғының негізгі түрлері, құрылымдық 
кабель жүйелерінің стандарттары, терминдері, 
түсініктері, типтік элементтері; 
монтаждау, сынау; 
сынау және таладу құралдары;  
техникалық бақылаудың бағдарламалық-
аппараттық құралдары;  
қатты дискілерді диагностикалау; 
ақпаратты резервті көшіру, RAID технологиясы, 
мәліметтер қоры; 
желідегі ақпаратты қорғаудың бағдарламалық 
құралдары 
 
F.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1.Желіні монтаждау және 
техникалық қызмет көрсетудің 
негізгі прицниптерін түсіну 
1.1желіні құрудың жалпы прицниптерін түсіндіру; 
1.2қолданылып жүрген желі топологияларының түрлерін атау;  
1.3 компьютер желілеріне қойылатын талаптарды суреттеу;  
1.4 желілік инфрақұрылымды жобалау кезеңдерін көрсету;  
1.5  желі қауіпсіздігінің талаптарын атау;  
1.6компьютер желілерінің сегменттері мен объектілерін енгізу бойынша жұмысты 
ұйымдастыруды суреттеу;  
1.7 ықтимал және стохастикалық процесті, массалық қызмет көрсету теориясының 
элементтері, кезек теориясының негізгі қатынасы, граф теориясының негізгі 
түсініктерін түсіндіру;  
1.8қысқа жолды іздеу алгоритмін атау 

2.Компьютерлерді жергілікті 
желімен жалғастыру, желі жұмысын 
күйге келтіру 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал