ДҮниежүзілік банк «техникалық ЖӘне кәсіби білім беруді жаңҒырту» жобасы бағдарламалар жинағының жобасыжүктеу 5.18 Kb.

бет3/10
Дата11.04.2017
өлшемі5.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.Компьютер 
жүйесінің 
ақаулығына 
анықтау  жүргізу,  егер  компьютер  іске 
қосылып,  жүктеу  кезінде  операциялық 
жүйе  жүктелмей,  тек  қана  қызметтік 
ақпарат жолдары ғана жүктелсе.  
3.1 Компьютерді жүктеген кезде BIOS кіруді іске асыру; 
3.2 BIOS қасиетінде Load optimized defaults немесе осыған ұқсас операцияны 
таңдау; 
3.3 Өзгерістерді сақтау арқылы BIOS-тан шығу;  
3.4 Операциялық жүйені жүктеу және компьютердің қосылу кезеңінен жемісті 
өткендігіңізге көз жеткізу. 
 
А.4 Модулінің технологиялық картасы «Компьютер жүйелерін монтаждау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 86 с 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Компьютердің 
аппараттық 
жабдықтамасы
на шолу 
Компьютердің 
негізгі 
ішкі 
және 
сыртқы 
құрылғыларының 
мақсаттарын түсіну 
-компьютер және 
олардың түрлері; 

компьютер 
жұмысының 
құрылғысы 
және 
принципі; 
-компьютердің  сыртқы 
құрылғылары; 
-форм-фактор, 
порт. 
Компьютер 
корпусы, 
аналық  плата,  қатты 
-компьютерге сыртқы 
құрылғыларды қосу;  
- компьютерді қосу 
және компьютер 
техникасымен жұмыс 
жасау; 
- сыртқы 
құрылғылардың 
техникалық 
сипаттамаларын 
анықтау 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті тақта. 
Материалдар: 
- кабель; 
- қыспақ; 
- тестер; 
- коннектор; 

диск,  процессор,  жедел 
жады, қоректену блогы, 
кулер, 
кеңейту 
платалары,  оптикалық 
дискілерді 
оқуға 
арналған құралдар және 
т.б. түсініктері.  
-  компьютердің  сыртқы 
құрылғылары: монитор, 
пернетақта, 
тышқан 
және т.б.
 
- ҚТ бойынша 
нұсқаулық; 
- бұрағыш және оны 
толықтырушылар;  
-периферийлі 
құрылғылар;  
- ақпаратты 
тасымаладушылар; 
- ОЖ 
дистрибутивтері; 
- утилиттер. 
Оқу материалдары: 
-  ОЖ орнату және 
қалпына келтіру 
бойынша нұсқаулық;; 
- сынақтар; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- практикалық 
жұмыстар; 
Оқу құралдары: 
- Гордеев А. В., 
Молчанов А. Ю.  
Системное 
программное 
обеспечение: 
Учебник/ А. В. 
2. 
Периферийлі 
құрылғылар, 
ДК және 
олардың 
мақсаты, 
сипаттамасы 
және олармен 
жұмыс жасау 
ерекшеліктері 
Периферийлі 
құрылғының  мақсатын 
түсіну,  және  онымен 
жұмыс  жасаудың  негізгі 
жолдарын білу 
-компьютердің 
периферийлі 
құрылғылары  (принтер, 
сканер,  модем,  веб-
камера, 
колонкалар, 
микрофон, 
наушник 
және т.б.); 
-периферийлі 
құрылғымен 
жұмыс 
жасау жолдары
 
- компьютерге 
периферийлі 
құрылғыны қосу; 
- периферийлі 
құрылғылардың 
драйверлерін орнату; 
- периферийлі 
құрылғылармен жұмыс 
істеудің практикалық 
жолдары 

Компьютерді 
жинау реті 
Компьютерді 
жинау 
және  бөлшектеуді  іске 
асыру 
Компьютерді жинау-
бөлшектеу реті 
Компьютерді жинау 
және бөлшектеуді іске 
асыру: компьютер 
корпусына аналық 
платаны орнату, 
процессорды орнату, 
термопаста жағу және 

радиторды, кулерді  
орнату, жедел жадыны, 
CD/DVD қатты дискіні 
орнату.  
Гордеев, А. Ю.  
Молчанов.- СПб.: 
Питер, 2002.- 475 с.  
- Пиз А. Роберт. 
Практическая 
электроника 
аналоговых устройств. 
Поиск неисправностей 
и отработка 
проектируемых схем / 
Пиз А. Роберт; Пер. с 
англ. - М. : ДМК 
Пресс, 2001. - 320 с., 
ил. - (Учебник).  
-Компьютер Пресс №6 
2005 г. 
- Цай Д. 
Устройство и ремонт 
персонального 
компьютера : Учебник 
/ Д. Цай. - Астана : 
Фолиант, 2007. - 208 с. 
- (Профессиональное 
образование).  
- Беспроводные сети 
Wi-Fi: Учебное 
пособие / 

Компьютер 
желілері және 
оның түрлері  
- компьютер желісінің әр 
түрлі түрлері туралы 
білу және оларды 
жобалау және қосуды 
іске асыру 
- желі түрлері; 
- желі топологиясы 
түсінігі;  
- компьютерлерді 
адрестеу. 
- компьютер 
желілерінің түрлерін 
ажырата алу; 
- үйдегі, ұжымдық 
(жергілікті) және 
сымсыз желілерді 
жобалау, орнату, күйге 
келтіру және қосу 

Желі жұмысын 
жөндеу 
Желіні жөндеу үшін 
құралдар мен 
бағдарламалық 
жабдықтаманы қолдану 
- кабель және 
коннектор түрлері; 
- желіні төсеу 
ережелері. 
- желілік қосылымды 
орнату үшін 
материалдарды дұрыс 
қолдану; 
- компьютерлерді бір-
бірімен байланыстыру. 

Серверлік 
операциялық 
жүйелерді 
орнату және 
күйге келтіру 
және сервердің 
қолданбалы 
бағдарламалық 
жабдықтамасы 
Клиент-сервер 
технологиясы 
туралы 
білу, 
желіні 
эксплуатациялаудың 
оңтайлы 
нұсқасын 
таңдауды іске асыру 
- желі конфигурациясы; 
- желілік хаттамалар; 
- желілік операциялық 
жүйелердің және 
қолданбалы 
бағдарламалық 
жабдықтаманың 
түрлері сетевые  

«клиент-сервер» 
технологиясымен 
жұмыс жасау; 
- мақсатына 
байланысты желіні 
эксплуатациялаудың 
оңтайлы нұсқасын 
таңдау 


Желі бойынша 
ақпаратты 
жеткізу 
-  желінің  көмегімен  әр 
түрлі 
ақпаратты 
жеткізуді іске асыру 
- желіде ақпаратты 
жеткізудің әдістері мен 
тәсілдері 
-  желінің  көмегімен  әр 
түрлі 
ақпаратты 
жеткізуді іске асыру 
А.В.Пролетарский и 
др. - М.: ИНТУИТ; 
БИНОМ.ЛЗ, 2013. - 
215 с., ил. - (Основы 
информационных 
технологий).  
- Новожилов Е.О. 
Компьютерные сети: 
Учебник / Е. О. 
Новожи-
лов,О.П.Новожилов. - 
2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Академия, 
2013. - 224 с. - 
(Среднее профессио-
нальное образование).  
- Кирнос В.Н. 
   Основы работы с 
компьютерными 
сетями: Локальная 
сеть, E-mail, Internet / 
В. Н. Кирнос. - 
Кокшетау: Келешек-
2030, 2004. - 56 с.  
- Лайон Б. 
  Почтовые рассылки в 
Интернете: создание, 
управление и 

Желінің 
қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету 

вирусқа 
қарсы 
бағдарламаларды 
қолдану; 

желіні 
қорғау 
құпиясөздерін орнату; 

ақпаратқа 
рұқсат 
етілмеген  мүмкіндіктен 
қорғауды 
қамтамасыз 
ету, жүйелі файлдар мен 
мәліметтерді 
қарау 
немесе 
өзгерту, 
желіаралық 
әрекеттесудің 
қауіпсіздігі.  
- желі қауіпсіздігінің 
қиындықтары; 
- желіні қорғау әдістері 

вирусқа 
қарсы 
бағдарламаларды 
қолдану; 

желіні 
қорғау 
құпиясөздерін орнату; 

ақпаратқа 
рұқсат 
етілмеген  мүмкіндіктен 
қорғауды  қамтамасыз 
ету, жүйелі файлдар мен 
мәліметтерді 
қарау 
немесе 
өзгерту, 
желіаралық 
әрекеттесудің 
қауіпсіздігі.  

Internet 
желісіне 
қосылуды 
орнату 
-  қосылудың  әр  үрлі 
әдістері  мен  түрлерінің 
көмегімен 
интернетке 
қосылу; 
-    Internet  қызметтері 
және 
сервистерін 
қолдану 
- Internet желісіне 
қосылу түрлері; 
- Internet желісіне 
мүмкіндік түрлері; 
- Internet желісінің 
қызметтері мен 
сервистері. 
-  қосылудың  әр  үрлі 
әдістері  мен  түрлерінің 
көмегімен  интернетке 
қосылу; 
-    Internet  қызметтері 
және 
сервистерін 
қолдану 

продвижение / Б. 
Лайон. - СПб.: Питер, 
2007. - 112 с.  
- Белявский 
О.В. Современный 
самоучитель работы в 
сети Интернет / О. В. 
Белявский. - М. : 
Триумф, 2009. - 192 с., 
ил.  
 
А.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіптік құзіреттілік 
Дағдылар мен 
икемділік 
Білім  
Бағдарламалық жабдықтаманы орнату
жаңарту және қалпына келтіруді және 
серверге жүйе конфигурациясын күйге 
келтіруді іске асыру.  
Өз бетімен тапсырманы анықтау, 
ұйымдастыру және функцияларын 
бағынушы жұмыскерлер арқылы іске 
асыруды бақылауды қарастыратын 
кәсіптік фнукцияларды іске асыру 
бойынша дербес атқарушы-басқарушы 
қызмет. 
Кәсіптік функцияларды іске асыру кезінде 
өзінің және басқалардың қауіпсізідігіне, 
қоршаған ортаны қорғау бойынша 
Есептеуіш техникасы 
құралдарының (ЕТҚ) 
сапасын бағалау және 
тиімділігінің көрсеткішін 
анықтау. 
Компьютер жүйелерін 
монтаждауды іске асыру 
Санды техниканың арифметикалық және логикалық 
негіздері. 
Санды құрылғылардың сызбаларын рәсімдеу 
ережелері; 
Санды құрылғыларды құру принциптері; 
Микропроцессорлық техниканың негіздері; 
Санды құрылғыларды жобалаудың кезеңдері және 
негізгі міндеттері;  
 Жобалауда қолданылатын құрылымдық құжаттама; 
Санды құрылғыларды эксплуатациялау шарттары, 
олардың кедергіге қарсы тұру және жылу 
режимдерімен қаматамсыз ету, механикалық 
ықпалдан және агрессивті ортадан қорғау; 

талаптарды орындауға жауапкершілік 
атқару. 
Жұмыс жағдайларын өз бетімен талдауды 
талап    ететін  күрделілігі  әр  түрлі 
деңгейдегі 
типтік 
практикалық 
тапсырмаларды шешу. 
Автоматтандырылған жобалау жүйесін қолдану 
ерекшеліктері, қолданбалы бағдарламалар пакеті: 
санды құрылғылардың сапасы мен тиімділігін бағалау 
әдістері, нормативті-техникалық құжаттама, 
нұсқаулықтар, регламенттер, техникалық шарттар мен 
нормативтер.  
 
А.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1.Компьютер жүйелерін монтаждау 
процесін түсіну 
1.1 Есептеуіш техникасы құралдарының (ЕТҚ) сапасын бағалау және тиімділігінің 
көрсеткішін анықтау. 
1.2 Компьютер жүйелерін монтаждауды іске асыру және жұмыс кезеңдерін 
бейнелеу 
2.Компьютерді жинау және бөлшектеу 
2.1 Корпус қақпағын шешу; 
2.2 Аналық плата және басқа да ішкі құрылғылардан қоректену сымдарын 
ажырату;  
2.3 Кулер, радиатор, процессорды ажырату;  
2.4 Аналық платадан жедел жадыны, видеокартаны, дыбыс және желі картасын, 
шлейфтерді ажырату;  
2.5 Қатты диск және CD/DVD-ROM шығару; 
2.6 Вентилятор және қоректену блогын шығару;  
2.7 Корпустан аналық платаны шығару;  
2.8 Компьютерді кері ретпен жинау. Бөлшектеу сияқты процессорға термопастаны 
міндетті түрде жағу керек;  
2.9 Жиналғаннан кейін компьютерді қосу;  
2.10 Операциялық жүйенің сәтті жүктелуін және штаттық режимде компьютердің 
жұмысын тексеру. 

3. Серверлік операциялық жүйе және 
сервердің қолданбалы бағдарламалық 
жабдықтамасын орнату және күйге 
келтіру 
3. 1. Компьютерге серверлік операциялық жүйені орнату;  
3.2. Сервердің қолданбалы бағдарламалық жабдықтамасын орнату; 
3.3. Жүйенің жұмысқа қабілеттілігі туралы қорытынды жасау.  
4.Қосылудың мүмкін болатын 
әдістерінің бірі интернет желісіне 
компьютерді қосу 
4.1 Компьютерге модемді қосу; 
4.2 Модем драйверін орнату; 
4.3.Орнатылған модемнің көмегімен компьютерді интернет желісіне қосу. 
5.Компьютерлерді жергілікті желімен 
байланыстыру, желінің жұмысын күйге 
келтіру 
5.1.Компьютерлерді жергілікті желіге қосу
5.2.Қалыпты режимде желінің жұмыс істеуі туралы қорытынды жасау. 
 
А.5 Модулінің технологиялық картасы «Нормативті-техникалық құжаттаманың талаптарын орындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 с 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Нормативті-
техникалық 
құжаттама, 
мемлекеттік 
стандарттар, 
компьютерлік 
жүйені 
эксплуатациялау 
және 
модификациялау 
Компьютер 
жүйелерімен жұмыс 
істеген кезде 
нормативті-
техникалық 
құжаттама 
талаптарын орындау 
-ақпараттық технология 
және БЖ құру және 
енгізу облысындағы 
стандарттар;  
- ГОСТ 19.ххх. 
бағдарламалық 
құжаттамалардың 
біріккен жүйесі;  
-ГОСТ 34.ххх. 
ақпараттық технология, 
автоматтандырылған 
-ақпараттық 
технолоогия және 
бағдарламалық 
жабдықтаманы құру 
және енгізу 
облыстарындағы 
стандарттарды қолдану;  
-әр түрлі қызметті 
(басқару, жобалау, 
зерттеу және т.б.) 
автоматтандыру үшін 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
-ГОСТ 19.ххх.; 
- ГОСТ 34.ххх. ; 
- ISO12207; 
- ISO/IEC DTR 15504; 
- ISO/IEC 9294; 

облысындағы 
стандарттар 
жүйе стандарттары мен 
құжаттарының кешені; 
-ISO12207 
Бағдарламалық 
жабдықтаманың өмір 
циклінің процесі;  
-ISO/IEC DTR 15504 
Бағдарламалық 
жабдықтама процестерін 
бағалау және жақсарту; 
 -ISO/IEC 
9294.Бағдарламалық 
жабдықтамаға 
құжаттаманы 
дайындауды басқарудың 
негізгі принциптері 
 
автоматтандырылған 
жүйеге (АЖ) ГОСТ 
34.201-89 талаптарына 
сәйкес келетін 
құжаттардың түрлері 
мен кешендерін 
дайындау және 
рәсімдеу  
-ГОСТ 34.201-89 
- сынақтар; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- практикалық 
жұмыстар; 
Оқу құралдары: 
-ГОСТ 34.201-89 
Автоматизированные 
системы (АС) для 
автоматизации 
различных видов 
деятельности 
(управление, 
проектирование, 
исследование и т. п.). 
- Тулегулов А. 
   Информационные 
системы в 
производстве: 
Учебник / А. 
Тулегулов. - Астана: 
Фолиант, 2009. - 320 с. 
- (Профессиональное 
образование). - ISBN 
9965-35-777-3: б.ц. 
2. 
Жүйелі ақпарат 
және басқа 
техникалық 
құжаттама 
журналын жүргізу 
Жүйелі ақпарат және 
басқа техникалық 
құжаттама журналын 
жүргізу 
Компьютерлік жүйенің 
жүйелі ақпарат және 
басқа техникалық 
құжаттама журналын 
жүргізу және толтыру 
ережесі 
Компьютерілк жүйе 
бойынша ақпаратты 
журналға енгізу, 
техникалық 
құжаттаманы 
сәйкесінше рәсімдеу 
3. 
Техникалық 
тапсырмаға 
сәйкес 
компьютерлік 
жүйеге 
қойылатын талап 
Техникалық 
тапсырмаға 
сәйкес 
компьютерлік жүйені 
эксплуатациялау 
және 
модификациялау 
-жалпы жүйеге 
қойылатын талап; 
- жүйе орындайтын 
функцияларға 
(тапсырмаларға) 
қойылатын талап;  
-жүйеге қойылатын 
талап, оның құрамы, 
мазмұны, және құжатты 
рәсімдеу ережесін 
ұстану.  

кезіндегі  талаптарды 
сақтау 
-жабдықтаудың түріне 
қойылатын талап: 
лингвистикалық, 
математикалық, 
құқықтық, ақпараттық, 
бағдарламалық, 
техникалық, 
метрологиялық, 
ұйымдастырушылық, 
әдістемелік.  
«Құруға (дамыту 
немесе жаңарту)  
қойылатын техникалық 
тапсырма»  
- Яворский В.В. 
   Технология 
разработки 
программного 
обеспечения: Учебник 
/ В. В. Яворский, 
Н.И.Томилова. - 
Астана: Фолиант, 
2007. - 376 с. - 
(Профессиональное 
образование). - ISBN 
9965-35-229-1: 827-00. 

Бағдарламалық 
жабдықтаманың 
өмір циклін 
жобалау және 
таладу 
кезеңдерінің 
жобалық 
құжаттамасының 
мазмұны  
Негізгі жобалық 
және нормативті-
техникалық 
құжаттаманы 
рәсімдеу 
- Негізгі жобалық және 
нормативті-техникалық 
құжаттаманы рәсімдеу 
кезінде қажетті 
құжаттардың түрлері:  
• пән облысындағы 
глоссарий; 
• көрініс; 
• техникалық тапсырма
• эскизді жоба; 
• пайдаланушыға 
арналған нұсқаулық. 
-практикада келесідей 
құжаттарды дайындау 
және рәсімдеу: пән 
облысындағы 
глоссарий; көрініс; 
техникалық тапсырма; 
эскизді жоба; 
пайдаланушыға 
арналған нұсқаулық. 
 
А.5 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіптік құзіреттілік 
Дағдылар мен икемділік 
Білім  
Бағдарламалық жабдықтаманы орнату, 
жаңарту және қалпына келтіруді және 
Нормативті-техникалық 
құжаттаманың талаптарын 
Санды техниканың арифметикалық және 
логикалық негіздері. 

серверге жүйе конфигурациясын күйге 
келтіруді іске асыру.  
Өз бетімен тапсырманы анықтау, 
ұйымдастыру және функцияларын 
бағынушы жұмыскерлер арқылы іске 
асыруды бақылауды қарастыратын кәсіптік 
фнукцияларды іске асыру бойынша дербес 
атқарушы-басқарушы қызмет. 
Кәсіптік функцияларды іске асыру кезінде 
өзінің және басқалардың қауіпсізідігіне, 
қоршаған ортаны қорғау бойынша 
талаптарды орындауға жауапкершілік 
атқару. 
Жұмыс  жағдайларын  өз  бетімен  талдауды 
талап  ететін күрделілігі әр түрлі деңгейдегі 
типтік практикалық тапсырмаларды шешу. 
орындау. Жүйелі ақпарат 
және басқа техникалық 
құжаттаманы жүргізу  
Санды құрылғылардың сызбаларын рәсімдеу 
ережелері; 
Санды құрылғыларды құру принциптері; 
Микропроцессорлық техниканың негіздері; 
Санды құрылғыларды жобалаудың кезеңдері 
және негізгі міндеттері;  
 Жобалауда қолданылатын құрылымдық 
құжаттама; 
Санды құрылғыларды эксплуатациялау 
шарттары, олардың кедергіге қарсы тұру және 
жылу режимдерімен қаматамсыз ету, 
механикалық ықпалдан және агрессивті ортадан 
қорғау; 
Автоматтандырылған жобалау жүйесін қолдану 
ерекшеліктері, қолданбалы бағдарламалар 
пакеті: санды құрылғылардың сапасы мен 
тиімділігін бағалау әдістері, нормативті-
техникалық құжаттама, нұсқаулықтар, 
регламенттер, техникалық шарттар мен 
нормативтер.
 
 
А.5 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1. Нормативті-техникалық 
құжаттаманы рәсімдеу процесін білу 
және түсіну 
1.1Нормативті-техникалық құжаттама түрлерін атау;  
1.2 Нормативті-техникалық құаттаманы жргізу және рәсімдеуге қойылатын 
талаптарды суреттеу; 
1.3 Жүйелі ақпарат және басқа техникалық құжаттама журналын жүргізу 
процедураларын жинақтау.  

2.Ішкі жүйеде белгіленген, жүйе немесе 
жүйе бөлігі үшін «Эскизді жоба» 
жобалық құжаттамасын дайындау 
2.1 Құжатта құру: мақсатты анықтаған кіріспе, анықтамалар мен қысқартулар, 
сілтемелер, қысқаша мазмұны; 
2.2.Құжатта жүйеге қойылатын талапты бейнелеу (қауіпсіздік, тиімділік, төзе 
алушылық, модификациялау, кеңейту және қолданудың қарапайымдылығы
2.3. Құжатта жүйе архитектурасының логикалық ойын, ішкі жүйелердің, модульдің 
бейнесін келтіру;  
2.4. Құжатта жүйенің толық архитектурасын, ішкі жүйе мен сыртқы субъектілер 
арасындағы өзара байланысты бейнелеу; 
2.5. Бұндай түрдегі нормативті-техникалық құжаттамаға қойылатын талапқа сәйкес 
құжатты рәсімдеу. 
3.Дайындалатын жүйе үшін «Көрініс» 
жобалық құжатын дайындау және 
рәсімдеу  
3.1 Құжатта мақсатын анықтайтын кіріспе, анықтамалар мен қысқартулар, 
сілтемелер және қысқаша мазмұнын келтіру;  
3.2. Құжатта дайындалатын жүйенің жайғастырылуын бейнелеу (іскерлік 
артықшылықтар, мәселені анықтау, заттың позициясын анықтау); 
3.3. Құжатта пайдаланушылар мен бірге иемденушілер, пайдаланушы ортасын 
келтіру; 
3.4. Құжатта заттың қысқаша шолуын және жүйенің мүмкіншіліктерін келтіру;  
3.5.Қосымшаны қодау үшін құжаттаманы дайындау және суреттеу: пайдаланушы 
нұсқаулығы, интерактивті анықтама, орнату және конфигурациялау бойынша 
нұсқаулық. 
4.Техникалық  құжаттамаға  қойылатын 
талапқа 
сәйкес 
мұғалім 
ұсынған 
компьютер 
жүйесінің 
жүйелі 
ақпаратының журналын толтыру.   
4.1 Журналға компьютерлік жүйенің жүйелік ақпаратының мәліметтерін енгізу;  
4.2 Техникалық құжаттаманы толтыру және рәсімдеудің талаптарын сақтау. 
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы «Микропроцессорлы жүйелерді сынау және дұрыстау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 88 

№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Микропроцессорл
ық жүйе түсінігі 
Микропроцессорлық 
жүйенің техникалық 
сипаттамалары мен 
мақсатын, құрылымы 
туралы білу 
-микропроцессор 
түсінігі; 
- микропроцессор 
құрылғылары: 
микропроцессор, 
жады, енгізу-шығару 
құрылғылары, 
қосымша сызбалар 
(тактілі генератор, 
үзіліс контроллер, 
шиналық қалып, 
регистр және т.б.) 
-микропроцессордың 
және 
микропроцессорлық 
жүйенің техникалық 
сипаттамаларын анықтау  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал