ДҮниежүзілік банк «техникалық ЖӘне кәсіби білім беруді жаңҒырту» жобасы бағдарламалар жинағының жобасыжүктеу 5.18 Kb.

бет2/10
Дата11.04.2017
өлшемі5.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
- сервердегі жүйені 
конфигурациялау 
 Жобалауда қолданылатын құрылымдық 
құжаттама; 
Санды құрылғыларды эксплуатациялау 
шарттары, олардың кедергіге қарсы тұру және 
жылу режимдерімен қаматамсыз ету, 
механикалық ықпалдан және агрессивті 
ортадан қорғау; 
Автоматтандырылған жобалау жүйесін 
қолдану ерекшеліктері, қолданбалы 
бағдарламалар пакеті: санды құрылғылардың 
сапасы мен тиімділігін бағалау әдістері, 
нормативті-техникалық құжаттама, 
нұсқаулықтар, регламенттер, техникалық 
шарттар мен нормативтер.  
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1.бағдарламалық жабдықтама орнату және 
серверге жүйені конфигурациялау 
процестерін түсіну 
1.1Санды техниканың арифметикалық және логикалық негіздерін, санды 
құрылғылардың сызбаларын рәсімдеу ережелерін түсіндіру;  
1.2Санды құрылғыны құру принципін сипаттау;  
1.3 Микропроцессорлық техника негіздерін түсіндіру;  
1.4 Санды құрылғыларды жобалаудың негізгі міндеттері мен кезеңдерін 
көрсету;  
1.5 Жобалау кезінде қолданылатын негізгі құрылымдық құжаттаманы айту;  
1.6 Санды құрылғыларды эксплуатациялау шарттары, олардың кедергіге 
қарсы тұру және жылу режимдерімен қаматамсыз ету, механикалық ықпалдан 
және агрессивті ортадан қорғау шарттарын көрсету;  

1.7 Автоматтандырылған жобалау жүйесін, қолданбалы бағдарламалар 
пакетінқолдану ерекшеліктерін жинақтау;  
1.8 Негізгі нормативті-техникалық құжаттаманы категориясы бойынша 
жіктеу: нұсқаулықтар, регламенттер, процедуралар, техникалық шарттар 
және нормативтер 
2.Компьютерге Windows,  Linuxоперациялық 
жүйелерінің біреуін орнату (бір компьютерге 
бірнеше операциялық жүйе орнату үшін 
виртуалды машинаны қолдануға болады), 
пайдаланушы оңтайлы жұмыс жасау үшін 
графикалық орталарды күйге келтіру 
2.1Дискідегі орынға тазарту жүргізу 
2.2Файлдық жүйені құру арқылы дискіні форматтау; 
2.3Операциялық жүйелерді орнатудың келесі кезеңдерін жүргізу; 
2.4 Операциялық жүйе пайдаланушыларының есеп жазбаларын құру; 
2.5Пайдаланушының оңтайлы жұымыс үшін операциялық жүйелердің 
графикалық орталарын күйге келтіру 
3.бұрын орнатылған операциялық жүйеге 
қолданбалы бағдарламалық жабдықтама және 
кеңсе бағдарламаларының пакетін орнату 
3.1 Белгілі бір қолданбалы бағдарламалық жабдықтаманы орнату үшін 
операциялық жүйенің ерекшеліктерін зерттеу; 
3.2Орнату үшін қолданбалы бағдарламалық жабдықтаманы таңдау; 
3.3 Қолданбалы Microsoft Office бағдарламалық жабдықтамасын орнату; 
3.4Қазіргі кездегі графикалық түзетушілердің біреуін орнату; 
3.5Мұғалім ұсынған бағдарламалау жүйелерінің біреуін орнатып көру 
4.Орнатылған операциялық жүйеге келесі 
пайдаланушының құқықтарына сәйкес 
келесідей есеп жазбаларын құру (басқарушы, 
пайдаланушы және қонақ)  
4.1Басқарушының барлық құқықтарымен есеп жазбасын құру; 
4.2Шектеулі рұқсат құқығы бар пайдаланушының есеп жазбасын құру; 
4.3Минималды рұқсат құқығы бар қонақ есеп жазбасын құру 
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы «Компьютерде жүйелі бағдарламалық жабдықтаманы күйге келтіру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 с 

№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Компьютердің 
жүйелі 
бағдарламалық 
жабдықтамасы
н жаңарту, 
қалпына 
келтіру, қайта 
орнату 
Компьютердің 
жүйелі 
бағдарламалық 
жабдықтамасын 
жаңарту, 
қалпына 
келтіру,  қайта  орнату 
әдісін таңдау 
- Компьютердің жүйелі 
бағдарламалық 
жабдықтамасын 
жаңарту, қалпына 
келтіру, қайта орнату 
әдістері; 
- бұл әдістердің 
әрқайсысынң 
артықшылықтары мен 
кемшіліктері; 
- жүйелі бағдарламалық 
жабдықтаманың 
түрлері және олардың 
мақсаты
 
- Компьютердің жүйелі 
бағдарламалық 
жабдықтамасын 
жаңарту, қалпына 
келтіру, қайта орнату. 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті тақта. 
Бағдарламалық 
жабдықтама: 
- Windows; Linux 
операциялық жүйелері 
бар дистрибутивтер; 
Қатты дисктерді 
бөлуге арналған 
бағдарламалар; 
Виртуалды машина. 
Материалдар: 
- периферийлі 
құрылғылар;  
- ақпаратты 
тасымаладушылар; 
- ОЖ дистрибутивтері; 
- утилиттер. 
Оқу материалдары: 
2. 
Операциялық 
жүйе 
экранының 
қасиеті мен 
дыбысын 
күйге келтіру 
ОЖ дыбысымен 
жұмысты, операциялық 
жүйенің экран қасиетін, 
жұмыс үстелін күйге 
келтіру 
Басқару панелі және 
оның дыбыс, 
аудиоқұрылғы, экран 
қасиеті сияқты 
компоненттерімен 
жұмыс 
Операциялық жүйенің 
дыбыспен сүйемелдеуін 
күйге келтіру. 
Пайдаланушының 
экран мен жұмыс 
үстелімен жұмысын 
оңтайландыру және 
күйге келтіру 
3. 
Жүйенің 
қасиеттерін 
Жүйенің 
қасиеттерін 
оптимизациялау 
Жүйені қалпына 
келтіру, 
Жүйені қалпына 
келтіру, 

№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
оптимизацияла
у 
автоматтандырылған 
жаңарту орнату, 
операциялық жүйенің 
жылдам әрекет ету 
параметрлерін күйге 
келтіру әдістері. 
Қолданылматйын 
қызметтерді өшіру, 
автожүктеу тізімін 
күйге келтіру, жүйелі 
реестрге өзгерту енгізу 
автоматтандырылған 
жаңарту орнату, 
операциялық жүйенің 
жылдам әрекет ету 
параметрлерін күйге 
келтіру. 
Қолданылматйын 
қызметтерді өшіру, 
автожүктеу тізімін 
күйге келтіру, жүйелі 
реестрге өзгерту енгізу 
-  ОЖ орнату және 
қалпына келтіру 
бойынша нұсқаулық;; 
- сынақтар; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- практикалық 
жұмыстар; 
Оқу құралдары: 
- Голицына О.Л. 
Программное 
обеспечение : ученое 
пособие / О. Л. 
Голицына, Партыка 
Т.Л., Попов И.И.  
- 448с. 
- Гордеев А. В., 
Молчанов А. Ю.  
Системное 
программное 
обеспечение: 
Учебник/ А. В. 
Гордеев, А. Ю.  
4. 
Вирусқа  қарсы 
бағдарламалық 
жабдықтарды 
орнату 
және 
күйге  келтіру, 
оның  вирусқа 
қарсы 
базаларын 
жаңарту 
Вирусқа қарсы 
бағдарламалық 
жабдықтарды орнату 
және күйге келтіру, 
компьютер мен ақпарат 
тасымалдаушыларды 
вирусқа тексеру, вирусқа 
қарсы мәліметтер 
базасын жаңарту 
-вирустың және зиянды 
компьютерлік 
бағдарламалардың 
түрлері; 
-вирусқа қарсы БЖ 
түрі; 
-әр түрлі вирусқа қарсы 
БЖ артықшылықтары 
мен кемшіліктері 
- вирусқа қарсы БЖ 
орнатуды іске асыру; 
-компьютер мен 
ақпарат 
тасымалдаушыларды 
вирусқа қарсы 
тексеруді іске қосу;  
-вирусқа қарсы 
мәліметтер базасын 
жаңарту. 
5. 
Архиваторлар, 
файл 
менеджерлері, 
Арнайы бағдарламалық 
жабдықтаманың 
-файлдарды архивтеу 
бойынша жұмыстардың 
жолдары; 
- Арнайы 
бағдарламалық 
жабдықтаманың 

№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
драйвер және 
утилиттері 
орнату және  
жұмыс істеу 
көмегімен файлдарды 
архивтеу 
-файлдық менеджер
утитлит және 
драйверлерімен жұмыс 
істеу жолдары 
көмегімен файлдарды 
архивтеу;  
-драйверлер, файл 
менеджерлері және 
арнайы утилиттерді 
орнату және олармен 
жұмыс жасау 
Молчанов.- СПб.: 
Питер, 2002.- 475 с.  
- Леонтьев В.  
Windows 7 и 
Office2010. 
Универсальный 
справочник/ 
В. Леонтьев.- М.: ЗАО 
Олма Медиа Групп, 
2010. - 768 с. 
 
А.2.Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіптік құзіреттілік 
Дағдылар мен икемділік 
Білім  
Бағдарламалық жабдықтаманы орнату
жаңарту және қалпына келтіруді және 
серверге жүйе конфигурациясын күйге 
келтіруді іске асыру.  
Өз бетімен тапсырманы анықтау, 
ұйымдастыру және функцияларын 
бағынушы жұмыскерлер арқылы іске 
асыруды бақылауды қарастыратын 
кәсіптік фнукцияларды іске асыру 
бойынша дербес атқарушы-басқарушы 
қызмет. 
Бағдарламалық 
жабдықтаманы орнату, 
сервердегі жүйені 
конфигурациялау:  
- компьютерлерге жүйелік 
бағдарламалық 
жабдықтаманы орнату; 
- техникалық құралдарды 
инвентаризациялау; 
- сервердегі жүйені 
конфигурациялау 
Санды техниканың арифметикалық және 
логикалық негіздері. 
Санды құрылғылардың сызбаларын рәсімдеу 
ережелері; 
Санды құрылғыларды құру принциптері; 
Микропроцессорлық техниканың негіздері; 
Санды құрылғыларды жобалаудың кезеңдері 
және негізгі міндеттері;  
 Жобалауда қолданылатын құрылымдық 
құжаттама; 

Кәсіптік функцияларды іске асыру кезінде 
өзінің және басқалардың қауіпсізідігіне, 
қоршаған ортаны қорғау бойынша 
талаптарды орындауға жауапкершілік 
атқару. 
Жұмыс жағдайларын өз бетімен талдауды 
талап  ететін күрделілігі әр түрлі 
деңгейдегі типтік практикалық 
тапсырмаларды шешу. 
Санды құрылғыларды эксплуатациялау 
шарттары, олардың кедергіге қарсы тұру және 
жылу режимдерімен қаматамсыз ету, 
механикалық ықпалдан және агрессивті ортадан 
қорғау; 
Автоматтандырылған жобалау жүйесін қолдану 
ерекшеліктері, қолданбалы бағдарламалар пакеті: 
санды құрылғылардың сапасы мен тиімділігін 
бағалау әдістері, нормативті-техникалық 
құжаттама, нұсқаулықтар, регламенттер, 
техникалық шарттар мен нормативтер.  
 
А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1.Компьютерге жүйелі бағдарламалық 
жабдықтаманы күйге келтірудің кезеңдерін 
түсіну 
1.1Компьютерге жүйелі бағдарламалық жабдықтаманы күйге келтіру 
бойынша жұмыстың негізгі жолдарын жинақтау; 
1.2Компьютерге жүйелі бағдарламалық жабдықтаманы күйге келтірудің 
кезеңдерін көрсету; 
1.3 Мәліметтерді  уақтылы көшіру және резервтеудің қажеттілігін 
дәлелдеу және артықшылықтарын анықтау 
2.Пайдаланушының компьютеріне вирусқа қарсы 
бағдарламалық жабдықтаманы орнату. Вирусқа 
қарсы мәліметтер базасын жаңарту. Компьютер 
дискісін және алмалы-салмалы 
тасымалдаушыларды вирусқа қарсы 
бағдарламалық жабдықтамамен тексеру. 
2.1 Компьютерге вирусқа қарсы бағдарламалық жабдықтаманы орнату; 
2.2 Вирусқа қарсы бағдарламалық жабдықтаманың дұрыс орнатылғанына 
және тоқтаусыз жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу
2.3  Вирусқа қарсы мәліметтер базасын жаңарту.;  
2.4 Компьютер дискісін және алмалы-салмалы тасымалдаушыларды 
вирусқа қарсы  тексеруді іске асыру 

3.Мұғалімнің нұсқауы бойынша компьютердің 
автожүктеу тізімін күйге келтіруді іске асыру 
3.1 Мұғалімнің нұсқауы бойынша компьютердің автожүктеу тізімін 
күйге келтіру 
4.Жүйелі реестрге өзгеріс енгізу. «Пуск» менюін 
ашу жылдамдығы параметрін өзгертіңіз. Ол 
бірден 400 миллисекунд кідіріспен ашылады. 
Бұл кідірісті азайтыңыз. 
4.1 Жүйелі реестрге өзгеріс енгізу;  
4.2. «Пуск» менюін ашу жылдамдығы параметрін өзгерту 
5. Компьютердің қатты дискісін 
дефрагментациялау және тазалау жүргізу 
5.1 Компьютердің қатты дискіне дефрагментация жүргізу; 
5.21 Компьютердің қатты дискіне дефрагментация және тазалау жүргізу: 
уақытша файлдарды өшіру, себетті тазалау, қажеті жоқ жүйелі файлдар 
және басқа да қолданылмайтын элементтерді өшіру. 
6.Пайдаланушының жұмыс үстелі және экран 
қасиетін өзгерту. Қолданылатын монитор үшін 
оңтайлы шешім құру 
6.1 «Классическая» түріндегі жұмыс үстелін рәсімдеу тақырыбын таңдау; 
6.2 Фонды сурет пен экранның бетін өзгерту
6.3 Экранның рұқсатын өзгерту 
6.4 Экранның жаңару жиілігін ұлғайту 
 
А.3 Модулінің технологиялық картасы «Компьютер жүйелерінің бұзылуларын анықтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 с 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Қателердің 
түрлері және 
оны анықтау 
Қателермен 
туындаған 
ақаулықтарды 
табу 
және анықтау 
-қателермен туындаған 
ақаулықтардың жіктелуі; 
-әр  түрлі  түрдегі  қателерді 
табу: 
бағдарламадағы 
қателік;  оператордың  қате 
әрекеті;  ақпаратты  сақтау 
және 
жіберу 
бағдарламадағы  қателік; 
оператордың 
қате 
әрекеті; ақпаратты сақтау 
және 
жіберу 
құрылғыларындағы 
қателер;  қондырғыдағы 
қате; 
бақылау 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті тақта. 
Бағдарламалық 
жабдықтама: 

құрылғыларындағы 
қателер; 
қондырғыдағы 
қате;  бақылау  жүйесіндегі 
қателер;  қоректену  және 
салқындату  жүйелеріндегі 
ақаулықтар. 
 
жүйесіндегі 
қателер; 
қоректену 
және 
салқындату 
жүйелеріндегі 
ақаулықтарды  анықтау 
және жою 
- Сынау және 
диагностикалау 
бағдарламалары, 
бенч-маркингті 
бағдарламалар. 
Материалдар: 
- бұрағыш және оны 
толықтырушылар;  
-периферийлі 
құрылғылар;  
- ақпаратты 
тасымаладушылар; 
- ОЖ 
дистрибутивтері; 
- утилиттер. 
Оқу материалдары: 
-  ОЖ орнату және 
қалпына келтіру 
бойынша нұсқаулық;; 
- сынақтар; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- практикалық 
жұмыстар; 
Оқу құралдары: 
- Гордеев А. В., 
Молчанов А. Ю.  
2. 
Компьютер 
жүйелеріндегі 
ақаулықтарды 
іздеу және жою 
Компьютер 
жүйелеріндегі 
ақаулықтарды 
анықтау және жою 
Аппараттық 
жабдықтаманы қате 
конфигурациялаудан 
туындайтын қателер; POST 
орындау кезінде мәселені 
анықтау; операциялық 
жүйені жүктегеннен кейін 
аппараттық жабдықтама 
мәселесін анықтау; 
аппараттық және 
бағдарламалық 
жабдықтаманың 
үйлесімсіздігінен 
туындайтын 
бағдарламалық 
жабдықтама мәселелерін 
анықтау; қате орнату, 
драйвердің сәйкес келмеуі 
немесе ресурсты бөлуден 
(үзілу, жадыға тура 
рұқсаты бар арна, енгізу-
шығару адрестері) 
POST орындау кезіндегі 
қиындықтарды анықтау 
және жою. Операциялық 
жүйені жүктегеннен 
кейін аппараттық 
жабдықтамадағы 
қиындық. Аппараттық 
және бағдарламалық 
жабдықтаманың 
үйлесімсіздігінен 
туындайтын 
бағдарламалық 
жабдықтама мәселелері. 
Қате орнату, драйвердің 
сәйкес келмеуі немесе 
ресурсты бөлуден 
туындайтын адаптердегі 
мәселе.  

туындайтын адаптердегі 
мәселені анықтау  
Системное 
программное 
обеспечение:Учебник
/ А. В. Гордеев, А. 
Ю.  Молчанов.- 
СПб.:Питер, 2002.- 
475 с.  
- Пиз А. Роберт. 
  -Практичес-кая 
электроника 
аналоговых 
устройств. Поиск 
неисправностей и 
отработка 
проектируемых схем 
/ Пиз А. Роберт ; Пер. 
с англ. - М. : ДМК 
Пресс, 2001. - 320 с., 
ил. - (Учебник). - 
ISBN 5-94074-004-9.  
-Компьютер Пресс 
№6 2005 г. 
- Цай Д. 
 Устройство и ремонт 
персонального 
компьютера: 
Учебник / Д. Цай. - 
Астана: Фолиант, 

Компьютер 
жүйелеріндегі 
аппараттық 
ақаулықтардың 
пайда 
болуы 
және себептері 
Компьютер 
жүйелеріндегі 
аппараттық 
ақаулықтардың 
себебін анықтау 
Физикалық деңгейде 
аппараттық ақаулықтарды 
жою әдістері мен 
себептері: тесілген 
конденсатор, күйіп кеткен 
транзистор, жылжып 
кеткен, тотыққан немесе 
шаң басып қалған ажырату 
байланысы, платадағы 
сызат немесе сынған 
кабель және т.б. 
Аппараттық 
ақаулықтарды анықтау 
және себептерін жою: 
ажыратудағы 
байланыстардың 
бұзылуы немесе 
кабельдердің үзілуі; 
аналық платадағы 
ажыратқыштармен жады 
модулінің арасындағы 
байланыстың бұзылуы; 
ақауы бар 
компоненттерді жеке 
немесе толықтай 
ауыстыру; компьютер 
платасындағы 
элементтерге заықм 
келтіретін қысқа 
мерзімге тұйықталудың 
салдарын жою 

Компьютердің 
аппараттық 
ақаулықтарын 
диагностикалау 
Компьютердің 
аппараттық 
ақаулықтарына 
диагностика жүргізу 
Компьютердің аппараттық 
ақаулықтарын 
диагностикалау  әдістері, 
келесідей жағдайлардағы: 
орталық процессордың 
жұмысының тоқтауы; 
Компьбтердің келесідей 
аппараттық 
ақаулықтарын 
диагностикалау: орталық 
процессордың 
жұмысының тоқтауы; 

жедел жады, аналық плата 
жұмысындағы 
кемшіліктер; чипсеттегі 
ақаулық; енгізу-шығару 
порттарын 
бақылаушыларының 
бұзылуы; BIOS бұзылуы; 
видеокартаның бұзылуы; 
қатты дисктегі ақаулық, 
оптикалық жетектегі 
ақаулық, вентилятор, 
қоректендіру блогының 
зақымдануы; сыртқы 
құрылғылардың (монитор, 
пернетақта, тышқан және 
т.б.) ақаулықтары.  
жедел жады, аналық 
плата жұмысындағы 
кемшіліктер; чипсеттегі 
ақаулық; енгізу-шығару 
порттарын 
бақылаушыларының 
бұзылуы; BIOS бұзылуы; 
видеокартаның бұзылуы; 
қатты дисктегі ақаулық, 
оптикалық жетектегі 
ақаулық, вентилятор, 
қоректендіру блогының 
зақымдануы; сыртқы 
және ішкі 
құрылғылардың 
ақаулықтары.  
2007. - 208 с. - 
(Профессиональное 
образование). - ISBN 
9965-35-228-3: б.ц 
 
А.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіптік құзіреттілік 
Дағдылар мен икемділік 
Білім  
Бағдарламалық жабдықтаманы орнату, 
жаңарту және қалпына келтіруді және 
серверге жүйе конфигурациясын күйге 
келтіруді іске асыру.  
Өз бетімен тапсырманы анықтау, 
ұйымдастыру және функцияларын 
бағынушы жұмыскерлер арқылы іске 
асыруды бақылауды қарастыратын 
кәсіптік фнукцияларды іске асыру 
Компьютерлік жүйенің 
зақымдануын, 
пайдаланушы және желілік 
бағдарламалық 
жабдықтаманың қатесін 
анықтау. 
Санды техниканың арифметикалық және 
логикалық негіздері. 
Санды құрылғылардың сызбаларын рәсімдеу 
ережелері; 
Санды құрылғыларды құру принциптері; 
Микропроцессорлық техниканың негіздері; 
Санды құрылғыларды жобалаудың кезеңдері және 
негізгі міндеттері;  

бойынша дербес атқарушы-басқарушы 
қызмет. 
Кәсіптік функцияларды іске асыру кезінде 
өзінің және басқалардың қауіпсізідігіне, 
қоршаған ортаны қорғау бойынша 
талаптарды орындауға жауапкершілік 
атқару. 
Жұмыс жағдайларын өз бетімен талдауды 
талап  ететін күрделілігі әр түрлі 
деңгейдегі типтік практикалық 
тапсырмаларды шешу. 
 Жобалауда қолданылатын құрылымдық 
құжаттама; 
Санды құрылғыларды эксплуатациялау шарттары, 
олардың кедергіге қарсы тұру және жылу 
режимдерімен қаматамсыз ету, механикалық 
ықпалдан және агрессивті ортадан қорғау; 
Автоматтандырылған жобалау жүйесін қолдану 
ерекшеліктері, қолданбалы бағдарламалар пакеті: 
санды құрылғылардың сапасы мен тиімділігін 
бағалау әдістері, нормативті-техникалық 
құжаттама, нұсқаулықтар, регламенттер, 
техникалық шарттар мен нормативтер.  
 
А.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1.Әр 
түрлі 
қателіктерден 
туындаған 
ақайлықтарды табу, анықтау және жою 
1.1 Ақаулығы анықталды; 
1.2 Сол қателікті тудырған мәселеге жіктеме жүргізу; 
1.3 Оны жою бойынша нұсқау беру; 
1.4 Ақаулықтың жойылғанына көз жеткізу; 
1.5 Компьютерлік жүйе штаттық режимде жұмыс ісеп жатқанын дәлелдеу 
2.Компьютердің 
аппараттық 
бөлігінің 
ақаулығына  диагностика  жүргізу,  егер 
компьютер  іске  қосылып,  вентилятор 
айналып  тұрса,  бірақ  экранда  сурет 
болмаса.
 
2.1 Барлық кабельдердің қосылып тұрғанына алдын ала тексеру жүргізу, қорек 
кабелі розеткаға қосылып тұрғанын тексеру, жүйе блогының 
ажыратқыштарында кабельдер дұрыс ұсталып тұрғанын тексеру; 
2.2 Дыбыс белгілерінің мағынасын талдау. Компьютерді қосқан кезде қысқа 
немесе ұзақ гудоктардың реттілігі түрінде аналық платаның динамикаларынан 
белгі беріледі. Бұл кезде аналық платаның ПЗУ BIOS енгізілген POST (Power-

On-Self-Test) өзбетімен сынайтын диагностикалық бағдарлама автоматты түрде 
іске қосылады.  
2.3 POST белгілерінің көмегімен компьютердің қай блогында ақаулық бар 
екендігін анықтау 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал