ДҮниежүзілік банк «техникалық ЖӘне кәсіби білім беруді жаңҒырту» жобасы бағдарламалар жинағының жобасыжүктеу 5.18 Kb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата11.04.2017
өлшемі5.18 Kb.
#6858
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
 «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрі бойынша) 
 
 (типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
 
 
 
Астана 2014 
 

АЛҒЫ СӨЗ 
   
1.  Қазақстан  Республикасының  Көлік  және  коммуникацияминистрлігінің20.03.2014  жылдың  20  наурызындағы  №04-
26/4262-и хатымен келісілген «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрі бойынша)» Кәсіби стандартының 
негізінде енгізілген. 
2.  Алғаш рет енгізілген 
3. Келісілген  
Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  
хаттама  № 13 «1» қараша 2014 жыл 
хаттама  № 14 «1» желтоқсан 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Жабыкбаев Н.Ж. 
 
 
«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-
мен 
хат № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 
 
Бағдарламаның сапасын жақсарту бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды келесі мекен-жай бойынша жіберуіңізді 
өтінеміз: Ишутина Ирина Рашидовна – Атырау қ., Студент даңғылы, 211 А  8(705)1051878 
 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
     3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары
 
«Операциялқ жүйе және БЖ» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 «ЕТ техникалық қызмет көрсету және жөндеу» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы
 
«Алгоритмдеу және бағдарламалау негізі» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 
 
 
ОҚУ-БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ 
«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрі бойынша)» 
2014 жыл 
1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 


 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге

 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 
кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған  талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 
құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  

Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)– оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.  
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  

Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік қабілетін 
және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды құқық беретін 
адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске асыру 
және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы  (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер(оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі: компьютерлік бағдарламалау, консультациялар және басқа да ілеспе қызметтер. Қызмет 
облысы: есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша).  
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
Компьютерлік жүйе бойынша техник 

 
Ақпараттық жүйе бойынша техник 

 
Компьютерлік желі бойынша техник (желіні басқару) 
 
Мемлекеттік жіктеуішке сәйкес кәсіп атауы:  
Есептеу машиналары, кешендерін, жүйе мен желілерге қызмет көрсету бойынша техник 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
     Еңбек міндеттері 
Модульдер  
Жүйені басқару 
 
Компьютер 
жүйелері 
бойынша техник 
 
А.Компьютер 
жүйелерін 
эксплуатациялау 
және 
модификациялау 
 
А.1 Бағдарламалық жабдықтаманы орнату, 
серверде жүйені конфигурациялау 
 
 
 
А.2 Компьютерде жүйелі бағдарламалық 
жабдықтаманы күйге келтіру 
 
 
 
А.3 Компьютер жүйелерінің бұзылуларын 
анықтау  
 
 
 
А.4 Компьютер жүйелерін монтаждау 
 
 
 
А.5 Нормативті-техникалық құжаттаманың 
талаптарын орындау 
 
 
В.Микропроцессорлы 
жүйелерді қолдану, 
периферийлі 
қондырғыны орнату 
және күйге келтіру 
 
В.1 Микропроцессорлы жүйелерді сынау 
және дұрыстау 
 
 
 
В.2 Дербес компьютерлерді орнату және 
конфигурациялау, периферийлі 
құрылғыларды қосу 
 
 
 
В.3 Периферийлі құрылғыға шамалы жөндеу 
жүргізу және бұзылу себебін анықтау 
 
 
С.Компьютерлік 
жүйелер мен 
кешендерді жөндеу 
және техникалық 
қызмет көрсету 
 
С.1 Компьютерлік техниканы жөндеу және 
техникалық қызмет көрсету 

 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер  
 
 
 
 
Жүйелерді басқару 
 
Ақпараттық жүйе 
бойынша техник 
 
D.Ақпараттық 
жүйені қадағалау, 
техникалық 
құжаттамаға сәйкес 
нақты 
пайдаланушыға 
келтіру 
 
D.1 Ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау 
және модификациялау 
 
 
 
D.2 Автоматтандырылған ақпараттық 
жүйелердегі ақпаратты қорғау әдістерін іске 
асыру 
 
 
 
D.3 Компьютерге сервистік-техникалық 
қызмет көрсету 
 
 
Е.Ақпараттық 
жүйені дайындауға 
қатысу 
 
Е.1 Ақпараттық жүйелерді дайындау 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
  Еңбек міндеттері 
Модульдер  
Жүйені басқару 
 
Компьютерлік желі 
бойынша техник 
(желіні басқару) 
 
F.Желілік 
инфрақұрылымды 
жобалауға қатысу 
 
F.1 Желі инфрақұрылымын жобалау 
 
 
 
F.2 Желіні монтаждау және техникалық 
қызмет көрсету 
 
 
G.Желіні басқаруды 
ұйымдастыру 
 
G.1 Желіні басқару 
 
 
H.Желі 
инфрақұрылымы 
объектілерін 
эксплуатациялау 
 
H.1 Желі инфрақұрылымының 
объектілерімен жұмыс 

1 Кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Компьютерлік жүйе бойынша техник 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4      
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы «Бағдарламалық жабдықтаманы орнату, серверде жүйені конфигурациялау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 132 с. 


р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Операциялық 
жүйелердің 
сипаттамасы 
Ары  қарай  орнату  үшін 
операциялық 
жүйенің 
(ОЖ) таңдау 
- операциялық 
жүйелердің даму 
тарихы; 
- әр түрлі операциялық 
жүйелердің 
артықшылықтары мен 
кемшіліктері; 
- жүйелі бағдарламалық 
жабдықтаманың 
мақсаты және құрамы
 
- операциялық жүйенің 
түрлерін ажырата білу 
және олардың айрықша 
ерекшеліктері мен 
сипаттамаларын талдау; 
-компьютердің жүйелі 
бағдарламалық 
жасақтамасымен 
жұмысты іске асыру 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті тақта. 
Бағдарламалық 
жабдықтама: 
- Windows; Linux 
операциялық жүйелері 
бар дистрибутивтер; 
Қатты дисктерді 
бөлуге арналған 
бағдарламалар; 
Виртуалды машина. 
Материалдар: 
- периферийлі 
құрылғылар;  
- ақпаратты 
тасымаладушылар; 
- ОЖ дистрибутивтері; 
2. 
Қатты дисктегі 
файлдық 
жүйелер 
Файлдық жүйе құру 
арқылы қатты дискті 
форматтау 
-форматтау түсінігі; 
-қатты дискілердің 
файлдық жүйесінің 
түрлері; 
-қатты дискілердің 
файлдық жүйелерінің 
артықшылықтары мен 
кемшіліктері 
- қатты дискілер мен 
ақпаратты 
тасымалдаушыларды  
форматтауды (жылдам 
және толық) іске асыру; 
-операциялық 
жүйелерді орнату үшін 
қатты дискілердің 
файлдық жүйелері 
түрлерін таңдау 

3. 
Қатты 
дискілерді  бөлу 
бағдарламалары
.  Операциялық 
жүйелерді 
орнату 
үшін 
дискідегі 
орынды 
дайындау 
Арнайы бағдарламалық 
жабдықтаманың 
көмегімен қатты дискіні 
бөлу. Операциялық 
жүйелерді орнату үшін 
дискідегі орынды 
дайындау.  
-қатты дискілерді 
бөлуге арналған 
бағдарламалар, қатты 
дискілерді бөлген кезде 
қолданылатын негізгі 
бұйрықтар  
- Арнайы 
бағдарламалық 
жабдықтаманың 
көмегімен қатты 
дискіні бөлуді іске 
асыру 
- утилиттер. 
Оқу материалдары: 
-  ОЖ орнату және 
қалпына келтіру 
бойынша нұсқаулық;; 
- сынақтар; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- практикалық 
жұмыстар; 
Оқу құралдары: 
- Ермеков Н. 
Информационные 
технологии : Учебник 
/ Н. Ермеков. - 2-е 
издание. - Астана : 
Фолиант, 2010. - 136 с. 
- (Профессиональное 
образование). - ISBN 
978-601-292-048-2 : 
б.ц. 
4. 
BIOS-та  жұмыс 
істеу. 
BIOS 
жөнге келтіру. 
Енгізу  шығару  базалық 
жүйесімен (BIOS) жұмыс 
істеу. 
BIOS 
күйге 
келтіруді іске асыру. 
-  BIOS  түрлері  және 
мақсаты; 

BIOS 
меню 
пункттерімен 
жұмыс 
істеудің 
негізгі 
жолдары. 
-ОЖ  оңтайлы  жұмыс 
жасау,  орнату  және 
жүктеу  үшін    BIOS 
күйге келтіру 
5. 
Операциялық 
жүйелерді 
орнату 
және 
күйге 
келтіру 
(Windows, 
Linux)   
Операциялық  жүйелерді 
орнату  (Windows,  Linux) 
және  пайдаланушының 
қалауына сәйкес олардың 
графикалық 
ортасын 
келтіру
 
- операциялық 
жүйелердің базалық 
бөлшектері; 
- ОЖ белгілі бір түрін 
орнатудың толық 
кезеңдері;  
-орнату процесінде ОЖ 
функциясының мақсаты
 
- операциялық 
жүйелерді орнату және 
күйге келтіру; 
- әр түрлі операциялық 
жүйелердің 
бағдарламалық 
ортасында жұмыс істеу 

6. 
Операциялық 
жүйені қайта 
орнату және 
қалпына келтіру
 
Операциялық 
жүйенің 
тоқтап қалуы немесе қате 
көрсету 
кезінде 
операциялық 
жүйені 
қалпына 
келтіру, 
жаңалау 
және 
қайта 
орнату 
- Операциялық жүйені 
қайта орнату және 
қалпына келтіру 
әдістері 
-әр түрлі операциялық 
жүйелерді қалпына 
келтіру және қайта 
орнатуды іске асыру 
- Шафрин Ю. 
Информационные 
технологии: В 2 ч. Ч.1: 
Основы информатики 
и информационных 
технологий / Ю. 
Шафрин. - М.: Бином, 
2002. - 320 с. 
- Голицына О.Л. 
Программное 
обеспечение: учебное 
пособие / О. Л. 
Голицына, Партыка 
Т.Л., Попов И.И.  
- 448с. 
7. 
Жүйелі 
басқарудың 
негізі  
Рұқсат құқығын орнату 
және желі ресурстарын 
қолдануды бақылау. 
Жергілікті желі және 
пошталық серверді 
пайдаланушыларын 
тіркеу, 
идентификаторлар мен 
құпиясөз тағайындау 
- пайдаланушылардың 
есеп жазбасы түсінігі, 
пайдаланушылардың 
топтары мен 
құқықтары; 
-операциялық 
жүйелерді басқару 
бойынша жұмыстар
 
-пайдаланушылардың 
құқығына шектеуді іске 
асыру; 
-операциялық 
жүйелерді басқарумен 
байланысты шаралар 
өткізу 

8. 
Серверлік 
операциялық 
жүйелер. Сервер 
және жұмыс 
станцияларында 
бағдарламалық 
жабдықтаманың 
конфигурацияс
ын күйге 
келтіру 
Сервер және жұмыс 
станцияларына 
операциялық жүйе және 
басқа да қажетті 
бағдарламалық 
жабдықтамаларды 
орнату. Сервер және 
жұмыс станцияларында 
бағдарламалық 
жабдықтаманың 
конфигурациясын күйге 
келтіруді іске асыру 
- серверлік БЖ орнату 
кезеңдері; 
-БЖ жұмысын 
жақсарту үшін 
қызметтік 
бағдарламалар; 
-ДК сипаттамалары 
(жүйелік талаптар); 
-қызметтік және 
қосымша 
бағдарламаларды күйге 
келтірудің нәтижесі 
- серверлік 
бағдарламалық 
жасақтаманы 
эксплуатациялау 
бойынша нұсқаулықты 
қолдану; 
- сервер және жұмыс 
орнына операциялық 
жүйе және 
бағдарламалық 
жабдықтама орнату; 
-сервер және жұмыс 
станцияларында 
бағдарламалық 
жабдықтаманың 
конфигурациясын күйге 
келтіру 
- Гордеев А. В., 
Молчанов А. Ю.  
Системное 
программное 
обеспечение: 
Учебник/ А. В. 
Гордеев, А. Ю.  
Молчанов.- СПб.: 
Питер, 2002.- 475 с.  
- Леонтьев В.  
Windows 7 и Office 
2010. Универсальный 
справочник / В. 
Леонтьев. - М.: ЗАО 
Олма Медиа Групп, 
2010. - 768 с.  
 
А 1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі. 
Жеке және кәсіптік құзіреттілік 
Дағдылар мен икемділік 
Білім  
Бағдарламалық жабдықтаманы орнату, 
жаңарту және қалпына келтіруді және 
серверге жүйе конфигурациясын күйге 
келтіруді іске асыру.  
Өз бетімен тапсырманы анықтау, 
ұйымдастыру және функцияларын 
бағынушы жұмыскерлер арқылы іске 
асыруды бақылауды қарастыратын кәсіптік 
Бағдарламалық жабдықтаманы 
орнату, сервердегі жүйені 
конфигурациялау:  
- компьютерлерге жүйелік 
бағдарламалық жабдықтаманы 
орнату; 
- техникалық құралдарды 
инвентаризациялау; 
Санды техниканың арифметикалық және 
логикалық негіздері. 
Санды құрылғылардың сызбаларын рәсімдеу 
ережелері; 
Санды құрылғыларды құру принциптері; 
Микропроцессорлық техниканың негіздері; 
Санды құрылғыларды жобалаудың кезеңдері 
және негізгі міндеттері;  

фнукцияларды іске асыру бойынша дербес 
атқарушы-басқарушы қызмет. 
Кәсіптік функцияларды іске асыру кезінде 
өзінің және басқалардың қауіпсізідігіне, 
қоршаған ортаны қорғау бойынша 
талаптарды орындауға жауапкершілік 
атқару. 
Жұмыс жағдайларын өз бетімен талдауды 
талап  ететін күрделілігі әр түрлі деңгейдегі 
типтік практикалық тапсырмаларды шешу. 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.18 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет