Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 жжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/29
Дата02.02.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріДиссертация
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Меншік иесі және баспагер:
«Қазақстан Республикасының 
Заңнама институты» ММ
2006 жылдан бастап шығады
Журналдың материалдары
www.iz.adilet.gov.kz сайтында 
орналастырылған
Заң ғылымдары бойынша
диссертациялардың негізгі ғылыми
нәтижелерін жариялауға арналған
басылымдар тізіліміне енгізілген
(ҚР БҒМ БҒСБК 30.05.2013 ж. 
№894 бұйрығы)
Редакциялық кеңес:
Б.М. Имашев (Төраға)
З.Х. Баймолдина
А.А. Смағұлов
И.Ш. Борчашвили
Редакциялық алқа:
Н.М. Әбдіров
З.С. Байниязова (Саратов қ., РФ)
С.Ф. Бычкова
Д. Досмырза
Е.А. Дүйсенов
Д.Ж. Игембаев
А.Қ. Қанатов
В.Т. Қоныс
Ж.О. Құлжабаева
Ш.Р. Мырзаева
С.М. Рахметов
А.Ж. Сағидан
Ә.Г. Сақтағанов
М.А. Сәрсембаев
Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінің 
БАҚ есепке қою туралы куәлігі 
№ 11219-Ж 15.11.2010 ж.
Мекен-жайы:              
Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қ., 
Орынбор к., 8 үй
тел.: 8 (7172) 74-02-06; факс: 8(7172)74-14-43
E-mail: instzak-kz@mail.ru
             www.iz.adilet.gov.kz
МАЗМ¦НЫ
Әкімшілік құқық .......................................................................................
Л.Т. ЖАНҰЗАҚОВА Ғарыш қызметі саласында жасалған құқық 
бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылық  мәселелері .......................
Д. ДОСМЫРЗА «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан 
Республикасының кодексін іске асырудың өзекті мәселелері» атты 
тақырыпта іргелі және ғылыми-қолданбалы зерттеу жүргізу туралы 
мәселеге .........................................................................................................
А.С. ТУКИЕВ, Б.А. ПАРМАНҚҰЛОВА Қазақстан Республикасы 
жаңа кодексінің қолданылу практикасын қорыту нәтижелері 
бойынша әкімшілік заңнаманы реформалау болашағы туралы......
Азаматтық, азаматтық іс жүргізу құқығы ....................................
И.Қ. ЕЛЕУСІЗОВА, А.К. АЯПБЕРГЕНОВА Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасы бойынша мүлiктi өтеусіз пайдалану               
шарты ............................................................................................................
Ш.Ж. ТАУКЕБАЕВА, А.Т. БЕКЕН Шарттық міндеттемелер 
қатысушыларының құқықтарын қорғау тетіктерінің элементтері: 
талдау, жүйелендіру ..................................................................................
А.Қ. ҚҰРМАНОВА 
Талап-арыздары  кепілмен  қамтамасыз 
етілген азаматтық істерді қараудың құқықтық аспектілері ..........
Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс .............................
И.Д. МЕРКЕЛЬ Қылмыстық істер бойынша сот бақылауы 
мен прокурорлық қадағалаудың арақатынасы қадағалаушы 
прокурорлардың шағымдарды қарауының тиімділігі аясында .......
С.М. РАХМЕТОВ, А.Қ. ҚАНАТОВ Сыбайлас жемқорлыққа    
қарсы іс-қимылға азаматтық қоғамның қатысуы ...............................
Ш.Ж.  КЕНЖЕТАЕВ  Қылмыстық  істер  бойынша  ҚР                                           
ҚПК-де көзделген тергеп-тексерудің, сот талқылауының тәрті-
бін қамтамасыз ету мәжбүрлеу шараларын қолданудың мақсаты 
ретінде (қысқаша талдау) .........................................................................
Л.К. ҚАЙЫРБАЕВА, Ә.С. УМАРОВ Қылмыстық теріс қылықтар 
институтының кейбір мәселелері туралы .............................................
Қазақстан Республикасы
Заңнама Институтының
Жаршысы
ғылыми-құқықтық журналы
№5 (41)
2015
7
7
14
17
23
23
29
38
45
45
49
56
61
ҚР ЗАҢНАМА ИНСТИТУТЫНЫҢ 2015 ЖЫЛЫ 
БОЙЫНША ІРГЕЛІ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ-ҚОЛДАНБАЛЫ 
ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ НЕГІЗГІ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ 
АРНАЛҒАН АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ

№5 (41) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
2
Е.М. ЕЛУБАЙ Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығының алдын алу мәселесіне ..............
Т.Ж. ҚАРАТАЕВ Қазақстан Республикасының жаңа қылмыстық-процестік заңнамасын қолданудың 
кейбір проблемалары ...........................................................................................................................................
А.О. МҰХАМЕТЖАНОВ 2015 жылғы 10 ай бойынша құқықтық статистиканы талдаудың негізінде 
қылмыстық процестің тиімділігін арттыруға ықпал етуші Қазақстан Республикасының жаңа ҚПК 
новеллаларын қолданудың кейбір оң аспектілері туралы ............................................................................
Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану ..........................................................................
А.Ж. САҒИДАН Халықаралық ұйымдардың шешімдеріне және халықаралық шарттардың 
жобаларына  сараптама жүргізу мәселелері (ҚР, БР, РФ, ҚР, АР және Еуропалық Одақ тәжірибесі): 
іргелі және ғылыми-қолданбалы зерттеудің нәтижелері ..............................................................................
Е.М. АБАЙДІЛДИНОВ ЕАЭО соты қызметінің кейбір аспектілері .........................................................
М.А. СӘРСЕМБАЕВ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары жобаларының (аграрлық 
және энергетикалық сұрақтар бойынша) сараптамасын жүргізудің ғылыми мәселелері .....................
М. ДӘУЛЕНОВ, А. ИРЖАНОВ, Е. ОРАЛОВА Евразиялық экономикалық комиссия шешімдерінің 
құқықтық табиғаты және оларды Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде  қолдану ........
А.К. МАХАМБЕТОВА Халықаралық терминдердің кейбір мәселелері туралы ...................................
М.М.  ТАСТАНОВА  Қазақстан  Республикасында  балалар  құқықтарын  қорғаудың  өзекті           
проблемалары.........................................................................................................................................................
Құқықтық мониторинг .....................................................................................................................................
Е.А. ДҮЙСЕНОВ Жарнама саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының құқықтық 
мониторингін жүргізудің кейбір мәселелері ....................................................................................................
С.Б. АЙСИН, З.Ғ. ҚАЗИЕВ Құқықтық мониторингтегі заңнаманың тиімділігін бағалаудың 
әдіснамалық және қолданбалы аспектілері .....................................................................................................
Мемлекеттік тілдегі заң шығармашылығы тәжірибесінен .....................................................................
Е. САФУАНИ Ізденіс пен нәтиже ........................................................................................................................
Н.М. ПРИМАШЕВ Құқықтық-лингвистикалық мониторинг заңнаманы жетілдіру құралы ретінде
Г.К. АҚЫЛБЕКОВА Азаматтық заңнама: терминологиядағы бірізділік мәселесі .................................
А.М. ҚАСЫМОВА Тіл мәртебесі – ұлт мәртебесі .........................................................................................
М. ӘБДІРЕЕВА Мемлекеттік тілдегі заңдардың оқырмандары кімдер? ..................................................
А.А. МЕДИНАЕВА Ұлттық заңнама сапасының мәселелері .....................................................................
Н.А. ХАМЗИНА Тіл – ұлтымыздың тірегі ......................................................................................................
Д.М. ШЫҢҒЫСБАЕВА Президент Жолдаулары жарқын болашаққа жетелейді ..................................
Ә.Н. КАДИРОВА Мемлекеттік тіл – халықтың басты құндылығы ...........................................................
Ж.С. НҰРҒАЛИЕВА Заңнама терминдері: сапа және бірізділік .................................................................
Г.М. ЖЕТЕПОВА Қазіргі таңдағы тіл мәселесі..............................................................................................
Жас ғалым мінбері ................................................................................................................................................
К.Е. ИСМАҒУЛОВ Жеке сот сараптамасы институтының дамуы ............................................................
М.Б. АСЫЛБАЕВ, Т.Е. МҰШАНОВ Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде ......................................
Прецеденттік құқықтың жекелеген ережелерін ұлттық заңнамаға имплементациялау 
мәселелерін талқылау бойынша конференция материалдары .............................................................
2015 жылғы 30 қарашада Астана қ. өткізілген прецеденттік құқықтың жекелеген ережелерін ұлттық 
заңнамаға имплементациялау мәселелері бойынша халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
туралы ақпараттық хабарлама ............................................................................................................................
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің орынбасары З.Х. Баймолдинаның прецеденттік 
құқықтың жекелеген ережелерін ұлттық заңнамаға имплементациялауға арналған халықаралық 
ғылыми-практикалық конференциядағы құттықтау сөзі, Астана қ., 2015 жылғы 30 қараша ..............
66
70
74
79
79
83
90
97
104
108
113
113
119
123
123
126
130
134
136
140
144
147
150
155
157
160
160
163
166
166
167

3
М.К. СҮЛЕЙМЕНОВ Ағылшын құқығы және Қазақстанның құқықтық жүйесі .....................................
В.С. БЕЛЫХ Ағылшын-саксондық және континенталдық құқық жүйелерін  дамытудың 
ерекшеліктері мен жалпы тенденциялары .....................................................................................................
М.В. ТЕЛЮКИНА Коммерциялық заңды тұлғалардың мәртебесін реттейтін ағылшын құқығының 
кейбір нормаларын Қазақстан Республикасының заңнамасына имплементациялау проблемалары
З.М. НОҒАЙБАЙ Азаматтық заңнаманы реформалаудың бағыттары – бұрынғы мәселелер және 
жаңа сын-тегеуріндер .........................................................................................................................................
М.М. ДӘУЛЕНОВ Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде estoppel қағидатын әлеуетті 
қолдану  ...............................................................................................................................................................
В.Т. ҚОНЫС, С.Ж. ӘБДІРАХМАНОВА Шетелдік құқықтың жекелеген ережелерін азаматтық 
заңнамаға имплементациялау туралы Ресей Федерациясының тәжірибесі ...........................................
А.Т.  АМАНГЕЛДИН Ағылшын құқығының қағидаттарына көшу аясындағы «Астана» 
Халықаралық қаржы орталығы сотының құқықтық мәртебесі және заң құзіреті ................................
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің орынбасары З.Х. Баймолдинаның қорытынды сөзі 
Конференцияға қатысушылардың ұсыныстары мен әзірленген ұсынымдар ........................................
169
182
188
198
203
206
217
221
222

№5 (41) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
4
Собственник и издатель:
ГУ «Институт законодательства
Республики Казахстан»
Издается с 2006 года
Все материалы журнала
размещаются на сайте
www.iz.adilet.gov.kz
Включен в перечень изданий
для публикации основных
научных результатов диссертаций
по юридическим наукам 
(Приказ ККСОН МОН РК №894 
от 30.05.2013 г. )
Редакционный совет:
Б.М. Имашев (Председатель)
З.Х. Баймолдина
А.А. Смагулов
И.Ш. Борчашвили
Редакционная коллегия:
Н.М. Абдиров
З.С. Байниязова (г. Саратов, РФ)
С.Ф. Бычкова
Д. Досмырза
Е.А. Дюсенов
Д.Ж. Игембаев
А.К. Канатов
В.Т. Конусова
Ж.О. Кулжабаева
Ш.Р. Мырзаева
С.М. Рахметов
А.Ж. Сагидан
А.Г. Сактаганов
М.А. Сарсембаев
Свидетельство о постановке 
на учет СМИ № 11219-Ж 
от 15.11.2010 г. Комитета информации
и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан
Адрес:
Республика Казахстан,
010000, г. Астана,
ул. Орынбор, д. 8,
тел.: 8 (7172) 74-02-06; факс: 8(7172)74-14-43
E-mail: instzak-kz@mail.ru
             www.iz.adilet.gov.kz
СОДЕРЖАНИЕ
Административное право ......................................................
Л.Т.  ЖАНУЗАКОВА  Вопросы  административной 
ответственности за совершение правонарушений в области 
космической деятельности .........................................................
Д. ДОСМЫРЗА К вопросу о проведении фундаментального 
и научно-прикладного исследования на тему: «Актуальные 
вопросы  реализации  Кодекса  Республики  Казахстан  об 
административных правонарушениях» ...................................
А.С.  ТУКИЕВ,  Б.А.  ПАРМАНКУЛОВА  O  перспективах 
реформирования  административного  законодательства 
по  итогам  обобщения  практики  применения  нового 
кодекса  Республики  Казахстан  об  административных 
правонарушениях .......................................................................
Гражданское и гражданско-процессуальное право .............
И.К. ЕЛЕУСИЗОВА, А.К. АЯПБЕРГЕНОВА Договор безвоз-
мездного  пользования  имуществом  по  законодательству 
Республики Казахстан ...............................................................
Ш.Ж.  ТАУКИБАЕВА,  А.Т.  БЕКЕН  Элементы  механизма 
защиты прав участников договорных обязательств: анализ, 
систематизация .............................................................................
А.К.  КУРМАНОВА  Правовые  аспекты  рассмотрения 
гражданских дел, иски по которым обеспечены залогом ......
Уголовное право и уголовный процесс .....................................
И.Д.  МЕРКЕЛЬ  Соотношение  судебного  контроля  и 
прокурорского  надзора  по  уголовным  делам  в  разрезе 
эффективности  рассмотрения  жалоб  надзирающими 
прокурорами ................................................................................
С.М. РАХМЕТОВ, А.К. КАНАТОВ Участие гражданского 
общества в противодействии коррупции ..................................
Ч.Д.  КЕНЖЕТАЕВ  Обеспечение  предусмотренного  УПК 
Республики  Казахстан  порядка  расследования,  судебного 
разбирательства по уголовным делам как цель применения 
мер принуждения (краткий анализ) .........................................
Вестник
Института
законодательства
Республики Казахстан
научно-правовой журнал
№5 (41)
2015
7
7
14
17
23
23
29
38
45
45
49
56
СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОСНОВНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
И НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК ЗА 2015 ГОД

5
Л.К. КАИРБАЕВА, А.С. УМАРОВ О некоторых вопросах института уголовных проступков
Е.М. ЕЛУБАЙ  К проблеме профилактики правонарушений несовершеннолетних ..............
Т.Ж.  КАРАТАЕВ  Некоторые  проблемы  применения  нового  уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан .....................................................................................
А.О. МУХАМЕТЖАНОВ О некоторых положительных аспектах применения новелл нового 
УПК  Республики  Казахстан,  способствующих  повышению  эффективности  уголовного 
процесса, на основе анализа правовой статистики за 10 месяцев 2015 года ..........................
Международное право и сравнительное правоведение ..........................................................
А.Ж. САГИДАН Вопросы проведения экспертизы решений международных организаций 
и проектов международных договоров (Опыт РК, РБ, РФ, КР, РА и Европейского Союза): 
результаты фундаментального и научно-прикладного исследования .......................................
Е.А. АБАЙДЕЛЬДИНОВ Некоторые аспекты деятельности суда ЕАЭС ................................
М.А. САРСЕМБАЕВ Научные проблемы проведения экспертиз проектов международных 
договоров Республики Казахстан (по аграрным и энергетическим вопросам) .......................
М. ДАУЛЕНОВ, А. ИРЖАНОВ, Е. ОРАЛОВА Правовая природа решений Евразийской 
экономической комиссии и их применение в правовой системе Республики Казахстан ........
А.К. МАХАМБЕТОВА О некоторых вопросах международных терминов ............................
М.М. ТАСТАНОВА Актуальные проблемы защиты прав детей в Республике Казахстан .....
Правовой мониторинг ..................................................................................................................
Е.А. ДЮСЕНОВ Некоторые вопросы правового мониторинга законодательства Республики 
Казахстан в области рекламы .........................................................................................................
С.Б. АЙСИН, З.Г. КАЗИЕВ Методологические и прикладные аспекты оценки эффективности 
законодательства в правовом мониторинге ..................................................................................
Из практики законотворчества на государственном языке .................................................
Е.САФУАНИ Поиск и результаты ..................................................................................................
Н.М. ПРИМАШЕВ Юридико-лингвистический мониторинг как средство совершенствования 
законодательства .............................................................................................................................
Г.К. АКЫЛБЕКОВА Гражданское законодательство: проблема унификации юридических 
терминов .............................................................................................................................................
А.М. КАСЫМОВА Статус языка – статус нации .......................................................................
М. АБДРЕЕВА Кто является читателем законов на государственном языке? ..........................
А.А. МЕДИНАЕВА Вопросы качества национального законодательства .................................
Н.А. ХАМЗИНА Язык – опора нации ..........................................................................................
Д.М. ШЫНГЫСБАЕВА Послания Президента как инструмент развития государства .........
А.Н. КАДИРОВА Государственный язык – главная ценность народа .....................................
Ж.С. НУРГАЛИЕВА Законодательные термины: качество и единообразие ............................
Г.М. ЖЕТЕПОВА Проблема современного языка.......................................................................
Трибуна молодого ученого .............................................................................................................
К.Е. ИСМАГУЛОВ Развитие института частной судебной экспертизы ...................................
М.Б. АСЫЛБАЕВ, Т.Е. МУШАНОВ Казахский язык – будущее Казахстана ..........................
Материалы  конференции  по  обсуждению  вопросов  имплементации  отдельных 
положений прецедентного права в национальное законодательство ...............................
Информационное  сообщение  о  международной  научно-практической  конференции  по 
вопросам  имплементации  отдельных  положений  прецедентного  права  в  национальное 
законодательство, г. Астана, 30 ноября 2015 года .......................................................................
Приветственное слово заместителя Министра юстиции Республики Казахстан Баймолдиной 
З.Х. на международной научно-практической конференции, посвященной имплементации 
отдельных положений прецедентного права в национальное законодательство, 30.11.2015 г.
61
66
70
74
79
79
83
90
97
104
108
113
113
119
123
123
126
130
134
136
140
144
147
150
155
157
160
160
163
166
166
167

№5 (41) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
6
М.К. СУЛЕЙМЕНОВ Английское право и правовая система Казахстана ...............................
В.С. БЕЛЫХ Особенности и общие тенденции развития англо-саксонской и континентальной 
правовых систем ...........................................................................................................................
М.В.  ТЕЛЮКИНА  Проблемы  имплементации  некоторых  норм  английского  права, 
регламентирующих статус коммерческих юридических лиц, в законодательство Республики 
Казахстан ........................................................................................................................................
З.М. НОҒАЙБАЙ Направления реформирования гражданского законодательства – старые 
вопросы и новые вызовы ................................................................................................................
М.М.  ДАУЛЕНОВ  Потенциальное  применение  принципа  estoppel  в  правовой  системе 
Республики Казахстан ....................................................................................................................
В.Т. КОНУСОВА, С.Ж. АБДРАХМАНОВА Опыт Российской Федерации об имплементации 
отдельных положений зарубежного права в гражданское законодательство ............................
А.Т. АМАНГЕЛДИН Правовой статус и юрисдикция суда Международного финансового 
центра «Астана» в контексте перехода на принципы английского права ................................
Заключительное  слово  заместителя  Министра  юстиции  Республики  Казахстан                
Баймолдиной З.Х. .............................................................................................................................
Предложения участников конференции и выработанные рекомендации ................................
169
182
188
198
203
206
217
221
222

7
Жанузакова Лейла Тельмановна, 
главный научный сотрудник отдела конституционного, 
административного законодательства и государственного управления 
Института законодательства РК, доктор юридических наук, профессор
ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Административное право
Каждая  страна,  участвующая  в  освоении  космического  пространства,  устанавливает  свое 
национальное законодательство, которым регулируется космическая деятельность. Законодательство 
Казахстана  в  данной  области  основывается  на  Конституции  Республики  Казахстан  и  включает 
Закон РК от 6 января 2012 г. «О космической деятельности» [1], подзаконные акты Правительства, 
уполномоченного  органа  и  Национального  космического  агентства  РК.  Составной  частью 
национального законодательства в данной сфере являются международные договоры. 
В  современной  правовой  литературе  можно  выделить  два  подхода  к  определению  понятия 
«космическая деятельность» в зависимости от акцентирования внимания на пространственном или 
функциональном аспектах международного космического права [2]. 
Первый подход подразумевает, что космическая деятельность – это исключительно деятельность 
в пределах космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, регламентируемая 
действующим  в  этом  пространстве  международно-правовым  режимом.  Такую  космическую 
деятельность следует отличать от деятельности, выходящей за пределы международно-правового 
режима космического пространства.
Согласно Закону РК «О космической деятельности» космическая деятельность - это «деятельность, 
направленная  на  исследование  и  использование  космического  пространства  для  достижения 
научных, экономических, экологических, оборонных, информационных и коммерческих целей».
Космическую деятельность составляют два вида деятельности: исследование и использование. 
Объектом  такого  исследования  выступает  само  космическое  пространство  или  некоторые 
планеты  или  спутники  Солнечной  системы.  Исследование  космического  пространства  возможно 
и  вне  самого  космического  пространства.  Напротив,  использование  космического  пространства 
можно  рассматривать  как  проведение  абсолютно  любых  работ  (видов  деятельности),  но  именно 
в  космическом  пространстве.  С  научным  исследованием  космоса  тесно  связан  и  другой  вид 
деятельности – это испытание техники в условиях космоса. 
Следующая  группа  видов  космической  деятельности  является  уже  готовым  результатом 
полезной  деятельности  для  человечества.  Это  использование  технологий  космоса  в  различных 
отраслях экономики. Появление глобальной сети Интернет, теле- и радиовещание, быстрый обмен 
информацией, сотовая связь стали возможными благодаря системе спутников, которые принимают 
и передают сигналы с поверхности Земли. 
Участниками космической деятельности могут выступать государства как суверенные участники 
международных отношений, юридические лица, учрежденные по законам государств, и физические 
лица  -  граждане  государств  или  лица  без  гражданства.  В  зависимости  от  статуса  участников 
космической деятельности определяются границы их юрисдикции. Если участниками выступают 
суверенные  государства,  то  их  деятельность  должна  определяться  нормами  международного 
космического права, как отрасли общего международного права. Если космическую деятельность 
осуществляют  юридические  лица,  представляющие  разные  государства,  то  их  сотрудничество 
основывается  на  правилах  международного  частного  права.  Когда  космическую  деятельность 
осуществляют физические и юридические лица - представители одного государства, их отношения 
регулируются национальным законодательством [3]. 

№5 (41) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
8
Кодекс РК об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. (далее – КоАП), в статьях 
310,  311  устанавливает  административную  ответственность  за  совершение  правонарушений  в 
области космической деятельности [4]. Подобная ответственность была предусмотрена и прежним 
КоАП от 30 января 2001 г. [5]. Однако состав правонарушений в новом КоАП увеличен, ужесточены 
также и налагаемые меры административного взыскания.
В частности, нарушение законодательства в области космической деятельности, выражено в 6 
правонарушениях, тогда как прежний Кодекс предусматривал только 3 состава.
1)  Реализация  проекта  в  области  космической  деятельности,  по  которому  отсутствует 
положительное заключение отраслевой экспертизы в области космической деятельности.
Согласно Закону РК «О космической деятельности» проект в области космической деятельности 
– это «совокупность мероприятий по созданию космической техники и технологий, направленных на 
осуществление космической деятельности». Проекты в области космической деятельности подлежат 
обязательной  отраслевой  экспертизе.  Запрещается  реализация  проектов  в  области  космической 
деятельности  без  положительного  заключения  отраслевой  экспертизы.  Она  осуществляется 
уполномоченным  органом  (Казкосмос)  в  области  космической  деятельности  для  определения 
целесообразности,  технической  возможности,  экономической  эффективности,  соответствия 
законодательству, техническим регламентам и стандартам в данной сфере.
Результатом отраслевой экспертизы является заключение, основанное на всестороннем анализе и 
оценке представленных заявителем материалов, форма которого устанавливается уполномоченным 
органом.
2) Запуск космического объекта с территории Республики Казахстан, а также за ее пределами в 
случае его осуществления казахстанским участником космической деятельности без положительного 
решения Правительства Республики Казахстан о запуске космического объекта.
В компетенцию Правительства РК входит утверждение порядка согласования и принятия решений 
о запусках космических объектов с территории страны и за ее пределами в случае их осуществления 
казахстанскими  участниками  космической  деятельности.  Казахстанскими  участниками  являются 
физические  и  (или)  юридические  лица  РК,  осуществляющие  космическую  деятельность  на  ее 
территории, а также в космическом пространстве в соответствии с Законом.
Порядок  получения  соответствующего  решения  высшего  исполнительного  органа  страны 
определен постановлением Правительства РК от 26 июня 2012 г. № 838 «Об утверждении Правил 
согласования  и  принятия  решений  о  запусках  космических  объектов  с  территории  Республики 
Казахстан,  а  также  за  ее  пределами  в  случае  их  осуществления  казахстанскими  участниками 
космической  деятельности»  [6].  При  этом  действие  Правил  не  распространяется  на  запуски 
космических  объектов,  осуществляемые  с  космодрома  «Байконур»  Российской  Федерацией  в 
соответствии с Договором аренды комплекса «Байконур».
3) Уклонение от государственной регистрации космического объекта.
Под космическим объектом понимается космический аппарат и (или) средство его выведения в 
космическое пространство и их составные части.
Государственной регистрации подлежат космические объекты: 1) принадлежащие физическим 
или юридическим лицам РК, а также права на данные космические объекты; 2) принадлежащие 
иностранным  физическим  или  юридическим  лицам,  запускаемые  в  космическое  пространство  с 
территории РК.
Уклонением  от  государственной  регистрации  следует  считать  использование  космических 
объектов, либо заведомое сокрытие, не образующее их хищение. Для квалификации правонарушения 
наступления противоправных последствий не требуется.
Объектом  указанных  правонарушений  являются  общественные  отношения,  возникающие 
в  области  космической  деятельности  и  государственного  управления.  Объективная  сторона  их 
характеризуется действиями, выраженными в нарушении правил реализации проектов в области 
космической  деятельности,  в  нарушении  правил  согласования  и  принятия  решений  о  запусках 
космических объектов с территории Казахстана, а также за ее пределами в случае их осуществления 
казахстанскими  участниками  космической  деятельности,  а  также  бездействием,  выраженным 
в  уклонении  (игнорирование  требований  законодательства)  от  государственной  регистрации. 
Субъективная  сторона  выражается  в  форме  прямого  или  косвенного  умысла.  Субъектом 
правонарушения  может  быть  физическое  вменяемое  лицо,  достигшее  16-летнего  возраста, 

9
должностное лицо, юридическое лицо.
Следующие  три  состава  правонарушений,  за  которые  установлена  административная 
ответственность, КоАП 2001 г. не предусматривал.
4) Создание непосредственной угрозы жизни и здоровью людей.
Космическая  деятельность  в  нашей  стране  осуществляется  при  условии  обеспечения  охраны 
здоровья людей и окружающей среды, защищенности имущества физических и юридических лиц. 
При  осуществлении  космической  деятельности  запрещается  создание  непосредственной  угрозы 
жизни и здоровью людей. Космическая деятельность в рамках отдельного проекта при наступлении 
угрозы  жизни  и  здоровью  людей,  причинении  материальных  убытков  или  ущерба  окружающей 
среде ограничивается или запрещается в соответствии с экологическим законодательством РК.
Под  созданием  угрозы  признаются  любые  действия  либо  бездействие  в  области  космической 
деятельности, создающие угрозу жизни и здоровью людей.
Основным  объектом  данного  правонарушения  является  общественная  безопасность, 
дополнительным  объектом  –  жизнь  и  здоровье  людей.  Объективная  сторона  характеризуется 
действием  либо  бездействием,  выраженным  в  создании  либо  неустранении  непосредственной 
угрозы жизни и здоровью людей. Субъективная сторона может быть выражена как в форме умысла, 
так  и  неосторожности.  Субъектом  выступает  физическое  вменяемое  лицо,  достигшее  16-летнего 
возраста, должностное лицо, юридическое лицо.
5) Использование космической техники и (или) небесных тел для негативного воздействия на 
окружающую среду.
 Согласно Конституции Республики Казахстан государство ставит целью охрану окружающей 
среды, благоприятной для жизни и здоровья человека [7]. 
Приказом  Министра  энергетики  РК  от  21  января  2015  г.  №  27  «Об  утверждении  перечня 
экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности» аэрокосмическая деятельность, 
в  т.ч.  эксплуатация  и  вывод  из  эксплуатации  космических  аппаратов  и  объектов  космической 
деятельности, отнесена к экологически опасным видам хозяйственной и иной деятельности [8].
Ст.30  Закона  запрещает  при  осуществлении  космической  деятельности  использование 
космической техники и (или) небесных тел для негативного воздействия на окружающую среду. 
Между использованием космической техники и (или) небесных тел и наступившими негативными 
воздействиями на окружающую среду должна быть установлена необходимая причинная связь.
Загрязнение  окружающей  среды  означает  «поступление  в  окружающую  среду  загрязненных 
веществ,  радиоактивных  материалов,  отходов  производства  и  потребления,  а  также  влияние  на 
окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий» 
(пп.48) ст.1 Экологического кодекса РК [9].
При  рассмотрении  вопроса  об  ответственности  за  вред,  нанесенный  окружающей  среде, 
следует учитывать, что обязанность возмещения вреда наступает лишь при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих  о  наступлении  вредных  последствий,  установлении  причинителя  вреда,  его 
вины  и  причинной  связи.  При  невозможности  установления  причинителя  вреда  ответственность 
должна  возлагаться  на  собственника  природного  ресурса  или  иного  владельца,  на  которого  в 
соответствии с действующим законодательством возложена обязанность по его охране.
Установление  причинной  связи  между  совершенным  деянием  и  наступившими  вредными 
последствиями предполагает выяснение вопроса о том, не вызваны ли такие последствия иными 
факторами, в т.ч. естественно-природными, не наступили ли они вне зависимости от совершенного 
правонарушения, а также в какой степени такие факторы повлияли на характер и объем наступивших 
вредных последствий.
По  общему  правилу,  вина  -  необходимое  основание  привлечения  к  имущественной 
ответственности  за  причинение  вреда  окружающей  среде.  В  отдельных  случаях  допускается 
возложение ответственности за вред, причиненный окружающей среде, независимо от наличия или 
отсутствия вины причинителя. Так, в соответствии с п.5 ст.321 Экологического кодекса физические 
и юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающей 
среды, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, 
что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
Объектом данного правонарушения являются отношения в области охраны окружающей среды и 
природопользования. Объективная сторона характеризуется действием, выраженным в загрязнении 
Административное право

№5 (41) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
10
либо  другом  негативном  воздействии  на  окружающую  среду  путем  использования  космической 
техники и (или) небесных тел. Субъективная сторона может быть выражена как в форме умысла, 
так  и  неосторожности.  Субъектом  выступает  физическое  вменяемое  лицо,  достигшее  16-летнего 
возраста, должностное лицо, юридическое лицо.
6) Нарушение международных норм и стандартов по загрязнению космического пространства.
Правовая база сотрудничества государств в космической области определяется международными 
договорами.  При  осуществлении  космической  деятельности  запрещается  нарушение 
международных норм и стандартов по загрязнению космического пространства. Международные 
стандарты представляют собой комплекс норм, устанавливающих порядок соблюдения требований, 
направленных на предотвращение загрязнения космического пространства.
В последние десятилетия деятельность по мирному исследованию и использованию космического 
пространства  претерпевает  серьезные  изменения.  В  конце  прошлого  века  начался  процесс  ее 
коммерциализации.  Увидев  выгоды  от  использования  космической  техники  и  технологий,  в 
освоение космоса активно включился частный бизнес. Да и государственный сектор стал уделять 
больше  внимания  коммерческим  аспектам  использования  космического  пространства  в  мирных 
целях.  Освоение  космического  пространство  приносит  огромную  пользу  интересам  государства. 
Но одновременно увеличивается опасность столкновений космических аппаратов с космическим 
мусором.
Под  космическим  мусором  подразумеваются  все  искусственные  объекты  и  их  фрагменты  в 
космосе,  которые  неисправны,  не  функционируют  и  никогда  более  не  смогут  служить  никаким 
полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия на функционирующие космические 
аппараты. Крупные или содержащие на борту опасные (ядерные, токсичные) материалы объекты 
космического мусора могут представлять прямую опасность для Земли.
Согласно  Закону  одним  из  принципов  осуществления  космической  деятельности  является 
соблюдение  норм  международного  права,  и  эффективное  и  рациональное  использование 
космического пространства и космической инфраструктуры Республики. Особое внимание уделяется 
безопасности  космической  деятельности.  Осуществление  космической  деятельности,  возможно 
при условии обеспечения охраны окружающей среды и здоровья людей, защищенности имущества 
физических и юридических лиц. 
Объектом данного правонарушения являются отношения в области использования космического 
пространства.  Объективная  сторона  характеризуется  действием  либо  бездействием,  выраженным 
в несоблюдении требований международных норм и стандартов по использованию космического 
пространства. Субъективная сторона может быть выражена в форме умысла или неосторожности. 
Субъектом правонарушения является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 
должностное лицо, юридическое лицо. 
За совершение указанных правонарушений устанавлены меры административной ответственности 
в виде штрафа, размер которого возрастает в зависимости от правового положения лица. При этом, 
если  КоАП  2001  г.  закреплял  относительно  определенные  санкции  (верхние  и  нижние  пределы 
либо  только  верхние,  давая  суду  право  выбирать  конкретный  размер  штрафа),  то  новый  КоАП 
устанавливает абсолютно определенные санкции. 
Более  дифференцированно  КоАП  2014  г.  подошел  к  субъектам,  на  которые  налагаются  меры 
административного взыскания. В частности, штрафные санкции налагаются на физических лиц в 
размере 50, на должностных лиц – в размере 100, на субъектов малого предпринимательства – в 
размере 175, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300, на субъектов крупного 
предпринимательства  –  в  размере  500  МРП,  с  приостановлением  действия  лицензии  на  право 
осуществления деятельности в сфере использования космического пространства на шесть месяцев 
или без такового.
Наложение штрафа может одновременно повлечь за собой приостановление действия лицензии 
на  право  осуществления  деятельности  в  сфере    использования  космического  пространства  на  6 
месяцев. 
П.2 ст.310 КоАП устанавливает повышенную ответственность за те же действия или бездействие, 
совершенные  повторно  в  течение  года  после  наложения  административного  взыскания.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  нарушитель  не  сделал  соответствующих  выводов,  пренебрежительно 
относится  к  соблюдению  законодательства,  причиняет  или  своими  действиями  (бездействием) 

11
способен причинить вред окружающей среде, жизни и здоровью людей. В этом случае единственным 
безальтернативным административным взысканием является лишение лицензии.
КоАП  2001  г.  предусматривал  ответственность  за  нарушение  правил  безопасности  при 
осуществлении  космической  деятельности,  не  расшифровывая,  в  чем  выражается  нарушение 
правил безопасности. КоАП 2014 г. более конкретно определил состав данного правонарушения – 
нарушение правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории РК, а 
также в космическом пространстве (ст.311).
Согласно  Закону  под  космической  системой  понимается  «совокупность  функционально-
взаимосвязанных  орбитальных  и  наземных  технических  средств,  предназначенных  для  решения 
задач в космическом пространстве». 
Космический ракетный комплекс – это «совокупность ракеты-носителя и технических средств, 
сооружений, технологического оборудования и коммуникаций, обеспечивающих прием, хранение, 
подготовку к пуску и пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом».
Организации, участвующие в создании и эксплуатации космических систем и составных частей, 
должны осуществлять работы в соответствии с законодательством в области экологии, технического 
регулирования, обеспечения единства измерений и санитарно-эпидемиологическими требованиями 
РК.
Правила создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики 
Казахстан,  а  также  в  космическом  пространстве,  а  также  Правила  создания  и  эксплуатации 
(применения) космических ракетных комплексов на территории Республики Казахстан» утверждены 
приказами и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 29 апреля 2015 г. № 525 и 523 [10].
Согласно этим актам безопасная эксплуатация космической системы подразумевает «свойство 
эксплуатируемой  системы  сохранять  при  выполнении  заданных  функций  в  определенных 
условиях  и  в  течение  установленного  времени  состояние,  при  котором  исключено  или  не 
превышает  оцениваемые  риски  воздействие  опасных  и  вредных  производственных  факторов  на 
эксплуатирующий персонал, население, космическую систему, сопрягаемые объекты, окружающую 
среду и околоземное пространство». Безопасность эксплуатации космического ракетного комплекса 
предполагает  «совокупность  свойств  процесса  эксплуатации,  обеспечивающих  отсутствие  или 
сведение к минимуму риска нанесения ущерба здоровью обслуживающего персонала, окружающей 
среде, прилегающим сооружениям и изделиям в течение всего срока эксплуатации КРК в заданных 
условиях». 
За  нарушение  данных  Правил,  в  результате  которых  наступили  вредные  последствия, 
предусмотрена административная ответственность.
Для  квалификации  деяния  необходимо  установить,  какие  именно  пункты      Правил  были 
нарушены. Правонарушение является оконченным в момент наступления превышения предельно 
допустимых значений воздействия опасных и вредных факторов производственной деятельности на 
эксплуатирующий персонал, население, космическую систему, сопрягаемые объекты, окружающую 
среду и околоземное пространство.
В зависимости от объекта воздействия опасных и вредных факторов и тяжести последствий этих 
воздействий возникают различные опасные события в системе обеспечения безопасной эксплуатации 
космических систем: происшествие, несчастный случай, поломка, авария, катастрофа.
Основным объектом данного правонарушения является общественная безопасность, окружающая 
среда  и  околоземное  пространство,  дополнительным  объектом  –  жизнь  и  здоровье  людей. 
Объективная  сторона  характеризуется  действием  либо  бездействием,  выраженным  в  нарушении 
предусмотренных  требований  при  создании  и  эксплуатации  космических  систем,  космических 
ракетных  комплексов.  Субъективная  сторона  может  быть  выражена  как  в  форме  умысла,  так  и 
неосторожности. Субъектом выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 
должностное лицо, юридическое лицо.
Административная ответственность за совершение данного правонарушения наступает в форме 
штрафа, размер которого варьируется в зависимости от правового положения лица. И в этом случае 
новый КоАП более дифференцированно подошел к субъектам административной ответственности 
и установил конкретные размеры санкций.
Так,  за  совершение  рассмотренного  выше  правонарушения  налагается  штраф  на  физических 
лиц в размере 30, на субъектов малого предпринимательства – в размере 40, на субъектов среднего 
Административное право

№5 (41) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
12
предпринимательства  –  в  размере  50,  на  субъектов  крупного  предпринимательства  –  в  размере 
100 МРП, с приостановлением действия лицензии на право осуществления деятельности в сфере 
использования космического пространства на 6 месяцев или без такового.
Приостановление действия лицензии на право осуществления деятельности в сфере использования 
космического  пространства  является  дополнительным  административным  взысканием,  его 
назначение остается на усмотрение суда. 
П.2  ст.311  устанавливает  повышенную  административную  ответственность  в  виде  лишения 
лицензии за неустранение нарушений, повлекших привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной частью первой статьи, по истечении срока приостановления действия лицензии 
на  право  осуществления  деятельности  в  сфере  использования  космического  пространства.  Это 
обусловлено тем, что физическое или юридическое лицо продолжает нарушать правила создания и 
эксплуатации космических систем, а тем самым – оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду, подвергать опасности жизнь и здоровье людей. Непринятие мер по устранению нарушений 
после такой серьезной меры, как приостановление действия лицензии, означает только умышленное 
действие или бездействие. Поэтому единственным и справедливым административным взысканием 
здесь является лишение лицензии.
Таким  образом,  Кодекс  об  административных  правонарушениях  расширяет  и  конкретизирует 
перечень  административных  правонарушений  в  сфере  космической  деятельности,  усиливает  и 
разграничивает  меры  административной  ответственности  в  зависимости  от  правового  статуса 
субъекта правонарушения.
Список литературы
1. Казахстанская правда. – 2012. – 26 января
2. G. Zhukov and J. Kolosov. International Spase Law. - New York, 1984. - P.137
3. Липунов, В. И. Правовое регулирование космической деятельности в Содружестве Независимых 
Государств: Автореф. дисс…канд. юр. наук. - М. ,1997. – С.11. 
4. Казахстанская правда. – 2014. – 12 июля.
5. Ведомости Парламента РК. – 2001. - № 5-6. - Ст.24.
6. САПП РК. - 2012. - № 58. - № 801.
7.  Конституция  Республики  Казахстан.  Принята  30  августа  1995  г.  на  республиканском 
референдуме. С изменениями и дополнениями, внесенными законами РК от 7 октября 1998 г., от 
21 мая 2007 г. и от 2 февраля 2011 г. // Ведомости Парламента РК. – 1996. - № 4. – Ст. 217; 1998. -              
№ 20. – Ст.245; 2007. - № 10. – Ст.68; 2011. - № 3.- Ст.29.
8. Казахстанская правда. – 2015. – 19 сентября. 
9. Ведомости Парламента РК. – 2007. - № 1. – Ст.1.
10. Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК «Әділет». 20.10.2015 //
www.adilet.zan.kz
Мақалада ғарыш қызметі саласындағы құқық бузушылық құрамындары қарастырылған. Осы 
шеңбердегі Қазақстанның Ұлттық заңнамасы мен халықаралық актілер зерттелген. 2001 жылдың 
30  қантарындағы  Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  құқық  бұзушылық  туралы  кодексі  мен 
2014 жылдың 5 шілдесіндегі жаңа Кодексі нормаларына салыстырмалы талдау жасалған.  
Түйін сөздер: әкімшілік жауапкершілік, ғарыш қызметі, ғарыш жүйесі, ғарыш объекті, ғарыш 
қоқысы, қауіпсіздік, ластану, қоршаған орта, пайдалану.
В  статье  рассмотрены  составы  правонарушений  в  области  космической  деятельности, 
за  совершение  которых  установлена  административная  ответственность.  Исследованы 
национальное  законодательство  Казахстана  и  международные  акты  в  данной  сфере.  Проведен 
сравнительный анализ норм Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях 
от 30 января 2001 г. и нового Кодекса от 5 июля 2014 г. 
● ● ● ● ●

13
Ключевые слова: административная ответственность, космическая деятельность, космическая 
система, космический объект, космический мусор, безопасность, загрязнение, окружающая среда, 
эксплуатация 
The article considers violations in the field of space activities, for commission  of which administrative 
responsibility is established. There are researched national legislation of Kazakhstan and international acts 
in this field. Comparative analysis of standards of the Code of the Republic of Kazakhstan on administrative 
offences of January 30, 2001, and the new Code of July 5, 2014 is carried out.
Keywords:  administrative  responsibility,  space  activities,  space  system,  space  object,  space  debris, 
safety, pollution, environment, operation.
Лейла Тельманқызы Жанұзақова, 
ҚР  Заңнама  институтының  конституциялық,  әкімшілік  заңнама  және  мемлекеттік  басқару 
бөлімінің бас ғылыми қызметкері, з.ғ.д., профессор
Ғарыш  қызметі  саласында  жасалған  құқық  бұзушылық  үшін  әкімшілік  жауаптылық 
мәселелері
Жанузакова Лейла Тельмановна, 
главный научный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства и 
государственного управления Института законодательства РК, д.ю.н., профессор
Вопросы административной ответственности за совершение правонарушений в области 
космической деятельности
Zhanuzakova Leila, 
сhief  research  fellow  of  Department  of  the  constitutional,  administrative  legislation  and  public 
administration of the Institute of legislation of the Republic of Kazakhstan, d.j.s., professor
Questions of administrative responsibility for offenses in the field of space activities
Административное право

№5 (41) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
14
К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 
И НАУЧНО-ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕМУ: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Согласно утвержденному Плану работы Института и Программы фундаментального и научно-
прикладного  исследования  отдела  конституционного,  административного  законодательства  и 
государственного управления на 2015 год проводилось научное исследование на тему: «Актуальные 
вопросы реализации Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях».
Основанием для определения именно такой темы исследования послужило то, что в 2014 году 
был принят новый Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – 
КоАП), в разработке которого непосредственное участие принимал отдел. Новый КоАП, введённый 
в действие с 1 января 2015 года, необходимо было «протестировать» т.е. определить будет ли он 
способствовать  эффективному  обеспечению  защиты  интересов  и  реализации  законных  прав 
физических и юридических лиц, минимизации поля для возможных злоупотреблений государственной 
администрации, и, следовательно, наполнит ли реальным содержанием правозащитную функцию 
административного  права,  станет  ли  более  удобным  и  понятным  для  применения  на  практике. 
Именно эти вопросы позволили определить данную тему научного исследования.
Целью научного исследования являлось комплексное изучение и мониторинг актуальных вопросов 
реализации  КоАП,  его  правоприменительной  практики,  выявление  и  исключение  противоречий, 
пробелов, коллизий между нормами КоАП и нормами различных законодательных актов, а также 
выработка предложений по изменению законодательства об административных правонарушениях.
Основными задачами исследования являлись: 
-  сбор,  мониторинг  и  анализ  эмпирических  материалов  по  теме  фундаментального  и  научно-
прикладного исследования;
- изучение периодической и научной литературы по теме фундаментального и научно-прикладного 
исследования;
- изучение правоприменительной практики действующих норм КоАП, которые применят в своей 
деятельности органы административной практики и специализированные административные суды;
- проведение анализа административного-деликтного законодательства Казахстана и зарубежных 
стран;
-  применение  результатов  исследования  в  правовой  науке  и  законотворческом  процессе  в 
Республике Казахстан.
Основными результатами фундаментального и научно-прикладного исследования являются:
1)  участие  в  разработке  концепции  и  проекта  Закона  Республики  Казахстан  «О  внесении 
изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» 
(результатом данной работы являются акты о внедрении результатов ФНПИ в законотворческую 
деятельность);
2)  опубликование  научных  статей  и  иных  материалов  по  теме  фундаментального  и  научно-
прикладного  исследования  (основные  результаты  фундаментального  и  научно-прикладного 
Достан Досмырза,
главный эксперт-начальник отдела конституционного, 
административного законодательства и государственного управления 
Института законодательства РК, кандидат юридических наук

15
Административное право
исследования,  проведенного  отделом  за  период  2015  года,  апробированы  на  республиканских 
и  международных  научно-практических  конференциях,  семинарах  и  круглых  столах,  а  также 
опубликованы в открытой печати);
3) участие в разработке концепций проектов нормативных правовых актов, а также на заседаниях 
рабочих  групп  по  разработке  законопроектов,  которые  предусматривали  внесение  изменений  и 
дополнений в КоАП (результатом данной работы является представление замечаний и предложений 
по концепциям и проектам законов, которые официально направлялись государственным органам-
разработчикам,  а  также  акты  о  внедрении  результатов  фундаментальных  и  научно-прикладных 
исследований в законотворческую деятельность).
Во исполнение поручений, указанных в протоколе № 2 Научно-методического совета Института 
законодательства от 27 апреля 2015 года отделом проведена следующая работа.
1)  в  программу  фундаментального  и  научно-прикладного  исследования  отдела  на  2015  год 
внесены изменения и дополнения в связи с изменением штатного состава отдела, а также в целях 
устранения  замечаний  заместителя  директора  по  научной  работе  (обсуждено  и  рассмотрено  на 
заседании отдела протокол от 16 апреля 2015 года);
2)  при  Министерстве  юстиции  создана  межведомственная  научно-консультативная  рабочая 
группа по вопросам совершенствования законодательства об административных правонарушениях, 
в  состав  которой  входят  представители  государственных  органов,  а  также  сотрудники  нашего 
Института (приказ Министра юстиции № 382 от 08 июля 2015 года).
С  целью  изучения  правоприменительной  практики  и  выяснения  проблемных  вопросов, 
возникающих в рамках применения нового КоАП 21 октября 2015 года Институтом законодательства 
совместно  с  Департаментом  законодательства  проведен  семинар-совещание  с  участием 
представителей государственных органов.
В  ходе  данного  семинара-совещания  были  рассмотрены  актуальные  проблемы  практики 
применения Кодекса, а также вопросы совершенствования административного законодательства.
Необходимо  отметить,  что  Министерством  юстиции  как  органом-разработчиком  Кодекса 
и  Институтом  в  рамках  реализации  пункта  24  Плана  мероприятий  на  2015  год  по  реализации 
Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года на протяжении 
всего  года  проводился  анализ  правоприменительной  практики  Кодекса  об  административных 
правонарушениях.
Результаты проведенного анализа отражены в концепции проекта Закона Республики Казахстан 
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Кодекс  Республики  Казахстан  об  административных 
правонарушениях».
Кодекс  Республики  Казахстан  об  административных  правонарушениях  является  одним  из 
основных кодифицированных актов в системе законодательства Республики Казахстан.
С  одной  стороны,  КоАП  является  основным  инструментом  охраны  общественного  порядка  и 
общественной безопасности, позволяющим государству оперативно реагировать на многочисленные 
правонарушения, гораздо менее значительные по степени общественной опасности, чем уголовные 
правонарушения, но, тем не менее, требующие внимания государственных органов. С другой стороны, 
КоАП  позволяет  сдерживать  незаконные  действия  органов  государственной  администрации, 
защищать законные права, свободы и интересы физических и юридических лиц.
Вместе  с  тем,  правовые  реалии  современного  этапа  диктуют  потребность  в  дальнейшем 
совершенствовании  законодательства  об  административных  правонарушениях,  что  и  будет 
продолжать делать отдел в 2016 году в рамках научного исследования.
Мақалада  2015  жылдағы  конституциялық,  әкімшілік  заңнама  және  мемлекеттік  басқару 
бөлімімен «Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексті іске асырудың 
өзекті  мәселелері»  тақырыбындағы  іргелі  және  ғылыми-қолданбалы  зерттеулер  шеңберінде 
орындалған жұмыстардың жалпы қорытындылары қарастырылады.
Түйін  сөздер:  ғылыми  зерттеу,  құқықтық  нормаларды  талдау,  құқық  қолдану  практикасы, 
әкімшілік бұзушылықтар.
● ● ● ● ●

№5 (41) 2015 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
16
В  статье  рассматриваются  общие  результаты  проделанной  работы  в  рамках  проведения 
отделом конституционного, административного законодательства и государственного управления 
в 2015 году фундаментального и научно-прикладного исследования на тему: «Актуальные вопросы 
реализации Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях».
Ключевые слова: научное исследование, анализ правовых норм, правоприменительная практика, 
административные правонарушения.
The article deals with the overall results of the work done as part of the department of constitutional, 
administrative law and public administration in 2015, fundamental and applied research on the theme: 
«Actual issues of implementation of the Code of the Republic of Kazakhstan on Administrative Offences».
Keywords: scientific research, analysis of legal norms, practice of application of law, administrative 
offenses.
Достан Досмырза, 
ҚР  Заңнама  институтының  конституциялық,  әкімшілік  заңнама  және  мемлекеттік  басқару 
бөлімінің бастығы, з.ғ.к.
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексін іске асырудың 
өзекті мәселелері» атты тақырыпта іргелі және ғылыми-қолданбалы зерттеу жүргізу туралы 
мәселеге
Досмырза Достан,
главный  эксперт-начальник  отдела  конституционного,  административного  законодательства  и 
государственного управления Института законодательства РК, к.ю.н.
К  вопросу  о  проведении  фундаментального  и  научно-прикладного  исследования  на  тему: 
«Актуальные  вопросы  реализации  Кодекса  Республики  Казахстан  об  административных 
правонарушениях»
Dostan Dosmyrza,
head of the Department of constitutional, administrative law and public administration of the Institute of 
legislation of the Republic of Kazakhstan, c.j.s.
On the question of carrying out fundamental and applied research on the theme: «Actual issues of 
implementation of the Code of the Republic of Kazakhstan on Administrative Offences»

17
О ПЕРСПЕКТИВАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ИТОГАМ ОБОБЩЕНИЯ ПРАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Тукиев Аслан Султанович, 
главный научный сотрудник отдела 
конституционного, административного права 
и государственного управления 
Института законодательства РК, 
к.ю.н., доцент
Парманкулова Баян Асханбаевна, 
старший научный сотрудник отдела 
конституционного, административного права
 и государственного управления 
Института законодательства РК
Новый  Кодекс  Республики  Казахстан  об  административных  правонарушениях  разработан  в 
связи с необходимостью приведения его норм в соответствие с положениями Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. В ней отмечено, что законодательство 
об административных правонарушениях должно быть максимально направлено на восстановление 
нарушенных прав, предупреждение правовых конфликтов в обществе административно-правовыми 
мерами. При этом его обновление должно быть простым и эффективным в применении и направлено 
на преимущественно внесудебную защиту от посягательств на права и законные интересы [1].
Так,  в  обновленном  Кодексе  предусмотрены  совершенно  новые  институты,  направленные 
на  повышение  защиты  прав  граждан,  интересов  общества  и  государства  от  противоправных 
посягательств,  а  также  укрепление  законности  при  рассмотрении  дел  об  административных 
правонарушениях.    И  одним  из  наиболее  значимых  новаций  является  введение  сокращенного 
производства по делу об административном правонарушении. Принцип его работы заключается в 
следующем. При обнаружении административного правонарушения и установлении совершившего 
его лица должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении на месте 
его совершения и разъясняет лицу право оплаты штрафа в размере 50% процентов от указанной 
суммы  штрафа  в  течение  7  суток  и  вручает  лицу  копию  протокола  об  административном 
правонарушении  с  квитанцией  установленного  образца.  Иными  словами,  должностное  лицо  не 
рассматривает дело об административном правонарушении и не налагает административный штраф, 
а  выполняет  процессуальные  действия,  которые  необходимы  для  фиксации  факта  совершенного 
административного  правонарушения,  а  также  для  сбора  и  исследования  фактических  данных, 
которые последующем могут быть доказательством по делу об административном правонарушении. 

Каталог: sites -> default -> files -> leaflets
files -> Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрации
files -> Алпысбай Мұсаев Әдебиеттанушы ғалым библиографиялық
files -> Аға оқытушы Мағжан жаны сыршыл ақын
files -> Тасимова Айслу Педагог ғалым
files -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет