«Дискретті математика және математикалық логика» пәні Пән оқытушысы: ф м.ғ. к., доцент Талипова М. Ж. ОсөЖ, СӨЖ кестесіжүктеу 0.68 Mb.
бет1/7
Дата22.09.2022
өлшемі0.68 Mb.
#21392
түріПрезентация
  1   2   3   4   5   6   7
Дискретті математика математикалык логика СӨЖтапсырмалары 2022
1642996796758 Русский язык УРОВЕНЬ В1 Семестр 2, 620c873d9251b9ad3370d50f, shaңғy-dayyndyғy-6-synyp

«Дискретті математика және математикалық логика» пәні
Пән оқытушысы: ф.-м.ғ.к., доцент Талипова М.Ж.
ОСӨЖ, СӨЖ кестесі:ОСӨЖ / СӨЖ тапсырмасы (тақырыбы)

Тапсырма түрі

Тапсырманың берілу және орындалу мерзімі (апта күні мен уақыты)

Берілген мерзімі

Қабылдау мерзімі

1

Жиындар мен жиынмен орындалатын операциялар. Жиын құру әдістері. Булеан жиындар. Эйлер диаграммасы. Жиындарды көбейту.

Презентация


1-апта

2-апта

2

Ақырлы жиындар, ақырлы жиындар туралы теоремалар. Қуатты континиум жиындары, Кантор теоремасы.

Глоссарий


2-апта

3-апта

3

Унарлы, бинарлы, тернарлы қатынастар. Бинарлы қатынастарды беру әдістері және олардың негізгі қасиеттері.

Презентация


3-апта

4-апта

4

Функциялар, өзара бірмәнді сәйкестігі. Шығарылымды функциялар.

Баяндама


4-апта

5-апта

5

Математикалық логика элементтері. Логикалық функциялардың толық жүйелері. Функционалды толықтылық туралы Пост теоремасы.

Баяндама

5-апта

6-апта

6

Дизъюнктивті қалыпты формалар класындағы минимизация. Минимизация операторы, бөлшек-рекурсивті функциялар. Черч тезисі.

Презентация

7-апта

8-апта

7

Логика және предикаттарды есептеу. Предикаттар логикасының формулалары. Формулалардың бірмәнділігі, жалпы мағыналылығы.

Презентация

8-апта

9-апта

8

Предикаттарды есептеу аксиомалары. Қарапайым функциялар, суперпозиция және примитивті рекурсиялар операторлары, примитивті рекурсивті функциялар.

Презентация

9-апта

10-апта

9

Графтар теориясы. Негізгі ұғымдары мен анықтамалары.

Презентация

10-апта

11-апта

10

Графтың бөліктері, байланыстылық және графтар саны. Ағаштар.

Презентация

11-апта

12-апта

11

Графтағы маршрутты іздеу.

Баяндама

12-апта

13-апта

12

Эйлер және Гамильтон циклдары.

Баяндама

13-апта

14 апта

13

Комбинаторика ережелері. Орналастыру және теру.

Презентация

14-апта

15 апта

СӨЖ тапсырмалары

1

Жиындар теориясы. Жиындар және оларға қолданылатын амалдар.

Тапсырмаларды орындау

1-апта

2-апта

2

Бинарлы қатынастар.

Тапсырмаларды орындау

2-апта

3-апта

3

Математикалық логика элементтері. Тұжырымдар логикасы

Тапсырмаларды орындау

3-апта

4-апта

4

Бульдік алгебра.

Тапсырмаларды орындау

4-апта

5-апта

5

Формулалардың қалыпты формалары.

Тапсырмаларды орындау

5-апта

6-апта

6

Логикалық функциялардың толық жүйелері.

Тапсырмаларды орындау

6-апта

7-апта

7

Предикаттар логикасы және оларды есептеу

Тапсырмаларды орындау

7-апта

8-апта

8

Графтар теориясы. Негізгі ұғымдары мен анықтамалары.

Тапсырмаларды орындау

8-апта

9-апта

9

Графтың бөліктері, байланыстылық және графтар саны. Ағаштар.

Тапсырмаларды орындау

9-апта

10-апта

10

Графтағы маршрутты іздеу.

Тапсырмаларды орындау

10-апта

11-апта

11

Эйлер және Гамильтон циклдары.

Тапсырмаларды орындау

11-апта

12-апта

12

Тасымалдау желілері.

Тапсырмаларды орындау

12-апта

13-апта

13

Комбинаторика. Орын ауыстырулар, орналастырулар, терулер.

Тапсырмаларды орындау

13-апта

14-апта

14

Ньютон Биномы. Алгебралық құрылымдар.

Тапсырмаларды орындау

14-апта

15-аптаСӨЖ тапсырмалары
Үй тапсырмалары
1. Тақырыбы: «Жиындар теориясы. Жиындар және оларға қолданылатын амалдар»
1. Сандық жиындардың белгілеуін қойыңыз:
 - натурал сандар жиыны;
 - бүтін сандар жиыны;
 - рационал сандар жиыны;
 - нақты сандар жиыны.
2. Қалып қойған  немесе  таңбасын қойыңыз:
117 ____ N; 22,4 ____ Z; 4/3 ____ Q;
____ Q; ____R;  ____ Z.
3. саны теңдеуінің түбірлер жиынына жатады ма?
4. Жиындарды қандай тәсілдермен беруге болады?
5. теңдеуінің нақты түбірлер жиынын жазыңыз.
6. Берліген жиынның ішкі жиыны деген не? “А жиыны В жиынының ішкі жиыны” деген таңбаны жазыңыз: А ____ В.
7. Қалып қойған  немесе  символын жазыңыз:
1 ____ {1,2,3}; {1}____ {1,2,3};
 ____ {1,2,3}; {2,3}____ {1,2,3}.
8. жиындары үшін Эйлер – Венн диаграммасын салыңыз. жиындары үшін де диаграмма салыңыз. Екі диаграммада штрихталған облысты салыстырыңыз.
9. Дұрыс жауапты белгілеңіз:
Элементтері А жиынына да, В жиынына да жататын жиын қалай аталады?
1) А және В жиындарының бірігуі;
2) А және В жиындарының қиылысуы;
3) А және В жиындарының айырмасы.
10. Жиындарға қолданылатын қалып қойған амалдарды жазыңыз:
___ ;
___ ;
___ .
11. Сандық жиындарға амалдарды орындаңыз:

12. {{1, 2}, {2, 3}} және {1, 2, 3} жиындары тең ба?
13. Жиындарға қолданылатын амалдар қасиеттерін сипаттап жазыңыз.
2. Тақырыбы: «Бинарлы қатынастар»
Р бинарлы қатынасының анықталу облысы мен мәндер жиынын анықтаңыз. Оларды рефлексивтi, антирефлексивтi, симметриялы, антисимметриялы, транзитивтi қасиеттерi бар ма?
Тапсырмалар нұсқалары:

1. P R2, (x,y)  P  x2+y2 =1.
2. P  (Z+)2, (x,y)  P x2 = y
мұндағы Z+={x  Z| x>0}.
3. P  Z2, (x,y)  P x=- y.
4. P  Z2 (x,y)  P  x-y жұп.
5. P  Z2, (x,y)  P x+y тақ.
6. P  Z2, (x,y)  P  2x=3y.
7. P  Z2, (x,y)  P  x – y 2-ге еселі.
8. P  R2, (x,y)  P  x+y 3 ке еселі.
9. P  Z2, (x,y)  P  x2+y2=1.
10. P  R2, (x,y)  P  x2 y.11. P  R2, (x,y)  P  x2 = y.
12. P  R2б (x,y)  P  y < x - 1.
13. P  R2, (x,y)  P  x2+y2=4.
14. P  R2, (x,y)  P  x+y= -2.
15. PR2, (x,y)  P x-y  Z.
16. PR2, (x, y)  P y=|x|.
17. P Í (Z+)2, (x,y) Î P Ûx2 = y
мұндағы,Z+ ={x Î Z| x>0}.
18. P(Z+)2, (x,y)PЕҮБ(x,y) 1,
Мұндағы Z+={x Z| z>0}.
19. PZ2, (x,y)Pyx-2.
20. PZ2,(x,y)P x=-y.

3. Тақырыбы: «Математикалық логика элементтері. Тұжырымдар логикасы.»
Берiлген логикалық функцияға ақиқаттық кесте құрыңыз. Қандай айнымалылар негiзгi, қандайы жалған?
Тапсырмалар нұсқалары:

1. f(x, y, z) = (x V y)  (z  х)
2. f(x, y, z) = (x | y)  (x  z)
3. f(x, y, z) = xy  (y  z)
4. f(x, y, z) = xy  zx
5. f(x, y, z) = (x y)  (x V z x)
6. f(x, y, z) = (x  y) V (z ~ x)
7. f(x, y, z) = (x V z)  (x  y)
8. f(x, y, z) = (z  y)  (x  y)
9. f(x, y, z) = (x y) ~ (z  x)
10.f(x, y, z) = (x ~ y) V (x  z)

11.f(x, y, z) = (z x)  (xy V z)
12. f(x, y, z) = (x  y) (y  z)
13. f(x, y, z) = (x  y) ~ (x V (z y))
14. f(x, y, z) = (x  )  z
15. f(x, y, z) = x  (y V z)
16. f(x, y, z) = (x y) V z
17. f(x, y, z) = x (z y) |y
18. f(x, y, z) = (x V y)(z  x)
19. f(x, y, z) = (y Vx)|z
20. f(x, y, z) = ( x V y)(z  x)

4. Тақырыбы: «Бульдік алгебра»
Тең мәнділікті дәлелде:

2. Формуланы жеңіл түрге келтір.

5. Тақырыбы: «Формулалардың қалыпты формалары»
Айнымалылардың барлық мүмкiн мәндерiнде мәнi берiлген функциясы үшiн МДҚФ, МКҚФ табыңыз.
Тапсырма варианттары
1. f(x, y, z, t) = (0011100011001100)
2. f(x, y, z, t) = (1011011000110100)
3. f(x, y, z, t) = (1001010011100101)
4. f(x, y, z, t) = (0011011011011010)
5. f(x, y, z, t) = (1001000100101100)
6. f(x, y, z, t) = (1010011001001011)
7. f(x, y, z, t) = (1001100010011100)
8. f(x, y, z, t) = (0100100010011100)
9. f(x, y, z, t) = (1101001110010010)
10. f(x, y, z, t)= (1011001110001010)
11. f(x, y, z, t) = (1110001101010010)
12. f(x, y, z, t) = (1000101001111010)
13. f(x, y, z, t) = (1100101001101000)
14. f(x, y, z, t) = (1010001110010100)
15. f(x, y, z, t) = (0111011010101001)
16. f(x, y, z, t) = (1011101001011001)
17. f(x, y, z, t) = (1100011101001110)
18. f(x, y, z, t) = (1001000011110101)
19. f(x, y, z, t) = (0100110100101011)
20. f(x, y, z, t) = (0110101101000110)
6. Тақырыбы: «Логикалық функциялардың толық жүйелері».
f1 және f2 функцияларының қандай класқа жататындығын анықтаңыз. Пост теоремасына сүйенiп { f1 ,f2 } функциялар жүйесiнiң толықтығын тексерiңiз.жүктеу 0.68 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет