student/sillabus/sd_kz
  Әлеуметтік пәндер кафедрасы
student/sillabus_2012/rikyaz
  Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В074600 Ғарыштық техника және технология
student/sillabus_2012/sd_kz
  Ақпараттық технология факультеті Әлеуметтік пәндер кафедрасы
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz
  Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
student/sillabus_2012/rikyaz
  Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz
  Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz/rikyaz_kz
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz
  Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
  Қазақстан республикасының білім және ғылым
student/sillabus_2013/rikyaz_kz
  Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко
student/sillabus_2012/rikyaz
  Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В071600 –Аспап жасау бағыты
  Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В073100-Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бағыты
  Syllabus қазақ тілі 2 пәні бойынша 5В071700 Жылу энергетика бағыты
student/sillabus_2013/rikyaz_kz
  Бекітемін ээф деканы
  Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz/rikyaz_kz
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Силлабус пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылды
menu_left/student/sillabus/tef/2017/mip_kz
  Жұмыс бағдарламасын оқу бағдарламасы негізінде «Кәсіпкерлік және салық жүйесі» пәніне Адилбеков А. А. құрастырды
menu_left/student/sillabus/fit/2017/is_kz
  Пәннің силлабусы azhDK2302 Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры
student/sillabus_2012/pte_kz
  Нpe 215 Метрология, стандарттау және сапаны басқару 1
student/sillabus_2013/is_kz
  «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
menu_left/student/sillabus/frts/2017/eir_kz
  Аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. Sillabus akzh4312
student/sillabus_2013/is_kz
  «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
menu_left/student/sillabus/fit/2017/mmipo_kz
  Жұмыстық оқу жоспарының негізінде құрастырған: Байсалова М. Ж., доцент
menu_left/student/sillabus/fit/2017/is_kz
  ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 6 Барлығы 2 кредит ects кредиттер саны 4
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz/rikyaz_kz
  Ажибаева М. А. құрастырды
menu_left/student/sillabus/eef/2017/esies_kz
  «Электр станциялары, тораптары және жүйелері» кафедрасы
student/sillabus_2013/otios_kz
  Ээф деканы Денисенко В. И
menu_left/student/sillabus/tef/2017/tey_kz
  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
menu_left/student/sillabus/fit/2017/is_kz
  Jp 3308 «java-бағдарламалау»
menu_left/student/sillabus/fit/2017/ktt_kz
  ҚазақстанРеспубликасының білім және ғылым министрлігі
menu_left/student/sillabus/tef/2017/pte_kz
  Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
menu_left/student/sillabus/tef/2017/mip_kz
  Жэф деканы М. У. Зияханов 2016г
menu_left/student/sillabus/fit/2017/ikk_kz
  Әлеуметтік пәндер кафедрасы
  Әлеуметтік пәндер кафедрасы
student/sillabus_2013/rikyaz_kz
  Бекітемін ээф деканы
menu_left/student/sillabus/eef/2017/btie_kz
  5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілінің қауіпсіздігі мамандығы бойынша ozhKh 3221
student/sillabus_2013/otios_kz
  Ээф деканы Денисенко В. И
student/sillabus_2012/rikyaz
  Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамту
student/sillabus_2013/fizika_kz
  Жэф деканы М. У. Зияханов 2013 ж
menu_left/student/sillabus/tef/2017/tf_kz
  Аға оқытушы Наурызбаева Г.Қ. құрастырды
menu_left/student/sillabus/eef/2017/esivie_kz
  В. И. Денисенко " " 2016 ж
  В. И. Денисенко " " 2016 ж
menu_left/student/sillabus/frts/2017/tksis_kz/ikt
  Бағдарламасы негізінде Syllabus «Инфокоммуникациялық технологиялар кафедрасының»
student/sillabus_2013/is_kz
  «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
student/sillabus_2012/is_kz
  Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
student/sillabus_2012/pte_kz
  Метрология, стандарттау және сертификаттау
student/sillabus_2014/is_kz
  «аэроғарыштық ЖӘне ақпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
menu_left/student/sillabus/fit/2017/mmipo_kz
  DZhua 3219 Дискретті жүйелердің үлгілері және әдістері
student/sillabus_2012/is_kz
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Коммерциалық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс универитеті»
student/sillabus_2013/is_kz
  «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
menu_left/student/sillabus/tef/2017/pte_kz
  Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
student/sillabus/sd_kz
  Әлеуметтік пәндер кафедрасы
menu_left/student/sillabus/fit/2017/ikk_kz
  Әлеуметтік пәндер кафедрасы
student/sillabus/vm_kz
  Mat 1201 Математика (1 семестр)
menu_left/student/sillabus/fit/2017/mmipo_kz
  Бекітемін ртжбф деканы Ұ. Ы. Медеуов «27» маусым 2016 ж. Пәннің силлабусы kstat 1211 Қолданбалы статистика
menu_left/student/sillabus/frts/2017/eir_kz
  Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. Ps 2219 –«Аспаптар мен жүйелерді модельдеу»
student/sillabus_2012/pte_kz
  ZhZhTP4318 Жылуэнергетикасындағы технологиялық процесстерді автоматты басқару жүйелері
student/sillabus/rikyaz_kz
  5В074600 – Ғарыштық техника және технология мамандығына арналған syllabus
menu_left/student/sillabus/tef/2017/tey_kz
  «Бекітем»
menu_left/student/sillabus/fit/2017/is_kz
  Аатф деканы С. С
student/sillabus_2012/is_kz
  Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
menu_left/student/sillabus/fit/2017/mmipo_kz
  Mat (1) 1203 «Математика 1» пәні бойынша
student/sillabus_2013/kt_kz
  Ақпараттық технология факультеті «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы
menu_left/student/sillabus/fit/2017/ktt_kz
  “Аэроғарыштық және қпараттық технологиялар” факультеті «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы
student/sillabus_2012/rikyaz
  Факультеті орыс және қазақ тілдері кафедрасы syllabus
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz/rikyaz_kz
  Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
student/sillabus_2012/fizika_kz
  Физика кафедрасының отырысында қарастырылды «28» маусым 2012 ж. №10 хаттама Кафедра меңгерушісі проф. Қарсыбаев М. Ш. Пән
menu_left/student/sillabus/tef/2017/tf_kz
  Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
student/sillabus_2012/fizika_kz
  PhD докторы, физика кафедрасының аға оқытушысы
menu_left/student/sillabus/frts/2017/eir_kz
  Аатф деканы С. С
student/sillabus_2014/is_kz
  Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
menu_left/student/sillabus/fit/2017/ktt_kz
  Бекітемін аатф деканы Табултаев С. С. 2016 ж. Saob4318-Серверлердің архитектурасы және оларды басқару
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz/rikyaz_kz
  Ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
menu_left/student/sillabus/tef/2017/pte_kz
  Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
student/sillabus_2013/is_kz
  «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
student/sillabus_2013/pte_kz
  Tar 3210 – автоматты басқару теориясы
student/sillabus_2013/kt_kz
  Бекітемін атф деканы Табултаев С. С. 2013 ж. Ет4231 oraclde деректер қорын басқару жүйелері
  Бекітемін атф деканы Табултаев С. С. 2013 ж. Ет3311 деректер қорларын жобалау
student/sillabus/sd_kz
  Әлеуметтік пәндер кафедрасы
student/sillabus/electronic_kz
  Қазақстан республикасының білім және ғылым
student/sillabus_2012/otios_kz
  Ээф деканы Денисенко В. И. 2012ж. «Геоэкология»
student/sillabus_2013/otios_kz
  «Еңбек және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
student/sillabus_2012/otios_kz
  БАҒдарламасы (Syllabus)
student/sillabus/vm_kz
  Құрастырған: Байсалова М. Ж., доцент
student/sillabus_2013/rt_kz
  Радиотехника кафедрасы
student/sillabus_2012/sd_kz
  Ақпараттық технология факультеті Әлеуметтік пәндер кафедрасы
student/sillabus_2014/is_kz
  Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
student/sillabus/electronic_kz
  Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж
  Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. Курс бағдарламасы (Syllabus)
menu_left/student/sillabus/frts/2017/tksis_kz/ikt
  Силлабусты аға оқытушы Қожабаева И
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz/rikyaz_kz
  5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы студенттеріне арналған syllabus
student/sillabus_2013/is_kz
  ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В060200 «Ақпараттану» мамандықтарына арналған
student/sillabus_2014/is_kz
  ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған
student/sillabus_2013/otios_kz
  “Еңбек және қоршаған ортаны қорғау” кафедрасы
student/sillabus_2013/is_kz
  Қазақстан республикасы білім жәНЕ
student/sillabus_2012/pte_kz
  М. У. Зияханов 2012 «Жылуэнергетика мен жылутехнологияларында энергия үнемдеу»
student/sillabus_2014/fizika_kz
  Жэф деканы М. У. Зияханов 2014 ж
student/sillabus_2013/fizika_kz
  В. И. Денисенко 2013ж
student/sillabus_2014/is_kz
  ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 5 Барлығы 4 кредит ects кредиттер саны 7
student/sillabus_2013/rikyaz
  Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071800 Электрэнергетика мамандығын ағылшын тілінде игеретін студенттер үшін
student/sillabus_2012/rikyaz
  Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В060200 – Информатика
  Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В074600 Ғарыштық техника және технологиялар бағыты
student/sillabus_2014/rikyaz_kz
  Ects бойынша кредит саны
student/sillabus_2012/otios_kz
  «Еңбек және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
student/sillabus_2013/fizika_kz
  Кафедрасының аға оқытушысы Кызгарина М. Т. құрастырды
student/sillabus/inyaz_kz
  KbshTil 3205- «Кәсіпті-бағытталған шет тілі»
student/sillabus_2013/rikyaz_kz
  Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамту
student/sillabus_2014/fizika_kz
  П.ғ. к., физика кафедрасының аға оқытушысы С. А
student/sillabus/inyaz_kz
  Кафедрасының аға оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
student/sillabus/rikyaz_kz
  Силлабусты қазақ тілінің жұмыс бағдарламасы негізінде ф.ғ. к
menu_left/student/sillabus/tef/2017/tf_kz
  Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Н
student/sillabus_2013/fizika_kz
  Жэф деканы М. У. Зияханов
menu_left/student/sillabus/tef/2017/tey_kz
  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
student/sillabus/vm_kz
  YTzhms 3217 Ықтималдық теориясы және математикалық статистика
student/sillabus/rikyaz_kz
  5В071600 – Аспап жасау мамандығына арналған
student/sillabus_2013/toe_kz
  Силлабус “Электротехниканың теориялық негіздері ”
  Силлабус “Электротехниканың теориялық негіздері 1”
student/sillabus/rt_kz
  Бекітемін ртжбф деканы У. Медеуов 2016 ж
menu_left/student/sillabus/fit/2017/is_kz
  OS2225- «Операциялық жүйелер»
student/sillabus_2013/aes_kz
  ҚР білім және ғылым министрлігі
student/sillabus_2013/is_kz
  Ақпараттық технологиялар факультеті Ақпараттық жүйелер кафедрасы
menu_left/student/sillabus/tef/2017/pte_kz
  Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
student/sillabus_2013/pte_kz
  Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
student/sillabus_2013/igipm_kz
  Инженерлік және компьютерлік графика
student/sillabus_2012/tks_kz
  Қазақстан республикасы ғылым және білім министрлігі
student/sillabus/tks_kz
  ЖҮйелер пәні syllabus
student/sillabus/rt_kz
  Бекітемін ртжбф декан У. И. Медеуов «25» 06. 2016г
student/sillabus_2014/rikyaz_kz
  Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко
menu_left/student/sillabus/tef/2017/tf_kz
  жэф деканы М. У. Зияханов
student/sillabus/rt_kz
  Ртжбф деканы У. И. Медеуов «29» 06. 2016 ж
student/sillabus/rikyaz_kz
  Құрастырушы: аға оқытушы Арыстанғалиева Д. М
student/sillabus_2012/eoiyp_kz
  Оқу бағдарламаны пәннің типтік бағдарламасы негізінде құраған доцент, э.ғ. к
menu_left/student/sillabus/fit/2017/ktt_kz
  «AZhPN1206 Алгоритмдеу және программалау негіздері» пәні
student/sillabus/vm_kz
  Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
  Доцент Масанова А. Ж., доцент Дүйсек А. К
student/sillabus_2012/pte_kz
  Жылуэнегетика факультеті
student/sillabus/tks_kz
  Ebt 3207 электр байланыс теориясы
student/sillabus/vm_kz
  Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
  Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
  Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
menu_left/student/sillabus/eef/2017/esivie_kz
  Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко “ ” 2016 ж
student/sillabus_2013/ik_kz
  «инженерлік кибернетика» кафедрасы
student/sillabus/rikyaz_kz
  5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығына арналған
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz/rikyaz_kz
  Ғылымының кандидаты, доцент Досмаханова Р. А. құрастырды
student/sillabus_2014/fizika_kz
  Курсының бағдарламасы (Syllabusы) 5В071800 Электрэнергетика мамандығы үшін
menu_left/student/sillabus/tef/2017/mip_kz
  Пәннің силлабусы tpe 3235 -табиғатты пайдалану экономикасы
student/sillabus/vm_kz
  Бағдарламасы негізінде құрастырған: Байсалова М. Ж., доцент. Силлабус «Жоғары математика»
student/sillabus/rikyaz_kz
  5В071800 – Электр энергетикасы мамандығына (барлық оқу формасына) арналған syllabus
menu_left/student/sillabus/tef/2017/tf_kz
  Ғылымдарының кандидаты, доцент Искаков Ж. құрастырды
student/sillabus/suat_kz
  аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. 5В074600 – «Ғарыштық техника және технологиялар»
student/sillabus/is_kz
  Opis 3315 «Ақпараттық жүйелерді жобалау негіздері»
student/sillabus_2012/rt_kz
  Қазақстан Республикасының ғылым және білім беру Министрлігі Коммерциялық емес акционерлік қоғам
student/sillabus_2013/rikyaz_kz
  Бекітемін ээф деканы
menu_left/student/sillabus/tef/2017/tf_kz
  Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
  Жэф деканы М. У. Зияханов 2015 ж
menu_left/student/sillabus/tef/2017/pte_kz
  Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
student/sillabus/electronic_kz
  Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев. 2016 ж аот 2219 – «АҚпараттық Өлшеуіш техникасы»
menu_left/student/sillabus/tef/2017/pte_kz
  Бекітемін жылу энергетика факультетінің деканы Зияханов М. У. 2016 ж. ZhEавt 3316 «Жылуэнергетикасындағы жылутехнологиялық процестерді абт және абж»
student/sillabus/vm_kz
  Mat 1201 «Математика» пәні бойынша
  Mat(I) 1203 Математика-1
student/sillabus_2012/ik_kz
  Жылуэнергетика факультеті «инженерлік кибернетика» кафедрасы
student/sillabus_2012/bigi_kz
  Қазақстан Республикасының ғылым және білім Министірлігі Коммерциялық емес АҚ
student/sillabus_2012/rt_kz
  Бағдарламасы негізінде пән бағдарламасын құрастырған аға оқытушы
student/sillabus/rt_kz
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Коммерциялық емес акционерлік қоғам
student/sillabus/tks_kz
  Бағдарламасы негізінде 6М071900 Радиотехника, электроника және
student/sillabus/is_kz
  Akak3305 АҚпараттық Қауіпсіздік және ақпаратты
student/sillabus_2013/is_kz
  ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Ақпараттану» пәні бойынша
student/sillabus_2012/rikyaz
  Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
student/sillabus_2012/electronic_kz
  А. Т. Ибраев Оқытушы туралы мәліметтер
menu_left/student/sillabus/fit/2017/ikk_kz
  Әлеуметтік пәндер кафедрасы
menu_left/student/sillabus/fit/2017/is_kz
  OS2304- «Операциялық жүйелер»
student/sillabus/rikyaz_kz
  5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығына арналған Syllabus
student/sillabus/vm_kz
  Бағдарламасы негізінде құрастырған: Абдулланова Ж. С., аға оқытушы. Силлабус «Жоғары математика»
student/sillabus_2012/rikyaz
  Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В074600 Ғарыштық техника және технология
  Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
student/sillabus/inyaz_kz
  Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016 ж
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz/rikyaz_kz
  «Бекітемін» ртжБ деканы
student/sillabus_2013/rikyaz_kz
  Бекітемін ээф деканы
student/sillabus/sd_kz
  Аатф деканы Табултаев С. С
student/sillabus_2012/eiapy_kz
  «Электр жетегі және өндірістік қондырғыларды автоматтандыру» кафедрасы
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz/rikyaz_kz
  Ects бойынша кредит саны
student/sillabus/epp_kz
  В. И. Денисенко " " 2016 ж
  В. И. Денисенко " " 2016 ж
student/sillabus_2012/ik_kz
  Лекциялар 2 кредит Лабораториялық жұмыс 1 кредит СӨЖ (аудиториялық) 45 сағат соөЖ (кеңселік) 45 сағат
student/sillabus/aes_kz
  Бағдарламасы негізінде Syllabus «Инфокоммуникациялық технологиялар кафедрасының»
student/sillabus/eoiyp_kz
  Пәннің силлабусы tpe 3235 -табиғатты пайдалану экономикасы
student/sillabus/electronic_kz
  Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев. 2016 ж аот 2219 – «АҚпараттық Өлшеуіш техникасы»
student/sillabus/otios_kz
  Ээф деканы Денисенко В. И. 2016 ж. Пәннің силлабусы Zhoa 3307 Жұмыс орнын аттестациялау
  Бағдарламасының негізінде, «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» кафедрасының аға оқытушы Н. С
student/sillabus_2012/rt_kz
  Радиотехника кафедрасы
student/sillabus/vm_kz
  Бекітемін ртжбф деканы Ұ. Ы. Медеуов «27» маусым 2016 ж. Пәннің силлабусы kstat 2225 Қолданбалы статистика
student/sillabus/tey_kz
  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
student/sillabus_2012/pte_kz
  Hpe 314 Жылутехникалық өлшеулер және бақылау
student/sillabus/electronic_kz
  «Бекітемін» аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж
student/sillabus/tey_kz
  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
student/sillabus/fizika_kz
  Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
student/sillabus/pte_kz
  Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
student/sillabus_2012/bigi_kz
  Жұмыс бағдарламасы Би-Джи табиғатты ғылыми пайдалану әдіснамасы
student/sillabus/kt_kz
  «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы
student/sillabus_2012/otios_kz
  Ээф деканы Денисенко В. И. 2012 ж. «Өндірістік желдету»
student/sillabus/suat_kz
  Казахстан Республикасының Ғылым және Білім Министрлігі
student/sillabus/kt_kz
  «AZhPN1206 Алгоритмдеу және программалау негіздері» пәні
student/sillabus_2012/otios_kz
  БАҒдарламасы (Syllabus)
menu_left/student/sillabus/fit/2017/ikk_kz
  Қазақстан тарихы жəне мəдениеті кафедрасы
student/sillabus/electronic_kz
  Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. Курс бағдарламасы (Syllabus)
student/sillabus_2012/ik_kz
  «инженерлік кибернетика» кафедрасы
  «инженерлік кибернетика» кафедрасы
menu_left/student/sillabus/eef/2017/esivie_kz
  Mk 1210 – Мамандыққа кіріспе пәнінен Syllabus
student/sillabus/kt_kz
  Бекітемін аатф деканы Табултаев С. С. 2016 ж. Orakdszh 4304- oracle қорында деректерді сақтауды жобалау
student/sillabus/epp_kz
  В. И. Денисенко " " 2016 ж
student/sillabus/is_kz
  OS2225- «Операциялық жүйелер»
  Жұмыс бағдарламасы (syllabus) syllabus 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы
student/sillabus/rikyaz_kz
  Құрастырушы: аға оқытушы Арыстанғалиева Д. М
  Бекітемін электр энергетика факультетінің деканы В. И. Денисенко 2016 ж
student/sillabus/fizika_kz
  М.Ө. Зияханов 2016 ж
student/sillabus/tks_kz
  «Алматы энергетика және байланыс универсиететі» Комерциялық емес АҚ
student/sillabus/pte_kz
  Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
student/sillabus/fizika_kz
  М.Ө. Зияханов 2016 ж
  Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
student/sillabus/vm_kz
  Пәннің силлабусы Mat (I) 1201 Математика I
student/sillabus/pte_kz
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министірлігі
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі Коммерциялық емес АҚ
student/sillabus/rikyaz_kz
  Ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
student/sillabus_2012/eoiyp_kz
  Казахстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
student/sillabus/sd_kz
  Аатф деканы Табултаев С. С
student/sillabus_2012/ik_kz
  Лекциялар 2 кредит Практикалық сабақтар 0,5 кредит Лабораториялық жұмыс 0,5 кредит СӨЖ (аудиториялық) 45 сағат
student/sillabus/suat_kz
  Inf1209 «Компьютерлік графика негіздері» пәнінің
student/sillabus/kt_kz
  Алматы 2015 2 Syllabus пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылған, құрастырушы аға оқытушы Тойгожинова А. Ж
student/sillabus_2012/bigi_kz
  Силлабус химия
student/sillabus/fizika_kz
  Жэф деканы М. У. Зияханов 2015 ж
  Т.ғ. к, доцент Байпақбаев Т. С құрастырды
student/sillabus_2012/epp_kz
  В. И. Денисенко " " 2012 ж
student/sillabus/rt_kz
  Бекітемін: Декан орын
student/sillabus/suat_kz
  Hpe 1210 Инженерлік және компьютерлік графика
student/sillabus/inyaz_kz
  Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016 ж
student/sillabus/fizika_kz
  Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Н
  Аға оқытушы Наурызбаева Г.Қ. құрастырды
  Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
menu_left/student/sillabus/frts/2017/yaz_kz/rikyaz_kz
  K(R) ya 1103 – Қазақ тілі пəнінен
student/sillabus/toe_kz
  Пәннің силлабусы ettn2205 Электротехниканың теориялық негіздері
  Республикасы Білім және ғылым Министрлігі
student/sillabus/rikyaz_kz
  5В071900– «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығына арналған syllabus
student/sillabus_2012/electronic_kz
  Электроника кафедрасы
student/sillabus/pte_kz
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министірлігі Коммерциялық емес АҚ
student/sillabus/ik_kz
  Силлабусты ик кафедрасының т.ғ. к., Сагындыкова Ш
student/sillabus/tks_kz
  «Қабылдаймын»
student/sillabus/fizika_kz
  Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Н
student/sillabus/rikyaz_kz
  5В073100 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығына арналған силлабусы
student/sillabus_2012/epp_kz
  В. И. Денисенко " " 2012 ж
menu_left/student/sillabus/eef/2017/esivie_kz
  В. И. Денисенко " " 2016 ж
student/sillabus_2012/kt_kz
  Бағдарламасы (Syllabus) типтік оқу бағдарламасына госо 08. 330-2006
student/sillabus/epp_kz
  Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко “ ” 2016ж
student/sillabus/rikyaz_kz
  Курманбаева Толганай Сагыновна құрастырды
student/sillabus/tks_kz
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Коммерциялық емес акционерлік қоғам
student/sillabus/rikyaz_kz
  Силлабусты қазақ тілінің жұмыс бағдарламасы негізінде ф.ғ. к
student/sillabus/vm_kz
  Негізінде Syllabus құрастырған: Төлеуова Б. Ж., аға оқытушы
student/sillabus/eiapy_kz
  Пәннің силабусы еm 3301 – Электр машиналары
student/sillabus/epp_kz
  Пәннің силлабусы eетоқЖ 3308 – Электр энергия тұтынушылары олардың қоректену
menu_left/student/sillabus/fit/2017/mmipo_kz
  «20» маусым 2017 ж. Пəннің силлабусы dm 2212 дискретті математика
student/sillabus/vm_kz
  У. И. Медеуов «26» маусым 2016 ж
student/sillabus/suat_kz
  Inf1209 «Инженерлік және компьютерлік графика» пәнінің
student/sillabus_2012/bigi_kz
  Қазақстан Республикасының ғылым және білім Министірлігі Коммерциялық емес АҚ
directory student sillabus  
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет