images/stories/pdf
  Преподавание в школе, колледже и вуз-е
images/stories/psu_photo/bilik/2011
  Газет 2001 жылдың 2 сәуірінен бастап шыға бастады 30 қыркүйек қоян жылы, 2011
images/stories/downloads/vestnik
  Республики казахстан
images/stories/downloads/gazetaorken/2015
  Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
images/stories/downloads/vestnik
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images/stories/psu_photo/sms/2013
  5 -бет 6 -бет жастар газеті жастар – болашақтың кепілі №3
images/stories/pdf
  Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
images/stories/downloads/gazetaorken/2016
  Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
images/stories/psu_photo/bilik/2011
  30 қараша қоян жылы, 2011
images/stories/psu_photo/bilik/2013
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
images/stories/pdf
  Сыны: тарих және тағылым
images/stories/downloads/gazetaorken/2016
  15 апреля в зкгу им. Махамбета Утемисова прошло ежегодное распределение выпускников
images/stories/downloads/gazetaorken/2013
  5 апреля состоялась пресс конференция с участием ректора зкгу им. М. Утемисова
images/stories/downloads/gazetaorken/2015
  Год Ассамблеи народа Казахстана дружба и согласие навсегда
images/stories/psu_photo/sms/2014
  Жастар газеті №5 (53) 30 мамыр, 2014 ж
images/stories/downloads/gazetaorken
  Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады
images/stories/downloads/gazetaorken/2013
  Приезд высокого гостя 27 февраля с рабочим визитом в Уральск
images/stories/downloads/gazetaorken
  Ұлылардың мұрасы да, мұраты да, атақ-даңқы да, мерейтойы да – кейінгіге үлгі. Ал үлгіге қарап ұрпақ өседі
images/stories/downloads/vestnik
  Хабаршы жылына 4 рет шығады
images/stories/pdf
  Ж-аймауъітов т уы н лы ла ры ндағы
images/stories/psu_photo/bilik/2014
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
images/stories/psu_photo/sms/2014
  Қазақтың дара тұлғасы, ғылым және мәдениет қайраткері, жазушы, публи
images/stories
  №3 (875) наурыз 2012 жыл
images/stories/psu_photo/bilik/2013
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
images/stories/psu_photo/bilik/2011
  Газет 2001 жылдың 2 СӘуірінен бастап шыға бастады 31 қазан
  №2 (124) газет 2001 жылдың 2 СӘуірнен бастап шыға бастады
images/stories/psu_photo/bilik/2012
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
images/stories/pdf
  «білім ltd» жэне «С0тиаз» шяш wi11
images/stories/psu_photo/bilik/2011
  29 шілде 29 шілде қоян жылы, 2011
images/stories/downloads/vestnik
  Жылына 4 рет шығады
  П. М. Кольцов А. С. Тасмағамбетов
images/stories/psu_photo/sms/2014
  5 -бет 3-4 беттер 7 -бет Заттыбек
images/stories/psu_photo/bilik/2015
  15 мамыр 2015 жыл осталась добрая память
images/stories/pdf
  Отчет Қазақстан Республикасы Біпім жэне ғылым министрлігі Ғылым комитетінің
  «білім ltd» жэне«СӘтназ» жшс-нен шығатын
images/stories/downloads/vestnik
  Хабаршы жылына 4 рет шығады
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі 3(39) шығарылым
  БҚму хабаршы №3-2016ж
images/stories/pdf
  Қазақстан республикасының Әл-Фараби атындағы
images/stories/downloads/vestnik
  Хабаршы №3-2011ж
images/stories/downloads/gazetaorken/2015
  Мы студенты зкгу!
images/stories/psu_photo/bilik/2013
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
images/stories/pdf
  Ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ ж у р н а л ЖӘне табиғат q семей орыс географиялық
  Классного руководителя
  Какимова Роза Мұратқызы
  К е р ек у -б ая н кітапханасы р ухн ам а' Ә Ң г І м е л е р І
images/stories/psu_photo/sms/2015
  Газет 2005 жылдың 28 Қазанынан бастап шығады
  Газет 2005 жылдың 28 Қазанынан бастап шығады
images/stories/psu_photo/bilik/2011
  31 мамыр 31 мамыр қоян жылы, 2011
images/stories/pdf
  А. Б. Байтөреев, Сүйінбай аты ндагы орта мектеп ж амбыл ауданы, Алматы облысы
  Курсы боиынша оқушьиарга арналган жумыс дәптерлері, атлас, контур карта, т б
  Диплома в республиканском конкурсе «Наследие наших предков сохраним и приумножим»
images/stories/downloads/gazetaorken/2015
  Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н
images/stories/pdf
  I с а х н а Алыста тау, етегіндс ауыл, ауыл сырты бүта
images/stories/magazines/PDF
  Т. Құлыбаев «kazenergy» қауымдастығының төрағасы Ж. Сәрсенов
images/stories/pdf
  География, биология, экология орта мектепте
  Отчет Қа за қс та н республикасы б1Л1м ж ән е ғылым министрлігі ілым комитетінің «мемлекет тарихь! Институты»
images/stories/downloads/gazetaorken/2013
  №9 (893) қазан 2013 жыл Ещё одна медаль
images/stories/pdf
  Жылы Аккөл орга мсктебін
  Казахский язык и л и т е р а т у р а в русской школе
images/stories/psu_photo/sms/2014
  Жастар газеті №3 (51) 31 наурыз, 2014 ж
images/stories/pdf
  Классного руководителя
images/stories/downloads/gazetaorken/2011/10
  Бағдарламасы аясында Елбасы Жолдауын насихаттау мақсатында облысымызға жұмыс сапары
images/stories/npa
  Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерiнiң ұшуын орнитологиялық қамтамасыз ету қағидасын бекiту туралы
images/stories/psu_photo/bilik/2016
  Дәулетті мемлекеттер қатарына ену мұраты тұр
images/stories/pdf
  Ай сайын шығатын республикалық әдістемелік журнал
images/stories/psu_photo/sms/2015
  Газет 2005 жылдың 28 Қазанынан бастап шығады
images/stories/pdf
  ЖҮсіпова тұрсынкүл Әбутәліпқызы ҚР-ның оқу ісінің үздігі, №167 мектептің
images/stories/downloads/gazetaorken/2011/9
  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
images/stories/psu_photo/bilik/2011
  №1 (123) газет 2001 жылдың 2 СӘуірнен бастап шыға бастады
images/stories/psu_photo/sms/2015
  Газет 2005 жылдың 28 Қазанынан бастап шығады
images/stories/downloads/vestnik
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі 4(40) шығарылым
images/stories/psu_photo/sms/2014
  Жастар газеті №4 (52) 30 сәуір, 2014 ж
images/stories/psu_photo/bilik/2011
  30 маусым қоян жылы, 2011
images/stories/pdf
  Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images/stories/psu_photo/bilik/2015
  Оқу орнының бәсекеге қабілетті болғаны маңызды
images/stories/pdf
  Ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ журнал БҮл нөмірде
  БҮркіт ағА-80 жаста орта мектепте окылатын 20-дан аса пәннің ішіндегі ең ма
  Реснубликалык оку-әдістемелік журнал р еспубл икан ский учебно -м е то дический журнал
images/stories/downloads/gazetaorken/2013
  Пути совершенствования
images/stories/pdf
  Қүтты болсын өмірге келген жасыңыз
images/stories/downloads/vestnik
  П. М. Кольцов А. С. Тасмағамбетов
  Хабаршы жылына 4 рет шығады
images/stories/nachalnye/obnovlenie_soderzhaniia_sr_obr
  Методические рекомендации по составлению расписания на пятидневную неделю в 1-ом классе
images/stories/pdf
  Футбол — салауатты өмірдің көпілі І2030 '
images/stories/downloads/vestnik
  Жылына 4 рет шығады
images/stories/psu_photo/sms/2014
  Жастар газеті №1-2 (49-50) 28 ақпан, 2014 ж
images/stories/psu_photo/bilik/2012
  Конкурс студенческих работ по следующим тематикам: «На зарбаев основатель государ ственной Независимости рк»
images/stories/downloads/gazetaorken/2012
  Нұрсұлтан Назарбаев
images/stories/downloads/gazetaorken/2015
  Тəжірибелік конференция қ а з і р г і қ о ғ а м н ы ң ө з е к т і
images/stories/psu_photo/sms/2013
  Жастар газеті 11 (48) 25 желтоқсан, 2013 ж
images/stories/downloads/gazetaorken/2016
  №2 (917) 29 ақпан 2016 жыл 1 марта 1995 года в Казахстане была
images/stories/pdf
  Реслубликалық ғылыми-әдістемелік журнал Республиканский научно-методический журнал гео граф и я казахстан
images/stories/downloads/gazetaorken/2015
  Руководство к действию 30 ноября Президент озвучил новое ежегодное Послание народу Казахстана
images/stories/Science/151219
  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары
images/stories/downloads/gazetaorken/2016
  Карлыга Таскалиевна Утегенова, известный словесник в особой, присущей ей манере, вела пленарное заседание
images/stories/downloads/vestnik
  БҚму хабаршысы жылына 4 рет шығады
images/stories/psu_photo/bilik/2012
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
images/stories/pdf
  И. М. Теленбек, А. М. Б абатев, Б. Оразалвсва
images/stories/psu_photo/bilik/2016
  31 наурыз 2016 жыл тот счастлив, кто прошёл среди мучений
images/stories/himiya/rukovod_MO
  Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах республики казахстан в
images/stories/downloads/vestnik
  Республики казахстан
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі 4(32) шығарылым
images/stories/downloads/gazetaorken/2013
  Программа «Серпін» в действии 2 стр
images/stories/actual_sobytia
  Ол күндер ешқашан ұмытылмайды!
images/stories/downloads/gazetaorken/2013
  №3 (887) ақпан 2013 жыл ПодПисан меморандум
images/stories/magazines/PDF
  ¥½рылтайшы ж´не шыµарушы жшс energy focus
images/stories/pdf
  О-\гётодический иедш оғичеіжии журна
images/stories/downloads/vestnik
  А. Р. Габидуллина М. К. Бисемалиева
  Хабаршы жылына 4 рет шығады
images/stories/psu_photo/bilik/2017
  С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
images/stories/psu_photo/bilik/2012
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
images/stories/downloads/gazetaorken/2015
  Ж астар қ у а т т ы Қазақстан цшін! чч 2 сәуір күні Орал қаласында «Жастар қуатты Қазақстан үшін»
images/stories/pdf
  К е р ек у -б ая н кітапханасы р ухн ам а' Ә Ң г І м е л е р І
images/stories/psu_photo/bilik/2012
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
images/stories/pdf
  Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7004 НҰСҚА
images/stories/psu_photo/bilik/2012
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
images/stories/psu_photo/sms/2013
  Жастар газеті жастар – болашақтың кепілі №10 (47) 30 қараша, 2013 ж. Газет 2005 жылдың
images/stories/pdf
  Кҥнікейдің жазығы КҤнікей ғой бҧ жатқАН
images/stories/psu_photo/sms/2013
  Жастар газеті жастар – болашақтың кепілі №8 (45) 30 қыркүйек, 2013 ж. Газет 2005 жылдың
images/stories/downloads/vestnik
  П. М. Кольцов А. С. Тасмағамбетов
images/stories/Nauka/monog
  Республикасында
images/stories/pdf
  К о л ж а зб а л а р одеби о иле лед І
  Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7001 НҰСҚА
  Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7002 НҰСҚА
images/stories/files
  Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 2015 жылдарға арналған
images/stories/pdf
  №25 жалпы орта білім беру мектеп тəжірибесінен
images/stories/nachalnye/metod_kopilka_uch
  План урока. Күні/Date/Дата Сынып/Form/ Класс: 1
images/stories
  Нұрсұлтан Назарбаев
images/stories/psu_photo/bilik/2013
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
  С. Торайғыров атындағы Павлодар
images/stories/pdf
  Мектепте және жоо-да оқыту
images/stories/downloads/gazetaorken/2016
  Впрочем, это был не совсем театр. Это было настоящее
images/stories/downloads/gazetaorken/2012
  Нұрсұлтан Назарбаев
images/stories/Science/151219
  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары
images/stories/downloads/gazetaorken/2013
  М. Утемисова. Международная научно-практическая конференция открылась приветствиями акима зко н. А. Ногаева и Генерального
images/stories/downloads/gazetaorken/2012
  Нұрсұлтан Назарбаев
directory images stories  
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет