bitstream/handle/123456789/763
  №1 (74) 2010 Р. т саДыҚова мҰхтаР Әуезов ЖӘне халел ҒаббасовтыҢ Рухани-ӘРІптестІк баЙланысы
bitstream/handle/123456789/2801
  Мұхтар Әуезовтың "Хан Кене" трагедиясындағы Алашшылдық идеяның көріністері
bitstream/handle/123456789/3376
  Абайдың инновациялық Ұлы жаңалығы а.Қ. Омаров
bitstream/handle/123456789/4358
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
bitstream/handle/123456789/680
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы н б. аҒалиева ШӘкӘРІм өлеҢДеРІнДегІ лиРикалыҚ кеЙІпкеР
bitstream/handle/123456789/387
  Ш. айдарбекова ж. Аймауытұлы әҢгімелеріндегі кейіпкерлер жүйесі мен сюжеттік арналар
bitstream/handle/123456789/3239
  Ж. аймауытұлы прозасындағы пейзаждың КӨріністері
bitstream/handle/123456789/3681
  Қазақстан республикасының халықаралық ҚҰҚЫҚсубъектілігінің ҚҰҚЫҚТЫҚ негіздері бозшаева Ақмарал Сеитқызы
bitstream/handle/123456789/4352
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілікті берудің ғылыми-әдістемелік орталығы
bitstream/handle/123456789/4045
  Әділдікті ту еткен «Ақиқат» газеті. №7. 2008 ж
bitstream/handle/123456789/8257
  Семинар-кеңестің материалдары Астана: «Алсем-Астана»
bitstream/handle/123456789/7267
  №3 (88) 2012 7 Р. Абилхамитқызы
bitstream/handle/123456789/2875
  Бейбітшілік бақЫТҚа бастайды
bitstream/handle/123456789/7894
  Г. Т. Жиембаева
bitstream/handle/123456789/4357
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың
bitstream/handle/123456789/3081
  Бас сардар
bitstream/handle/123456789/3953
  -
bitstream/handle/123456789/5073
  Бейімбет майлин шығармаларындағЫ Ұлттық таным мен тағылым қамаева Сәруар Аплашқызы
bitstream/handle/123456789/7270
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
bitstream/handle/123456789/4431
  Жазылым тестілері Күзекова З. С
bitstream/handle/123456789/1538
  ЖҮсіп баласағҰнның «ҚҰтты білік» дастанының Қазақ Әдебиетіне қатысы
bitstream/handle/123456789/1738
  Есенбекова Ұ. М. ТелепублицистикадағЫ Ұлттық сипаттағы хабарлардың берілуі
bitstream/handle/123456789/552
  Бағдарламасы «Алтыбақан» жайлы профессор М. Барманқұлов: «К конкурсным, игровым передачам можно отнести на Казахском телевидении «Что можем, что умеем»
bitstream/handle/123456789/899
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
bitstream/handle/123456789/7268
  ПоэмадағЫ «аспанға көШУ»
bitstream/handle/123456789/3382
  Тілеу Күзембайұлы Алимов Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ философия кафедрасының доценті, ф.ғ. к
bitstream/handle/123456789/2773
  Домбырадағы жазу Көне домбыраның табылған орны
bitstream/handle/123456789/2876
  Әож 811. 512. 122 3: 82. 091 Қолжазба құқығында
bitstream/handle/123456789/7740
  Әбдікәрім Т. М. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университі (Қазақстан)
bitstream/handle/123456789/502
  Да жауап бере білуі керек болатыны түсінікті. Себебі, психологияны оқыту әдістемесі студенттердің ерекшеліктерін ескеруі міндетті
bitstream/handle/123456789/2749
  Әбдікәрім Т. М. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университі (Қазақстан)
bitstream/handle/123456789/5078
  Ж.ӘЛмашұлы шығармаларындағы кӛркемдегіш- бейнелегіш қҰралдардың стильдік қызметі
bitstream/handle/123456789/402
  Халқының мәңгі рухани баға жетпес мұралары болып табылады
bitstream/handle/123456789/4226
  Ағылшын тілі сабақтарында студенттердің шығармашылық қабілеттерін арттыру
bitstream/handle/123456789/3478
  Ұлттық ҚОЛӨнерді бейнелеу өнері сабағында оқытудың ерекшеліктері
bitstream/handle/123456789/4934
  АҒылшын тілі сабақтарында оқытушының аудиторияны ұйымдастыруы және оқыту технологияларын тиімді қолдану әдістері
bitstream/handle/123456789/2476
  БАҚытжан әбдірайым парасат жолындамыз
bitstream/handle/123456789/4057
  Білім мен ғылымның Қара шаңырағЫ
bitstream/handle/123456789/3238
  Сабақ алды дайындық ЖӘне аудиториядағЫ Ұйымдастыру
bitstream/handle/123456789/4750
  Тілді оқытып, Ҥйретудегі жаңашылдық Кҥзекова З. С., ф.ғ. д, профессор, практикалық қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі
bitstream/handle/123456789/7464
  Принциптерін дамыту арқылы тасымалдау процесін қазіргі талаптарға және халықаралық
bitstream/handle/123456789/3629
  Технологияларды пайдалану жолдары
bitstream/handle/123456789/4670
  С. Н. Нуркасымова
bitstream/handle/123456789/1045
  Ж. А. ҚҰрманалиева, А. Б. Кенжебеков 12 жылықҚа көшу жағдайында физика мұҒалімдерінің КӘсіби қҰзыреттілігін қалыптастыру
bitstream/handle/123456789/5132
  Аттыру жолдары
bitstream/handle/123456789/8499
  Ойын технологиясын қолдану оқушылардың сабақҚа деген қЫЗҒушылығын тілін зейінін дамыту қҰралы узбаева Л. А
bitstream/handle/123456789/6404
  Студенттердің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыруда қолданылтын əдіс-тəсілдер
bitstream/handle/123456789/3120
  Д. Қамзабекұлы Астана қ., Қазақстан «диалог еуразия»
bitstream/handle/123456789/3876
  АҒылшын тілі сабақтарында оқытушының аудиторияны ұйымдастыруы және оқыту технологияларын тиімді қолдану әдістері
bitstream/handle/123456789/3302
  Е. Б. Омаров, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Қ.Қ.Құланова
bitstream/handle/123456789/4363
  Өзін өзі тану пәнінің ғылыми әдістемелік негіздері
bitstream/handle/123456789/3203
  Балалардың сурет салу мүмкіншілігін анықтауда суретші-ұстаздың білімділігі елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың 2008 жылы 8 ақпандағы Халыққа арналған «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты»
bitstream/handle/123456789/4341
  ӘӨЖ 378: 37. 015. 3: 07 Қолжазба құқығында
bitstream/handle/123456789/80
  П. Б. Сейітқазы шетелдік медиабілім тәжірибесін талдау
bitstream/handle/123456789/2524
  А. М. Мухтарханова п.ғ. к., шетел тілдері кафедрасы
bitstream/handle/123456789/6398
  ТҰран өркениеті – Қазақ Өркениетінің негізі
bitstream/handle/123456789/3496
  Қамзабекұлы Д., Л. Н. Гумилев атындағы
bitstream/handle/123456789/2896
  Іс-әрекет мезгілдерінің берілуі және функционалды грамматика
bitstream/handle/123456789/3293
  Болашақ дене шынықтыру мұҒалімдерінің ОҚушылардың ҚОЗҒалыс белсенділігін жетілдіруді тәрбиелеу бағытында
bitstream/handle/123456789/5081
  Атау және ілік септіктерінің Қолданыстағы мағыналық сипаты
bitstream/handle/123456789/3301
  А.Ғ. Ибраева, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент
bitstream/handle/123456789/1449
  Дарынды балаларды тәрбиелеудің кейбір ерекшеліктері
bitstream/handle/123456789/7351
  Р. абилхамитқызы өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді оқыту мәселесі
bitstream/handle/123456789/3884
  Қазақ тілін оқытудың инновациялық Әдістерін бастауыш деңгейде тиімді қолдану технологиясы
bitstream/handle/123456789/4359
  «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың» мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын тәжірибеге енгізу мүмкіндіктері
bitstream/handle/123456789/6411
  Екінші шет тілін оқытудың тиімді жолдары
bitstream/handle/123456789/4943
  Қазақ тілін оқытудың инновациялық Әдістерін бастауыш деңгейде тиімді қолдану технологиясы
bitstream/handle/123456789/4746
  ЖАҢаша оқыту – заман талабы әбдіқадырова Т. Р., п.ғ. к., қазақ әдебиеті кафедрасының доценті
bitstream/handle/123456789/7615
  Математиканы оқытуда жаңа ақпараттық технологияны қолданудың Әдістемелік тиімділігі
bitstream/handle/123456789/3465
  Астана қаласындағы тұҢҒыш эстетикалық бағыттағы білім ошағының ерекшелігі
bitstream/handle/123456789/5085
  Орыс тілді аудиториясындағы студенттердің СӚйлеудегі лексикалық білімін, икемділігі мен дағдысын қалыптастыру
bitstream/handle/123456789/4150
  Оқу үрдісіндегі қазақ тілінің ағылшын тіліне әсері
bitstream/handle/123456789/4690
  Е. Б. Омаров Астана, Л. Н. Гумилев ат. ЕҰУ
bitstream/handle/123456789/4851
  «Қоғамды ақпараттандыру»
bitstream/handle/123456789/4355
  Бастауыш сынып мұғалімдерінің зерттеу мәдениетін қалыптастыру
bitstream/handle/123456789/3471
  АҚпараттық МӘдениетті оқыту процесін оқушы бойына
bitstream/handle/123456789/5946
  Африка мен таяу шығыстағы толқулардың ТҾркіні неде?
bitstream/handle/123456789/4721
  Студенттердің Өзіндік жұмыстарын арнаулы курстар арқылы ұйымдастыру
bitstream/handle/123456789/2678
  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Международная научно-практическая конференция
bitstream/handle/123456789/4907
  Туризм мамандығы студенттерінің КӘсіпкерлік біліктілігін жетілдірудегі кредиттік оқу жҥйесінің РӚЛІ
bitstream/handle/123456789/1378
  Г.Қ. аЙҚынбаева 12 ЖылДыҚ бІлІм беРу ЖҮЙесІнІҢ ШетелДІк мемлекеттеРДегі дамуыныҢ еРекШелІктеРІ
bitstream/handle/123456789/7881
  Қадысқызы Айгүл Л. Н. Гумилев ат. ЕҰУ
bitstream/handle/123456789/4429
  Білім деңгейін анықтаудың тиімді аспектілері Қамзаева К. С
bitstream/handle/123456789/4902
  Тарихшы емес мамандықтарда «Қазақстан тарихы» ПӘнін оқытудың инновациялық Әдістері
bitstream/handle/123456789/4685
  ТӘуелсіздік кезеңінде ғылыми-педагогикалық маман дайындаудың басты бағыттары мен
bitstream/handle/123456789/1721
  Информатика пәні – АҚпараттық ҚОҒам негізі жантілеуов М. О
bitstream/handle/123456789/7596
  ШАҒын жинақталған мектепте математиканы оқытуды ұйымдастыру даниярұлы Ә
bitstream/handle/123456789/3242
  Сайлау технологияларын саяси-қҰҚЫҚТЫҚ реттеу пәнін оқытуда интерактивті әдісті қолдану
bitstream/handle/123456789/7350
  №3 (88) 2012 273 жүйелеу (семинар)
bitstream/handle/123456789/2208
  Бегімбай К. М. Дизайн және бейнелеу өнері салаларына
bitstream/handle/123456789/3278
  А. М. Баяндинова, экономика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы А. Г. Гиззатжанова
bitstream/handle/123456789/4321
  Жиентаева Бегайым Жиентайқызы
bitstream/handle/123456789/4661
  А. Ж. Касаева ш. Есенов атындағы кмтжИУ, Ақтау, Маңғыстау облысы, Қазақстан
bitstream/handle/123456789/4812
  Д. А. Мусаханов аға оқытушы, О. Құрманұлы ф-м ғ. к., доцент Радиоэлектроника және техникалық физика кафедрасы
bitstream/handle/123456789/4146
  Тәсілдері Ағайдарова А
bitstream/handle/123456789/458
  Б. келгембаева
bitstream/handle/123456789/1530
  З. С. Ильясова Тарих ғылымдарының кандидаты
directory bitstream handle  
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет