arm/upload/umk_pdf
  Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
  Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
/Omirbek_Zh/Ol_turaly
  Қын аға 80 жаста Жаппар Өмірбектің
arm/upload/umk_pdf
  БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
kasym
  Библиография Абай шығармаларының аудармасы
arm/upload/umk_pdf
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
fulltext/transactions
  Сауытбек Абдрахманов ; б 83(5К) А14 ліөН
arm/upload/umk_pdf
  Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулықтар
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
fulltext/transactions
  Ж арм аки н о лж абай Қ айкенұлы п авлодар 2005 о о ? / г с 3 О.Қ. Жармакин / / Ь п ав л о л ар
  СҮлтанмахмүт шығармалары орыс тіліне қалай
arm/upload/umk_pdf
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Жұмыс оқу бағдарламасы Нысан
  Пәні бойынша 6М020500- «Филология(қаз)» мамандығының магистранттарына арналған ЖҰмыс-оқу бағдарламасы
  БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
  БАҒдарламасы (Syllabus) Павлодар 2011 Пәні бойынша оқыту бағдарламасын ( Syllabus) бекіту парағы Нысан
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік
  БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
  БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың мемлекеттік жалпыға
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  А1 тіл құзырлығының минималды-жеткілікті деңгейі 1-тақырып: Әдеп ережелері
repository/repository2014
  Абайдың аударма дәстүрі Б. А. Ердембеков
arm/upload/umk_pdf
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Бағдарламасына бекіту парағы
  Программа по производственной практике
fulltext/transactions
  Республикасы білім және ғылым министрлігі
repository/repository2014
  Абай және көркем аударма мәселесі Г. Ж.Қасымова
arm/upload/umk_pdf
  ЖҰмыс бағдарламасы шет тілі пәні 050807 «Орманшылық іс»
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарларының және
  Нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/41 бекітемін
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
repository/repository2014
  Б. Момышұлы шығармаларындағы қолбасшылар тұлғасы
arm/upload/umk_pdf
  «Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша 5В020400 – «Мәдениеттану»
fulltext/transactions
  Республикасы
arm/upload/umk_pdf
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
  Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
assets/files/Vos-rabota
  Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
arm/upload/umk_pdf
  Жұмыс бағдарламасы Студенттерге арналған пән
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Н. Э. Пфейфер (қолы)
  Сабақ №1 Организм құрылысының жасушалық және ұлпалық деңгейі Сабақтың мақсаты: ұлпалардың құрылысы және
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Сабақ жоспары Жол қозғалысын ұйымдастыру проблемалары «Жүргізуші-автомобиль-қозғалыс ортасы» комплексі
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Сабақ №1 Молекулалық және жалпы генетиканың пәні және міндеттері. Генетиканың дамуының негізгі кезеңдері
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік
  ЖҰмыс бағдарламасы «Металлургиялық үрдістер мен кешендер»
  БАҒдарламасы (Syllabus) Павлодар 1 Пән бойынша Нысан
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік
fulltext/transactions
  Р. А. Дарменова тігін бүиымдарының
arm/upload/umk
  Жұмыс бағдарламасын бекіту парағы
arm/upload/umk_pdf
  Конспект Сабаққа қатысу 30 2 Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау Жұмыс
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының
  Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулардың
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Сабақтың міндеттері жол қозғалысының қауіпсіздігі мен ұйымның теориялық негіздерін оқып үйрену
  ЖҰмыс бағдарламасы мамандықтың мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты және типтік жоспары негізінде әзірленген
  Нұсқаулар беріледі, олардың мазмұнында:  жұмыстың мақсаты
  1. Пәннің мақсаты міндеттері
  Пәннің мақсаты: Ағаш өсімдіктерінің тіршілік әрекеттерінің жалпы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік
  Сабақ мақсаты: Микроскоп құрылысын біліп, іске қосып, онымен жұмыс істеудің негізгі ережелерімен танысу
  Бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының
  Бағдарламасының (Syllabus) ф со пгу 183/37 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  ЖҰмыс бағдарламасы 6М070900 «Металлургия»
  Лабораторияда жұмыс iстеудi техника. Қоректендiргiш орталар үшiн жатырлық ерiтiндiлердiң даярлауы
  1 Пәннің мақсаты мен міндеттері Пәннің мақсаты

  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
arm/upload/umk_pdf
  БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың мемлекеттік жалпыға
  Пәнін оқып игеру үшін әдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары тақырып кіріспе
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының
  Бағдарламасы Нысан пму ұС 18. 3/31 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулықтар
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының
  Бағдарламасы негізінде әзірленген жұмыс бағдарламасының бекіту парағы пму ұс н 18. 3/33
arm/upload/umk
  Бағдарламасына бекіту парағы (Syllabus)
arm/upload/umk_pdf
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының
  Бағдарламасының (Syllabus) пму ұс н 18. 3/37 титулдық парағы
  5В010600 Музыкалық білім мамандығына арналған
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасы ф фсо пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасын бекіту парағы пму ұс н 18. 3/34
  СабақҚа дайындалу әдістемелік ұсыныстар, НҰСҚаулар және тапсырмалар құрастырушы т. ғ. д., профессор Қарақаев А. Қ
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Бағдарламасын ( Syllabus) бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/38 бекітемін ффжӨ деканы
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
arm/upload/umk
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
arm/upload/umk_pdf
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Н. К. Ахметова Биотехнология кафедрасы 050727 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы»
  Рабочая программа Дисциплина: Акушерство и искусственное осеменение Специальность: 450340 Фермерское дело
  Бағдарламасы негізінде әзірленген жұмыс бағдарламасының бекіту парағы пму ұс н 18. 3/31
  Бағдарламасы фсо пму 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  ЖҰмыс бағдарламасы 050504 «Журналистика»
  Жұмыс оқу бағдарламасының
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Пәні бойынша оқыту
arm/upload/umk
  Бағдарламасының (Syllabus) тиулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
arm/upload/umk_pdf
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Пәнді оқу үшін әдістемелік ұсыныстарға
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Пән бойынша оқыту
  ЖҰмыс бағдарламасы «Мамандыққа кіріспе және конструкциялық материалдар технологиясы»
  Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағы
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/07 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Г. М. Акумбаева Қазақ тілі кафедрасы
  Сабақтардың Әдістемелік нұСҚаулары 050701- биотехнология Цитология пәні бойынша Павлодар
  Нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бектіту парағы Нысан пму ұсн 18. 3/41 бекітемін
  Бағдарламасының (Syllabus) бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Бағдарламасының (Syllabus) бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік
  Жұмыс оқу бағдарламаның титулдық парағы
  Пән бойынша оқыту
  Пән бойынша оқыту
arm/upload/umk
  Бағдарламасына бекіту парағы (Syllabus)
arm/upload/umk_pdf
  Пән бойынша оқыту
  Жұмыс оқу бағдарламасының
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы Нысан
  Титулдық парағы
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37 Пән бойынша оқыту бағдарламасын бекіту парағы (Syllabus)
  Практиканы өту жөніндегі бағдарлама
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/07 Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі
  Студенттерге арналағн Форма
arm/upload/umk
  Пәннің оқыту бағдарламасына пму ұс н 18. 3/37
arm/upload/umk_pdf
  Пәні бойынша оқыту
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Жұмыс оқу бағдарламаның титулдық парағы
  Әдістемелік ұсыну мен нұсқаулықтардың
  ЖҰмыс бағдарламасы азық өндіру пәнінің 5В080100
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Дипломдық жобарларды/ЖҰмыстарды орындауғА Әдістемелік нұСҚаулары павлодар
  Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағы
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы Студенттерге арналған пән
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) Павлодар
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Пәні бойынша оқыту
  Студенттерге арналған
  Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулардың
  Бағдарламасының титул парағы ф со пгу 18. 3/30
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37 Пән бойынша оқыту бағдарламасын бекіту парағы (Syllabus)
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы Нысан
  Жоғары математика I пәнінен 5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасы
  Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан
  Пәні бойынша оқыту
  Әдістемелік нұсқаулық Нысан
  Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30 Мамандықтың элективті пәндер
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/30 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар
  Әдістемелік ұсыныстар мен
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
  Жұмыс бағдарламасы ф со пгу 18. 3/30 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Пәні бойынша оқыту
  БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың мемлекеттік жалпыға
fulltext/transactions
  Монография Павлодар Кереку б п л щ әож 37. 013. 77 Кбж 74. 58 А56
arm/upload/umk_pdf
  Пән бойынша оқыту бағдарламасын ( Syllabus) бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/38 бекітемін
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/41 бекітемін
  Пәні бойынша 6М020500- «Филология(қаз)» мамандығының магистранттарына арналған ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
files/TB/book/gsf
  Б25 Аударма негіздері: оқу-әдістемелік құрал / А. Б. Барсақбаева
arm/upload/umk_pdf
  Әдістемелік нұсқау Нысан
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулықтар
  Пәні бойынша оқыту
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
uploads/files/Silabusi/Farmacia
  Ф Қмк 705-21-15 Силлабус. Төртінші басылым. Ф Кмк 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание
arm/upload/umk_pdf
  Құрастырушы: аға оқытушы А. Р
fulltext/transactions
  Я & 2 а а б Қазақ тіл білімшің антологиясы X. Досиү\ачслүлы Қазақ қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы (таңдамалы) Павлодар 2010 I
arm/upload/umk_pdf
  БАҒдарламасы шет тілі пәні 050807 «Орманшылық іс» мамандық арналған оқу жұмысы жоспарынан көшірме
  ЖҰмыс бағдарламасы шет тілі пәні 050601 «Математика»
  «Отбасы өмірінің психологиясы»
  Теориялық кустың тақырыптары Кіріспе
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулықтар
irbis64r_01/Kraeved/Adebi_omir/Karazhigitov_A/ol_turaly
  Жаңа кітап Өмір шындығын шынайы көрсеткен шығарма
arm/upload/umk_pdf
  Пәнінен 050103-педагогика және психология, 050106-музыкалық білім, 050119-шет тілі филологиясы, 050117-қазақ тілі және әдебиет мамандықтарының студенттеріне арналған ПӘнінің ОҚу бойынша
  БАҒдарламасы 050117 Қазақ тілі мен әдебиеті Павлодар Лист утверждения программы
  ЖҰмыс бағдарламасы мамандыққа кіріспе Павлодар ф со пгу 18. 1/09
  Және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Доцент Шарипова М. К
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
/Amanzholov_K
  Касым көзқарасы Қасым аманжолов
arm/upload/umk_pdf
  Аға оқытушы Саденова С. Н
  Әдістемелік нұСҚаулар павлодар Практикалық сабақтардың жоспары
  Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан
  Оқу жұмыс бағдарламасын титулдік парағы
  Құрамы Жоспар: Биохимия пәні мен міндеттері
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарының
  ЖҰмыс бағдарл амасы
  Әдістемелік ұсыныстар ф со пгу 18. 2/05
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  СабақҚа дайындалуға арналған тапсырмалар
  Пәннің оқу-бағдарламасының
  Программа дисциплин
  Әдістемелік нұсқаулық пму ұС 18. 2/05
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Оқу жұмыс жоспары бойынша пәннің толық атауы) 5В050600 Экономика мамандығының студенттеріне арналған (шифр және мамандық атауы) ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Жұмыс бағдарламасы 5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті»
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Бектасова А. А
  Сабақтас бағдарламасын бекіту парағы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Ф. 4-63 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты Кәсіптік оқыту теориясы және әдістемесі кафедрасы «Киімді көркем сәндеу және моделдеу» пәні бойынша 050120 «Кәсіптік оқыту»
arm/upload/umk
  Программа ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
arm/upload/umk_pdf
  Құрастырушы: аға оқытушы Г
  Бағдарламасының титулдық парағы Нысан ф со пму 18. 3/30 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасының сыртқы парағы ( Syllabus) Форма ф со пгу 18. 3/34 Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
  Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Н. М
  Сабаққа дайындалу тапсырмалары Павлодар Тәжірибелік жұмыстардың мақсаты теориялық курстағы алған
  Құрастырушы: аға оқытушы Уызбаева А. А
  ЖҰмыс бағдарламасы жеке мал шаруашылығы пәнінен 5В080100 Агрономия мамандық (тарының)
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж., хаттама № бекітілген жұмыс оқу
  Ф.ғ. к., доцент Муталиева Р. М
arm/upload/umk
  Ж. К. Орынтаев Көлік құрылысы жəне кəсіби оқыту кафедрасы
arm/upload/umk_pdf
  Программа обучения по дисциплине (syllabus)
  БАҒдарламасы пән «Өнеркәсіп салаларының экономикасы»
  Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағы
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушысы С. О
arm/upload/umk
  Пәннің оқыту бағдарламасына пму ұс н 18. 3/37
arm/upload/umk_pdf
  БАҒдарламасы шетел журналистикасы «Журналистика» мамандығының студентеріне арналған Пәннің мақсаты мен міндеттері «Шетел журналистикасы» курсы «журналистика» мамандығының
  Филология ғылымдарының кандидаты, доцент Демесинова Г
  1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
  Құрастырушы: аға оқытушы Балажанова Қ. М
  Құрастырушы: аға оқытушы Г. Г
  Бағдарламасын бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/31 бекітемін
  Құрастырушы: э.ғ. к., доцент А. А
  Әдістемелік нұСҚаулар павлодар Әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/41 бекітемін
  Бағдарламасы 201 ж бекітілген жұмыс
  Орман фитопатологиясы пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Сабақтар жоспары № р/с Тақырыптың аталуы Мазмұны Бақыл ау форма
wp-content/uploads/2017/02
  Есебі 2016 жылғы 2 ақпан
arm/upload/umk
  Бағдарламасының (Syllabus) тиулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
arm/upload/umk_pdf
  Пәннің мақсаттары мен міндеттері Пәнді оқытудың мақсаты
  Құрастырушы: аға оқытушы С. М
  Жұмыс бағдарламасына бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/34 бекітемін
  Пән бойынша оқыту бағдарламасын ( Syllabus) бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/38 бекітемін
  Сабақтарды өткізу бойынша Әдістемелік нұСҚау павлодар Әдістемелік рекомендациялар мен нұсқаулықтардың
arm/upload/umk
  Жұмыс бағдарламасы ¥йым стандарты пмуүС 18. 2-06 Қазақстан Республик >іның С. Торайгыров атында ь Павлод'
arm/upload/umk_pdf
  Бағдарламасының (Syllabus)
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мемлекеттік жалпыға міндетті мамандықтың білім стандарты
  Құрастырушы: т. ғ. к., доцент Л. М
  Бағдарламасы Форма ф со пгу 18. 2/06
  Пәнінен 5В071200 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасы
  Пәннің мақсаттары мен міндеттері Пәнді оқытудың мақсаты
  Векторлық және тензорлық талдау негіздері пәнінен 5B060400 Физика мамандығының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасы
  БАҒдарламасы (Syllabus) Павлодар 2012 Пәні бойынша оқыту бағдарламасын ( Syllabus) бекіту парағы
  «Қазақ әдебиеті мен түркі халық әдебиетінің байланысы»
  Пәннің оқыту бағдарламаcы
  Студенттерге арналған бағдарлама журналистика бойынша шеберлік сыныбы 5В050400 «Журналистика»
  ПӘн бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Программалау пәнінің 050716 «Аспап жасау»
  Технологиясы
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  ПӘнді меңгеру бойынша әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
directory arm  
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет