Дипломдық жұмыстың мақсаты avr микроконтроллерінжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата30.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріДиплом
1   2   3   4   5   6   7

Бизнес жоспар 
3.1 Бағдарламалық қамтамасыздандыру шығынын есептеу 
Қазіргі  уақытта  алдыңғы  қатардағы  бағдарламалық  қамсыздандыруды 
құру  үшін  ресурстардың  неғұрлым  тиімді  пайдалануы,  бағдарламалық 
қамсыздандыруды  құру  жұмысының  көлемі  мен  рационалды  реттілікті 
қалыптастыруды және бағытты дұрыс таңдауды айтуға болады. 
Ақпарат  ағымын  дұрыстау  және  оның  тиімділігін  арттыру  үшін 
бағдарламалық қамтамассыз ету пайдаланады.  
Енгізудегі экономикалық тиімділік көздері: 
алғашқы  мәліметтерді,  сұрақтар  мен  жауаптарды  автоматты  тіркеу, 
жинау және сақтау үшін мәліметтік негіз құру. 
анық,  тез  және  функционалды  –  агригирленген  мәліметтер  арқылы 
басқарушылардың еңбегінің сапасы мен жылдамдығын арттыру; 
Бағдарламалық  қамтаманың  басты  мақсаты  барлық  техникалық 
құралдарда  орнатылған  микропроцессорлардың  жұмыс  істеу  барысын 
басқару.  
Маркетингтік    стратегияның  мақсаты  –  микропроцессорлерге 
бағдарламалық қамтама жазу арқылы пайда табу. 
Өнімді  нарықта    экономикалық  көрсеткіштерге  байланысты  үш 
категорияға бөлуге болады: 
құн  –  бұл  бағдарламалық  қамтаманы  пайдаланатын  тұтынушыға 
қойылған ақша сомасы; 
өнім  –  бұл  микроконтроллерді  басқаруға  арналған  бағдарламалық 
қамтама; 
дистрибуция  –  бағдарламалық  қамтама  жеткізілетін  микропро-
цессорлар шығаратын мекеме. 
Бағдарламаның SWOT-талдауы 3.1 кестеде көрсетілген. 
 
Кесте 3.1– Бағдарламаның SWOT-талдауы   
Мықты жақтары 
Әлсіз жақтары 
Барлық 
техникалық 
құралдар  (кір  жуу  машинасы, 
компьютер, 
тоңазытқыш, 
микротолқынды 
пештер, 
калькулятор және т.б.) 
Жарамдылық 
мерзімінің 
шектеулігі. 
Мүмкіндіктері 
Қаупі 
Қазіргі 
талаптарға 
сай 
барлық салада пайдаланылуы 
Денсаулыққа 
зиянды 
тұстарының болуы. 
Маркетинг-микс элементі 3.2 кестеде келтірілген. 
 
Кесте 3.2 – Маркетинг-микс элементі 

71 
 
Маркетинг-
микс элементі 
Қажетті әрекеттер мен сараптамалар 
Product 
Бағдарламалы
қ қамтама 
Жоспар 
бойынша 
бірнеше 
компанеттер 
пайдаланылады: 
техникалық  өнім,  бағдарлама  интерфейсі 
Asp.NET C#, С++, ассемблер тілдерінде орындалмақ. 
Price 
Бастапқы баға 
Техникалық 
құралдың 
түріне 
қарай 
бағдарламалық қамтаманың бағасы анықталады. 
Promotion 
Жарнама 
Жарнама  жоқ.  Сатылымдар  тек  тапсырыс 
бойынша. 
Place 
мекеме 
1, 
мекеме 2, мекеме 3 
микроконтроллерлер 
өндіретін 
фирмалар, 
мекемелер,  компаниялар. 
3.1 Еңбек сыйымдылығын есептеу 
Еңбек  шығыны  құрамдасын  есептеудегі  базалық  көрсеткіш  мына 
формуламен есептелінеді: 
Q = q 

 c   
 
       (3.1) 
мұндағы  Q-шартты командалар саны; 
q-есеп түріне қарай шартты командалар санын ескеретін коэффициент; 
с-бағдарламаның қиындығы мен жаңалығын ескеретін коэффициент. 
Атап өткен q коэффициентінің мәнін 2-кестеден таңдап алуға болады. 
q коэффициентінің мәнін 5000 деп аламыз. 
 
   Q=3000*1.15=3450                             (3.2) 
 
Бағдарламалық өнім жаңалықтық дәрежесіне қарай төрт топқа бөлінуі 
мүмкін: 
-А тобы-негізінде жаңа тапсырма дайындау; 
-Б тобы-ерекше бағдарламаларды дайындау; 
-В тобы-типтік шешім қолданған бағдармаларды дайындау; 
-Г тобы бір жолғы типтік есеп. 
Атап өткен «с» коэффициенті 3-кестеден анықталады, ол күрделік тобы 
бағанасы мен жаңалықтық дәрежесі бағанасының қиылысуы. 
Біздің жағдайда с = 1,26. 
Q = 1655 ˑ 1,26=2079                        (3.3) 
Ары  қарай  бағдарламалық  өнімді  әзірлеуге  кететін  уақытты  есептеу 
керек. 
Жалпы бағдарлама жасауға кеткен уақыт әртүрлі компоненттен тұрады. 
Бағдарламалық  өнімді  жасауға  кеткен  жалпы  уақыт  құрамы  3.3-кестеде 
көрсетілген. 

72 
 
 
 
Кесте 3.3 – бағдарламалық өнімді жасауға жалпы уақыт құрамы 
Кезең 
№ 
Дәл  кезеңдегі  уақыт 
белгісі 
Кезеңнің мазмұны 

Т
ПО 
Мақсат сипатын дайындау 

Т
О 
Мақсат сипаттамасы 

Т
А 
Алгоритм құру 

Т
БС
 
Алгоритмнің 
блок-схемасын 
құру 

Т
Н 
Бағдарламаны ... тілде жазу 

Т
П
 
Бағдарламаны теру 

Т
ОП
 
Бағдарламаны 
реттеу 
және 
тестілеу 

Т
Д
 
Құжаттарды 
рәсімдеу, 
пайдаланушыға 
нұсқаулар 
және 
түсіндірмелер жазу 
 
 
Бағдарламалық  өнімін  дайындауға  кеткен  әр  кезеңнің  уақытын 
анықтаймыз: 
1)
 
Т
ПО
  (қойылған  мақсатты  дайындауға  кеткен  уақыт.  3-тен  5  күнге 
дейін, 8 сағаттан): 
Т
ПО
 = 24 адам/сағ. 
2)
 
Т
О
 (қойылған мақсатты сипаттау уақыты) келесі формуламен 
анықталады: 
Т
О
 = Q 

B / (50 

K),                                               (3.2) 
мұндағы В – мақсат есебі өзгерісінің коэффициенті, В коэффициенті мақсат 
күрделігіне  және  өзгеріс  санына  тәуелді  –  1,2-ден  1,5-ке  дейін.  К  – 
бағдарлама жасаушы білектілігін ескеретін коэффициент [В қос. 2, 3 кесте]. 
T0=2079*1.2/(50*1) = 49.896 адам/сағ. 
3)
 
Т
А
 (алгоритм құруға кеткен уақыт) мына формуламен есептейміз: 
 
Т
А
 = Q / (50 

K).                                                     
(3.3) 
Т
А
 = 2079/50*1 = 41.58  адам/сағ. 

73 
 
4)
 
Т
БС
  (блок  –  сұлба  құруға  кеткен  уақыт)  Т
А
  сияқты  3  формуламен 
есептеленеді. 
                          Т
БС
 = 2079/50*1 = 41.58  адам/сағ.                             (3.4) 
5)
 
Т
Н
 (бағдарламаның тілінде жазуға кеткен уақыт) келесі формуламен 
анықталады: 
Т
Н
 = Q 

 1,5 / (50 

K).                                              (3.4) 
Т
Н
 = 2079*1.5/(50*1) =62.37 адам/сағ. 
6)
 
Т
П
 (бағдарлама теру уақыты) келесі формуламен анықталады: 
Т
П
 = Q / 50.                                                      (3.5) 
T = 2079/50 = 41.58 адам/сағ. 
7)
 
Т
ОТ
 (бағдарламаны реттеу және тестілеу уақыты) келесі формуламен 
анықталады: 
 
Т
ОТ
 = Q 

 4,2/50 

К. 
(3.6) 
Т
ОТ
 = 2079*4.2/50*1= 174,636 адам/сағ. 
8)  Т
Д
  (құжаттарды  рәсімдеу  уақыты),  нақтылы  деректер  бойынша 
алынады және құрылады (3-тен 5 күнге дейін, күніне 8 сағат): 
Т
Д
 = 24 адам/сағ. 
Еңбек  шығындарының  сомасы  еңбек  шығынының  құрама  сомасы 
ретінде келесі формуламен есептелінеді:  
 
Т = Т
ПО
+ Т
ТО
 + Т
А
 + Т
БС
 + Т
Н
 + Т
П
 + Т
ОТ
 + Т
Д
.                              
(3.7) 
T = 459,642 адам/сағ 
Бағдарламалық  қамсыздандыру  шығыны  ең  бастыларына  еңбек  ақы 
шығыны  да,    амортизациялық  шығындар  және еңбек ақыдан  аударылымдар 
кіреді. 
Еңбек  ақы  екі  құраушыдан  тұрады:  негізгі  еңбек  ақы  және  қосымша 
еңбек ақы сомасы және  негізгі еңбек ақы және қосымша еңбек ақы сомасы 
мына формуламен есептеленеді: 
 
ФОТ = З
осн 
+ З
доп
,                                                         
(3.8) 
 
 

74 
 
мұндағы З
осн
 – негізгі еңбек ақы, мың тенге; 
З
доп
 – қосымша еңбек ақы, мың тенге. 
 
Негізгі еңбек ақы төмендегідей анықталады: 
 
З
осн
 = Т 

 ТС/(t
орт

8), 
(3.9) 
 
мұндағы Т – еңбек шығының сомасы, (3.7) формуламен анықталады;  
t
орт
  –  бір  айдағы  орташа  жұмыс  күндерінің  саны  (21),  жұмыс  ұзақтығына 
көбейтіледі (8 сағат);  
ТС – тарифтік мөлшереме. 
 
З
осн
 = 459,642*21459/(21*8) = 58711,058 тг. 
Қосымша  еңбек  ақы  негізгі  еңбек  ақының  20  %  құрайды  және  келесі 
формуламен есептелінеді:  
З
доп
 = 0,2 

 З
осн
.                                                    (3.10) 
З
доп 
= 0.2*58711,058 = 11742,211 тг. 
Әлеуметтік  салық    ЕАҚ  11  %  құрайды    (ҚР  СК  358  б.  1-тарау) 
жұмыскердің табысынан, мынандай формуламен есептеледі: 
О
СН
 = (ФОТ - ЗА) 

11%,                                            (3.11) 
ФОТ = 58711,058 + 11742,211 = 70453,269 тг   
О
СН
= = (70453,269 – 7309,6928) · 0,11 = 6974,874 тг   
мұндағы  ЗА  –  зейнетақы  аударылымдар,  ЕАҚ-нан  10%  құрайды  және  
әлеуметтік салықпен міндеттелмейді: 
 
ЗА = ЕАҚ *10%  = 697,4874 тг  . 
(3.12) 
 
Амортизациялық 
аударылымдар 
амортизацияның 
тағайынды 
шамаларымен  орындалады,  пайыздармен  жабдықтың  баланстық  құнына  
және мына формуламен есептеледі: 
А=
t
N
А
Б
ш
бас
12
100
,                                                    (3.13) 
мұндағы А
ш
 – амортизация шамалары; 

75 
 
Б
бас 
– жабдықтың бастапқы бағасы; 
N – жұмыс орындалуына кеткен күннің саны;  
t – дербес компьютерді қолдануға кеткен жалпы уақыт. 
А = (10000*23,75*3)/(100*12*361,746) = 16,44 тг. 
Амортизация шамалары (А
Ш
), мына формуламен есептеледі: 
 
%
100
тар
бас
норм
бас
А
Б
Т
К
Б
Н
= 23.75%                                         
(3.14) 
 
мұндағы Қ
тар
 – таратылым құны, жабдықтың құнынан  5% құрайды. 
Т
норм
 – жабдықтың нормативтік қызмет ету мерзімі (дербес компьютер 
үшін – 4 жыл).   
Дербес  компьютерде  жалпы  жұмыс  істеу  уақыты  мына  формуламен 
есептеленеді: 
Т = Т
А
 + Т
БС
 + Т
Н 
+ Т
П
 + Т
ОТ
.                                   (3.15) 
T = 361,746 адам/сағ 
Электрэнергия шығындары мына формуламен есептеледі: 
С
ЭЭ 
= Қ 

k
з  

Т 

 С
кВт-сағ
                                            (3.16)                                                                    
мұндағы Қ –  ЭЕМ қуаты (450 Вт+2.25 Вт);  
k
з
 – жүтеме коэффициенті  (0.8);  
С
кВт.с
 – 1 кВт-сағ электрэнергиясының құны; С
кВт.с
 = 13,58 кВт/сағ. 
Т – жұмыс уақыты, сағ. 
С
ЭЭ 
= 0,45 *0,8 * 11 *361,746 = 1432,514  тг 
Материалдар  мен  көмекші  бөлшектер шығыны,  бағдарламалық  өнімді 
жазу  барысында  қолданылды  (С
МжК
),  сонымен  қатар  техникалық  қызмет 
көрсету шығыны (С
ТО
), жабдықтың құнынан 1.5% және 2.5% құрайды және 
мына формулалар мен есептеледі (3.17 – 3.18): 
                                   С
МжК
 = 0,021

С
обор,
                                             (3.17) 
С
МжК
=0,021*100000=2100 
С
ТО
 = 0,023 

С
обор
.                                               (3.18) 
С
ТО
=0,023*100000=2300 
Басқару мен қызмет көрсетуге байланысты үстеме шығындар, сондай-
ақ  жабдықты  пайдалану  кезіндегі  және  де  кәсіпорын  үдерістері  мен 

76 
 
айналымдарынан қосымша шығындар еңбек ақы қорынан 50% құрайды және 
де мына формуламен есептеледі: 
                                  С
Н
 = 0,5

ЕАҚ.                                                  (3.19) 
С
Н
= 0,5* 70453,269 =35226,634 
Бағдарламалық  өнімнің  өзіндік  құнының  есебінің  жиынтық 
нәтижелерін кесте түрінде ұсыну керек, шығын статьясын атап, оның ортақ 
құндағы сыбағаларын пайызбен есептеп, бағдарламалық қамсыздандырудың 
өзіндік  құнының  құрылымының  диаграммасын  сызу  керек.  Өзіндік  құнның 
қорытынды 3.3 кестеде көрсетілген: 
 
 
 Кесте 3.3 – Өзіндік құнның қорытынды кестесі 
Шығын бабы атауы 
Соммасы, тенге 
Әр баптың үлесі,% 
ЕАҚ 
ЕА нег 
58711,05 
49,54 
ЕА қос 
11742,211 
9,91 
Үстеме шығындар, Снакл 
35226,634 
29,73 
Әлеуметтік салық шығыны,ӘС 
6974,874 
5,88 
Пайдалану 
шығындары 
Сээ 
1432,514   
1.21 
СТО 
2100 
1.77 
Ажыл 
16,44 
0,014 
Материалдар 
және 
көмекші,СМжК 
2300 
1,941 
Барлығы: 
         118503,731 
100 
 
3.2 Бағдарламаны енгізуге жұмсалған шығындарды есептеу 
Бағдарлама өнімін сатып алуға және оны өндіріске енгізу шығындары 
келесі шығындардан тұрады: 
   
 
ΣЗ = С
С
 + С
ТР 
 + С
О
,            
 
                   (3.20) 
мұндағы С
С
  –  жүйенің құны; 
ΣЗ = 118503,731+997 500+ 14220,448=1130224,179 
 
 
 

77 
 
Кесте 3.4– Ақпарат жүйелерін енгізуге керекті бір жолымғы шығындар 
есебінің жиынтығы  
Шығын бабы атауы 
Сомасы,  мың тенге 
Жүйенің құны 
118503,731 
Көлік шығыны 
14220,448 
Жүйені оқуға кеткен шығыны 
997 500 
Барлығы: 
1130224,179 
С
ТР
  –  көлік шығыны, жүйе құнынан - 25 %, мың тенге; 
С
ТР 
= 0,12

118503,731=14220,448 
С
О
  –  өнімді игеруге деген шығыннан, мың тенге. 
 
Жүйе  құны  үстінде  есептелінді,  ал  қалғандары  келесі  түрде 
есептеленеді. Өнімді игеруге деген маманды оқыту шығыны, оқытуға кеткен 
уақыт пен оған деген консалтингті фирмадағы мөлшерлемеден тұрады: 
С
О
 = Т 

С
ОП
,                                                   (3.21) 
мұндағы Т  – оқытуға кеткен уақыт, Т = 40 сағ.; 
С
О
=1050

950=997 500 
3.3 Игеру саласындағы жылдық бір жолғы шығынды есептеу 
Ақпараттық  технологияларын  қолданған  кездегі  жылдық  шығындары 
келесі баптардан тұрады: 

 
әлеуметтік салық аударым; 

 
жылдық ЕАҚ; 

 
басқа да шығындар. 
Осының барлығын енді келесі формуламен арқылы есептейміз: 
                                  Сэ = ЗП + О
СН
 + П
Р
,                                              (3.22) 
мұндағы ЗП  – жылдық еңбек ақы шығыны, мың теңге; 
О
СН 
– әлеуметтік салық аударым, мың теңге; 
П
Р
 – басқа да шығындар, мың теңге. 
 
АТ  енгізгеннен  кейінгі  мамандардың  жылдық  еңбек  ақы  шығындары 
келесі формуламен есептеледі: 
)
1
(
Ч
 
)
К

(
Р
Д
С
К
О
ЗП


,                                  (3.23) 

78 
 
мұндағы О
С
 – маманның сағаттық ақысы;  
t – жұмыс күнінің ұзақтығы,  8 сағ.; 
К
Р
 – жылдағы жұмыс күндер саны, 245 күн; 
Ч – үдеріске қатысы бар мамандар саны, адам; 
К
Д 
– қосымша еңбек ақы коэффициенті, 20 %. 
ЗП = =(950*6*297)*3*(1+0,15)=5 840 505 
Басқа  да  шығындар  –  материалға  деген  шығындар,  үстеме  шығындар 
жылдық  еңбек  ақы  шығындарынан  30  %  құрайды  және  келесі  формуламен 
есептеледі: 
Пр = ЗП 

 0,3,                                                (3.24) 
Пр = 5 840 505*0,3=1752151,5  
 Кесте  3.5  –  Ақпараттық  технологияларын  қолданған  кездегі  жылдық  бір 
жолғы шығындар жылдық бір жолғы шығындар 
Шығын баптары атауы 
Сомасы, мың теңге 
Жылдық ЕАҚ 
5840505 
Әлеуметтік салық аударым 
578209,995 
Басқа да шығындар 
1752151,5 
Барлығы: 
8 170 866,495 
 
АТ  енгізгенге  дейінгі  мамандардың  жылдық  еңбек  ақы  шығындары 
келесі формуламен есептеледі: 
                            
)
1
(
Ч
 
)
К

(
Р
Д
С
К
О
ЗП


                                   
(3.25) 
ЗП = (950*6*297)*5*(1+0,15)=9 734 175 тг. 
 
Кесте  3.7–  Ақпараттық  технологияларын  қолданғанға  дейінгі  жылдық  бір 
жолғы шығындар 
Шығын баптары атауы 
Сомасы, мың теңге 
Жылдық ЕАҚ 
9734175 
Әлеуметтік салық аударым 
963683,325 
Басқа да шығындар 
2920252,5 
Барлығы: 
13618110,825 
      
 
 
 
 

79 
 
3.4 Салыстырмалы экономикалық тиімділікті есептеу. 
АТ  енгізудегі  жылдық  экономикалық  әсерінің  болжалды  мәні  келесі 
формуламен есептеледі: 
н
уг
г
Е
К
Э
Э,                                               (3.26) 
мұндағы  Э
г
  –  жылдық  экономикалық  әсерінің  болжалды  мәні,  мың 
теңге; 
Э
уг
 – шартты-жылдық үнемдеудің болжалды мәні, мың теңге; 
К – күрделі қаржы салымы (бағдарлама өнімді алуға кететін бір жолғы 
шығындар), мың теңге; 
Е
н
 – нормативтік 
күрделі 
қаржы 
салымының 
экономикалық 
тиімділігінің коэффициенті. 
Нормативтік  күрделі  қаржы  салымының  экономикалық  тиімділігінің 
коэффициенті келесі формуламен есептеледі: 
н
н
Т
Е
1

,                                                        (3.27) 
мұндағы Т
н 
– нормативтік күрделі қаржы салымын өтелу мерзімі, жыл. 
Нормативтік  күрделі  қаржы  салымын  өтелу  мерзімі,  АТ  моральдық 
тозуы  техникалық  құралдардың  және  жоба  шешімдерінің  тозуына 
байланысты (Т
н
 = 1, 2, 3…n) бағдарлама өнімдерінің өтеу мерзімі 4 жыл. 
Есептік  күрделі  қаржы  салымының  экономикалық  тиімділігінің 
коэффициенті: 
К
Э
Е
уг
р

,                                                    (3.28) 
мұндағы  Е
р 
–  есептік  күрделі  қаржы  салымының  экономикалық 
тиімділігі; 
К – жүйеге күрделі қаржы салымы, тенге. 
Есептік күрделі қаржы салымын өтелу мерзімі: 
р
р
Е
Т
1

.
                                                       (3.29) 
Ақпараттық 
жүйелер 
енгізудің 
салыстырмалы 
экономикалық 
тиімділігінің  көрсеткіштерін  есептеу  қорытындыларын  келесі  кестеге 
сомасын, баптарын көрсетіп толтырыңыз (7
 
кестені қара). 
Е
н
 = 1 / 4 = 0,25 
Э
г 
= 5447244,33-1130224,179*0,25=5729800,375 
Е
р
=5447244,33/1130224,179 =4,82 
Т
р
 = 1 /4,82=0,207  жыл(3 айға жуық) 
Кесте  3.8  –  Бағдарлама  өнімін  енгізудің  салыстырмалы  экономикалық 
тиімділігінің көрсеткіштері 
Көрсеткіштер атауы 
Мәні 
Шартты жылдық шығынды үнемдеу, мың тенге 
5447244,33 

80 
 
Күрделі  қаржы  салымының  экономикалық  тиімділігінің 
коэффициенті (Е
р
) 
4,82 
Күрделі қаржы салымын өтелу мерзімі 
р
), жыл  
0,207   
 
3.5 Динамикалық көрсеткіштер негізінде есептеу 
Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдісі  өтелу мерзімі 1 
жылдан  асатын  жобаларға  қолданылады.  Бұл  инвестиция  жобаларына 
алғашқы  салымдар  және  олардың  өтелуін  бір  нысанаға  келтіруін 
қарастыратын  әдіс.  
Келтірілген  құн  немесе  дисконттау  әдісі  келтірілген  шығындар  мен 
қорытындыларды  бір  кезеңге  келтіреді.  Дисконттау  қандай  болса  да  қазіргі 
ақша келешектегі ақшадан ылғи да кем болатынына негізделген. 
Қаржы  есептерінде  инновациямен  қамсыздандыруда  уақыт  ықпалын 
дисконттау  шешеді.  Келешектегі  құн  мен  қазіргі  кездегі  құнның  айырмасы 
дисконттау деп аталады.  
Дисконт негізіндегі әдіс келесі көрсеткіштер арқылы көрсетіледі: 
- таза дисконттық табыс (ЧДД) немесе шетелде көбінесе – таза 
келтірілген құн (net present value (NPV)) деп аталады; 
- табыс индексі (profitability (PI)); 
- өтелу мерзімі (бір жолғы шығындардың  өтелу мерзімі РВ); 
- ішкі табыс мөлшері (intemal rate of retum (IRR). 
Таза дисконттық табыс (ЧДД) келесі формуламен есептеледі: Т
t
t
t
t
K
E
З
Р
0
1
1
ЧДД
,                                  (3.30)  
3.6 Жобаны өткізуде экономикалық тиімділігін бағалау 
Қаржы  есептерінде  инновациямен  қамсыздандыруда  уақыт  ықпалын 
дисконттау  шешеді.  Келешектегі  құн  мен  қазіргі  кездегі  құнның  айырмасы 
дисконттау деп аталады.  
Таза дисконттық табыс (ЧДД) келесі формуламен есептеледі: Т
t
t
t
t
K
E
З
Р
P
0
1
1
V
N
,                                  (3.31)  
мұндағы Р

– ұсынылған ақпараттық жүйелерді енгізудегі болжамды нәтиже, 
теңге; 
З

–  ақпараттық  жүйелерді  жасауға  және  пайдалануға  керекті  болжамды 
шығындар, теңге; 
Э
t
 = (Р
t
 – 3
t
) – t-аралықты есептеуде жеткен әсер

81 
 
К – күрделі қаржы салымы; 
t – есептеу аралығының нөмірі (t = 0,1,2,...Т); 
Т – есеп шегі; 
E – тұрақты дисконт мөлшері, %. 
NPV
1
=
 
015
,
0
)
10
,
0
13
,
0
(
3
12416266,2
165
11739145,9
3
12416266,2
10
,
0


ВНД
 
Жобаны  жүзеге  асыру  кезіндегі  ақша  құндылығының  түсуін,  
абсолюттік  таза  табыс  шамасынының  азаюын  көрсету  үшін  дисконттау 
коэффициентін қолданады және ол келесі формуламен есептеледі: 


t
t
r


1
1

,                                                   (3.30) 
мұндағы r – дисконттау мөлшері, %; 
t – есептеу аралығының нөмірі, (t = 0,1,2,...Т). 
 
Жобадан түскен бүгінгі табыс оған кеткен күрделі қаржы салымдарды 
көтере  алатынын  көрсететін  индекс  -  табыс  индексі  (ИД  и  PI).  Ол  келесі 
формуламен есептеледі: T
t
t
t
t
r
З
Р
K
PI
0
1
1
1

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет