Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет46/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Қосымша_______51__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

 

 

Әлеуметтік ғылымдары факультеті әлеуметтік педагогика және ӛзін ӛзі тану кафедрасы бойынша  бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В012300-«Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану» 

 

 № 

 

Студенттің толық  аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жӛні, 

қызметі, жұмыс 

орны, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми 

атағы 


 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде  

Ағылшын 


тілінде 

Жетибаева Ботакоз Нургазиевна Жасӛспірімдермен 

жұмыс жүргізудің 

әлеуметтік 

педагогикалық 

ерекшеліктері. 

 

  

Особенности 

социально- 

педагогических работ 

проводимых с 

подростками. 

 

Features  of  social and 

pedagogical 

works  carried  out 

with teenagers 

ӘПжӚТ-

41 


п.ғ.к., 

доцент 


Байсарина  Сандуғаш 

Сайлауовна 

Кызылова Айнур Сарсенбаевна  Ӛзін-ӛзі  тану  пәні арқылы 

бастауыш 

сынып  оқушыларын 

адамгершілікке 

тәрбиелеу 

 

  

Воспитание 

человечности  учеников 

начальных  классов  по 

самопознанию 

 

Education of 

humanity 

of 

pupils  of  initial classes  on  self- 

knowledge 

ӘПжӚТ-

41 


п.ғ.д.,профессор 

Толеубекова 

Рымшаш Камешовна  

Усентаева Жайнар 

Болатхановна 

Мүмкіндігі  шектеулі 

балаларға 

әлеуметтік- 

педагогикалық 

қолдау 

кӛрсетудің жолдары. 

 

  

 

Пути социально-

педагогической 

поддержки 

детей 


с 

ограниченными 

возможностями 

Ways of socil  and 

educational 

support 


of 

the 


children 

with 


disabilities 

ӘПжӚТ-


41 

п.ғ.к.,доцент 

Сламбекова  Толкын 

Сламкуловна 

Тургантаева Айшолпан Рахматиллаевна 

Қарттар үйінде 

жүргізілетін 

жұмыстардың 

ерекшеліктері 

Особенности 

проводимых работ в 

доме престарелых 

 

Features of the activities in the 

nursing home 

ӘПжӚТ-

41 


п.ғ.к.,доцент 

Жұмабекова Фатима 

Ниязбековна 

ШакирбекЖансаяБатырбеккызы  «Ӛзін-ӛзі тану» рухани-адамгершілік 

білім 


бағдарламасының 

тарихи негіздері

 

Исторические основы духовно-нравственной 

программы 

«Самопознание»

 

 Historical 

foundations  

moral and 

spiritual program 

"Self-knowledge "

 

ӘПжӚТ-41 

п.ғ.к.,доцент 

Байменова  Ботагоз 

Серикбаевна  

 Жанадилова Айгул Ермековна 

Жасӛспірімдердің 

мінез-құлқына 

әлеуметтік 

желілердің 

ықпал 


ету ерекшеліктері 

 

Особенности влияния 

социальных  сетей  на 

характер подростков 

 

Features  influence of social networks 

on character 

ӘПжӚТ-

41 


п.ғ.к.,доцент 

Қожаева 


Саним 

Кожаевна Калдыбекова Гульмира Абаевна  Балалар ұйымының 

жеткіншектердің 

әлеуметтенуіне 

ықпалын зерттеу 

 

 Исследование влияние 

организаций детей на 

социализацию 

подростков 

 

Research of the children's 

organizations 

impact on the 

socialization of 

teenagers 

ӘПжӚТ-


41 

п.ғ.к.,доцент  

Сламбекова  Толкын 

Сламкуловна 

Тулкишева Жанар Тулкишқызы  Жетім балалармен 

жүргізілетін 

әлеуметтік 

педагогикалық 

дамыту 

жұмыстарының технологиялары 

Технология  социально 

педагогических 

развивающих 

работ 

проводящих  с  детьми сирот 

Technology 

developing  social 

pedagogical  work 

with 

children orphaned 

conducting 

ӘПжӚТ-

41 


п.ғ.к.,доцент 

Асылбекова  Марзия 

Пазыловна 

Ӛмірзақова Жансая Асқарқызы Жеткіншектерді 

Астана 


қаласының 

мәдени  нысандары 

арқылы 

патриоттыққа тәрбиелеу. 

Патриотическое 

воспитание  подростков 

через 


культурные 

объектов 

в 

городе 


Астана. 

Patriotic 

education 

of 


teenagers 

across 


cultural  sites  in 

the city of Astana. 

ӘПжӚТ-

41 


п.ғ.к.,доцент 

Албытова  Назымгул 

Пышакбаевна 

10  Жұмағазиева 

Әсемгүл 

Базанқызы 

Бастауыш 

сынып 


оқушыларын 

әлеуметтік 

ортаға 

бейімдеу.  

 

Адаптирование учащихся 

начальных 

классов  к  социальной 

среде 


Adaptation 

of 


primary 

school-


children  to  the 

social setting. 

ӘПжӚТ-

41 


п.ғ.д., 

профессор 

Толеубекова 

Рымшаш Камешовна 

11  Кайсанова 

Гульсина 

Фархаткызы 

Жеткіншектердің 

ұлттық 

құндылықтарға дүниетанымын 

қалыптастыру 

(5-7 

сынып) 


 

Формирование 

мировозрения 

подростков 

к 

национальным ценностям(5-7 класс) 

Formation 

worldview 

teenagers 

to 

national values (5-7 grade) 

ӘПжӚТ-


41 

п.ғ.д., 


профессор 

Шалғынбаева 

Қадиша Кадыровна 


 

12  Уразбекова Данира Самаровна 

Телеарналардың 

оқушыларды 

адамгершілікке 

тәрбиелеудегі 

мүмкіндіктері 

 

Возможности телевидения 

на 


нравственное 

воспитание 

школьников. 

 

Definition of 

television 

opportunities 

on 


moral 

education 

of schoolchildren 

ӘПжӚТ-


41 

п.ғ.к.,доцент 

Сламбекова  Толкын 

Сламкуловна 

13  Құрбанбаева Айнұр Бахытқызы 

Отбасындағы баланы 

еңбекке тәрбиелеу 

 

 Трудовое 

воспитание 

ребенка в семье 

Labour  education 

of  the  child  in  the 

family 


ӘПжӚТ-

41 


п.ғ.д., 

профессор 

Шалғынбаева 

Қадиша Кадыровна  

14  Қонысова 

Алтынай 


Жақсылыққызы 

Ӛзін-ӛзі тану 

сабағында 

этнопедагогикалық 

материалдарды 

пайдалану

 

 

Применение этнопедагогических 

материалов на уроках 

самопознания

 

 Using the  ethno 

pedagogical 

materials in the 

lesson of self-

discovery

 

 ӘПжӚТ-

41 


п.ғ.к.,доцент 

Омарбекова 

Айкумис Ильясовна  

15  Шахмуратова 

Наргиза 

Сарварханова 

Отбасымен 

жүргізілетін 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыстардың 

ерекшеліктері. 

Особенности 

социально-

педагогических 

работ 


проводимых с семьей 

Features  of  the 

socio-pedagogical 

work  carried  out 

with the family 

ӘПжӚТ-


41 

п.ғ.к.,доцент 

Байсарина  Сандугаш 

Сайлауовна  

16  Досымова 

Таңшолпан 

Кенжетайқызы 

Мектептегі 

инклюзивті 

жұмыстардың 

ерекшеліктері 

 

  

Особенности 

инклюзивного 

образования в школе 

 

Features of 

inclusive 

education 

at 


school 

 

ӘПжӚТ-41 

п.ғ.к.,доцент 

Жұмабекова  Фатима 

Ниязбековна 

17  Қалжан Нұрсұлтан 

Жоғарғы 


сынып 

оқушыларындағы 

адамгершілік 

идеалдың 

ерекшеліктері 

Особенности 

нравственного    идеала 

старшеклассников 

Features  of  the 

moral 


ideal 

of 


senior 

ӘПжӚТ-


41 

Аға 


оқытушы 

Шарипова 

Орынбасар 

Боранбаевна 

18  Үркімбаева Аида Ермекқызы 

Жеткіншектерді 

қазақ 

халқының Нравственное 

воспитание  подростков 

Moral  education 

of 


teenagers 

ӘПжӚТ-


п.ғ.к.,доцент 

Албытова  Назымгул салт-дәстүрлері 

арқылы 


адамгершілікке 

тәрбиелеу.  

 

на  основе  казахской традиций. 

 

throught kazakh 

traditions. 

41 

Пышакбаевна 19  Бекзалбек 

Нурайым 


Еримбеткызы 

 

Мүмкiндiгi  шектеулi балаларды 

тәрбиелеудiң 

жолдары 

 

  

Пути  воспитания  детей 

с 

ограниченными возможностями 

 

Ways of 

education 

of 

children  with  the limited 

possibilities 

 

ӘПжӚТ-


41 

 

п.ғ.к.,доцент Асылбекова Марзия 

Пазыловна  

20  Айсанова Меруерт Бертісқызы 

Әлеуметтік 

педагогтың 

орта 


мектеп 

негізінде 

әлеуметтік 

жетімдіктің 

алдын 

алу жұмыстары.  

Профилактика 

социального сиротства в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 


в 

работе 


социального педагога. 

 

Prevention of 

social  orphanage 

in  conditions  of 

secondary  school 

in 

social 


pedagogic‘s work. 

СПС 42 


Абдыхалыкова 

Жазира 


Есенкелдиевна 

– 

доктор  Phd  ,  аға оқытушы 

21  Арутюнян Моника Григоровна 

Проблема  духовно-

нравственного 

развития 

личности 

современных 

школьников. 

 

Қазіргі оқушының рухани адамгершілік 

тұлғалық дамуындағы 

мәселе  

Тhe  problem  of 

spiritual 

and 


moral 

development 

of 

modern students. СПС 42 

Урумбасарова 

Элеонора  Адаловна- 

п.ғ.д., профессор 

22  Байбакирова Айна Маратовна 

Жасӛспірім суициді - 

әлеуметтік 

педагогикалық 

мәселе. 

 

Подростковый  суицид как 

социально-

педагогическая 

проблема. 

 

Suicid  as  social pedagogical 

problem. 

СПС 42 

Аймагамбетова  Роза Хусаиновна  –  п.ғ.к., 

доцент 


22 

Байбулова Жанар  

Инклюзивті 

сыныптарды 

құрудың  әлеуметтік 

педагогикалық  

шарттары. 

 

Социально-педагогические  условия 

создания  инклюзивных 

классов. 

 

Social pedagogical 

conditions 

for 

creation  inclusive classes. 

СПС 42 


Аймагамбетова  Роза 

Хусаиновна  –  п.ғ.к., 

доцент 

23 


Грицаева Ксения 

Жоғарғы 


сынып 

оқушыларының 

Социально-

педагогическая 

Social 

and 


pedagogical 

СПС 42 


Жубакова 

Сауле 


Сайбулатовна Александровна 

суицидтік 

мінез 

құлқын 


әлеуметтік 

педагогикалық 

сауықтыру  

профилактика 

суицидального 

поведения 

старшеклассников. 

prevention 

of 

suicide  behavior of seniors. 

п.ғ.к., доцент м.а. 

24 

Даутова Жадыра Рамазанқызы Индивидуальное 

консультирование 

как  форма  работы 

социального 

педагога. 

 

Жеке-  дара  кеңес  беру әлеуметтік  педагогтың 

жұмыс 


формасы 

ретінде. 

Individual 

consultation  as  a 

form  of  work  of 

social worker. 

 

СПС 42 


Абдыхалыкова 

Жазира 


Есенкелдиевна 

– 

доктор  Phd  ,  аға оқытушы 

25 


Досжанова Айнур  

Әлеуметтік 

педагогика 

тарихындағы 

балалық 

шақ 


мәселелері 

(ретроспекті талдау). 

 

Проблема  детства  в истории 

социальной 

педагогики 

(ретроспективный 

анализ). 

The  problem  of 

children  in  the 

history  of  social 

pedagogy 

(retrospective 

analysis). 

СПС 42 


Аймагамбетова  Роза 

Хусаиновна  –  п.ғ.к., 

доцент 

26 


Жарқымбаева Жанар Серікқызы  Аттамалы 

отбасындағы 

балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс. 


 

Модель 


социально-

педагогической  работы 

с 

детьми 


из 

неблагополучных 

семей. 

 

Model  of  social pedagogical  work 

with 


children 

from  incomplete 

families. 

СПС 42 


Калкеева  Камарияш 

Райхановна  –  п.ғ.д., 

профессор м.а. 

27 


Мустафина Динара 

Особенности 

социально-

педагогической 

работы  с  детьми-

сиротами. 

Жетім 

балалармен әлеуметтік 

педагогикалық  жұмыс 

ерекшеліктері 

Features  of  the 

socio-pedagogical 

work 


with 

orphans. 

СПС 42 

Салиева 


Айгул 

Жанаевна- 

п.ғ.к., 

доцент 


28  Мырзанова Алтынай 

Оқушылардың  ойын 

компьютер 

тәуелдігін 

алдын 

алуға  привентивтік жұмысы. 

 

Привентивная работа по профилактике  игровой 

компьютерной 

зависимости 

у 

школьников.  

Priventive 

work 

on  prevention  of gaming  computer 

addiction. 

СПС 42 

Темиров 


Куаныш 

Умирзакович – п.ғ.к. 

29  Мыңбатырова Жұлдыз 

Жалпы  білім  беретін 

мекемеде  қаңғыбас 

жасӛспірімдерді 

сауықтыру 

Профилактика 

беспризорности 

у 

подростков в 

общеобразовательном 

Prevention 

of 


homelessness 

among 


adolescents 

in 


СПС 42 

Темиров 


Куаныш  

Умирзакович – п.ғ.к. учреждении. 

educational 

institution. 

30  Нукубаева Асемгуль Маратовна  Интернет 

тәуелділіктің  алдын-

алу—


жеткіншектердің 

аддиктівті 

мінез-

құлық 


формасы 

ретінде.  

 

Профилактика интернет-зависимости 

как 


формы 

аддиктивного поведения 

подростков. 

 

Prevention of 

internet  addiction 

as form teenagers 

addictive 

behavior. 

СПС 42 

Абдыхалыкова Жазира 

Есенкелдиевна 

– 

доктор  Phd  ,  аға оқытушы 

31  Пшенбай Айсулу 

Жеткіншіліктердің 

әлеуметтік-

педагогикалық 

агрессиялық 

мінез 

құлқын 


коррекциялау. 

 

Социально-педагогическая 

коррекция  агрессивного 

поведения подростков. 

 

Social and 

pedagogical 

correction 

of 


aggressive 

behavior 

of 

teenagers. СПС 42 

Жубакова 

Сауле 

Сайбулатовна п.ғ.к., доцент м.а. 

32  Степанов Аркадий 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

как 

средство формирования  ЗОЖ 

подростков. 

 

 

Әлеуметтік педагогикалық қызмет 

жасӛспірімдердің СӚС 

қалыптастырудың 

құралы ретінде 

Social 

and 


educational 

activities 

as means  of  forming the 

HLS 


teenagers. 

СПС 42 


Васильева 

Лидия 


Николаевна  –  аға 

оқытушы 


33  Тулеуханова Малика Ирановна 

Орта 


мектеп 

негізінде 

жағдайы 

нашар  отбасылармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс.  

 

Социально-педагогическая работа  с 

неблагополучными 

семьями  в  условиях 

общеобразовательных 

школ. 

 

Social and pedagogical work 

with 


disadvantaged 

families in teams 

of secondary 

school. 


СПС 42 

Жубакова 

Сауле 

Сайбулатовна п.ғ.к., доцент м.а. 

34  Шакиртова Айжан 

Инклюзивті 

білім 

беру 


негізінде 

ерекше 


талаптары 

бар 


балалармен 

әлеуметтік 

педагогикалық 

Социально-

педагогическая работа  с 

детьми 


с 

особыми 


потребностями 

в 

условиях  инклюзивного образования. 

Social 


and 

pedagogical  work 

for  children  with 

special 


reguirements 

in 


conditions 

of 


СПС 42 

Салиева 


Айгул 

Жанаевна  -  п.ғ.к., 

доцент 


жұмыс. 

 

 inclusive 

education 

35  Әмзеева Мӛлдір Болатбекқызы 

Орта 


мектеп 

негізінде 

жасӛспіріміздердің 

толеранттық  жүріс-

тұрысында 

қалыптастыруы. 

 

Формирование толерантного  поведения 

подростков 

в 

общеобразовательных школах. 

 

Formation of 

tolerant  behavior 

of  teenagers  in 

secondary 

schools. 

СПС 42 


Калкеева  Камарияш 

Райхановна  –  п.ғ.д., 

профессор м.а. 

36  Әскеева Інкәр 

Руханилық-жоғары 

сынып 


оқушыларының 

ӛзіндік  даму  құралы 

ретінде.  

 

Духовность как 

средство  саморазвития 

старшеклассников. 

 

Spirituality  as  a tool of elaboration 

of  high  school 

students. 

СПС 42 


Жубакова 

Сауле 


Сайбулатовна-  п.ғ.к., 

доцент м.а. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Қосымша_______52__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 


Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет